You are on page 1of 3

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL NR:16 Protokoll fört vid styrelsemöte med Brf Tallhöjden    

Sid. 1 (3)

Datum: 2010-02-15 Lokal: Styrelserummet Jakobsbergspl. 5B

Närvarande: Åke Haglund (ordf.) Maria Wennergren (sekr.) Per Ljunggren (ledamot) Peter Hane (ledamot) Göran Rosenholm (suppl.) Dan Ek (suppl.) § 1 Mötets öppnande samt godkännande av dagordning. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. § 2 Val av justeringsman. Jämte ordföranden utsågs Peter Hane till att justera protokollet. § 3 Föregående mötesprotokoll. Genomgång av föregående mötesprotokoll. § 4 Ekonomi. 1. Genomgång av balansräkning/resultaträkning för januari. (se bil.) 2. Handkassan, inga synpunkter. 3. Omsättning av lån. Omsättning av lån från 1 april. Lånesumman fördelas på fyra lån: med 3månaders rörlig ränta, bunden ränta 1 år, bunden ränta 2 år resp. bunden ränta 3 år. § 5 Bostadsrätter. 1. Radonmätning av lägenheter. Vi beslöt att beställa radonmätning av fastigheten. ( se bil.) 2. Försäljningen av bostadsrätt lgh. Nr. 18 är klar. 3. Ansvar nycklar. Om nyckel/nycklar fattas vid försäljning av bostadsrätt får säljaren betala för saknade nycklar. § 6 Hyresgäster. 1. Omtapetsering av rum i lägenhet nr. 005. Skrivelse från Hyresnämnden. Styrelsen beslöt att driva ärendet vidare. § 7 Parkeringsplatser/lokaler. 1. 2. Utökning av kommunala p-platser. Skrivelse görs till Fastighetskontoret tillsammans med Brf. Stenbjörnen. (se bil.) Problem med långtidsparkerade bilar vid lastbryggan Jbpl. 1. Vi beslöt om P-förbud för samtliga bilar i anslutning till lastbryggan.

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL NR:16 Protokoll fört vid styrelsemöte med Brf Tallhöjden     § 8 Inre underhåll. 1. 2.

Sid. 2 (3)

Städutrustning, tvättstugor. Inköp av ny städutrustning ej åtgärdat. Legionellabakterier i varmvattnet. Vi beslöt att anlita firma som ska göra ombyggnation av vattensystemet för att undvika risk för legionellabakterier.

§ 9 Yttre underhåll. 1. Överhängande rasrisk av snömassor och is. MBF har tagit bort istappar från taken på framsidan mot Jbpl. Taket på Jbpl.1 (föräldrakooperativet) ska också rensas från is. § 10 Projekt. Förslag till nya projekt • Investeringsplan 2009/2010 (Se bil.) Planering av åtgärder 2010. Pågående projekt • Rensning av källarförråd och vindsutrymmen. Skräpet ska nu samlas ihop och forslas bort. Jessica och Per kontrollerar. • Grillplats. Peter och Dan visade ritning från Wikströms arkitekter AB. Förslaget visas för medlemmarna vid vårstädningen. Peter och Dan undersöker byggnadslovsförfarande. • Offert på ommålning av balkonger samt takfot. Åke har offert på gång. • Mögeltvätt. Vi avvaktar med mögeltvätten av soprummen till våren. • Energisparprojekt. Åke träffar Per Schrewelius i början av mars och undersöker det. • Övernattningsrum. Vi avvaktar och fortsätter planera. • Montage av frostad film i källardörrar. Göran tar hand om det. • Parkbänk. Vi beslutade att inhandla parkbänk till framsidan Jkbg. 43 till våren. • Hemsida. William Wennergren arbetar vidare med hemsidans utförande. § 11 Skrivelser/Rapporter § 12 Övrigt. § 14 Nästa möte Nästa möte må 15 mars 2010 kl.18.

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL NR:16 Protokoll fört vid styrelsemöte med Brf Tallhöjden    

Sid. 3 (3)

Vid protokollet: _________________ Maria Wennergren, sekr. Justeras: ____________________ Åke Haglund, ordf

______________________ Peter Hane, just man