You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

W Niedziel Palmow rozpoczyna si Wielki Tydzie,


w ktrym bdziemy kontemplowa misterium naszego
zbawienia. Pan Jezus zbawi nas poprzez swoj mk,
mier
i zmartwychwstanie. To Jezus uczy nas jak
wielk wag ma cierpienie ofiarowane za innych.
Przeywajc Rok Miosierdzia zobaczmy jak w. Sr. Faustyna podchodzi do
tajemnicy cierpienia i jak pokazuje nam jak na nie patrze i jak je znosi: "Wielka
mio rzeczy mae umie zamienia na rzeczy wielkie i tylko mio nadaje czynom
naszym warto, a im mio nasza stanie si czystsza, tym ogie cierpie mniej
bdzie mia w nas do trawienia i cierpienie przestanie dla nas by cierpieniem. Stanie
si nam rozkosz. Za ask Bo teraz otrzymaam to usposobienie serca, e nigdy nie
jestem tak szczliwa jak wtenczas, kiedy cierpi dla Jezusa, ktrego kocham kadym
drgnieniem serca. Kiedy raz miaam jedno wielkie cierpienie, uciekam od obowizku
do Pana Jezusa i prosiam, aby mi udzieli swej mocy. Po krciutkiej modlitwie
wrciam do obowiazku pena zapau i radoci. Wtem mi mwi jedna z sistr: Pewno
siostra dzi ma wiele pociech, bo taka siostra jest rozpromieniona. Bg napewno nie
daje siostrze adnego cierpienia - tylko same pociechy. Odpowiedziaam: Myli si
siostra bardzo, bo wanie wtenczas, kiedy wiele cierpi, to i rado moja wiksza, a
kiedy mniej cierpi, to i rado moja mniejsza. Jednak ta dusza dawaa mi pozna, e
mnie w tym nie rozumie. Staraam si jej to wytumaczy: Kiedy cierpimy wiele, to
mamy sposobno wielk okaza Bogu, e Go kochamy, a kiedy cierpimy mao, to
mamy mao sposobnoci, by okaza Bogu sw mio, a kiedy nie cierpimy nic - to
mio nasza nie jest wielka ani czysta. Moemy doj za ask Bo do tego, e
cierpienie dla nas zamieni si w rozkosz, bo mio umie takie rzeczy dziaa w
duszach czystych.
Jezu mj, nadziejo moja jedyna, dzikuj ci za t ksig,
ktr otworzye przed oczyma duszy mojej, dzikuj Ci za
t ksig, ktr otworzye przed oczyma duszy mojej. T
ksig jest mka Twoja dla mnie z mioci podjta. Z tej
ksigi nauczyam si jak kocha Boga i dusze. W tej ksidze
s zawarte dla nas skarby nieprzebrane. O Jezu jak mao
dusz Ciebie rozumie w Twoim mczestwie mioci. O, jak
wielki jest ogie najczystszej mioci, ktry ponie w Twym
Najw. Sercu. Szczliwa dusza, ktra zrozumiaa mio
Serca Jezusowego". (Dzienniczek 303 i 304)
W czasie Wielkiego Tygodnia popromy przez
wstawiennictwo w. S. Faustyny
o ask , abymy cho troch
zrozumieli jak wany jest w
naszym yciu duch powiecenia i
gotowoci cierpienia za innych.
Ks. Andrzej Malejak, Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 19 MARCA 2016

9:00 + Aleksandra Ordon w 12 rocz. mierci - m,


synowie
4:00 + Jzef Puawski
5:30 + Anna Szlachta w 17 rocz. mierci
NIEDZIELA PALMOWA - 20 MARCA 2016

8:00 + Jadwiga Kalinowska


9:30 + Ewa Kaleja, Gerard Ponka - rodzina
11:15 - O zdrowie i Boe b. dla Marianny Bikowskiej
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla ks. Jacka Nowaka
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla ks. Sawomira
Murawki
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla Jzefa w dniu imienin
1:00 - O Boe b. dla Marka Fronczek z okazji imienin i
urodzin
1:00 + Z rodzin Kabatw i Janiszewskich
1:00 + Katherine Dmuchowski-Bulman
1:00 + Antoni, Jadwiga, Jzef Borowski
1:00 + Jzefa, Jzef, Tadeusz Stochmal - ona, synowa
1:00 + Barbara, Stanisaw Grniak - crka z rodzin
1:00 + Kazimiera Kuszkowska
1:00 + Maria, ucja Grzesiak
1:00 + Irena, Bolesaw Bogusz
7:00 + Stanisaw Kretowicz
PONIEDZIAEK - 21 MARCA 2016

9:00 - O Boe b. dla Michaa Szmyd z okazji urodzin


+ Stanisaw Skrzyszowski w 8 rocz. mierci
7:00 + Irena Fikiel - rodz. Kuzia
WTOREK - 22 MARCA 2016

12:00 + Janina Rumin w 5 rocz. mierci


2:00 + Zbigniew Frcz
2:00 + Edward Rdzianiak - ona z dziemi
2:00 + Kazimiera Kuszkowska

GODZINY PRACY BIURA PARAFIALNEGO


W CZASIE WIT WIELKANOCNYCH
W Wielkim Tygodniu biuro parafialne bdzie nieczynne
od Wielkiego Czwartku (24 marca) do poniedziaku
(28 marca) wcznie.
KATECHEZA
Ze wzgldu na Wielki Tydzie oraz zbliajce si wita
Wielkanocne, katecheza dla dzieci i modziey
rozpocznie si po przerwie, od 2 kwietnia 2016 roku.

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 03-27-2016
8:00 - wedug ustale
7:00 - wedug ustale
10:00 - wedug ustale
12:00 - wedug ustale
2:00 - wedug ustale
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 03-27-2016
8:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
10:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
12:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
2:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii

9:00 + Genowefa, Jan Gdyra, Lusi Sajdzer - crka


Marysia
7:00 + Tadeusz Chouj, Irena, Ireneusz Jarmutowski
RODA - 23 MARCA 2016

9:00 - Za Parafian
7:00 + Jzef, Maria, Marian Tabaka
WIELKI CZWARTEK - 24 MARCA 2016

7:00 - LITURGIA WIELKIEGO CZWARTKU


WIELKI PITEK - 25 MARCA 2016

7:00 - LITURGIA WIELKIEGO PITKU


WIELKA SOBOTA - 26 MARCA 2016

8:00 - LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY


8:00 + Stanisaw Ledziski
8:00 + Julian Wojnar
8:00 + Maria Szynakiewicz
ZMARTWYCHWSTANIE PASKIE - 27 MARCA 2016

7:00 REZUREKCJA - Za Parafian


7:00 + Jerzy liwecki w rocz. mierci
7:00 + Wanda, Stanisaw Musiaowski
10:00 + Anna Sokoowska - rodzina

CZYTANIA MSZALNE
20 MARCA 2016
PONIEDZIAEK - Iz 42,1-7 Ps 27 J 12,1-11
WTOREK - Iz 49,1-6 Ps 71 J 13,21-33.36-38
RODA - Iz 50,4-9a Ps 69 Mt 26,14-25
WIELKI CZWARTEK - Wj 12,1-8.11-14 Ps 116B
1 Kor 11,23-26, J 13,1-15
WIELKI PITEK - Iz 52,13-53,12 Ps 31
Hbr 4,14-16;5,7-9, J 18,1-19,42
SOBOTA - Wj 14,15-15,1a Ps: Wj 15 Rz 6, 3-11
k 24, 1-12
NIEDZIELA - Dz 10,34a.37-43 Ps 118 Kol 3, 1-4 J 20,1-9
SKADKA CSA NA DZIE 13 MARCA 2016
DEDYKACJE

ZEBRANO

DO ZEBRANIA

CSA $63,706.00

$55,757.00

$7,949.00

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

NIEDZIELA PALMOWA
wprowadza nas w tajemnic Wielkiego
Tygodnia. Jak Jezus wszed do
Jerozolimy, tak przychodzi dzi do
kadego z nas. Oby nie okazao si jednak, e stoimy w
tym tumie, ktry woa: Hosanna, a za chwil bdzie
woa: Na krzy w Nim! Promy o ask, abymy
w nadchodzcym czasie przeyli z Jezusem szczery al
z powodu naszych nieprawoci po to, aby przey
prawdziw rado z powodu nowego ycia, ktre ofiaruje
nam Zmartwychwstay.
W WIELKI CZWARTEK rano w katedrze
pod przewodnictwem biskupa ordynariusza
odprawia si Msz wit Krzyma, podczas
ktrej
pobogosawione
s
oleje
do
Namaszczania Chorych i Krzymo suce do
namaszczania podczas wice Kapaskich,
Chrztu i Bierzmowania. Natomiast w parafiach
celebrowana jest w tym dniu jedna Msza wita, zwana
Msz Wieczerzy Paskiej. Rozpoczyna ona Triduum
Paschalne. Ostatnia Wieczerza miaa miejsce w noc
z czwartku na pitek. W tym dniu Pan Jezus umy
Apostoom nogi i odprawi pierwsz Msz w.
ustanawiajc Eucharysti.
W WIELKI PITEK zachowujemy post
cisy (cakowite wstrzymanie si od potraw
misnych i tylko trzy posiki w cigu caego
dnia, w tym jeden do syta; od tego postu
osoby penoletnie a do szedziesitego
roku ycia nie maj dyspensy; zachca si
take pozostaych, zwaszcza modsze pokolenie, do
zachowania tego postu. W tym dniu gromadzimy si na
sprawowaniu pamitki mki i mierci Pana naszego,
Jezusa Chrystusa. Liturgia zaprasza nas do rozwaania
biblijnego opisu mki Paskiej, a nastpnie adoracji
i uczczenia Krzya witego. W tym dniu nie
odprawia si Mszy w. Po liturgii Eucharystycznej Ciao
Chrystusa przenosi si uroczycie do adoracji do tak
zwanego Grobu Paskiego.
WIELKA SOBOTA jest dniem adoracji
Najwitszego
Sakramentu
w
Grobie
Paskim. Pamitajmy o
tym, kiedy
przyjdziemy wici pokarmy. Jest to czas
upamitniajcy zstpienie Chrystusa do
otchani, nadal obowizuje wic cisza
i zaduma nad mierci Chrystusa. Warto
i w tym dniu zachowa post, powstrzymujc si od
pokarmw misnych. Noc paschaln rozjania
zmartwychwstay Chrystus. Jest to naprawd Wielka
Noc, jest to najwaniejsze wydarzenie w dziejach wiata
i ludzkoci. W niej dokonao si przejcie ze mierci do
nowego ycia, przez zmartwychwstanie. Caa liturgia
Wielkiej Soboty pena jest symboli ycia: wiato - sowo woda - uczta. Znaki te stanowi rwnie gwn tre
kolejnych czci Wigilii Paschalnej. Uroczystym
ogoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwania
caego
stworzenia
do
udziau
w
tryumfie
Zmartwychwstaego
jest
Procesja
Rezurekcyjna.
Zachcamy do zachowania zwyczajw zwizanych ze
niadaniem wielkanocnym, takich jak: wsplna
modlitwa, dzielenie si jajkiem i skadanie ycze.

OGLNA: Aby rodziny przeywajce trudnoci


otrzymyway konieczne wsparcie, a dzieci mogy
wzrasta w zdrowym i pogodnym rodowisku.
MISYJNA: Aby chrzecijanie dyskryminowani lub
przeladowani z powodu swojej wiary byli wci silni
i wierni Ewangelii dziki nieustannej modlitwie
caego kocioa.
WITAMY GRUP Z PARAFII
W. FLORIANA Z HAMTRAMCK
ktra dzisiaj o godz. 8:00pm wystawi w naszym Kociele
MK PASK.
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najwaniejszy okres
naszych przygotowa do witowania Zmartwychwstania
Paskiego. Przeyjmy ten czas jako ludzie wierzcy:
godnie i po chrzecijasku. Przyciszmy, a moe wyczmy
telewizory, odbiorniki radiowe, wszelkie odtwarzacze i
inne media. Niech trzy wite dni bd dniami
szczeglnego zagbiania si w Misterium Paschalne
poprzez czynny udzia w bogatej liturgii.
PROBA
do grup dziaajcych przy Parafii, aby na Procesj
Rezurekcyjn przyszy w strojach galowych, a dzieci, ktre
w ubiegym roku przystpiy do Pierwszej Komunii
witej - w strojach komunijnych.
KAWIARENKA SISTR
MISJONAREK
Siostry Misjonarki zapraszaj dzisiaj na
obiad, ciasto i sprzeda wielkanocnych
wasnorcznie wypiekanych przez siostry barankw, ciast
i palm. Cakowity dochd przeznaczony bdzie dla sistr,
na ksztacenie i utrzymanie domu formacyjnego
w Poznaniu. Dzikujemy za wszelk pomoc i poparcie!
KAWIARENKA
W niedziel 13 marca kawiarenk przygotowali rodzice
dzieci I Komunii w.: pastwo Brylkowski, Wodniak,
Kafarski, Brylkowski. Dochd wynis $687.00. Obiad
przygotowali
Grale.
Dochd
wynis
$500.00
Bg zapa.
ARTURO MARI, OSOBISTY FOTOGRAF
W. JANA PAWA II W NASZEJ PARAFII
Uroczysta Msza w. z udziaem dostojnego gocia
z Watykanu odbdzie si w naszym kociele w Niedziel
Boego Miosierdzia 3 kwietnia o godzinie 1:00 p.m., na
ktr zaprasza Fundacja Przyjaci Jana Pawa II, oddzia
w Michigan. Po Mszy w. bankiet w sali parafialnej.
Bilety - $50.00 od osoby. Mona je nabywa dzisiaj po
Mszy w., albo zamawia pod telefonem 586-575-9279 lub
przez internet : jp2mi.org
Drugie spotkanie z Arturo Mari w sobot 2 kwietnia
o 6:00 p.m. w Our Lady of Good Counsel Parish,
47650 N Territorial Rd. Plymouth, MI 48710. Dochd
z bankietu zostanie przeznaczony na budow Sanktuarium
Jana Pawa II w Krakowie.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


NASZYM MODLITWOM
POLECAMY CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef
Wasilewski, Anna Celiska, Krzysztof Nytko, Maria
Roek, Helena Salbut, Izabella, Pawe, Dorota Kuniec,
Helena Kimler, Franciszka Bujak, Barbara Grudka,
Eleonora, Edward Szymaski, Renata Patkolo, Zofia
Sarka, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N,
Krystyna i ukasz Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga
Kondracka, Wodzimierz Rzepka, Stanisawa Mandziuk,
Morgan Czerwiski, Jan, Maria Krok
ks. Stanisaw Drza
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

03.13 - 03.20
rodzina
Chryczyk

03.20 - 03.27
rodzina
Olszewski

KALENDARIUM PARAFII

20 marca - Spotkanie dla rodzicw i modziey


Bierzmowanej
23 marca - Droga Krzyowa ulicami miasta
24/26 marca - Wielki Czwartek, Pitek, Sobota
27 marca - Zmartwychwstanie - Rezurekcja
3 kwietnia - Niedziela Miosierdzia Boego
3 kwietnia - Arturo Mari
10 kwietnia - wiconka Parafialna i przedstawienie
teatralne pt: w. s. Faustyna i miosierdzie Boe
16 kwietnia Lectio Divina

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SYNOD 2016
ARCHIDIECEZJI DETROIT
W listopadzie tego roku odbdzie
si Synod Archidiecezji w Detroit.
Arcybiskup Allen Vigneron, zaznaczy,
e
Synod
bdzie
wydarzeniem
i procesem, a jego gwnym celem
bdzie
zwrcenie
uwagi
na
ewangelizacj, ktra powinna si sta
pierwsz i najwaniejsz misj
apostolsk w naszych rodowiskach.
Zanim rozpocznie si Synod,
Archidiecezja
zaprasza
wszystkie
parafie i wiernych do podzielenia si
swoj
wiar
i
wiadectwem
na
specjalnie
przygotowanych
spotkaniach parafialnych. Materia
zebrany na tych spotkaniach, bdzie
materiaem dla Archidiecezji do
rozwaania o wierze na Synod 2016.
W naszej parafii takie spotkanie
odbdzie si w sobot 7 maja 2016
roku
w
godzinach
od
5:00
do 8:00p.m.
Aby uczestniczy w tym spotkaniu
konieczny jest wczeniejszy zapis,
ktrego mona dokona w biurze
parafialnym,
w
zakrystii
lub
bezporednio u pani Marioli.
Prosimy
o
zgaszanie
si
przedstawicieli grup dziaajcych
w naszej parafii, jak rwnie wiernych
nie zrzeszonych w adnej grupie,
ktrzy chcieliby si podzieli swoj
wiar i usysze wiadectwa innych,
jak spotkali Jezusa w swoim yciu.
Zapisy i wiecej informacji: Mariola
Vanderest, tel. (248) 879 5898
lub
w
biurze
parafialnym
(586) 977-7267

BG I DUSZE - AKT OFIAROWANIA


W. SR. FAUSTYNY (Dzienniczek 309)
Wobec nieba i ziemi, wobec wszystkich
chrw anielskich, wobec Najwitszej Maryi
Panny, wobec wszystkich Mocy niebieskich
owiadczam Bogu w Trjcy wietej
Jedynemu, e dzi w zjednoczeniu z Jezusem
Chrystusem, Odkupicielem dusz, skadam
dobrowolnie z siebie ofiar za nawrcenie
grzesznikw, a szczeglnie za te dusze, ktre
straciy nadziej w miosierdzie Boe. Ofiara
ta polega na tym, e przyjmuj z zupenym
poddaniem si woli Boej wszystkie
cierpienia i lki, i trwogi jakimi s napenieni
grzesznicy, a w zamian oddaj im wszystkie
jakie mam pociechy w duszy, ktre pyn
z obcowania z Bogiem. Jednym sowem
ofiaruje za nich wszystko: Msze w, Komunie
w., pokuty i umartwienia, modlitwy. Nie
lkam si ciosw - ciosw sprawiedliwoci
Boej - bo jestem zczona z Jezusem. O Boe
mj, pragn tym sposobem wynagrodzi Ci za
te dusze, ktre nie dowierzaj dobroci Twojej.
Ufam wbrew wszelkiej nadziei w morze
miosierdzia Twego. Panie i Boe mj, czstko
- czstko moja na wieki - nie na wasnych
siach opieram ten akt ofiarowania, ale na
mocy, ktra pynie z zasug Jezusa Chrystusa.
Powtarza
bd
codziennie
ten
akt
ofiarowania nastpujca modlitw, ktrej
mnie sam nauczye Jezu: O Krwi i Wodo,
ktra wytrysa nawczas jako zdrj
miosierdzia
dla
nas
z
Serca
Jezusowego, ufam Tobie.
s. M. Faustyna od Najwitszego Sakramentu
- Wielki Czwartek 3-29-1934

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun -(248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczcy: Mariusz Szrek
(248) 909-9119
Zastpca: Urszula Czachor
(586) 615-6482
Sekretarz: Agnieszka Wrbel
Nastassja Mirowska
Nina Orlik
Pawe Rakowiecki
Jarosaw Rumin
Marcin Zajc

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347
Sekretarz: Elbieta Zylinski
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,
Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Krzysztof Stpie, Wadysaw Szaflarski
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy-Zofia Duniec-Dmuchowska 248952-1825
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Ministranci - ks.Micha Skiba SChr (248) 736-9188
Grupa modzieowa - ks. Micha Skiba SChr
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Malejak,
ks. Micha Skiba SChr; Lider - Barbara Gorzelewska (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks. Andrzej Malejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Micha Skiba
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem - Wojciech Ogrek
(734) 276 - 1976

GRUPY NIE PARAFIALNE


Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

ZESPOY DZIAAJCE W PARAFII


Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
roda 5:30pm - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna
sobota 12:00pm - s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-8 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-13 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Grupa dorosa Dunajec (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) Czwartek - 6:30-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp taneczny Czarny Dunajec
poniedziaek - 9:00pm
Mateusz Wasioek - 586 907-3645
Taniec Towarzyski dla dzieci - Instruktor:
Barbara Somiski (248) 467-6778