You are on page 1of 5

Parámetros de ponderación (0,2 ou 0,1) das materias da fase específica da Proba de Acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia

para o acceso ao curso 2010-2011.
Graos pendentes de verificación pola ANECA e aprobación do Consello Galego de Universidades.

Materias de bacharelato

Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II

Rama

Grao
Economía da empresa Ciencias da terra e medioambientais Debuxo artístico II Análise musical II

Técnicas de expresión gráficoplástica

Historia da música e a danza.

Tecnoloxía industrial II

Literatura universal

Debuxo técnico II

Artes escénicas

Historia da arte

Matemáticas II

Electrotecnia

Artes e Humanidades

Ciencias da Cultura e difusión cultural *

0’1

0’1

0’2

0’1

0’1

0’2

0’1

0’2

0’2

0’2

0’2

0’1

0’2

0’2

1

Xeografía

Mecánica

Química

Grego II

Bioloxía

Deseño

Latín II

Imaxe

Física

Materias de bacharelato
Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II Economía da empresa Tecnoloxía industrial II
0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1

Artes escénicas

Historia da arte

Matemáticas II

Rama

Grao

Técnicas de expresión gráfico-plástica

Historia da música e a danza.

Literatura universal

Ciencias da terra e medioambientais

Debuxo artístico II

Análise musical II

Debuxo técnico II

Electrotecnia

Ciencias

Ciencias Ambientais *

0’2

0’2

0’1

0’1

0’1

0’2

Nutrición Humana e Dietética *

0’2

0’1

0’2

0’2

0’2

Ciencias da Saúde

Farmacia * Medicina * Odontoloxía * Óptica e Optometría * Veterinaria * Arquitectura * Arquitectura Naval * Enxeñaría Agraria * Enxeñaría Agrícola * Enxeñaría Civil * Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque * Enxeñaría Forestal * Enxeñaría Industrial de Procesos *

0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’1 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2

0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0´1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 01 0’1

0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0´2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1

0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1

0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2

0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2

0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1

0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2

Enxeñaría e Arquitectura

2

Xeografía

Mecánica

Química

Grego II

Bioloxía

Deseño

Latín II

Imaxe

Física

Materias de bacharelato
Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II Economía da empresa Tecnoloxía industrial II
0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1

Artes escénicas

Historia da arte

Matemáticas II

Rama

Grao

Técnicas de expresión gráfico-plástica

Historia da música e a danza.

Literatura universal

Ciencias da terra e medioambientais

Debuxo artístico II

Análise musical II

Debuxo técnico II

Electrotecnia

Enxeñaría da Edificación* Enxeñaría das Tecnoloxías Industriais * Enxeñaría de Enerxía * Enxeñaría de Obras Públicas * Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación * E. dos Recursos Mineiros e Obras Subterráneas * Enxeñaría Eléctrica *

0’2 0’2 0’1 0’2 0’2 0’2 02 0’2 0’1 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2

0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 01 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2

0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1

0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1

0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1

0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1

0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2

0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2

0’1 0’1

0’2 0’2 0’2

0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1

0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’1 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2 0’2

Enxeñaría e Arquitectura

Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática * Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenv. do Produto* Enxeñaría en Organización Industrial * Enxeñaría en Química Industrial * Enxeñaría Forestal e do Medio Natural * Enxeñaría Mariña * Enxeñaría Mecánica * Enxeñaría Química * Enxeñaría Nautica e de Transporte Marítimo * Enxeñaría Xeomática e Topografía * Tecnoloxía de Enxeñaría Civil *

3

Xeografía

Mecánica

Química

Grego II

Bioloxía

Deseño

Latín II

Imaxe

Física

Rama

Ciencias Sociais e Xurísicas
Comercio *

Grao

Comercialización e Loxística *

Consultoría e Xestión da Información * 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1

Análise musical II
0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’1 0’2 0’2 0’1 0’1

Artes escénicas Bioloxía Ciencias da terra e medioambientais Debuxo artístico II Debuxo técnico II Deseño Economía da empresa Electrotecnia Física Grego II Historia da música e a danza. Historia da arte Imaxe Latín II Literatura universal Matemáticas II Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II Mecánica Química Técnicas de expresión gráfico-plástica Tecnoloxía industrial II

Materias de bacharelato

4
0’1 0’1 0’1

Xeografía

5