You are on page 1of 18

Google Earth handleiding

1. Scherm
Op het Google Earth scherm zie je rechtsboven het Navigatie Panel en aan de
linkerkant het Zoeken Venster, Plaatsen Venster en Lagen Venster. Bovenaan het
scherm staan een aantal knoppen. Onderaan staat een informatiebalk. In het midden
zie je de Google Earth viewer met de satellietbeelden.

2. Navigeren
Als je met de muis in de Google Earth viewer over de globe gaat verschijnt er een
handje. Houd de linker muisknop ingedrukt om jezelf te verplaatsen over de kaart.
Dubbelklik op een punt om in te zoomen. Met het Navigatie Panel (zie hierboven) kan
je het kaartscherm roteren, in- en uitzoomen, pannen (verplaatsen) en de hoek van
het gezichtspunt veranderen.
Je kunt ook met het toetsenbord navigeren. Met de cursor (pijltjes toetsen) kun je
naar links of rechts of naar boven of beneden. Met Shift + cursor kan je linksom
draaien, rechtsomdraaien of de hellingshoek veranderen. Met Ctrl + cursor kan je in
en uitzoomen.

3. Knoppen boven het scherm


Bovenaan het scherm vindt je een aantal knoppen:
- knop om het Zoeken Venster, Plaatsen Venster en Lagen Venster te laten verdwijnen
of tevoorschijn te halen
- knop om plaatsmarkeringen te maken
- knop om paden te maken
- knop om polygonen te maken
- meetlat/liniaal om afstanden meten
- knop om de kaart te printen

4. Vensters

4.1 Zoeken venster


In het Zoeken Venster kan je een plaatsnaam intoetsen. Google Earth vliegt dan naar
deze locatie toe. Je kan op verschillende manieren zoeken:

- op straat en plaatsnaam (bijvoorbeeld Graslei, Gent). Bij kleine plaatsen moet je ook
het land erachter zetten (bijvoorbeeld "Markt, Wetteren, Belgium").
- op cordinaten (bijvoorbeeld 2558'50"N 8927'00"E, of zonder graden en
minutentekens 25 58 50 N 89 27 00 E)
- op monument naam (bijvoorbeeld Weifel Towers)
Let op dat je wel Engels gebruikt!

4.2 Plaatsen Venster


In het Plaatsen Venster kan je bestanden (plaatsmarkeringen, polygonen en paden)
aanmaken, veranderen, opslaan en organiseren. Ook kan je bestaande databestanden
(kaarten of overlays) inladen en bewerken.
Er zijn twee mappen: Mijn Plaatsen en Tijdelijke Plaatsen. In de Mijn Plaatsen map
zitten alle bestanden die zijn opgeslagen op jouw PC. Als je nieuwe
plaatsmarkeringen, polygonen of paden aanmaakt of kaarten of overlays inlaadt,
komen ze in de Mijn Tijdelijke Map terecht. Als je Google Earth afsluit zonder de
bestanden op te slaan, zijn ze de volgende keer als je Google Earth opent weg.
Bestanden in de Tijdelijke Plaatsen map kun je opslaan door op het bestand te gaan
staan, met de rechtermuisknop te klikken en dan [Opslaan als...] te selecteren. De
bestanden komen dan in de Mijn Plaatsen map te staan.

4.3 Lagen venster


In het Lagen Venster staan een aantal werelddekkende kaartbestanden die Google
Earth standaard aanbiedt.
Het bestand "terrein" maakt 3D weergave van het terrein mogelijk. Hierdoor kan je
relif zien.
Het is handig om bestanden die je niet nodig hebt uit te zetten.

5. Informatiebalk onderaan het scherm


In de informatiebalk onderaan het scherm staan helemaal links de cordinaten
(lengte en breedtegraad) van de plek op aarde waar je naar kijkt. Als je het handje
verplaatst zie je dat de cordinaten veranderen. Daarnaast staat de hoogte van het
oppervlak boven zeeniveau vermeld (alleen zichtbaar als je voldoende bent
ingezoomd). In het midden van de informatiebalk vind je een balkje dat aangeeft of
de kaart al geheel geladen is. Helemaal rechts staat vermeld wat de hoogte is waar
van je naar het oppervlak kijkt.

6. De liniaal
Met de liniaal tool kan je een afstand meten tussen twee locaties. Zet de liniaal op
"Lijn" als je de directe (hemelsbrede) afstand wilt meten. Zet de liniaal op "Pad" als je
de afstand van een route langs verschillende punten wilt meten.

7. Plaatsmarkeringen
Wat is een plaatsmarkering
Plaatsmarkeringen zijn een soort punten die in Google Earth geplaatst kunnen worden
om een interessante locatie aan te geven (bijvoorbeeld je huis, de piramide van Gizeh
of het Vrijheidsbeeld). Een soort punaises dus. Elke plaatsmarkering heeft een
informatieschermpje waarin informatie (tekst, foto's) geplaatst kan worden.

Nieuwe Plaatsmarkeringen aanmaken


Er zijn twee manieren om nieuwe plaatsmarkeringen aan te maken:
1) door op de [Plaatsmarkering toevoegen] in de toolbar te klikken.

2) door in het Plaatsen Venster op de rechtermuisknop en [toevoegen] en


vervolgens [plaatsmarkering] te selecteren.
In beide gevallen opent zich een scherm. Hier kan je informatie over de
plaatsmarkering in plaatsen (dit kan je later ook nog doen of veranderen). De
plaatsmarkering heeft een geel vierkantje. Je kan hem nu nog verplaatsen. Als je op
OK drukt wordt de plaatsmarkering in de Tijdelijke Plaatsen Map geplaatst. NB: Als je
de plaatsmarkering wilt bewaren moet je m nog opslaan!

8. Paden
Wat is een pad?
Een pad is een lijn die bestaat uit een serie punten. Elk pad heeft een
informatieschermpje waarin informatie (tekst, foto's) geplaatst kan worden, net als bij
plaatsmarkeringen

8.1 Route volgen langs een pad


Je kunt Google Earth de route langs een pad laten volgen. Activeer het pad (door
er eenmaal op te klikken met de linker muisknop in het Plaatsen Venster) en klik op
het driehoekje onderaan de Plaatsen Venster.

8.2 Nieuwe Paden aanmaken


Er zijn twee manieren om nieuwe paden aan te maken:
1) door op de [Pad toevoegen] in de toolbar te klikken.
2) door in het Plaatsen Venster op de rechtermuisknop en [toevoegen] en
vervolgens [pad] te selecteren.
In beide gevallen opent zich een scherm. Hier kan je informatie over het paden in
plaatsen (dit kan je later ook nog doen of veranderen). Als je op OK drukt wordt het
pad in de Tijdelijke Plaatsen Map geplaatst. NB: Als je een pad wilt bewaren moet je
m nog opslaan!

8.3 Paden aanpassen


Je kunt paden aanpassen door in het Plaatsen Venster op het pad te gaan staan, met
de rechtermuisknop te klikken en dan [Eigenschappen] te selecteren. Je krijgt nu
hetzelfde schermpje terug. Nu kan je de route van het pad aanpassen (door de
punten waar het pad uit bestaat te verplaatsen). Ook kan je het pad verlengen.

9. Polygonen
Wat is een polygoon?
Polygonen zijn vlakken die in Google Earth kunnen worden weergegeven. Elk
polygoon heeft zet zoals een placemark een informatieschermpje waarin informatie
(tekst, foto's) geplaatst kan worden.

9.1 Nieuwe polygonen aanmaken


Er zijn twee manieren om nieuwe polygonen aan te maken:
1) door op de [Polygoon toevoegen] bij de knoppen bovenaan het scherm te
klikken.
2) door in het Plaatsen Venster op de rechtermuisknop en [Toevoegen] en
vervolgens [Polygoon] te selecteren.
In beide gevallen opent zich een scherm. Met de muis kan je nu een polygoon
tekenen. Houd de linkermuisknop tijdens het tekenen ingedrukt! Laat de
linkermuisknop pas los als je klaar bent met tekenen van de polygoon. Na het loslaten
van de linkermuisknop kan je de polygoon nog aanpassen door op de punten die de
lijn om het polygoon maken te klikken. In het scherm kan je informatie over de
polygoon plaatsen NB: Als je de polygoon wilt bewaren moet je m nog wel opslaan!

9.2 Polygonen bewerken


Als je met de rechtermuisknop op de polygoon in de Plaatsen Venster klikt en
onderaan [eigenschappen] selecteert, krijg je weer het schermpje van de polygoon.
Je kunt nu de naam en kleur van het polygoon aanpassen of informatie (tekst, foto's)
toevoegen. Met het schuifbalkje onderaan het Plaatsen Venster kan je een polygoon
transparant maken.
Je kunt polygonen ook verwijderen of kopiren. Dit doe je door op de rechtermuisknop
te klikken en [Verwijderen] of [Kopiren] te selecteren.

10. Aanpassen data


Aanpassen weergave data
Je kunt de weergave (kleur, grootte van de symbolen etc) van plaatsmarkeringen n
voor n veranderen. Dit kan je doen door op een plaatsmarkering te gaan staan en
met de rechtermuisknop [Eigenschappen] te selecteren en dan [Stijl, kleur] te kiezen.
Het is echter makkelijker om alle plaatsmarkeringen in een map tegelijk aan te
passen. Dit kan je doen door op de map te gaan staan en met de rechtermuisknop
[Eigenschappen] te selecteren. In het schermpje kies je [Stijl, kleur] en [Stijl delen].
Als je nu een kleur instelt geldt dit voor alle plaatsmarkeringen in de folder!

11. Relif en 3D Modellen


In Google Earth kan je ook relif weergeven. Om dit te doen moet je het bestand
"Terrein" in het Lagen Venster aanzetten. Ook kan je 3D modellen van gebouwen
bekijken. Om deze modellen te bekijken moet je het bestand "3D-gebouwen"
aanzetten.
De hoogte van een locatie (waar het handje is) kan je onderaan het scherm aflezen.

12. KML / KMZ bestanden


Wat is een KML / KMZ bestand?
KML en KMZ bestanden zijn bestanden die je in Google Earth kunt openen, bekijken of
aanmaken. KML en KMZ bestanden kunnen bestaan uit n of meerdere
plaatsmarkeringen, paden, polygonen of overlays. Bovendien kan er alle soorten
informatie (tekst, network links, foto's). KML en KMZ bestanden die bestaan uit
plaatsmarkeringen, paden of polygonen kan je aanpassen.
Meer informatie over KML / KMZ bestanden vind je op Wikipedia.

12.1 KML / KMZ bestanden inladen


Je kunt KML / KMZ bestanden van internet inladen door op internet op de icoon te
klikken. Als je bestanden hebt opgeslagen op je PC kan je deze via het hoofdmenu
(bestand, openen ...) openen. Je kunt KML / KMZ bestanden uit de Plaatsen Venster
verwijderen door op de rechtermuisknop te klikken en [verwijderen] te selecteren.

12.2 Nieuwe KML / KMZ bestanden aanmaken


Je kunt van je plaatsmarkeringen of polygonen een KML / KMZ bestand maken. Dit
gebeurt automatisch als je de plaatsmarkeringen of polygonen opslaat
(rechtermuisknop, opslaan als...).

12.3 Overige bestanden inladen


Het is niet mogelijk kaartbestanden die niet het .kml of .kmz formaat hebben in te
laden in Google Earth. In de uitgebreide versie van Google Earth, Google Earth Pro,
kan je wel shapefiles (kaarten in .shp formaat) inladen. Als je toch kaarten met het
.shp formaat wil inladen in Google Earth en je hebt niet de Pro versie kan je ook de
KML converter gebruiken om shapefiles te converteren naar KML bestanden.

12.4 KML / KMZ programmeertaal


KML staat voor Keyhole Markup Language. KMZ staat voor KML-Zipped. Het is een
gecomprimeerde versie van een KML bestand. KML is dus een programmeer taal. Als
je HTML/XML kent, is het eenvoudig om KML te begrijpen. Maar het is niet
noodzakelijk om KML taal te begrijpen om een KML of KMZ bestand te maken. Als je
in Google Earth een plaatsmarkering aanmaakt en vervolgens opslaat, wordt er
automatisch een KMZ bestand aangemaakt die de plaatsmarkering bevat.
Sommige KMZ bestanden bestaan uit een serie kaarten of satellietbeelden die zijn
genomen op verschillende momenten. Zo vind je bij kaarten & data een bestand van
het Aralmeer dat bestaat uit 4 satellietbeelden die in verschillende jaren zijn
genomen. Ook is er een bestand van bosbranden in Afrika, dat voor elke maand een
kaartlaag bevat. Als je een dergelijk bestand inlaad in Google Earth krijg je
automatisch een tijdsanimatie balkje bovenaan je scherm. Door de Spelen knop rechts
naast het tijdsanimatiebalkje in te drukken kan je de tijdsanimatie afspelen. Let er wel
op dat tijdsanimatie KMZ vaak vrij groot zijn en veel tijd kosten om in te laden.

13. Tijdsanimaties
Sommige KMZ bestanden bestaan uit een serie kaarten of satellietbeelden die zijn
genomen op verschillende momenten. Zo vind je bij kaarten & data een bestand van
het Aralmeer dat bestaat uit 4 satellietbeelden die in verschillende jaren zijn
genomen. Ook is er een bestand van bosbranden in Afrika, dat voor elke maand een
kaartlaag bevat. Als je een dergelijk bestand inlaad in Google Earth krijg je
automatisch een tijdsanimatie balkje bovenaan je scherm. Door de Spelen knop rechts
naast het tijdsanimatiebalkje in te drukken kan je de tijdsanimatie afspelen. Let er wel
op dat tijdsanimatie KMZ vaak vrij groot zijn en veel tijd kosten om in te laden.

14. Overlays
Wat is een overlay?
Een overlay is een plaatje (meestal een ingescande kaart) die je in Google Earth laat
zien. Het plaatje wordt gekoppeld aan een oppervlak. Hieronder staat een voorbeeld
van een overlay: een ingescande historische kaart van Noord Holland. De kaart ligt nu
over de satellietbeelden van Parijs heen. Het is mogelijk om mate van transparantie

aanpassen, zodat de kaart half doorzichtig wordt (rechtermuisknop, klik


eigenschappen). Zo kan je goed zien wat er veranderd is afgelopen eeuwen!
Overlays inladen
Je kan een overlay inladen door met de rechtermuisknop in de Plaatsen Map te klikken
en dan in het menu [toevoegen] en [overlay] te selecteren. Je krijgt nu een
schermpje waarin je de naam van de overlay kunt invullen en het plaatje dat je als
overlay wilt gebruiken kunt instellen (via browser kun je het plaatje op je PC
opsporen). In de Google Earth viewer kan je de afmetingen van het plaatje instellen.
Je moet nu het plaatje precies op de goede plek leggen. NB: Als je de overlay wilt
bewaren moet je m nog opslaan! Je kan overlays weer verwijderen door op de
rechtermuisknop te klikken en [verwijderen] te selecteren.

15. Mappen
Vaak wordt er een serie plaatsmarkeringen, polygonen, paden of overlays gemaakt die
bij elkaar horen. Je kunt een map aanmaken en deze daar allemaal in plaatsen. Om
een map aan te maken, klik met de rechtermuisknop in het Plaatsen Venster en kies
in het menu [Toevoegen] en vervolgens [Map].
Als je met de rechtermuisknop op de folder in de Places Frame klikt en onderaan
[Eigenschappen] selecteert, krijg je het schermpje van de folder. Hier kan je
bovenin de naam van de map veranderen.

Je kunt de plaatsmarkeringen, polygonen, paden of overlays naar een map slepen. Dit
kan je ook doen door op de rechtermuisknop te klikken en [knippen] te selecteren.
Ga nu naar de juiste folder en klik op de rechtermuisknop en selecteer [plakken].

16. Data opslaan


Je kunt een bestand (een plaatsmarkering, pad, polygoon of map) opslaan door in het
Plaatsen Venster erop te gaan staan, op de rechtermuisknop te klikken en vervolgens
[Opslaan als... ] te selecteren.
Je kunt de bestanden verwijderen door op het bestand te gaan staan, op de
rechtermuisknop te klikken en vervolgens [verwijderen] te selecteren.
Je kunt opgeslagen bestanden inladen door linksboven in het scherm op Bestand te
klikken en dan [openen] te selecteren.