You are on page 1of 4

Vincentian Family Office Bureau de la Famillie Vincentienne Oficina de la Familia Vicenciana

Drodzy Liderzy i Czonkowie Rodziny Wincentyskiej,


Jak wspomniano w styczniu podczas naszego midzynarodowego
spotkania Rodziny Wincentyskiej w Rzymie rok 2017 przebiegnie pod
znakiem 400. rocznicy narodzin charyzmatu wincentyskiego.
Komisja Wsppracy Rodziny Wincentyskiej otrzymawszy zgod
Komitetu Wykonawczego Rodziny Wincentyskiej (ang. VFEC) oraz
entuzjastyczne przyjcie ze strony osb obecnych w Rzymie, prezentuje
Wam Globaln Inicjatyw Rodziny Wincentyskiej dotyczc obchodw
roku rocznicowego.
Uwaga dla liderw midzynarodowych upewnijcie si, prosz, e do
1 padziernika 2016 r. przelecie ks. Joeemu Agostino na adres
vfo@famvin.org plany pracy swoich Gazi.
Niech Pan bogosawi wszystkie nasze starania, aby powita przybyszw
w naszym otoczeniu

G. Gregory Gay, C.M.


Przeoony Generalny

500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA


+1 (215) 715-3984 @: VFO@famvin.org WWW: famvin.org

Vincentian Family Office Bureau de la Famillie Vincentienne Oficina de la Familia Vicenciana

Byem przybyszem, a przyjlicie mnie


Globalna inicjatywa Rodziny Wincentyskiej
dotyczca obchodw w 2017 r.
400. rocznicy charyzmatu wincentyskiego
W roku 2017 obchodzimy 400. rocznic narodzin charyzmatu wincentyskiego.
Stao si to w 1617 r. w trakcie wygaszania kazania w kociele parafialnym w
Chatillon, kiedy zaapelowa do zgromadzonych, aby wzili odpowiedzialno za
ubog rodzin parafianina, ktry powanie si rozchorowa i ktrej brakowao
ywnoci i wspczucia. Dziki niesamowitej odpowiedzi na to wezwanie do
dziaania rodzina zostaa ocalona, a w jej rezultacie Wincenty doszed do
znaczcego wniosku, e aby miosierdzie byo skuteczne musi by odpowiednio
zorganizowane wydarzenie, ktre w ostatnich 400 latach odmienio wiat.
Ta opowie przywouje take do ycia fragment Ewangelii w. Mateusza (25,35),
ktry znajduje si w centrum naszego wincentyskiego powoania: byem
przybyszem, a przyjlicie mnie. Wychodzc i pomagajc przybyszom w naszym
otoczeniu okazujemy solidarno z wydarzeniem, ktre miao miejsce w Chatillon
i stanowimy jedno z naszym wincentyskim powoaniem naladujemy w naszej
wsplnocie przykad Dobrego Samarytanina.
Kim dzisiaj s przybysze w naszym otoczeniu? Moemy wybiera spord wielu
uchodcy uciekajcy przed przeladowaniem i bied, pozbawieni domw w
swoim kraju w wyniku wojny domowej, migranci szukajcy nowego ycia,
bezdomni, zmagajcy si samotnie z chorobami somatycznymi i psychicznymi,
cierpicy dyskryminacj by moe z powodu swojej wiary czy rasy czy koloru
skry, samotni i naraeni na niebezpieczestwa zarwno modzi jak starzy.
Globalnie dla czonkw Rodziny Wincentyskiej, na obszarze ich dziaania wielu z
500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984 @: VFO@famvin.org WWW: famvin.org

Vincentian Family Office Bureau de la Famillie Vincentienne Oficina de la Familia Vicenciana

tych ludzi i sytuacji jest ju blisko znanych. Jednake, czy moemy zrobi co
wicej? S s nowe formy ubstwa do odpowiedzi na ktre jestemy wezwani?
Aby uczci 400 rocznic narodzin charyzmatu wincentyskiego liderzy
midzynarodowej Rodziny Wincentyskiej pragn zaprosi wszystkich czonkw
Rodziny Wincentyskiej na wiecie, aby zastanowili si nad tym jak moglibymy
lepiej powita przybyszw w naszych wsplnotach stawiajc ten cel w centrum
uwagi 400. rocznicy charyzmatu wincentyskiego.
Rok przyjcia przybysza bdzie trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
Formalnie, zostanie inaugurowany w uroczysto Zesania Ducha witego, 15
maja 2016 r. przez Ksidza Gregoryego Gaya, Przeoonego Generalnego
Zgromadzenia Misji.
Dla naszej Rodziny Wincentyskiej to szczeglnie wana data. Wwczas dobiega
koca Rok Wsppracy, kierujc wezwanie do dziaania i zapraszajcy nas do
odkrycia konkretnych sposobw dotarcia do przybyszw w naszym otoczeniu.
czy nas rwnie gbiej z Kocioem Powszechnym przeywajcym pod
przewodnictwem Papiea Franciszka Jubileuszowy Rok Miosierdzia.
Poczwszy od 15 maja 2016 r. midzynarodowi liderzy Rodziny Wincentyskiej
wezm na siebie odpowiedzialno za wypracowanie w poszczeglnych sowich
gaziach Rodziny wyranego procesu konsultacji blisko wsppracujc z
gremiami regionalnymi i krajowymi. Zachcamy do skupienia si na
nastpujcych zagadnieniach:
Kim s przybysze wok nas?
W jaki sposb obecnie im pomagamy?
Jakie nowe potrzeby pojawiaj si?
Jak moglibymy odpowiedzie na te potrzeby?
Czy my moglibymy by przybyszami, ktrzy potrzebuj przyjcia?

500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA


+1 (215) 715-3984 @: VFO@famvin.org WWW: famvin.org

Vincentian Family Office Bureau de la Famillie Vincentienne Oficina de la Familia Vicenciana

Te konsultacje i wyaniajce si z nich pomysy pozwol kadej gazi Rodziny


Wincentyskiej przygotowa na padziernik 2016 plan pracy, ktry zostanie
wdroony w 2017 r. Te plany pracy zostan nastpnie przedstawione Komisji
Wsppracy Rodziny Wincentyskiej, ktra na poziomie globalnym bdzie
koordynowa i wspiera te dziaania poprzez wyprodukowanie materiaw do
rozwaa i celebracji jak rwnie promujc ten rok i podjte dziaania na
porednictwem portalu Rodziny Wincentyskiej famvin.org W poowie 2018 r.
Komisja przygotuje rwnie zbiorcze sprawozdanie kocowe pod ktem wynikw
i poytkw tej inicjatywy tak, aby mona byo oceni rezultaty naszych dziaa na
poziomie globalnym.
Tam, gdzie Rodzina Wincentyska jest gboko zakorzeniona w miejscowych
realiach, zapraszamy Rodzin do wsppracy bd to lokalnie , bd regionalnie,
krajowo czy midzynarodowo. Jak to zauway sam Wincenty a Paulo,
najskuteczniejsi i najlepsi jestemy wwczas, gdy pracujemy wsplnie.
Przyjcie przybyszw do naszego otoczenia powinno by rwnie postrzegane
jako zaproszenie dla kadego, kto podziela (lub chciaby si nimi zainteresowa)
nasze wincentyskie wartoci, misj i duchowo. Osoby, ktrym obecnie suymy,
jeeli zaprosimy ich do tego, s tak samo zdolni do przyjcia przybyszw jak my
jestemy. To nie zaley od siy czy bogactwa albo hierarchii. To okazja dla kadego,
aby sta si czci naszej rodziny i dzieli si naszymi obchodami na przestrzeni
caego roku.

kliknij tutaj lub


zeskanuj kod QR, aby
pobra wersj eBook

500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA


+1 (215) 715-3984 @: VFO@famvin.org WWW: famvin.org