Rolul economistului intelectual implicat in salvarea patrimoniului local si national.

Foarte multe monumente istorice au pierit in cel de-al doilea razboi mondial, atat in regiunea Satu Mare cat si la nivel national. Foarte multe cladiri cu o reala valoare istorica au fost lasate sa se distruga. In municipiul Satu Mare o sinagoga cu o varsta de peste 100 ani s -a prabusit, in anul 2007, din neglijenta autoritatilor locale. Fondurile alocate de stat pentru salvarea respectiv restaurarea unor astfel de cladiri sunt insuficiente. Mutarea comunitatilor de evrei din municipiul Satu Mare, in special in Statele Unite ale Americii a inrautatit sansele de supravietuire a monumentelor istorice legate de religia si cultura lor. La inceputul anilor `90 un grup de evrei originari din Satu Mare au finantat constructia unui templu de rugaciuni in imediata apropiere a sinagogii satmarene. Singurul ajutor acordat de autoritatile locale a fost alocarea terenului pe care se afla constructia. Acelasi grup de evrei a finantat si unele lucrari de restaurare a cimitirului de evrei din oras, acele lucrari nefiind chiar asa de costisitoare. Statul roman si-ar putea forma unele fonduri pentru salvarea si restaurarea monumentelor de mare valoare, si ar putea supraveghea atent modul de folosire al fondurilor in scopurile prescrise. O comisie formata din istorici, arhitecti, ingineri si economisti ar putea stabili in permanenta starea monumentelor si ar putea calcula costuri reale de restaurare.

Sinagoga
Adresa : str. Decebal nr. 6, Satu Mare

Este construit în stil maur la începutul secolului; prezint o fa ad tripartit cu avancorp central, al turi se afl casa de rug ciune cu templul. În Satu Mare au existat trei sinagoge, Sinagoga Neolog a func ionat între anii 1905-1965. Pe scaunul rabic creat la Satu Mare (pe la 1850) este men ionat Iuda Grunwald. De

asemenea exist o leg tur strâns cu evreii din Sighet unde rabin era Eleazar Teitelbaum (1788-1855) a c rui orientare hasidic (varianta pietismului) s -a prelungit i aici. Mi carea sionist legat de numele lui dr. Ioan Ronai (1849 -1919) a avut la Satu Mare în frunte pe prim-rabinul Iordan (însumând în 1908 -2000 membri). Comunitatea evreiasc a numarat circa 25000 de membri în perioada 1941 -1944. Personalitate marcant a comunit ii evreilor din Satu Mare a fost Joel Teitelbaum, rabin ef al ora ului New York dup cel de-al doilea r zboi mondial, conduc torul grup rii hasidice. Templul i sinagoga, construite la interval de peste 50 de ani, sunt fo arte diferite. i destina ia lor difer , într-o anumita m sur : sinagoga este exclusiv o cas de rug ciune, pe când în Templu pot fi g zduite i alte activit i culturale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful