Triunghiul

y Triunghiul este un poligon cu 3 laturi. y In dependenta de lungimea laturilor , exista: 1. Triunghi scalen

2. Triunghi isoscel

3.Triunghi echilateral

y In dependenta de unghi , exista: 1. Triunghi dreptunghic

2. Triunghi ascutit-unghic

3. Triunghi obtuz-unghic

y Cazuri de congruenta a triunghiurilor: Se numesc triunghiuri congruente doua triunghiuri care au laturile respective congruente si unghiurile respective congruente. Cazul I. (LUL). Doua triunghiuri care au doua laturi si unghiul cuprins intre ele respective congruente sunt congruente. Cazul II.(ULU).Doua triunghiuri care au o latura si unghiurile alaturate ei respective congruente sunt congruente. Cazul III.(LLL).Doua triunghiuri care au laturile respective congruente sunt congruente. y Doua triunghiuri sunt asemenea daca au laturile respective proportionale si unghiurile opuse lor respective congruente. y Teorema fundamentala a asemanarii. O paralela dusa la una din laturile uni triunghi formeaza cu celelalte doua laturi(sau cu prelungirile lor) un triunghi asemenea cu cel dat.

LINII IMPORTANTE IN TRIUNGHI I. MEDIANA

Se numeste mediana a unui triunghi , segmentul determinat de un varf al triunghiului si mijlocul laturii opuse.

Proprietatile medianelor triunghiului 1. Medianele au un punct comun G , numit centrul de greutate a triunghiului.Raportul in care G imparte fiecare mediana(incepand de la varf) este egal cu 2. 2. O mediana a unui triunghi este locul geometric al mijloacelor segmentelor paralele cu latura triunghiului care determina mediana. 3. O mediana a unui triunghi descompune triunghiul in doua triunghiuri cu ariile egale. 4. Fie [AD],[BE],[CF] medianele triunghiului, iar G este centrul de greutate al triunghiului ABC.Atunci triunghiurile ABC, AGC si GBC au ariile egale cu o treime din aria triunghiului ABC.

II.

INALTIMEA

Se numeste inaltime a unui triunghi segmentul determinat de un varf al triunghiului si proiectia acestui varf pe dreapta ce contine latura opusa lui.

Proprietatile inaltimilor triunghiului: 1. Inaltimile sau prelungirile lor au un punct comun (notat H) numit ortocentrul triunghiului. 2. Inaltimile unui triunghi sunt bisectoarele triunghiului ortic(triunghiul determinat de proiectiile varfurilor triunghiului pe dreptele ce contin laturile opuse lor). 3. Intre lungimile inaltimilor triunghiului ABC si raza cercului inscris in el exista relatia: +

III.

BISECTOAREA

Se numeste bisectoarea unui triunghi segmentul determinat de un varf al triunghiului si intersectia bisectoarei unghiului respectic cu latura opusa varfului.

Proprietatile bisectoarei: 1. Bisectoarea triunghiului se intersecteaza in centrul cercului inscris in triunghi(notat I). 2. Bisectoarea unui unghi este locul geometric al punctelor egal departate de laturile unghiului. 3. Teorema bisectoarei interioare.Daca [A,A1] este bisectoarea triunghiului, atunci .

IV. LINIA MIJLOCIE Linia mijlocie este segmentul determinat de mijlocul a 2 laturi ale unui triunghi. In triunghiul ABC, MN- linia mijlocie. MN || AC ; MN=1/2 AC

V.

MEDIATOAREA

Mediatoarea unui segment e dreapta ce trece prin mijlocul segmentului si este perpendicular pe el. Punctul de intersectie a mediatoarelor intr-un triunghi este centrul cercului circumscris triunghiului. Punctele mediatoarelor segmentelor sunt egal departate de extremitatile lui=> mediatoarele laturilor

unui triunghi se intersecteaza intr-un punct egal departat de varfurile lui.

TRIUNGHIUL ISOSCEL

Un triunghi cu doua laturi congruente se numeste isoscel.Doua din laturile triunghiului isoscel se numesc laturi congruente, iar a treia se numeste baza. Se numeste varf al triunghiului isoscel varful triunghiului opus bazei.

1. Inaltimea, bisectoarea si mediana din varful triunghiului isoscel coincide. 2. Unghiurile alaturate bazei triunghiului isoscel sunt congruente.

TRIUNGHIUL ECHILATERAL Un triunghi cu laturile congruente se numeste echilateral.

1. Mediana, bisectoarea si inaltimea din orice varf al triunghiului echilateral coincide. 2. Centrele cercului inscris si cercului circumscris in acelasi triunghi echilateral coincide. FORMULE: S= , r= , R=

TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC Fie triunghiul ABC cu unghiul drept A, h-inaltimea din A, nlungimea proiectiei catetei AB pe ipotenutza, m- lungimea proiectiei catetei AC pe ipotenuza. 1.S= ,

3. R= 4. Teorema catenei: b
2

=am, c2=an.
2

5. Teorema inaltimii: h

=mn.
2

=b2+c2 7. b=a sinB =a cos C = c tg B = c ctg C.
6. Teorema lui Pitagora: a unde: ABC ± triunghi dreptunghic cu unghiul drept A; h- inaltimea din A; n-lungimea proiectiei catetei AB pe ipotenuza; m- lungimea proiectiei catetei AC pe ipotenuza.

Ministerul Educatiei si Invatamant al Republicii Moldova Colegiul Tehnologic din Chisinau

portofoliu
La matematica
A efectuat: eleva gr.DV-114 Crasnajon D.

A verificat:

prof.de informatica Uzun O.

Chisinau 2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful