You are on page 1of 4

Ante Vranković

Domjanideva 15
10380 Sveti Ivan Zelina

Ministar pravosuđa g. Ante Šprlje
Vukovarska 49
10000 Zagreb

Sveti Ivan Zelina, 4. travnja 2016.

PREDMET: Potraživanje odgovora na moju prijavu korupcije u radu djelatnica USKOK-a I. Andrić i A. Vrankić od 15. i 16. veljače o. g.

Poštovani g. ministre,
danas sam primio dopis iz Vašeg ministarstva koji se odnosi na moju neimenovanu „predstavku“ (nije
naveden datum mog dopisa na koji se odgovara, kako je to u Ministarstvu inače običaj) u kojoj se ja navodno
„pritužujem na rad Hrvatske odvjetničke komore“ (Prilog 1/B).
Ja Vama međutim nikada nisam poslao nikakvu predstavku u kojoj se pritužujem tj. žalim na rad
Hrvatske odvjetničke komore, ved jedino „Prijavu nezakonitosti i korupcije u radu djelatnica USKOK-a Ivke
Andrić i Andreje Vrančić“ kako je to jasno naznačeno u predmetu te prijave, a što se u odgovoru Vaše
pomodnice Maje Grubišin uopde ne spominje, iako je taj predmet bio vrlo jasno, vidno istaknut ne samo u
1

2

3

mojoj prijavi , ved i u njezinoj dopuni , te u mom fax-dopisu od 30. ožujka , na koji dopis gđe Grubišin poslan
istog dana, 30. ožujka (Prilog 2/A), antidatiran nadnevkom 18. ožujka (Prilog 1/A), očito predstavlja odgovor.
U istom svojem dopisu gđa Grubišin posve irelevantno navodi moje dopise Ministarstvu od 6. lipnja
2010. i 17. travnja 2012., koji nemaju nikakve veze s predmetom moje prijave, obzirom da sam se USKOK-u,
4

nezakonitosti u radu kojeg sam Vama prijavio, prvi put obratio tek 10. 1. 2013.
Ovakvo izbjegavanje biti stvari doseglo je u dopisu gđe Grubišin vrhunac u tvrdnji da je „Ustavom
Republike Hrvatske, u članku 27 propisano da je odvjetništvo samostalna i neovisna služba i da Ministarstvo
pravosuđa ne može utjecati na odluke Hrvatske odvjetničke komore“. Međutim, gđi Grubišin je sigurno
poznato da Ustav ne abolira članove Hrvatske odvjetničke komore od primjene Kaznenog zakona, tj. od njihove
odgovornosti za počinjena kaznena djela, kako to gđa Grubišin iz neznanja ili pak svjesno pogrješno implicira.
Ovakvo izbjegavanje odgovora na moju Prijavu od 15. i 16. veljače me nije začudilo, jer sam Vas ved u
dopuni prijave poslanoj 16. 2. upozorio na činjenicu da u Vašem ministarstvu rade osobe koje su po majci
Jasenki rođ. Bajid rod Mladena Bajida5, koji je ved godinama na glasu kao glavni zaštitnik korupcije u našem
pravosuđu. Riječ je, konkretno, o Vašem pomodniku Ivanu Crnčecu, koji mi je još 2012. implicite u ime Vašeg
Ministarstva poručio da umrem, o čemu sam održao javno izlaganje, a koji je sin Miljenka Crnčeca, klasičnoga
mafijaša umrlog nasilnom smrdu, o čijim brojnim kaznenim djelima možete na Internetu nadi mnogo podataka.
Stoga se dakle moj strah glede utjecaja Crnčeca na neadekvatno rješavanje moje prijave, izrijekom
izražen u njezinoj dopuni od 16. veljače (zadnji odlomak), nažalost pokazao posve opravdanim, te sam stoga
logično bio prisiljen sadržaj i tog dijela prijave također učiniti dostupnim javnosti na Internetu.
Sve navedeno ne ostavlja mi nikakvu drugu mogudnost nego da iznova započnem potpuni štrajk glađu,
uz napomenu da de za moju smrt u tom štrajku, uz trojac iznuđivača mita iz HOK-a, te Andreju Vrančid i Ivku
Vrančid iz USKOK-a, sada - ukoliko na svoju prijavu od 15. i 16. veljače iz Vašeg Ministarstva niti nakon ovog
pojašnjenja u zakonskome roku od 15 dana ne dobijem adekvatan odgovor - neizbježno biti odgovorna i Vaša
pomodnica Maja Grubišin, jer je slanjem irelevantnog dopisa u kojem je na moju prijavu protiv nezakonitog
rada USKOK-a autistično pisala o HOK-u kojeg uopde nisam prijavio, ona izravno štitila korupciju u USKOKU-u.
Obzirom da de o svemu ovome uskoro biti detaljno obaviješteni ljudi iz Sabora i mediji, a u slučaju
moje smrti u štrajku glađu i relevantne međunarodne institucije, nadam se da du na svoju prijavu protiv
nezakonitog rada dviju djelatnica USKOK-a od Vas dobiti navedenom predmetu moje prijave, te zakonu i
dokazanim činjenicama adekvatan odgovor, jer je to jedini način da se izbjegne izravna odgovornost djelatnika
Vašeg Ministarstva (=Vaše pomodnice Maje Grubišin) za moju izglednu smrt u štrajku glađu.

1

Dostupno na linku: https://www.scribd.com/doc/300483717/Prijava-ministru-%C5%A0prlji-15-2-2016
Dostupno na linku: https://www.scribd.com/doc/300485738/Dopuna-prijave-ministru-%C5%A0prlji-16-2-2016
Dostupno na linku: https://www.scribd.com/doc/306380596/Faks-ministru-%C5%A0prlji-30-3-2016
4
Dostupno na linku: https://www.scribd.com/doc/300483717/Prijava-ministru-%C5%A0prlji-15-2-2016, str.3 bilješka 11 (link: https://www.scribd.com/doc/138995033/PrijavaUSKOK-u-10-1-2013-Predrag-Laban)
5
Dostupno na linku: https://www.scribd.com/doc/300485738/Dopuna-prijave-ministru-%C5%A0prlji-16-2-2016
2
3

PRILOG 1

PRILOG 2

Povratnica koja dokazuje primitak ovog dopisa tj. Potraživanja u Ministarstvu pravosuđa

Vidjeti i linkove:
https://www.scribd.com/doc/309278708/Pomo%C4%87nica-ministra-pravosu%C4%91a-MajaGrubi%C5%A1in-kr%C5%A1i-5-%C4%8Dlanaka-Ustava-RH
https://www.scribd.com/doc/309959941/Pomo%C4%87nica-ministra-pravosu%C4%91a-MajaGrubi%C5%A1in-%C5%A1titi-korupciju-u-USKOK-u-a-Ministarstvo-%C5%A1uti-i-ne-odgovara-na-upiteoglu%C5%A1uje-se