You are on page 1of 336

IU"OIL,OI GI,Ti'RliN HilAp:LlRII aG1!

O'RIlN

YILAB11LI

',i,D',' .110 .. g,,'

~', .... './.'

batn bahk

,~,(_ti

• II; 'h frd- · ·

I .

,- - - _ - _ . - -" - - .' _ - ib. I I - ~- - - , _ _ - -_ '_ Iii I I _' - r _ - " • - I

mci aar •....•..•. evnrm

EnllaN.Olli Kriz fJell~

pu. ,~:l.

~l(1:J.% 1ZJi1WE ~ l;ngmlJ.~7

kadelFiinli Yasa ~1.ellilrle1

111,[~",,' ImlGrn~RDm{H1BWV~ Ya[IJ1~~~~II.u_~

Ui'~ II~~.M I,.I!~II ~~UlJtlH~ ~1Jo~rn

• F

N~JDe ~OOJJfOI1H~

~ Am.~ & E. ~~ IT~E!W. Y~ny~~Ug_~n_ih::

QlI1JWI ijps~s l MUilBE~ ~'"~\!o6oii oil~~ '~~~""l'm!l1!'jQl~

~1!Il1~R~r:ltJ;i'll~g!il~~~rr~iIiiI

palll.IOU.'1 IVill'lim dedf'

,ld(pdeiil ."$anll

.----:--------~-==--~ IJrfp ri111IEmif;!l€

A~na6:~nlln ya~n~ ii~jn ''iMOtJhie ~(ir !k~n;lm oldl;J" 8QIDkl,amS$JI y.;ap~ll

AIP'Y.IE TE~E~KOR EliMIEVtIZ A;~rl '1.T$~n11YilyOOliqin.~'e. ne ~k~tk:ne-ijc kYflnmff oo~ltm a-l"' ~piWm.bu ~!lruC~ .Ki1!rthu~kll;IJ~l'ba. ~1I~l:S~ S~~hl1~' ~i.!'f~kI~jini:36)lt~cli.

SiCllMI "Aif~IRI~ YPiJP,TILI(A

'ii)a~lIjU!1 ~~~~I:! ~im""ami.ll]lll (il[~

. • -iPl ~J'lilEl, ~iili.ii.hl

;e-iS:iJ'a&etlnTH 'aJ_kU;~p-

mill-t iliti~i~~m'" d~ Iron~tl)!,~'U

,r IARiMl1 E.'Eft 1[~11 DIVA

bu arada

---- -

lilimz,I_PJJrla 'I

I 11 "

.': ..

AnI' d 'K" 111·a

.' , I" j' ,IS". , '~ " , ., _ ' )11,.:,.. _ " '~ _. " ' _

- . 11--',,' I ' ',', " . ,'II r .. · _ ,'_~' - -:' ' , -' I

, .' :11" In ,set;l. ' '. U,I .~e

8Jlr.~bi~unnile:YGiN~~Y ~ilut~ I~ :!Ii1~~I;~ [(.lltillD:.iIdmm,nll ge~ ~lm'~ijj,*Q~lete!l:l.~l:j(:Ql).,

!¥iJijglc ~w'KLMI CmWVRINIR CTP'Jji '~~~rllll' '!.'r€cj'~~. ~ir;:., p~ b~ 'Ban:~!iI1m!;l; ~'IlI,u1!l ,611>1:11'1) s.&lliri.!JJtM1i!kt:Jfo

'" ".. T . ~"" • ';n.l' .JI.'

ra. ._ O~OIDJfiI g13~ln~ .. 712.

·$i"ln "llMer diip IbiU~d:iltn

~!D'n'clf IIllmlba'ladlll:ar ,:SOnlrll '182ill d1illedlill'erl

I _ mI!

Tunea,

Mug.zzafsuba, evillde cepblne

·A,KP'nin para Ceza.SIIU adtay adaylafl odeyecek

Taraf'to bugtin

- -- -- -- -- ~- - -----

H'~I«'J.! mi]il1Jl'/ ~1IA1~]i1l _~KP','l1i1!f'll1 ~1~d!~ ~~!WIR ~iW'l" It~ti@;I; ~~Wteo~ [!ij~~Ii1~~l~!~~ M~~,a!W ·AAfi~iIHbJlllIk!erritJ\1_ \UlftM'lLHI '{~~~~ i I~~ ~ .~r5.a~~l!relml;;. 11\111 ml!'""i ~IIJIll~iDlIrW 2Gilfm,be,i~m~~

IlfIlmm:~tanl Milan. mls~m:meIIlK, fjkiyel

Duny. II:DUlruil" dedi oi I' ;: i Ji ~':WJnl II .I'll 'It 111

,-- U(lllAv SII UUII~ I 10 E'L B CI M BAS [

- -- -------------- -

CAMID:EKJI BDMB.AYI! HA,nnAn~1

- ---- -

27 bin Iillftlkl 301 divasl

bu arada

---

Kriz lobisinin IMF' oyunu

Cesatia Ellm

iLe 'lIaViD

'''Op1ak. ~ diyafll:8 icu::81:it ye.II'idl~JIi mS~M' ~'(I[t,i\;If1l_f\l '~MJ:a~ 1l~k:'hil'I'nllZ;] hlltilril:ltU~1 m"lilllll. rulmmf di)~. ,~U

• -qp,.tpimn >~, Rllntl.'~ ,., E, usW./ ilfPLElftM

~1Il~~'m u~dlIilR' '. OMliT' IlMtlJIJ: 61t'll'I1W1AN, DyNd\'Q'I!;.~djJirfil

A~~ ~o~i. llVF,(len ~~k JlI~'Dtli·'

lifO,. dQjilllrlu,cb[ ,indiiplrn~'lI

h.iilintle lulnt) ~tOif~"'}~

~ilfl jkfn¢i Ilir ape,r.l~'Dfia 'llazlriarll!'Or.

jmm~~ lItWfi'\iAlnlJ'U

i!lYf!:;l.l AmM/IIIGl!C\i,~~1!M IMluw~mnd'a ril8IIiSlinl' III

'C'II{W miAi J iil;N~~J~n:m Kl!iIIt'1l'ii!l1~~II1IP lim

I .

'm.fflFl:i!;lj'~~1 IMMlffSJOM

l1M~~il5MIIHId~lbBli~ ,

DIe'~'m,tmbe.rine~ BM, Ko~' ·1];I!I~nclli rop14~ ilWl llmiIDek.{)l1Ia8lli:s1J'!:'r krizilii ~'~~'<!oo~ btJ )~a F IiStrit ler 3r~

." lMllla p'~I'ujllm ·as

cSQl1lib't'i!ildFi~ gi . ,cegwia.~c.li" ~6

Fe'D,er'balhG~e Imua i[~in umiillaadi: a· -

~eky'eni Ba,ten'.· blr 1011111 I

MI'AlI1 ItNE ~~IA aRtl I

'lIRJI'A¥ '~'mllilc1:L'~ t:3m~Emiliil!ga'tril1l!: d.W1 SIl!h.'d:rya,l!'@Jb:BSl!lii '~pl~llit~tI;i D'~ .~lile,btI"l,Q;rilf!m~I1t;l:lIlo1i~l!.I~d~d ~~:ldl~~'1~I:it~(ai ~~I~. 'B.n1\3I!W. . fla Eml!rnr~O~1!I .I:l.U'i<"lJI1~$~jJ);;I!.M:;e:V'Jwbd~"

-- -----

- -- -----

. Osaar'ln :ICUIldl, Wiglet lal

'i,n katili

.lliyolrlardll

.-----:......:-~~~

. Bu fiilliRin istika'nleti GaDa ... III:rIlIRII

TarQ"l~ tltigOn

-- ---

~UW'P1l~ J 'd~ffl'It1HlfI,l~~~1

OI~I~ ..

,lmi.r~!lli~~~~ij~~ M~I1m1~~~~~i'.m ~I~"hm, 51UlJ: 1l'Jij~

~ (IMfu1Jl"; IBk~aFlii.'R'Sdi

Evlen,me:k itln Ihlll,valit _II

~D~ '~"~~~J f:U ijOW! tIl!FtiI~~lmi at

I ~IWi.iif,!,lt~~~~t(i~I[( 1~~etfro~~a.~1 1000tLMi ~I ~ 8'J ~~tL~· ~iFMm~~1

I ~EVA~ ~~~YillJ( I [l)EllIM~' I\iIatiJ

"""'" -.

~.U!fIli(>ij:I~ ~l!WlIWi IGISI!I!6'!Dl.!n~l'IjI~Hi BlI

fE1J.1&w O~~~ j ''I'Ml~w 1t~[j;lIdIIIJ;~'~~i_ ~

~

NI,A,~ldJ'\ iMieiIlD~, iIUtaH, _RolsUIII ~l\,t~ U~h J~ ~Of; m~, SJili~[lMI:J;m:e~' nkw:~bWiili· nll!l,I~~ 12~·fI3~~iJ1J,nli I ~AI~~sa:}I1I atmnku«!~. m r:a~nm:liU:l . ., ~U.

G8,zzal'ye &8,ldl,r'l!nn1 2,10. gillln,unde jara,ill iQllld'lrd,l. Diin 'naMa.,:, 8,M Illi " .•... '. " • illets'" bUrG' I dahil

her ver, Ii,e:"kes hedleifl:L .,1,:18;1 111 OO"ij 1$11

n,:~ I~ G_Ellk8~ljnllr'fm~i'lieZrU1,e a~(f.ili bml~1 GI~~IHU IGADE'I'EIt* l~rai1,

5o:1l1 ''t,1l6lh8m ~~U~DI' till' \h3slaneyil 'wr,d~. 1~lfaU,t '1IaJ:z91'e!~U9ii'nbujultduaU Ibilil[Sln:I'Iik'kft'liarnatUiafilil'~ ~n.eet

lReijl~,rs,~,den ViiJm~mahYlii',If!:ri:li: ,alli!!!;1 s:oJllreal,lliu

[bhliilJ,a,Ha ~JiI"I~~ld:e~ g&e1~dleJ p!ralfi3J1d!:.

~I

i,ici pllalft

M~rr~ 13ill11d$~ 'PlIJr,EL 'Poli~t~ ~I K_~rulAr fui~~ ~,. m:Cillj~l "l!$l(jl!ldl~ ~il" i.ndilv.im ~pl;. 'P~lih, f~li'.i Jeii~cl~ lSI'~clII~~.(i,.. 1,i3,~~ :indi.

~-~"t.~~.~

[!!~ ~6aUJ WlrfiiII ~WIWI~~ _ ____..._

bir ,aracan sonlra sessiz,iltgilAli eMI t11QyOl~ J'~JJon - -,es,i

. bfJ~d!u:: Anal1~'a ,uRUlr, 1: 0 y'ddl~!r' darbe'yolk ancisk ,omulfluln

gOn 'Bulnu, ,~,unUi y:apm,ayrlln' mesiinDan hOi~a~mllyfJn~u~n

. IMlIllltEq]IUK 'YOI'SEUfOIR . , aRlin ,At' SllNIFLAft IE KAlINLlM I

'tiOIll_Kl'ffl'OE IllWi)~t~ili~ ~~Idlgin~' dikk:a1:ge~nNooellidQ~" -" ''l). ~-m1eD',FIlB~~'mI"~~' ~dt.th'lfiir· klldrusl!I.,!I!);t'ICiunulI w kl!il!lud:t Am;Ii~t.rinoolll mlllalsl1!' dedl~

P- - S···· -

_ "', - _- - ~. '. " ". -. ······1 .

a,aJil-·.1 ,lOP

sarun

SUop:i savclllilLgl enel«Jn 1qi,twklusu. em~e'k~i 1iLJ:lgg~eneral ;

i~in ~stalnbu~:Ia., ySZ'11 yazdl':" . ".

Elgene.' :. SaIlCl:Sl

. DBs,ts'UbaYl beltler

[&'vcnl Er!<'M'!~ bir~tc, Dll''(k ~kiH,A,bEP.~IM~iitoillll1!1i W¥_~ oulm83g,gu~, flP,IiI 'kili 013n ~l£lIbil1,~~JiIl~ Q

tI1ruli1allttlln!11j.tl!i~~ bthliili!.!l'a. _" l '

G1liJ kk'a~'d~ ~bliiill ~~tI~ 'kilCi!. .. n

ll_arak deft anilailln ~-li iIi. altalleVi :sikiu

A~Knt~(lkum{i.~~a bjlmiYOi~ ,}Ww,lW;lJuk:k.;41i)· i0r:iO:~u,p kO:nusam~ ;''e iS~ ~rini Y'~\:. inIMarlJ C$! idiI OliUflI10i b,lI:snnia. ~'lS:

Kldenn,l! ,ldillnllr~: I_runl Qgull'e lJakln VI ~kUdin

Hlm~,fIDEIIi,jI.~ant'Jt< ~1(ih1e'lI«p,(.llIfrlil1 ~

C,HP Alllal"a"da ,UI8rli 0 111$,

ad~Ylnll + bUllmu,

aD' Dm AfU<lfy'-!, adllJl b~iI~ a.l:d!u: Ei"gel]t~;~li~l~rml Sen I~ dille e'!~tjmn .~Mik9p'lIl!1J'iaJ_

!I/IaV,El·sI areciil'ld _ JW,~ lmr:~ ij~llib~!Jrd: hiMirl

Uri. laniliurta IUlllli ba kadar eJlI!m giirRledi

SEh~m,;da A~)!!:: ),'O~tcllikbi~bi. rju1t1c:rn lmgtm_$!Ji: 00- t,~~ v~al:

M:~um.,De:r.1'Il~ki)'¢':mn t~ra:iJ'~ ~~pilwsD'lesi i:st~l~~' III:

OIl~~m~~'llll ~001 1e;lllj, ~I:!ldi~ .Ba$k3111 Almlw 13treiifi!!lb'OOb'at:run ~d~ ~!.:JjSlltni~l1I~m~~iRiC Xtmn bllub~]lkb_mnbttC~~ bi[i!l:S1 tlnul1d'~ p'r{l~~o ~f~, + 1D-111

E'r'gID1ekloo AII'yi g:ok illgliiIIIJld!iriJo"r

D~tII RlKTe e.:.~b;Yl'b~1 T~0'I1;1la gO-rn~n Ili~WlI:eri l3ab_lll BalxJ~n~ _ oo!d ~"demvrde~~n._rn~)~ ruua~ B1lll3Crul ,- .;-m.-! kinlSe tcl~(O~ ~ ~eknfl: 'd~Jf,e o.JUlfoIt tlb"C:'SQMlmd~ am<l, ~~#~,.~fde lawDlk[Ml1ndJ~!{ ]Ig,ililef. ITrIiUil!iJ:: edi}7(lrl ai' d~· +111

1'lIao ,lIIf HiislJll'ilnln kitab,1 Halty PoIe,'dan, dalta ook &alb 71.

IW!lIJ: _~~IIOO~ ~&~d~~.~ W,,---,---,_,___

----

bu arada

.IQ:=: Nere - e kalmisnk

Ba§bakan Ef1drJi·anrtamIIOlyeJl~k ma3ake~el,erinii bailatma .kararll'f1lIr:1, ~lnC]g:~ 20.Mlen bd Y,8I1I8 'ilk k:e,;! lBArn kallbr Bd.l1(se"Fe mWtt ~QantaSu~la UltJsaJ Plrugr~m~, da.·,aJaraJIL.

Benz:e'ri k01lturlu 'liok ler;l(en Ika1ptl

Natalarlln pr-enasi

HallW1l pa.slm 'Iellen go,llllu

Al:iaul!mdir Aygan, IKuoo,i1ln :j'ntihaJ:mn Wtil100p ,ani l!idiaillida ifJolQMU

birlifli

IEliQsnekon 1Qa,llaglll Duyurlten Cur:nh~ba§Jkanl AiDdunah, Giull'On davetiyle yasama, yl" " e ve vrU~lllnn' b~ , nlarl bugOn agile 'yeme9Ji lilin 'nkgya'~!a topla:nllyor

Edr.1~ TB.MMJI!~kru:1.I TQllla'll" ~S3 M3hkel:lWii'iil>li~k .. ml Kdl~ ile ~i.i1SAUi1. ElUIiii$, , 'l \'e S~my blSkdnlan 'biglln ~.B~~~

ASKERi Y~RGI ,I)A KOSlaS, &g~ue;k:'(lfi 1m - -, ;!IQ' g~rilt:'IiI,

,~~~~.EI'.L::::It::!~::L::::::::~::t!~.~~~ AII!kilra'f!ltl illk k~ 'yiIPllutri. bll! )!e-

~gm,zalllanlam;LS:ma dillit Q:l:~" Ur,~,cnJ ~'Cm~~~n VlUgltaY¥e' [;)~;~n.~$r~j~~hIl:m (J'!j]f da~retli. -+,~,

Nuk I Ivall

•-- s,.,n,JI: D' ildI~,11

~ " . - . 111- -,9J

Nil!!; ~tS<lJ!l1w,almriiWIiI~R~l'l· 1:ijr1:,o!Ukgm~nlle-lJ;ki1!l@:U}: ~t~t'vatI:ilU.O~~'2lJ1J 1ioot !e'Rllr elti. 'Ct* p,ahall He-~p ~l'Dp1f,dmuubl ~ ,..... ~i1I1rklm~ 6,OOln! '~m1)!1U'~ i~1

~Q~WMo!lIl f'~ l'UDIIA','Il~ 7"~ " _

Hrant: DUiU< t~d~.del!l~!;c de S~~. ""Bllillkeutlll bir insam ol3ritk ~Jarumll'rum~t.I$lmIDt ~~;~Nm. Mk:Ilh_. Mit '\1$0-

dnJtlllll1~lfI ~'fi fi!~ ." d.:'G'~!i; -+,',

fII' A!llbal 8mJ'Jln 1,ld,fliJiI u flUiae'JiI,eJall IBiahiliiy;ar A)d~Jih .Jlandia'rmilt IGle:FI!e~ IKOgn.fallill I!,§I~e]1I.w~1~s !MedIn j!Jtd'Plfmll~B:U? v J~TEM~,d!e Mm,llEi~I€i" Rag JI~ .§ii!lJll~,tlr? III~ mim!a'l~IIIO,r111, 'Old:u~

IV' lilil~i~aJ" 'Jile:n 11.8" Ab]ilil1lkerrhim KlII~eal tie Ibnlll"~en flJiI[efva;adl?'

v I",ili me9~lu1 QJtta'tJe~lluiJa~ Igi(lle:nl.er~1 m!emrJarnn liHy,IlIJ; mu~ ~'llibduUahr Ilcallallil'lll ;ililf,az:-t1.Im!il:~ ii'hil $:a:ml;a g:o:ndei~ild~ liIi:?'

WI ()~el HI;afa, "si - $k"sn - . "'ici gIQn~\Jve' ,c.Ulay-y~:~~annl:z da _

Big Mac buyurdu: Dolar 1.47 TL

~m~i·i . Hei'l[l\ym.:helill de'br¢.l ,00mi

iUi I:brah'ilm elk" dedi'

!.~B!EK ~ I(alflllBjkmn1ib.iI.l~~ ~~(I!lk~ ]~:d i[~d~d"~ ~iml~:likt D~~ a~k.flll]] fl~I~"'t'Otta1m . i!:tn mefU~ is-

. aJillj;IiI!lt.tt·,~Jt!hin'~!rulU'!iII~

'~iltli!likurf,dl~ g.oreV lOIl!I..f, r..w . .llilZ,g¢lect:'k"·' d~iJ~w·dG, 56Yied~. ",'11:

'1iiirk·IMeta·llciil~erl

SiDI_ glBfilril1d.i

,

_I _

Ayiglarn~'11 n it'iraf:la:r-Ilnd~an sorra :ilHb'BJr yaQl -Ir~ ii:~tel bunl~m,ag ciift: DIG~M"

vs "'~catll,~mla:d,a ~ldIOj' d,ene.n 19B .'; ,anlrles:ilM'(9 '_ §Iun .1IlIGld,alfm:B I~' biB'

A'iIHIIM'i 'br'irr tek TurkiVe kullamlad,1

AiIHMJF:I'·5(lY~11 kU'l~alMrta TUI~I~'~de~ rJe,yukse~.~argl k~I~lc1ill, 1:'iI~, de d~plarfiaUar

IapaDiI e,iDRU ba,.ayacak

'AY,fJ .. ArmSJn1iIWl ~a;ha i~i ollm~ i$legii· ~ hu)1anchrmll~;::"ygksa, k~PtUI)IOai m:IS!ni?

"m~1' ~;ab~b lly.al1lth.rn.l ve Om~r'~ "Elcil, chhaiyi 'Wdn. ~:n Qtnlla'~ M~nlfil1't d~:-, dim" "ll~(~ iSi~ IlRIy.le b~l~iOlf' "~,Ii. v~ gij..,

U!i~~i:, .. t1:rP~'Y~!'nl~ !Egc[~~OO~ nllu:~~{I"

till,OMi I:OY1UTO~OH:

I,imdlil Kiirtfje rekla,m,ll:a,:r •••

IBlllh"IV:1 'till are SD,n

YI-YI Mla,

--II ta~ - 'b 1'''11'_~~l!if •. n-II U ' 11:1

i

IE

-I T,antriIMYIIIIU".

-- lrch, Dll9n11rell~'

---- ---------- -

Kazacakstmz, i~te nokta adres

-- ---- - - ---- -_

1 ~E».~otm' ~Yfllr~l\

~~~ 11l1n~blI •

&li!I!il.M~~U ~k' D.rjll~11i~3!i l!IIiilfii ~!tIDI\M l1li

U1l'~B, IE. ~LljI{ ~Ifl

Ilfenill'l!:!l', ~~~n rr~l!I1g~, UI ~~'l~OOi~~~ "'D!!.Jt.!IIIlc~'tl!lgc~lkln'i1 all

I t~~~, ~m'~11~~~~1lIn!I~ ·~M~ 11l~~ ~'l:IJ!l~h!"

1_rH,il,U f!rAf/SJNIRl~!.MI

'f! \I'rIJ~IP~f>I~,~ ,

.S~Mll {$!!,Uc1~ J,OCEUJIIlE. ~n~

~U!mV a~ua, M~mMi

,.. ...

rg:enekon sanlmgl I~ ~ L dilin ,cluru,:m:&da ,~ ~d,lUln2d, Cath'nlh S:- _-ri'luk

I ,asnnd,a ryboil:d1u'gu sio)de sn ~ant-as,1 iir;jjn !'~Qn!,bJ ben allmll§tllm~"-,et i:i;·

1

Lim 'Kanada'da bu'ldu

IBriitanya'da tahla Ibevaz -prIns ge!,ti

MUrilwet TlJ:rtoor ollu mdelfl 41 YII!~ ka9ab:i~d[. f"ran5a~ bil~lli'lde .~'," saldl~rlls~:rldlan Ik:UHulalrn Tynoor'itL ikinQi kOQasl~ t(a;na,cta'~.~ D

p .'_ Iizbullah Ada,na"da. k,8;net,1

Mmul.s!2~!l:m~'4aP:K,KI~J~~rntslo .. ~~nIJ'l. .• ~jUk 'b~[ I" H~~

f1b~a~!flkml.I~~ , :l'tI,'!'

.oe;r Itlin~~!f!li ~.sll. ]11) b~kfu

l!'3wJJ~\II,~',ngll :s~,d~)m:I~.1'I sD:nrn<l. diiku~ ~i.g~h.Jl~ ,~bl)d!, ~1l \~

l!1,k;ev:J!illgim 2O'~~da :)fap~Mi ~[!!r.lIRmn~:~,).~I~'~iie:~ ,c:uk ~iprohlfl Ml'II[!fl~'eflr!liI1r:~1i OO~!IIJia Iill:k<m :<lliinca) ~~]m , bil~illk1n; S3lld~'I'I:l:In.1 'u:gn,1W1~

IBU IKlEZ K1IJMU:LMm~l,

K -~, 'r~.s ,A:A 1~1,' -. c , .. -;. ; .: _'~~<

A,arnarllllli II 81tln1da M,.-

KaYII yapl11amil !k'D'm'utaln iste,d,i

- - - -- -

BiII'e Monica i~in te$ekkiirler

- - - -- - - - _.- - _ ..

8J1Z

• 'OlnmoLlite~

)...: iE,IU]I7fI: ~m:J:M1i ADII-

~a."ltMillll-i~m~~l)cl:e1il d5mI;l~~i,HYlWro~,~· ~~llt'd~ de~~i1i d~Hl~m~ &uiIti.ji.3g!.l~O,~.

,AlIA1'ltSA Bl~P!AMEDIU~l)R' - Hin!auffi.eil :;n~~~<:!1 e~n I~;IP;~! k.1~flLliM ,Ill" 'II;: a.mritl~'~ p~J~r; $W..lo',QfnJ.I&U ru:a.: 'fi'llG!.'l ki'l~I~W~~~_l'l&~ I~ (~r-:YOPIIat;ak S81't~ IniiZl~:ll~m!.i~-i'1)

IDlrt bin ,lillie ilaG' sloklarda

,aso 1!I!III'SIee S!!FtUMlllJlfrtD~

Itel"JI~ffitjw

I!WJ'UD:.

IWird~ m~~~

M:e_.ru IBlud,alaa a:III'.I,

".!. '~.I·S· ,r.", 11.,.,.'1' "'I~~~,. .•

riflti:lt'liB 'U~ '. Ollel' """,UIMII -I Q,~!llIIuiJtenpolts UtC~

m~l'uI;lY~ "'ME~mJiid!l!f<li<'l ~un!'iln ~~,ilt'~l311;~1,' .su,q;L1'l!1d~ll j.!.lr,p'III!IiI'rn:Uls1ilfc;mlilili. +5

r I ..

Taralla .herke,se

iloNa."

I<IIII.~ aroghJ,~rllun ~'Kimaii'f" d'"_ rt1ugul, E,rrl,ogiri~'lnl 'i'1anUlllam~" dedig,i IEk~elm 1i un rCHP"'nln 'ifi.aatn~u be:kl,em!ecie'n oirt:aY,B '91ktll

1-llaNIMDI, NIIES:,EBIMDE" B.I~BMA,.r ,ijrd~1JJ C;Uhl GJ~rr !st.3ln'btlIBiili,·

1rilki,i11'h:L( W~dty!: m~a~Jillay~ K~]lUlll K1~

. !!I:lllflfi "~~~i jJ~kW'ima:~m]~r[ [:c'P'

_ N~.~lWrudlalid.~sOOjQDd~ I~"lla:-

mm'3dilln biriti~ '~l~ ~ftirn 9t~1' 1lIlt1:~

irltRIiAI ;IUI_E KAllAl AeuaARIMU

IKlU~D_~lmGLlJJ ",firule-ki lilL~~Ji bili.k:a(; gUll f.;l:nr de '[I~likIi~e'd,~,UI!1 .ilt1jl~;G:dt~11 TA-WII"! 'J1ri.li~liI~fi A~<I~1 ~11.I]IIIW1l1ll!U!(·~ll' ~1!.5!INI,. re::.i''!11i' wk<'l1~Jj· , ~b3~n~ln 9X!:1k,!!.llmfi d~\ biznilleil. wr¢;n bir:ntltili, :mUs~,w.1[ Q]~~,j:J.!ti!!;!, GiMildi.

a,ans ar

MlaFalln~d,ebif ,eviiln, ,dUV8:!r'll na saikllanm'll~· sa l:UJ1mb'8 Ibu~ulnldu. IEviin eslld sahibf Ye~~1 '111e ba,grll,antllill btr ,Hlzbunah~lg~ktlll

Milm~n M(I~td!l~I'lfdjll $l'liUD. nb:llg,IJ . C<'ilk totti1<!J )'jlI~::mlll ~:t ~~il n:U!iJlfl):Ii; 'fayri1lXSla:.flii!'I!.!i'I t1.lki.!£Ut~ s~ bOllflbiJ':;l~ ~8~~'I;tICl OOil'ilia '\'1$ ,[IImni ma~k 'lXm!b~.wf,j h~dl!1.

BQMBAURDA. YEeJLJZl1 E\~rfbif(m.!)eki~l~ipo~~;gilTdr, ~b$jmtbr~mpc:eJ1!ilei.l'£Uli}.:kl)rumliliW:w;:O!'I~ll!!h(j\1 ~(,j'9t~I'iUliEij~. ul· l;lh y()1]~l'i~{i~ ~1~ir[1l 9!l~.jlk[·

I p:! o!<lin~r is~. ~'12

,liglliilZ gal!iba

Y8$:8r,11 0 '. r'

11500 'tDln ",I'llln yaslilk 1alll:lnda

Vfi~a-J,'!~ "bril ~1imJf rublliuu bo~ d nmfOi}i'a '!i~!l$lml!. "200s'in :!100ft!. rn~ ~j'llll.d(j ~hlll~!In:i.lli~ p:fiiklllU'11 75 mo. l'Ja~tI. k i!lin.Ill~!l'Ii :sak.all~UJlm~~

]C11 tllplmln ;;l!l'Uill!!. IDi'till'tj"l'i<l! :~SlJO ~,{)i ~7

En Galt 'ClhiDiii' okUlduk

grJ~a PlIl11uk'twrr l\fi1~ll~,tll~ )let l'ltilfizir!Si l1l~lil~., MI:!(iOlIbtl!'! MU~g,a~i'~~l KiuliiMWI' . ~_~/l"J"ft!~futl ijji!.~'kI!1fcll'it., ~er ·al:da. "115: 'I

11mkiy.c ;('<Ii~cllw- U'itlt· ~'I'm ~~ lOOS ~ im-dill ~Jd*~IlI~,~IDn~.

(lillIli "UQ.lrd~tIi~ C'(1}N1. Ki~rfh~ 0.,11 •.

er

'E,f-genekon~'dia Hur~,it 'To'lonl'Un da tahli'Yi9 edillm'esi ' tut , oryen:e'r~llkal'm;aml~~

oldu., 'll.ltukillJ: es!kel~ler arasuilda en yQ;kgek' nJi~b:e 1uggenEllr,all,!ler IKO~llJlk 've IErso,:tde

ULP IIt1L DIIlU YmRSJIUS~

IEMDU~0n~mlnu1~iaorOW&~ttlb~~ ~~~; d~ b~1I1i tild~! •• ~hJre~bll.~ t~)ii G,\I\T A,"dg; l!l:J1ilrisli,s,Ulfea.l'dmt\J:n ~~[.hillld",J1I di~fu,},~ ~jil ,del:iJ ~M~ ~w,~ndbntaM:iy~iIle ~~~Ll$

R,ah1minl Ita.dar kDnu,.

fn(Iald tMndil!,331iOlil'!lI" bllbulim:Jin ' bltl~,m1'~ bif... ~ dr.: k_"k3Jl!'!Id~'lQbtl~l.l~rWu. ~l'U

AKP'nin ,arlull Obama'dan

~~tIl~ £_O<i.l1rl'rn W~ ~l~Jillit'runJl !ill1llla~lk~f~ 'iIlh'!'~P~~&!L)~~l ~M[f(~ ~'lllin'k~n~ .. ~rbYil ~ad<:'~Iil!:f!~<I;iII~;liil\ 7i.!¢.m:ii.

ijl~Ft'E BEA~IERrr,' ~;Inrn "B!lI 'l(rr;.merube~" ~m~~~~· 1~t1~ uB~B~' $!I.~1a ~~il~lOOllzcd1t 1~~9l"" 0+10

YanyiUaulj,nin ,8Jrdln~an1S mii~yon cocu;k buguin okula donOtY01" Qillo

D'" fJruraJn t2 ID~Wen~&a yo!a dmn Q1~J ~O.nk~ fl~lJlI8!n "IDlks~~vallnal '~dllaJn k~pall'\ile kerda.'bes kil0melre ¥Iurijmek zamall ally(J~" ",*4,

Ijla da senli talnm''',l dteR

']1 I" 'd 'L.· II' •

', .. uz a " a aIr pazar dnayeti

IUZt-AIDA l11efUNCiUl KA~IP' TlUla oelwlilllemi ~,mlini hahr. 101f1. 3~Y4l!LflaJ,: e'oiUve uki ~1:: 'b01'ba81 Se~irn ~~~a, ~"l:It1a ~}t;.In imwiM k:i:J:pilldannlll .at· tU!ldDJ SIikIi'i!I~f}k ean ye,l1ilJi. TI~ la"da iwi Wilumleri ll~d ulOtSIIL

f<jRi! VAR!, QAl!JleMAK IU2lM ~"lI<l met uel1S8rl'~ri ~p l~ri~1I olacakll. UI~tlmr.l ~aJ.t<llIlI~¥rldlll1m··m )'ll!WI.Ul HI!. K~e piltlldalCl dflc..!lkta. Z)m..l. K.~ ~llmla\soI1I11L1t1.,-+5

liI!y,a~a:"n!inl';\!Ilitralya!i' 8flJMja ~~T! yaliLllllllal1a cenenqeme 'd:CiJ(dll.>rf:a,leyalelind'e: Smnlli1l}!lm~JJi'ar$ (1,10 S8),ISI: 8!1i'~ y1Jksellrkoo, enaz 70Ot£'\l"1iI9Itlliffil:lII1len'lha~p1ol\diJ, -!)2.

19!9IJ'denbelril do~Urn!JlllmazIIIK 2,1r~ISla~ .. dl,e y.,a,f!@,llanam'ayarn~ ilJlk~d rusmasna iss 'r:ahatsll'zhglr~ nea!enlrle Ql~rtla~a,n' lel·ski ID';~kan Mleinlm:et /i,gal' biJg~n mahke~e',.8 _~. el!me.zse ~Qrrbl g,etitUecek

QmKtl!liULNWDUzlldu:lba~ ~ SlIISurl&* dawl: mda :yarg(lf!_IiUl.Dlil}iQ ~a!ll' •. OJml~ ,!~!f:bQ~lWlhj ~.mmde 36'l~k,tlturi!1 ka'tlWLC<i·s;I}~a.r;f~~r!ly.:rIDIwl'l'11 el'<ili. FatJ~ Met-- 118 dqlm]M WII 'i dlikm'lu'bn~ mhlm cia ka)i>edcti i'~;<1 ,yar~llm~ ~ol~ aQl!l!dl.

MlmREJ'llUlIRl.CEI "'-

lUI'. i1I~~9fil'lO dil!l!;ISIJiil!ti.:rmt1'l~e!lID~in bcUr~cnfllcSi 1.;5,)'iIJ sfit'tlii. tki glirev.sir4ik :ka. nlJiUdi!ln SO!l~ ~<li.1i:a it Ag;ll[ CeDi Mllll!kelilleSi Ai<t]?a tdp ~tL, Aji!lr m· I?_or ~hp Dlazemt ~I1rI:mCiSc, 12 )!1lS01D ilk kez DU1Jkinl km::j~i'illl «~ ,@IIl~t,

SUSUIWKJIUN KARAHUnJSU

MIi~~fl!ktHldil.ki jtltfiahu:: A~1I'1I1111 'Qltb~ .!liZk[m~k. Ca:dJ ve lY~;l, IO.zle siil!,ll~ i~!l~·\te ~P;~pt,l(D!I. ~~m~ Olli1.er l.ilfi To,p1!1&i." ;1J;<I~1i,~!$IO!ir:km.,~rvt ¥oliililm~:1 serilk' . .9t tlw-iiknm'iMt,Tank PDili clm~l:i ~., b~Iru'DliI [iddl~1e ~lbPl>Omf~~!m'lll1l1)i1k. -+1i1

O:ba~lIlal JiinetimiJle

I ilk liz 18_

Mawh Gil~\~mnk Konfe::wm od'i,Bri~8r~ YIDl, Etrn;eJllS~JIi''Ve flJlm~1J )Ietlt.il.ilede~;'

~eI, ~~i~n BaknmlMi 18(,·

bacal'lt '_ etimi:!'iki' iki nurn~~I!

fumli ABD B YalilOlmlCISl Joe Bi-

den'ill11. dil.ycml!l~t@ bk,fl'[UYlil gcldi. +13

,,< l

IT~~af'ta a;mca

Ak,am Gamtesi ve Show amen devam nmutanlm

.BmygJU'·onr5al1kl~ '!ti~ A,tI1lgJ. 6rbel~lFillli :IUlliZUi-

. . . . . . '. Ja1dlJgHloo~dc;·gcf.f.lc:ki~1Ji ~r~~de Alil!l[I

B,u I . 1 mah,e;tll'feru~r! ·1MUtt1t~m:~,~Ql(!F!'9dk~tikb~,OO-'

_ - - _ - - ~C<la • _Alt1~mi ~l1i ~ hrliuri" dl~~re:k Ak ..

~_m, ow T\i"dellli!IRlQnmW!li:lf.c)~6:iIcIW~i.

OlKAN 1$,EUnlS,AT GAZETEC1LE~fH

, 't!Wemt Et8~.ise Emygu,cll!l_ifi HBl!lyaii\i. !1.~ .~~m-" ~;-.ijI1fii! a'kOOI:~p~l}i' Q:..ka_ll'm'K.lI-.m:l~ M~ qfi!b~~IJ~ (_1tifl.dinllillr:R!:~s-rn~i is'rodi 'UiUr:, blOl ie-

ICibat Wil\.~ptan iki gnz01.~ilfiin.rni!ln ve t.el!ef(ml.uam p<1~OIl;1mmhtl~ <liMI.

Sanayi 1irtitimi gerijiyor" . THe Er»nomist ~s't§_

UI

Once Tarafa" bak ~ fl/rtV

- - - - -- - CU'I.,_ Mlqllll! -

som~, sblem~,~, ~t . . rc' ~

. j ~' .... ~ lmil _, "

Bu adamla on ~·t,a Ikiz degil, rub ikizi

1iAlFb~!F lURKClElLlIl'lE ,AtU'(CA SC!lRD'U "'ltlfidhmla l:s-dllbBii1U t91J3':i1e OtkulifioJa Holdil1gm .. :pm· ro_nu Mchlll~t EmhtK.'u:aHiel\lmllre ~lm ''Tui~llcU1e ~ Idlednllz~kg(jm1 dlW'.lIID ediYOIL~T*kl'i.ir ed~rii id~di. OldililJla ThrkooD :m:".lSIndakiill$1ti fil'ilffif?"

iliU8:Ii<J,C:ElL'OBN JlJJHA~' BIfM' CEV,AP GELDl 'TcletomFtmnsy,cm 'lo1u'yla)r.lp!lla!J:l "iJ1e~i:lJIu'e iltJilli~J:.w· nlllWi'll ~lexllik!r hJI~mm!t sal (Ut:~J~ dL~a~ ]l.i:(l'iJlcmGil,ljrr Iii~gtte:lildimle )'llpllmlflIlIZ':nlliimn'kwlII degildir,.'~-J;9

JandJarrnaKaram,ehtnet 'Qii'"

~ !I'

eSlnln

~dug,u i~bilrl ''''e:ra:umJn eepleni ,iithi(edigilJ

,&nlatqlna'mlll ueli;yo~"

intemete rla,en S8S kaydlJilda ~- J:!Ift Eruygm'ulll 8~1 Hu~it Tnlon'ufl tartuii~ mah taltil,e Ikararlnl veren '1.,2:,. Aglr eeza MiaMlkeme'sii ic;in "b'izden'" dilYOif'

'~1,1 aZ'DE,N. 1'2 IE 1i41tmiNIl

RAllO, ,a:rafn

wan ,sil~"OI 'liun.ki .... ,

IUlifak iC,illOI3c P"1~J):I~ :ilimfalll flme im;ajlJllI ta~~yopil.k 15il!illfllIli ~,e:ru,elll1.e:cl,eDli TulLk ~baJtIanIlIl1Thg,e!;rnkiteflld!® nli-&::mo-

,) - ~J'a1:llki~a;rniJa:mnr.

SlUsurluk'ul biOI leantall Iba Iha ba iii hi bllitol hiD ho

E~~'II~1f{lIl,"!ll!ll.51. ~b~lI'UI~m.a:. Sljij.d_;;lJ Samli H~'Ul'lilil CiIlil~ilil ' Stin[~tik'tilkaVboIJ'!lI~ . i1illllu. ~ll~<lI~I, cli:yc mTh1l!hk; 1ln'CJi'e ::ilJllld ..... ~ b~, ',l!InU. gil,-

1r.~m~~ere-lle*n oi'dl!l., ~'~1

M1Ueahhille,· iIIil$I:11 'kultulur

Krll,(Jekiil .kmlUI. piya~, ~~~parJilllln~kji;iJi1 y~ni biir Tbph:J, Kcml.l!t FWlll kll:n.ll~n~~sl iliad . M,qfiCidrubWreri ~QO~t

'bd:uutirr1l.'. . .

. 'I

i~iIWI f;]I;~1IR W·DI 'HIE ",,.:

Devrimden ao VII sonra lIiialog

Iran Dt:'{ri'm i'r.1liD SO •. ~1dd5IIDUl1lilll(l:C l1o. f!i~~~l!i.Allmcdlun.e.c:a.d uABJi'i1'e.st¥ZYeili bif diy.\l~:.i·lii3Jiifl~·mesajl ~~LlmD .Eb&If"U1Ii: Ob<lrlllil' ~s;e ilk kC'ilJ:mLrm ~.e[dij ~'B'i~= .~ arl' ic-mde. !l:eiliUcel.~lrnr b~Ia.~~i!lilu';; +'1

, .

P]YAFlBAJ<1 R B'leSA'ICIS~ IllDRBDE D.i)l.~r~~dt~,~~j;1,Abd~Wi[\1W-

. .' ~iu:Ulallil.lil :ilI~a:IiIlWa,.

liIJiI].c~ m'm:~_b~all SQl"l!l'flii¢ s~i1jdik~lllll ]ffE:M'oo ~1l1~ m,1m. ooilrll~1 di:!JIIlla ,ti] ll:ll!'(Iu .

. ODO~KERIM RlIRCA, DA, YE~ AUIVOfr!: ~alik:1Iles Jt:rnM'ciib~.Biim~ Sav,ahj'mn 'hamlathg. iIm:eke}rii i~t~~r(lk: sq.. liiII!mlmlill1J~~IjU. FeZllek-ede imiltilli~de:.i\Jl~ , tEMmmlllituJ.K1~I)im da~h VM.

II~==~==~~--~----~----------~

lilmlikier Ib'ull'und:u SI~1 fal

Ye,ni vali geldi . 'H kk ,~, II d'· ___ ·~t_~_~:~:arl slevln··.·'· 1

NlDSAIT&EHIZ IEUIYORIl,

,AlS((EI1.sa\!d:hjJl!l! ili:roriki ,~ak(l Qpe.t~s:\'PlildatlLB:llitg "'iaooaLtil]~. ~1I1rnf~iil:3e.1Ii'" JQm~ H diy~ llmtlgw 'li.emuesi .."dbilll~,~ :ie:~:elljllgffi~ £~Mj:a'lmTh8Jki(,iun Q;I!.~ r,llmnl~!l"d~ tI~lrucllt{ ~d bll.l]lmdt!, ~ 11

"Si~l(jeDr bizlden yanitt~{ir,gi olm:az'

'n, ~lTIill'im1iJfiereg!LJ~!It~ . "'12. '!,'G 'iA ~J',~~~ (J~~' '~·ue:~tlla1cr<e..1bill ~lJm'ldefl Lirpt,i: Yugtl!'<l{gOlgerl~cnneyi!l, ~1(1

Pasan da emretse sue;

ILe'veft,t ErS(}ll:!e'~oUl hie .. 'rJeF;: Jte§till eden emir .. Illere, uymaR da, bJlr sUQ

il'J:MmhlL1J~~~)ilII[!lQm',UUlI:!il! r1J!~ ra·~~Q<i~~nn. ~m'lkat'll.ol!!ll1iPffi1li.~;I" :d~l',m~ ~i.ilWlUt!lj k~m1n gdoo~q. r!f~~tl\'l~'WkJ~~~'qr;~2

17 ~dd1E ~Cflib~[1 HaYa iK;tI!w~tle:ri, ~flmJlnit3!f1~lgJ ~ ~civ~m~ lfijlii~i!], TJillingelf~~rall ~~v g~~ma i!sa[at;( edc(o 1!c!il,_k;,I~!;IJ:5!J.! mIn '@~t1~h]!:]., "OJa. r~~U~I:'el~ '15!.!l~ii:·

~~ btlfir. ,mtbe:lii IDlli,e;i!Jei., :rjne r~l~s!,ll~t.A~en~~Rm~," 1:eJU ~r:i balk •. ~~!kJIJll. '+3

Oza~ ile Erd.{)ga!l1ldal'l r;:mt :llJYim

S LI LEUUIGd Y II$A R ~ J1,Z 0111 7'011£,

, -'

-

II nar.d,~lr ~Q'MU'OLI ~aQ:irmiU ar~111,m'·

SO,5, yeni ' --,moo ahnnF~en Iz>

t991il~1J1R1lI;:AlN BiEHI.lll II!I'I

Dipcik alum getirdi

. . ---- ~.IIII11

111EN~ ,e;,~ D~:{Jes1':~.~~H~ffil'l !~lf~ k..l't.~~m;} J,ilI!Ui-

W:tlN'l n.JjiJd~Ia!a:le ...

cdktt~~dt-(;lk·>~~H~iilJr;::::

~----------------~

IBUII" MOlhoVl'rJa

gU:fD~Uk mUmkel'e5in~l!

~rdIDg,an,siv.il ana,asa il;io, t~rill verdil

DaV'DS ,SO.I"8SI Ikan

Slvgiliinize givehl1le,rin,

palinl 'B81111 illi dievri.inl izinde~

E,rgsnekoln ,lanIISI'OZ8,1 harekal~I' ~brahilm ,$:ahi'n~ln, Mul~ll~inllasln~anr tam bir

('Ierrtellkur 102,91 hatllln~Bn Ibi~F generalle yap~tg~g(jlrul§lmlaniiiln kayel 'S:c

,onDi JI I ,Ida

'Tu:mnE:MEIII.,IOPUZJY IlGJllfIP

, lBrRIHI:M.§'~il1l~liI, avu~dtWD1\t)a OOjil~ !etdonlmJlribl:1im~1lii u,~~! 'rl> IerJ,mIlJ!l ,~fii¥f u,C'WJ.d~.Iti~m!l' kuoij~:n- 1ik:' ~;;ltookait~Merk~z ~ml!ilta-

I en""~rl'flp~\!tl:r'i

~(tlilENU IMAnA'!] NE, ,HIIUSULDU

&WlMI1gi)~,Sahi~iJil '~I;yth~~~~l' ~ rp~JfiAm3.teM'G_·kp~~I~~

aHl.~EUim ,. ~a(ud'dfm

kafll'l!i$('lI:liJ.n" t To~

·P~~Url·l;Id;"il" lctrue

ute

o '

srail

Bu ila:nl

. II .' •• ]urkceili. ( Imb"ul Itmez _:

Beni buaJiap ait- bit" .... anem

'0-'- ,' .... ~.Ilto: ,1,1.".11" .,".,

.[<m115i:\~~J~Y'(In MiClJ 1iI.lllZfl!Jl~.!ill:J. Bcmu'oo [-ea~.imtl.IDiS~~~!'ll~a 17'fcdm\letl(~~I~ ,jjJ~11J"iOOI~rra "lilme I~a!kkm~ ,1i;:llllrIlJlmasma ta~, 'O,tll~1I1!1'1J <mllatlll'~ [dtam 'Iooslg.el!~", bkh ... ,~.2

,

Hepimiz Pierre olmayahm

iita!y~n Kato!U, ,~~IiM!I,[Rah~bi Alerre IiruniM8Iiru'iPl CJldluri.neoe,g~ 'SQn~a 'SJlr,a .samsUlIi1~bila Ihllll"'IiI()mJSUnltJi ,aklil ~~~iJrdil. fDUJS'j,Rah~~

&:i11" Ileninr'in anllllnd,8:'

~~h~Gu~~R;il~Ij;;~~li:cl(ri'~l[i!

1;iJMflnl ~ i!I caD1 k4i1lM'ln$b o'n)rdq~ljnllil

• tl~Jh~ gt);di ~MaYIl1if "U~Ii. ~11 ,

IE-V Tii~k 9' , ' Qliili

birinci n i,.illik

i!JJI08'd~ Uij~Y:!I~I~. Y.lhn Alw;· t~ s.t;{;ilen:!ij X(a_~d;!ki. [~m s~"Q:r(lilll Ye']Cls1;fI IsiitrllOa~¢.\l'a.:, 1i1()1_-r __ IWn_ i!:_' _ fi:_ ill 811X_- _~_ i;I_ <I _i~f]a_ '11I1!l_. diiny-a,reiJ.rofiU~ti ~1;JIkt.'iYll~Ii'd:il'Y:J

~~m~~"""da jDce 4.97l!~e. ;~OI~rn 51 m~J.m)lC QlkailJil. ~19

'DUS KlMjbVA DJ, lUll

91!1GIlIKlldlilN l'eI.leti]~~·~eJk ~c:k~n!1lrll)1 lld~rlipolii!,~, :nM!Knmd~ ~~i~ iZi!1 ~oolian g&La!]rn~a a)(h. H! 9Qor:l.ii~- giste-:. ~ J;n~l~re,ru~tllilpP? ~ l~ , __ - g,fiIiiintidedL

Zirve'den Ide Kii

G11ccq~-a~1 .Ji1ppt1l!r,'3~dillll'M~ IwJ{lUirml1 O1!!!'ik1!dt~l;mmn ~iII- 1iIe-:!it~blr&knl.m1!a:sl kJrl A:nb_J<'l'd~~JJ1PO!f! Bm~iij!l'te~li~i .~:nfi:!ld~"!<l&lliMil ~lIn:r1. ~20

Taraff! 1iII~111~en nua~tJ'bu Ihbar ~abull edle:1i1 M:alatya_ IB _ _ _ ll'l~gl Ve~ii KUQwknn lJIroe Ya\y:lnevi kaUjam-ll~a b _ nh8;~nllata~IFI:s!ar

D·- c--,aJ1 IH'ol~dliing'e ,kesjll,elnas1fOrlOrrllik V!(_ leezasi restlc _ ~elelfe Diaden ,old:w~ G'rubutll u_ bizf ~iiloo',a,nSllzca A_Blef ~al[dll" ~Ik~',nna [M,a~iy,e, '~Hakaref:v'a~ d'aval e{ie!cegiz"JI cevabl verdi

em SIRM_IENII H YIII$I

O(RE'TS,iz

-- ---- -

H t- ,azre-II

Ob-al11a·-

1 _ I_,~ '_. __ 1_- _I'_,

Karamehmet'len :SDnra Clem Umn da sm.,g,uda

AlI!3r]jrd~ ~a:pnlilill ,1.I,mkelte: rob-atm., Hz.,Lsa'yJ lbiiile·ge ... ri~!~ b:]r.o:!k!·I~ali!: l1UU':I.lI "'ijr mtluIDlI:Ln',all b~.gn(llf~ar.D'I"" IrnI'l~WIIa,l[)hJrtlu. LiJs.. to!:JJ11'lilll~lIleii :rua!nlll· d~1 Marlin l.uh~1' ~!,i'ar. "ll

DoglMI GrubU,,'CeZ8 ve ImMelefi lill)lJarJ'Grmw ~Ir~ija· U@i<ld;lj11ll8~'elrok cid{j~.ba.iI@t b_L I3U "OOimsanID Ihitk$ilj'I_'U~I1!I~f. OS!1clik Sii:t!'!~ SliiSirilin!IIJ. ~WiO<li~ICtmekOO~~~iiI11Of-:'

- ~ I}1fIloo; ilm~ ~.I'I~'va P,~1RJ1ilin

, .::L. ,I .. · "'m1 .•• ,'~\." .. wo;"

,ABD IBalkslu'na TiUk kumbirnil

K~li ,aCi;E(YlIZ.l,Ym:e:t ed~IJ~· ~' hib! i\t{!!l!;!!lI tJstiU!1! &i:h~· ralIk: O~fblil'lll!lllla Il'~bi~ r.lm· il~in de.I'iiIlICC-, (J)b:a~ nllmu":kI~il~ ~11)(jJi;i ma.ll'J.rotrn l'lUl!"'di'-lti 1111"11;0 ~lmtLcbml. ~l

I I

Ol{j,nly'aA'ln sn bu,u'k eiliektrora~~ ilst:i:hmarat orgOtu Anneit.ilkBI1 UII~u,sa~ 'GiLl - -lllilk ~janlsll'nilin 8a§kanllba§ik,ente U,~k g~izfr" '1lemasJalr yaptll

1IIIIIi......... AfA GIIm

Aa:m'fc gOre' .~iij~I'ilil:S{irdl'1ri'ihflesi iJ;iill flll~ 'aaplaro}"J.il @f~u~ :PJC'~u~d'~.r"u~ 'm-'temas]<iIDQ~1k P:KK"mn izbnunesiniu );;nu~yenibb; li!k.~iQlII ilkadrnr~

laWkcgi dij,l,~nnlil:.,~I~'Or. 712

'8

81 i~in gidi,o'rum'

CHprde bu meta mlwhaJ inerin isteD 'o~du., J\~II rant idd'al:arlly~a biiri~ttle ,8n111Ian Sevigen" "Genell

Ba§kBn'lmll kllrumak i9iln '::1 istHa"ediiyarum ama lomOr Iboytl ifliliililetveWi 1"1 de€Jii

CRP'loiirl nldliSll:Jm i:s.m. ]'1 .. h~lll}ltU g~vi.~n g.,fG;\Iii blrn.~llfket:'i f1:cndisi J1likhlli" 'O!J ~rol~;~ !oia1lr~Pill'l~, 51 ~m.mdlii,~ ~~mii.l!xUIiI,l'i 'R 'lDfllilfi,'_~!1d'i" dtl~U .. gi Deliiriz EhlrYkaL'a E:qekl&,euIL.

IhnC K~L H'AIKJKJI YI!MEUOI,M ldiIDifililll:ibl'il!lili "'1£{.,"l'jCE \lj!t1~~qIj~r~,I~I):r. tilYo!! gbmmad.il<lr" d~ KU~ludiJI~~ ku~ bilk_k_l~IW.dJ.

:K.'ldI'~~Y AdIi}!L':!li (!i_"lf~ ~d t'Se Ullirn me.'UIis:ini 'iJmf~ ~!';.!l.Ii:~h •. 20 t')'fJ."1 drwa ii~ill iatlt. 'Ii'GJ'nit;t)'C' ~(J£m, Ttl'ilI! ~hlj811i118~ ~11i"'\..";II~d'I·~aza,nmjz N« Di.I!ZCl ,c:J:c>'\IMdI. ~11

B!o.i~a .ltman San.I?Alademlisi

:Ailm.>anY':I· bil-IIDi,m.e~l mfuruil1wfi fwJ[Il!_RQn ~Sl.iln. 'b~I'dJ tin ~ir $'m~~jaor Akademi£i kll!UyQ.!',. ~iI- 1~dJ.l fI~II~~ :merit~ itjll ~D1li1'ln An,ge:11I Mork~l. uD.u Alman~I'i)I'IlIJ1 dJ$ :b"lJrnr;~!~.ycw '., miOOb1l:~dedL ~UI

'~jl ~orol~i~\;l(aJI g~re ~1Wi'JI~_!lli!!n~'l·Ii$~",,· iii ~im~lf{1'Ci'i :in,1c.m.cttoe. L,iiib!.:l ~~"*~ IO~t he:.\Ik~cl.gii OQ'.{II11~n.:Ii>S'1 E'Titlil,!lI~1I11l1 l iWi~h;i[:i)'le .folinlID.c.l'i ~ kiztllian Siumtktg A1l1Uo,!!(J1m d.m mmill, oliacllik. -7'5

nilliird~ II nil d~pl.m;alla:rda

~~mfij ~fel~m~Siif s:a1~I~~ Allll!lpil R (Ili.1m 8~nn by· luk:pfgllindlmooJlllm"SIIil t~n :f~¥pI .. nm<l Il(in,

Ixlikl olUStllfJIiKlljl . ·ii"!loon~t'\m: dipiJJID<I.'i~~ g~ltI~ (l

s~"i""hN'oJ.uu~I- ·~-tt

.""","'._ 'I!_ .~.~ •

'G'lryrllrl _ Oscar' r'e,h

B!lii B~ ~tiie1! ~nl~r.Ili1J.1'a~if

'6azar illrnan ,$!SJiQUk'IW O:lid'u

Hi~aln't D,ilnlk ,f~iullkastl

U'ydu.m:EI ,i:lllle, malr.1 bullll~G\ruz,

Boyle miidlUr mudulr mudiir

istlrn;b.unu bir Illallal! pipniBlin ,alnll ililili

-

Ol'!·~TaM'fa bak, sam"a sil'lemaya gil ~u

~'tinglerine "duello' cagrlslyla start verdi,

S~Q. !i!ll:i)tfiq,f.1~,IDinJ stm1W \I1~b~k<:IiID!:'a df~1!IG q1)ij~VISt1'l. Pi:ffiltnn~~I:m:1II '~T'CI;J 1J);~.ykA"!lr1m. ]:!Ulll ~~l"kfll: G(lIl ~eliil\1~,{lnfL 1]IBd~I'I~~~dt: EfdO,gMJ "I'OlIdt. ~lkalinn,<IIU,l:k<!{j}'Ql'!illl1~; ~1(1

B':edeUi 11.-,..., r,a, .. : ..... ,a.·, .. 7,5 milya,r $

In SO(I, urm'asl :~psla,mlrildaadlll _~eFl u1 Dlenl~ ,.saVUrllma y~pm~a~_' _ n

aSlnl be,kJiemlsdl:B,8mj[, K~bns daV3:Slna Is~ahip :~I'ktlml diy,esuQliff aftlar

eEIEV~ lUllI&"ABA~U')CAKUR

YOk'~dell IMT'YE DORMd ImYDRLIR

ElmKr:li:·lm,n~i!lLSI,l!il.da}'e.r"%lId.,~ Uikk MJ!l. ~ll"'·~liJWl: Th"hj'l:mii'l ~{)ekO:rn~a iU· la$llllJlm:aYl:r~~!~!dI@:m~~1~dii,:ft:e~ 'r'M:T'~ ltbnc!: eld~r ~~fl ~rc:t dllYm;:q~l:m:JI["" 'MiiU1 clr:relli~~kjIl~tm~siW!lw.

Meydanda medya savasi

Y,erel see,im rueyd.alll~lJ;lnIA! gUJmd9100liftice D:og-al :al~UlI~~tna 1~"e8:ille!r;] ile~'i ban~~u verdi,. !J', basna baSIl vat· dliiYfm IBa,Rall~,a~ Erdo'g;an !(}evB:~ ~erdii:: .Avl1kallll~lm~ rapmlaJ~ a.am,a, mil

:n~Yk.·d'lf] Ill! oollil.erilite B:a~~nJliilI::. ~Lt~.~~a1ill ~e ·,~~iJ;i~im!,\ocll.;. rnan mlJIIl1igiJil[te.m geltk GHiR I]]Og·

TtlSlmu'mi~kJl~IIj1:lllflllyk .. 'lir ~;p~:l'i. ~'Ii*, rniilt"d'lilli;r iu,ool.ellil.e: y.a!pm~, ~n3 MI, bldli ~U1l1iflfl.fi,\mlIglmJg~. ~10

.. ~~~~

Iii,·

~

'"

~

i.!

" "

<l

~

Galaib"liSilIi_ro.y, :5-Z:llik:!loe!lc~iyeJlilll~j" SQIJf;il8l,iAJmlm~. (elU!1il.cliRlktor Mip.-

I.:. .1>.1 ,if'<I.a!.J!. ... ·,·· -,_. ,~"

~,I1l;;~ ~h.I~~[.l1UDg~l'L~ oon VC((lJ~.

li'U.dJricil!ruLle5: '. ru.telll fl:J0Iik=-

nlm~cil,a 1.$0 ~ c [m:r.mfild!.!.

erl'!1bgnTh~l!J d{ji!1 gone Jr~~n T;aIl~iF I[ijd~~lI4lilliittl]JnJ1iJ!~p edadi,-+18

Se,im,den',Sllral '(Viani PIIRVlr

~1J~ai~ E, ~ ~ilkOOQ'.eS,' ,aJl1I ~1I!1"

~~h~K~IDl~ ~i ~l;~i:

, j®$~1'P~~~~~ f~ }!drnt'MlIi~m,~, ~rura5r~~hfElia~ldl.k Xil~ . PlYocrt!m:;;+n:

~Re;~lerw, milli,ct~i ke.simdoo oy, .~kJ~tJl'Mc~il~ IGOk~k:ipllji1!iill'i.{)IOI}I' ,6Ema:digw gp!liIrn;IJ1)t" 'PiUW'nlill adl'l!1l'l 1iil!~~lr Yili'Ii:;~~, sti~rptix ~P'1limr. -+12

O:b,aMa'nJn~ Ikamrl

O· iil1ll-;liilllliu~n~k' I I H. ' I ,II '111 _. II~alua

,- .

~.!!:C"_H ........ ......::e~

~'Nll:NI UiCl EA'

·-~·HP'~~! tI ~~f(l~vtrui U,Il.ll.il:lflii'! AlOJil,'(JIN !}~]ll ~"~I{mp lIJliA, I tu F CJil:~! FI nl:t~' i ~'O e

- - - - - -- - - -

dekJ:m1f1~g)!1Jl,;illCsin,ilhy" b~ct1 ~~~ ~~~l:"M!.'i:i '!'_h'l ola:lilrurll ;Y~~~iIlJrui3."

,lJ.clcrdi;~ wr k~l;;l;!'dil~a·' $lliIUlj'l, SUMiifil"J}'Or.

OSCIIlr'ill blrak D,.dullla bl'~!

IIDDS'" fllm1 " • ., ,::I'~'Ie;1'i $d.,m",

"", ..

~

IJ' ,.

~ ~~~~~-------------

Dnrp~1i Ahll1et ]iij'rk" ~Onga'nin y~WI~ Y'IJ~l~nllda verdigi~r 8o~il Iwmrr.ik Me(dil k~:r'i05Qn~den mnaliili;n,ae s~slle'fI~iir

~ ~ - -

11'fnk'ul1l M:e~IIs'rl!e ~[lIC· ~ kOI;111!~. Oifua~, d " , ~kl~~n 1m; OOCttm hiuruesi.bi~-rpmJjllirill, ~~t£~~()~tal<'. III ;ollJrmlUl, buseh~rne.

HWBER~II~li2: :$;A¥~A "n~

IUZUlN SURE IlHl,LANIU

1ft! iid~riAlrmet T'~t.>Jl;Cj[~ i~,l:ladllli Gln~ iLI~die;b1~~e MooJis ~ii:r:sfi!.tmat:l'!ImI. dmlJ1l, ki(mJ:j~lll.TII~ b~a~hil~~;):Il{q-. "~@.illl'ii,KuI:t'¢c;~ihII'M!I~ l1IIA1Ii1P'ijJ~fOO' 'Wllllfi sijJ'e,alf<lik~a altt§j!lfllht

GmEllNIDE HZ HIM.IS

tZ Ey]61 d6L~liI1'u~n D~I~oaklr 'c@'t.llIevlnde Kliill:t~ kciIilM~lUi!dlHin i~1l be~ ~~rim11iI1itnil1tm Tijtt:}~Bir ~]l:m:soob~ ~),]'PI<)lIIltli.daill1adiH:itid~ l\.'llrrtr~aca"

Wmll ~ilal' ~ '\i~:rm1.$wa.t~j d'e:di. ~1UI

Dogan'i satan satana

~~~~~....., f Aydin aylael~

Aij~iII~ 'i :I<~~[O M~iJlk~ li1~J!iJ!tiiia5k4iiilt5~&lrnlr:~ :uew ]i{irililiUTiililJr.l (lfui.i~r'~iJ]dl:Jl,rnUfj'rllljlilolll'll3.Sl '~nUl '~~ng.,d<~~~~llir.nd ~hrnt!l y~~llm:.eyl i!lWiCl:rdU."~UI r

I

'-

I

Taraf'ta aynca i

I!!IICi'B:e,'in kOI.llllaSI 'bamlbJ'larl,1 ,ak-aJII'Udilr

~lllAwqpab ~t;;lS~ Bomea~kar~l1Smda.

EqeJit~ktYn :~Wi1irulilda ~imca; nllliilll W~leci ~~dii[VCm!~' dum r~Iil:Edcll1 if.tde ve!di.Ei:'g~rncloli)1ilJ

. .. TI'I1q~(:HrlJl~

. bwJklD<h.-?'9'

02ell Ha "atQI Oktay''lrl oglu, batmunll1t iOItimOnu -./nl'p,heU b1u'ld'u,:: C,topsi¥i y,a,~!an!a, 9 ~e intU'I,ar degU

'EEIJ"'E:1'·CiI...... .• ..IB".,..;. ..... :_::_~!jIi_::L " v,!';,,!'?r'Jn1:Q~IJic,; .!.+.!.~

1:'!~-:'~Im..~.I1a~:~mt~Jcrdm:l ~

rI!Dl ~lilirrltliIfiti:il!rlll:'Oll~lli'IkIlt!...'IM1l. ~t~dL @k!<1:r\rgfu~, ~r:ri!llm' dej]jjle-i1{)]i:iru.de Qil..'lI!ill:?lmllmillil . .gCIDek:eill1 oondtl(fmr,

MlIOI 'ELlI AnI ID] mIl 10000l~U',SlII'(ljfillirt\1111 d{)~mmrl ~11W,tffi'h~r ij~ • .., .... ,.,,"," ~~<Ii1.mn .batll~~it!ilJl EIlr.ak

J

Dirln~ Bmnkmsi Tll:li~e DifrektMiL~du.l!:(d"!1:\ :kiliiiuho· 1m I' lJ",Jf, !El~lrooo.l kU~0~~ - .. ~~. ~~~"Dtl~

. dbhl ai.!!}'tl.\:i'lb~.m~,

- ~. ~

-re tll!lal ... ~·

J (It; S!_~.(Ii: 'YfiliU :l;llillln::lJW l$:~lrup i£tilliiJl!" :m:!a!:~llWn, Ge~l~ifu.\·()< 'kathw f3T.u i~!jtl~lrn!$ o~mll!IJJIII2l.+"1

!TEl SBj:1 ~lLERI r,H11I PEI1IlE ~RKASIJl!l :P!iW~ ennl!l YAZDf i'lllA

E,~enE!JI~()n Davasl 'Ifl Ul i~ind idCiti:an~~sine1e'" ~eteniin 'P1K~'n yanetip

YOlnlelnairdi~j'i te~in,e yer'velriliJrken ." .' .' I. isim yine ,sakh tutu I aeak,

'S,iz banaild trilyon veria'

oo~ Gru!.b~; ?:,.IS '1lyor~llu11< '~,l~e(jiiy, ! ,gi~i,:~!~lilran HSB. C,,,~e, t~oari~,itibannl ~.~~llt. ~tQi g'er~ekgeslrylle taiRlll1nat dav,E\sl a~tL.lflglhz bankasl da'kat~J dava hazlthgmda

'~atl MriJ.:a,n:LIkesiGilD~!llils:JU:'.(iIi!.Ge.,. 1J~11.'ill.1iIJiA¥~~JI~De'i~E'ljl!as!wru amsmda:kii reka.bet kanl! ~bittL 'Genet. b!muty Ba$kaill oomboib!5<llrurJYII,kllr-

'ballgkliti " ·iL~ri ~~~.iiamY11ij1

'bas!p' Dev 3,llkam'.Illo.ldilifdii . ., 1

Qz,Ulr DlillillOrUZ~a 's:l~aqturmara,lu

19]5 kll[l)1II111afiilli,~lik "Oxf~ ilili· j'lJrutF kampilfi)ia.~i!ll :d~e;I;I~~eJidw: h~iS.Iil~.dL1j'11rn~~,~ri~etl,gOr~.~~~ iptal"geldi. _Sincrui 1. Agnr CeZa, 1Wlkh<. B~'Ciligl':ifin ~f' d~!aki~i:dik: kardllill Ilfdl(hta:j_~113

Carsilfll CHP~'llid,en 1 dilediler

OO'lilerilnD tm:taikJl"dJ,.~r~~flJJGyrl1c:.'!t :Ozgrn;~, 11'e~~ ~mell Wm'tisiru b:t~:jlc'killia- 1'0l€aiIIl1,sailedj, ::Eb,Yk_al'i,if K11~roglli.fui'i.t dilOOi. ~li·

Odedigilm'vergirle ~arbe yaplllr:mam

mo.n.;lZlDrutlfuS:rlset£itl~ll;nl.Jge;d~eri!li ~~~mGy~k'.W'ti:ari ~rl~ nc"g~~llnnC'digiiili on.e stiri]Cl. J{iii~ .~~ Clava a~a'Ca~[l1 .pu)'Jll'dU. -+ 8

.ABE)/W AB ba,rsalmd1in de iSarsilch:.. IDa-1m: 1!.74'U; gpw:u .. bDfl!lI,"l,25'tJt~m d'llil~. ~'6

~lvia'VI Sevenl:er bU'loyuna, g.lir Imi

Kal'ffil~hi:r S)'1l!i;;tPlatli'[ ali:buiu:ak fQpil1aI]l $i.-

rilkI ]d:diasJyJa

tiZIJ bdmldnn

mki'ilm.firerine~n ~cairveSa.za.rTred Hug'OOs'uutiiilmtlm:1et15Q:ID. HI ke~fedilell, O'ytl[:m, . saJ:melenecek. '7114

l:h'eQUeln IIIi "D1KserLiFlI aHesilmre,~,

IiI yalrd II m m II ijelrii ();- 'i n

OMmEN lalYf. MES~U

Gll}~U c, ~ ','niota J~~

Mk1flilijO;l f'LID ~1I.i'J;~,a;:.

z~yenr~j~ytigdl[~l. 21,birl, 7OO!Iful, ~ l.li,t')!iItdLmty:'J,pI1J.li. ~qU,M$~ ~oona_) :s~~]sl.lila;a!ilc,ilclncl:kez~d!:"

, IiNINESI ,KAlP IUnrl li!~IRDl

!;sKERt ~y,e]lllk ,"Q~lt1l.n!z 3'Ske,rd~ ka~~,*-!,d~~!nldfuLli,ptahunil!_k ~retkelil ,i'Ji&iirt de~p i1liJ-,~)ool-,~ltiiffik, t<Wfitin!ll~ ur' ge~ _dL ~_.n.$ .Fabrl~a f.:.:i~·1 ti:~1 okl, ~rilli!~ ltidpJ~~. ~"~I

'JITEM'in toplantilan sen,dikadayaplhyordu'

J51 Y,III M'~ eJk'il1 y,a~dl mGihglUll ,man

l~em:ir;. ~imh31m.e cihazlan ~I~ kez I~JI-8Y :K1Ibnsrtalld Alir 1e~e~i~YQnu~da ~u~!laJn'l!!tJll.-

o~~,mlK':iNSA,G mu.nrlDUI JIMM9mI1~Ttl~WI

Eij~~l¢~Qlf~JIJ!! , ,M~ Oz.lth:;1.~£l~~iT~~!lIW~J(le

~..r~:~kf:my..1l emooe m!ilm~~tQ?m'iIl'hc~:1'~

iI';;!,a!]I!:!ml:!\r1 t,il%.w.I~1] Uk (I'],~mt fgn'la~' g9M'~i~, Hl£M fit! IJWt:MdrM~TWI~nMtla. hii'OOk~_l';~antiEi~~,~uel

Janlli'llil.~il:om.~'i!~Iili. mll:Xk9:1db:~pJill.lii'M. +9

'UbqHl ,ntlISYID

gjill1i~ ,".J

,~, ~'tlilmt ~ ~jt~asyo" IllUlIda 'iiIlte'tlcrrriY'fitl.arlllli

ylibd . .< '11 1mf:!16

I '~1~:!tJll ltlll"..Itla,.

I rID,. ~ti~iil'qu. ~7-

- -

, B~'ba r a UHII, IS~:aIlIJ 8Jk d lli:}l~ HILUl1,!l,tl 'lit! Sltii WA~ijj. 7' ~~

lEtii'er\1e .;iti"p ~Ql]it:~. [l1;l;riij~e;kli~tp~ ~J]llll~ J8U:llida kesi1k;iJ~!~llt~IIl!l" ~~ lis~ 6A~~crs~ ~iillnij a:~I, Sfir~a"J:lniF'.:dml!t[r~,b21i(}1"~!iJ !k)J~.~e,,"I'f;,f

f~iI ~,",AiJ~ 'M~hK~~ 'm~i,l,~ltdjp,~rCmz!" I ~e,II!1fu:t,.i~:ey ~!]WJid· det. inly~ilt.im ND~t;. aIDi.J ay eMden !(!:;!J!JUi!~· l~!]"OO:~,OO;%ilSI, "v~tt!li,.' OellQ ~~u il}m~t a1l:ool t:ed!avJis;j,g9icill~k,. ~ 5.

=-

eniyli97tJO 'metrQ' ;al' . :1

tar:gen;in :~Q!lUIhCU anZ9!5U PllOD.lRIN QUAil mME9r

nQ~,!M;!MC1tililCG (]~ogmt~p:t-

.oct ,u~gm:~1ll11"mita~jn-

~:~Ii k;Hi.·fii. Sj,Ij,Wfi ~~,

dr~n!!Muifar~e'~n1eyen ptlMllfuim. !li!~~ ~-mts~~tmc; ~j_l@J~m ~t:e:rI] OIm~Chf.

IIEU~G &IR,MlSIIIlYIIIIUJI tJ~GIN ,so~:aflir\iiyrlm~~ik gl~re.gltlii }'ere"Q.Jl,~"OO 700.!1}.~~re,'i gOS;i6., :riJ{~'():mw A:~~.i'Imm:(hililia tl:Il(C(~'mm, a.~ +~

'9ld~~dd'ia ,~d!I~_n:! i.,~ ,clI:,:aMI-MUIIJX,Or'.7:S

~ ]] O~l1~M~\iisl, '[Z'1wHl!l" vt ':

Sil" ilRQ~t!m nylJa'~_lJ::lIGI!l MtJ!" 1\.lci~UI ,~i'l'iin"~chlli~11

~clJL'lgr~IJ .. '!nllil'f!t:'!~i'.i.cl .. I'! .. '~.~.~ .•. m,emti' k..~~n 3J1Idl. ~t

- ..... _

DUPUR .A.YlI, tlm~: "IRI

~FU.R:'l:Ii!Jki ~"II~~~JlIr.fijQ,{m SQnmtLlI

~ILIJtula[l da ~l:!luktl(lm;'rkl!~fIIn

~"lJlmi!lnn 5'Wtll De..~ir;t .B~~!iI~ ~I B~W~!l~l),'UJftanA~!~'~M;asr~ GMD~Yftll ~eJlle:&:ij}y~l:ifidi.

JORKlYFn GUVl:N~,aRUI

I lalll,lV «ekiz' aJ · .sonr'lsalgu!dla

'Cet Qok

- :Delilli~'lIe dl 'l~m .Jkull t'oiillllirdi al

"_!iri!hi~I~~t 'titul. ihe~Jnll cil~lkrl ~~(fljJ:ilm;:l_mk ~ .Bb'l"~"a· ~itt ~}'l1~_U ~aw.1 '&t1~nltt' ~J~ !,'1J~1'D~~k~ '~iJIm~:rl~1\cl!i,~12

,

E.vilrnl~eiki be'lgi8Ieir:'~" gief~' ,j Ml1stafa" . Ima,Yll1fM tla,lmll y,akb. IuttlllklaflSlfI ~ 'I,ay, 2,0031'ltlski IIGiem'g SILJ , , r

TahatsllZ~ mam~etiini: 1h82lllrtayan tlsmasl!alrla da, sUQland:1

OIAlIEYl Te.$EB,.'OS II RELlI'

'GIMftuJ!'m~!~ir!lQlhikm 'femsiJ:clsi M!iiSwl~'B~ilLb;1"\i'e NerJimM Aydin Q'Di1f:" ~e~ L~ebbu., 'lIIe El;gelilek~nl;J. iiye O,~" lfllfikj'tmru MukJmldl'~"'l1i BHUl\3y'ln bil. ,g_~a~rmd!lll'l m!~iji '.~:em d~~ l!IJi.l~.

liED Gh11l'EK TEIt[ NOI\ 11, Ii

111Ulf!IN 2OQr2·,200B ,;}:rnsmdaki sii~cllC~ tek, Dot e.ttWgill'dt1Jiil~delll.!;tklln bUgi!ct: I ~1F.,iSJlif(l~l1 ~km::jJl'dlda 'Otli]:l;je ~opbtntilfIJI~ phn1W.f>\" &.!~glIDr VJ~· dlger kOl:nu.1~tl1M:'1 :~$lP[".giflJij~IVI~e.r de ,r~f m~I()Ii:. +'11

Kaylpva,mna agillyall,

Seeilmisse oldurebilir

JHIQ~UlmetiAI,ardl.n,dan MaGlis 8a,,11 ~oks91 Teptan da 11Segllm:i$,lI d~verek Ell B;, '.~ahi~ ~lliJ. I rls·arnr :~ ellen K,o\rt1~ ,Ill I ,- }~kan~ OskWl!1 · "[]arf:UI~~dakJi Yah,s] , .1~IIriHanmaJlll'!l de~ i

~.' , l:l~mu .K,'iI~1 Tppt~n~ , ~licleri E1~r'IEl:ilgifL\i~e!lJ l~utukl3mlil k~li"Jllm 'hul~I'la ;,I.i;l~iLllJ ~iJl~rtiu1d!il,ye'eWi: SilIllW;: 'l;m. h~ t!unfmdan m~iImi, bib.

DU~AHU IOi~N KAIiI'1 ~MAR 'f~M1I't lIl&1J ' lrlakMarnJ Komis}fOlul ~JtliknlU ~P'~ z~~~ Osk'ill i'S~. ·']~JllII}~!iAf;i dJJjlmikinSlllrulRIU'~ f.l~kl'ii~ mrl4ll~¢ ~1~I. Bi~(]e 'Il~lli·

1 • .,0":: •. ...,""" "~~'L I' "--t" .. " .1' __s "" .~ SWUlJli.ilI1i'i: IfIlL IllC!.lII .• '7' I,,,

I GemeJklllOl:ay lledelli ~aD~riuyor' I

Tan.ftillili~tfun()ntikkriizeb~jkoi'y~ nak (llnrJik ltCuilhm ~ell1e ~e-, ti!idij ~edelli, rujk~fUk" b;;in Genell."1ln~afdrul }line: •. iB~:t blt_ mfijl,,~yok" 'fl~klmll'lfLSl. g,:dda. -+ t 1

'Ge'r'e'Bk. Kar,alkutu . , ,artlik 'F:a'c:,ebori,k'.la: .

E~nt'lk:ml' d~.1~IWIi.!HI:II ~~lfI!!l frmd, F<lili:ebQQ~'I!a , 'TuilC:!i;~lC5iiil~l!!n$~k'Ka. I ~Ik~mi' 'llchyJa £)1(1'11. oli~. , [UmlL Cit~ngy'~ '1:l'eiRto%::rasi ~ir bmu:l'3 a~@nu,B(:[I bir tiit'l:iill1i d~~ll'; (t-edi. 4'11]

,

'~la§.l4anhQI~nll'n ~lkiYU2 gunlwl1d'e MUS,n~UlFlljJ" b,illf Ulr . 1-' ~-l.fi Is,lam, munya:sln~a sesi:tEr- ~. -Jegjirli a~llk~ayan CbamliQ! An ra'~:1

n1l:di'lj~il fUllaR"l"

------- ---- - - - -- --- - ---

TARAF.' A D,E'D'ioiNi YAP'll: AYD1ili:NI D,iOIoAN9'1, :SORDU

Iba'mil l'ii~~ive",el gilleeek, ~;iilll- · II.

~ Ral1l~~~a ~:! 'a_arm

.

~

, a >

IORKI'fi'HIN GHE:MIINIIIN 101'1 QBAt\QIMN'!ilkjllJt!killI~l~~i~~cd:~ .gi1:te.m,. Al1;mnn~.~" IfmflS!tl 'l€ .AiB,D1!F nem Bill,ika:nu ',Gek Qlrn'lIlJI~ ~ lli[jik:l~ AllkaDf1l'~ d"ll M~~m.k.&lIIl1~~ Tij.r~~~:l~LQ!~~~in!e)ilj.;~n

I

IK&h'rlJlIllllar

- _) ,[-

IIIR de gl,aJ

'~~I:fule .~b ~~/(,jI~" }7,lml'jilll blh'ili':tm~m. D;r.

M<I!lliba.~,k"l:n hili~<liUUil!l~!1 &~Ui'

"" - "- - -------- - ---- -----

KIZGI'NL,A'R··KO'AILISYO'NU E,'R,D'O.GA_Ni"IN T:EK RAKIB'i:· :

" --------- ---- -"- - - - '

Havalimanlannags zaltJ

I.' kan~llk YlUKsek DeneUerne KIUtujIU\" A~at!ur-k ~a}jalimaAII"~ln de:k~ y·a~lllla:$;m;anlin uc~u§, gdV:~f1 - ,Ii te i1eUig'irli be[linttl

I~~~T J'f~V{! M~ytJ;'!_Ig~<)fi Ie g(iimc1iel1ilem ~a.:t, l'llivromulill

~wesil:me a~i;ilmll lIe urfDJ!UmIDj!J.~~I~~~9;l ~i[q~,.

iQln ,~aililm3il!l1miI:S'J L~mdi<

S"EKIZ1IlAN E\~ RISRlUl ItU:Q:IDAAt!~,nillml~, ~.ttl.l Moolfu~!I),(lI@_I]~lm~ Khl!Dm!mmru:l'l§, V~nr, Snm .. ·

_ 5!W1I ~~mb.! w B11ilkm KG~~ fl~<JilaDIOl:l'I ~tU, ,cl~' tellli~~ ~1iII~if~I.~13

E~ ulaM~1da tl~amdru.J: ~m!i'a 1F,i\,c'»n '~QPlln ~HakiJi~. 'nt"'\~'<ailli bir ~'boo d~I~Ledllgi '-ll~ld!ruta ~~,em iii ]3ri:tn!:ly.lh a£kerde!1~{biJ.iJlll112J ij~lki ~brt:fl I i.G1m~ Az1im:~ar qld(~~p

, 1a(;!k!l~,"2

IDUlrQE WAItINlI! DE

f~ mpoMrulh~p~ bil3'iti;ir~ Elu]f~ mf;)l~ :En_w :1iIe ~'~ '1Lktitl'lill.· ymld:llIl :Alliilla 1I,;."liQl:'),ayrufl.Milmda. ~ ken m~~Rl~lGm,ika:~elerinek(llfl1tm !Mt ~kke~i_~ ~Ie lliZ1i'Grn:a~I ..

J

Dolardan buyuk Merkez var

Son 00 ~llllda, dtllam ii~l ~a2 mlJ~lhaJ~~ ledep Mt6~kez .~,ankaS~'1 ~run 1.82~ii ,iforrn-aSj Ifj~.errnne ye,nuefltA.ike:te ge,i. l:llli[~er rn~ly(D1ij GJol:.lllk' ~atli mUitiJlatriales!j' :p~arnl'amlyurr:

[KllNel tAFtIHf. I

Aleviler davaya miidahil o,labilir

so

I ••

IU

KUrt mlesell['in~ S'ln~rdll' _ yO~lemnanin vanllli,'Q~acagllnl be:~:ilrten CIUi[mll~,IJ~b~l,kanl (3,u~, "Sorullnun QDzijmO ,on·'''ml e~~ §/unleni& pu,k iyi ~ey~[er [g~laeak"i dedi

••

-

e

ABO Ilf 'IIMII A¥tll

lzmiide: aJlkQlik bit I)~~ ..

Slna. J.,.vlil.iUS gilDlUi' . ~I Q,i:lced'~:vd:tt",'>Q~Ea"". ~!i!iai;~ .(ilI:hrUJII!. :Emwlli aIme:nin .tel!'" yadi1lol1l, ~J,lhffi!( l'~~li £!Wa l'ms·, tilllle~e knldM!111'i1ii ,~.~~ihsiz oo'bd bWl!l!l!k~e~lii, .... 5;

Me- rkea

'. .." I~ . ..... "

___ I Ir ._,., ---

-0%011- ~-

Tt!l!i:nil( nedl!:nle'tI~ cl(i:~ vO'hlltir'ietiugcimb: .ll:it~p kamp.;;mya. : n111:l:m 9 ,..~ ~ O"Lillnc:l.t krupoliillOlIf! ~'tc '

I"

lar.a",all ~!~Ii'_n, JfIl. Padili lIililld,i

Iliisl oltlUrol:u

HAnnIE ,I~E' mr1,

OSTIHD& Im.mU:~W'IRDI

.ACllL<\:!";j':at~re :llb~1Jl'ihn:FmbJ:]I~ lsim[i 'furk 08l'e:mdlii:n de aJrfflarm'dSJ bill." 'UfltID~:u1'Q~ .~db~lmt~,. tt~~r ka.roou!fi~i.m\Si8i gj.ym saldwgm;'!J.,~la~'~.~4~ 6g~1~itbl1eni.

,'.,rMDA CIN 'UIEIUIII '~~IlM"!l g;i~:rkCijl Uft kij~iJi doIDIa ~lldij[e_flsf.ld](pn~ !J,Ispgttfilil[fl~ k •. ~y;;l~~Jt}~m1e'~~"1j)ill'a .. Il['kij i polijl1;,Ib;!!iIQmlch

.met1iv seldaru onlak Ita pall I

yi(ml1~:'~~~M Imiu.'SIPM~$Il.!FlII:PlAL o~u

L Alb.dullab G'UI-!'ii,QI

siizleri alillmllu)

Qp'lfillm~JJlk;pl!l O(ij"~g] ""Kti:rl ~11U:lldtt

II gJ~~i\:trii16~ ~~IDl!~",i)i~~l~1: Q~li)' !iOzUIroI?:JCf{ iM~~nnt1en dC,!;t(;k ~lel.l.

j ~ie;E~ oZeRIM~]~~S~N~ :Y:Al'-AEiIM'~ I "Gi[]j;I!II1l1li~ootllll:l~n,a~~mli; Beade 'iU~

ri!'!l'Cl;!~mli,~p;Mnml"'dij"e'll O~.bm. KiiLl rjj1!!r~rll_j::ltiJI!l~{i ~11~lky~u, -t:-u

sn.oiP·~jdeki, olthn kUYEII~armda kafa.iasl: k:emigE bulundu ~1~

,~Qm c;fsalilltlsi MiC:h_:u~ru 3n~~ ~nlll: OJIIP:!';01i[:Se~~in''ii'iidtede~~lnl m. •

. ~- :'i ~ ""j

YJlrtlth ~q ~-¥U!)[l

,5[1~ ~Il:' _ mt-elto

~etfim ~!lPilfl'1l !)h!mbt~ rltl [JD~l'IlitfumiJatq~lfU'Il bir IliIillr'!JJll~rnmctilJel ~tmfi:~ !,diMdl. ,-+ 1~'

I

- i:mlilJi(leri'nde "~el1lSlllll:len" koflUy!la' y8lr~a:18n Deniz Kuwetleri .~

'!I.i.!I'~~II~IJII 'OzdeJn Olfln.lt Erglsn 'WI savclllanna 'ifstJ,(t, \Ii'e~e

BIRo-Hl1iTI ~INIE

mmm iddumi'lllne:dl!i."~,P~tbe Gil!il!riki'e~' .a:,U,i,'m,~,~[1:~re.!,~_&~, _n'~,' :"~,'-'&lWil;'to, ',00",', ~~aka~jjd;J.i;~~~~Lll~\U'~ IID-ne·~alfm Em~klL I O,~,re!&i[n i]~

d~m~ bfi':-ika, ~ ffi~' ~_~

IINI&R EIIWG:1JI 11110101

!

IiIARIJE\'E ~l ~t!gt irtn ilib~ ~u~ tnrutthi1:~~n ~ ~Yejl1<i'~al7<i, ~ool<!lnMldoi1emill Gc,[IeThwJr1,~ B~~ in ~):Ot~'il~U1SU ,gliBlidfJl1;tiin ·'V~ (hlt da~dem~n~ ,rokhU (Ia" dem~m ~1]

J VlaUI8,lsiz. -bir idernDkras~ i'~in

_ , Giii1l~'kI~"f~ni IiI!::

If!l}i "i!l~III~UJl y~~

Vi:I~ ,tlffCllf ~r'

tii[jmlil!~ sti~)Jjfl~~t

i\tP~I1lrulMU~]\A2DI mur

W1li~hllil(g!:on'(fu nlttig'1Qjj Dairusr a£lk~'l!mJ,jn~\dfrl~~l;¥I.l'i1!lrEJmUl

I £\1l:ai'UJiI [ifi~~,~ei.zun~1I1eitl::lIiIg~aI_" ,ttn~ ~s!r~Jlbf1.,~1.

P,"lRDNrJZ01:11DUFrlUMIiJi;

-

ler (Jllae;aK"'So:l!unGi'SF1I so~ra ,AK,P kur~.

e,rdal<li mU!~iy,et~ji: slO!Qiarn Ilal~(1 n 'sinnm,~

Ge~1 ~~m~lt7bJi1a'i!lj,. d<L:J«l!IIN~rffi, Mre,.. tc;,k s"abn.,Y'zt-· --l Kolri'rfm h~tilil,~~-

futfUJtbnt~ I;J:i;.:m~~ ac!~a@!', ~~a:~m]l~ :IU~~[lli!J''ilI1lil Om it, l('il!]WtHe ,~"d~I:i!U;1 1m· mnn~1mJi"!Jlilcilk,~ ~p

~ lir lI'p1mjl"

. Illa:r,I:1l; A$1r

.

YUIl, IE PSIKI~OJIKOI MYR

p'~\N iDf iSlml " ~~~~ dt1i.e..[lI€lme ge:l'~iiym. "'Ne Mufl,t:l'[u~~ilm D!~1JJ(l'"

gibi s;tQ8J!1l!11lal!1[1 O~lll-eli' ~ - - ail,'

~;Mli;afl :silli!Juu:resi L~ ~~ -

HULim IIIU3P1tER, INCIK. ••

!\zylc ;)i'i~J~Lkc'bflecik ,1\:<I.b]J~~re, (jOy:Iel:ll~ ohm'bir eoo~ 'MY;'It '~~!lJn~l.

II!sli~lal Marll lalll

tl2 UI~' del kalilia

BiiLent. Aml~n trnt@~ litc.a& bi['CLlu~1 O,lil,; .RccS'mlib8i~llL vM~r,dl!~ i'J1Id;~~tQPli1~Iii\le lu~n~ Lbii'r!ll,c .~tml~LN!~M$L Qlillil,llmm.'ll ge~b~.It!:tiI:; :1'l1E>"" Im'd~n ~l:lm~)i~~I.I:t ~u:

N"k' ah al'd

,

:, ,' __ .,', "_- .. -. '. _ I ._:,' ,' __ -,' _"'., _', I -,,' ,_ ,",,' '_'," __ ,,-, , ,_.', ',,' _,', '. _ -, , ,,' __ J

.1 //,.-.SlZ ese ms .••.• an pay

VargltaY' 1 (Ii, Ylill rili~lhISII:Z 8'i8n kad ~nl"1hla~il'll bul~p

II@rkeQe~ bi,rjli kte ,edi nd~k~e~imaJlllar !mledferili}l~~ dava lira. taz,miirnata karat VierdL IDlava eOilsai ol,Qcak

,.,

~b1:i:'ll:i!'~~y:rn. ~:fth.lmru,t!~ Meclem l~ .. t~ rllDl·l!In. :birlil>:te, f(llr,111~miWJfl@lhi"1 ~1!lhl1f1 rcjlimirllld~lD Y~I:JIl'iIli:ali1fitffilmt(julli ,6~ililltl '<l~n H~<ll~kerne k~iL"<lJW ~r1I~'dla,alfliiiill,

VAR~n:AV ,r,~I!J1IN'HAKU! DEDI ,'i;)f1dd~Dl1!i.iruaibi1l.l11.~~~J.t"li ~l'kml"iU'lOl a~~Ii,(JI~1M1!d!s:.¥~ru1,~mhk0iJ1;iM;: k~~dt~lll'ijk~11ilU!ldL!. rKocll.\'l~ ~~hir:D ji8Jk Y:l3l'glt~da.,kfur"Jlma

sm "'1' V- -1-

"II,.'.

Tlid. ,~mml~ljlli ,s6- ml3!li.·d(;:x:ilmrrBa:rril:rn:fdnn'kol,iurmlk.j~inl~1'derJ~en GIfj2SUJi ~.sjJjiHl\a:jikcri p~lipni!.~Ii ~!~ h:;tlf<K~ ~(l!r,'yap· llI'1a1'1ih'll:il!~ etll»YQx"

once Paris'! istiyor. ? Rivayet mubtelif

Sa~:Q~JYI~eycla~lflmJlria geli3l11 !MQs!u man,~ikeJiIi ~rSinS12: siyasetci Flaphida, Dali g62JUn!!l Rm~Belled~,Sa~k'a_ .. uta dildi, FM~J Da~

tii'y,~ El~,$~e"y,e ~I: lilk a:dlll1l dlabilir. ~'3:

Ma,l1lulllar elllleinemijll

-"

~

ndr.iye.1il'e,~MF a:m.SiUJ," d~ l~lbir- Olnt~OCll wm ~o~an'k:O~II.dJllJrd!l !~<lif<l~Jlcla:fW!~· ~hl;Jmr ~Itil~~ f'im B!.l;};'

k~lIIlfbL ' i~~Ltt

BlIbnl "'Prell-

sir~ ru~'!:L ]Mf!~~ Qill'rnnd(' dedi: ';6

- -----

~ ~SMB mEMIFlDDi'lEr.:I'I~1 AI~P BJ~lIKJES~F.I

~I fi~mNm ~UIUIMLERI SAY,FA 1101'1l1\

d'ol~ T:md}lqdU¥,t_v¢~~ ~icms, .m~~'iI~mrb:~~'BrurU.·nw.~~ [il'i~I~~rctl<;uan~hl.EV,~.diIWj Ii, is:e. ~ir/dml ~MJ t\1[l1il~IFl\lcrM.

II '

m

BA1iM~NUU~JI: SEZER'I .sltEL~M 211'L~N YAlJUIM, Ii

· _ns(jr yapr la ~v(~nejn

c 1_l'ld.!I.r~ 'CUylSr 'kar"l~ ~Ildl vel "' ~

lilrved,e b,j'rl,ik

Annie nllBiilllll pIli_I

OkUIUli.

laDI

'11: , .. ' ,,- :i irnil~imi ,at} .lParUa~tl

• .!.-

'BOYLE _9iDER~~ GELECEK _~_~~iMDE BARAJIN AL ~I~PA KALIRLAR'

~Q~ ~!~lU~dliJbe:rj1lir~

- -----

:8leyaz Turkle'r ~ aZI!nh'k ihak:k~ talep edecek~

..

Hallts!1 8iiVIll Illdu

~~,JY:A 'I~REV' 111801011

I'JtG1~AF~ gj!l~t.~m,.~Kli::Illi1iY1 }k:alilm d~:;g~'It.H;~~esiQ."u!n~ ~11~et ",}If' !\1l'IYfJfU! ~;;,"iliIJ ,25 ~{d;m~ sa\r._l~ P1, W~ltgin J!,Xmakmililbli'i &I.~pblg ~r~,~e<dre~r (J,ldJu®I!l:[I!I!.I, k~~~lIc\TIdL

. '

i ~'nce T~-raFa bal~~~

!u:)nra sllilemaya Q]lt ~ ROil

Ke'ma~

, -, DtH'!IJ~~"en Uii: .

_ . [r;in dort" loneri _ ..

-. '. •• ".:, : 'G

INF:IZLARiDA B~Ft1!lLO OJNlmLAR

;AM,GAN ¥e,'J1I!ihil~~~1nil.lilkb:ritn'y~fI.mIIlml" ~oi1\l~~ g:O:.re, ~M] FG'h qa"'''eJl* N1aJ Ki.oI!IJ'l.utam Oe:m.arT~ljJil'oo~Iiiftft I:iWI!I'~~~U(8:I~~ Yl]. "ve: pe;k.'~k; ma2id:a;~(;lt~~. ~1 til

CHiP ,% 26:.4

Ildb;DIIJ Ibill .

se;IVlt

V_1vor.m!a ~

,o .. ~I·-3·.· .. ··.- .. ' 70 ;

I

,t~lfelm lopblS§1 \' I ·~a~ 44~li~e ikifl,e!t

:'I~e CH:P'y;e '1,0 PIYIr1 ;Bndl I r,d,1

KAIWmKTA P~D FItHJ ~mM lI\Zih~mrojlll ii1~ ~~'f.lwir~i" ;t,~t[! ~J1.U~1 :mn~~~eye"b'(!;u; sO!'~

<WP •. ~~~~!'ikJoo . ..

PIm1).~m~sl~i a'[]l

IAYKIL'A RUlP IDlAIllIIR

..

TaMI

'Kriz, Kiirtler Vie adaylar'

IUlnll'lb ilaloill

~,

. .

_m~1 Tayyar'a Igore,., bu AKP'UlI:er ~apatm,a karan G;llksaydlllstrta E3:o'Gc.e·Jaii •. ",

enm'm pas ~ecti

m'lIiD1lt o~mr.tr'il~!~rrdfilllj~

lildldBl ,gli~en ka'drlDiblr 19:ill 1:a181"1'

Br\!.~"~~1j~lWnwiJ.zly;irot-

~I S1!o]'lSII ~!l:mllEhIl !I!U1- Irut(l~ ~,D!~~ ~~] ~~P!l~·~ ji!l1::sJ~~m~" -

~~ P~liIlWl':1li ,'l!;

~~,!iltle - iurut ~:si:8ft~rr:iIi,"~:4 'r

Illumo GJIJnl~ 'Illtelfln lolllu GJ,,~ij~~ve8f1! l~f'iJ:fJl gJ-@1I'~ti.1n ese~I~r.j~~

SEC:fMiIIJEIE~UINIIREMftlZ AM"

~E[H~~¥'~ru~!!w_'@J1- rn:k~J:liilinahk br:riJ~g~il!ii ~~~~]it~~ d$~ ~ll@1nu~" iI'fi~;tffl,t!m-

mD d~jil;jrdj ~~'w!@1!di,

IIILGIDEII nlil'UlliU DIU8UINMEIJrlZ

m1iLi:l~ W:~]I~~Iif~r.le i'olm iili>~mUi, ~ruwmtik ,ol~,d~,!!m. ~i~'11

',0 . _'in sozfrnu .ayakta a11lo$hyorum'

KkI:tl!J~a fil!lIw}rQ~!lfuhlllm'iJ:lli~ '~lll m'~SII'lrr.'i i!l!~lI:jJaJlLm ~lill~e.n. ~,h.iJ:;~~i1il,tir

~,i~ ~~,~~runl R.~1i1: O~ _~~i dii$la oJflurdl!g~f:I':lrnJmt~M)'~. '",5

11.1 " . SaliBi

IMddillllrfil 6iniilrU:r

or ..rIll fill) din'lad. sarlgl Ue IQrtllamill-

Siurgorniin. ' , ~Jmlnlllll1a II1Jld:I,

I 1_

a

»UUIoII,% ,K'em,llnj~:O]~~~U~IJlIWJ~ .. ,n w.$ "1 ~ .~Hir~~~l

~~l[diJ ~~~M~il1~fi :!i'1r!:rJ$~

F"liIirn ilk b3lib:m[~l~!ij!f, ""'~

BIIllu"., Idu_mda

..

bfJJilw:iIMi.'1! M~~ tQ;EI~~~fi • Cimlesm,cM:'dil:iilllan~'I;Ial!ill@ili-

ID~} ~{l; TnJ;B~~!~I1WlII a:~~ ~aclr~~ [~~J~ g~l~i"" JJmllli1!l~n!1 • k1§a. :~m h,il 91J11 liin, .500 l:J'imd(i$i'gEi~hi, '~n

WllU Elfo-oL YfIllll ~'~:lE

- --------- . ----

-

'ITCu,SErtii :

I !;.Q1lQ.i.'iI1Q·

I ~rmf!J:!.I

1U.71~ 10M

-- -- --- -

- -

I

,8- .... · .. ·

I.

I !MRElMENL'ER'$IKAY'ET fTMI$ i

,.'

i:fI~lb.lI~E6 ,1jI1lll' g\l~lOOLIIkez;d~ mHllli1, l~G"d~ndl1n I{l!lirta!Jll~tlJ., "1116' -g.a!l'ilil' li"IamiIZ ~ iml'hmi, bu )1IlId tiOn:D'lelrlitlu:lllol saltHISlJlnda, dilP~ 9ildb l{oMfdnl!'!Nladl. SJldielce: ~~tia.lua· ~, • .L'Ilhl~aJ.

Wibj1nJ'irilb~~

anlam

~atas-am~1' :eas!~am~ AalrlM: IP'elilt"anm:au Yllke~, B6~ller:' earna~kale'dlekfanlamS'l~.'SB;~aeniJl mdrnman Utml!l!JlIII_., I IdesU~lk tIDhun:r~llail ,atiltJII, lkYUSbB~y,ahtar~la;,eJiIi6Ji

Batan ekono,m~l1Jin;~FenarUer'~

---~

CHP'n- oylanni , Ergenekonarthrru

au slldlJgln ~i,li blfbn

1:~fIlUJ~?E!f;GAlmSlll1¥H~LAJ]'~ ,

- --- - -~-----

ERe.B~€lN'<i!l1lI IfIbmrtaki~ '~-l,etle~' ~8Ja. kOY,i1l1 lm'e~,i:J', :K:~:om¥W;l.l~~~~t,mdeilm·

~k n ttii'teliti

@d.rnI!'l . '" unllt\ i4iIl,rP.-ltiJ.

wleft~diiW1qg1I;~"iJMh~ ~b'iI$,ilW:~r.

Avrupa Tilrkiye'yi 0

I!~-ayl1nm.T~:tk\~Mi,mte_dem tf_lllIII.cb!DiI,d~ ~t darni'~B'iiiJlt. 8)1"1'111 1W'I~1Ji1 ijy~!it JD;~1ii k.anu:· sul'iida 6.Sp$iU.1iJJn._eai, C?1'I

f~'Ba~ack Obarn.idll~ :r:i~ia;j~lI~~ ,', '~b~a:SI'ro fwl1ri'i-e'd~ ~13 7l~

~ .

-------

~ill:UG~ Atru:mrik'(l- aIDt "1Yltk:iy~\~~hurji'

, ~1!i'1nl ~m'<l:Jil 'I1ll!'ld}'G h~~Il!l[f'mlfmm.r.(kti"" ]~nclgl Ch~iI1P:KKf,ldurn'lI~ fli~elerfu!irnlf~· ~~ilndm:t It-e3dllill,,~L;l~1! }~!lH1iFev~ d~mlj~ Y',j~~ll1dill'l hi:lll~t~:i.

,"';~IIJ'''mlloJlt'n 'DA !1'~MStIL MEWLII

~iz!W! JliiJ~~:f~~ I~i~n u}'IJi'lda y~ci 81 Q.l~liI IJ~~Jl~n6;i~m_~,oo~.~l. II~ ~!f,mllt~ }tbc& J84 C:ld~ :¥anir >og;jl .. iIlWfl ~~ne!1ll!j[d~ altlk, 2.B, lilUiislj' arHh +1

ll!I} $fiIJliIJOO.1W:le;Demna .Ilitbir·~lel[jOOsmn Meko;.ika poiiiSiJjOkcUlUu. Yl!~,eKle '~mb" ~r;c tUliel;cl~ hir.Hkl~ zu:b"dcl~· hiler'!. biFu:e.~ks:l\r'dillilIi da '~kt~l: ~ph .. kp. Rl,11! ult Il;,ill kn , g~~ birl;,~~m, ~:YJt~~ .• ~2

'Yiumrlliklan ,amk kapilalilRl ilin

BoJ.;! ,tib~)"asJmllj'crs~:: nevi, rullm (!hc~~~ de· I" Hoya rin!fCt¢ wcln, .ulk48::S 1lID1.f~m dol.llf:hk ~rvej:~'e.e[J1 ,~lj;JW.~lI.

Il:lflSPO:r;. cuo]ian

bokstlr

'lurn ~lIDi

iiili, ~i:rketiDe'Ve,

I re~lllk. ''i"11J

Itlihal Te.,akki polemili

IB!AllI(AL::' SA,Ve] DAR:SQI Ell(;E·NE.KON' UNIf2. dtl!l~ 511 i~in "B~.r.r~ ~,ir t'UU' dmi- I

b~idlir, ,SM'Q dad;~.~ir" d~y.eD CUP Hd'crilliri AdaJc~ B1l1kiuu [\,kllHlet Ali 5:!llhin ,amlUi:m.dl.

"BU iKAD'Aflil F~LAl' S:AHtN ·~.Ila' l ,~I1illirk ~Mg~jJli..m d.aJrb¢~pt!l!_iU k.NiaJ ,ilxl:ilJ$tCOOk lCfit~r iferi g{l!f1nncldU!~iiir. UUfcn tu!ilnu [eiililldcid ziihmycti blf.iillrnlillll'· OJ;::'di. +lQ

Met'lis 'Cezae'tii"nde i~kEnli(;e SOf1I'UII(;U Ihayatlnlll kaybe(;Jleln 'Er1lg~ It;eJasr'in tdavasi~n,dla, kl:Z k&1~de~iL" I. ' 'yls.r;gI tan2l'n: gerd'ivanln taei~llne u§rad,1

DUla.:IJI ADITACtZ A.RBEDESII .DMmU(OYl .Agy'Cem'd,dul!:gQ.mien 11; dUf1$llIlim ItJltdb;u;};~II'g!~

h111<11l. Oi'!:til. tn:rnz I'tHl:lfnUiI1U Srulili~6e,. [I~, (Abcr.im kmkm'fl'e§l~d 'l1"~ldn~i cl'~~mci1;'i!idlin.w Zl;r~~ ~3)1ldi.

lWAIII~CIM HALDE DURbl

'1'EI\1. ;·~bll:'m~1e imlndl~Af;. kamdtil'i eJIclfItidill:mJcde liiulllll!i!Jr.lk blilfli l.a~~.~_n:j •. Bfrka:~ Irez t,ekrarla(h.. U-I~'asl )!flnih.~ ~~l~iniuyai:~ d!~m h~ldc:elle l.a¢I~uu:de.'I','lliII~,c,tti,

1,IENCEBEN YAlGILANMlW

~ 'f~IW'i.l :&ih ~;mI!lkllJ, l~irllikl,e ~1~ kf1ye~~ IJlJUUill!~~1. 8:U;¢Ul b~~d:ili't.lilJ~~ !l11111k1l!n. SUlIlk Ge:ni~ri!!l:, 1;__:;;tra.koliaJ gijlflt\-U~k irfld~ tdlfltill"

mL'lDA H!KUEI!'Ul i:lAiI,HIIII 111'JE

""

U c;iincii buyuk il issizler

8kon.Qmi~ ~ri~le, brnr~likt[e' ii~smzfilt oramu lbu Jfj'llil i:llku~' a,lndia.tar;ihi"lrekiol kJlrar~:y.'um:,e tfi5~e Q:lktl" 3 mH,'(!UilIISi:m1 !bi:ne U1IS9an ~$siz saYllSill:, W:S l1illYDIilI 1B49I'b.in nifulslu Izrnir~~ ;g~Jiiale blHllkD

1'oma"i'E IstrlnlslOO KI!I; Imm!,n'Cliir:rillc g9n:J'~-

.:. bi!iYl~l.\lIIo~h !Itl.~~

~roml.lSU~bir n591

bin ki~i artara'k :3' mjl)'9tl 650 hin kqiye.10~ldi.

.sl~UK. o:rom da lfHzrte .1.W.6'.i;.lm~IS.~5~c: t;liror,ak GunhmiN~ miil\! t~I.'QlU,!i~I!· lilldl Gt;lllq lIitfusla ~;d~r ornn~ dill ti"1 Pl'I:lU] anarak 2;~.9·e ~lI;lt -)1'

JZllIir de 21. ~ril$i.fii~rnki ('mie w~ite ,IlAre.nmi C~lg.fl iflDk O'IlIite:ii: MIfmdlm ""\I'm: olti ~u· .llllldu. A,rk~~M.i!lii ~ J~lll1l!lIm' (]~;e,'[:eI1'~ gilloo ,ge,lll~ ~In bepn Imnamimlil· 'cUm ald,d!Jil.~lUh)rol', .. -io5

nankadall~i"'i(llI!:ilfi &mr-"I~I~'l:lijigt:n :;QY· 11"'!!!!!Ii. iiitii~~.

gUlleD, 5'tfI:D metro.W,IlT,a, ~iIrere~ h~lk ~

(liro~U!in!ll;e }!i'inil!'ldli, TIIKsit:iflit:i ifudesim~ 9gr~ SQYilm£u 110 UTili b[lJh~i'1i (I~ v.ewi. +5

e~dlvlimcire illeraet ,asat

Ka:pialm,a IlIa"(111 "1',IV8 'ra1kl_tdm

- - - -

j:J1,'fi.U!A ",qUMI~'lr~ HA!H:AI $,Il,'HA 1'O"iU

Li!!1

N,e mutlu ,azlnll,lgll'lR di¥enei

'Su~r~l~'~~i'd~~~~t)~ilIt1Sl'lnU!J1I'~ikll~m~in!tlnf~ nU::kJqin~t:llIwmoo'~nO! bL¥ll;: d3PJanh:l~a ~,~tI:i: :Hv~ .~. c&~Zllbil!aia[ f01.3.). ~~ tIil!{lOO'u. Yi~Jm.b~Sl1~nc(jJi:ldcoo ,ticlJ ~inl .. , 0751

EjC ceSQru~fimaslndaclmlvelc I .. ,.nMuklan2n!rektOrlere.mahl -eds 'iiZ}eln~l,e lb~r isim ilre m:lan jih~kUelri SiQl~ylldu: Es~i Janr,darim:1 Kornutanl ~ener E;nuyguJ

uaaOE IMlm ~'EIBBI ,S 1\IW:mmME, ~l'61Me!h:m)~lI~"b~F.iJ.

~b'li _ ll«ur1c:r IlCI1Il!lf VU1i1L1o.mm~ tllilmi~ul\'e Prof. . ., r:~ 1!iil~,~Qril1i~lk. '!,~'ldl. '~bhjsif" ~ro~~en,te' :ltl~JUtlp(h~

~1'RIF.NGLBlD'E't 1&11M1'

IE A/ • ]~lilrnrfuilu \I': furtkllll\i'd.!i11!1l onalk ~JlI'ilae ~kitgdnJ;Ieri dOj:lB/(l1irildl7~il.CF. :Bmygur ,il'c l.itI:rdlllk!an iJijkiler. ne~ila(lcsmd~";&uy,WJlr ill: bi:r bmklooIWt.~m.i .' dQdi:

A!D!gtelliln;a Jlllie inl EVflDl 'D'Ut

l1enellWrtmll 2:,al'll: em -

~Itm~, ,ilI~m (hl:llel;; '}lumrl~', ,il~nDil 'Tum-g~li\Cwl lIlIrolidm'On. bll~ :U)lillltl ellil, ... n

B• I d I b b

-=- " " .... ,. '. I - , 1--.. -.... "', . I ... ' '. l~

, 'I' -, , I····. ..'

IZ mil U,uz .. ' elet .a .~.a

ASK:E,R,DEN GER!il ""DINt

•• " ". I' --

- - --

IslSlistilk 'Kurumu~'~1Jn anketliilm.E!! ,gorre ii~sllligtilJ'fl tQnilmr ,zbveye Qlktlg_1 T[u1dy,e, me~ nal_kln y,(izgle' IU~llSII Ihayatllr~dan Il1\emtt1un 'vie ~II( ,fda Imtwt1~111

gUf.I·'Cc:llwl ~11W¥(I!b i>31IWfHilhli . +u

10,pmk'm '~llllllik:ailesT JD.!5

mHy,[m id[llaJr3 satista 79

MI' rsuz OJij'OgIIIUiI [,elit\~flltl\il'J OnJiliil ~~e 1,1.4 !1.,!}!'i,,~'~:mJ!~~ 0131'1i:mlrrf 'Gram: da ~e 2:?,~ Eli O!l!tilll';!1!J;l!!e i~iin, 1«11 Q~ d~i tl'~mie~lruit. -i'J

Gene .. 1lrurmll)' B~~m'I~II~t~r~c-

fiie~iL , IlJiI:lI kulhln~1 'Yur--

'~ ~elMi~ 'ill'loon Tilr!ti:·

)dilik' 'IRmlmo'lffinb!lil~l=-liB1 'I;,e .0 h1!lD,u ~~!!~ ~p~n:ma ~~~" S~ 's.w.unllll. Atatlirk (llii el YD1JJ' SimmUl'iI-D tiimk:·)~',)In)IIJi!Jndl.-+U

~B~BAM nlliR IMUhB. HI-

~~' Mil'ljt'iIDl~ 'n:t1~~~iW '~:mmlcigtlU ·'lIlnb~Wl&'dfi~. sd 'IilI'fhi~~j:i.r~ .. diildu, be"llml5!h~rflri8Eohllllln'l ~1. Mlluif\jilil'-i}\!;k:ero d~iil GlIl't~ dill fildrl.e:rimi itnJaUlmf! diye I«)nlJ~lll. +111

.II~& 1OI1P.·-:-··I--'.·· -. M 'l_'i~ :_.~ .• iiil! - ,

III' -;-li _. -~ II '/!ir .'11

1,.81111. ... " e,gt,

T'U:~k' E -btlalll lIi,II, hir

,'I".:k

tUiilrl Paarj~ lstemlB'J,i ulilutmavilJ

~

Mlilliii EgiH~it'm ' -' -f' ismet i il~ Giionsmilnt1en I~:ma lerasiim, l3 ..-I~ '\{OMeirn:eliilgi'niii

- li$tiitdt }~rtlk e(iCUlkhar' rss,mftonanl'liefDie ,SSiK:elr ,giibl uygunlad,l~m 'YUII~mmeyeQek:

I I

~ N~aIJJ oo~i~kIa[a,iet:.t o:r~I\;:;}'t~ ~llarfd:~~~I~~lra ~~bi~~:.]~q)t '~~ill; mlll,'tJJ~rueo:!e:,~ ~p~1lI ~- 1:WIc.[.~.I1e '~S'cL\)m,i:lI:U;'11 ~~IDH1.IDm milr.f"gi"llJ kOlillllul~r "ffiE'illt'ililcl'''OOek.

laofer-ansl ~eg,il ala,tesi vurdu I ,,: ~" / "

f ..

I[JfP~ye:M@nelik ssriilt!)Jpera.syon~~ KOlt ~n, 'Fermmtil! nr Jsrrmlem~~ ama PKK1 tfE2iranaJ II Kadai[!arn - ~~. ,at~J~<e5iitl~moa:jll:I1 :a~~ltml.

~pa~· ~l Vr.ri'dfUil nl~ ~~Ml~ ~~~illIcrtMci~I' ~~k Vni~isft p:~rihd~~ll'i1i~I, ~mlmli!~fdHIn Irnihil1l:j.c lt~~i· sele~i~le ~i]ndli~n Vml~. (Wd~ CJ!la(3I?i:ir1!l ~sal{hlt(l" (,Ilbiil:m g:.q;ru ~1iD1:u, ~Hl!RIlm ~;i,dB :i!l!:l[<lcl$l. ~2j)

Habera~' a I eskilerden' ziyaret

MesutVti:ma;zlln Iba<s~nll~kli~'i\1\al a'laJ!arllnd:a eimzh~ru~ Sezg~nj TaJ~~ S1~tDi e~s:kJ1 \Siry,asilllsl":ln v~r al~hil b!lr 'Qlrup Met'ima1 Hab,rlJl ~ ~~~t I~!tli

ZJIY,AR:ElCII Alml ~IA~~10tACAK AD,o;f~'t

E:~!le~alJilwro!i~['I:'IlasJJlm~. mllll'd.llhIlUlk~:r:rIli(illll ~~i"lllaJ~JiiJ1~ ~t4r~ ~sffinbu] '~ip F~~~ir,-m.g ~1iijdll'1l.inl'li Gil'Ilkellt'i!tIJi7lmlt~ I,e.k;lfilfl MlC:lmltlH~tt100rl;ll~LV2. s~crinl'lib'!liret <\!bm!ili~ *(i.:

UM,iJliilMil,Q~lc!k~dii!I:]!~r~'!!.)~~,'~lm;l.:d:4~n .ufttli:ilill~Ij'Oe ~.¥a'liI400e~·, .00n f.lll$l'l~o!l~ Ire'~~lalefal~WCt· 1t9l'!1:iIr~~~~~~p.;hiI1l0~JfI~.\il~JilL~~ g~ ~r~l'ij!~Iin~;~~ln~nrk(lflil!fP 1fu,t~1JuO!! ~b,. -+.~

'TNik~ ~;dli1l'l~il-

. 'tal

kti

KIMI KURllUiVSA 10 B:llilllR ~i,ir.,ti,l'f!, "'!i~i!ll. ~11I~ ,It. IilIOO .. _ !I,l. ,¥~~I'~ tnsi· Y"Fe:9:e:I:'. KM![1Pc\'!;~ ve. d~' 'Ii~a~

_ inii!e.:r ,is!te'm~~r.;I'i ~t~

g:it ~rut!II1~. 9lpdio ~p.lIDQ:lt -

turon dIS. ~1l~ l;l<e:l:Iil~n~l!liri'

N~'~om.:irN S_OMif£ii1 '1'1,1CE

__ - . 'CIDE SEQiM

'II a,~rlc lIar' 'k,aza ndi!I'

0lsmill] . " 1il1~lJ,~ 1l:"f'1M~bl!m~ ,~~tm 1fli'ii •. '+15

~ _111'811: )sllPlaSIID!IlZ:

iJjind~ antY".,;ill . .J]~S: :Dolii:far:t.i, :Hlfil!~hj G'i!fn~ j~iflior·

'. w: Cltli[lI$.iJ'l-N gafihmul1lliilmat"w~

~1~lail""hu:"~lll!:, 4'1~

N'E!cd,el ~~ SIB ii§j k]Z~l~: Bvilf1m'9S,ins! luOnlC=8' ~~i 'oUI'i' cJiiye karel CII!kan aJiles,ind,eA liC' YIII: sOJn.'~&tillnfli!kam"al,dl., Once :--~~ II,. _'i ~hly9!n;g,esi~ni, ,an:flndarrn daR,Y' . ,enijM~ ,o'lfdlulrdlO

TDPIII.IEVILEHilNIIIJ:n

FIRKlNSIMUNDI AM~ ..

Ki)¥ 'riili)'d1HlJlndllk~l1ld~JiJ .1i'jnb~rinn, ,or.m.u.'kta!,\[tu'dll. AillilrLUnm®'ly6hLitdi" ~. 1'~ ~~1iI ~~nIiroMCIfrKl }iillirlJr:dI!.Ot~, leni~li if;ri.b."Inll,a~~aJ Oldti,rdll" .. ,9 )1l~~n!:l,,-JiJJ ltwkfll1i ~'lIidfi!]C11 IWlMll\;lI'rtllilall1adi:. -75

Kabine Ide dalgalandr

12. dalga!yll .&J1~rnl\"f!n G!lfla!f,~ ~i~" (ieva.p Ivei:ii:

$ik~e.gn

--- - -

GIIR~~t Y~~AK J':IS'KER[ BULGE

1

I

IUr1aJda i~te:rI" ~an ismail.eisnel_ ~.. leden s,onlra Birecik -leld'iIY'Ensir~Fli. :Ci5,IP 'b~r kli~iiVii eddlijrEi,ti", bS$ kl$iVi yaraJa~~I;,. S'P'lliBe,_ lye . l~ant, pens9reden ,at~ayarSk. ~Urtu~tllU

,KALA8HIIDfLA SILl~IRI~ ~~~~.be~~~llim.1ill1 ~~Ilel~,~lci ~~ijJal;lgu BireCilk Bc~e· d.~·hclelIl }~m'~.,mm~~llkarru1'" ':m~1ih;'l8fkeICitlU.P'I'G~Ii_m~fiiro'i~i·,b~ kImdfl. ~1:~~n!'k:or.hl ~~~'~Im~ '1£tl.

115 HI,IIYI BElliNI 1mI' :8I'iSKm.' ~rnclfi 15 'ld~~ oolIlJm IElIIliraik p:oUs!.e;p:i'l.Zarrlli!k:rt."iltMt ~~lel d .. ha SOl'lr~1 ~kll~<7I1~dJI, ,Bi®eiik~!sdi};"t; 13~fi.P:Jm3j'~~ise :lIma~I1.li!WJ5HH~ ~~ .. ~il'ad!!;:il1 !1[i~,t:* kaiWfi1ll.Y1 bfl.Slm~~ ~5

Ti.kiye",e, yazlldl.

~C:OO$.O..ft CE'Ct~:S'te.:~·CJ 'Iall:um:e<r~,:d •• r~ . metk:eJ..iM~Q,]furil1ll AliI~a

~Geri:lla" ,11.1111'1'.111111'_

b,ldelli to .Vh.pis

Ta~af 'Ikillruna Idtapm IO'YlJK.IUMPANYA,

ICllis'te

rt ,aturu

Sml., Rbl's: Ne! ,dillrbe 'ne. IS'lb'e,lr

IAKP·IIIHIP',·IITP1;nill ilna,asa, Ikalldl$Ugil

. ~-

AKIfI~J}'llii ~~d.ils:~ i dUiI'l GHP iw t~t .kUil ~yleliH.le:f.lll

mi!!ddie,m~ m:ll!:!!ia~~n. ll:gU OO<!8NJllUiI.' " , .AiIlal~~.~ ,da<-

!1,.m.e:Ii':Ili'lI'i!!I]~:P\ .. :t:[)lP!lI~.'b;di~r. ~:Jtim~e~" d~·or .. ~n

B kl.,. d' d d--'

' ... " '. ' .. I '.' .' . f .... .. .. I I

. II, "1 ' I

a ·0 .. ur··. uram,I··11

6U~J ~UliV r~ KGNI!JJlU bmaycma D.~~l~,"i·n.iUl ·\~mbOJ.S; ~ ,""i'I1n~acn:&~~n[m'i1~n!JMlllilm~li>llf.'rl~~ ~ ~.e.irirni!i&11mhIL!!~~ O~.~". tt:ii ittJlua_'dIi J\I~l-c: Ile~.ej)iIl&l, ~t~.

ElROOcaAl4i~ BA~O!¥:i G~DER1M ~

, Maya Pi:c:assa

, ilk. kal gi; ~'alde

• P.P1b]\;fJ'U~h!!!I1I"dWh;UCQj)!f1da:titiiH oXaj:lJ,Mn.j1tl y] [!i~nlli~Jig. ])Ill:tL'c:jl~ ,kp I.Otr!~l1.!q~a '~ju~k,",ai. SWtmt~ulm iltf· fj,rJ.~"rkJMll'ld(JI1j.*iIJtH'{jJ)l1n;JJ~tJ b~J©L" ,m'.~(~iM ~'it19I),\ln,~'lrrlityQl1I ~lm:a~F .cu biilUilllii100:KlctliY!ilt'. -t~s:

-

, '~~~,u~, ~~~,.~'~~AHVAU'r.lm,Y~,l~~11IPDA

- ---

Clkarllhan ~en~ ,9nah~IM

I1I'ip ollEl[ug ulnu, g · GU

DM.lN!IIIN AmI5IrnEPIH~1 ELJUC:

11 IlIW" SILIHI I,AHA BUL!IIIR Dlill

Drdfi.lK(j,k;Ji'jl~<!:a~~lSl, d.oi!Jl1~[I"..o!\W'SlWa:· ,Ill, H,~~,;6W'W . ~,~el':l:li'I_iSi~ S blibi t(~, ili;i~:ilfi)em.~COl;ilt!m!Ct l.1l.e:mlns.iS(l mtetre:sru:liyrili :[i!il~ lilil:.~l ll!Wnba$~ li~ buiroorivJ,~l ag-Cilildi .

SII' SJUIA1lARIIMII_E~E

Soplrllm. ,dBme,di Meils Yeghern dedi

'QbaJma, ~9~ 'S,ID1a~laruti~irn 'oo,klnm' demooi ama .' yQ4Y11!n !e~ b 'gadldarll.tumdan bi'ri'J' d~ii. ~Sluyffi:k we!iaJkef,umd'!-sl.nl: ii!'k ~ez Emlen~ca I Meds, Y n;! olareik kUiUandl1

I

Ann ~1.~lU. f3~.am:fl. 1915~rnlln ~dijaf~d, w"n~iim. ~.ll!i.ly~J1 Ul" tel~!'J.dm~Il!'a~iilli!ii!iis.i!n.da'Tu['~nirl'is;. oorn~dig1 s~'k:UIii!ill~ ifibdt1j;illlil,alihlalll~rn:lI .•

,r,&EBIIJ.F!l' [)I:Y A!bOGA DESTElill. (In:l\l.~\ ~''atl.h ~aiilli> ko:']iJ:.~.jJ)Jhclli,Tlirti. ~'mDi )c;Cil1di f~1!-nd~~,a:r:m(!j:iis1Dmiila,~" . ·~iiU~~1li.u ~1ollit1td~ ;icdi,llilni'~~kfu:d~. -?z,

Sm~ir ka(1USI al!;dma:dan

TIU r kBJ,e ;ye lyle ~m em 2

Giil.mull Italil'in,i III.falunr

:i B1liIroi!il~ H;jl~ ~n lie bidi!kteEr ... bW'~ ~t~e.i~- ,AnlD (jgllui]· iUl1~JiJ3~alliJ ~b~[ ~l[l~eu: 1inc~ki p ~!J( BUft;ot!11 il'e·.bitqa-g~ldi.

~$klln n.fesi~ G:lilme' k.'".

O~~e!O:.. ka~beuil;jgJil'C~!-;ilJlil!SL • E-l,n'ik1lioo~ ,ho,wdtnefJe... si ,iilfl~y~p. ~tk.m (jflu'md~1'l .dI11m.~u(i.;1 9C:ltlri o,]f!,tli;i!l;lu ~i1mi~" mak I~m ~Hridil:Il'e lilcr, Hikf!~-rentng'CoH;;.iIfli,CiJ~tckitJj]~r~

.ty~~~lu' Siili-e.}:Y!.i·

esJi~ri,~', lniz.

M:wro!t ~ ~illro.

in(~ fbi!" ' 8liWIa

ci~ill!yejJl ~e' eLd~M Jru~ fa..1I(mfild~ Ya?lI'll, AI~" mel[ :lnOOl,'iI, ,gMe,l ,db" '~esiE bi:r Hi UII'~di];la' C]i,l(i!l:~rur ·1.{.unlt1J U~I~ O(Kl~lY Anllr I lmit ~fak"ni'b H'IlJUlA VJJ,Sfhrin Ay)!Il,lan :r,{)~il_li!l;:).t!![fI~ d!] m~,(l!m v.~lmili.~ 04'[5

RWrttmJiu Opmeyi Un.utJUn

1ij(.iAIt<ll~·!i:i [ju. h{i$hk~3 .. W~jlajll1" bfIWtnn, 6liCIm a:m~ sill:"" y(jri~i!i~,vc. o!Hrum ~:l~k~liklcy(i~ytlz~cbira1ti)~r.

.p~KrlltE.B~RI~iTA YAZDI, 1~J"I!E

Tarat Pazar'1 i:lleme~ anutma,,.nl

1\([E'I',tm:K.oPV l?l~)' {l~I~'rc(nml TITrki~ lf~!}re g~.~lf.'!!n ~Iri'i, :lam ;o~ o$l,u:irnli1";.(je le~e lbeUl:'ley~k. Ba~'b31kaii,'-j ,".lIriJcA;t[r'd~tkc!l g,lfl~l' )mp'~LIDi,W « l:!i41~],d:iiir~lw" dledi.

~MEDI, \'IGiM!AHJ oas, KrmlUM

MDn~~l!]lt-liIb1 1:9l5 Q1a~blll(i,.ifl! :Err.,

:me~too 'M~~ Y~h~m' rr-~-

~t).i)f3(1~~i k!!.iih~]1 zr=strr+:

Jil'lytll klillkii!t!YUrnrln;l. Q1umuJtqkruli -G1~1'~'TIkk1et rm:e ijIdiii1" aredm. ''';~!i'~tI

TatblikaHan sOlrguya

[Be~k&z'lfiakm.'cePhanel]kJ~ ntmi~'i, ti9t,Sli{ ---. 'tutuiKlal'ilri!h;. Der1llz YI[!d~;u T,fit~atll~ _ dgnsn ~8rbaY'G{1IIf1e¥ '~lizatbna a~llnall

·EI\!I.ElKtJ. m;nwlJiI¥l tc"VC;]Jll ~I>.l~ ¥~iib~y'EKat1r E{"Ii~ ~~p~ iL~.D~!!d:£Y3ftmy.~ C!l~~E ({nc~~i~ilrnrUll!lllifdtm~ flik d(;i:o.rht~ ga·mJs:liildi.

UHIU&RSITEftmlNIII, IGIIIEM Ell

RBRU~cffilh1i~~~ m~rI m,h!iaI"$CJIIIl!ilfln m~rnr6t!. ~~k.z:'once;U; gh tLh~Q:' ccl~~glim" d~iI11i~, dun di:, 1'-~Ii)ILSr(]d3Jrn ke.!ldfuioi ha8truJ.c1J!'gpttlitmeslm f~ltemnj~I'i ,~:5

D,aha Ida gelme .0, .. iama AJmanya{datlievrak

Om:aJn~rn "1~t1yIQ~. Felakfe"Hafi!si 1ia.~6akalii'~I'~ak: Ikl~dlrdl: E~. beb:ek gU111 ba~ek Ib~zi aJdatamSZSlrJ

Kanar ',illi,orl, '.lball·~lu,d;a

----- ------

'.':~I~EVD_~;IK~ K.I~:I_ D_~IHI~' VA,R~I~!;!ID:DU'!lSr;. ~J

I l'Kh1()~1( b - ~~kO!~l~r :S~~I:liIU-

~'liel~lt . AlIa .pO~~ .~I~

, t1lill'jl1 SHJ1:lU1J!lI Sc:it.:al\i'! k1I§o·U!"lil(j®ii~IIrn. ~r:.

,dill!1:rlal'l1giru. Htlmatdtava O!JIJI:un1Idii. Ya-

J.i~'-!!!!!III!~' ,I. " i~!i]d~k1 ~~ikff~'iID~n lse k.'n~(I~J ,tl~l~~iiill~U ..

-~.S!VASAL MEZIlJINU, K'I1n!B'~ BRfvAR :

----- ------- -

I

lIb tt-"kI d

,-," , '.'1 ' , - - .'., -". -',

·.1_ ,,1811 ' .. ,0110 .'. I,n._ I

OINA'iH Illi~ 56; ODIN SOtlRA

1· 1iSJ~.~. _tw..J littl~ :l~~l$.i~.~?ltIi1'!",fI.hm Mil.lle.5f. .

Wlf L~uluhm lruMiI ml~w"

D~n ef~e:k, IImia.d:&~ C~m, ..

]!Wml!,lt:!i'bll~lS!i li6 ,gi1i:n'oomtl." '''<;Wrm'}~tll

__ _." ......... _ .~~it:a~'" Sllvl,lnt!!';il1 fl!l!l!,!l!klrl.llH!l!u. -+4

.."< iliA.lk, JIB"I I ~ 1\IiHer:~: konuIg,nU

10nio ,lmrlilJllildl IG'iiIlBI!'e, ·lllm d:Hlek

tn:illaJlet 1!3kanllaliiifJlII,~den Del'iliiil feli1e,ii~de' ~d§.+u

I_I I

'Katlledillen MIUfllBw,er~~n ai iirn; "KJztaJnn,a sahiiilp G:ilk -I" diiy'en Cen-ab ~i~e 1 Mla~ls

ni 1r,'oramll~I'gluIC'~1 say,sn (ij(der'le glo,re' IBostanc~'dald kan~llloper.asyQn r.~. ~J~u

11.11 SAlni K SOlE 'MlKiIL'

"~Va isUfa '.ya':"da gor1e.vd'Bu ahnsin