You are on page 1of 32

MINUNA I-V

!

³... unul din motivele cele mai puternice care au condus omul c tre art i tiin a fost acela de a evada din cotidian«´ Albert Einstein

Minuna i-v de via i de lume

S lu m, de exemplu, un lucru banal i cotidian ca Soarele.

Soarele este o stea de un milion de ori mai mare decât Pâmântul. În fiecare secund , Soarele consum ase sute de milioane de tone de hidrogen. Va continua s o fac înc cinci miliarde de ani, înainte de a se stinge pentru totdeauna.

Aceasta este o stea muribund , care se afl la trei mii de ani- lumin dep rtare de noi. Un an-lumin este echivalent cu zece mii de miliarde de kilometri.

Aceast nebuloas este de milioane de ori mai mare decât sistemul nostru solar. Aici se nasc stele ca Soarele nostru. Nebuloasele sunt ³maternit ile´ Universului.

Nebuloasa Orion se afl la 1500 de ani-lumin .

Acest sistem stelar seam n mult cu al nostru. Are trei sute de miliarde de stele ca Soarele nostru.

În universul observabil, exist cel pu in o sut de miliarde de sisteme stelare, care au fiecare, în medie, o sut cincizeci de miliarde de stele.

Acest desen reprezint universul observabil. Este o sfer cu diametrul de 28 de miliarde de ani-lumin , care con ine 15 triliarde de sori. Un triliard este un 1 urmat de 21 de zerouri (1000 000 000 000 000 000 000).

Acum, s trecem de la macrocosmos la microcosmos :

Corpul nostru are o sut de mii de miliarde de celule, care func ioneaz toate împreun pentru ca noi s putem tr i câteva zeci de ani. Sunt câteva sute de feluri de celule diferite (fiecare având propria func ie, propria vârst i locul propriu în corp), care comunic constant unele cu altele.

Creierul nostru este compus din 100 de miliarde de celule cerebrale, care sunt legate fiecare, în medie, cu mii de alte celule. Deci, în capul nostru exist o sut de mii miliarde de leg turi, cam câte stele sunt într-o mie de C i Lactee.

Anumite celule cerebrale, ca aceast celul a lui Purkinje, stabilesc un contact cu 250.000 alte celule. Celulele lui Purkinje sunt importante pentru înv area ac iunilor automate, ca atunci când conducem un autoturism.

Creierul realizeaz dou zeci de milioane de milarde de calcule pe secund , ceea ce reprezint o rapiditate de milioane de ori mai mare decât un ordinator.

Pe scurt, minuna i-v ...

«de simetria unui cristal de z pad , pân la...

« frumuse ea unui peisaj cu z pad .

Minuna i-v de P mânt«

« i de alte lumi.

de la cele mai mici«

« la cele mai mari

«de omul în stadiu de embrion«

« la omul în punctul culminant al tinn ei sale.

Gusta i pl cerea unui apus de soare...

« i aceea a unei fotografii de r s rit de planet .

Privi i complexitatea unei frunze«

« i regularitatea matematic a unei buc i de broccoli.

i pentru a termina cu vorbele unui mare maestru:

³Sunt momente când te sim i eliberat de proprile limite i imperfec iuni umane. În astfel de momente, te vezi într-un col i or al unei mici planete, cu privirea fixat pe minun iile frumuse ii reci i, totu i, profund i emo ionant a ceea ce este etern, a ceea ce este dincolo de sim uri. Via a i moartea se contopesc împreun i nu exist evolu ie sau destina ie, exist numai A FI.´ Albert Einstein

SFÂR IT