You are on page 1of 40

Vspeed 1

1 VSpeed .............................................................................................................................1
2 .................................................................................................................................................................1
2.1 VS4000.........................................................................................................................................................1
2.2 VS4800.........................................................................................................................................................2
2.3 VSD8000.......................................................................................................................................................3
2.4 VS_FX8.............................................................................................................................................................4
2.4 .....................................................................................................................................................5
3 VSpeed .................................................................................................................................................6
3.1 USBDriver .............................................................................................................. 14
3.2 USBDriver ....................................................................................................................... 15
4 VSpeed .................................................................................................................................................15
4.1 VSpeed ..................................................................................................................................15
4.1.1
......................................................................................................................... 17
4.1.2
......................................................................................................................... 18
4.1.3 ...................................................................................................................... 18
4.1.4 .................................................................................................................. 18
4.1.5 .....................................................................................................................................19
5 .................................................................................................................................................................21
6 ...................................................................................................................................................................30
6.1 .......................................................................................................................... 30
6.2 ...............................................................................................................................................30
6.3 ...............................................................................................................................................31
6.4 SuperUser ............................................................................................................................................31
6.4.1................................................................................ 31
6.4.2.................................................................................................... 31
V.. 31
6.4.3 ID ...................................................................................................................................... 32
6.4.4 .....................................................................................................................................32
6.5 ....................................................................................................... 32
6.6
.........................................................................................................................................32
6.7 .......................................................................................................................................33
6.8 ....................................................................................................................................33
7. VSD8000 .........................................................................................................................................................33
7.1 .......................................................................................................................................................33
7.2 ...............................................................................................................................................33
7.3 .............................................................................................................................. 34
7.4 .......................................................................................................... 34
7.5 ...................................................................................................................................34
7.6 ...............................................................................................................................................35
7.7 LCD .........................................................................................................................................36
7.8 .......................................................................................................................................37

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

=============

Vspeed 1

WindowsXP VSpeed

VSpeed

VSpeed
VS4000VS4800 VDS8000Windows2KWindowsXP
WindowsVista Windows7 3

2
2.1 VS4000
40 IC USB
USB 50mA IAP

VS4000 40 pin

VS4000
VS4000
1
USB
1
1

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

=============

Vspeed 1

2.2 VS4800
48 IC USB
USB 50mA IAP

VS4800 48 pin

VS4800 VS4000 1VS4800 48pin


2VS4800

VS4800
VS4800
1
USB
1
1

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

=============

Vspeed 1

2.3 VSD8000
VDS8000 48
USB LCD
VS4000 VD4800 VSD8000
1
2
12 12 12 4 12
24 1 2 24

VSD8000

3VSD8000

5 IO
48pin
VSD8000
VSD8000
USB
=========

1
1

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

=============

Vspeed 1

1 AC110V240V/DC9V1000mA

1
1

2.4 VS_FX8
8 8 24CXX24LCXX

25CXX25WXXX25QXXX25TXXX26XXX93XXXX
1 2

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

=============

Vspeed 1

USB 50mA IAP

VS_FX
VS_FX8
1
USB
1

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

=============

Vspeed 1

2.4
Model

VS4000

VS4800

VSD8000

146mm*113mm*25mm

149mm*117mm*33mm

170mm*105mm*34mm

0.42KG

0.48KG

0.6KG

40 pins

48 pins DDK 48 pins DDK 40 pins

VS4000

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

USB

USB

9V DC

USB

LCD

LED

LED

LED ,
LCD

LED

128 M bits

1
2

1
2

1
2

1 2 4

1 2

SST25VF080
*

28

24

26

24

**

15000

18500

19500

3000

*
**

VSpeed

VSpeed USB
USBDriver
=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

=============

Vspeed 1

USB USBDriver VSpeed


VSpeed USBDriver
WidowsXP
1 VSpeed VSpeedSetup.exe 1

1VSpeed
2

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

=============

Vspeed 1

2VSpeed
3 3

3VSpeed

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

=============

Vspeed 1

4VSpeed

5 5

5 VSpeed
=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

=============

Vspeed 1

6VSpeed

6 5 USB USB

7VSpeed

USBDriver

7 8
=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 10

Vspeed 1

USBDriver 9

8VSpeed

USBDriver

7Change Install Location USBDiriver


Install

9VSpeed

USBDriver

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 11

Vspeed 1

10VSpeed
USBDriver
9
VSpeed
10 USBDriver USB VSD8000

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 12

Vspeed 1

11VSpeed

USBDriver

11 USBDriver

12VSpeed
USBDriver

13

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 13

Vspeed 1

13VSpeed

USBDriver

12
USBDriver Windows

14VSpeeda

USBDriver

VSpeed

15VSpeed

VSpeed VSpeed.exe VSpeed

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 14

Vspeed 1

16VSpeed

3.1 USBDriver

USBDriver

17Windows

=========

www.stg51.com 29 404

USBDriver

0086-755-82528167

============= 15

Vspeed 1

3.2 USBDriver
USBDriver

USBDriver


VSpeed_/USB_DRIVER

18Windows

USBDriver

4 VSpeed

4.1 VSpeed
VSpeed

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 16

Vspeed 1

19 VSpeed
=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 17

Vspeed 1

4.1.1
VSpeed

7 VSpeed

4.1.2

4.1.3

VSpeed

***

VSD8000

***

20VSpeed

4.1.4

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 18

Vspeed 1

4.1.5

21 VSpeed

ID

1
VSpeed

AT89S51,AT89C55WD

Microchip PIC PIC16F877

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 19

Vspeed 1

22VSpeed

VS4000 ,
AT89S51PLCC44 23

23

=========

VSpeed

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 20

Vspeed 1

VS4000 AT89S51 VSpeed


1 SelectDevice
MCU ATMEL ID AT89S51(DIP40) AT89S51
SelectDevice 24

AT89S51 25 1 26
ID
/
SocketMode

27

24

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 21

Vspeed 1

25

4
1

26

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 22

Vspeed 1

27

** VSD8000 12
12 24 IC 4 /2 /1 2 /1

27A

=========

VSD8000 IC (IC <=12 )

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 23

Vspeed 1
27B

VSD8000 IC 12 <IC <24

1
OK

27C

27D 4 IC

27D

VSD8000

2
=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 24

Vspeed 1

AT89S51

28

1
VSpeed

3
VSpeed

LoadFileSeting

DataBuffer 30
VSD8000 LoadFileSeting

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 25

Vspeed 1

VSD8000

29

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 26

Vspeed 1
30

VS4000/VS4800

PIC16F77

31

IC

MCU
4 MCU
2
AT89S51

AT89S51

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 27

Vspeed 1

32

AT89S51

DIP

5
6 1

33 1

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 28

Vspeed 1

33

34

35

7
8 567

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 29

Vspeed 1

6
6.1
LoadFileSeting
VSpeed BinBinary
Intel HEXMotolora S-Recod

NomalEven1st of 2/ Odd2nd of 2 4
Mormal 4

LoadFileSeting V
16 0FFH

data1.hex data2.hex
AT89S51 data2.hex
0C80H
1 dtat1.hex LoadFileSeting 0
0V FF
data1.hex
2 data1.hex data2.hex LoadFileSeting ,
C800

LoadFileSeting V

6.2

Binary() Binary IntelHEX

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 30

Vspeed 1

6.3

VSpeed
VSpeed VSpeed

()

6.4 SuperUser

6.4.1
V

6.4.2
V

36

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 31

Vspeed 1

37

6.4.3 ID
ID ID ID
ID
SuperUser
ID ID

ID

6.4.4
SuperUser

6.5

6.6

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 32

Vspeed 1

DataBuffer1DataBuffer2 DataBuffer1 DataBuffer2

6.7

6.8
**

7. VSD8000
VSD8000

7.1
VSD8000
1 1
IC

7.2
VSD8000 VSD8000

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 33

Vspeed 1

7.3

10000

7.4

7.5

LCD LCD
=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 34

Vspeed 1

XXXXXXXXH
LCD

XXXXXXXXH

7.6
LCD
USB
USB
K2 LCD

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 35

Vspeed 1

27D

LCD
K2 K1
K2 K1 K2 6.5
K1
K2

K1

7.7

LCD

OK

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 36

Vspeed 1

7.8
VSD8000
10

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 37

Vspeed 1

K2
7.6 K2
GND K2

Busy
Busy=1 OK1OK4
Busy=0 OK1OK4
OK1OK4 IC1IC4
Busy=0
OKi=0 ICi
OKi=1 ICi
3.3V CMOS

t1 PK K2
Busy=1
PS PS

t2 Busy=1
t3 Busy=0 OK1OK4

=========

www.stg51.com 29 404

0086-755-82528167

============= 38