GRUP SCOLAR IDUSTRIAL ELIE RADU BOTOSANI CLASA a IXa, 5h/sapt.

Profesor: Matrescu Maria An scolar : 2005/2006 Disciplina: Matematica/ Algebra Proiectul unitatii de învatare: FUNCTIA DE GRADUL II§ Nr. ore alocate : 21 COMPETENTE SPECIFICE : Diferentierea variatiei liniare/ patratice, prin exemple. (1)

Completarea tabelelor de valori, necesare pentru trasarea graficului. (2) Aplicarea algoritmului de trasare a graficului(trasarea prin puncte semnificativ e).(3) Exprimarea unor proprietati ale functiilor, prin conditii algebrice sau geometri ce.(4) Utilizarea relatiilor lui Viete, pentru caracterizarea solutiilor si rezolvarea unor sisteme.(5) Utilizarea functiilor în rezolvarea unor probleme si modelarea unor procese.(6) 1

CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE ÎNVATARE RESURSE EVALUARE 1. Functia de gradul al IIlea, definitie, forma canonica, rezolvarea ecuatiei de gradul al doilea 1. Identificarea functiei de gradul II, sau functie patratica ( f : R®R, f(x) = ax2 + bx + c ; a,b,cÎR,a¹0) ; termeni, coeficienti, exemple. Comentarii: 1) f este functie numerica; 2) f este bine determinata, când i se cunosc coeficientii; 3) D= b2 4ac

se numeste discriminant ; 4) f(x) = a 2 2 ÷ ø ö ç è æ + a b x 4a D , se numeste forma canonica a functiei de gradul al doilea; 5) ax2 + bx + c = 0(a¹0), se numeste ecuatia de gradul al doilea ; rezolvare, discutie dupa D; cazuri particulare; Exercitii ; 1) Sa se determine functia de gradul

doi f : R®R, f(x) = ax 2 + bx Manual, culegeri. Metode: explicatia, conversatia euristica, demonstratia, exercitiul, activitati frontale si individuale. Tema pentru acasa: Manual, pagina 232, Ex. 1 (1, ..,4) si din culegeri. Observarea sistematica a elevilor si aprecierea verbala. Evaluare în ora urmatoare, prin tema pentru acasa +c, a¹0, daca f(0) = 1, f( 1) = 2, f(1) = 1. 2) Scrieti sub forma canonica, functiile:

f : R®R, a) f(x) = 3x 2 x, b) f(x) = x2 + x + 2, c) f(x) = 4x 2 + 2x + 3. 3) Rezolvati ecuatiile: a) x 2 6x + 5 = 0; b) x 2 + x + 6 = 0; c) x 2 6x + 9 = 0; d) 2x 2 + 5 = 0; e) 9x 2 16 = 0. 2. Ecuatii reductibile la ecuatii de gradul doi. 1.

Rezolvarea la tabla a exercitiilor, din tema, pe care elevii nu leau putut rezolva/finaliza (daca exista). Identificarea ecuatiilor bipatrate; ax4 + bx2 + c = 0, a¹0, rezolvare, cazuri particulare. Identificarea ecuatiilor cubice: ax6 + bx3 + c = 0, rezolvare, cazuri particulare. Identificarea ecuatiilor reciproce de gradul al treilea: ax3 + bx2 + bx + a = 0 ; a, bÎR, a¹0, rezolvare, cazuri particulare. Exercitii: Rezolvari de

ecuatii, de tipul celor mentionate mai sus, cum ar fi : 1) x 4 10x 2 + 9 = 0; 2) x 6 26x 3 27 = 0; 3) x 3 + 7x 2 + 7x + 1 = 0. Culegeri. Metode: explicatia, conversatia euristica, problematizarea, descoperirea, activitati frontale si individuale. Tema din culegeri. Verificarea temei pentru acasa, prin sondaj, aprecierea raspunsurilor primite, observarea sistematica a elevilor si aprecierea verbala. 3. Ecuatii de

1. Rezolvari de ecuatii de gradul al doilea; rezolvari de ecuatii reductibile la ecuatii de gradul al doilea, de tipul celor prezentate mai sus, dar si alte tipuri Manual, culegeri. Tema de lucru în clasa : fise de lucru. Metode: explicatia, conversatia, Observarea modului de lucru în perechi, raportare prin scriere la tabla, 2

gradul al de ecuatii, reductibile la ecuatii de gradul al doilea. problematizarea, analiza doilea. Fise de lucru. descoperirea dirijata, comparativa a studiu de caz, prin raspunsurilor activitatea în grupe. primite, Tema: fisele. aprecierea corectitudinii rezolvarilor Rezolvarea la tabla a exercitiilor, din tema, pe care elevii nu leau putut 4. Maximul sau minimul functiei de gradul II 1. 4. rezolva/finaliza

(daca exista). Fie functia de gradul II : f : R®R, f(x) = ax 2 + bx + c, a, b, cÎR, a¹0. 1) Daca a > 0, f admite un minim egal cu 4a D , realizat pentru x = a b 2 . 2) Daca a < 0, f admite un maxim egal cu 4a D , realizat pentru x = Manual, culegeri.

Metode: explicatia, conversatia euristica, demonstratia, exercitiul, activitati frontale si individuale. Tema pentru acasa: Din culegeri. Verificarea temei pentru acasa, prin sondaj, aprecierea raspunsurilor primite, observarea sistematica a elevilor si aprecierea verbala. a b 2 . Exercitii : Determinati maximul/minimul functiilor de gradul II: f : R®R, urmatoare: a) f(x) = x2 4x + 1; b) f(x) = 2x 2 + 2x +1; c) f(x) = x2 6x +

9; d) f(x) = x2 + 2x 1; e) f(x) = 3x 2; f) f(x) = 2x 2; g) f(x) = 5x 2 2x; h) f(x) = 3x 2+4x. Rezolvarea la tabla a exercitiilor, din tema, mai dificile, pe care elevii nu leau putut rezolva/finaliza (daca exista). Deoarece acest subiect: imaginea unei functii , este foarte important, dar sI dificil/delicat, voi începe, prin a reaminti: definitia imaginii unei

functii : fie f: A®B(A, BÍR); se numeste imagine a functiei f, notata Imf, sau f(A), partea lui B constituita, din toate imaginile elementelor lui A, deci: 5. Imaginea functiei de gradul II 1. 4. Imf = f(A) = { f(x)/ xÎA } = { yÎB/ $xÎA, astfel încât f(x) = y }. Voi rezolva câteva exercitii, simple, semnificative, pregatitoare pentru ceea ce urmeaza. Stim sa

determinam maximul/minimul functiei de gradul II. 1) Daca a > 0, f ia cea mai mica valoare : 4a D , adica "xÎR, f(x) ³ 4a D , ceea ce înseamna ca: Imf = [ 4a D , ¥). Manual,culegeri. Metode: explicatia, conversatia euristica, problematizarea, descoperirea, activitati frontale si individuale. Verificarea temei pentru acasa, prin sondaj, aprecierea raspunsurilor primite, observarea sistematica a

3

2) Daca a < 0, f ia cea mai mare valoare : 4a D , adica "xÎR, f(x) £ 4a D si deci : Imf = ( ¥, 4a D ]. Observatii; Aceste egalitati se interpreteaza ca egalitati de multimi. Exercitii: 1) Determinati valorile extreme si Imf, pentru functiile f : R®R, urmatoare; a) f(x) = x2 3x, b) f(x) = x2

2x + 3. 2) Aplicatii diverse. Tema din culegeri. elevilor si aprecierea verbala. 6. Rezolvari de exercitii, referitoare la maximul/minimul functiei de gradul II, Imf. Manual, culegeri. Metode; explicatia, Verificarea temei pentru acasa, prin Puncte de Extrem la 1. Aplicatii : 1) Sa se scrie functia de gradul II, f : R®R, sub forma canonica si sa Conversatia euristica, Exercitiul, sondaj, aprecierea raspunsurilor

Functia de 4. se deduca valoarea extrema, a functiei în cazurile: a) f(x) = 3x 2 x; b) f(x) = x2 + x + 2; c) f(x) = 4x 2 + 2x + 3. problematizarea, Descoperirea dirijata primite, observarea gradul II 6. 2) Pentru functiile de la punctual 1) , determinati Imf. 3) Sa se determine functia f : R®R, f(x) = ax 2 + bx + c, a, b, cÎR, a¹0, daca

f(1) = 3/2 si pentru x = 2, se obtine valoarea extrema egala cu 1. 4) Pentru functia obtinuta la 3) determinati Imf. 5) Fie familia de functii de gradul al doilea : fm : R®R, fm (x) = (m + 1)x 2 2(m + 2)x + m + 2, m¹1 Sa se determine m astfel încât: a) f sa aiba o valoare minima negativa. b) f sa aiba o

valoare minima pozitiva. c) f sa aiba o valoare maxima negativa. d) f sa aiba o valoare maxima pozitiva. prin studiu de caz; Activitati frontale si individuale. Tema pt. acasa:pag. 232, ex.2, I(fara intervalle de monotonie) si din culegeri. sistematica a elevilor si aprecierea verbala. 4

7. Reprezentarea grafica a functiei: f : R ®R, f(x) = ax2 + bx + c, a, b, cÎR, a ¹0; intersectia graficului functiei, cu axele de coordonate; ecuatia: f(x) = 0. 1. 2. 3. 4. Teorema : Pentru functia f : R ®R, f(x) = ax 2 + bx + c, a, b, cÎR, a ¹0, dreapta verticala: x = a b 2 ,

este axa de simetrie. Comentarii: Prin graficul functiei f : R ®R, f(x) = ax 2 + bx + c, a, b, cÎR, a ¹0, întelegem reprezentarea geometrica a multimii: Gf ={ (x, y = ax 2 + bx + c), xÎR }; graficul functiei de gradul II, se numeste parabola; cuplul (a b 2 , 4a D )Î Gf , are ca imagine în planul cartezian, punctul notat

cu litera V, numit vârful parabolei. Deci V (a b 2 , 4a D ). Pentru trasarea graficului functiei de gradul II, parcurgem etapele : Intersectia parabolei cu axele Ox, respectiv Oy. Determinarea vârfului parabolei. Determinarea altor valori. Tabelul d variatie. Trasarea graficului. Manual, culegeri. Metode: explicatia, conversatia euristica, demonstratia, problematizarea, descoperirea; Activitati frontale si individuale. Tema pentru

acasa; Manual, pag. 232,ex. 1(6,7,8,9,10); 2. I cu urmatorul enunt: sa se traseze graficul functiilor . , indicând axa de Verificarea temei pentru acasa, prin sondaj; observarea sistematica a elevilor si aprecierea verbala, chestionarea orala, aprecierea raspunsurilor primate, evaluare în ora urmatoare prin tema pentru 5

6. Exercitii: Sa se determine functia de gradul II: f : R®R, f(x) = ax 2 + bx + c, cu a¹0, daca graficul intersecteaza Oy, în punctul A(0,3) si este tangent axei Ox, în punctual B(1,0). Sa se traseze graficul functiei f : R®R, indicând în fiecare caz în parte axa de simetrie a graficului : f(x) = x2 + 1 ; f(x) = x2

+ 4 ; f(x) = x2 3x + 2 ; f(x) = x2 2x + 1. simetrie. acasa. 8. Simetrizarea graficului functiei de gradul II, fata de o dreaptaverticala. Restrictii grafice 1. 2. 3. 4. 6. Rezolvarea la tabla a exercitiilor din tema, pe care elevii, nu leau putut rezolva/finaliza, sau care au fost mai dificile, analiza comparativa a rezultatului din clasa, cu cele

de acasa. Simetrizarea graficului, functiei de gradul II, în raport cu axa Ox; parabolele asociate functiilor f,g : R®R, sunt simetrice fata de axa Ox, daca Parabolele Pf , Pg sunt simetrice, în raport cu originea O,daca: f(x) = g( x), g(x) = f( x), "xÎR. Parabolele Pf , Pg sunt simetrice,fata de axa Oy, daca:g(x)= f(x), "xÎR. "xÎR. Aplicatii : · Trasati în

acelasi reper cartezian, parabolele asociate functiilor : f, g : R®R, f(x) = x2 3x , g(x) = x2 + 3x ( parabolele sunt simetrice fata de O x ). · Trasati în acelasi reper cartezian, parabolele asociate functiilor : f, g : R®R, f(x) = x2 x , g(x) = x2 + x , ( parabolele sunt simetrice fata de Oy ). · Trasati în acelasi reper cartezian, parabolele asociate functiilor : f, g

: R®R, f(x) = x2 + 2x +1, g(x) = x2 + 2x 1 (parabolele sunt Simetrice, în raport cu originea O ). Manual, culegeri. Metode: explicatia, conversatia euristica, demonstratia, problematizarea, descoperirea; Activitati frontale si individuale. Tema pentru acasa; din culegeri. Verificarea temei pentru acasa, prin sondaj; observarea sistematica a elevilor si aprecierea verbala, chestionarea orala, aprecierea raspunsurilor primate, evaluare în ora urmatoare prin

tema pentru acasa. 9. Restrictii grafice; reprezentarea grafica a functiilor : f:A ®R(A ÍR), 1. 2. 3. 4. 6. Vom trasa graficul unei restrictii a functiei de gradul II, pe multimea AÍR, astfel: trasam graficul functiei corespunzatoare pe R(deci a extensiei g: R®R, g(x) = = ax 2 + bx + c, a¹0) cu o linie punctata, dupa care reprezentam cu o linie continua, acea parte

din grafic, care corespunde domeniului de definitie. Altfel spus, din graficul functiei trasat pe R, pastram acea portiune pe care o delimiteaza, dreptele paralele cu Oy, care încadreaza multimea A. Exercitii: 1)Sa se traseze graficul functiei f: (3, 5) ®R , f(x) = x2 . Manual, culegeri Metode:explicatia, conversatia, exercitiul; problematizarea, descoperirea activitati frontale si individuale. Tema pentru acasa: Pag. 232,

ex. 3; Verificarea temei pentru acasa, prin sondaj, aprecierea Corectitudinii rezolvarilor. Observarea sistematica a elevilor, aprecierea verbala, 6

f(x) = ax2 + bx + c, , a ¹0 2) Sa se traseze graficul functiei f: (2, 2) ®R , f(x) = x2 . 3) Sa se traseze graficul functiei f: [ 1, 5 ]®R, f(x) = x2 2x 3. 4) Sa se traseze graficul functiei f: R®R, f(x) = î í ì >£1,9 14, 2 2 xx xx . 5) Sa se traseze graficul

functiei f: [ 3, 1 ]È[1,5] ®R , f(x) = x2 3x + 2. Pag. 233, ex. 4(1, ,8) chestionarea orala, aprecierea raspunsurilor primite. Exercitii de trasare a graficului unor functii de gradul doi, cum ar fi: Verificarea temei 10. 1. Sa se traseze graficul functiei f: R®R si ss se determine f(A), daca : f(x) = x2 6x + 9, A = [1 ,

2 ] pentru acasa, prin sondaj, aprecierea Functia 2. f(x) = x2 + 4x 4, A = [ 3, 3]. Sa se reprezinte grafic functiile: Manual, culegeri corectitudinii rezolvarilor. de gradul IIaplicatii 3. f :( ¥, 1] ®R, f(x) = x2 1. f :( ¥, 1] È[1,¥) ®R, f(x) = x2 + 3x + 2. Fie fm: R®R, fm(x) = (m +

1) 2(m + 2)x + m 2, m¹1. Metode:explicatia, conversatia, exercitiul; problematizarea, observarea sistematica a elevilor, 4. Sa se arate ca parabolele Pm asociate functiilor fm , trec printr+ un punct fix. descoperirea activitati frontale si aprecierea verbala, 6. Sa se arate ca vârfurile acestor parabole, se afla pe dreapta de ecuatie: y + x = 0. Sa se determine parametrul real m,

astfel încât, vârfurile parabolelor Pm , sa fie: 1) deasupra axei Ox, 2) sub axa Ox, individuale. Tema; pag. 233, ex. 4(9, 10) si din culegeri. chestionarea orala, aprecierea raspunsurilor primite. 3) pe dreapta y = 1, 4) sub dreapta y = 2. Sa se determine portiunea din dreapta y + x = 0, care contin vârfurile vârfurile parabolelor cu ramurile în sus. Observarea sistematica a 11. 1. 2.

Lectie prin parcurgere de soft educational : A E L . Calculatorul si softul educational, cu continutul stiintific temei abordate, testul grila, elevilor, aprecierea capacitatilor elevilor de a Functia de gradul II aplicatii. 3.. 4. 6 Profesorul informeaza elevii, asupra continutului softului : 1) Trasarea graficului min ) cu o singura varianta de raspuns corect, fise de lucru. Resurse procedurale:investigatia stiintifica, aplica/parcurge pasii lectiei, ce au

( 10

facut obiectivul altor lectii, se vor aprecia abilitatile elevilor de a dirija 2) Coeficientul termenului patratic variaza ( 10 min) 3) Axa de simetrie a parabolei min ) 4) Minimul sau maximul min ) 5) Aplicatie min ) 6) Test interactiv 10 min) problematizarea, descoperirea, studiu de caz;conversatia euristica, explicatia, exercitiul /mânui/conduce calculatorul, prin implicarea afectiva a elevilor, în 7

( 10

( 10 ...( 10

.(

Observatie: Pentru primele patru etape ale lectiei, elevii vor primi fise de lucru. activitati frontale si Individuale. Tema: fisele, procesul de învatare, referitoare la trasarea graficului functiei de gradul II, la determinarea maximului, minimului functiei de gradul II. Manual, culegeri, fise Observarea 12. Reprezentari 1. de lucru. Metode: modului de lucru în perechi, grafice ale functiei 2. Exercitii cu

reprezentari grafice, ale unor functii de gradul II. explicatia,exercitiul, conversatia, raportare prin scriere la tabla, de gradul al doilea 3. problematizarea, descoperirea dirijata analiza comparativa a 4. Fise de lucru prin studiu de caz, prin activitatea în grupe. raspunsurilor primite, 6. Tema; fisele. aprecierea corectitudinii rezolvarilor Teorema; Fie ax 2 + bx + c = 0, a¹0, cu radacinile reale x1 , x2 (distincte sau Manual,

culegeri. Verificarea temei 13. 1. nu). Atunci au loc relatiile lui Viete : x1 + x2 = b ; x1 . x2 = c . Metode: demonstratia, explicatia, conversatia pentru acasa, prin sondaj, aprecierea Relatiile Lui Viete 2. 3. 4. 5. a a Comentarii : 1) Aceste formule permit sa calculam suma si produsul radacinilor ecuatiei de gradul II, fara a cunoaste efectiv radacinile. 2) Calculul mental al

radacinilor: exista ecuatii de gradul II, cu radacini reale, care pot fi precizate, daca stim suma si produsul lor ; exemple, exercitii. Aplicatii : euristica, exercitiul, problematizarea, descoperirea; Activitati frontale si individuale. Tema:pag. 233, ex. 5 raspunsurilor primite, observarea sistematica a elevilor si aprecierea verbala. a) Sa se determine parametrul real m, daca între radacinile ecuatiei :x 2 6. (2m + 1)x + (m 1) =

0 exista relatia: x1 = 2x2. b) Calculul sumelor puterilor radacinilor radacinilor unei ecuatii de grad II. 14. Formarea ecuatiei 1. Rezolvarea la tabla a exercitiilor, din tema, pe care elevii nu leau putut rezolva/finaliza (daca exista), sau care au fost mai dificile. Teorema :Daca doua numere reale x1 , x2 au suma: x1 + x2 = s si produsul x1 . x2 =p, atunci ele sunt solutii ale

ecuatiei: x2 sx + p = 0. Cele doua numere s, p exista, daca s 2 4p ³ 0. Manual, culegeri. Metode: demonstratia, Verificarea temei pentru acasa, prin 8

de 2. Exercitii : Fie ecuatia x 2 + 3x + 2 = 0, cu radacinile x1 , x2 . Sa se formeze explicatia, conversatia sondaj, aprecierea gradul II, când se cunosc 3. ecuatia de gradul II în y, care are radacinile: a) y1 = 1 1 x , y2 = 2 1 x ; b) y1 = x1 2 , euristica, exercitiul, problematizarea, descoperirea; raspunsurilor primite, observarea radacinile 4.

y2 = x2 2; c) y1 = x1 + 1 , y2 = x2 + 1 . Activitati frontale si individuale. sistematica a elevilor si 5. 1x 2x Observatii: Tema din aprecierea verbala. 6. 1) Radacinile ecuatiei în y, se obtin din cele ale ecuatiei în x, prin transformarea : y = x 1 Þ x = y 1 , care înlocuit în ecuatia în x, da ecuatia în y cautata. 2) Este

de preferat, tehnica din teorema, pentru a forma ecuatia de gradul II în y, pentru cazul în care x1 , x2 ale ecuatiei în x, au exprimari mai complicate. Aceasta tehnica se utilizeaza si daca radacinile ecuatiei în x nu sunt reale. culegeri. 1. Rezolvarea la tabla a exercitiilor, din tema, pe care elevii nu leau putut rezolva/finaliza (daca exista), sau care

au fost mai dificile. Manual, culegeri. Metode: demonstratia, Verificarea temei pentru acasa, prin 15. 2. Teorema: Trinomul : aX 2 + bX +c, a¹ 0, b2 4ac³0 , se descompune în explicatia, conversatia sondaj, aprecierea Relatiile lui Viete 3. factori liniari, dupa formula: aX 2 + bX +c = a ( X x1 )(X x2), unde x1 , x2 sunt radacinile reale ale ecuatiei : ax 2 + bx + c =

0. euristica, exercitiul, problematizarea, descoperirea; raspunsurilor primite, observarea 4. Aplicatii : 1) Sa se descompuna în factori liniari , trinomul : 6X 2 + X 1. Activitati frontale si individuale. sistematica a elevilor si 5. 6. 2) Sa se simplifice fractia : 156 16 2 2 ++ -+ XX XX . Tema din culegeri. aprecierea verbala. Rezolvarea la tabla a exercitiilor, din tema, pe

care elevii nu leau putut Verificarea temei 16. 1. rezolva/finaliza (daca exista), sau care au fost mai dificile. Teorema. pentru acasa, prin sondaj, aprecierea Semnul 2. Fie f : R®R, f(x) = ax 2 + bx + c, a, b, cÎR, a¹0, functia de gradul II. 1) Daca D > 0, atunci ecuatia atasata lui f, are doua radacini reale distincte, Manual, culegeri. Metode: demonstratia,

raspunsurilor primite, radacinilor reale, ale 3. x1 < x2 , iar semnul lui f, este dat în tabelul : explicatia, conversatia euristica, exercitiul, observarea sistematica a ecuatiei de gradul II 4. x ¥ X1 X2 + ¥ f(x) semnul lui a 0 Semn contrar lui a 0 semnul lui a problematizarea, descoperirea; elevilor si aprecierea 5. 6. 2) Daca D = 0, ecuatia atunci ecuatia atasata lui f, are doua

radacini reale, egale : x1 = x2 = a b 2 , iar semnul lui f, este precizat în tabelul : Activitati frontale si individuale. Tema pentru acasa : pag. 233, ex.6 verbala. Evaluare în ora urmatoare prin tema 9

x ¥ a b 2 + ¥ f(x) semnul lui a 0 semnul lui a pentru acasa 3) Daca D < 0, ecuatia atunci ecuatia atasata lui f, nu are radacini reale, iar semnul lui f, este precizat în tabelul : x ¥ + ¥ f(x) Semnul lui a Observatie: Pentru fiecare caz în parte, se va face interpretarea geometrica Exercitii : Sa se

determine semnul functiei de gradul II f : R®R, în cazurile : 1) f(x) = x2 3x ; 2) f(x) = x2 + x ; 3) f(x) = x2 2x + 1; 4) f(x) = x2 x 1. Identificarea unei ecuatii simetrice, cu 2 necunoscute. Identificarea solutiei unei ecuatii simetrice, comentarii, exemple. 17. Rezolvarea sistemelor de forma: î í ì = =+ pxy syx , s, pÎR.

1. 2. 3. 4. 5. Identificarea unui sistem simetric, respectiv a unui sistem simetric fundamental : î í ì = =+ pxy syx . Comentarii : Rezolvarea sistemului simetric fundamental, se face utilizând ecuatia de gradul al doilea în z, când se cunosc suma s = x + y si produsul p = xy; ecuatia z 2 sz + p = 0, are radacinile z1 , z2.

Deci o solutie a sistemului este : ( x1 = z1, y1 = z2) si pentru ca sistemul este simetric, Manual, culegeri. Metode: explicatia, conversatia euristica, problematizarea, descoperirea; Activitati frontale si individuale. Verificarea temei pentru acasa, prin sondaj, aprecierea raspunsurilor primite, observarea sistematica a elevilor si avem si solutia : ( x2 = z2, y2 = z1). Tema pentru acasa; aprecierea 6. Pentru rezolvarea

unui sistem simetric în x, y se introduc doua noi necunoscute s, p si se exprima ecuatiile sistemului, în functie de s si p. Se rezolva acest sistem, si apoi cu valorile obtinute pentru s si p, se revine la substitutie si se rezolva sistemul simetric fundamental. Reuniunea tuturor acestor solutii , reprezinta multimea de solutii a sistemului dat. În structura ecuatiilor simetrice, apar expresii simetrice

în x si y, pe care trebuie sa le exprimam, în functie de s si p . Aplicatii: Pag. 234, ex. 10 si din culegeri. verbala. Evaluare în ora urmatoare prin tema pentru acasa. 10

· Sa se rezolve sistemul simetric fundamental: î í ì = =+ 21. 10 xy yx · Sa se rezolve sistemul simetric : î í ì =++ =++ 21.)3(6 55)5(2 yxxy yxxy · Sa se rezolve sistemul simetric : ï ï î . ïï í ì =+ =+ 3 211 3 10 yx y x x y . 18. Relatiile lui Viete

19. 20. Functia de gradul II 21. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 1,2,3,4,5,6. Exercitii cu grade diferite de dificultate, la Relatiile lui Viete. Fisa de lucru Manual, culegeri, fise de lucru. Metode: explicatia,exercitiul, conversatia, problematizarea, descoperirea dirijata prin studiu de caz, prin activitatea în grupe. Tema; fisele. Observarea modului de lucru

în perechi, raportare prin scriere la tabla, analiza comparativa a raspunsurilor primite, aprecierea corectitudinii rezolvarilor Exercitii cu grade diferite de dificultate, la Functia de gradul II. Fisa de lucru Manual, culegeri, fise de lucru. Metode: explicatia,exercitiul, conversatia, problematizarea, descoperirea dirijata prin studiu de caz, prin activitatea în grupe. Tema; fisele. Observarea modului de lucru în perechi, raportare prin scriere la

tabla, analiza comparativa a raspunsurilor primite, aprecierea corectitudinii rezolvarilor Evaluare sumativa a unitatii de învatare Activitate Individuala. Tema din teste Test scris de evaluare sumativa(pe numere) Rezolvarea exercitiilor din test, dar si din culegeri. Manual, culegeri Verificarea temei 11

Aplicatii: Functia de gradul II 1,2,3,4,5,6. Metode: conversatia,exercitiul, Problematizarea, Descoperirea; Activitati frontale si individuale. Tema din culegeri. pentru acasa, prin sondaj, aprecierea corectitudinii rezolvarilor. observarea sistematica a elevilor, aprecierea verbala, chestionarea orala, aprecierea raspunsurilor primite. § Lectiile vor fi parcurse, conform datelor prevazute, în planificarea calendaristica La dispozitia profesorului, sunt considerateorele de evaluare sumativa. Manualul utilizat si culegerea( dar si altele):

editura Mathpress, autor Mircea Ganga 12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful