You are on page 1of 16

Europäisches Magazin SOWA

4. April 2016

PDO310 FO HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski ZECh
ZR CANTO DCCI
Napsal sowa (») dnes v 04:48, přečteno: 2×
I. Wstęp, rozwinięcie, argumentum (łac.), uzasadnienie celu wrzucenia na szalę niniejszych
rozważań zajawkami jednym słowem zasygnalizowanych zaledwie Stanowisk w dialogu
Nauczanego z Nauczanym, Ucznia z Magistrem, Młodzianka z Nauczycielem, wyjaśnienie: co
ma właściwie znaczyć jedno, drugie i trzecie słowo w Tytule barokowym zaiste, po
staropolsku rozwlekłym, co nie należy sądzić zaraz, iż niepotrzebnie inkrustowanym detalami
w podpunktach wyszczególnionymi, albowiem nie gubiącymi się wszakże przez to w
nadmiarze szczegółów, które mamiąc zazwyczaj błyskotkami wiodą Czytelnika nie
przygotowanego, nie uprzedzonego z Góry na czas o konieczności błyskawicznego
kojarzenia, syntetyzowania podawanych i ewokowanych myśli, mogłyby może i zwodzić na
Pokuszenie nazbyt łatwego rozgryzienia całej Prawdy (politycznej, ekonomicznej,
historycznej, narodowej, społecznej, kulturowej etc.) Polski za pierwszym kęsem, jednym
wbiciem zębów, tuż po otuleniu wargami spragnionymi owocu z drzewa poznania dobra i zła,
które z rozkazu Stwórcy, Kreatora i Pantokratora z Duchem św. rośnie w tej oto chwili, jak
rosło zawsze pośrodku Ogrodu nie wiodąc jednak samo z siebie nikogo, nigdzie, a już na
pewno nie na zatracenie z oczu celu i zakresu modlitwy i pracy Człowieka, po przyjęciu
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

4. April 2016

metody badawczej, uwzględnieniu stanu badań, uświadomienia sobie dorobku innych w
zakresie ujętym tytularnie; krótko mówiąc zapowiada się tu: co i po co w glossach
numerowanych na sposób filozofa, Prof. Wittgensteina eksplikuje się nie z wykrętami
świętych jeno dla ozdoby, skręcenia karku gapia oczyma wodzącego, rozglądającego się
prostacko za tysiącami postaci świętych rozsianych przez Wielkiego Budowniczego pod
kopułą kościoła Piotra i Pawła na Wileńskim Antokolu, ale po staropolsku wystawionych
niczym taraban, bojowy bęben, zdobyty na muzułmańskich Turkach pod
Wiedniem, dostępny przez wieki dla każdego, najbiedniejszego nawet Polaka i Katolika jako i
turysty w przedsionku lewej nawy jednej z najpiękniejszych, polskich budowli sakralnych,
perfidnie sprzątniętego przez miejscowych (nie powiem: Litwinów), przeniesionego ponoć w
oryginale i w stanie nienaruszonym do miejskiego muzeum w historycznym okresie
prywatyzacji wszystkiego, co tylko dało się przeszabrować w każdej, posowieckiej republice,
lecz po staropolsku podane na stół, czym chata bogata, a co szczegółowo Mickiewicz podał w
Panu Tadeuszu, jak w opisie tarczy Achillesa Wielki Poeta Grecki Europy przed wiekami.

I.I. PARAKLET Ad: Jaka jest obecna sytuacja Prawdy?
I.I.1. 6 Jezus odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca
inaczej, jak tylko przeze Mnie. 7 Skoro Mnie znacie, poznacie i mojego Ojca; od teraz też Go
znacie — i zobaczyliście Go,
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jan+14&version=NP
I.I.2. Obietnica przyjścia Ducha Prawdy. 15 Jeśli darzycie Mnie miłością, będziecie wypełniać
moje przykazania. 16 Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego Opiekuna,[a] aby był
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

4. April 2016

z wami na wieki — 17 Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo Go nie widzi ani nie
zna. Wy Go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. 18 Nie zostawię was sierotami.
Przyjdę do was. 19 Jeszcze chwila, a świat nie będzie Mnie już oglądał; lecz wy Mnie
będziecie oglądać, bo Ja żyję i wy będziecie żyli. 20 W tym dniu wy sami poznacie, że Ja
jestem w moim Ojcu i wy we Mnie, a Ja w was. Ibid.
I.II. Ad: Jaka jest obecna sytuacja Polski?

I.II.1. Koń
jaki jest,
każdy widzi
O
Zwierzętach
osobliwych
Nowe
Ateny,
Chmielowski
Benedykt
475
W Polszcze
Naszej rzecz
pamięci
godna y
podziwienia
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

4. April 2016

dawniejszych czasów stała się, co miraculo ad scribendum, że Koń przedany od Pana
Przebysława Srzeniawity, Panu iednemu do Węgier, potym w lat trzy do przeszłego Pana się
powrócił, stado Koni z sobą przyprowadziwszy, Paprocki.
I.II.2. Polskę się ma, albo nie ma. Myślą, mową i uczynkiem. Mea culpa, mea culpa, mea
maxima culpa.
I.III. Ad: Jaki jest Prof. Witold Kieżuń.
I.III.1. Wikipedia podaje, że za młodu prof. Witold Kieżuń był Polak i Katolik: : „Samodzielnie
wziął do niewoli 14 jeńców niemieckich (przy czym pozyskał 14 karabinów oraz 2000 sztuk
amunicji)[potrzebne źródło]„.
Do uwierzenia w to, że Witold Kieżuń ur. 1922 r. w Jeruzalem Północy, jak na Wilno mawiali
żydzi, nie zabił 14 Niemców i Katolików, czy ewangelików, czyli postąpił w zgodzie z 5.
Przykazaniem Bożym NIE ZABIJAJ, nie jest łatwowiernym Polakom i Katolikom potrzebne
żadne źródło; przyjmuje się bowiem na wiarę, nie tylko w zasadach Prawa Rzymskiego
przemawiającego w wypadkach wątpliwych itd., oświadczenie samego zainteresowanego,
nie stawiając żadnych pytań, np.: czy jeńcobiorca zdawał sobie sprawę z konsekwencji
popełnionego przez siebie czynu? Tzn. , czy Witold Kieżuń biorąc na garnuszek Powstańczej
Warszawy, na utrzymanie przez oblężoną i wygłodzoną Stolicę Polski 14 darmozjadów z
wojska niemieckiego, które pędząc na pewną śmierć przed czołgami cywilną ludność Miasta
na powstańcze barykady, chciał sobie odjąć od ust swoją rację dzienną z góry na dwa
tygodnie, czy zamierzał podzielić się z 14 wziętymi do niewoli niemieckimi żołnierzami
znienawidzonego wojska hitlerowskiego, racją żywnościową swoich 14 kolegów, Polaków i
Katolików?
Postawione pytanie znajduje swoje uzasadnienie w kierunku studiów prawniczych, które
zaledwie dwa lata później, w 1946 r. podjął Bohater naszych rozważań. Witold Kieżuń
aresztowany przez NKWD w marcu 1945 r. nikogo nie wsypał i do niczego się nie przyznał. Za
to 23 maja 1945 r. NKWD wywiozło go do łagru w Krasnowodsku, z którego „do kraju
powrócił na mocy amnestii w 1946”, jak podaje wikipedia nie wyjaśniając, jakim prawem
amnestia ogłoszona w Polsce przez Bieruta mogła zwalniać kogokolwiek w Związku
Sowieckim, a w szczególności obywateli obcych państw posiadającym status prawny więźnia
sowieckiego lagru?
Ten niejasny, tajemniczy element w życiorysie prof. Witolda Kieżunia, zdaje się być
dodatkowo zagmatwany informacją podaną w tym samym miejscu (wikipedia): „Był jeszcze
więziony przez Urząd Bezpieczeństwa”.
Witold Kieżuń, starszy od mojego śp. Ojca Władysława o 4 lata, który także był aresztowany przez
oficera NKWD i siedział w konspiracyjnych oraz państwowych więzieniach w Polsce, a po amnestii do
żadnych szkół nie chadzał, bo musiał zarabiać na życie i za nim chadzali, za zwykłym robotnikiem, do
śmierci, jeszcze po 1989, ten zaś, repatriant Kożuń, który ze Związku Sowieckiego z lagru wrócił, żeby
znowu zniknąć na parę miesięcy ludziom z oczu za sprawą Urzędu Bezpieczeństwa i zaraz po
kolejnym wypuszczeniu go przez ubowców z więzienia, „po wyjściu na wolność rozpoczął studia
prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył w 1949 (wcześniej, w
okresie okupacji studiował na tajnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego). W tym samym
roku wstąpił do Stronnictwa Demokratycznego[2]”.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

4. April 2016

I.II.2. Przychodzi stwierdzić: Miał Kieżuń szczęście, więcej szczęścia od tych Polaków i
Katolików, którzy w Rawiczu siedzieli ze śp. Ojcem Kosiewskiego. Cuda zdarzają się, jak
wiadomo nie tylko w medycynie. Zmarli patrzą spod sufitu stołu, na którym rosyjscy lekarze
dokonują sekcji zwłok Lecha Kaczyńskiego. Patrzą na Jarosława Kaczyńskiego z zięciem Lecha
Dubienieckim (także po studiach prawniczych, obecnie przebywa w areszcie wydobywczym)
obaj prawnicy po skończonych nie za paczkę masła studiach prawniczych zabawiają się
rytualnym, szamańskim spalaniem pod płotem w Smoleńsku sukni, w którą ubrana była
zabita Maria Kaczyńska. Niczczą debile bezkarnie dowody rzeczowe w sprawie katastrofy
powietrznej 10 kwietnia 207 r. przy czym Jarosław Kaczyński pieprzy o swoim ubowcu,
lektorze marksizmu-leninizmu nie chce wypowiadać się jednak krytycznie, żeby nie
zaszkodzić pracy Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, który osądzi chyba żydostwo z Polski ,
jak Karadzica ostatnio, albo uwolni Justycja ślepa, jeśli nie powiesi się w celi bez udziału osób
trzecuich; Jarosław Kaczyński idzie z własnym Ojcem w zaparte, wciska legendę bohatera
Powstania Warszawskiego, Opowieść o Prawdziwym Człowieku, którego trafił pocisk z
hitlerowskiego karabinu snajpera w palec od pociągania za cyngiel i to od tego zaraz w
pierwszym dniu wybuchu, tak zbiegło się, wybuchło nieszczęśliwie, że został
ranny i przeleżał powstanie na tyłach.
mysowa
3 dni temu
Oddam Dolniaka za kasztanka Kaczor PDO309 FO von Stefan Kosiewski ZECh ZR
CANTO DCC
26:36
1
418

Demokracja, sprawowanie władzy przedstawicielskiej nie polega na tym, że jakiś dyktator zastąpi
działalność parlamentu, Sejmu RP tajnymi spotkaniami powołanego przez siebie sztabu przygotowań
do wizyty papieża Bergoglio w Polsce, sowa.quicksnake.…
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

4. April 2016

I.II.3. Dzisiaj Kaczyński nie na tyłach, ale z przodu, na ścianie kościoła katedralnego w
Sosnowcu odsłonił tablicę "w hołdzie... na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim
poległym w drodze na obchody" , a zatem jest już precedens językowy i polityczny i córka po
Prezydencie RP Jaruzelskim może odsłaniać pomniki i tablice po całej Polsce w hołdzie
Prezydentowi RP "poległemu w łóżku" w drodze na obchody z Ministrem Jerzym Urbanem
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, który umożliwił generałowi Kiszczakowi, także
"poległemu w łóżku", ku chwale Ojczyzny śp. błogosławionego ks. Popiełuszki, Ministra
Czesława Kiszczaka, który zaprosił Jarosława Kaczyńskiego na Aperitif do Magdalenki per
procura, przez brata Lecha Kaczyńskiego, dłonią bliźniaka wznoszącego tam toasty na zmianę
z Bolkiem i z Michnikiem za zdrowie Pana Generała, za naszą, za waszą Przyszłość. Za rodinu!
" Ta tragedia stała się przedmiotem sporu, który trzeba zakończyć w prawdzie – mówił dziś
w Sosnowcu Jarosław Kaczyński mając na myśli prawdę goebellsowskiej propagandy
filmowej filmu fabularnego Krauze, który wchodzi za dwa tygodnie (14 dni) do pustych sal
kinowych pod tytułem "Smoleńsk" w atmosferze prawdy patriotycznego hasła: TYLKO świnie
siedzą w kinie.
3 miesiące/miesięcy temu
25:35 1 748
POLISH CHARLIE PDO259 twitter abo AFP ARION FO von
Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCLVI Jaroslav Hutka
sowa2.quicksnake.net/job/Dlaczego-Wicepr… Szczęść
Boże Państwu, witamy pieśnią nadziei nadesłaną
przedwczoraj dla Słuchaczy i Czytelników magazynu
europejskiego sowa ze Złotej Pragi razem z życzeniami
pomyślnego całego roku 2016 i wspomnieniem …
mysowa
I.II.4. W prawdzie prof. Witold Kieżuń , jak naucza wikipedia: w czasach stalinowskich
"pracował w Narodowym Banku Polskim", jednak był także współorganizatorem
Rewolucyjnego Komitetu Destalinizacji, by w latach 70. prowadzić wykłady z zakresu
zarządzania i administracji w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR[2]". W 2005 był
członkiem Honorowego Komitetu Poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach
prezydenckich. https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Kie%C5%BCun
I tu by chyba sztymowało,jedno z drugim, złoto do złota: Tusk, Barosso, Buzek, Goldwasser,
Goldwasser

I.IV. Ad: Kabala
14 Griazowiec
Jackie Tusk
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

4. April 2016

I.IV.1. Kabala 14. Jeżeli po wyjściu Witolda Kieżunia z więzienia stalinowskiego nie chodzili
za nim, jak za moim Ojcem chodzili i za każdym, kogo mieli w aktach, ale to on, Witold Kieżuń
zaczął chodzić na studia, które skończył wcześniej dzięki jakiemuś papierkowi
wystawionnemu uczynnie, jak ojcu Jarosława i Lecha Kaczyńskiego wystawiły, że skończył
Politechnikę Łódzką cudem prawdziwym po 18 miesiącach Bóg jeden wie, czego i u kogo się
ucząc, bo szkoły oficerskie SB nie trwały dłużej, niż półtora roku, to nie wgłębiając się w
Kabałę żydowską, ani żydokomunistyczną (tzn. tego, co jeszcze jest pisane synom złoczyńców
żydoubeckich) chciałoby się co nieco w nawiązaniu do wartości Litery Prawa 14, w związku z
liczbą 14 jeńców, z których przecież rodzina każdego wziętego do niewoli jeńca niemieckiego
może być po latach uznana w Roku Miłosierdzia, przez żydów piszących wikipedię, za źródło
potwierdzenia katolickiego i narodowego charakteru Witolda Kieżunia, wykładowcy Wyższej
Szkoły przy Komitecie Centralnym PZPR za Gierka. Zwłaszcza, śe zapisanie się przez Kieżunia
w 1946 r. nie do Stronnictwa Narodowego, czy chociażby Polskiego Stronnictwa Ludowego
Mikołajczyka, ale do jawnie żydoubeckiego Stronnictwa Demokratycznego mogłoby
obżydzać potomnym PARAKLETA 14-tu. Jan 14:16 Opiekun: gr. παράκλητος (parakletos),
oznacza opiekuna, orędownika, rzecznika, protektora i obrońcę.
I.IV.2. Griazowiec. Z lagru dla jeńców niemieckich na Syberii
(niestety nie dla tych 14 ujętych w Powstaniu Warszawskim
przez Witolda Kieżunia, bo tych przyszło wnet oddać) obejrzeć
można w internecie 54 negatywy wyniesione potajemnie przez
niemieckiego fotografa zawodowego, który będąc więźniem
lagru dostał zlecenie wykonania propagandowych fotek dla
Czerwonego Krzyża w Szwajcarii z życia kulturalnospołecznego Niemców uwięzionych i prawidłowo, ciepło
ubranych przy pracy na świeżym powietrzu. Grjazowiec 7150
obejrzeć można w Muzeum Dom Historii RFN. Präsident i Professor Dr. Hans Walter
Hütter, Prezydent Fundacji Haus der Geschichte nie wyjaśnia we wprowadzeniu (intro) nie
pisze prawdy o charakterze łagru w Griazowcu, w którym przed niemieckimi jeńcami
przetrzymywało NKWD jeńców z Wojska Polskiego. Wikipedia natomiast mówi jasno po
polsku, że lagier NKWD w Griazowcu tym różnił się od obozów w Kozielsku, Starobielsku i
Ostaszkowie, że stanowił miejsce gromadzenia jeńców wyselekcjonowanych przez NKWD
z obozów specjalnych do realizacji perspektywicznych planów, zatem fotograf zwolniony do
kraju miał perspektywę działania przed sobą tak samo, jak Witold Kieżuń, który po 1980 r.
wykładał w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, pracował dla ONZ w Afryce, itd. Nie
przeszkadzała nikomu ubecka przeszłość żydokomunistycznego wykładowcy Szkoły przy KC
PZPR, nikt nie posądzał fotografa o ew. pracę na dwie strony negatywu. Natomiast jeńcy
wojenni spod Stalingradu jednoznacznie poszli, jak wiadomo, na śmierć tak samo, jak wzięci
do niewoli żołnierze sowieccy, którzy nie przeszli na służbę dla Hitlera w ramach formacji SS,
wliczając w to RONA żyda Kamińskiego z Białorusi, itd., bandy żydoskich braci Bielskich itp.
I.IV.3. Albowiem nie ulegli ujęci przemocą tak samo jak i przetrzymywani krótko w trzech
wymienionych obozach obywatele RP a przez to zostali okrutnie zamordowani, czy to
strzałami w tył głowy, w ramach ludobójstwa wykonanego przez NKWD, zaś zaplanowanego
przez tych samych, żydokomunistycznych oprawców na Kremlu jednakowo na Polakach i
Katolikach, żydach i przechrztach (neokatechumenacie) w ramach Zbrodni Katyńskiej, którą
nikczemny złoczyńca Jarosław Kaczyński zamula w XXI w. bżydko, perfidnie i zadymia podle
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

4. April 2016

do spółki z trockistowskim KOR-owcem Macierewiczem tudzież resztą lumpenżydostwa ze
zafascynowanej obłędem sekty PiS-u, robiąc po śmierci ze zwykłych, pospolitych ofiar
wypadku spowodowanego przez głupotę prostackiego nakazu nie odchodzenia od decyzji
wylądowania w Smoleńsku, zawartą w ogłoszonej przez telefon satelitarny decyzji Dyktatora,
że nie skorzysta z Prawa Łaski dla Kazany i Błasika: nie orzeknie zmiany decyzji o lądowaniu,
żeby jedna sitwa nie była gorsza od drugiej sitwy (Tuska) w liczbie wizyt zagranicznych w
Katyniu, co na jedno wychodzi, bo i tak przełazi, jak bydło z partii do partii, a poza tym robią
wszystko, co im nakazuje globalistyczne, światowe żydomasoństwo.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

4. April 2016

II.I. Kabała 14 Jackie Tusk
II.I.1. Tusk ma w dłoniach nogi nie jednej cudownej dziewczyny. Dr. Ingo Tusk, młodszy
brat Donalda, rocznik '66, lekarz klubowy 1. FFC Frankfurt, etc. Klubu piłkarek nożnych, które
mając boisko w parku obok basenu Brentanobad, w dzielnicy Rödelheim, nie muszą mieć
pojęcia o tym, kim była Bettina z męża von Arnim, z domu Brentano, córka bankiera, który
na 13 ha ziemi założył park, w którym miewał też gości romantycznych, jak córka, która
umiała podskoczyć, z mienacka przysiąść wdzięcznie na kolanach poety starszego od niej
znacznie, wiele bardziej wtajemniczonego w arkana Sztuki Królewskiej, zakładania,
powiedzmy: parków angielskich niczym Graf Pückler z Muskau na Łużycach, Johanna
Wolfganga von Goethe, który mógł przecież, nie tylko o roli społecznej ławeczek
ustawionych na zakończeniu osi diagonalnych ale i chociażby o kolorach, przede wszystkiem.
II.I.2. Jackie Groenen nie musi znać, ani poznawać twórczości epistolarnej Bettiny von
Arnim, zapyzionej z miłością poetki do poety zamienionego przez nią w tym celu
romantycznego zapyzienia w natchnienie; w kogóż zatem? W poetessa? Jackie ma wszystko:
inteligentny uśmiech, spojrzenie pełne wdzięku, gibkość łani, rącze nogi, na których mógłby z
chęcią przysiąść owad uskrzydlony, zaliczany do motyli, bez obaw o to, że dziewczę wprawi w
konfuzję, czy żeby kontuzją ew. łękotki ucieszyć Tuska, szefa kliniki ortopedycznej Szpitala
Czerwonego Krzyża, któremu i tak tylko pozazdrościć samego choćby kontaktu okresowego z
czystą Kartą Zdrowia Zawodniczki. Niechaj tak już pozostanie, św. Antoni!
II.I.3. Czym innym jest Bettina von Arnim dla Poety Polski, w Parku nad rzeczką Nidda, gdzie
w altankę została wmurowana tablica, że tutaj Goethe i Clemens Brentano bynajmniej nie
"polegli w drodze ku chwale Ojczyzny", ale przysiadywali sobie zwyczajnie, żeby podumać dla
potomnych, tzn. żeby potomni mogli dumać, że ci dwaj, romantyczni poeci nic innego do
roboty nie mieli, jak tylko się schadzać dla potomnych w tym miejscu na Ziemi i dla dumania,
żeby dumać, że potomni będą ich za takich mieli .
Stefan Kosiewski
21 godz.

Przed dojściem Hitlera do władzy. Wyjazd cadyka z Góry Kalwarii rabina Abrahama
Mordechaja Altera do Palestyny, 18.01.1932 Nowa Jerozolima nosiła już wówczas nazwę
Góra Kalwaria. Żydzi nazywali ją jednak Ger, co w języku jidysz oznacza „nawrócony”. Góra
Kalwaria pod Warszawą - historia, największe atrakcje Foto: 1-R-1012-2 / Narodowe
Archiwum Cyfrowe http://sowa.quicksnake.org/judaica
Góra Kalwaria pod
Warszawą historia, największe
atrakcje
Czym innym we
Frankfurcie musi
być banknot 5markowy w
uroczym kolorze
nadziei z
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

4. April 2016

wizerunkiem dziewczęcia urody Esterki, czym innym surowy akwedukt rzymski, kolumny
cztery, doryckie w bramie, które żydowskim dzieciom na Węgrodzie w Czeladzi, na Bałutach
w mieście Łodzi, w Tomaszowie Mazowieckim, Gere (czy Kehre?) Górze Kalwarii nic już nie
mówią chyba dzisiaj, jeżeli nie przynoszą zysku, a jeszcze przyjdzie płacić zinsazins od
przetrzymywania w banku, bo Draghi, który ma się za mocniejszego od Jarosława
Kaczyńskiego a w dodatku na całą Europę mądrzejszego od Kieżunia, Balcerowicza, Sachsa,
Sorosza itp. spekulantów żydoskich spekuluje tak stawiając na obniżeniu wartości EURO, że
życie staje się kiepskim żartem przy takich i wnet banknoty rozrzucać będą jeszcze żydy nad
Republiką Federalną Niemiec jako Helikoptergeld, jak w Ameryce już było przed paru laty.
II.I.4. Kabała 14 Jackie
Jackie Groenen @Jackie_10_
Today my biggest football Hero passed away. I can't even explain how sad
this makes me. R.I.P. #CRUYFF #14
24. März
Dr. Ingo Tusk, młodszy brat Donalda, rocznik '66, jest lekarzem klubowym 1. FFC
Frankfurt
II.I.4.1. Kabała 14 Jackie Precognition
Präkognition
III.I.2. Ad Kożuń 14.: Prof. Witold Kożuń ma gadane, jak Smolar, tzn. klepie jednym
tchem shit oczywisty, rozumowi bluźniący
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/04/jaka-jest-obecna-sytuacja-prawdy-polski.html
III.I. Kożuń jaki jest każdy widzi
III.I.2. ROWER Ad Kożuń 14. Prof. Witold Kożuń na filmie obejrzanym przez setki tysięcy
widzów na youtube wyznaje, że pracując w Stanach Zjednoczonych zdobył się na zakup
taniego (za 95 dolarów) o niskiej wartości roweru chińskiej produkcji, bo wszyscy tak robili.
Wyciąga z tego wnioski dwa: że dzięki zarzuceniu Ameryki chińskimi towarami o niskiej
wartości i cenie Chiny są w tej chwili potęgą gospodarczą (zdanie 13.), natomiast w Polsce jak
jest, każdy widzi (zdanie 15.).
II.I.3. W tych samych latach '80 XX w., kiedy Profesor Kożuń rzucał się pracując na uczelni w
Stanach na tani, chiński rower (mikroekonomika Kożunia) we Frankfurcie nad Menem
ukazywała się gazeta o tytule: "Sperrmüll", w której przeciętni Niemcy, nie bogatsi
bynajmniej od przeciętnych Amerykanów, dawali ogłoszenia typu: Oddam za darmo auto,
może być do poszlachtowania, ale ma jeszcze kilka miesięcy ważne badania techniczne,
jeździ, benzyna w baku.
W tym czasie, latach stanu wojennego, Poeta Polski, który przebywał na azylu we Frankfurcie
nie był zainteresowany samochodami
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

4. April 2016

Wybrał sobie ogłoszenie z pobliskiej miejscowości kuracyjnej Bad Soden: oddam rower mało
jeżdżony. Pojechał po ten rower i przywiózł autobusem, do piwnicy schował, żeby stał. Jeść
nie woła. Natomiast tysiące innych Polaków kupowało takie rowery w tym czasie na pchlim
targu za 20 DM sztuka i wywoziło do Polski na handel. Prof. Kożuń, rocznik 1922 miał ponad
60 lat, kiedy zapragnął i rzucił się na rower w Stanach; ja w tej chwili natomiast niemiecki
rower z przerzutkami, nie używany przeze mnie, a w ogóle jak nowy, oddam Profesorowi
wypowiadającego się publicznie w celu ogłupianie Narodu Polskiego, i nie musi to być
koniecznie Kożuń. Ważne, żeby pedałował, a nie pieprzył głodnych kawałów. Rower trzeba
pewnie podpompować, albowiem piwnica klimatyzowana, ale przez to mogło powietrze z
kół ujść; np. do kierownicy. Nie wiem, nie znam się na sporcie. Kibicuję Jackie. Witold Kieżuń
ma z Gliwic do Hanoweru 150 km i nie przejęzyczył się z pewnością, bo gadane ma, jak
nakręcony i w tym samym zdaniu 20 nie chce zrozumieć, że to właśnie tańsza siła robocza i
miejsce na wolnym rynku w państwach prostytuujących się w Specjalnych Strefach
Ekonomicznych Europy Wschodniej, Chin, Tygrysów Azji itd. legły u podstaw systemowych
podstaw Nowego Cudu Gospodarczego, który chyba jednak w tej
chwili kończy się już globalnie, jak niegdyś kolonie greckie i
fenickie w Zachodniej Europie.
Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski

https://gloria.tv/audio/1vdx9CniGYo
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

4. April 2016

Przypisy:

Jarosław Kosseda 30 grudzień 2015 Posłuchajcie ze zrozumieniem...
https://www.facebook.com/jaroslaw.kosseda/videos/1009791119077099/
III.I.1. Ad Kożuń 3.: Kożuń nie wie nawet tego (albo nie chce, nie ma odwagi powiedzieć),
że Soros robi za słupa
https://de.wikipedia.org/wiki/Quantum_Funds
Bis 1992 weitgehend unbekannt, wurde Quantum Funds durch die Spekulation auf
Grundlage der Global-Macro-Strategie gegen das überbewertete Britische Pfund bekannt.
Prof. Witold Kieżuń
1. Podstawowym problemem dla mnie jest struktura ekonomiczna i stworzenie państwa
według zasad solidarności. a więc społeczna gospodarka, w której nie ma za dużych
rozbieżności; nie ma takiej sytuacji, jaka istnieje w obecnej chwili.
2. Otóż, praktycznie rzecz biorąc, w tej dziedzinie Okrągły Stół nie spełnił oczekiwań, ale
trudno było spełnić te oczekiwania, dlatego że podstawowe założenia gospodarki
ekonomicznej, gospodarki polskiej były już załatwione jednostronnie, załatwione były w
gruncie rzeczy nie w polskim interesie, a w interesie światowego kapitału.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

4. April 2016

3. Dn. 8 maja 1988 r. przyjechał do Polski George Soros, jeden z 10 najbogatszych ludzi
świata, wielki spekulant, https://de.wikipedia.org/wiki/George_Soros który miał
jednocześnie ambicje typu politycznego. Spotkał się z ówczesnym kierownictwem
politycznym i stworzył Fundację Batorego.
4. Która w przeciągu paru miesięcy przygotowała Ustawę, która została uchwalona;
paradoksalna historia: partia komunistyczna, partia której 1. punkt Statutu głosił, że "my
chcemy zlikwidować kapitalizm po to, żeby stworzyć społeczeństwo socjalistyczne",
jednogłośnie uchwaliło Ustawę, tzw., Ustawę Wilczka dn. 22 grudnia 1988 r. wprowadzając
system kapitalistyczny wg. Kodeksu Handlowego z 1934 r.
5. I co się dzieje dalej? Natychmiast powstaje decyzja stworzenia 9 banków z Banku
Narodowego, który będzie udzialał kredytów na rozwój prywatnej gospodarki.
6. I teraz mamy Okrągły Stół; co trzeba zrobić? No, już sytuacja już jest załatwiona, bo już
wiadomo, że mamy ustrój kapitalistyczny. I wobec tego jest teraz problem: jak przestawić
gospodarkę socjalistyczną na gospodarkę kapitalistyczną? A więc, w jaki sposób
przeprowadzić prywatyzację? Czy poprzez reprywatyzację, a więc oddanie dawnym
właścicielom, czy nie? Czy, czy, czy... wprowadzić kapitał zagraniczny? Czy nie? Jak długo to
ma wszystko mieć miejsce? Jaka musi być strategia? Jak trzeba będzie ewentualnie, to było
pewne, bo wtenczas już powstał problem inflacji. Jak zlikwidować inflację. I tutaj Okrągły Stół
nie zrobił absolutnie nic.
7. Natomiast, co się dzieje dalej? Dalej, proszę państwa, przyjeżdża, hm... finansowany przez
G. Sorosa Jeffrey Sachs, https://de.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Sachs nawiasem mówiąc
znałem go, bo byłem też w Harvardzie, młody profesor Harvardu, wtenczas miał chyba 32,
czy 30 lata... I on, proszę państwa porozumiewa się z kierownictwem Solidarności,
konkretnie, tzn. z kim? Od razu z Geremkiem, potem z Kuroniem, potem z Michnikiem i
potem z Wałęsą.
8. I mówi, że: ja przedstawię wam olbrzymi, kapitalnie już sprawdzony program likwidacji
inflacji i natychmiastowego wprowadzenia systemu kapitalistycznego. Oni wszyscy mu
odpowiadają - ja tu cytuję jego wspomnienia, jego książkę; to wszystko, co ja mówię, zostało
opisane w książce G. Sorosa (może ktoś pamięta, zna angielski)..... An d w 1990 r.
napisane i książka wydana po polsku Jeffrey Sachsa: Koniec z nędzą; on to wszystko pięknie
opisuje. Otóż wszyscy ci przywódcy Solidarności mówili: nie mamy zielonego pojęcia o
ekonomii. Niech pan to natychmiast napisze, a my to wprowadzimy, bo panu wierzymy.
9. I on dokładnie w 24 godz. opracowuje program, który potem, w tej chwili nazywany jest
Programem Balcerowicza. To nie jest program Balcerowicza. Balcerowicz go tylko realizował.
Z tym, że parę punktów zmienił.
10. I na czym on polegał? On polegał, proszę państwa, na wprowadzeniu tzw. systemu
Konsensusu Waszyngtońskiego, który był wprowadzony pod koniec XX w. w państwach
afrykańskich, w państwach dawniej koloniach, teraz w państwach obecnie samodzielnych, po
to, żeby zdobyć cały tamtejszy przemysł.
11. No i następuje olbrzymia ofensywa kapitału zagranicznego: otwarte granice i, proszę
państwa, natychmiastowy proces prywatyzacji. To jest proces nie reprywatyzacji (tzn. ani
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

4. April 2016

Wedel nie dostał swojej fabryki, ...ani Calisia nie dostała, nie ma reprywatyzacji, jest tylko
prywatyzacja i rzuca się kapitał zagraniczny.
12. I co się dzieje? Następuje niesłychana sytuacja skandaliczna wykupienia prawie za darmo
polskiego dorobku produkcyjnego, przy czym lepsze firmy, firmy o wyższym poziomie
ekonomicznym zostają zakupione i albo zlikwidowane, albo wprowadzana tam jest jakaś
taka, marginesowa produkcja, chodzi o to, żeby nie było ewentualnej konkurencji.
13. Ktoś mówi: no, tak, ale polska produkcja tej tzw. wysokiej techniki, nie miała wysokiego
poziomu. No więc, dlaczego się bali konkurencji? A tak, bo mieli już doświadczenie Chin. A
wiecie, co Chińczycy zrobili? Chińczycy zrobili bardzo mądrze i w tej chwili są już trzecią
potęgą na świecie.
14. Mianowicie Chińczycy rzucili na rynek kapitalistyczny swoje średniej i niskiej wartości
produkty, ale po bardzo niskiej cenie. I, proszę państwa, wszyscy kupowali; no, ja w tym
czasie byłem w Stanach Zjednoczonych, kupiłem sobie chiński rower za 95 dolarów podczas,
kiedy najtańszy rower amerykański kosztował 250. Wszyscyśmy kupowali, my oczywiście
tego nie wymyśliliśmy. To wszystko zostało zlikwidowane.
15. I teraz, proszę państwa, tu jest problem, tytuł jest: Jaka jest obecna sytuacja? Obecna
sytuacja Polski jest tragiczna, bo: po pierwsze, my mamy w tej chwili strukturę państwa
kolonialnego.
16. Ja to świetnie wiem, bo ja byłem przez wiele lat Dyrektorem Projektu ONZ dla
modernizacji krajów Afryki środkowej.
17. I wiem, jak to wygląda. Nie mamy, proszę państwa, finansów. Na 60 banków mamy tylko
3 banki polskie. Z tego jeden, tylko jeden bank ma 100 proc. kredytu.
18. Nie mamy wielkiego handlu, proszę państwa. Wielki handel jest, supermarkiety, to
wszystko są zagraniczne.
19. Nie mamy wielkiego przemysłu; mamy trochę tych przedsiębiorstw, ale na sto
największych przedsiębiorstw jest tylko 33, 34 polskie.
20. Jaki jest efekt? Efekt jest ten, że zagraniczne przedsiębiorstwa płacą nam 4 razy mniej.
Jeśli państwo porównacie płace Opla, proszę ciebie, który ma firmę w Gliwicach i obok w
Hanowerze, 150 km, którzy to samo produkują, stosunek płac jest 1:4.
21. A więc oczywiście nas eksploatują w straszny sposób. A jednocześnie to stwarza sytuację
tragiczną: mamy, proszę państwa, stale 13,2 mln bezrobocia, ale największa tradycja to jest
co? To jest, proszę państwa odpływ z Polski, wg. ostatnich danych GUS-u, proszę państwa, 2
mln. Polaków już nie wróci, a milion Polaków prawdopodobnie, stale się kręci między Polską,
a zagranicą, prawdopodobnie nie wróci.
22. Mamy 2 mln bezrobotnych, mamy tragiczną sytuację w perspektywie, jeśli chodzi o
fundusz emerytalny, i mamy olbrzymie zadłużenie. W tej chwili, proszę państwa oficjalne
zadłużenie to jest bilion 35, 350, czy 35 miliardów, ale faktycznie rzecz biorąc jest koło 4
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

4. April 2016

bilionów, dlatego że jest olbrzymie zadłużenie funduszu emerytalnego, olbrzymie zadłużenie
funduszu zdrowia.
23. Jesteśmy w tragicznej sytuacji. I w tej chwili zachodzi konieczność mobilizacji bardzo
daleko idącej ekonomicznej. Polegającej przede wszystkim na czym? Na tym, żeby
odbudować polski handel, żeby odbudować polski przemysł, żeby proszę państwa
bojkotować, że tak powiem, handel zagraniczny, kupować polskie rzeczy, żeby proszę
państwa rozwijać polską bankowość.
24. Bo w tej chwili nasza sytuacja jest tragiczna, bo u nas jest, proszę państwa, 90 % banków,
w Niemczech jest 30 % banków zagranicznych. U nas jest, proszę państwa 30 % , 70 %
wielkich przedsiębiorstw zagranicznych, a w Niemczech, we Francji, Wielkiej Brytanii jest
tylko 30 % zagranicznych. To jest normalna struktura.
25. Koło 100 mld zł rocznie, proszę państwa odchodzi, ZYSKU zagranicznych przedsiębiorstw
odchodzi; możecie państwo sprawdzić, przeczytać możecie te wyliczenia w mojej książce, w
bilansie płatniczym: ZYSKU zagranicznych przedsiębiorstw odchodzi.
26. I myśmy, proszę państwa, w okresie właśnie Okrągłego Stołu, co powinni byli zrobić
przedstawiciele tej Grupy?
27. Opracować, w jaki sposób zbudować system gospodarki społecznej w Polsce?
Kapitalistycznej, ale społecznej.
28. W jaki sposób nie dopuścić do tego, żebyśmy byli wykupieni przez kapitał zagraniczny. I
żebyśmy się znaleźli w sytuacji państwa skolonizowanego.
29. I to jest w tej chwili podstawowy problem polityczny, ekonomiczny i wszyscy musimy się
zmobilizować, żeby z tej tragicznej sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy, wyjść. I tyle
chciałem państwu powiedzieć, dziękuję.

PDO L. dz. 296 po Myśli ks. Prof. FranzPeter Tebartz-van Elst, Sekretarza Ojca
św. Franciszka ds. Nowej Ewangelizacji
Rzecznik Interesu Społecznego Polnisches Kulturzentrum e.V. zaprasza Polki pracujące przy 2,7 mln
niedołężnych, starych Niemek i Niemców na projekcję dokumentu filmowego, który nie jest
bynajmniej dowodem w Sprawie ze Zawiadomienia Narodu Polskiego o tym okrutnym, totalnym
zniewoleniu, które do roku 2030 zwiększy się fenomenalnie, albowiem już niewidzialna dłoń rynku
liberałów typu Tuska i Petru pisze na ścianie tajemne trzy słowa, które odczytuje się jako zwiększenie
liczby zniedołężniałych, a wygodnych dla siebie niemieckich rencistów do 3,4 mln, co gwarantuje
dobrobyt w Niemczech dla ludzi urządzonych dobrze. Jak również bandycka zmowa nikczemnych
złoczyńców, spisana w Magdalence 1989 r., wyniesiona z willi MSW PRL w tzw. dyplomatkach przez 3
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

4. April 2016

(słownie: trzech) księży św. Kościoła Rzymskokatolickiego i Lecha Kaczyńskiego. A przypieczętował
Traktat o przyjaźni między RFN a PRL, którego 25-letnią rocznicę Duda z Kaczyńskim pewnie chcą
jeszcze obchodzić 17. 06. br. z wolnej stopy i jako żywo na Wawelu, jeżeli po dramatycznym zamachu
na A 4, jeden pojechał sobie drugim autem spokojnie na narty, zaś drugi poszedł obwieścić
kapelanowi Prezydenta RP, że Andrzej Duda, jeszcze jako Prezydent-Elekt nie po to zrobił go za ks.
Cebulę, żeby odprawiał nie wiadomo komu potrzebne msze dziękczynne, w których i tak nikt nie
partycypuje, bo kijki do nart nawet nie powykrzywiały się przy złapaniu gumy w celu uświadomienia
sobie przez debili zafascynowanych obłędem, że mają tak oto pretekst osiągnięty, wypracowany
przez dzielnego oficera BOR, któremu kupi się nowe auto służbowe do wożenia Głowy Państwa, na
korzystny kredyt. Czuwaj! Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam.
Z Panem Bogiem Stefan Kosiewski we Frankfurcie nad Menem 8 marca 2016.

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/Komisja-Bezstronna-ds-Ustalenia-PrzyczynyZamachow-PDO296-Moralia-z-Ogrodu-Fraszek-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZR-ZECh-CANTODCLXXXI
Były Biskup Limburga, któremu papież Bergoglio powierzył
Urząd Apostolskiego Delegata w Papieskiej Radzie, tj. dykasterii
ds. szerzenia Nowej Ewangelizacji, czyli katechezy w
środowiskach zapuszczonych, zaniedbanych religijnie, głównie
żydostwa przechrzchczonego dla picu, korzyści materialnych i z
tzw. potrzeby politycznej (casus: Dorn w Polsce, były Marszałek
Sejmu ale i bracia Kaczyńscy, Lech i Jarosław, których trzymały
do chrztu same przechrzty, dwie siostry żydoskie cudem ocalałe po likwidacji getta
Warszawy 1943 r. i po zagładzie 250 tys. polskiej ludności cywilnej stolicy, głównie z ręki tzw.
własowców, tj. RONA (POHA) żyda Borisława Kaminskiego z Białorusi, którego załatwił w
końcu strzałem z pistoletu, zwabiwszy podstępnie w pułapkę na terenie byłego getta w
Łodzi, w ramach dintojry, kłótni o łupy, majątek zagrabiony Polakom, drugi generał SS
żydoskiego pochodzenia, który używał
sztucznie utworzonego przez siebie
nazwiska von dem Bach-Zelewski.
Królowo Polski, jestem przy Tobie pamiętam,
czuwam, bo spędza mi sen z oczu zapowiedź
kolejnego szargania sacrum przez Dziwisza,
który powinien chyba rozważyć odejście na
emeryturę przed przyjazdem Franciszka do
Polski, ażeby nie narzucał się w Łagiewnikach
z umęczaniem Głowy Syna Twego a Pana
Naszego, Jezusa Chrystusa koroną z cierni
(Dornów po żydosku, w żargonie jidisz
mówiąc). Bo czy Polaków to nie oburzy np.,
jeśli tzw. Niemcy zechcą sobie zakpić w byłej
NRD z Chrystusa podniesieniem Go do
godności barona Bayernu Monachium, a żydy na Słowacji zaświecą złotą koronką cygańskiego
barona w szczęce wyszczerzonej w Spiskiej Wsi? Od zarazy niszczącej Naród Polski, Kościół św.
Rzymskoikatolicki, zachowaj nas Panie. Szczęść Boże! https://gloria.tv/audio/qiJnMmZnb3j
http://sowa2.quicksnake.net/job/Tusk-ma-w-doniach-nogi-nie-jednej-cudownej-dziewczyny
https://de.scribd.com/skosiewski