You are on page 1of 1

Oogartsen in splinternieuwe poli

Met de verhuizing van de polikliniek Oogheelkunde van het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg naar een compleet verbouwde vleugel, is een flinke kwaliteitsverbetering voor de patiënten gerealiseerd. Grote, open ruimtes, de diverse onderzoek- en behandelruimtes dicht bij elkaar, en kleuren die een positieve invloed hebben op het welbevinden van de patiënt: overal is aan gedacht. Door de forse toename van het aantal patiënten was de polikliniek Oogheelkunde flink uit de jas gegroeid. Reden om fors te investeren en een ziekenhuisvleugel volledig te ‘strippen’ en compleet opnieuw op te bouwen en in te richten. Daarmee is de vloeroppervlakte van de polikliniek meer dan verdubbeld; van 400 tot 1.000 vierkante meter. Operatiekamer Bovendien is bij de polikliniek een eigen operatiekamer

www.elisabeth.nl
Tel: 013 - 539 1313 Reageren op deze pagina? communicatie@elisabeth.nl

Smiley voor kraamafdeling
De kraamafdeling en het moeder-kindcentrum van St. Elisabeth Ziekenhuis ontvangen een Smiley omdat ze voldoen aan de criteria die de Stichting Kind en Ziekenhuis stelt aan de zorg voor moeders en hun pasgeboren baby’s.
Patiënten worden in de nieuwe polikliniek Oogheelkunde ontvangen aan een grote, open balie.

erkenning voor onze medewerkers die iedere dag weer hun best doen goed voor de pasgeborenen in ons ziekenhuis te zorgen.”

gerealiseerd, waar de oogartsen nagenoeg alle ingrepen kunnen verrichten. Alleen voor operaties waarbij de patiënt volledige narcose krijgt, moet worden uitgeweken naar de ‘grote’ operatiekamers. De meeste polikliniekassistenten zijn recent opgeleid om te kunnen assisteren bij ingrepen in de nieuwe operatiekamer. Privacy In de nieuwe polikliniek is maximale aandacht voor
St. Elisabeth Ziekenhuis zoekt: • Obstetrisch echoscopist • Operatieassistenten (i.o.) • Leerlingen anesthesiemedewerker • Studenten MBRT duaal

privacy en welbevinden. Er zijn diverse wachtruimtes en kamers voor privacygevoelige gesprekken. Ook is bij de kleurstelling rekening gehouden met het vaak verminderde gezichtsvermogen van de patiënten. Er is gekozen voor volle, vriendelijke kleuren, en waar nodig duidelijke contrasten. De nieuwe polikliniek Oogheelkunde is al officieel in gebruik genomen.

Sonja van der Putten, kwaliteitsfunctionaris Kindercentrum: “We zijn er heel erg trots op. Al geruime tijd zijn we druk bezig om te zorgen dat we aan de criteria voor de Smiley voldoen. Belangrijke criteria zijn bijvoorbeeld dat er twee lactatiekundigen aanwezig zijn en dat ouders de gelegenheid geboden wordt om bij hun kind te blijven slapen (rooming-in). We proberen de ouders overal bij te betrekken, zodat het voor hen en de baby’s zoveel mogelijk ‘net als thuis’ is. De Smiley is echt een

De zorg in het St. Elisabeth is bijzonder kindvriendelijk.

Vacatures
Zie voor een actueel overzicht: www.elisabeth.nl/vacatures

Nieuwe techniek schisis-operaties
De nieuwe techniek waarbij kinderen met een gespleten gehemelte geopereerd worden, is zeer succesvol. Dat constateert het Schisisteam Brabant van het St. Elisabeth Ziekenhuis, dat deze nieuwe techniek de afgelopen maanden ruim veertig keer heeft toegepast. In alle gevallen gebeurde dit met goed gevolg, en dat is positief nieuws voor kinderen met schisis. Bij de nieuwe techniek wordt een speciale operatiemicroscoop gebruikt om bijzonder nauwkeurig de te opereren delen in beeld te brengen. Daardoor kan veel preciezer worden gewerkt, ontstaat minder littekenweefsel en geneest de wond veel beter, stelt plastisch chirurg Bart van Nimmen, die de operaties in Tilburg uitvoert. Sneller herstel ”Deze operatietechniek zorgt voor een veel betere heling, en daardoor een sneller herstel. De patiënt kan dus korter in het ziekenhuis verblijven. Maar het allerbelangrijkste is dat je op deze manier veel beter de functie van het weke gehemelte kunt herstellen. Concreet betekent dat een veel betere spraakontwikkeling bij kinderen met schisis.”

Opknapbeurt hoofdgang
Er wordt momenteel volop gewerkt in de hoofdgang van het St. Elisabeth Ziekenhuis. De hoofdgang krijgt een flinke opknapbeurt. Daarnaast wordt de bewegwijzering in het hele ziekenhuis vernieuwd. Ook alle trappenhuizen en liftenblokken worden gerenoveerd. Achter in het ziekenhuis (vanaf het tweede liftenblok) is de hoofdgang als eerste aangepakt. Er is gekozen voor frisse, lichte kleuren. Ook is er ruimte voor kunstwerken, die op de vers geschilderde muren optimaal tot hun recht komen. Inmiddels is gestart met de renovatie van het deel vanaf de afdeling Diëtetiek tot en met de eerste liftenhal. In dat deel komen ook toiletten voor bezoekers. De hoofdgang is gewoon te gebruiken en de overlast voor patiënten en bezoekers wordt zoveel als mogelijk beperkt.

Kinderen met een schisis worden door het Schisisteam Brabant begeleid. In dit team zijn specialisten en hulpverleners verenigd.

Wat daarbij ook helpt, is dat kinderen al in het eerste levensjaar worden geopereerd, waarbij naar volledige sluiting wordt gestreefd. Lukt dit niet, dan wordt het harde gehemelte gesloten op tweejarige leeftijd. Dat bleef bij de oude techniek open tot het kind een jaar of acht was, en dat belemmerde de ontwikkeling van de spraak in ernstige mate. Operatietechniek Deze operatietechniek is ontwikkeld in Londen, en wordt nu over de wereld verspreid. In Nederland is het St. Elisabeth Ziekenhuis tot nu het enige ziekenhuis dat deze methode gebruikt. Bij alle kinderen met een gehemeltespleet die

worden geopereerd, wordt deze techniek toegepast. Schisis is een spleet in de lip, de kaak en/of het gehemelte van pasgeborenen. Kinderen die met schisis worden geboren, worden in het St. Elisabeth Ziekenhuis begeleid door het Schisisteam Brabant, dat al dertig jaar bestaat. In dit team zijn een groot aantal medisch specialisten en overige hulpverleners met kennis van dit onderwerp verenigd. Zij zorgen ervoor dat kind en ouders de best mogelijke behandeling en begeleiding krijgen. Zo begeleiden zij ouders al voor de geboorte van hun kind, als tijdens een echo schisis is geconstateerd.

De hoofdgang wordt fris en licht.

ELISABETH TOPZORG | ZEKER VOOR U