LISTA TEMA ZA SEMINARSKE RADOVE

Nastavnik:_Blagoje Paunovic___________________________________ Predmet:Ekonomika preduzeca_______________________________________ Školska godina__2005/06_____________________________

student redni br. radni naslov ili tematska oblast rada indeks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 prezime i ime

datum odobravanja teme

Naslov rada

datum prihvatanja rada

Preduzece - pojam i karakteristike Razlozi postojanja preduzeca Proces stvaranaj vrednosti u preduzecu Klasifikacija preduzeca Ortacko drustvo Drustvo sa neogranicenom odgovornoscu Komnaditno drustvo Akcionarsko drustvo Mala i srednja preduzeca Velika preduzeca Proizvodno preduzece Usluzno preduzece Javno preduzece Okruzenje preduzeca Okruzenje kao izvor neizvesnosti za preduzece Upravljanje okruzenjem Pojam i vrste troskova Karakteristike troskova sredstava za rad Karakteristike troskova materijala Karakteristike troskova radne sange Fiksni toroskovi Varijabilni troskovi Dinamika ukupnih troskova Granicni (marginalni) troskovi Investicuje - pojam i vrste Investicione odluke akcionarskog preeduzeca

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Investicione odluke inokosnog preduzeca Kriterijum sadasnje vrednosti Kriterijum interne stope prinosa Ciljevi preduzeca Profit preduzeca Produktivnost Ekonomicnost Renatabilnost Multinacionalno i globalno preduzece

napomena: najviše 15 tema mogu biti »slobodne teme»

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful