You are on page 1of 9

Zacznik do uchway nr . /..

/16
Sejmiku Wojewdztwa Dolnolskiego
z dnia . 2016 r.
DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH
UDZIELONE Z BUDETU WOJEWDZTWA DOLNOLSKIEGO W ROKU 2016

L.p.

Nr
wniosku

PODMIOT WNIOSKUJCY (waciciel


obiektu)

NAZWA ZADANIA

ZAKRES DOFINANSOWANYCH PRAC

KWOTA DOTACJI

316

Parafia Ewangelicko-Augsburska w widnicy

Konserwacja pokrycia gontowego na Kociele Pokoju


w widnicy - VIII etap

konserwacja gontowego pokrycia dachu Kocioa Pokoju;

40000,00

205

Opactwo Sistr Benedyktynek


w Krzeszowie

Kontynuacja konserwacji kolekcji /XVII, XVIII w./ - portrety Ksieni


oraz fundatorw - z Klasztoru Sistr Benedyktynek
w Krzeszowie

prace konserwatorskie kolekcji obrazw olejnych ksieni


klasztoru;

15000,00

206

Opactwo Sistr Benedyktynek


w Krzeszowie

Kontynuacja konserwacji kolekcji barokowych obrazw


z Klasztoru Sistr Benedyktynek w Krzeszowie

prace konserwatorskie olejnych obrazw olejnych na ptnie:

15000,00

214

Diecezja Legnicka

Kontynuacja restauracji i konserwacji barokowych obrazw olejnych


z Letniego Pawilonu Opata w Krzeszowie-Betlejem

konserwacja obrazw - medalionw aut. J.W. Neunhertza;

30000,00

122

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzicia NMP


w Krzeszowie

Renowacja i konserwacji dwch rokokowych wiecznikw


z kocioa pw. Wniebowzicia NMP w Krzeszowie;

konserwacja dwch wiecznikw;

10000,00

124

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzicia NMP


w Krzeszowie

Konserwacja i renowacja barokowego obrazu wotywnego


"Ukrzyowanie" autorstwa
J. Knechtela pw. w. Jzefa w Krzeszowie

konserwacja obrazu;

6000,00

142

Gmina Pielgrzymka

Zabezpieczenie przed katastrof budowlan grnej czci wiey ruin


kocioa poewangelickiego w Twardocicach - III etap (kocowy)

prace zabezpieczajce wie kocioa poewangelickiego;

50000,00

192

Twierdza Srebrna Gra Spka z o.o.

Zabezpieczenie i remont murw Bastionu Kawalier w Twierdzy


Srebrna Gra

prace zabezpieczajco-stabilizujce mury bastionu Kawalier


Twierdzy Srebrnogrskiej;

60000,00

24

Fundacja "Twoje Dziedzictwo"


w Zielonce

eliszw, koci poewangelicki (1796-1797 r.): Remont dachu


i konstrukcji budynku etap III

wymiana krokwi i at; podstemplowanie i zabezpieczenie


konstrukcji nonej budynku; pokrycie dachu dachwk

50000,00

10

35

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzicia NMP


w Lwwku lskim

Kontynuacja renowacji elewacji: konserwacja kamienia


i wymiana tynkw poudniowej ciany kocioa pw. Wniebowzicia
NMP w Lwwku lskim

renowacja kamiennych elementw elewacji, czyszczenie,


konserwacji spoinowanie elewacji kocioa z XVI w.

30000,00

11

39

Gmina Miejska Gogw

Zabezpieczenie konstrukcji murw wiey kocioa pw. w. Mikoaja


(XIII w.) w Gogowie

remont zabezpieczajcy konstrukcj murw


i naprawa elewacji wiey kocioa; (XIII i XIV w. - wielokrotnie
niszczony i przebudowywany)

40000,00

12

42

Stowarzyszenie Doliny Zadrny w Okrzeszynie

Uniemyl, dawny koci pw. w. Mateusza (XVIII w.) - remont wiey

odbudowa hemu wiey;

30000,00

13

47

Gmina Zbkowice lskie

Zabezpieczenie murw miejskich w Zbkowicach lskich kontynuacja zabezpieczenia murw na odcinkach D4, E1, E2

przemurowania i uzupenienie ubytkw korony murw


obronnych;

50000,00

14

105

Wsplnota Mieszkaniowa, Rynek 38, Legnica

Konserwacja i restauracja sgraffita na kamienicy Pod Przepirczym


Koszem w Legnicy, ul. Rynek 38 - etap II

konserwacja renesansowej dekoracji sgraffita elewacji


kamienicy;

50000,00

15

126

Gmina wierzawa

Przebudowa systemu wentylacyjnego i drenau


w kociele w. Jana i Katarzyny w wierzawie

remont kanau wentylacyjnego i drenau;

40000,00

16

159

Kongregacja Sistr Miosierdzia w. Karola


Boromeusza w Trzebnicy

Trzebnica, klasztor (XVII/XVIII w.): remont dachu, lukarn


i pseudoryzalitu centralnego oraz wzmocnienie i ustabilizowanie
elementw konstrukcyjnych - Etap V - poudniowa cz
zachodniego skrzyda

remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia dachowego;

30000,00

17

232

Lesaw Paczyszyn, Bdkowice

Konserwacja polichromii ciennych w pomieszczeniu pn.-wsch.


parteru Dworu w Bdkowicach - etap II

prace konserwatorskie polichromii stropu;

15000,00

18

258

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzicia


Najwitszej Marii Panny
w ozinie

Konserwacja XVII-wiecznego otarza manierystycznego


z kocioa pw. Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny
w ozinie

prace konserwatorskie przy otarzu;

50000,00

19

259

Fundacja Klasztor Ksigi Henrykowskiej


w Henrykowie

Henrykw, redniowieczny most kamienny (XIII-XIV w.) - remont


konserwatorski - etap 2

prace konserwatorskie i remontowe kamiennego mostu;

80000,00

20

262

Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia


Najwitszej Marii Panny
w Bardzie

Kontynuacja konserwacji barokowej ambony w kociele parafialnym


pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie - etap II

prace konserwatorskie przy ambonie;

40000,00

21

284

Fundacja Sztuki Wspczesnej IN SITU,


Warszawa

Sokoowsko, neogotycki budynek dawnego sanatorium "Grunwald",


1853-76, kontynuacja wykonania prac budowlanych: wykonanie
robt zabezpieczajcych. Stabilizacja konstrukcji, monta stropw
WSP wraz z pracami towarzyszcymi, zagroenie katastrof
budowlana zgodnie z decyzj nr 97/2013 r. z dnia 12.09.2013

prace zabezpieczajce; stabilizacja konstrukcji, monta


stropw;

20000,00

22

312

Zamek Grodziec, Spka z o. o.


w Zagrodnie

Zamek Grodziec: wymiana stolarki okiennej, wykonanie wrt bramy


oraz zabezpieczenie muru lapidarium

wzmocnienie i konserwacja muru lapidarium;

30000,00

23

Fundacja BEITEINU CHAJ 2004


w Dzieroniowie

Konserwacja i remont dachu synagogi w Dzieroniowie

remont wiby dachowej, konserwacja korony murw,


wymiana pokrycia dachu ;

50000,00

24

14

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Apostow


Piotr i Pawa w Suowie

Remont kocioa pw. NMP Czstochowskiej w Suowie

stabilizacja konstrukcji ryglowej cian zewntrznych;

60000,00

25

57

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzicia NMP


w Gogowie

Wykonanie naprawy okien i cian Kolegiaty Gogowskiej

naprawa okien zewntrznych i wewntrznych z kamienia oraz


naprawa cian;

30000,00

26

111

Gmina Paszowice

Zabezpieczenie murw w kociele ewangelickim w Wiadrowie,


gmina Paszowice, etap 2, rok 2016

prace zabezpieczajce koron muru kocioa


poewangelickiego;

20000,00

27

127

Gmina Wle

Zabezpieczenie ruin zamku we Wleniu, likwidacja zagroe przed


dalszymi awariami oraz zapewnienie bezpieczestwa uytkowania
obiektu - etap VII

prace porzdkowe i zabezpieczajce ruiny zamku;

30000,00

28

190

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boej Bolesnej


w Tymowej

Szachulcowy koci parafialny /1708-1709 r./ pw. MB Bolesnej w


Tymowej - kontynuacja konserwacji drewnianego
polichromowanego stropu (1713 r.) - etap III

prace konserwatorskie przy polichromii stropu drewnianego;

20000,00

29

197

Diecezja Wrocawsko-Gdaska Kocioa


Greckokatolickiego we Wrocawiu

Prace remontowe - izolacja przeciwwilgociowa cian kocioa pw.


w. Wincentego i Jakuba we Wrocawiu

wykonanie prac przy izolacji przeciwwilgociowej;

30000,00

30

236

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Jana Chrzciciela


w Jaroszowie

Likwidacja zagroenia katastrof budowlan poprzez wymian


pokrycia oraz konstrukcji dachu kocioa filialnego pw. w.
Apostow Piotra i Pawa w Rusku

wymiana pokrycia dachu i konstrukcji wiby dachu;

40000,00

31

285

Parafia Rzymskokatolicka pw. witego Wawrzyca Konserwacja rokokowej ambony w kociele parafialnym w Krynicznie
w Krynicznie
- etap II - konserwacja kosza i strefy wejcia ambony

prace konserwatorskie przy koszu ambony; konserwacja


balustrady i schodw wraz z bramka i drzwiami;

15000,00

32

300

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzicia NMP


w Kodzku

Konserwacja gotyckiego nagrobka arcybp. Arnota w kociele W


NMP w Kodzku

prace konserwatorskie przy gotyckim nagrobku tumbowym;

20000,00

33

20

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Aniow Strw


w Wabrzychu

Koci Aniow Strw w Wabrzychu 1904 roku, kontynuacja


remontu pokrycia dachu - etap 3

naprawa, wymiana elementw konstrukcyjnych dachu; roboty


blacharskie i pokrywcze;

60000,00

34

21

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzicia NMP


w Henrykowie

Renowacja i naprawa zegara wieowego w kociele w.


Wniebowzicia Najwitszej Marii Panny w Henrykowie

naprawa i konserwacja mechanizmu zegara oraz tarczy zegara


wieowego z 1731 r. ;

15000,00

35

25

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Marcina


w Jaworze

Konserwacj obrazu "Apoteoza w. Marcina" z ram, z otarz


gwnego kocioa w. Marcina w Jaworze

konserwacja obrazu z otarza gwnego, aut. Feliksa Antoniusa


Schefflera, z 1733 r.;

30000,00

36

56

Parafia Rzymskokatolicka pw. witego Michaa


Archanioa w abinie

abin, koci pw. w. Michaa Archanioa (XIII w.). Remont elewacji etap IV - kontynuacja

remont ceglanej elewacji kocioa ( XIII/XIV w.);

20000,00

37

130

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyszenia Krzya


w. i w. Jadwigi lskiej
w Legnickim Polu

Pena konserwacja techniczna i estetyczna wraz z rekonstrukcja


brakujcych elementw wyposaenia zakrystii kocioa parafialnego
pw. Podwyszenia Krzya witego i witej Jadwigi w Legnickim
Polu

konserwacja szaf wnkowej i przyciennej znajdujcych si w


zakrystii;

20000,00

38

132

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Mikoaja


w Nowej Rudzie

Remont dachu przybudwki i pustelni kocioa pw. w. Anny w


Nowej Rudzie

remont drewnianej konstrukcji wiby dachowej z wymian


pokrycia dachowego;

40000,00

39

133

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Mikoaja


w Radochowie

Wykonanie prac konserwatorskich przy otarzu gwnym autorstwa


Michaa Ignacego Klahra Modszego w kociele filialnym w Orowcu
Parafia w Radochowie, etap 4

prace konserwatorskie otarza gwnego;

30000,00

40

146

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzicia NMP


w Lubawce

Lubawka, koci parafialny pw. Wniebowzicia NMP: kontynuacja


prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytkowej ambonie

prace konserwatorskie ambony;

20000,00

41

157

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Erazma


i Pankracego w Jeleniej Grze

Konserwacja detali architektonicznych wystroju zewntrznego d.


kocioa parafialnego z XII w. - w Jeleniej Grze, Plac Kocielny 1- 2

Konserawacja epitafiw, portalu, rzeb stanowicych


elementy architektoniczne elewacji bazyliki;

50000,00

42

181

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Trjcy witej


w migrodzie

Remont dachu XVI wiecznego kocioa pw. Trjcy witej w


migrodzie. Etap III - remont dachu nad prezbiterium, bocznych
dachw przy wiey oraz dachu nad kaplic

remont dachu i konstrukcji wiby dachowej;

70000,00

43

183

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzicia NMP


w Krotoszycach

Kompleksowa renowacja gotyckiej szafy otarza z rzeb Matki


Boskiej z Dziecitkiem Jezus - II etap zakoczenia zadania

renowacja i konserwacja gotyckiego otarza gwnego wraz z


gotyck Madonn z Dziecitkiem;

15000,00

44

220

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Piotra i Pawa


w Kosiskach

Kosiska, koci pw. w. Piotra i Pawa (XVIII w.): remont hemu wiey
- kontynuacja

remont konstrukcji hemu wiey; wymiana pokrycia wiey;

20000,00

45

222

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP


w Zotoryi

Kontynuacja konserwacji zespou romasko-gotyckich portali


z elewacji kocioa parafialnego Narodzenia NMP w Zotoryi - etap III

prace konserwatorskie przy gotyckich portalach;

30000,00

46

223

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP


w Zotoryi

Koci parafialny pw. Narodzenia NMP w Zotoryi - prace


konserwatorsko-restauratorskie elewacji pnocnej - etap III

renowacja kamiennej elewacji wraz z detalem


architektonicznym;

60000,00

47

224

Parafia Rzymskokatolicka pw. Trjcy witej


w Zimnej Wodzie

Zimna Woda, Remont pokrycia dachu i renowacja fasad kocioa


pw. Trjcy witej (1794-1797) w Zimnej Wodzie wraz
z pracami odtworzeniowymi kamiennych detali architektonicznych,
portal gwny - etap II

remont dachu; wymiana pokrycia dachowego;

30000,00

48

229

Parafia Rzymskokatolicka pw. witej Elbiety we


Wrocawiu

Kamienne epitafia pnocnej elewacji kocioa pw. w. Elbiety we


Wrocawiu - kontynuacja prac

prace konserwatorskie przy epitafiach na elewacji kocioa;

20000,00

49

246

Wrocawskie Przedsibiorstwo
Hala Stulecia, spka z o.o.

Prace renowacyjne Iglicy w kompleksie Hali Stulecia


we Wrocawiu

prace renowacyjno-konserwatorskie przy Iglicy;

40000,00

50

263

Parafia Rzymskokatolicka pw. witego Michaa


w Wszemirowie

Remont dachu kocioa pw. w. Apostow Piotra i Pawa


w Pawowie Trzebnickim - etap II remont kopuy

wymiana pokrycia dachowego na upek kamienny;

60000,00

51

273

Gmina Niechlw

Siciny, pocysterski paac prepozyta ( (XVIII w.). Remont dachu - etap


II - kontynuacja

remont dachu: wymiana i wzmocnienie wiby dachowej


paacu; pooenie nowego pokrycia dachowego;

50000,00

52

276

Parafia Rzymskokatolicka pw. witego Antoniego


w Niedwiedzicach

Kontynuacja konserwacji balustrady i obrazw z barokowej ambony


z 2 w. XVII w.

konserwacja ambony wraz z obrazami na balustradzie


schodw wejciowych na ambon;

8000,00

53

286

Czyste Lasy, Czyste Miasto, Marcin Chalecki,


Jelenia Gra

Ratownicze prace konstrukcyjne murw zamku Ksicia Henryka etap 2

prace zabezpieczajce konstrukcj murw ruin zamku;

20000,00

54

299

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Stanisawa BM


w Bukowie

Prace konserwatorskie XIII-wiecznego gotyckiego portalu


w kociele pw. w. Jzefa w Poarzysku - IV etap koczcy

prace konserwatorskie przy gotyckim portalu;

20000,00

55

310

Parafia Rzymskokatolicka pw. witego Jana


Nepomucena w Pielgrzymce

Kontynuacja ratunkowej konserwacji barokowych empor wraz


z zespoem malowide (1723 r.) na balustradach w kociele pw. w.
Jana Nepomucena w Pielgrzymce

prace konserwatorskie przy emporach wraz z zespoem


malowide na balustradach empor;

20000,00

56

remont wiby dachowej i wymiana pokrycia dachu;

40000,00

57

16

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP


w Jdrzychowicach

Remont elewacji i dachu kocioa pw. Narodzenia NMP w


Jdrzychowicach

remont dachu nad absyd i gankiem przed wejciem o


kocioa; wymiana tynkw elewacji;

50000,00

58

19

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Jakuba Apostoa


w Krosnowicach

Wymiana pokrycia dachu na kociele pw. w. Jakuba Apostoa w


Krosnowicach - II etap

remont dachu: wymiana elementw konstrukcyjnych dachu;


wymiana pokrycia dachowego z blachy;

50000,00

59

22

Uzdrowisko Ldek Dugopole, Spka Akcyjna w


Ldku Zdroju

Remont tarasu wraz z odtworzeniem bariery tarasowej nad wejciem


gwnym Zakadu Przyrodoleczniczego Wojciech w Ldku Zdroju,
przy Placu Mariaskim 13 na dziace nr 108/7

remont tarasu wraz z demontaem elementw skadowych


balustrady, odtworzenie kamiennej balustrady;

70000,00

60

33

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Jana Chrzciciela


w Grodowcu

Prace konserwatorskie "Droga Krzyowa" z Sanktuarium Matki Boej


w Grodowcu

pena konserwacja 6 obrazw stacji Drogi Krzyowej; (olej na


ptnie; 1 po. XVIII w.)

15000,00

61

36

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzicia NMP


w Lwwku lskim

Naprawa wiby dachowej wraz z wymian pokrycia dachu wiey


kocioa filialnego pw. w. Bartomieja w Pczkach Grnych

remont dachu: naprawa wiby dachowej i wymiana pokrycia


dachowego; (koci gotycki, przebudowany w XVI w.)

50000,00

62

46

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstpienia


Paskiego w Snowidzy

Konserwacja obrazu Jeremiasa Josepha Knechtla pt. "Ecce Homo"


(czas powstania I poowa XVIII wieku) znajdujcego si w kociele
parafialnym pw. Wniebowstpienia Paskiego w Snowidzy

pena konserwacja obrazu (olej na ptnie - XVIII w.) - wraz z


ram;

20000,00

63

48

Parafia Rzymskokatolicka pw. Boego Ciaa


w Midzylesiu

Odbudowa pokrycia dachu prezbiterium kocioa pw. Boego Ciaa w


Midzylesiu

naprawa konstrukcji wiby dachowej, odbudowa pokrycia


dachu;

40000,00

64

49

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzicia NMP


w Wojcieszowie

Kontynuacja remontu dachu poewangelickiego kocioa pw. Piotra


Frassatiego w Wojcieszowie

wymiana pokrycia dachu;

25000,00

65

62

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Marcina


w Krzelowie

Renowacja manierystycznej ambony (I po. XVII w.) w kociele pw.


w. Michaa Archanioa w Wyszcicach - etap II - kontynuacja

prace konserwatorskie ambony;

15000,00

Parafia Rzymskokatolicka pw. witych Piotra i Pawa Naprawa wiby dachowej wraz z wymian pokrycia dachu kocioa
w Szklarach Grnych
filialnego pw. Matki Boej Racowej w Trzmielowie

66

63

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Augustyna w


Ciechanowicach

Naprawa wiby dachowej wraz z wymian pokrycia dachu


w kociele pw. w. Augustyna
w Ciechanowicach

remont wiby dachowej wraz z wymiana elementw


konstrukcji drewnianej, wymian pokrycia dachowego;

30000,00

67

76

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boej


Racowej w Okmianach

Krzywa, gm. Chojnw, koci w. Anny - konserwacja


polichromowanego stropu (1714 r.) - etap IV

konserwacja i restauracja polichromowanego stropu z 1714 r.;

20000,00

68

77

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzicia NMP


w Wierzbnej

Konserwacja i restauracja obrazu "Ukrzyowanie" z ram,


z kocioa pw. Wniebowzicia NMP w Wierzbnej

konserwacja obrazu olejnego na ptnie, w ramie


snycerowane;

10000,00

69

88

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Michaa Archanioa


w Tycu nad l

Konserwacja trzech wielkoformatowych obrazw w. Jan,


w. ukasz, w. Marek Johana Jakoba Eybelwiesera z 1721 r.
pochodzcych z kocioa w. Michaa Archanioa w Tycu nad l

konserwacja trzech obrazw (olej na ptnie) wraz z ramami;

30000,00

70

89

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Jadwigi


w Prusicach

Renowacja i remont elewacji wiey kocioa pw. w. Michaa


Archanioa w Rokitnicy

remont tynkw elewacji, wiey kocioa; odwodnienie i


osuszenie; konserwacja kamieniarki;

50000,00

71

91

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Marcina


w witem

Remont hemu wiey kocioa pw. w. Marcina w miejscowoci


wite gm. roda lska

remont hemu wiey: wymiana uszkodzonych elementw


drewnianej konstrukcji hemu wizy; wykonanie nowego
poszycia z blachy cynkowo-tytanowej;

40000,00

72

93

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Jadwigi lskiej


w Rzeczycy

Remont dachu kocioa pw. Nawiedzenia NMP w Piersnej

naprawa i wzmocnienie wiby; wymiana pokrycia


dachowego;

50000,00

73

210

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Piotra i Pawa


w Twardocicach

Remont pokrycia dachu plebanii Parafii Rzymskokatolickiej


pw. w. Piotra i Pawa w Twardocicach

wymiana pokrycia dachu plebanii;

35000,00

74

95

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boej


Racowej w Kamiennej Grze

Wykonanie i monta stolarki okiennej w kociele Matki Boej


Racowej w Kamiennej Grze - strona zachodnia

wymiana 14 okien wielkogabarytowych w Kociele aski;

35000,00

75

119

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzicia NMP


w Ulesiu z/s w Jezierzanach

Wykonanie izolacji pionowej cian fundamentowych kocioa pw.


Wniebowzicia NMP w Ulesiu

izolacja pionowa cian fundamentowych budynku kocioa;

40000,00

76

137

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzicia NMP


w Kamiecu Zbkowickim

Konserwacja otarza bocznego w. Bernarda aut. Anton Jorg, Johann


Christoph Lika, Christoph Johann Kniger (1708-1710 r.), ETAP Ii 2016, z kocioa parafialnego pw. Wniebowzicia NMP
w Kamiecu Zbkowickim;

pena konserwacja otarza bocznego;

20000,00

77

138

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzicia NMP


w Kamiecu Zbkowickim

Konserwacja zagroonego otarza Matki Boej Bolesnej aut. Thomas


Weisfeld z 1712 r., ETAP III - 2016, z kocioa parafialnego pw.
Wniebowzicia NMP w Kamiecu Zbkowickim; Kontynuacja prac
przy wystroju wewntrznym kocioa - obiekt na szlaku cysterskim

konserwacja otarza;

30000,00

78

139

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Jadwigi lskiej


w Mikowie

Zakoczenie prac konserwatorskich przy elewacji kocioa pw. w.


Jadwigi w Mikowie - konserwacja pozostaej elewacji (wschodnia i
poudniowa)

konserwacji techniczna i estetyczna elewacji;

40000,00

79

143

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Marcina Biskupa


w elanie

Wykonanie drenau i odwodnienia budynku kocioa pw. w.


Marcina w elanie

wykonanie drenau opaskowego i sieci drenaowej wraz z


systemem studzienek odwadniajcych

20000,00

80

160

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Jakuba Apostoa


w Jakubowie

Jakubw, koci pw. w. Jakuba (1629, 1 po. XVIII), wykonanie prac


konserwatorskich i restauratorskich loy kolatorskiej w nawie
kocioa

prace konserwatorskie przy loy kolatorskiej;

20000,00

81

179

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Apostow Piotra i


Pawa w Chojnowie

Ptnw, gm. Chojnw, koci filialny pw. Narodzenia w. Jana


Chrzciciela - kapitalny remont konstrukcji dachu nawy wraz
z wymian pokrycia dachowego

remont konstrukcji dachu nad naw wraz wymian pokrycia


dachowego;

70000,00

82

182

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Apostow


Piotra i Pawa w Suowie Wielkim

Suw Wielki, koci pw. witych Apostow Piotra i Pawa (XVII


w.) Remont elewacji kocioa - etap II - kontynuacja

remont elewacji szachulcowej drewnianego kocioa;

40000,00

83

189

Parafia Rzymskokatolicka pw. witego Marcina


w Dzikowcu

Konserwacja barokowo-rokokowej ambony z 1780 roku w kociele


filialnym pw. w. Jakuba w Woliborzu, gm. Nowa Ruda

prace konserwatorskie przy rokokowej ambonie;

20000,00

84

195

Parafia Rzymskokatolicka pw. witego Macieja


Apostoa w Trzebicku

Prace konserwatorskie dotyczce ambony i drewnianej chrzcielnicy


z kocioa pw. w. Macieja w Trzebicku

prace konserwatorskie przy ambonie i chrzcielnicy:

20000,00

85

207

Parafia Rzymskokatolicka pw. witej Jadwigi


w Tomaszowie Bolesawieckim

Konserwacja barokowych obrazw - tablic "Mki Paskiej" - etap II


w kociele parafialnym pw. w. Jadwigi lskiej w Tomaszowie
Bolesawieckim

konserwacja tablic - obrazw Mki Paskiej;

20000,00

86

218

Gmina Gryfw lski

Konserwacja polichromowanej dekoracji cian klatki schodowej


w Willi Fabrykanta /1888 r./ - ob. przedszkole miejskie

konserwacja polichromowanej dekoracji cian klatki


schodowej w Willi Fabrykanta;

50000,00

87

252

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Walentego


w Lubiu

Lubi, koci w. Walentego, 1734-43 r. - remont pokrycia


dachowego - etap 1

remont dachu oraz wymiana pokrycia dachowego;

60000,00

88

253

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Bartomieja


Apostoa w Wojciechowie

Kontynuacja ratunkowej konserwacji barokowych obrazw stacji


Drogi Krzyowej /etap III/ z kocioa parafialnego pw. w. Bartomieja
w Wojciechowie, gm. Lubomierz

prace konserwatorskie przy obrazach Stacji Drogi Krzyowej;

15000,00

89

260

Parafia Rzymskokatolicka pw. witego Mikoaja


Biskupa w Kaczorowie

Remont dachu na kociele - nad prezbiterium i zakrysti kocioa


pw. w. Mikoaja Biskupa w widniku

remont dachu nad prezbiterium i zakrystia kocioa;

30000,00

90

266

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boej


Wspomoenia Wiernych
w arskiej Wsi

Napraw wiby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, obrbki


blacharskie i wykonanie instalacji odgromowej w kociele pw.
Krlowej Korony Polskiej w Gronowie

remont dachu: naprawa wiby dachu i wymiana pokrycia


dachowego;

50000,00

91

267

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wabrzychu

Remont elewacji kocioa Zbawiciela w Wabrzychu - cz. I wiea

remont tynkw elewacji wiey;

40000,00

92

270

Parafia Rzymskokatolicka pw. witego Jana


Chrzciciela w Piekarach

Konserwacja otarza gwnego z kocioa parafialnego pw. Jana


Chrzciciela w Piekarach

prace konserwatorskie przy otarzu gwnym;

20000,00

93

280

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Michaa Archanioa


w Bystrzycy Kodzkiej

Konserwacja i restauracja XIV w. gotyckiej rzeby Matki Boskiej z


Dziecitkiem

prace konserwatorskie przy gotyckiej rzebie;

10000,00

94

282

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Marii Magdaleny


w Wjtowicach

Prace budowlane zabezpieczajce w cennym zabytku architektury


drewnianej, koci pw. Wniebowzicia NMP w Nowej Bystrzycy
(XVIII w.): remont dachu i wiey

wymiana zniszczonych gontw drewnianych; oczyszczenie i


impregnacja;

15000,00

95

291

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. ap. Piotra i Pawa


w Sycowie

Remont i renowacja kocioa - etap III


(w miejscowoci wity Marek)

wzmocnienie stropu; renowacja cian zewntrznych


drewnianego kocioa;

30000,00

96

292

Parafia Rzymskokatolicka pw. cicia Gowy Jana


Chrzciciela w Kocielniku

Kocielnik - XVI wieczny koci pw. cicia Gowy Jana Chrzciciela.


Remont wiby dachowej oraz wiey wraz z wymian pokrycia

remont wiby dachowej i wymiana pokrycia dachowego;

39000,00

97

309

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.


w Szczawnie Zdroju

Konserwacja i restauracja dekoracji sgraffitowej i malarskiej ciany


Hali Spacerowej

konserwacja techniczna i estetyczna dekoracji sgraffitowych i


malarskich wewntrz Hali Spacerowej uzdrowiska;

90000,00

98

314

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boej Krlowej


Polski w Mrowinach

Konserwacja obrazu olejnego na ptnie z roku 1700 "Zwiastowanie Pasterzom" autorstwa Johannesa Claessensa

konserwacja obrazu olejnego na ptnie;

10000,00

99

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP


w Warcie Bolesawieckiej

Remonty pokrycia wiey kocioa pw. Narodzenia Najwitszej Marii


Panny w Warcie Bolesawieckiej

krycie wiey i kopuy blach miedzian;

30000,00

100

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najwitszej Maryi


Panny z Gry Karmel w Gbowicach

V etap prac konserwatorskich przy barokowym otarzu gwnym w


kociele w Gbowicach

prace konserwatorskie przy otarzu gwnym;

10000,00

101

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najwitszej Maryi


Panny Racowej w Wilczkowie

Konserwacja ambony w kociele parafialnym pw. NMP Racowej


w Wilczkowie

konserwacja ambony: kosz i baldachim, podstawa kosza wrz z


kolumienk, parapety schodw oraz drzwi ambony;

15000,00

102

10

Danuta Wawrzyniak,
Adam Wawrzyniak

Prochowice, zamek piastowski, wykonanie prac konserwatorskich i


restauratorskich przy renesansowej balustradzie budynku bramnego
- etap II

konserwacja renesansowej balustrady budynku bramnego;

30000,00

103

17

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Mikoaja


w Domaszkowie

Kontynuacja ratunkowej konserwacji pnogotyckich obrazw stacji


Drogi Krzyowej w kociele pw. Wniebowzicia NMP w Nowej Wsi,
gmina Midzylesie

konserwacja wielkogabarytowych obrazw stacji Drogi


Krzyowej;

10000,00

104

18

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Mikoaja


w Domaszkowie

Konserwacja rokokowego otarza gwnego w kociele parafialnym


pw. w. Mikoaja w Domaszkowie, gmina Midzylesie - I etap prac

konserwacja otarza z 1776 r. aut. M.I. Klahra;

30000,00

105

26

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Barbary


w Gaworzycach

Konserwacja otarza bocznego Boego Narodzenia z kocioa


w. Barbary w Gaworzycach

pena konserwacja otarza bocznego;

10000,00

106

27

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Barbary


w Gaworzycach

Konserwacja otarza bocznego Wniebowstpienia z kocioa


w. Barbary w Gaworzycach

pena konserwacja otarza bocznego;

10000,00

107

31

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Michaa Archanioa


w Wodzicach Wielkich

Wykonanie prac remontowych dachu kocioa pw. MB Bolesnej


w Nowej

remont dachu: wymiana elementw wiby oraz pokrycia


dachowego kocioa z XVI w.

40000,00

108

45

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najwitszego


Zbawiciela w Kraniku Dolnym

Remont wntrza oraz kopuy wiey kocioa pw. Najwitszego


Zbawiciela w Kraniku Dolnym

remont tynkw wntrza: osuszenie murw, wykonanie


nowych tynkw; oczyszczenie supw empory oraz balustrady;
oczyszczenie kamiennych detali;

30000,00

109

52

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzicia


Najwitszej Marii Panny
w Imbramowicach

Remont dachu zabytkowego kocioa parafialnego pw.


Wniebowzicia Najwitszej Marii Panny w Imbramowicach

remont dachu: wymiana elementw wiby oraz wymiana


pokrycia dachowego;

40000,00

110

59

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boej Krlowej


Polski w Radogoszczy

Nawojw uycki, koci pw. Chrystus Krla (XVI w.): konserwacja


renesansowych kamiennych krugankw, kontynuacja prac, etap V

konserwacja renesansowych kamiennych krugankw

40000,00

111

69

Izabela i Grzegorz ledziscy, Skorzynice

Remont budynku przysupowego. Prace zabezpieczajcokonserwatorskie. Etap III

zabezpieczenie czci zrbowej parteru; odtworzenie stolarki


okiennej; renowacja istniejcych i odtworzenie brakujcych
drzwi;

20000,00

112

72

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Marcina w Kulinie

Remont muru obronnego okalajcego koci pw. w. Marcina


w Cesarzowicach z odtworzeniem przylegajcych skarp ziemnych

remont fragmentu muru w naroniku poudniowo-zachodnim;

25000,00

113

73

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Marcina w


Grbocicach

Konserwacja otarzy w kociele parafialnym pw. w. Marcina


w Grbocicach

konserwacja techniczna i estetyczna 3 otarzy;

20000,00

114

75

Alina Orlik i Marek Szymula, Zgorzelec

Dziaoszyn. Dom przysupowy - Prace zabezpieczeniowokonserwatorskie

renowacja konstrukcji dachu, wzmocnienie i impregnacja;


wymiana poszycia dachowego;

20000,00

115

78

Beata Bijak, Tadeusz Bijak, Chojnw

Chojnw, Dom Kata - prace remontowo-konserwatorskie przy


wzmocnieniu gotyckich sklepie - etap IV

scalanie spka sklepie, monta klamer na gotyckim


sklepieniu;

20000,00

116

82

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Michaa Archanioa


w Dobromierzu

Renowacja zewntrznych drzwi kocioa pw. w. Piotra i Pawa w


Dobromierzu

konserwacja 5 par dwuskrzydowych drzwi drewnianych;


konserwacja elementw metalowych drzwi;

20000,00

117

94

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP


i w. Wolfganga w Borowie

Prace konserwatorskie dla cian i sklepienia wntrza kocioa pw. w.


Narodzenia NMP i w. Wolfganga w Borowie

prace konserwatorskie cian i sklepie kocioa;

40000,00

118

102

Towarzystwo Boskiego Zbawiciela Dom Zakonny


Ksia Salwatorianie w Bagnie

Remont zabytkowych pomieszcze etap II: sala jasna i sala z


ogrodem zimowym w kompleksie paacowo-parkowym w Bagnie
(XVII w.)

odtworzenie wystroju wntrza sal: renowacja dwch par drzwi;

15000,00

119

103

Parafia Ewengelicko-Augsburska w Lubaniu

Luba, koci ewangelicki Marii Panny (XIV w.): remont i


konserwacja sklepie - etap II

wzmocnienie sklepie i remont tynkw ; konserwacja


kamiennego detalu architektonicznego;

30000,00

120

112

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Apostow


Szymona i Judy Tadeusza
w Gocisawiu

Remont dachu i stropu kocioa pw. Matki Boskiej Anielskiej


w Bogdanowie

remont konstrukcji wiby dachowej wraz z wymian


uszkodzonych elementw; remont odtworzeniowy stropu;
wymiana pokrycia dachu;

40000,00

121

116

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Mikoaja i MB


nienej w Kotliskach

Remont pokrycia dachu i wiey kocioa w. Jadwigi (XIII w.)


w Niwnicach z wymian blacharki
i instalacji odgromowej

remont dachu: naprawa i wzmocnienie elementw


konstrukcyjnych wiby dachowej; wykonanie nowego
pokrycia dachu;

40000,00

122

117

123

121

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najwitszej Marii


Panny Krlowej Polski w Przewornie

Rewaloryzacja elementw kocioa filialnego pw. Trjcy


Przenajwitszej w Siemisawicach gm. Przeworno - etap IV:
wymiana stolarki okiennej, wykonanie elewacji wiey - kontynuacja

wymiana stolarki okiennej; remont elewacji wiey;

30000,00

124

144

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Jzefa


Rzemielnika w Zawidowie

Miedziana, koci filialny pw. w. Piotra i Pawa: naprawa wiby


dachowej wraz z wymian pokrycia dachu kocioa oraz
uzupenienie i odnowienie tynkw

remont dachu i naprawa wiby dachowej;

40000,00

125

147

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Marcina


w Barkowie

Barkowo, koci w. Marcina (XIV/XVIII w.).


II etap remontu kocioa - remont elewacji absydy

remont elewacji budynku kocioa;

15000,00

126

154

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Barbary


w Wojcieszycach

Konserwacja szeciu barokowych obrazw z kocioa pw. w.


Barbary w Wojcieszycach

konserwacja szeciu obrazw wraz z ramami;

20000,00

127

156

Gmina Gaworzyce

Prace konserwatorskie i restauratorskie wntrza paacu w


Gaworzycach - odtworzenie tynkw wewntrz budynku - etap IV

odtworzenie tynkw wewntrz budynku paacu;

25000,00

128

172

Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia


Najwitszej Marii Panny
w Mciwojowie

Luboradz, koci filialny pw. Zalubin NMP - kapitalny remont dachu


wraz z wymian pokrycia dachowego

remont dachu wraz wymian pokrycia dachowego;

50000,00

129

173

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boej


Racowej w Rogonicy

Konserwacja otarza gwnego z kocioa pw. Jadwigi w Targoszynie etap I

prace konserwatorskie przy otarzu gwny;

30000,00

130

174

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boej


Racowej w Rogonicy

Remont wntrza zabytkowego kocioa filialnego pw. w. Jadwigi


w Targoszynie

wykonanie tynkw renowacyjnych wewntrznych;


prace konserwatorskie chru;

20000,00

131

176

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Michaa Archanioa


w Olszanach

Konserwacja barokowego otarza gwnego - II etap, zwieczenie

prace konserwatorskie otarza gwnego;

40000,00

132

248

Parafia Rzymskokatolicka pw. Trjcy witej


w Olszanach

Prace konserwatorskie przy zabytkowym konfesjonale z kocioa


parafialnego pw. Trjcy witej w Olszanach (gm. Strzegom)

prace konserwatorskie przy konfesjonale;

7000,00

133

322

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Michaa Archanioa


w Olszanach

Konserwacja rokokowej ambony - kontynuacja prac przy


wyposaeniu kocioa pw. Wawrzyca w Przychowej

prace konserwatorskie przy barokowej ambonie;

20000,00

134

186

Parafia Rzymskokatolicka pw. witej Rodziny


w Chemsku lskim

Konserwacja XVII wiecznej ambony z kocioa filialnego pw.


Narodzenia Najwitszej Marii Panny w Okrzeszynie, gm. Lubawka

prace konserwatorskie kosza ambony wraz z balustrad,


schodami bramk i drzwiami;

20000,00

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Marcina w Jeleniej Wymiana pokrycia dachu kocioa filialnego pw. Najwitszego Serca naprawa i wzmocnienie elementw konstrukcyjnych wiby;
Grze
Pana Jezusa w Jeleniej Grze-Sobieszowie
wymiana pokrycia dachowego;

40000,00

135

187

Parafia Rzymskokatolicka pw. witej Rodziny


w Chemsku lskim

Konserwacja renesansowego sgraffito na elewacjach cian dawnej


szkoy parafialnej przy kociele pw. w. Rodziny w Chemsku lskim

prace konserwatorskie dekoracji sgraffita na elewacji;

60000,00

136

211

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP


w Lubaniu-Uniegoszczy

Konserwacja barokowej ambony w kociele parafialnym


pw. Narodzenia NMP w Lubaniu-Uniegoszczy

prace konserwatorskie przy ambonie;

40000,00

137

233

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boej Anielskiej


w Nowej Wsi Grodziskiej

Remont elewacji wiey kocioa parafialnego pw. Matki Boej


Anielskiej w Nowej Wsi Grodziskiej

remont elewacji wiey;

30000,00

138

240

Parafia Rzymskokatolicka pw. witego Jerzego


w Zibicach

Renowacja epitafium Henryka Prausera, jako kontynuacja remontu


elewacji i konserwacji detali architektonicznych kocioa w. Jerzego
w Zibicach

renowacja epitafium;

15000,00

139

244

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. ap. Piotra i Pawa


w Ktach Wrocawskich

Remont elewacji zewntrznej w kociele pw. w. Apostow Piotra i


Pawa. Etap III - prezbiterium

remont elewacji zewntrznej;

40000,00

140

255

Wsplnota Mieszkaniowa ul. ukowa 2


w widnicy

Prace konserwatorskie przy zabytkowej elewacji kamienicy


ul. ukowej 2 w widnicy

prace konserwatorskie przy elewacji kamienicy Pod Zotym


Gryfem wraz z renesansowymi reliktami malatury;

20000,00

141

268

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Apostow Piotra i


Pawa w Nowogrodcu

Remont pokrycia wiey kocioa pw. w. Mikoaja


w Nowogrodcu z XVII w.

remont pokrycia wiey kocioa;

35000,00

142

269

Parafia Rzymskokatolicka pw. witej Trjcy


w Mioradzicach

Remont wiby dachowej zabytkowego kocioa pw. Trjcy witej


w Mioradzicach

remont wiby dachowej kocioa;

40000,00

143

271

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Krlowej Polski


w Brzegu Dolnym

Remont odtworzeniowy kocioa filialnego pw. w. Jadwigi


w ososiowicach

remont dachu; stabilizacja konstrukcji z wykonaniem cigw;

60000,00

144

278

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boej


Racowej w Nowym Kociele

Remont i wzmocnienie drewnianej wiby wraz z wymian pokrycia


dachu wiey kocioa pw. MB Racowej w Nowym Kociele

remont i wzmocnienie wiby dachu wiey kocioa;

30000,00

145

289

Zakad Lecznictwa Odwykowego dla Osb


Uzalenionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Remont elewacji frontowej budynku paacowego


w Czarnym Borze

remont elewacji budynku paacowego;

90000,00

146

295

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Krlowej Polski


w Przerzeczynie Zdroju

Prace konserwatorskie dwch pyt nagrobnych rodziny Seidlitz


z pocz. XVII w. znajdujcy si na elewacji kocioa pw. NMP Krlowej
Polski w Przerzeczynie - Zdroju

prace konserwatorskie pyt nagrobnych na elewacji kocioa;

20000,00

147

118

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boej


Czstochowskiej w Boejowicach

Konserwacja i restauracja polichromowanego otarza i konfesjonau


w kociele Matki Boej Czstochowskiej w Boejowicach

konserwacja polichromowanego otarza gwnego;

30000,00

148

153

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Michaa Archanioa


w Koskowicach

Remont elewacji budynku kocioa parafialnego pw. w. Michaa


Archanioa w Koskowicach

remont elewacji budynku kocioa;

50000,00

149

115

Wsplnota Mieszkaniowa, Rynek 6


w Prochowicach

Remont budynku mieszkalnego w Prochowicach, Rynek 6

remont dachu; remont elewacji zewntrznych;

70000,00

150

249

Archidiecezja Wrocawska

Wrocaw, Muzeum m Archidiecezjalne (1756 r.), remont elewacji


czci budynku przy pl. Katedralnym - kontynuacja prac
remontowych przy zabytku - 3 etap

remont elewacji budynku Muzeum Archidiecezjalnego;

70000,00

151

44

Zgromadzenie Sistr Niepokalanego Poczcia NMP


Dom Zakonny w Wabrzychu

Remont elewacji frontowej i tylnej Biaego Domku (III etap)

remont tynkw elewacji;

20000,00

152

303

Parafia Rzymskokatolicka pw. witej Tekli


w Pawnej Dolnej

Golejw - XVI w. koci pw. w. Feliksa i Adaukta: renowacja tynkw


i malowanie wntrza

remont tynkw wewntrznych: malowanie cian i stropw;

20000,00
5000000,00