You are on page 1of 3

Sida

Handling
rende
Handlggare

Anskan om stmning
Srskilda klagarkammaren
Chefsklagare Hkan Roswall

2016-01-08

1(3)
33
AM-113592-15
820-P-13

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten


UPPSALA TINGSRTT

Uppsala tingsrtt
Uppsala tr , Enhet 3
Box 1113
751 41 UPPSALA

INKOM: 2016-01-08
MLNR: B 77-16
AKTBIL: 1

TR ml: B 6613-15
Handl.: OVR

Tilltalad: efternamn och alla frnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

Telefon

Tolkbehov

1 Vestring, Erik Gustav


Personnr

Medborgare i

19790606-1457

018-34 20 50

Adress

Srstavgen 3 A 741 40 KNIVSTA


Offentlig frsvarare/ombud

nskar advokaten Thomas Martinsson som offentlig frsvarare


Frihetsbervande m.m.

Har inte frekommit


Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
VLLANDE TILL KROPPSSKADA (0150-K3588-15)

Mlsgande
Ramadan Karim Bodair, underrttad.
Grning
Polisassistenten Erik Vestring tjnstgjorde den 19 augusti 2015 som polis i
Uppsala kommun. Under sin tjnstgring framfrde Vestring en polisbil med
radioanropsnummer 21-9870.
I samband med ett frfljande av en motorcykel p Musikvgen i Uppsala har
Vestring av oaktsamhet vllat Karim Bodair smrta, srskador p hger kn
och hger underben, srskada p vnster underben, srskador p bda benens
yttre fotknlar, samt svullnad med konsistenskning p hger underben genom
att med polisbilen kra p Karim Bodair sedan denne hoppat av den frfljda
motorcykeln. Kroppsskadan r inte att anse som ringa.

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Drottninggatan 1 D, 5 vn

010-562 69 30

registrator.ak-sarskilda@aklagare.se

20590 MALM
Telefax

010-562 69 40

Anskan om stmning
Srskilda klagarkammaren
Chefsklagare Hkan Roswall

2016-01-08

Sida
Handling
rende
Handlggare

2(3)
33
AM-113592-15
820-P-13

Oaktsamheten har besttt i att Vestring hllit en alltfr hg hastighet samt hllit
ett alltfr kort avstnd mellan polisbilen och motorcykeln, vilket ftt till fljd
att Vestring inte kunnat vja fr Karim Bodair.
Lagrum
3 kap 8 1 st brottsbalken
Bevisning
Muntlig bevisning
Frhr med mlsganden Karim Bodair angende frfljandet p Musikvgen
till styrkande av dels att polisbilen krt ver Karim Bodairs bda ben, dels att
han av pkrningen erhllit de pstdda skadorna, dels att han varit inlagd p
sjukhus i tv dagar i anledning av sina skador, dels att han medicinerats med
smrtstillande medel och dels att han anvnt kryckor en tid efter pkrningen.

Frhr med tilltalade Erik Gustav Vestring, som frnekar att han gjort sig
skyldig till en straffbar handling men inte ifrgastter att han krt p Karim
Bodair med polisbilen.

Vittnesfrhr med polisassistenten Sandra Bylund, Polismyndigheten, Region


Mitt, Box 3007, 750 03 UPPSALA, angende frfljandet p Musikvgen till
styrkande av att mlsganden blivit pkrd av polisbilen efter det att han
hoppat av motorcykeln.

Skriftlig bevisning
Handling rttsintyg (sid. 20-23 i frunderskningsprotokollet) till styrkande av
dels pstdda skador, dels att Karim Bodair lades in fr observation rrande
eventuellt utvecklande av kompartmentssyndrom, dels att skadorna r frenliga
med det uppkomststt som mlsganden beskriver.
Journalblad (sid. 26 i frunderskningsprotokollet) till styrkande av att
mlsganden ftt trna kryckgng samt medicinerats med smrtlindrande
medel.
PM upprttad av Erik Vestring (sid. 35 i frunderskningsprotokollet) till
styrkande av att Vestring den 19 augusti 2015 kl. 23:40 dokumenterat att
polisbilen trffat mlsganden.

Anskan om stmning
Srskilda klagarkammaren
Chefsklagare Hkan Roswall

2016-01-08

Sida
Handling
rende
Handlggare

Handlggning
Berknad tidstgng fr frhandlingen uppgr till 2 timmar 30 minuter.
Hnvisning till handlingar nskas avseende den skriftliga bevisningen.
D Vestring r polis br yttrande inhmtas frn Polismyndighetens
ansvarsnmnd.

Hkan Roswall

3(3)
33
AM-113592-15
820-P-13