You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent

W dzisiejsz niedziel wysawiamy Boe Miosierdzie i dzikujemy Chrystusowi za


Jego nieskoczon mio. B. ks. Micha Sopoko, spowiednik w. s. Faustyny pisa,
e nasz odpowiedzi na Boe miosierdzie powinna by ufno, ktra polega na
spodziewaniu si otrzymania pomocy.
Czy ufamy Bogu, e nam pomoe w yciu? Czy czujemy, e ufno Bogu to nasza
ostatnia deska ratunku? W Dzienniczku w. s. Faustyna pisze: "Ufam asce, ktra
w najwikszej ndzy obfituje, a ludzko nie znajdzie uspokojenia, dopki nie zwrci
si z ufnoci do miosierdzia mojego".
Tak jak Bg jest miosierny wobec nas, tak i my powinnimy by miosierni wobec
innych. Dla nas jest to najwiksze wyzwanie, bo to oznacza, e mamy rwnie by
miosierni wobec naszych wrogw, poniewa Pan Bg jest dobry take dla
niewdzicznych i zych. (k 9,35-36)
Jak wic powinno si objawia nasze miosierdzie w codziennym yciu?
Najpierw starajmy si wspcierpie z cierpicymi i pokrzywdzonymi. Potem okazujmy
innym miosierdzie przez czyn, sowo i modlitw. Takie postpowanie wyrobi w nas
sta ch wspomagania bliniego.
W Niedziel Boego Miosierdzia gorco popromy w. s. Faustyn
o wstawiennictwo za nami i naszymi rodzinami. Pomdlmy si modlitw, ktr
wypowiedzia w. Jan Pawe II w czasie kanonizacji S. Faustyny w 2000 roku:
"A ty Faustyno, darze Boy dla naszych czasw, darze ziemi polskiej dla caego
Kocioa, wyjednaj nam, abymy pojli gbi Boego miosierdzia. Pom nam ywo
jego dowiadczy i wiadczy o nim wrd ludzi. Niech twoje przesanie wiata
i nadziei rozprzestrzenia si po caym wiecie, nakania grzesznikw do nawrcenia,
agodzi rywalizacj i nienawi, otwiera ludzi i narody na praktykowanie braterstwa.
I my dzi wpatrzeni w oblicze Zmartwychwstaego Chrystusa czynimy nasz modlitw
ufnego zawierzenia i z niewzruszon nadziej wypowiadamy "Jezu ufam Tobie."
ks. Andrzej Malejak, SCh, Proboszcz

SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 10 KWIETNIA

SOBOTA - 2 KWIETNIA 2016

9:00 + Karolina, Wojciech Syjud


4:00 + Janina ojko - Stella, Ryszard Steplowski
5:30 + Andrzej, Irena
NIEDZIELA MIOSIERDZIA BOEGO - 3 KWIETNIA

8:00 + Wacawa Gabriel


9:30 + Aleksandra, Marian, Jzef Wyszyscy
11:15 + Ewa, Jzef Furlepa - wnuczka, prawnuczka
1:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla czonkw
ywego Raca
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla rodzin: Gosw,
Zawadzkich, Rutkowskich
1:00 - O Boe b. dla Piotra Szymczakowskiego z okazji
18 urodzin
1:00 - O Boe b. dla Jakuba i Patryka - rodzice
1:00 - Msza w. dzikczynna w rocz. lubu i o potrzebne
aski
1:00 + Kazimiera Kuszkowska
1:00 + Ryszard Basior
1:00 + Agnieszka, Jakub Hoowiski
1:00 + Monika, Tomasz Pelak
1:00 + Helena, Jzef Tylecki
1:00 + Jan Dbrowski w 2 rocz. mierci
1:00 + Renata Hamalin w 8 rocznic mierci
1:00 + Czesawa, Ryszard Pracuch
1:00 + Helena Salbut
7:00 + Jerzy liwecki, Franciszek, Jan, Jzef Sieczka i
zmarli z rodziny Sieczkw
PONIEDZIAEK - 4 KWIETNIA 2016

9:00 + Alina Prusiski - rodz. Kwiek


7:00 - W intencji kapanw rozpoczynajcych rekolekcje
WTOREK - 5 KWIETNIA 2016

9:00 - Za Parafian
7:00 - NIE MA MSZY W.
RODA - 6 KWIETNIA 2016

9:00 + Danuta Zalewski w 3 rocz. mierci - m, rodzina


7:00 - NIE MA MSZY W.
CZWARTEK - 7 KWIETNIA 2016

9:00 - NIE MA MSZY W.


7:00 - O Boe b. dla Andrzeja, Ewy i Iwony w intencji
Bogu wiadomej
+ Anna Dec w 3 rocz. mierci - rodz. Decw, Feledynw
PITEK - 8 KWIETNIA 2016

9:00 + Joanna, Stanisaw, Bolesaw Pelica - crka


7:00 - O Boe b. dla Marka w dniu urodzin
7:00 + Maria, Jef, Koodziej i zmarli z rodziny
7:00 + John-Francis Szatkowski
SOBOTA - 9 KWIETNIA 2016

9:00 + Tadeusz Gobiewski


4:00 + Janina ojko - S. M. Kopacz
5:30 + Danuta Rocker - ojciec chrzestny

8:00 + Franciszek, Wadysaw Bociga w rocz. mierci


- crka
9:30 - W intencji cierpicych i konajcych - Arcybractwo
11:15 + Winiusz Ruciski
1:00 - O Boe b. dla Jzia z okazji 18 urodzin
1:00 - Z podzikowaniem za otrzymane aski i z prob o
dalsze b. dla rodziny
1:00 + Kazimiera Kuszkowska
1:00 + Anna Kwaniewska
1:00 + Marianna, Wadysaw Chwiejczak
1:00 + Leon, Eugenia Kaleta w 1 rocz. mierci
1:00 + Stella Lenart - S. K. Topr
1:00 + Maria, Wacaw Dzioba
1:00 + Jason Pustelnik
7:00 + Jadwiga Przybya - syn, dzieci

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 04-10-2016
4:00 - A. Marchel
5:30 - J. Lewczuk
8:00 - I. Jdzrejczak, M. Mikoajczyk
9:30 - B. Dulemba, W. Kraska, A. Karlic
11:15 - Dzieci
1:00 - Z. Duniec-Dmuchowska, R. Lisiak, J. Majcher
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 04-03-2016
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do
zakrystii
8:00 - I. Szklarski, Z. Sznitka
9:30 - M. Bryczkowski, S. Dutka, S. Kwiek, J. Madurski
11:15 - M. Bieciuk, S. Sokoowski, Z Wolan, K. Zadrony
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
CZYTANIA MSZALNE
3 KWIETNIA 2016
PONIEDZIAEK- Iz 7,10-14 Ps 40 Hbr 10,4-10
k 1,26-38
WTOREK - Dz 4,32-37 Ps 93 J 3,7b-15
RODA - Dz 5,17-26 Ps 34 J 3,16-21
CZWARTEK - Dz 5,27-33 Ps 34 J 3,31-36
PITEK - Dz 5,34-42 Ps 27 J 6,1-15
SOBOTA - Dz 6,1-7 Ps 33 J 6,16-21
NIEDZIELA - Dz 5,27b-32.40b-41 Ps 30 Ap 5,11-14
J 21,1-19
REKOLEKCJE KSIY CHRYSTUSOWCW
W dniach od 4 do 8 kwietnia nasi ksia udaj si na
doroczne rekolekcje kapaskie. W szczeglny sposb
zapraszamy w poniedziaek 4 kwietnia na uroczyst
Msza w. o godz. 7:00pm z udziaem wszystkich
kapanw. Pamitajmy o nich w naszych modlitwach.
W tym tygodniu bdzie tylko jedna Msza w.
codziennie albo rano. albo wieczorem. Prosz
spojrze na godziny Mszy w. wedug intencji.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

NOWA EWANGELIZACJA W ARCHIDIECEZJI


I W NASZEJ PARAFII
Ks. Arcybiskup Allen Vigneron zwoa w Roku
Miosierdzia Synod Archidiecezjalny pod hasem
"Unleash the Gospel". Prosi on wszystkich katolikw
Archidiecezji, aby w sposb szczeglny skoncentrowali
si na dzieleniu swoj wiar, bo przecie jestemy
uczniami Chrystusa.
W ten pikny program archidiecezji wcza si rwnie
nasza parafia, bo wiara nasza nie moe by zamknita w
naszych sercach, ale ona musi z nich wyj na zewntrz.
Dobrze si skada, e w Niedziel Boego
Miosierdzia gocimy z Watykanu pana Arturo
Mari, papieskiego fotografa, czowieka, ktry by
wiadkiem witoci Jana Pawa II. Niech
spotkanie z dostojnym gociem bdzie pocztkiem naszej
parafialnej nowej ewangelizacji. Jego wiadectwo o w.
Janie Pawle II niech zachci nas do otwarcia drzwi
naszych serc. Czy to nie w. Jan Pawe II woa do nas:
"Nie lkajcie si, otwrzcie drzwi waszych serc dla
Chrystusa". Czy to nie w. Jan Pawe II przypomnia
nam, e czowieka nie mona zrozumie bez Chrystusa?
To wanie znaczy "Unleash the Gospel". Niech
Ewangelia Chrystusowa bdzie przez nas goszona, niech
wychodzi z nas na zewnatrz.
Czy pamietamy jak w. Jan Pawe II woa w naszej
Ojczynie:"Niech zstpi Duch Twj i odnowi oblicze
ziemi, tej ziemi".
Dzisiaj nasza Archidiecezja modli si o takie nowe
wylanie Ducha witego. A my wczajc si w t
modlitw szczeglnie promy o takie wylanie Ducha
witego w naszej parafii.
W NURCIE NOWEJ
EWANGELIZACJI
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE
ZE SOWEM BOYM
DROG LECTIO DIVINA
Siostry Misjonarki zapraszaj na
kolejne spotkanie w nurcie LECTIO
DIVINA pt: Zaparcie Piotra w
sobot 16 kwietnia 2016 w Sali Jana
Pawa II. Rozpoczcie
o godz.
5:30pm. Jeli czujesz w swoim sercu
to wezwanie to przyjd i nie
zapomnij
przynie
ze
sob:
pragnienia spotkania si z Bogiem ywym w Sowie,
Pisma w.
II TACA
W nastpnym
tygodniu druga
taca
bdzie
przeznacozna
na
Fundusz
Chrzecijaskiej
Pomocy.

OGLNA: Aby rolnicy indywidualni otrzymywali


naleyte wynagrodzenie za swoj cenn prac.
MISYJNA: Aby chrzecijanie w Afryce dawali
wiadectwo mioci i wiary w Jezusa Chrystusa
pord konfliktw polityczno-religijnych..
WITAMY DOSTOJNEGO GOCIA
Z WATYKANU PANA ARTURO MARI PAPIESKIEGO FOTOGRAFA.
DZISIAJ O GODZ. 3:00PM BANKIET
Z UDZIAEM DOSTOJNEGO GOCIA
ORGANIZAWANY PRZEZ FUNDACJ
PRZYJACI JANA PAWA II
ODDZIA W MICHIGAN.
SAKRAMENT CHRZTU W.
Przez przyjcie aski sakramentu chrztu
witego do wsplnoty Kocioa zostali
wczeni: Alexander Rzedzian, Lena
Sylvia
Tomczyk.
yczymy
Boego
bogosawiestwa
oraz
opieki
Pani
Jasnogrskiej.
SYNOD 2016
ARCHIDIECEZJI DETROIT
W
listopadzie
tego
roku
odbdzie si Synod Archidiecezji
w Detroit. Arcybiskup Allen
Vigneron, zaznaczy, e Synod
bdzie wydarzeniem i procesem,
a jego gwnym celem bdzie zwrcenie uwagi na
ewangelizacj, ktra powinna si sta pierwsz i
najwaniejsz misj apostolsk w naszych rodowiskach.
Zanim rozpocznie si Synod, Archidiecezja zaprasza
wszystkie parafie i wiernych do podzielenia si swoj
wiar i wiadectwem na specjalnie przygotowanych
spotkaniach parafialnych. Materia zebrany na tych
spotkaniach, bdzie materiaem dla Archidiecezji do
rozwaania o wierze na Synod 2016.
W naszej parafii takie spotkanie odbdzie si w sobot
7 maja 2016 roku w godzinach od 5:00
do 8:00p.m.
Aby uczestniczy w tym spotkaniu konieczny jest
wczeniejszy zapis, ktrego mona dokona w biurze
parafialnym, w zakrystii lub bezporednio u pani
Marioli.
Prosimy o zgaszanie si przedstawicieli grup
dziaajcych w naszej parafii, jak rwnie wiernych nie
zrzeszonych w adnej grupie, ktrzy chcieliby si
podzieli swoj wiar i usysze wiadectwa innych, jak
spotkali Jezusa w swoim yciu. Zapisy i wiecej
informacji: Mariola Vanderest, tel. (248) 879 5898 lub
w biurze parafialnym (586) 977-7267
PODZIKOWANIE
Dzikujemy panu Zygmuntowi Sepko wraz z ca ekip
za przygotowanie witecznej dekoracji kocioa, a take
tym wszystkim, ktrzy zoyli ofiary na dekoracje
i kwiaty do Boego Grobu. Wszystkim za wszystko Bg
zapa.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITO
MIOSIERDZIA
BOEGO
Sowa Pana Jezusa do
Siostry Faustyny:
Pragn,
aby
pierwsza
niedziela po Wielkanocy bya
witem Miosierdzia.
To pragnienie po raz
pierwszy wypowiedzia Pan Jezus w Pocku w 1931 r.:
wito to wyszo z wntrznoci miosierdzia mojego i jest
zatwierdzone w gbokociach zmiowa moich. Wszelka dusza
wierzca i ufajca miosierdziu mojemu dostpi go.
W nastpnych latach Pan Jezus powraca do tego dania
a 14 razy, okrelajc miejsce tego wita w kalendarzu
liturgicznym, przyczyn i cel jego ustanowienia oraz
sposb przygotowania i obchodzenia.
W tym dniu kapani bd mwi ludziom o wielkim
i niezgbionym miosierdziu moim.
Wybr pierwszej niedzieli po Wielkanocy, ktra koczy
oktaw Zmartwychwstania Paskiego, wskazuje na cisy
zwizek midzy wielkanocn tajemnic Odkupienia
a
witem
Miosierdzia.
Mka,
mier
i zmartwychwstanie Chrystusa s bowiem szczytowym
objawieniem mioci miosiernej Boga. Dzieo odkupienia
owocuje i aktualizuje si w sakramentach witych,
o ktrych mwi liturgia wita Miosierdzia. Chrzest,
sakrament pokuty, Eucharystia s niewyczerpanymi
rdami Miosierdzia Boego. Dlatego liturgia tej
niedzieli jest punktem kulminacyjnym uwielbienia Boga
w tajemnicy Miosierdzia. wito Miosierdzia Boego ma
by nie tylko dniem szczeglnej czci Boga w tej tajemnicy,
ale take dniem aski dla wszystkich ludzi, zwaszcza
grzesznikw.
Pragn powiedzia Pan Jezus aby wito Miosierdzia byo
ucieczk i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczeglnie dla
biednych grzesznikw. Kto w dniu tym przystpi do rda
ycia, ten dostpi zupenego odpuszczenia win i kar. W dniu
tym otwarte s wszystkie upusty Boe, przez ktre pyn aski,
niech si nie lka zbliy do Mnie adna dusza, chociaby
grzechy jej byy jak szkarat.
Tak wic ranga tego wita polega take na tym, e nawet
ci, ktrzy dopiero w tym dniu si nawracaj, mog
otrzyma przebaczenie grzechw oraz wyprosi wszelkie
aski, jeli one s zgodne z wol Bo. Szczeglnymi
adresatami tego wita s grzesznicy, zwaszcza ci
najbardziej zatwardziali.
Dusze gin mimo Mojej gorzkiej mki. Daj im ostatni desk
ratunku, to jest wito Miosierdzia. Jeeli nie uwielbi
Miosierdzia
Boego

zgin
na
wieki.
Aby skorzysta z tych wielkich darw, trzeba wypeni
warunki naboestwa do Miosierdzia Boego, tzn.:
pokada ufno w Panu Bogu, peni uczynki
miosierdzia, by w stanie aski uwicajcej i przystpi
do Komunii w.
Nie znajdzie adna dusza uspokojenia powiedzia Pan Jezus
dopki si nie zwrci z ufnoci do miosierdzia mojego
i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma by witem
Miosierdzia.

NASZYM MODLITWOM
POLECAMY CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef
Wasilewski, Anna Celiska, Krzysztof Nytko, Maria
Roek, Izabella, Pawe, Dorota Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora, Edward
Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka, Jerzy Gabrel,
Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla, Magdalena
Roek, Barbara W, Marek N, Krystyna i ukasz
Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga Kondracka,
Wodzimierz Rzepka, Stanisawa Mandziuk, Morgan
Czerwiski, Jan, Maria Krok, Lidia, Jan Krysztaowicz
ks. Stanisaw Drza
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

03.27 - 04.03
rodzina
Bieciuk

04.03 - 04.10
rodzina
Baka

KALENDARIUM PARAFII

16 kwietnia - Nauka przed Chrztem w. dla rodzicw i


chrzestnych
16 kwietnia - Lectio Divina
24 kwietnia - Koncert Dunajca
28 kwietnia - Prba przed I Komuni w.
KORONKA DO MIOSIERDZIA
BOEGO
(Odmawiamy na zwykej czstce
raca)
Na pocztku: Ojcze nasz, Zdrowa
Maryjo, Wierz w Boga.
Na duych paciorkach: Ojcze przedwieczny, ofiaruj
Ci Ciao i Krew, Dusz i Bstwo najmilszego Syna
Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na
przebaganie za grzechy nasze i caego wiata.
Na maych paciorkach: Dla Jego bolesnej Mki,
miej Miosierdzie dla nas i caego wiata
Na zakoczenie: wity Boe, wity Mocny,
wity niemiertelny, zmiuj si nad nami
i nad caym wiatem... (x 3)
Ktokolwiek bdzie j odmawia, dostpi wielkiego
miosierdzia w godzin mierci. Kapani bd podawa
grzesznikom jako ostatni desk ratunku; chociaby
by grzesznik najzatwardzialszy, jeeli raz tylko
odmwi t koronk, dostpi aski z nieskoczonego
miosierdzia mojego. Pragn, aby pozna wiat cay
miosierdzie moje; niepojtych ask pragn udziela
duszom, ktre ufaj mojemu miosierdziu.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

You might also like