You are on page 1of 14

ZAINTZAILEA?

ESKUBIDEAK DITUZU!

Zainketak dira sistema sozial eta ekonomikoaren oinarri ikusezina. Sistema ekonomikoa, gaur egun ulertzen den bezala, ezinezkoa litzateke emakumeok dohainik edo gutxi ordainduta egiten dugun lan ikusezina gabe. Pertsona heldu eta menpekoei buruz ari gara, umeen zainketari buruz, etxeko lanari buruz baita etxearen mantentze eta bertan bizi direnen ongizatearekin zerikusia duten eginkizun guztiei buruz ere. Zainketak, gaur eta hemen, krisian daude. Gero eta emakume gehiagok uzten dituzte beraien herriak bizi estrategia berrien bila eta lana aurkitzen dute beste etxe eta pertsonak zainduz. Lanaren banaketa sexualak nortasun internazionala du, beraz inoiz baino premiazkoagoa da zainketen antolaketa birpentsatzea. (Zainketen berrantolaketa soziala premiazkoagoa bihurtzen da egunero). LANAREN BANAKETA SEXUALA \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Gure gizartean emakume eta gizonen artean dagoen desberdintasuna lanaren banaketa sexualean oinarrituta dago. Betidanik, “Lana” diruaren truke eta lan-merkatuan burutzen dena dela ulertu izan da, beraz nagusiki emakumeak esparru pribatuan, hau da, etxean egin izan dutena ez da “lana” kontsideratu izan. Beraz, Lanaren banaketa sexuala ez da banaketa soil bat, baizik eta emakumeak gizartean egoera eragozgarrian egon daitezen sortzen duen eginkizunen balorazio desberdin eta bidegabea. EKOIZPEN LANA Nagusiki gizonak burutzen dute Esparru publikoan ematen da (enpresa, administrazio publikoa, etb.) Merkaturako ondasun eta zerbitzuen ekoizpena. Lan ordaindua Kontratuaren bidez arautua Balorazioa, botere soziala Pertsonen antolakuntza sindikatuetan, beraien eskubideen babeserako. UGALKETA LANA Nagusiki emakumeak burutzen dute Esparru pribatuan ematen da (etxean) Etxe-eremurako ondasun eta zerbitzuen ekoizpena. Ordaindu gabeko lana edo gutxi ordaindua. Kontraturik gabekoa edo guztiz diskriminatzailea den Etxeko Langileen Araubide Bereziaren (REEH) barne. Langileen isolamendua, beraien Langileen isolamendua, beraien babeserako sindikaturik gabe.

ZAINKETAK \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Emakumeek, batez ere etxe-esparru pribatuan, gauzatzen dituzten zainketak eginkizun asko ditu barne: umeen eta menpeko pertsonen zainketa zuzena; etxearen kudeaketa, antolaketa eta mantenua; etxeko lana bera, gizarteratze eta hezkuntza eginkizunak, zainketak eta afektuak. Eginkizun hauek oraindik oso naturalizaturik daude, emakumeak eginkizun hauekiko berezko gaitasun naturala dugula pentsatzen baita, lanaren banaketa sexualaren ondorio direla ezikusiz. Zainketak ez dira garrantzitsuak kontsideratzen – are gehiago, ez dira lana kontsideratzen- kontabilitateko ekoizpenaren eta aberastasun sorreraren ikuspegitik. Ondorioz, soldatarik gabeko zainketa lanak soilik gauzatzen dituzten emakumeak ez-ekoizletzat eta ez-aktibotzat hartzen dituzte. Edonola, dohainikako lan hauen diru-balioa aztertu duten zenbait ikerketek, Euskal Autonomia Erkidegoan 15.369 milioiko balioa izango luketela ondorioztatu dute (Eustateko datuak, 2004 urtean), kopuru hau lurralde osoaren aberastasunaren %30a delarik. ETXEKO LANA ETA ATZERRITARTASUN LEGEA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Etxe bakoitza, eta bertan emakume bakoitza, pertsonen zainketa beharrak asetzeko antolatzen du bere burua. Honela, eta egoera zehatz bakoitzaren arabera, ordaindu gabeko zainketa lanak etxetik kanpoko baliabideekin bateratzen dira: prestazio publikoak, merkatuan erosiriko zerbitzuak, familia zabalekiko baliabideak (gehien bat ordaindu gabeko amonei)... eta etxeko lanbidea. Estatu espainolean, etxeko lanbidea lan esparru garrantzatuenetariko bat da emakumeentzat. 2008ko azken hiruhilabetekoan, 754.000 pertsona zeuden Etxeko Langileen Erregimen Berezian (REEH) afiliaturik, baina badakigu pertsona gehiagok lan egiten dutela esparru honetan kontratu gabe eta afiliaturik egon gabe. Lan-merkatuan dauden emakume guztien %8,2ak gutxienez, esparru honetan egiten du lan. Etxeko Langileen Erregimen Bereziak beste lan-sektoretan ezartzen ez duen arautzea ezartzen du etxeko lanbidearen kasuan; arautze hau zeharkako sexu diskriminazio argi delarik, sektoreko %95 emakumeak baitira. Badira 17 urte Etxe Langile Elkarteen Estatuko Plataformak REEH eta Erregimen Orokorraren arteko parekatzea eskatu zuenetik

REEH (barne nahiz kanpoko modalitatearen arabera) Kontratua Gehienezko egun lanaldia Lanegunen arteko atsedena Asteko atseden egunak Soldata Aparteko ordainsariak Amatasunaren babesa Gaixotasuna Desenplegua eta erretiroa Gizarte-segurantzarako kotizazioa Idatzia edo ahozkoa 9 ordu (gehi zehaztu gabeko presentzia-denbora barneko langileen kasuan, 16 ordu dira guztira) 8 ordu barnekoak / 10 ordu kanpokoak 36 ordu aste bakoitzeko, etengabe edo ez • Legearen gutxienekoa • %45 espezietan ordaintzeko aukera 15 eguneko bi aparteko ordainsari urteko Ez da kalerapen deusezik existitzen Ordainduriko baja 29. egunetik Ez dago langabezi edo erretiro prestaziorik Kotizazio finkoa eta enpresaren kontura, asteko 20 ordu baino gutxiago enplegatzaile berdinarentzat lan egin ezkero Ez da kotizatzen hilabeteko 72 ordu baino gutxiago lan egin ezkero 7 eguneko aurre-abisua (urte bat baino gutxiagoko antzinatasuna izan ezkero) 20 eguneko aurre-abisua (urte bat baino gehiagoko antzinatasuna izan ezkero) • Kalte ordainketa 7 eguneko justifikazioa duenean (6 hileko gehiengoa) • Kalte-ordainketa 20 eguneko bidegabekoa denean (12 hileko gehiengoa)

Erregimen orokorra Idatzia 9 ordu 12 ordu 36 ordu aste bakoitzeko, etengabe • Legearen gutxienekoa • %30 espezietan ordaintzeko aukera 30 eguneko bi aparteko ordainsari urteko Kalerapenaren deuseztasuna haurdunaldian Ordainduriko baja 3. egunetik Badago langabezi eta aurre-erretiro prestazioa Kotizazio aldakorra eta enplegatzailearen arabera Lehenengo ordutik kotizatzeko obligazioa 30 eguneko aurre-abisua

Kaleratzea, aurre-abisua

Kaleratzea, kalte-ordainketa

• Kalte ordainketa 20 eguneko justifikazioa duenean (12 hileko gehiengoa) • Kalte ordainketa 45 eguneko justifikazioa duenean (42 hileko gehiengoa)

REEH eta Erregimen Orokorraren arteko desberdintasun honek ondorio argia du, alegia gizarte-eskubide eta prestazioekiko eskuragarritasun desberdina. Beraz, REEH-ko langileak sortzen duten prestazioen kopuruaren batez bestekoa Erregimen Orokorrean lan egiten dutenen erdia da.

Mantenu erdi kopurua, erregimen bakoitzeko, 2009/10/1an

1.072 € 931 € 835 € 859 € 479 € 904 € 758 € 465 €

1.200 € 1.000 € 800 €

463 €

600 € 400 € 200 € 0€ Er. Orokorra REEH Sistema orokorrean

ezintasun iraunkorra

erretiroa

guztira

Gaur egun, etxeko langileei buruz hitz egitea etorkinei buruz hitz egitea da. 2005tik aurrera REEH-an afiliaturik dauden langileen artean atzerritarren kopurua espainiar nazionalitatea dutenenak baino altuagoa da. Sektorearen feminizazioa etorkinen artean errepikatzen da (Etxeko langile diren etorkinen %95a emakumeak dira). Beraz, lehentasuna duen gizarteratze sektore bihurtzen dira, bereziki Hego Amerikatik datozenak. Etxeko langileen zenbait arazo zehatz: • Langile askok beste sektoreetan lan egiteko prestakuntza dute, baina etxeko langile izatea da beraien aukera bakarra.

• Atzerritartasun legeak berak ezkutuko ekonomian lan egitera behartzen ditu, hau da, REEH-ak eskaintzen dituenak baino egoera kaskarragoetan (lehenengo hiru urtetan, lan-baimen eta egoitza-baimenik gabe, egoera honetan ezinezkoa da legezko lan-kontratu bat lortzea). • Egoitza-baimena eskuratzeko, lan-kontratu bat lortzeko beharrak, REEH-ko baldintzak onartzera behartzen ditu (“finkatze” epea igaro ondoren kontratu bat behar dute beraien egoera legeztatzeko) • Atzerritartasun legea eta REEH-ren bateratzeak ahultasun modu zehatzak sortzen ditu etorkinengan (barneko langileen zailtasuna familia elkarketa lortzeko, ez baitute berezko etxerik, hau ere oztopo bat bihurtzen da jazarpen eta bortizkeria egoerak salatzeko orduan) • Etxeko langile etorkinak ezinbestekoak dira beraien enplegatzaileen bateragarritasunarentzat, baina, aldi berean, zailtasun handiak dituzte beraiek bateragarritasun hori lortzeko Ondorioztatu dezakegu etxe enpleguan dagoen etorkin kopuru altua zainketen globalizazio prozesu konplexuagoa denaren barne daudela. ZER EGIN DEZAKEGU? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Unión estratégica de mujeres migrantes, empleadas de hogar, empleadoras, feministas, sindicalistas, cuidadoras, personas con diversidad funcional que piden ser atendidas de otro modo, paradas, hombres por la igualdad… para defender los derechos de las empleadas de hogar, de las migrantes y de las mujeres en general y exigir: • REEH eta Erregimen Orokorraren parekatzea • Atzerritartasun legearen berrikustea genero eta zainketen ikuspegitik • Amatasun eta aitatasun baimen berdinak eta besterenezinak • Bateragarritasun eta korrespontsabilitate neurriak (gizon eta emakumeen artean, baita esparru publiko eta pribatuaren artean) • Kalitate oneko zerbitzu publikoak. Eta menpekotasun legea berrikusi • Zaintzeko eskubidea, ez zaintzeko eskubidea eta zainduak izateko eskubidea • Lan-eskubideak zaintzaile guztientzat: hitzarmenak, bidezko prestazioa eta lanaldi

HELBIDEAK, BALIABIDEAK\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Emakume elkarteak Garaipen Anoetako pasealekua 28, CRAJ Gaztegunea 20010 Donostia Tel.: 943 57 85 68 garaipenpv@yahoo.es Asociación de Empleadas de Hogar Vicuña Ategorrieta etorbidea 17 20013 Donostia Tel. 943 27 04 38 anaeliza38@yahoo.es Erakundeak Heldu, EAE-ko atzerritar etorkinen arreta juridiko-sozialeko sarea Larramendi 1, behea 20006 Donostia Tel. 943 44 48 90 biltzen@biltzen.org Donostiako Udaleko Berdintasun eta Lankidetza Saila Ijentea 6, Goikoa Jauregia 20003 Donostia Tel. 943 48 14 13 berdintasuna@donostia.org Prestazioei buruzko informazioa, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala Pl. Pío XII, 2 bajo 20010 Donostia Izapide eta Lan-ikuskatzailetza, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala K/ Podavines 3, behea 20010 Donostia SOS Arrazakeria Zarategi pasealekua 100 20015 Donostia Tel. 943 24 56 27 Malen Etxea Alai auzategia 8, 5ºC 20750 Zumaia, Gipuzkoa Tel. 943 86 51 77 malen_etxea@yahoo.com.ar Mujeres del mundo mujeresdelmundo_unidas@hotmail.com Asociación de trabajadoras de hogar de Bizkaia K/ Pelota 3 (Alde zaharra) 48005 Bilbao Tel. 94 415 54 83 ath-ele@hotmail.com

¿CUIDADORA?
¡TIENES DERECHOS!

Los cuidados son la base invisible del sistema social y económico. El sistema económico tal y como se entiende hoy en día sería insostenible sin el trabajo invisible, gratuito o mal pagado que realizamos las mujeres. Estamos hablando del cuidado de personas mayores y dependientes, del cuidado de niñas y niños, de las tareas domésticas y de todas las tareas relacionadas con el mantenimiento de los hogares y el bienestar de las personas que viven en ellos. Los cuidados, aquí y ahora, están en crisis. Cada vez más mujeres salen de sus países buscando nuevas estrategias de vida y encuentran trabajo cuidando a otras personas y hogares. La división sexual del trabajo adquiere dimensiones internacionales, y es más urgente que nunca replantear la organización de los cuidados. DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ La división sexual del trabajo es una de las bases sobre las que se construye la desigualdad de mujeres y hombres en nuestra sociedad. Tradicionalmente, se considera “trabajo” sólo aquel que se desarrolla en el mercado laboral, a cambio de dinero, mientras que todas las tareas realizadas mayoritariamente por mujeres en el ámbito privado y doméstico no se consideran como tal. La división sexual del trabajo por tanto, no es sólo una división, sino sobre todo una valoración desigual e injusta de tareas que lleva a las mujeres a ocupar posiciones menos ventajosas en la sociedad. TRABAJO PRODUCTIVO Desarrollado mayoritariamente por hombres Se realiza en la esfera pública (empresa, administración pública, etc.) Producción de bienes y servicios para el mercado Trabajo remunerado TRABAJO REPRODUCTIVO Desarrollado mayoritariamente por mujeres Se realiza en la esfera privada (hogar) Producción de bienes y servicios para el ámbito doméstico

Trabajo no remunerado o mal pagado Sin contrato, o dentro del Régimen Especial de Empleo de Hogar, Regulado a través de contrato claramente discriminatorio Reconocimiento, poder social Invisibilidad, ausencia de reconocimiento, estigma Organización de las personas trabajadoras en sindicatos para la Aislamiento de las trabajadoras, ausencia de sindicatos en defensa de sus derechos defensa de sus derechos LOS CUIDADOS \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Los cuidados que realizan mayoritariamente las mujeres en el ámbito doméstico sin recibir dinero a cambio comprenden muchas tareas: cuidado directo de menores y personas dependientes; gestión, organización y mantenimiento del hogar; tareas domésticas propiamente dichas, y funciones de socialización, educación y despliegue de afectos y cuidados. Estas funciones siguen estando fuertemente naturalizadas, ya que se sigue pensando que las mujeres estamos dotadas de una habilidad innata, natural, para estas tareas, ocultando que es una consecuencia directa de la división sexual del trabajo. Los cuidados no se consideran relevantes desde el punto de vista de la producción contable y la generación de riquezas –se considera, más bien, un “no-trabajo”-, y las mujeres que los realizan de forma exclusiva y gratuita son definidas como no-productivas e inactivas. Sin embargo, algunos estudios que han cuantificado el valor monetario de estos trabajos gratuitos, han llegado a la conclusión de que equivalen a 15.369 millones de euros al año en la Comunidad Autónoma de Euskadi (datos de Eustat, año 2004), lo que supone alrededor del 30% de la riqueza total del territorio. TRABAJO DOMÉSTICO Y LEY DE EXTRANJERÍA \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Cada hogar, y en ellos, las mujeres, se organiza para garantizar las necesidades de cuidados de las personas. Así, en función de las circunstancias, se conjugan los cuidados no remunerados con recursos que provienen de fuera del hogar: prestaciones públicas, servicios comprados en el mercado, recurso a la familia extensa (mayoritariamente abuelas no remuneradas)… y empleo de hogar. El empleo de hogar es uno de los sectores laborales más importantes para las mujeres en el estado español. En el último trimestre de 2008, había 754.000 personas afiliadas en el Régimen Especial de Empleados de Hogar (REEH), aunque muchas más trabajan sin afiliación y sin contrato. Al menos el 8,2% de todas las mujeres ocupadas en el mercado trabaja en este sector. El REEH instaura una regulación distinta a la del resto de sectores laborales; una regulación que puede definirse sin ninguna duda como una forma de discriminación indirecta por razón de sexo, ya que alrededor del 95% de las trabajadoras del sector son mujeres. Hace ya 17 años que la Plataforma Estatal de Asociaciones de Trabajadoras de Hogar pidió la equiparación del REEH al Régimen General, pero aún no se ha producido ningún cambio.

REEH (según modalidad de internas o externas) Contrato Jornada diaria máxima Descanso entre jornadas Descanso semanal Salario Pagas extra Protección de la maternidad Enfermedad Desempleo y jubilación Cotizaciones a la seguridad social Escrito u oral

Régimen General Escrito

9 horas (unido a un tiempo de presencia indeterminado 9 horas en el caso de las internas, se convierten en 16 horas) 8 horas internas / 10 horas externas 36 horas a la semana continuadas o no • Mínimo legal • Posibilidad de descuento del 45% en especie 2 pagas extra anuales de 15 días No existe despido nulo Baja retribuida desde día 29 No hay prestación por desempleo ni prejubilación Cotización fija y por cuenta de la empleada si se trabaja menos de 20 horas semanales para el mismo empleador No se cotiza si se trabaja menos de 72 horas al mes Preaviso de 7 días (en caso de tener una antigüedad menor a un año) Preaviso de 20 días (si más de un año de antigüedad) • Indemnización cuando es justificado de 7 días (límite de 6 mensualidades) • Indemnización cuando es improcedente de 20 días (límite de 12 mensualidades) 12 horas 36 horas a la semana continuadas • Mínimo legal • Posibilidad de descuento del 30% en especie 2 pagas extra anuales de 30 días Nulidad del despido durante el embarazo Baja retribuida desde el día 3 Sí hay prestación por desempleo y prejubilación Cotización variable y por empleador Obligación de cotizar desde la primera hora

Despido, preaviso

Preaviso de 30 días

Despido, indemnización

• Indemnización cuando es justificado de 20 días (límite de 12 mensualidades) • Indemnización cuando es improcedente de 45 días (límite de 42 mensualidades)

Esta desigualdad entre el REEH y el Régimen General se traduce en un acceso muy distinto a los derechos sociales y a las prestaciones. Así, la cuantía media de las prestaciones generadas por las trabajadoras del REEH, supone la mitad de las generadas por las personas que trabajan en el Régimen General.

Cuantía pensión media, por regímenes, a 1/10/2009

1.072 € 931 € 835 € 859 € 479 € 904 € 758 € 465 €

1.200 € 1.000 € 800 €

463 €

600 € 400 € 200 € 0€ Rég. General REEH Total sistema

incapacidad permanente

jubilación

total

En la actualidad, hablar de empleo doméstico es también hablar de migraciones. Y es que a partir de 2005, las trabajadoras extranjeras superan a las de nacionalidad española entre las afiliadas al REEH. La feminización del sector se repite entre las extranjeras (el 95% de las personas inmigrantes ocupadas en el empleo de hogar son mujeres), convirtiéndose en un sector prioritario de inserción, sobre todo para las mujeres procedentes de America Latina. Algunos problemas específicos de las trabajadoras de hogar migrantes: • Muchas trabajadoras están cualificadas para trabajar en otros sectores, pero el empleo de hogar se convierte en la única opción posible

• La propia Ley de Extranjería las condena a trabajar en la economía sumergida, en peores condiciones que las que ofrece el REEH (durante los primeros 3 años, sin permiso de trabajo ni de residencia, es imposible optar a un contrato de trabajo legal) • La necesidad de conseguir un contrato de trabajo para obtener permiso de residencia las obliga a aceptar las condiciones del REEH (una vez transcurrido el tiempo de “arraigo”, necesitan un contrato para legalizar su situación) • La confluencia del REEH con la Ley de Extranjería crea formas de vulnerabilidad específicas (dificultades de las internas para la reagrupación familiar debido a que no tienen vivienda propia; dificultad a la hora de denunciar situaciones de acoso y violencia, etc.) Podemos concluir que la alta presencia de migrantes en el empleo de hogar forma parte de un proceso más amplio y complejo de globalización de los cuidados. ¿QUÉ PODEMOS HACER? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Unión estratégica de mujeres migrantes, empleadas de hogar, empleadoras, feministas, sindicalistas, cuidadoras, personas con diversidad funcional que piden ser atendidas de otro modo, paradas, hombres por la igualdad… para defender los derechos de las empleadas de hogar, de las migrantes y de las mujeres en general y exigir: • La equiparación del REEH con el Régimen General • Revisión de la normativa de extranjería desde una perspectiva de género y de cuidados • Permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles • Medidas de conciliación y de corresponsabilidad (entre hombres y mujeres y también entre el sector público y privado) • Servicios públicos de calidad, revisión de la ley de dependencia • Derecho a cuidar, a no cuidar y a ser cuidadas/os • Derechos laborales para todas las cuidadoras: convenios, jornadas laborales y prestaciones justas y normalizadas • Contratos de trabajo asumibles ética y legalmente

DIRECCIONES, RECURSOS \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Asociaciones Garaipen Paseo de Anoeta 28, CRAJ Gaztegunea 20010 Donostia Tel. 943 57 85 68 garaipenpv@yahoo.es Asociación de Empleadas de Hogar Vicuña Avda. de Ategorrieta 17 20013 Donostia – San Sebastián Tel. 943 27 04 38 anaeliza38@yahoo.es Instituciones Heldu, Red de asistencia jurídico-social para personas inmigrantes extranjeras en la CAE C/ Larramendi 1, bajo 20006 Donostia – San Sebastián Tel. 943 44 48 90 biltzen@biltzen.org Sección de Igualdad y Cooperación, Ayuntamiento de Donostia Ijentea 6, Palacio Goikoa 20003 Donostia Tel. 943 48 14 13 berdintasuna@donostia.org Información sobre prestaciones, Instituto Nacional Seguridad Social Pl. Pío XII, 2 bajo 20010 Donostia – San Sebastián Inspección de trábajo y trámites, Instituto Nacional Seguridad Social C/ Podavines 3, bajo 20010 Donostia – San Sebastián SOS Racismo Paseo Zarategi 100 20015 Donostia – San Sebastián Tel. 943 24 56 27 Malen Etxea Alai auzategia 8, 5ºC 20750 Zumaia, Gipuzkoa Tel. 943 86 51 77 malen_etxea@yahoo.com.ar Mujeres del mundo mujeresdelmundo_unidas@hotmail.com Asociación de trabajadoras de hogar de Bizkaia C/ Pelota 3 (Casco viejo) 48005 Bilbao Tel. 94 415 54 83 ath-ele@hotmail.com