You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 6 kwietnia 2016 | Nr 7 (208)

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

RACIBRZ REMONTY

Ogrdek jordanowski
wreszcie doczeka si rewitalizacji
PAWE STRZELCZYK

Ogrdek jordanowski to
specjalistyczny teren zieleni zakadany gwnie na
terenie miast przeznaczony
dla dzieci i modziey. Nazwa pochodzi od nazwiska
krakowskiego lekarza Henryka Jordana, pomysodawcy i zaoyciela pierwszego
ogrodu tego typu w Krakowie. Dzisiejsze tereny
zabaw dla dzieci, chocia
nazywane ogrodami jordanowskimi, pod wzgldem
kompozycji niewiele maj
wsplnego z pierwotn form Parku Jordana wyraaj jednak t sam trosk
o zdrowie i prawidowy rozwj dzieci i modziey.
Raciborski ogrd ley
w obrbie ulic Stalmacha i
Miarki. Niestety, czasy jego wietnoci ju dawno
miny, i cho nadal jest
chtnie odwiedzany i wykorzystywany przy rnego rodzaju wydarzeniach,
wyposaenie i estetyka pozostaj wiele do yczenia.
Nie oznacza to, e jego los
jest mieszkacom obojtny. Wrcz przeciwnie, gosy
o koniecznoci rewitalizacji
tego terenu sycha od wielu lat. W 2010 roku miasto
zlecio nawet opracowanie
dokumentacji remontowej.
Nic jednak z tego nie wyszo, z powodu tego samego

Wizualizacja 1

Wizualizacja 2
co zawsze - braku pienidzy
(opracowany projekt okaza
si zbyt drogi). Prbowano
wyremontowa ogrd, zgaszajc go do konkursu Nivea oraz w ramach budetu
obywatelskiego, ale te bez
rezultatu.

Tymczasem dziki uporowi osb dcych do rewitalizacji terenu pojawia si realna szansa, e wkrtce do tego
dojdzie. W urzdzie miasta
powstay dwie koncepcje zagospodarowania tego miejsca. Bd one przedmiotem

otwartych konsultacji spoecznych, ktrych model i


termin zostanie wypracowany przez zesp roboczy pracujcy pod przewodnictwem
radnego Wiesawa Szczygielskiego, ktry za punkt honoru postawi sobie zaatwienie
sprawy jeszcze w tej kadencji. W pracach nad koncepcj pracowali jako konsultanci spoeczni ponadto
m.in. Anna Jagierska, Ewa
Klimaszewska, Joanna Mucha. Od p roku trwaj ju
konkretne ustalenia z magistrackim wydziaem inwestycji. Ich efektem s dwie
propozycje. Zesp zgasza
jeszcze, co mona poprawi,
aby powstao satysfakcjonujce wszystkich wielopokoleniowe miejsce rekreacji. Jeli zajdzie taka konieczno,
adna z koncepcji nie bdzie
realizowana w takim ksztacie jak zostaa przedstawiona, a wykorzystane zostan
poszczeglne elementy kadej z nich.
I na koniec najwaniejsze: kiedy doczekamy si
konkretw? - Chcemy zrobi to w dwch etapach. Nie
powinno to trwa duej ni
dwa lata i w 2018 ogrdek
powinien ju funkcjonowa.
Jednak jeli dobrze pjdzie,
to w duym stopniu moe by
ukoczony i oddany do uytku ju w 2017 roku - zapewnia Wiesaw Szczygielski.

REGION - EKOLOGIA

Fundusz oraz Izba Rzemielnicza


w Katowicach bd wsppracowa.
Przedsibiorcy to jedna z najliczniejszych
grup beneficjentw Funduszu.

Czytaj wicej str. 7

RACIBRZ - POLICJA

AMFETAMINA W MIESZKANIU RACIBORZANINA


Raciborscy policjanci zatrzymali 27-letniego mczyzn, ktry posiada
znaczne iloci narkotykw,
a dodatkowo podejrzewany
jest o handlem nimi.
Najblisze miesice spdzi
w areszcie mczyzna - mieszkaniec Raciborza, ktry zosta zatrzymany przez kryminalnych z
raciborskiej komendy. Z ustale
policjantw wynikao, e 27-letni mczyzna moe posiada
znaczne iloci narkotykw i dodatkowo zajmowa si handlem
nimi. - W trakcie przeszukania
jego mieszkania ledczy zabezpieczyli prawie 1,5 tys. dziaek
dilerskich amfetaminy. Mczyzna zosta zatrzymany. Po nocy
spdzonej w policyjnym areszcie
usysza zarzuty - informuje Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu. Na wniosek ledczych,
sd zdecydowa o tymczasowym
aresztowaniu 27-latka. Za posiadanie znacznych iloci narkotykw i handel nimi, grozi mu kara do 10 lat wizienia.
KS

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

Czytaj
rwnie

str. 6

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl

Fot. KPP Racibrz

Po wielu latach stara i niespenionych planw temat ogrdka jordanowskiego


w kocu zosta potraktowany powanie. Realnym terminem moe okaza si nawet 2017 rok.

2 Wiadomoci

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

<< GazetaInformator.pl

rudnik samorzd

W Rudniku po niemiecku. Bd dwujzyczne nazwy miejscowoci


Fot. Magdalena Kubina

Po trzech latach stara w gminie Rudnik pojawi si niemieckie nazwy miejscowoci na tablicach.
Jest to trzecia - po Pietrowicach Wielkich i Krzanowicach - gmina w powiecie raciborskim, gdzie yje ponad 20% Niemcw.
pawe strzelczyk

Dwujzyczne tablice z nazwami miejscowoci wynikaj


z Ustawy o mniejszociach narodowych. Kada gmina w Polsce, gdzie przynajmniej 20%
mieszkacw jest narodowoci
niemieckiej, moe takie tablice ustawi. Zgod musi wyda
rada gminy stosown uchwa.
Nastpnie wystpuje z wnioskiem do Ministerstwa Spraw
Wewntrznych i Administracji,
ktre finansuje dwujzyczne tablice.
W wojewdztwie opolskim
dwujzycznych tablice spotyka si na kadym kroku. W lskim po ostatnim spisie okazao
si, e tylko 3 gminy (w dodatku
w powiecie raciborskim) speniaj warunek, by tablice mogy zosta przyjte: Krzanowice (27% Niemcw), Rudnik
(25%) oraz Pietrowice Wielkie
(24%). Krzanowice i Pietrowice
ju wprowadziy dwujzyczne
tablice. Tu przed Wielkanoc
po trzech latach stara to samo
zrobia gmina Rudnik (gdzie ju
od 2008 jedno z soectw - ubowice - korzysta ju z tej moliwoci).
W czwartek, 24 marca, rada

~Hanys
Jak sie komu nie podobaj
dwjzyczne nazwy. To zawsze
moe wrci na ziemie swoich
przodkw!!!
~pan
Prosz Radnych o zajcie si
mieciami na grce (droga
do szkoy).
~tan
Do SWOJJak ju chcesz poujada, to podaj take w ktrym zaborze i od kogo do kogo
przeszed Rudnik. A moe dotkn Ci ciki ANALFABETYZM historyczny !

W gminie Krzanowice s ju
dwujzyczne tablice od duszego czasu.
gminy przegosowaa stosown
uchwa w tej sprawie. Niemieckie nazwy nie mog jednak nawizywa do nazw z lat 1933-45,
czyli istnienia III Rzeszy. - Nie
bdzie nazw kontrowersyjnych.
Tablice z niemieckimi nazwami
maj pojawi si jeszcze tej wiosny - tumaczy Stefan Absalon,
radny gminy Rudnik.
Czego mona si spodziewa? Np. pod Szonowice bdzie

Schonowitz, pod Sawikw


Slawikau. Zupenie zmieniona bdzie nazwa Ligota Ksica. Jeli chodzi o sam Rudnik,
to nie bdzie kontrowersyjnego
Herrenkirch, ktra to nazwa
zostaa nadana za III Rzeszy. W
wjedzie i wyjedzie bdzie widnia napis Rudnik po polsku i na
dole rwnie Rudnik. Taka nazwa funkcjonowaa przed I wojn wiatow.

~hadziaj
nie, nie bde nikomu popala
domu ani samochodu, ale te
mam prawo nie chcie niemieckich nazw i na przyszo
bd widzie na kogo nie gosowa.
~Oberschlesier
dohadziaj (Dzisiaj 07:52 a co

cie to obchodzi ?? Co przyjdziesz im podpalic dom , spalic samochd ? Jest gmina z


ponad 20 % ludzi o pochodzeniu niemieckim i maja prawo .
Sa o u siebie a nie przyjezdni .
Do Swoj (Wczoraj 11:48) do jakiej szkoly chodziles ty historyczny analfabeto . Tys byl pod
zaborem carskim i we lbie sie
poprzewraclao czy jak ?
~hadziaj
prosz poda , ktrzy radni
gosowali za niemieckimi tablicami
~Hanys
Dziki ci Swoj za szczero!
Niemcy zostali wypdzen wygnani Cae ycie czekaem na
przyznanie si polakw co robili z nami po wojnie!!! Komunici i inni nacjonalici do dzisiaj kami o losie lzakw.
~Swoj
Wystarczy 20 kundli na100
mieszkacw danej miejsco-

woci aby powoli przywraca


tzw.may heimat, czy moe w
rzeczywistoci duzy vaterland
narodu niemieckiego. mieszne jest to e te nazwy-niby niemieckie to w wiekszosci tylko
zniemczone staroslaskie-slowianske nazwy polskie. Wic
skd te 20 kundli skoro prawdziwi Niemcy zostali wypdzeni wygnani a moe uciekli........z polskich ziem (przez
wieki pod zaborem i totalna
germanizacja nieniecka co
skutkuje do dzi)
PS. Nie ma polskich znakw
aby atwiej zrozumie.......
~Skandal!!
A mieszkacw kto o zgod
pyta???
~HJK
Po Arabsku jeszcze dodajcie,
jak szale to szale
~Weihnachtsgre
Sa jeszcze Sosnicowice.

132 tys. komentarzy na raciborz.com.pl


Redakcja nie utosamia si z komentarzami,
ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na
forum.raciborz.com.pl

powiat raciborski - samorzd

Powiatowa dotacja dla parafii z polityk w tle?


W programie marcowej
sesji rady powiatu znalaza si uchwaa o przekazaniu parafii w Pietrowicach
Wielkich dotacji w wysokoci 25 tys. z na zadanie: Wyposaenie w sygnalizacj ppo., instalacj
alarmow i monitoring zabytkowego drewnianego
kocioa pw. w. Krzya w
Pietrowicach
Wielkich.
Powiat co roku dofinansowuje renowacj jakiego
zabytku. W tym jednak roku po dotacj zgosiy si a
trzy zainteresowane podmioty: Pietrowice Wielkie,
Gamw i Krowiarki. Radny
Szymon Bolik chcia dowiedzie si, co przesdzio, e
wsparcie trafi wanie do
Pietrowic. Odrzucenie pozostaych wnioskw powoduje u wnioskodawcw du-

e rozgoryczenie.
Rwnie Dominik Konieczny dziwi si wyborowi Pietrowic, ktre jako

25 tys. z

przeznaczono
na wyposaenie
w sygnalizacj
ppo., instalacj
alarmow i monitoring zabytkowego drewnianego
kocioa pw. w.
Krzya w Pietrowicach Wielkich.
prnie dziaajca gmina
s w stanie same finansowa remont swoich zabytkw, majc w dodatku inne
Zesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Katarzyna Krentusz
Magdalena Kubina, Katarzyna Solarz
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik, Iwona Cybulska
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Martyna Terka-Cebula: 509 381 263
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl

moliwoci wsparcia, czego


o maym Gamowie powiedzie nie mona. - Jestem
inynierem, przemawiaj
do mnie liczby powiedzia, wyliczajc finansowe
aspekty wsparcia poszczeglnych projektw. Na koniec, opierajc si o dane
z Pastwowej Komisji Wyborczej, zasugerowa, e za
wyborem Pietrowic moe
sta poparcie dla Platformy
Obywatelskiej, osigane w
kolejnych wyborach. Tymczasem w Gamowie ponad
51% gosw zdobywa Prawo
i Sprawiedliwo - jest to
jeden z najlepszych wynikw PiS w caym powiecie.
Starosta Ryszard Winiarski tumaczy, i drewniany kociek jako jedyny taki obiekt na terenie
powiatu musi mie odpo-

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Nakad: 10 000 egz.

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

Fot. Pawe Strzelczyk

Dlaczego to Pietrowice a nie Gamw otrzymaj dotacj na renowacj zabytkw? Radny Dominik Konieczny sugeruje,
i nie bez znaczenia jest fakt, e Pietrowice gosuj na PO, podczas gdy w Gamowie duym poparciem cieszy si PiS.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Dominik Konieczny (PiS) jako jedyny nie popar uchway o przyznaniu


dotacji pietrowickiej parafii. Pozostali radni zagosowali za przyjciem.
wiednie
zabezpieczenie
przed ogniem. W Zawadzie
Ksicej istnia kiedy podobny, ale spon, gdy nie
by wanie odpowiednio
zabezpieczony. Jeli chodzi o wsparcie wnioskw
z Krowiarek i Gamowa nic
nie stoi na przeszkodzie,
aby ubiegay si one w
przyszym roku. Na polityczne sugestie Koniecznego zareagowa wicestarosta Marek Kurpis, dajc

do zrozumienia, i lobbing
za Gamowem moe wynika std, i radny by niegdy wjtem Rudnika (w
tej gminie ley Gamw). To nie ma znaczenia, w caym Gamowie dostawaem
po 3-4 gosy - ripostowa
D. Konieczny.
Wyjanienia przewodniczcego rady Adama
Wajdy, i powiat decydujc
si wesprze ktry z projektw, kieruje si regula-

minem i dobrem zabytku,


nie za zdolnoci finansow parafii, nie przekonay Koniecznego. Zoy on
wniosek o wskazanie konkretnych mierzalnych kryteriw w oparciu o ktre
mona ubiega si o dotacj. Rada wniosek przyja. Przegosowaa te, e w
tym roku pienidze trafi
do Pietrowic.
ps

Stenia pyu przekroczone


o 1000%? To przesada
Fot. Justyna Koniszewska

Ruszy remont sieci


ciepowniczej

Mieszkacy ulic: Sowackiego, Pracy, Ogrodowej


i Dworskiej musz liczy si z utrudnieniami wynikajcymi
z robt ziemnych podczas wymiany rur ciepowniczych.
Prace ju si rozpoczy. Jednak dopiero po zakoczeniu
sezonu grzewczego rusz pen par.
wa zostanie zastpiona przez
wysokotemperaturow sie
ciepownicz wykonan w nowoczesnej technologii rur preizolowanych- wyjania Gregorczyk.
Wykonawc jest konsorcjum firm Isoplus Polska Sp. z
o.o. z Katowic oraz Erion Sp. z
o.o. z Bystrej. Koszt przebudowy sieci wynosi 855 tys. z.
Prace powinny si zakoczy
do koca sierpnia. Jednak
jak podkrela wykonawca jeli wszystko pjdzie zgodnie z
planem modernizacja sieci zakoczy si w drugiej poowie
lipca. Ponadto w ramach inwestycji w poszczeglnych budynkach zostan zainstalowane indywidulane wzy ciepa.
Koszt 23 urzdze to 600 tys.
z. Std caa inwestycja opiewa
na kwot 1,5 mln z. Indywidulane wzy bd znajdoway si
w piwnicach.
Nowa instalacja jak podkrela Krzysztof Gregorczyk
bdzie bardziej ekonomiczna i
przyjazna rodowisku. Zmiana sposobu zasilania budynkw ograniczy straty w przesyle ciepa dodaje.
ks

racibrz - bezpieczestwo

Miasto kupio 500


czujnikw czadu
Tegoroczna zima, chocia agodna, bya niestety tragiczna. Dwie mieszkanki Raciborza straciy
ycie na skutek zatrucia
tlenkiem wgla (czadem).
Z tego powodu prezydent
Raciborza zdecydowa o zakupie 500 czujnikw, ktre bd alarmowa mieszkacw
o zagroeniu. O rozwizanie
takie dopomina si wczeniej
radny Micha Wo. Urzdzenia bd dostpne dla wszystkich mieszkacw Raciborza.
Cz z detektorw powdruje do osb mieszkajcych w
lokalach MZB, inne trafi do
pozostaych raciborzan.
Chtni do korzystania z
czujnikw bd podpisywali z
MZB umow wypoyczenia na
okres 1 roku. Po upywie tego
czasu bd mogli stara si o
przeduenie umowy. Producent gwarantuje 10 lat sprawnoci urzdzenia i podkrela,
e w razie zagroenia wyda-

region

racibrz samorzd

racibrz - inwestycje

Ponad cztery miesice potrwa modernizacja sieci ciepowniczej przy ulicach: Sowackiego, Pracy,
Ogrodowej i Dworskiej.
Przebudowany zostanie
odcinek o dugoci prawie
1500 metrw.
Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzbiu-Zdroju prowadzi na terenie
Raciborza modernizacj sieci
ciepowniczej. - W ramach inwestycji zostanie wymieniona
sie o dugoci okoo 1500 m i
rednicach od DN 150 do DN
32 przy ulicach: Sowackiego,
Pracy, Ogrodowej i Dworskiej
- informuje Krzysztof Gregorczyk, kierownik dziau inwestycji PEC S.A.
Decyzj o modernizacji
sieci przyspieszy fakt sprzeday terenu z grupow stacj wymiennikw ciepa przez
Spdzielni Mieszkaniow
Nowoczesna. Do tej chwili budynki w tym rejonie byy ogrzewane z grupowej stacji wymiennikw ciepa, ktra
zostanie zlikwidowana. Powstan 23 indywidualne wzy ciepa w poszczeglnych
budynkach. Tym samym sie
niskotemperaturowa, kanao-

Wiadomoci 3

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

je ono gony dwik, ktry


bdzie skutecznie ostrzega
przed niebezpieczestwem.
Detektory obecnoci tlenku
wgla bd wydawane wraz
z instrukcj obsugi w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ulicy Kolejowej
21 (w przypadku najemcw
MZB) i w Stray Miejskiej
(w przypadku pozostaych
mieszkacw). Czujniki bd
dystrybuowane bezpatnie,
ale w przypadku osb, ktre zalegaj z patnociami w
stosunku do MZB pobierana
bdzie kaucja w wysokoci 81
z (rwnowartoci ceny detektora trujcego gazu). Kaucja
bdzie obowizywa rwnie
osoby, ktre nie s najemcami lokali MZB. W przypadku
bardzo duego zainteresowania czujnikami magistrat bdzie rozwaa zakup dalszych
urzdze.
ps

w skrcie

Prezydent i urzdnicy odpowiedzialni za rodowisko chwal


inicjatyw Alarmu Smogowego, ale wyniki pomiarw jakoci
powietrza uwaaj za niemiarodajne.
Fot. Pawe Strzelczyk

GazetaInformator.pl >>

pawe strzelczyk

Podczas ostatniej sesji


rady miejskiej znalaza si
uchwaa w sprawie przyjcia
aktualizacji zaoe do planu
zaopatrzenia miasta Racibrz
w ciepo, energi elektryczn
i paliwa gazowe. W trakcie
dyskusji nad dokumentem
poruszono m.in. kwesti zanieczyszczenia powietrza i
sposobw walki z tym zjawiskiem. Radny Leszek Szczasny ze zdumieniem przyj do
wiadomoci, e w Raciborzu
jest stacja monitorujca jako powietrza - w Studziennej na ul. Broniewskiego.
Tymczasem o stanie powietrza i zanieczyszczeniach dowiadujemy si na podstawie
doniesie ze stacji w Rybniku i Wodzisawiu. Albo, jak
ostatnio, dziki Raciborskiemu Alarmowi Smogowemu,
ktry wypoyczy na kilka tygodni mobiln stacj i przeprowadza pomiary.
Wyniki tych pomiarw s
zatrwaajce. Nieraz zdarzyo si, i wykazano przekroczenie dopuszczalnych norm
pyu zawieszonego o ponad
1000%! Takie przekroczenia
na certyfikowanych stacjach
w Wodzisawiu i Rybniku
zdarzaj si raz na par lat. A
w Raciborzu, jak si okazuje,
kilka razy w miesicu.

Szczepienie psw
na terenie gminy
Kornowac
W dniach od 18 do 22 kwietnia przeprowadzona zostanie
akcja szczepienia psw przeciwko wcieklinie w gminie
Kornowac. Harmonogram na
stronie internetowej gminy.

W opinii magistrackich urzdnikw inicjatywa Raciborskiego


Alarmu Smogowego jest o tyle cenna, e zmusza mieszkacw
do zastanowienia si nad swoim postpowaniem. Na zdj.
z prawej strony Zdzisawa Sonierz - naczelnik Wydziau
Rolnictwa i Ochrony rodowiska
Tyle, e w opinii Zdzisawy Sonierz (szefowa magistrackiego Wydziau Rolnictwa i Ochrony rodowiska)
wyniki tych pomiarw s
niemiarodajne. Tego samego
zdania jest prezydent Lenk. To tak, jakby robi pomiar tu
przy kominie - stwierdzia pani naczelnik, dodajc jednak,
i samo zaangaowanie Raciborskiego Alarmu Smogowego to pozytywne zjawisko.
Rwnie i t opini prezydent
podziela. Mieszkacy, widzc
takie wyniki, mog si przerazi i przynajmniej zastanowi
si, czym pal w piecu.

Czy wic jest szansa na


stacj w Raciborzu? Raczej
nie zacznie dziaa ta ze Studziennej, gdy nie spenia
warunkw technicznych.
Miasto w tej materii liczy
raczej na suby wojewdzkie. Tymczasem musimy
opiera si o Rybnik i Wodzisaw, przy okazji zastanawiajc si, czy pooenie
w Bramie Morawskiej jest
korzystne czy nie. Czy smog
utrzymuje si w obnieniu
terenu, czy wrcz przeciwnie - wiatr szybciej go przegania? Na dwoje babka wrya.

powiat raciborski - samorzd

D. Wacawczyk: Nie reprezentuj


interesw konkurencji PKS
Od duszego czasu radny powiatowy Dominik
Konieczny krytykuje raciborski PKS.
Zarzuca spce m.in.
brak dziaa prorodzinnych,
nieekonomiczne ksztatowanie rozkadw jazdy, utrzymywanie
nierentownych
kursw kosztem innych,
etc. Do tego stopnia, e jego
dziaania skrytykowali m.in.
na naszych amach czonkowie Stowarzyszenia Transportu Zbiorowego z siedzib
w Rybniku. Stowarzyszenie
zarzucio mu dziaanie godzce w organizacj transportu w regionie. Przy okazji
rykoszetem oberwa Dawid
Wacawczyk, tumaczcy i
bronicy pogldw klubowego kolegi. Jemu zostao
zasugerowane dziaanie na
niekorzy PKS. Odnis si
do zarzutw na sesji rady powiatu przy okazji omawiania

Modzie
zapobiega poarom
Du wiedz o dziaaniach
przeciwpoarowych musieli
wykaza si uczestnicy gminnych eliminacji oglnopolskiego Turniej Wiedzy Poarniczej pod hasem Modzie
zapobiega poarom. Do konkursu przystpio 10 uczniw
ze szk podstawowych i 7 z
gimnazjw. Eliminacje gminne odbyy si 1 kwietnia w
Centrum Kultury w Tworkowie. Po podsumowaniu punktw wytypowano czoowe
miejsca. Najlepiej poradzili
sobie: Grzegorz Wojtek - ZSO
Tworkw oraz Grzegorz Jobczyk - ZSO Tworkw.

kwestii udostpniania przez


przewonika rozmaitej dokumentacji dotyczcej firmy. Opisa jak dziwn sytuacj, kiedy to radni maj
utrudniony dostp do dokumentw, podczas gdy udostpniane s anonimowemu
stowarzyszeniu transportu
zintegrowanego, ktre w
dodatku w rnych okolicznociach samo nie wie jak si
podpisuje.
Wacawczyk prbowa zidentyfikowa stowarzyszenie
w KRS. Co tam znalaz, ale
nie ma pewnoci co. - Zakadajc jednak, e istnieje i zna
sytuacj finansow spki jak jest PKS, to wzruszajca
jest troska stowarzyszenia z
innego miasta o nasz transport - mwi.
To wyglda na pomwienie i podpada pod paragraf
212 Kodeksu Karnego - radny zastanawia si nad pod-

jciem dziaa przeciwko tajemniczemu stowarzyszeniu


sugerujcemu mu postpowanie na niekorzy PKS.
W swoim przekonaniu
radny zosta przez stowarzyszenie ktre nawet nie ma
prezesa z imienia i nazwiska w licie do Nowin Raciborskich pomwiony. Za
przekamanie uzna stwierdzenie, e reprezentuje interesy konkurencji i dziaa
na szkod naszej powiatowej spki. - Wiem, e jest
firma Travel Bus (prowadzca tak sam dziaalno jak
PKS - red.), ale jej prezesa
nie widziaem na oczy - broni si dodajc, i insynuacje
stowarzyszenia kwalifikuj
si pod paragraf 212 kodeksu karnego i zastanawia si
nad podjciem odpowiednich krokw.
ps

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

QR CODE

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wygenerowano na www.qr-online.pl

W Ndzy przyjto
lokalny program
wspierania uzdolnionych uczniw
Celem programu jest wspieranie uczniw osigajcych dobre i bardzo dobre
wyniki w nauce, wspieranie
w rozwijaniu ich uzdolnie
i zainteresowa, ukierunkowanie uczniw na rozwj
kluczowych kompetencji
oraz wzmocnienie zdolnoci
uczniw do przyszego zatrudnienia.
Budowa chodnika
w Rudniku
Trwa budowa cznika na odcinku ulic: Gawliny - Szkolna.
Powierzchnia cieki zostanie
utwardzona kostk betonow.
Inwestycja finansowana jest
gwnie z budetu gminy wydzielony fundusz dla soectwa Rudnik w kwocie ponad
30 tys. z.
W Brzenicy godajom po naszymu
Kilkunastu uczniw szk
podstawowych zgosio si
do kolejnej edycji konkursu
gwarowego, ktry odby si w
Brzenicy. Wystpy artystyczne, testy oraz krtkie scenki
prezentowaa modzie z
kilku szk gminnych. Jak
zgodnie przyznaj uczniowie
- to gwnie starsze pokolenie
naszych rodzin dba o przekazywanie gwary. Przykadem
tego by, zwieczajcy brzenicki konkurs, wykad Teresy Koloch na temat tradycji
kuchni lskiej.
Wolne kierownicze
stanowisko urzdnicze
Burmistrz Krzanowic ogosi
nabr na wolne kierownicze
stanowisko urzdnicze - Kierownik Gminnego Orodka
Pomocy Spoecznej w Krzanowicach. Wszystkie niezbdne dokumenty, wymagania,
zakres obowizkw, warunki
pracy oraz lista dokumentw,
ktre naley zoy s dostpne na stronie internetowej
gminy.
Remont chodnikw
w Kuni Raciborskiej
W poowie marca zakoczy si remont chodnikw
w rejonie skrzyowania ul.
Moniuszki z Rudzk 20 metrw oraz przy ul. wierczewskiego 59 metrw w Kuni
Raciborskiej. Cakowity koszt
remontu to ponad 30 tys. z.
Wykonawc prac bya firma
Jerzy Bandurski, Firma Remontowo Budowlana.
Remont skweru przy
ulicy Klasztornej i
Arki Boka
Ruszyy prace przy skwerze znajdujcym si przy ul.
Klasztornej i Arki Boka w
Kuni Raciborskiej. Pracami
kieruje Zarzd Osiedla Stara
Kunia. Przewidziano wicej
zieleni, 3 miejsca parkingowe,
dodatkowo nowe chodniki
i awki, a w przyszym roku
pikne krzewy i rzeby.

4 Edukacja

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

racibrz samorzd

<< GazetaInformator.pl

racibrz - edukacja

XXIII Powiatowy Konkurs


Mistrz Ortografii rozstrzygnity

Rada Miasta na stojco przez aklamacj przyja przyznanie


tytuu dla uznanego muzyka i kompozytora.

Szymon Go oraz Julia Gawron Mistrzami Ortografii 2016.

Fot. Justyna Koniszewska

Fot. Justyna Koniszewska

Pawe Kowol z tytuem


Zasuony dla Miasta Raciborza

R E K L A M A

Prezydent Raciborza, Mirosaw Lenk wrczy Pawowi


Kowolowi odznaczenie Zasuony dla Miasta Raciborza.
pawe strzelczyk

O takie uhonorowanie
osoby i osigni Pawa Kowola wnioskowa dwa miesice temu radny Micha
Fita. Od tego czasu sprawy
potoczyy si szybko. Sporzdzono stosowny projekt
uchway. Na marcowej sesji,
przyjto j przez aklamacj.
Na pocztku sesji wiceprzewodniczcy rady Andrzej
Ros w krtkich sowach
przypomnia yciorys i zasugi nestora raciborskiej
muzyki. Jubilat odebra
kwiaty z rk przewodnicz-

cego rady Henryka Majnusza i prezydenta Mirosawa


Lenka, a take dyrekcji raciborskiej szkoy muzycznej.
Pawe Kowol - urodzi
si w 1932 roku. Jeden z
najznakomitszych muzykw
Raciborszczyzny. Zaaranowa ponad 2600 utworw,
500 opracowa pieni ludowych, skomponowa te
hymn Raciborza. Za caoksztat dziaalnoci zosta
wyrniony Zot Odznak
z Wiecem Laurowym, przyznan przez Polski Zwizek
Chrw i Orkiestr w Warszawie.

Uczniowie placwek gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych


zmagali si z polsk ortografi 1 kwietnia.
Uczestnicy, ktrzy wzili
udzia w rozgrywkach ortograficznych, najpierw zostali wyonieni w eliminacjach szkolnych.
Konkurs zosta podzielony na
dwie grupy wiekowe: gimnazjaln i ponadgimnazjaln.
cznie uczestnikw, ktrzy
wzili udzia w konkursie byo 18. Dyktando konkursowe
pt. Nieautentyczna krlewna
wymagao od uczestnikw nie
lada znajomoci zasad ortografii, a prawidowe napisanie
takich sw jak: czyhajc, zhardziay, chabry, chryzantemy czy
hiacynty, pozwolio wyoni powiatowych mistrzw.

Laureaci etapu ponadgimnazjalnego:


I miejsce - Szymon
Go, II LO
II miejsce - Paulina
Miketa, CKZiU nr 1
III miejsce - Natalia
Tomaszkiewicz, CKZiU
nr 1
Laureaci etapu gimnazjalnego:
I miejsce - Julia Gawron, Gim. w Pietrowicach Wielkich
II miejsce - Piotr Baron, ZSO w Kuni Raciborskiej
III miejsce - Katarzy-

na Flegel, Gim. w Pietrowicach Wielkich


Tegoroczny
konkurs
przygotowany zosta przez
Joann Malinowsk i Monik Janowsk. W sprawdzaniu prac konkursowych
pomagay rwnie Izabela
Rumpel z G3 w Raciborzu,
Halina Malanka z Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich oraz Patrycja Sergiel z
CKZiU nr 2. Autorem tekstu
tegorocznego dyktanda jest
Maciej Malinowski z II LO.
jk

GazetaInformator.pl >>

Religia 5

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

powiat raciborski religia

Wielkanocne procesje konne


Jak tradycja nakazaa, w Poniedziaek Wielkanocny w powiecie raciborskim odbyy si procesje konne.
w Pietrowicach Wielkich,
Zawadzie Ksicej oraz w
Raciborzu - Sudole. Zwyczaj
ten jest kultywowany od dawien dawna - w siodle, na
rowerze, w bryczce lub pieszo - na procesj zjedaj
si uczestnicy z caego regionu.
Tegoroczne Wielkanoc-

ne procesje konne wyruszyy punktualnie o godzinie


13:00 w akompaniamencie
bijcych dzwonw. W trakcie przygrywaa orkiestra
dta, sycha byo pieni,
jedcy jechali trjkami na
koniach. Procesj prowadzi
proboszcz ubrany w liturgiczne szaty w towarzystwie

QR CODE

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Procesja Pietrowice Wielkie:

dwch jedcw wraz z figur Chrystusa Zmartwychwstaego. Jednym z ciekawszych i widowiskowych


momentw kadej procesji
s wieczce wycigi konne
uczestnikw. Chod trasa w
kadej miejscowoci jest inna, to intencja jest wsplna
- aby plony dopisay.

Zobacz fotorelacj na

raciborz.com.pl

Fot. Radosaw Szabliski

Fot. Magdalena Kubina

wita Wielkiej Nocy,


podobnie jak Boe Narodzenie, s obfite w rnego
rodzaju zwyczaje ludowe,
ktre w wikszoci s ju
zapomniane. Zachoway si
jednak te najbardziej wyjtkowe i kultywowane na l-

skiej ziemi. Jednym z nich


jest przykad procesji konnych, inaczej zwanych te
jazd krzyow. Jest to zwyczaj polegajcy na objedaniu pl na koniach, w celu
zapewnienia dobrego urodzaju ziemi rolnej. Tradycja
ta utrzymaa si w powiecie
raciborskim, midzy innymi

Procesja Sudu:

Fot. Andrzej Zieliski

justyna koniszewska

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Procesja Zawada Ksica:

6 Gospodarka

kwietnia2016,
2016,nrnr77(208)
(208) <<<<
66kwietnia

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

GazetaInformator.pl
GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Raport: warunki prowadzenia rm


Zwizek Przedsibiorcw i Pracodawcw opublikowa raport dotyczcy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w Polsce. Jak prowadzio si rm w 2015 r.?

KAS FISKALN
3 MIESICE

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

REKL AMY

GRATIS!

Drukarka fiskalna
w Polsce!
za
js
ie
n
m
aj
N
J
Temo HS E
Inteligentne urzdzenia skalne
Polski producent ELZAB pokazuje jak wspczesne urzdzenia
wspieraj dziaania reklamowe placwki.

Fot. PIXABAY

KUPUJC

Jednym z gwnych celw


ZPiP jest inicjacja i wspieranie
wszelkich dziaa zmierzajcych do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ogranicze dziaalnoci gospodarczej
przekraczajcych wymagania
UE (EU + 0) i tym samym wyrwnania szans konkurencyjnych pomidzy polskimi i europejskimi przedsibiorstwami.
Zwizek po raz szsty przygotowa raport dotyczcy warunkw prowadzenia dziaalnoci
w Polsce.
Autorzy raportu zwrcili uwag na podstawowe dane
dotyczce polskiej gospodarki
w 2015 r., z ktrych wynika, e
miaa si ona zaskakujco dobrze, co potwierdza wyszy ni
przewidywany wzrost PKB. Z
raportu wynika rwnie, e poprawia si kondycja nansowa
polskich przedsibiorcw oraz
zmniejszyo bezrobocie. Autorzy podkrelaj, e by moe
zbyt wolno, aczkolwiek systematycznie z roku na rok, polska gospodarka notuje pewien
progres.

Skoro jest tak dobrze, to


czemu jest tak le(...) - pyta
Prezes ZPP - Cezary Kazimierczak. Odpowied przedstawiaj autorzy raportu: Polska
pod wzgldem prawnego i instytucjonalnego otoczenia biznesu wci nadgania, niestety
nie zachodni Europ, ale mae, poradzieckie pastwa. Szkoda jest tym wiksza, e Polacy
autentycznie stanowi jeden z
bardziej przedsibiorczych narodw europejskich, o czym
wiadcz zarwno dane, jak i
wszelkie moliwe badania, ktre na ten temat przeprowadzono.
Z raportu wynika, i jednym z gwnych problemw
jest mierna jako systemu podatkowego. Jego poziom skomplikowania oraz niska pewno
prawa, wynikajca z czstych
zmian, nie sprzyjaj prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej.
Autorzy raportu przedstawiaj zaskakujce fakty: Tylko w
2015 roku Ordynacja podatkowa zmienia si 11 razy, Ustawa o podatku dochodowym od

osb zycznych 27 razy, Ustawa


o podatku od osb prawnych 14
razy, Ustawa o podatku akcyzowym 7 razy, a Ustawa o podatku
od towarw i usug 6 razy.
Peen raport dotyczcy warunkw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w Polsce
dostpny jest na stronie internetowej zpp.net.pl. Oprcz
podstawowych danych dot.
gospodarki, czy te warunkw
dziaania rm w Polsce na tle
innych krajw wiata, przeanalizowano w nim rwnie otoczenie ekonomiczne, w ktrym
funkcjonuj polskie rmy, kluczowe uwarunkowania dziaalnoci przedsibiorstw w Polsce
oraz zestawiono pozycj Polski
w rankingach midzynarodowych.
Autorzy raportu podkrelaj ogromny potencja naszej gospodarki, ktry blokowany jest
fatalnej jakoci prawem, nieprzejrzystym systemem podatkowym oraz biurokratycznymi
ograniczeniami.
DR

Zdecyduj: tylko ZUS czy take OFE?


Na decyzj, czy chcemy ulokowa cz swojej skadki emerytalnej w Zakadzie
Ubezpiecze Spoecznych, czy w wybranym otwartym funduszu emerytalnym,
mamy czas od 1 kwietnia do koca lipca br. Nastpna taka okazja za 4 lata.

Proponowana przez ELZAB drukarka skalna Mera TE posiada unikatowe


rozwizania, ktre mona wykorzysta w kwiaciarniach, cukierniach, sklepach
monopolowych oraz innych placwkach, w ktrych jest potrzeba wywietlania
hasa promocyjnego, komunikatu, godziny lub daty imienin wraz z imieniem
solenizanta.
Wywietlacz Mery TE mona dowolnie obraca w kierunku klienta,
za wywietlana reklama moe posiada dowoln grak, tekst lub logo rmy.
Mera TE jest doceniana rwnie na rynku za niewielkie gabaryty, co pozwala
na instalacje na stanowiskach, w ktrych jest mao miejsca.

Drukarka fiskalna
Mera TE

owe
skada yczenia imiein

Wicej na softib.pl

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Okno transferowe dla


uczestnikw II laru emerytalnego, chccych zoy deklaracj o przekazywaniu skadek do
otwartego funduszu emerytalnego lub ich ewidencjonowaniu
w caoci w Zakadzie Ubezpiecze Spoecznych, rozpoczyna
si 1 kwietnia a koczy 31 lipca
tego roku. W tym czasie mona zmienia swoje deklaracje
sprzed dwch lat, z poprzedniego okna transferowego.
Stopa procentowa skadki
na ubezpieczenie emerytalne
wynosi 19,52% podstawy jej
wymiaru (czyli wynagrodzenia). To pienidze, ktre su
budowaniu przyszej emerytury. Ze skadki emerytalnej, poczwszy od 1 lutego 2014 r.:
2,92 % podstawy wymiaru
jest odprowadzane przez ZUS
do wybranego przez klienta
OFE,
4,38 % podstawy wymiaru
jest zapisywane przez ZUS na
specjalnym subkoncie.
W czasie trwania tegorocznego okna transferowego osoby ubezpieczone maj

moliwo, poprzez zoenie


owiadczenia, zmiany swojej
dotychczasowej decyzji. Poczwszy od roku 2016 (a take
w kolejnych oknach transferowych) obowizuje Owiadczenie o przekazywaniu skadki do
otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu
skadki na subkoncie prowadzonym przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Przy czym,
podejmujc decyzj o przekazywaniu skadki do OFE,
ubezpieczony dodatkowo moe okreli:
czy chce, aby jego skadka
bya przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego,
ktrego jest czonkiem;
czy te chciaby, aby jego
skadka bya przekazywana
do innego OFE albo chciaby
po raz pierwszy przystpi do
OFE w tym przypadku powinien zaznaczy pole przy
nazwie wybranego otwartego funduszu emerytalnego na
formularzu Owiadczenia.
W trakcie trwania okna
transferowego owiadczenia

bdzie mona skada osobicie w dowolnej jednostce


ZUS (niezalenie od miejsca
zamieszkania), za porednictwem poczty, drog elektroniczn - korzystajc z osobistego prolu na Platformie Usug
Elektronicznych oraz przy wykorzystaniu urzdomatw w
wybranych placwkach ZUS.
Trzeba pamita, e formularze wpywajce do ZUS przed
terminem, jak i po nim zgodnie z prawem bd uznawane
za nieskuteczne.
Decyzj o przekazywaniu
rodkw do OFE bd pozostawieniu caoci skadki emerytalnej w ZUS bdzie mona zmieni za 4 lata. Od 2020
roku, co 4 lata, a zatem w roku
2024, 2028 itd., zawsze pomidzy 1 kwietnia a 31 lipca, otwierane bdzie kolejne okno transferowe. W tym czasie wszyscy
zainteresowani bd mieli
szans dokona ponownego
wyboru czy tylko ZUS, czy
take OFE.
RDO: ZUS

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 7/2016


wodzisaw lski

GazetaInformator.pl 6 kwietnia 2016 nr 7 (208)

biznes

1 ForBS - Myl globalnie, dziaaj lokalnie


1 Forum Biznesowe przebiega bdzie pod hasem Myl
globalnie, dziaaj lokalnie.
Gwnym organizatorem ForBS
jest Izba Gospodarcza, strategicznie wspomagana przez
Urzd Miasta Wodzisawia lskiego. Powiat Wodzisawski
skupia w swoich granicach kilkaset firm, ktre prnie dziaaj
nie tylko na rynkach krajowych,
ale i midzynarodowych. Najwiksze przedsibiorstwa ju od
kilku lat szeroko wsppracuj
ze szkoami, m.in. doposaajc
je w specjalistyczne urzdzenia,
na ktrych uczniowie codziennie
praktykuj - wszystko po to, by
w przyszoci pozyska wykwalifikowane kadry do swoich firm.
Du rol w procesach integracyjnych midzy lokalnym
biznesem a rodowiskami samorzdowym i edukacyjnym
odgrywa Izba Gospodarcza w
Wodzisawiu lskim: - Od 4 lat
prowadzimy intensywne dziaania zwizane z integracj lokalnego rodowiska biznesowego

i samorzdowego. Podnosimy
rang szkolnictwa zawodowego przygotowujcego modzie
na rynek pracy. Prowadzimy
dziaania zmierzajce do opieki
nad inwestorem w kadej fazie
dziaania. Reagujemy na lokalne potrzeby w ramach spoecznej odpowiedzialnoci biznesu.
Budujemy edukacj dla rozwoju
lokalnej gospodarki opartej na
przemyle wysokich technologii. A jak to robimy tego wanie dowiecie si podczas Forum
- opowiada prezes IG, Krzysztof
Dybiec.
Organizatorzy ForBS maj
nadziej, e konferencja stanie
si wanym spotkaniem najbardziej aktywnych firm z regionu
nie tylko Wodzisawia lskiego, ale rwnie ssiednich miast
polskich i czeskich.
Na pierwsz konferencj zaproszenie przyjli specjalni gocie w osobach: prof. Jerzego
Buzka Posa do Parlamentu
Europejskiego, ktry opowie o
szansach i zagroeniach sektora

Fot. www.forbs.com.pl

15 kwietnia w hotelu Amadeus zorganizowane zostanie


ForBS - 1 Forum Biznesowe w Wodzisawiu l. Trwa rejestracja uczestnikw.

Misj ForBS jest wygenerowanie potrzeby uczestnictwa w Forum lokalnych


przedsibiorstw. Stworzenie
poczucia, e bycie uczestnikiem Forum nobilituje i okrela tosamo firm. Staje si
kolebk wiedzy i kontaktw.
Wszystkie dziaania zwizane
z organizacj ForBS odbywaj si pod okiem Rady Programowej.
Pierwsze Forum Biznesowe odbdzie si w Wodzisa-

wiu lskim, w Hotelu Amadeus, 15 kwietnia. Pocztek o


godzinie 12:00. Przedsibiorcy, ktrzy chc wzi udzia w
ForBS, powinni jak najszybciej zgosi swj akces poprzez specjalnie uruchomion stron internetow: www.
forbs.com.pl. Ilo miejsc
ograniczona, dlatego ju teraz warto si zarejestrowa.
kp

Partnerzy Strategiczni:

Najwaniejsze spotkanie aktywnych przedsibiorcw z


caego regionu odbywa si bdzie w Hotelu Amadeus.
MP oraz Grzegorza Turniaka
zaoyciela BNI w Polsce, ktry
zainspiruje do budowy strategii zwikszajcej zaangaowanie lokalnego biznesu. Ponadto
gos zabior: Wilhelm Mikoajczyk - Dyrektor Departamentu
Sprzeday w PKO Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
Mieczysaw Kieca Prezydent

Miasta Wodzisawia lskiego,


Krzysztof Dybiec Prezes Izby
Gospodarczej w Wodzisawiu
lskim, Andreas Glenz Prezes Prevac Sp. z o.o., Sebastian
Kowalski Dyrektor zarzdzajcy POL-EKO Aparatura, Eugeniusz Ogrodnik Doradca
Prezydenta Miasta Wodzisawia
lskiego ds. Owiaty.

Patronat medialny:

Partner medialny:

Zadanie jest wspfinansowane z budetu samorzdu Wojewdztwa lskiego.

R E K L A M A

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12,
tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16,
tel. 32 440 89 88,, 512 333 812
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2,
tel. 77 482 67 47, 697 212 351
softib.pl
centrumkasfiskalnych.pl

PLUSY BIZNESU

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

DLA

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ GOSPODARKA

Poznaj najnowsze wiosenne trendy w wystroju wntrz!


Malowanie cian najszybszy oraz najtaszy sposb na to, by zupenie odmieni swoje mieszkanie!
Wybranie odpowiedniego
koloru cian z pewnoci wie si z wieloma dylematami.
Bitwa pomidzy chodnymi i
ciepymi oraz wyrazistymi i delikatnymi barwami toczy si
od wielu lat i powraca zawsze,
gdy decydujemy si na zmian kolorystyki danego wntrza.
Wiele osb z pewnoci przekonao si, e podjcie ostatecznej decyzji wcale nie jest
proste, a szeroki wybr farb i
odcieni dostpny w sklepach,
wcale nie uatwia tego zadania.
Dobr koloru cian powinien
by dopasowany nie tylko pod
wzgldem gustu danej osoby, ale rwnie komponowa
si z charakterem konkretnego wntrza. Naley rwnie
pamita o tym, e wystrj
wntrza nie tylko wskazuje na
temperament, gust, czy zainteresowania jego mieszkacw, ale rwnie ma ogromny
wpyw na ich samopoczucie
oraz aur w domu. Podstawow zasad w dobieraniu kolorystyki konkretnych pomieszcze jest wic uwzgldnienie
wszystkich tych czynnikw.
Wiele osb boi si wyrazistych
kolorw. Zazwyczaj na naszych
cianach panuj odcienie beu,
szaroci, czy bieli, a jedynie w
dodatkach okazujemy si by
bardziej odwani. A gdyby tak
odej od tego utartego ju szlaku i pozwoli sobie na odrobin wiosennego szalestwa?
Wyjdmy poza wasn, czsto

69,99,zudn, granic komfortu i bezpieczestwa. Takie ryzyko moe sprawi, e twoje wntrze bdzie stylowe i jedyne w swoim
rodzaju!
Tej wiosny na topie s odcienie farb, ktre swoj wyrazistoci nadaj niepowtarzalnego charakteru kademu
pomieszczeniu. Klasyka jest
czym, co waciwie zawsze zda
egzamin, natomiast barwy ywe, ktre wrcz tryskaj pozytywn energi, mog odmieni
wntrze nie do poznania, maksymalnie wydobywajc z niego
to, co najlepsze.
Krok w kierunku odej-

cia od utartych schematw i


wasnych ogranicze ku rozwizaniom odwanym i oryginalnym, pomoe wykona
Galeria Barw znajdujca si
przy ulicy Kociuszki w Raciborzu. Wyposaona jest bowiem
w jedyny w Polsce, innowacyjny, multimedialny st kolorw
marki nieka z aplikacj pozwalajc na dopasowanie koloru w odniesieniu do ksztatu
pomieszczenia, czy ustawienia
okien. Dziki temu, bez poniesienia ryzyka moliwe jest dokonanie wizualizacji, jak dane
kolory bd prezentowa si w
naszym wntrzu. Ponadto, apli-

R E K L A M A

rollupy reklamowe
ju od 140 z netto
*

kacja pozwala na pomalowanie


kadej ciany pomieszczenia
na inny kolor, aby sprawdzi,
ktre barwy najlepiej ze sob wspgraj. Nastpnie po
takiej wirtualnej prezentacji,
mona zobaczy konkretne
kolory na duych wzornikach,
pod rnego rodzaju wiatem,
gdy umieszczone na puszkach
prbki kolorw, nigdy nie bd
w stanie pokaza, jak dany odcie naprawd bdzie wyglda
na cianie. St multimedialny
marki nieka posiada szerokie spektrum zastosowania,
ktrych nie sposb opisa. To
trzeba po prostu zobaczy!

Galeria Barw Grud oferuje take rozwizanie dla pomieszcze, w ktrych przebywaj dzieci. atwozmywalna
farba ceramiczna Magnat Ceramic to prosty sposb na to,
by na naszych cianach nie widniay odcinite paluszki, czy
inne lady zostawiane przez pociechy. Obecnie farba dostpna
jest w specjalnej cenie promocyjnej za jedyne 69,99/2,5 L.
Oprcz tego, jako jedyna rma w miecie, Galeria
Grud dysponuje penym wyborem kolorw oraz rodzajw
farb marki nieka, nawet tych
trendy 2016.

PUH Jerzy Grud


Galeria Barw
ul. Kociuszki 6
47-400 Racibrz
Godz. otwarcia:
Pon. - pt.: 7:00-18:00
sob.: 8:00-14:00
Tel. 32 415 30 15
Kom. 696 455 148
hurtownia.grud@interia.pl
Artyku sponsorowany

RACIBRZ TURYSTYKA

BIURO PODROY SIESTA


TWJ PARTNER W UDANEJ PODRY

32 414 90 30, 533 355 277

*) O szczegy pytaj
Dziagrafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

Pocztek wiosny, pierwsze promienie soca...


to wszystko przypomina
nam, e najwysza pora
zaplanowa wakacje!
No wanie... sowo zaplanowa ma istotne znaczenie, gdy pomimo tego,
e zasuony wypoczynek
to jedno z najwaniejszych
wydarze w cigu caego
roku, nader czsto decyduje o nim przypadek, za rekomendacja lub zbyt pna
decyzja.
Najwaniejszym
elementem w procesie zakupu wczasw jest profesjonalny doradca turystyczny.
To od jego dowiadczenia,
wiedzy i chci zaspokojenia
naszych oczekiwa w znacznym stopniu zaley to, czy
nasze wakacje bd tym o
czym marzylimy, czy te

chwil, o ktrej bdziemy


chcieli jak najszybciej zapomnie.
Aby mc poleci dobry
towar... trzeba mie przede
wszystkim dobrze zaopatrzony sklep. W wypadku
biura podry jest to bezporedni dostp do bardzo
szerokiego wachlarza ofert:
wczasw, wycieczek, hoteli,
kwater etc. Biuro Podry
SIESTA, dziki wsppracy
z sieci Wakacyjny wiat
- moe zaproponowa w
jednym miejscu ofert ponad 40 rnych touroperatorw, wrd ktrych s zarwno wiodce marki takie
jak Neckermann, Itaka, Wezyr, Net Holiday, Grecos czy
Ecco Holiday. Dziki temu
nie trzeba chodzi od agencji do agencji i porwnywa
ronych ofert.

Egzotyka czy Chorwacja?


Nurkowanie na piknej greckiej
wyspie Zakynthos? Wycieczka objazdowa po Woszech? A
moe rodzinne wakacje w popularnej obecnie Czarnogrze
lub wczasy nad naszym ukochanym Batykiem? Nie ma problemu, SIESTA oferuje to wszystko przy jednym biurku!
Wychodzc
naprzeciw
oczekiwaniom swoich klientw, ktrzy czsto s zabiegami
lub pracuj do wieczora, Biuro
Podry SIESTA jako pierwszy
raciborski agent oferuje doradztwo indywidualne wraz z dojazdem do klienta - do jego biura
czy domu (usuga ta jest bezpatna i niezobowizujca do
zakupu).
Informacje udzielane s te
telefonicznie: 32 740 92 00 lub
784 693 125
Z nasz oferta mona si
te zapozna na stronie:
www.biurosiesta.pl
Biuro Podroy SIESTA
znajduje si w Raciborzu
na ul. Opawskiej 38 (galeria
Dukat, vis a vis E.Leclerc)
i jest czynne
od poniedziaku do pitku
w godz. 10:00 17:00,
w soboty 9:00 13:00.
Artyku sponsorowany

KUNIA RACIBORSKA SPORT

Otwarcie sezonu rajdowego 2016 w Kuni Raciborskiej


ARKADIUSZ PIECHOTA

Zapach spalin, kurz


spod k i gony ryk silnika na to wszystko
czekali kibice i zawodnicy w minion niedziel, 3
kwietnia. Odby si tradycyjny rajd ulicami Kuni Raciborskiej, otwierajcy sezon Amatorskich
Rajdw Samochodowych.
Rywalizacja toczya si na
dwch odcinkach specjalnych. 42 zaogi pokonyway je trzy razy. Organizatorzy - AMK lzak - nieco
zmienili tras od zeszorocznej, ale nawierzchnia
asfaltowa i betonowa z lunym podoem szutrowym
pozostaa bez zmian.
R E K L A M A

Fot. Arkadiusz Piechota

43 zaogi, na dwch odcinkach specjalnych, rywalizoway


w Amatorskim Rajdzie Samochodowym o Puchar Burmistrza Miasta Kunia Raciborska.

44 Wiadomoci
Motryzacja

Zoty rodek

6 kwietnia
2016, 2016,
nr 7 nr
(208)
6 kwietnia
7 (208)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Wymiana opon na letnie - to ju czas!


Bezpieczna jazda samochodem w duej mierze zaley od opon.
Aura panujca na zewntrz zaczyna sprzyja wymianie opon. W serwisach
pojawia si coraz wicej klientw, zwaszcza tych, ktrzy
maj wicej ni jeden samochd lub nie wyjedaj wczesnym rankiem.
Nic dziwnego, gdy to
wanie opony maj bardzo
duy wpyw na bezpieczestwo jazdy samochodem, a
najbardziej ich stan, a take
cinienie. Niejednakowe cinienie w oponach naszego
auta powoduje ciganie auta
w jednym kierunku, szybsze
zuycie opon oraz zwikszone zuycie paliwa. Kontrola
cinienia jest zatem bardzo
wana. Zauwayli to take
ustawodawcy. W ubiegym
roku w ycie wszed przepis mwicy o tym, e nowo
homologowane samochody
musz posiada system kontroli powietrza w koach, tzw.
T.P.M.S. Tego typu czujniki
oczywicie take musz by
serwisowane. W Raciborzu
serwisem czujnikw T.P.M.S.
zajmuje si Autoserwis Premio Madag. Dziaanie takiego systemu polega na komunikowaniu si za pomoc fal
radiowych specjalnych zaworw zamontowanych w koach z komputerem pokadowym samochodu.
- Zawory T.P.M.S. s wyR E K L A M A

Autoserwis PREMIO MADAG posiada urzdzenie, ktre pozwala na wykonanie aktywacji, sprawdzenie
prawidowego dziaania zaworu, a take w niektrych przypadkach do identykacji w komputerze samochodu.
Urzdzenia te s uniwersalne dla wszystkich marek samochodw i wszystkich typw zaworw.
posaone w czujniki cinienia,
temperatury, zasilanie bateryjne oraz odpowiedni ukad elektroniczny. W przypadku kiedy
stwierdzi si problemy z cinieniem w oponie, komputer sygnalizuje kierowcy, w ktrym
kole nastpi spadek - mwi ekspert Autoserwisu Premio Madag. Ma to oczywisty zwizek z
bezpieczstwem, a take z optymalizacj zuycia paliwa oraz
opon. Aby taki ukad dziaa prawidowo konieczna jest aktywacja zaworu przed zamontowaniem w samochodzie zostaje on
upiony, aby nie traci energii,
sprawdzenie poprawnoci dzia-

ania (wskaza wartoci cinienia, temperatury, stanu baterii)


oraz przeprowadzenie identykacji w komputerze pokadowym (komputer musi wiedzie,
e zawr umieszczono np. w
prawym tylnym kole). - Podczas
montau samochodu w fabryce
czynnoci te s wykonywane na
liniii produkcyjnej, natomiast w
stacjach serwisowych, np. podczas wymiany zaworu lub przestawienia k konieczne jest
specjalne oprzyrzdowanie do
komunikacji z zaworem oraz do
identykacji zaworu w komputerze - dodaje pracownik Autoserwisu.

Wrd wacicieli samochodw s osoby, ktre uwaaj, e


zmiana opon z zimowych na letnie to strata czasu i pienidzy.
Twierdz, e jeli opony zimowe radz sobie z lodem to gorcy asfalt take nie sprawi im
adnego problemu. Takie mylenie jest niebezpieczne. Trzeba wiedzie, e opony zimowe wytwarzane s z mikkiej
mieszanki, ktra jest znacznie
bardziej podatna na przebicie.
Opon zimow latem mona
zatem bardzo atwo uszkodzi.
Znacznie szybciej si ona zuywa. To sprawi, e po jednym
sezonie nie bd si nadaway

one do niczego. Bdziemy musieli kupi nowe. Jednak wymieniajc opony z zimowych
na letnie trzeba bra pod uwag
nie tylko wzgldy ekonomiczne.
Najwaniejsze jest tutaj bezpieczestwo. W oponach zimowych
mamy do czynienia z wysokim
bienikiem. Ten zaprojektowany zosta po to, aby wbija si w
nieg. Na twardej powierzchni
opona taka ma mniejszy kontakt
z podoem, a to sprawia, e droga hamowania wydua si. Samochd nie poradzi sobie take
na zakrtach. Gbszy bienik i
saby kontakt z podoem moe
doprowadzi do wypadku, gdy

pojazd nie bdzie mia odpowiedniej stabilnoci.


Na bezpieczestwie nie
mona oszczdza. - Sama
wymiana opon to jednak nie
wszystko. Opony musz by
take dobrej jakoci. Wymagaj kontroli - radzi nasz ekspert.
Wiosn serwisy przeywaj oblenie. Staraj si dopasowa
z ofert opon do moliwoci
nansowych kadego klienta.
MADAG oferuje najwikszy w
miecie wybr opon renomowanych marek Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Dbica, Continental, a dla klientw mniej
wymagajcych oferuje mark
Aeolus, ktra zapewnia przez
rok czasu wymian opony na
now w przypadku jej uszkodzenia. Zapraszamy do autoryzowanych serwisw oponiarskich ju teraz. Przygotuj si do
sezonu letniego i podruj bezpiecznie!
Autoserwis Premio Madag
ul. Rybnicka 61
tel. 32 415 25 98
Racibrz
ul. Opawska 155
tel. 32 307 30 20
Racibrz
www.madag.pl

Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Motoryzacja

6
kwietnia
2016,
nr 7 (208)
6 kwietnia
2016,
nr 7 (208)

Zoty rodek 55
Wiadomoci

REGION MOTORYZACJA

Nowa Toyota Prius kolejnym milowym krokiem w rozwoju


popularnych samochodw hybrydowych
Samochd zadebiutuje w Polsce podczas Dni Otwartych 9-10 kwietnia. Zapraszamy do salonu w Rybniku, ul. Prosta 100.
W cigu premiery salon bdzie otwarty w sobot od 9:00 do 16:00, a w niedziel od 10:00 do 16:00.
Debiut Toyoty Prius
czwartej generacji to najwikszy przeom w rozwoju technologii hybrydowej od momentu
debiutu tego modelu w 1997
roku. Nowa odsona agowej
hybrydy Toyoty jest pierwszym modelem zbudowanym
na platformie Toyota New
Global Architecture (TNGA)
oraz korzystajcym z IV generacji napdu hybrydowego.
Dziki tym rozwizaniom auto
gwarantuje niespotykane dotd w modelu Prius wraenia
z jazdy, komfort podrowania
na poziomie aut segmentu D,
wprowadza hybrydy na nieosigalne dla innych poziomy
oszczdnoci oraz gwarantuje
ju w standardzie nowy wymiar bezpieczestwa.
Prius czwartej generacji
ustanawia nowe standardy
pod wzgldem zuycia paliwa, emisji spalin i wydajnoci.
Kady kolejny model Priusa
odnosi spektakularny sukces rynkowy, wprowadzajc
na rynek przeomowe technologie. Debiutujcy dzi Prius
czwartej generacji stanowi
najwikszy przeom w rozwoju napdu hybrydowego od
czasu pojawienia si pierwszej
generacji tego modelu w 1997
roku. Nowy Prius wyrnia si
najniszym na rynku zuyciem
paliwa tylko 3,3 l/100 km.
To a o 15% lepszy wynik ni
w poprzednim modelu. EmiR E K L A M A

sj spalin udao si obniy o


15%, osigajc wynik 76 g/km,
znacznie poniej europejskiej
normy 95 g/km, zaplanowanej na 2021 rok.
To efekt opracowanego
od podstaw nowego napdu
hybrydowego IV generacji.
Sprawno silnika benzynowego zostaa w nim podniesiona
do 40% (wynik nieosigalny
dla adnego osobowego auta seryjnego z konwencjonalnym napdem), zmniejszony
rozmiarami i wag silnik elektryczny dysponuje teraz wysz sprawnoci, przekadnia
napdowa generuje nisze
opory pracy, a akumulator
niklowo-wodorkowy, mimo
niszej masy wasnej i wymiarw, gwarantuje wiksz
gsto energii (lepsza wydajno, szybsze adowanie podczas pracy ukadu). W efekcie system elektryczny ukadu
napdowego dostarcza wicej
energii podczas przyspieszania
powodujc szybsz i pynniejsz reakcj na wcinicie pedau gazu, samochd jest bardzo
elastyczny gwarantujc atwe
wyprzedzanie, a jazda autostradowa bdzie dla nowego
napdu bardziej oszczdna ni
w poprzednich generacjach.
Bogate wyposaenie
Nowy Prius bdzie dostpny w 3 bogatych wersjach wyposaenia, ktre wyrniaj

TOYOTA KONSEK RYBNIK


Rybnik, ul. Prosta 100
44-203 Rybnik, tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl

agow hybryd Toyoty na tle


konkurencji w segmencie D.
Ceny nowej Toyoty Prius rozpoczynaj si od 119 900 z.
Ju podstawowa wersja
Active zawiera rozszerzony
pakiet systemw bezpieczestwa czynnego Toyota Safety Sense, obejmujcy ukad
wczesnego reagowania w razie
ryzyka zderzenia (PCS) z sys-

temem wykrywania pieszych


(PD), ukad ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcja? powrotu na zadany tor jazdy (LDA), ukad
rozpoznawania znakw drogowych (RSA), automatyczne
wiata drogowe (AHB), adaptacyjny tempomat (ACC) i
system monitorujcy zmczenie kierowcy (SWS). Na stan-

dardowe wyposaenie Priusa


w dziedzinie bezpieczestwa
skadaj si take wiata w
technologii Full LED (Bi-LED), system wspomagajcy
pokonywanie podjazdu (HAC)
i 7 poduszek powietrznych.
W podstawowej wersji nowy
Prius otrzymuje felgi aluminiowe i anten dachow typu
petwa rekina, automatyczn klimatyzacj dwustrefow,
system multimedialny Toyota
Touch 2 z 7 ekranem dotykowym, cznoci USB i kamer
cofania, elektrycznie sterowane podparcie ldwiowe fotela kierowcy, czujniki deszczu i
zmierzchu oraz system Inteligentny kluczyk.
Wersja Premium otrzymuje dodatkowo system monitorowania martwego pola
w lusterkach (BSM), system
ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyu pojazdu (RCTA),
otwieranie klapy baganika
bez uycia kluczyka, podgrzewane przednie fotele, skrzan kierownic, wewntrzne
lusterko elektrochromatyczne, stacj bezprzewodowego
adowania telefonu i kolorowy
wywietlacz projekcyjny na
przedniej szybie (HUD).
Dla najbardziej wymagajcych klientw Toyota przygotowaa wersj Prestige, rozszerzon o czujniki parkowania,
inteligentny system automatycznego parkowania (SIPA),

system nawigacji Toyota Touch 2 & Go Plus, system nagonienia JBL z dwoma dodatkowymi gonikami oraz
skrzane fotele.
Nowoczesne technologie
Prius pozostaje ambasadorem wiodcych technologii Toyoty, prezentujcym najnowsze rozwizania zapewniajce
wiksze bezpieczestwo, osigi i komfort.
Oparcie konstrukcji na
nowej platformie Toyota New
Global Architecture (TNGA)
sprzyja wikszej dynamice i
kulturze prowadzenia, zapewnia wysz sztywno nadwozia, a w konsekwencji wyszy
poziom bezpieczestwa biernego oraz wyguszenia kabiny pasaerskiej. Niej pooony rodek cikoci (-2,5 cm)
oraz zastosowanie wielowahaczowego zawieszenia tylnej osi
zapewniaj lepsz sterowno i
stabilno podczas jazdy.
Wszystkie te zmiany na
nowo okrelaj denicj samochodu hybrydowego zarwno pod wzgldem funkcjonalnoci, osigw, jak i wygldu.
Nowy Prius demonstruje kompletn palet osigni hybrydowej technologii Toyoty, ktre stopniowo wprowadzane
bd do kolejnych generacji
pozostaych hybrydowych modeli rmy.
Artyku sponsorowany

sport/rekreacja

Z regionu

racibrz turystyka

ADAPCIAK 2016... ruszyy zapisy na


kultowy obz ze sztuk i przygod!
ADAPCIAK to obz dla ludzi cenicych wartociowe warsztaty,
ciekawe przygody, twrczy wypoczynek i bliski kontakt z natur.
Jeli chcesz: spotka ciekawych ludzi, wzi udzia w oryginalnych warsztatach prowadzonych przez profesjonalnych
instruktorw, pozna smak kaszubskiej natury, zawrze niecodzienne znajomoci i ciekawe
przyjanie, wkrci si w klimat
serialu Przystanek Alaska, pogra w kreatywne gry i zobaczy
dobre kino nie zastanawiaj si
dugo!
Adapciak to obz dla dzieci
i modziey w 3 grupach wiekowych: (913 lat, 14 -16 lat, 17-20
lat).
Termin tegorocznego obozu: 25 lipca - 7 sierpnia (pene
2 tygodnie). Wyjazd odbywa si
bezporednio z Raciborza.
W tegorocznym programie
zaj artystycznych znajd si
m.in.: warsztaty rytmiczno
bbniarskie, kabaretowe, radiowe i plastyczne (m.in.linoryt,
decoupage). Nie zabraknie te
gier planszowych i fantastycznych (LARP, RPG). Najmodsza grupa zakosztuje elementw
rycerstwa, warsztatw historycznych, szeroko rozumianych
zaj plastycznych oraz silnego
kontaktu z natur.
Zajcia to jednak nie wszystko. Poza nimi bdzie take czas
na: ambitne kino, tace, ogniska, prowadzenie wasnych audycji radiowych, wieczory z giR E K L A M A

tar przy kominku, spacery i


kpiele w jeziorze
Niezwyk atrakcj jest samo magiczne miejsce obozu:
ranczo kaszubskie Przystanek
Alaska w Glinie Wielkim: 40
hektarw wasnej przestrzeni,
lasy, pola, ki oraz wasne jezioro Kamieniczno tworz niezapomnian sceneri. pimy w
oryginalnych domkach traperskich z drewna i gliny, prowadzimy wasn domow kuchni,
zbieramy jagody i maliny, korzystamy z urokw czystej przyrody.
Koszt uczestnictwa (przejazd, zakwaterowanie, wyywienie, opieka instruktorw, wychowawcw i ratownika WOPR,
materiay do warsztatw) wy-

nosi 1450 z. Rodzestwo i stali


uczestnicy Adapciaka mog liczy na 80 z zniki.
Organizatorem obozu jest
raciborskie biuro Orinoko
Art & Travel.
Zapisy prowadzone s w Raciborskim Centrum Turystyki
na ul. Opawskiej 38 (galeria Dukat, vis a vis E.Leclerc) od poniedziaku do pitku w godz. 9:00
17:00, a w soboty 9:00 13:00.
Informacje udzielane s te
telefonicznie: 32 740 92 00 lub
502 557 238
Informacje szczegowe,
karty zgosze i wzory umw
znajduj si na stronie: www.
orinoko.pl
Artyku sponsorowany

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

zdrowie

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

powiat raciborski szpital

Z regionu

racibrz - szpital

Czy raciborskiemu szpitalowi grozi brak lekarzy? Ruszy remont sieci


pawe strzelczyk

W trakcie ostatniej konferencji prasowej w szpitalu


Elbieta Wielgos-Karpiska,
nowa wicedyrektor, wyjawia
i w pierwszych dniach swojego urzdowania na stanowisku musiaa radzi sobie z problemem niedoboru chirurgw
dziecicych. Kwesti t udao
si zaatwi, niemniej pozostaje pytanie - czy podobne pro-

blemy nie czekaj lecznicy w


przyszoci?
17 lekarzy zatrudnionych
w raciborskim szpitalu w tym
roku ukoczy 62 rok ycia. 10
z nich zgasza ch przejcia na
emerytur. Jak tumaczy dyrektor Ryszard Rudnik, jeli
chodzi o kadr, to najbardziej
rzuca si w oczy to, e stosunkowo nieliczna jest grupa porednia - najwicej jest lekarzy
albo modych, albo zaawanso-

wanych wiekowo.
- Nie ma jednak tragedii,
jeli chodzi o zatrudnienie.
Speniamy warunki kontraktowania, oddziay s w peni
obsadzone i funkcjonuj normalnie - zapewni radnych
powiatowych dyr. Rudnik.
Sytuacj stabilizuje system
szkolenia modych lekarzy,
tzw. rezydentw. Obecnie szpital dysponuje 35 takimi miejscami, z czego zapenione s

ciepowniczej

Fot. Starostwo Pwiatowe Racibrz

Ewentualnoci tak zaniepokoia si podczas posiedzenia komisji zdrowia


radna Teresa Frencel. W tym roku znaczna liczba lekarzy nabywa prawa emerytalne,
wikszo z nich zamierza z tego skorzysta.
23. - Cho nie ma gwarancji,
czy po zakoczeniu szkolenia
bd chcieli u nas zosta i pracowa, wikszo zgasza tak
ch - tumaczy dyrektor.
Dodatkowo lecznica korzysta niejako z kopotw innych i zatrudnia specjalistw
dostpnych na rynku. Tak byo np. po likwidacji oddziaw
w Wodzisawiu i Rydutowach,
skd kilku lekarzy przeszo do
Raciborza.

rydutowy - zdrowie

Energiczna pani Aniela


z Rydutw skoczya 102 lata!
Fot. UM Rydutowy

Cieszca si dobrym zdrowiem i kondycj fizyczn


pani Aniela Smoka jest
najstarsz mieszkank
miasta Rydutowy.
Pani Aniela, pomimo zaawansowanego wieku, wci
jest aktywna. Osobicie przekona si o tym Marcin Poomski Zastpca Burmistrza
Miasta Rydutowy, ktry odwiedzi jubilatk i zoy jej yczenia. Pani Aniela nie tylko
cieszy si dobrym zdrowiem,
ale i doskona pamici, dlatego te chtnie opowiada o
dawnym miecie Rydutowy.
Co wane, interesuje si rw-

Dziki Fundacji raciborski szpital wzbogaci


si o sprzt diagnostyczny.

Pani Aniela ma liczn rodzin. Czsto korzysta z komunikatorw internetowych do kontaktw z rodzin. Jubilatka chtnie
korzysta z nowoczesnych rozwiza.

nie aktualnymi wydarzeniami politycznymi. Chtnie dyskutuje o polityce i wie, jakiego


argumentu uy, aby z kadej
dyskusji wyj obronn rk.
Pani Aniela nie tylko wci
wypenia wiele obowizkw
domowych, ale take - dba
o kondycj fizyczn. Nie wyobraa sobie dnia bez rozcigania mini czy wykonywania
prostych wicze gimnastycznych. Potrafi zadba o siebie,
a od czasu do czasu, chtnie
wychodzi na spacer i zwiedza
najblisz okolic.
kk

Mikroskop
polaryzacyjny dla Laboratorium
Analitycznego.
Sprzt posuy do diagnostyki pynu stawowego
i osierdziowego, bada dotychczas niewykonywanych
w raciborskim szpitalu.
Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu przekazaa nieodpatnie
Szpitalowi Rejonowemu w
Raciborzu mikroskop polaryzacyjny typu OPTEK PO
1 przeznaczony dla Laboratorium Analitycznego.
Przekazanie mikroskopu miao miejsce 23 marca.
Mikroskop posuy do dia-

gnostyki pynu stawowego


i osierdziowego, bada dotychczas niewykonywanych
w raciborskim szpitalu.
Zakup zosta sfinansowany ze rodkw pozyskanych
przez Fundacj w ramach
przekazywania 1% podatku
dochodowego od osb fizycznych. Warto przekazanego sprztu to 3 690,00 z.
Od momentu powstania
Fundacja przekazaa nieodpatnie raciborskiej lecznicy
aparatur i sprzt medyczny
za kwot ponad 670 500,00
z.

ce, ale gorczka utrzymuje


si duej ni 48 godzin,
- jeli dziecko jest niespokojne, bardzo pobudzone lub
senne i apatyczne,
- jeli dziecko nie chce przyjmowa pynw,
- jeli wystpuj niepokojce
objawy: bl brzucha, wymioty, trudnoci w oddychaniu,
wiszczcy oddech, bl ucha,
trudnoci w poykaniu, wist
krtaniowy,
- jeli temperatura ciaa jest
wysza ni 40 stopni,
- jeli gorczka pojawia si
ponownie po duszej, ponad
jednodniowej przerwie,
- jeli gorczce towarzyszy
wysypka.

ZAPAMITAJ!
- gorczka nie jest chorob
tylko objawem, najczciej
towarzyszcym infekcji wirusowej lub bakteryjnej.
- aby stwierdzi czy dziecko
ma gorczk, konieczne jest
sprawdzenie temperatury za
pomoc termometru, nie wystarczy sprawdzi ciepoty
skry przez dotyk.
- zbkowanie prawie nigdy
nie powoduje wystpienia
gorczki powyej 38,5 stopnia.
- leki przeciwgorczkowe nie
lecz choroby bdcej przyczyn gorczki, a jedynie agodz jej objawy.
- jeli gorczka przekracza 40
stopni zgo si do lekarza.

jk

wodzisaw lski zdrowie

Gorczka dzieci
Porady specjalistw Novum-Med.
Lek. med. Iwona Ptasiski - pediatra NOVUM-MED
Gorczka to stan, kiedy
podstawowa temperatura ciaa
z rnych przyczyn ulega podwyszeniu. Najczstsz przyczyn takiego stanu jest infekcja, odczyn poszczepienny lub
przegrzanie. Temperatur ciaa mierzy si za pomoc termometru (nie na dotyk).
Prawidowa temperatura
ciaa to 36,8 stopni, powyej
37-38 stopni to stan podgorczkowy, natomiast temperatur
powyej 38,3 stopni okrela si
mianem gorczki.
Naley pamita, e infekcje bakteryjne wywouj gorczk do 38-38,5 stopni, a
infekcje wirusowe od 39-40
stopni. Pojawiajca si temperatura jest wanym objawem,
pozwalajcym na samym pocztku infekcji zrnicowa jej
przyczyn. W przypadku, gdy
mamy do czynienia z wirusem,
nie naley go leczy antybiotykiem. Natomiast w przypadku
infekcji bakteryjnej leczenie antybiotykiem jest konieczne.
POSTPOWANIE
Naley obniy nadmiern
temperatur ciaa. Obnienie
gorczki nie leczy choroby i nie
ma wpywu na czas jej trwania. Poprawia natomiast komfort dziecka w czasie choro-

by. Gorczka w pierwszej fazie


stanu zapalnego ma korzystne dziaanie, gdy aktywuje
ukad odpornociowy dziecka
do dziaania, dziaa natomiast
niekorzystnie na bakterie i wirusy, dlatego te nie powinno
si jej obnia za wszelk cen
i wszystkimi metodami. Naley
dy do obnienia jej do wartoci okoo 38 stopni.
SPOSOBY
OBNIANIA
GORCZKI
Paracetamol (czopki, syrop, tabletki) obnia gorczk i umierza bl, nie dziaa
jednak przeciwzapalnie. Podstawowe preparaty to: Paracetamol, Panadol, Apap, Calpol,
Efferalgan.
Ibuprofen (czopki, syrop, kapsuki, tabletki) dziaa przeciwgorczkowo, przeciwblowo i przeciwzapalnie,
wdroony do leczenia na pocztku infekcji, czsto zapobiega koniecznoci podania
antybiotyku. Obecne na rynku
dostpne s: Ibufen, Nurofen,
Ibum, Bufenik, Ibuprom oraz
preparat Nurofenu z Paracetamolem Kidofen Duo.
Paracetamol mona podawa nie czciej ni co 4-6
godzin (nie naley przekracza
5-6 dawek na dob), natomiast

Ibuprofen nie czciej ni co 6


godzin. Leki te mona podawa
oba na zamian, w dowolnym
odstpie czasowym midzy
Ibuprofenem, a Paracetamolem. Podanie rodka przeciwgorczkowego obnia temperatur ciaa o okoo 1-1,5 stopnia,
a dziaanie leku daje si zauway zwykle godzin po podaniu.
Metody ochadzania fizykalnego polegaj na kadzeniu
zimnych, wilgotnych kompresw na czoo, ydki, przedramiona, lub zastosowaniu kpieli ochadzajcej, ktra jest
bardzo skuteczn metod. Naley jednak pamita, e temperatura wody w wanience
powinna by tylko o 1 stopie
nisza ni temperatura ciaa
dziecka, ktra ustalona zostaa
przez pomiar.

Dziecko
gorczkujce
powinno mie zapewniony
spokj, powinno dostawa
wicej pynw do picia, powinno by ubrane w cienk,
bawenian odzie, aby miao
moliwo pocenia si i utraty ciepa z rozgrzanego ciaa.
Kiedy dziecko ley przykryte
grub kodr czy pierzyn,
jest wtedy tak zaizolowane,
e nie ma moliwoci oddawania ciepa do otoczenia a
temperatura nie spada mimo
podania lekw przeciwgorczkowych. Wane jest take, by nie zmusza dziecka do
jedzenia.
KIEDY DO LEKARZA?
- jeli dziecko ma mniej ni 3
miesice,
- jeli ma wicej ni 3 miesi-

KIEDY PILNIE LEKARZ


LUB POGOTOWIE?
- jeli stan dziecka szybko si
pogarsza, wystpuj zaburzenia przytomnoci lub kontaktu z otoczeniem,
- jeli gorczce towarzyszy
wysypka o charakterze wybroczyn lub wyleww krwawych,
- jeli wystpi drgawki gorczkowe silne, gwatowne
skurcze duych mini, niezalene od woli dziecka, ktrym czsto towarzyszy utrata
przytomnoci.

44-300 Wodzisaw lski


ul. Gaczyskiego 2
Tel. 32 440 77 51
32 440 77 52

Artyku sponsorowany

zdrowie

Z regionu

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

powiat raciborski sanepid

Salmonella i grulica ju nie tak grone


Po gwatownym skoku zatru salmonell (prawie czterokrotnie) oraz zakaenia
grulic (dwukrotnie) w 2014 roku, w ubiegym roku sytuacja wrcia do normy.
pawe strzelczyk

W 2014 roku Powiatowa


Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu odnotowaa na terenie powiatu 87
przypadkw zatrucia salmonell. By to ogromny skok
w porwnaniu z latami ubiegymi, kiedy to zanotowano
kolejno: 13 (w 2012) i 20 (w
2014). Tak spory wzrost tumaczono wprowadzeniem do
obrotu jaj niewiadomego pochodzenia. Diagnoza wydaje
si suszna, gdy w 2015 roku sytuacja wrcia do normy
R E K L A M A

sprzed skoku i odnotowano


jedynie 22 przypadki zatrucia.
2014 rok by rwnie
ewenementem jeli chodzi o

wzrost zachorowa na grulic. Zanotowano ponad 100


% wicej przypadkw tej
gronej choroby. Rwnie w
przypadku grulicy sytuacj

udao si opanowa. W 2015


roku sanepid zarejestrowa
13 zachorowa, co jest zblion liczb do lat 2012-2013. W
2014 roku byo ich 30.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Ekologia 7

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

EK LOGIA
RACIBRZ EKOLOGIA

Fundusz oraz Izba Rzemielnicza w Katowicach bd wsppracowa

IWONA CYBULSKA

Spotkaniem z udziaem
dziennikarzy lskich mediw zainaugurowana zostaa wsppraca pomidzy
Wojewdzkim Funduszem
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Izb Rzemielnicz oraz Maej i redniej
Przedsibiorczoci w Katowicach.
Przedsibiorcy s bardzo liczn grup beneficjentw WFOiGW w Katowicach. W ostatnich
latach okoo 1/3 wypacanych rodkw Funduszu
to dofinansowanie zada

proekologicznych realizowanych przez przedsibiorcw, zarwno publicznych,


jak i prywatnych powiedzia Andrzej Pilot, prezes
Funduszu. Doda, e bardzo wane jest, aby z informacj o ofercie WFOiGW
w Katowicach dotrze take do czonkw Izby Rzemielniczej.
Na mocy porozumienia zawartego przez obie
instytucje powsta Punkt
Konsultacyjny WFOiGW
w Katowicach przy Izbie
Rzemielniczej, dziki ktremu czonkowie Izby bd
mogli uzyska informacje
dotyczce oferty Funduszu.

Fot. WFOiGW w Katowicach

Przedsibiorcy to jedna z najliczniejszych grup benecjentw WFOiGW w Katowicach.


Wsppraca pomidzy podmiotami, dziki porozumieniu, ma teraz by sprawniejsza.

Porozumienie midzy Wojewdzkim Funduszem Ochrony


rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Izb
Rzemielnicz oraz Maej i redniej Przedsibiorczoci w
Katowicach zostao zainaugurowane podczas spotkania
prasowego, ktre odbyo si pod koniec marca.

W serwisach internetowych
obu instytucji zamieszczane bd materiay pozwalajce na wymian dobrych
praktyk w zakresie realizacji biznesowych projektw proekologicznych oraz
umoliwiajce zapoznanie
si z aktualnie dofinansowywanymi ze rodkw
krajowych i zagranicznych
inicjatywami
sucymi
ochronie rodowiska w naszym regionie.
- Wsppraca z Funduszem to dodatkowa szansa
dla rozwoju maych i rednich przedsibiorstw powiedzia prof. Jan Klimek,
prezes Izby Rzemielniczej

oraz Maej i redniej Przedsibiorczoci. Prezes Klimek przypomnia, e Izba,


ktra powstaa w czerwcu
1922 roku na mocy dekretu
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jest najwiksz
organizacj gospodarcz na
lsku, zrzeszajc ponad
8 tysicy przedsibiorcw
w 30 organizacjach terytorialnych i branowych. Izba
jest czonkiem Zwizku
Rzemiosa Polskiego i partnerem spoecznym w Wojewdzkiej Komisji Dialogu
Spoecznego. W organizacji
funkcjonuje 60 komisji egzaminacyjnych, w ktrych
zasiada okoo 400 osb.

4,5 mln z dla


Ochotniczych Stray Poarnych

Start kampanii APMY WOD


w Katowicach

rodki przekazane przez WFOiGW w Katowicach pozwol na zrealizowanie zakupu odpowiedniego sprztu i wyposaenia dla jednostek
OSP, m.in. 15 samochodw ratowniczo-ganiczych.

Fundacja ekologiczna ARKA zainaugurowaa kampani


APMY WOD. Happening rozpocz si
o godz. 12.00 22 marca na Rynku w Katowicach.

To ju trzeci rok z rzdu, w ktrym tak due rodki WFOiGW w Katowicach


przeznacza na zakupy sprztu i wyposaenia dla jednostek Ochotniczej Stray Poarnej.
W dniu 22 marca Rada
Nadzorcza WFOiGW w Katowicach zatwierdzia wniosek o udzieleniu promesy
donansowania Oddziaowi
Wojewdzkiemu Zwizku
Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej wojewdztwa lskiego
na kwot 4,5 mln z. Promesa ta zostanie przeksztacona w ostateczn decyzj
o donansowaniu zadania
pn. Zakup dla ochotniczych
stray poarnych wojewdztwa lskiego sprztu i wyposaenia poarniczego do
przeciwdziaania i usuwania
skutkw powodzi, katastrof

budowlanych, drogowych,
poarw lasw i innych zagroe rodowiska po udokumentowaniu przez OW
ZOSP RP woj. lskiego pozostaych rde nansowania.
Planowany koszt cakowity zadania to ponad 13,5
mln z, a rodki WFOiGW
w Katowicach maj stanowi ok. 33%. W ramach zadania przewidziano zakupy
w 2016 r. sprztu i wyposaenia dla jednostek Ochotniczej Stray Poarnej, w
tym m.in. 15 samochodw
ratowniczo-ganiczych. Zakupiony sprzt i wyposa-

enie pozwol na skuteczniejsz i bardziej efektywn


walk z zagroeniami, jakie
powstaj w trakcie klsk ywioowych, wypadkw czy
powanych awarii oraz likwidacj ich skutkw.
W latach 2011-2015
WFOiGW w Katowicach
przeznaczy cznie na donansowanie zakupw sprztu i wyposaenia dla straakw-ochotnikw kwot
prawie 17 mln z, co pozwolio na donansowanie m.in.
zakupu 91 samochodw ratowniczo-ganiczych.
IC

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Fot. WFOiGW w Katowicach

KATOWICE - EKOLOGIA

Fot. WFOiGW w Katowicach

REGION - STRA POARNA

Happening na katowickim rynku to pocztek kampanii


apmy wod, ktr organizuje fundacja ARKA.
Kampania apmy Wod
jest realizowana pod patronatem Marszaka Wojewdztwa lskiego, Wojewody
lskiego, Dyrektora Dyrekcji Ochrony rodowiska, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasw Pastwowych. Akcj
donansowa Wojewdzki
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach.
Obserwowany dugoletni
proces ocieplania klimatu,
a zwaszcza ubiegoroczna
susza, sprawiaj, i musimy wzi odpowiedzialno
za ochron i poszanowanie
naszych zasobw wodnych.
Susza dotkna wszystkich.
Problem mieli zarwno in-

dywidualni odbiorcy jak i


przemys. Dlatego konieczne
jest dziaanie i wspdziaanie rnorodnych rodowisk
- poinformowa Wojciech
Owczarz z Fundacji Arka.
Doda, e Fundacja zamierza prowadzi regionaln
kampani edukacyjn, ktrej celem bdzie nakonienie
mieszkacw naszego wojewdztwa do gromadzenia
w miar moliwoci wody
deszczwki oraz poszanowania naszych zasobw wodnych.
- W ramach kampanii
zamierzamy promowa program maej retencji, nakania mieszkacw do zakadania instalacji gromadzenia

wody deszczwki oraz prowadzi szerok kampani


edukacyjn w placwkach
owiatowych, organizacjach
i instytucjach - powiedzia
Wojciech Owczarz.
Przedszkola i szkoy z
Wojewdztwa lskiego ju
mog zgasza si do Arki po
bezpatne materiay. Zgoszenia sobanska@fundacjaarka.pl
Organizatorzy zachcaj take do udziau w konkursach zaplanowanych w
kampanii. Wicej informacji mona uzyska na stronie
internetowej: www.lapmywode.pl
IC

8 Motoryzacja

Motorady:
wojciech gawliczek

Kwiecie jest waciwym


momentem, aby dokona
przegldu oraz stosownych
zabiegw w naszym aucie.
Przygotowanie
samochodu do sezonu wiosenno-letniego jest rwnie wane,
jak przygotowanie pojazdu
do zimy. Zanim na dobre si
ociepli warto sprawdzi, co
sycha pod mask naszego
pojazdu, by unikn pniejszych awarii.
Na pocztek najlepiej zacz od gruntownego umycia
pojazdu. Naley pamita,

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

Przygotowanie samochodu do sezonu letniego

e nie tylko nadwozie wymaga pielgnacji. Podczas zimy


podwozie samochodu ulega
zanieczyszczeniu sol, co prowadzi do korozji. Dlatego te
konieczne jest dokadne wymycie zarwno nadwozia jak
i podwozia pojazdu.
Kolejny etap to wymiana ogumienia pojazdu. Naley sprawdzi czy opony s
odpowiednio napompowane. Odpowiednie cinienie
zmniejszy zuycie bienika
jak i paliwa. Jeeli posiadamy
kompletne koa letnie dobrze
sprawdzi stan i wywaenia.
Po zimie warto sprawdzi

NAPRAWY POWYPADKOWE

<< GazetaInformator.pl

take poziom wszystkich pynw i olejw. Wybra si do


serwisu w celu wymiany lub
uzupenienia pynu w ukadzie chodzenia, pynu hamulcowego, oleju silnikowego oraz oleju w ukadzie
wspomagania. Warto zmieni pyn do spryskiwaczy na
letni, ktry od zimowego rni si nie tylko temperatur
zamarzania. Pozbawiony jest
on alkoholu, ktry przy wyszych temperaturach szybko
odparowuje z szyby, zmniejszajc efektywno. Widoczno jest bardzo wana dla
zachowania bezpieczestwa ,

MECHANIKA POJAZDOWA

a dobrze dziaajce wycieraczki to podstawa. Podczas zimy


wycieraczki intensywnie walcz ze niegiem i deszczem,
co powoduje szybkie zuywanie pir. Zuyte pira bardziej rozmazuj brud i zacieki
ni czyszcz szyb. Jeeli wycieraczki nie speniaj swojej
funkcji, po prostu trzeba wymieni pira to zaledwie kilka minut i niewielki koszt
Czsto po najechaniu na
due dziury w drodze lub na
wysokie krawniki dochodzi
do rozregulowania geometrii zawieszenia. Najczciej
zmieniaj si optymalne pa-

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl

rametry ustawienia zbienoci k. Objawem takiego zjawiska jest przede wszystkim


ciganie auta na jedn stron podczas jazdy na wprost.
Nie warto zwleka z regulacj.
Jedc z tak usterk, ryzykujemy szybkie zniszczenie
opon, a nawet swoim bezpieczestwem.
W trosce o nasze zdrowie
powinnimy wymieni filtr
kabiny, czynno t najlepiej

wykonywa raz do roku. By


zabi plenie, bakterie i wirusy powinnimy w wyspecjalizowanym warsztacie zamwi czyszczenie i odgrzybianie
ukadu klimatyzacji.
Pamitaj! Odpowiednie
przygotowanie samochodu
do sezonu zapewni nie tylko
bezpieczestwo, ale i komfort
jazdy oraz pozwoli utrzyma
pojazd w dobrym stanie wizualnym i technicznym.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

region policja

Daj znak! I bd bezpieczny na pasach


W nowej kampanii spoecznej policjanci zalecaj pieszym, aby, poprzez
wycignicie rki, zasygnalizowali kierowcom,
e chc przej przez
jezdni.
Kampania Daj znak i
przejd bezpiecznie przez
jezdni realizowana jest
przez Wydzia Ruchu Drogowego Komendy Wojewdzkiej
Policji w Katowicach i Krajowe Centrum Bezpieczestwa
Ruchu Drogowego. Celem akcji jest poprawa bezpieczestwa w rejonie przej dla
pieszych.
R E K L A M A

W ramach swoich dziaa, policjanci sugeruj pieszym, aby, przed wejciem


na przejcie, poprzez wycignicie rki poinformowali o
swoim zamiarze kierowcw.
Oczywicie, wykonanie gestu nie jest jednoznaczne z
natychmiastowym wkroczeniem na jezdni - pieszy powinien wczeniej upewni si,
e zosta zauwaony i w danej
chwili istnieje taka moliwo.
Jzyk gestw od wiekw stanowi szybkie i sprawne narzdzie komunikacji. Jeli kierowcy doceni gest uniesionej
rki, jasno sygnalizujcy ch

przejcia przez jezdni i stanie si on znakiem stosowanym w codziennych relacjach


pieszy - kierowca, by moe
w kocu uda si wpyn na
zmniejszenie liczby tragicznych zdarze. A statystyki s
zatrwaajce.
W Polsce, najczciej ofiarami wypadkw drogowych
s wanie piesi. - Jak wynika z danych statystycznych,
w latach 20042014, na polskich drogach zdarzyo si
blisko 149 tys. wypadkw z
udziaem pieszych, w ktrych
ponad 140 tys. osb zostao
rannych, a ponad 18 tys. osb

zgino. Przez wiele lat rocznie


gino w Polsce ok. 2 tys. pieszych i dopiero w 2008 roku
zaznaczya si mocna tendencja spadkowa. Jednak i tak
wskanik zabitych pieszych
na milion mieszkacw, na
przejciach bez sygnalizacji
w Polsce jest kilka razy wikszy ni w Hiszpanii czy Niemczech. W naszym kraju wynosi
on 4,8; podczas gdy w Hiszpanii - 1,3; w Niemczech - 0,8; a
w Holandii 0,6 - wyjania Komenda Wojewdzka Policji w
Katowicach.
Z prowadzonej przez policjantw analizy zdarze dro-

gowych wynika, e 85% wypadkw z udziaem pieszych


zaistniao z winy kierujcych
pojazdami, a jedynie 11% - z
winy niechronionych uczestnikw ruchu drogowego.
Gwn przyczyn wypadkw
byo nieustpienie pieszemu
pierwszestwa na pasach. W

2014 roku, na drogach samego wojewdztwa lskiego zgino 33 pieszych, a 483


osoby zostay ranne. W 2015
roku mier na przejciach dla
pieszych poniosy 33 osoby, a
478 doznao obrae ciaa.
kk

GazetaInformator.pl >>

Reklama 9

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

reklama

poligrafia >>>

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

JU OTWARTE

ZAPRASZAMY

Racibrz, ul. Mickiewicza 10a

EWMAR
Instalacje wod - kan.
C.O. w miedzi i w plastiku
Kotowanie
Ogrzewanie podogowe
Hydraulika

Ewelina Marek

ul.Powstacw lskich 31c


47-411 Grzegorzowice

tel.: 32/410 55 49
787 774 761
692 197 761

10 Ogoszenia

<< GazetaInformator.pl

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE

KREDYT

KREDYT

50 tys.

100 tys.

rata 549 z

rata 689 z

32 700 70 40
790 501 503

32 700 72 11
792 115 113

Oprocentowanie od 2,9%

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Odsetki od 5 z

(dla emerytw i rencistw

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

(wejcie od podwrza)

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

Oprocentowanie od 2,9%

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Najnisze
oprocentowanie
Tel. 604 729 874
502 890 351
Racibrz
ul. Opawska 21/2
(rg Opawskiej i Ogrodowej)

na kolorowym tle 14 z

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych w Niemczech
Tel. 32 5065587

>>PRACA<<

>>PRACA<<
REDAKTOR
DZIENNIKARZ

DORADCA KLIENTA
Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie
Wymagania:
wyksztacenie rednie/wysze
komunikatywno,
umiejtno rozmw
i negocjacji
znajomo zasad marketingu
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu
dowiadczenie w sprzeday
prawo jazdy B

Redakcja gazety regionalnej oraz


portalu internetowego zatrudni
dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.

Moliwy sta lub zatrudnienie.

Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw
do obrbki zdj, audio.

CV prosimy wysya na adres


biuro@raciborskiemedia.pl

CV prosimy wysya na adres


biuro@raciborskiemedia.pl

RNE
Malowanie wntrz! Oferuj usugi malarskie, oraz drobne remonty wntrz mieszka i domw. W
moim zakresie usug znajduj si:
gadzie, panele podogowe, tynkowanie, monta drzwi okien i
parapetw. Polecam i zapraszam
do wsppracy. Tel. 725 459 597.
Przyjmuj zamwienia na ciasteczka drobne. Piek 10 rodzai
ciasteczek: babeczki, rafaello, ule,
kulki rumowe, marcepanki, kruche, kokoski, kawusie, kruche z
marmolad i marcepanem oraz
pfrancuskie z marmolad. Po-

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

AZBEST
DEMONTA
UTYLIZACJA
DEKARSTWO, RYNNY, KOMINY

792 013 569


509 055 051
azo.gawlik@wp.pl
MOTORYZACJA
Opony Felgi Nietypowe
rozmiary Duy wybr. Oferujemy: duy wybr felg i opon
nowych i uywanych letnich i
zimowych, nietypowe rozmiary, pojedyncze sztuki, sprzeda
hurtowa i detaliczna, moliwy
monta na miejscu, odbir osobisty lub wysyka. Wicej informacji pod nr telefonu 503 561
593.

Ford Fiesta MK6 rok 2006.


Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

MECHANIKA
POJAZDOWA

AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

szybko tanio solidnie

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

ZDROWIE

SPRZEDAM
SAMOCHD

Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz

PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz
ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

AKUPUNKTURA
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena,
depresja, uszczyca,
niewydolno krenia
Rejestracja 781 289 867
Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a
PORADNIA ORTOPEDYCZNA

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

GABINET
BIOENERGOTERAPII
Schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu, stany blowe,
choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

NIERUCHOMOCI

WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146


PRACA
Zatrudni (lub inaczej) mechanika
samochodowego, do samochodw
ciarowych i dostawczych. Warunki bardzo dobre (do uzgodnienia).
Moliwe mieszkanie w Raciborzu.
Tel. 32 740 30 97.
Zatrudni (lub inaczej) mechanika
samochodowego oraz LPG (samodzielnego) w Raciborzu. Warunki
bardzo dobre, reszta do uzgodnienia. Tel. 32 740 30 97.

Sprzedam
2-kondygnacyjne
mieszkanie w Ostronicy (100
m2) z osobnym wejciem, ogrd,
gara na 2 samochody, drewutnia
25 m2. Budynek ocieplony, utwardzone wjazdy, okna PCV+rolety+siatki, wszystkie instalacje nowe. Ogrzewanie kominkiem z
paszczem wodnym lub ogrzewanie olejowe. Podogi deska barlinecka, pytki. 11 pomieszcze rnego przeznaczenia. Blisko szkoa
podstawowa i przedszkole, koci, sklepy spoywcze, mechanika pojazdowa i lakiernictwo, sala
przyj. Poczta i przychodnia ok.
3 km. adna i spokojna okolica,
yczliwi ssiedzi. Odlego do
miast: Kole 15 km, Gubczyce 20
km, Racibrz 23 km. Mieszkanie

jak dom, jest naprawd wyjtkowe. Tel. 691 512 010.


Sprzedam mieszkanie w Kdzierzynie na os. Lenym, na 3 pitrze, 3
pokoje, 60 m2 (punktowiec). Mieszkanie do remontu. Cena 130 tys. z
(do negocjacji). Tel. 691 512 017.

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

lecam na wita, komunie, wesela. Ciasteczka s robione na male


82%. Tel. 503 938 042.
Przychodnia Weterynaryjna

centrovet

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt. 9-20, sob. 9-14

www.centrovet.pl

Komis od A - Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10-17
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
Odwied Nas

www.olx.pl
(tablica.pl)

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

GazetaInformator.pl >>

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)


R E K L A M A

Zapowiedzi 11

RACIBRZ RCK 16 KWIETNIA

KONCERT ANTONINY KRZYSZTO


16 kwietnia o godz. 19:30
wystpi Antonina Krzyszto.
Artystka zadebiutowaa w latach osiemdziesitych na Festiwalu Piosenki Zakazanej
w Hali Oliwii w Gdasku. Po
ogoszeniu stanu wojennego
zacza wystpowa nieocjalnie w mieszkaniach prywatnych, kocioach i wybranych
klubach studenckich, wyst-

powaa na wszystkich najwaniejszych imprezach z piosenk


literack (m.in. FAMA, Zamkowe Spotkania piewajmy Poezj, Festiwal Piosenki Aktorskiej w Krakowie), zwizana
bya rwnie kabaretem Pod
Egid. Poza wasnymi tekstami opracowywaa te wiersze
Zbigniewa Herberta i piosenki
czeskiego barda Karela Kryla.

Wsppracowaa przy projektach artystw takich jak: Micha Lorenc, Mietek Szczeniak, Leszek Moder, Marcin
Pospieszalski, Zbigniew Wegehaupt, Wojciech Waglewski,
Krzysztof Knittel Bilety w cenie 30 z do nabycia w kasach
RCK lub na stronie www.rck.
com.pl, honorowane karty "Senior 60+" i "Rodzina +".

| Wizytwki
| Ulotki
| Plakaty
| Piecztki
| Banery reklamowe
| Katalogi

PSZW MOK 16 KWIETNIA

WYSTP KABARETU OWCY.B

W sobot, 16 kwietnia,
o godz. 20:00, w Miejskim
Orodku Kultury w Pszowie
wystpi kabaret owcy.B. Bilety, w cenie parter - 30 z, balkon - 35 z, dostpne s w se-

kretariacie MOK Pszw oraz w


sprzeday internetowej na kupbilecik.pl oraz biletynakabarety.pl. owcy.B to kabaret dziaajcy na profesjonalnej scenie
od 12 lat. Swoj dziaalno roz-

pocz z przytupem wygrywajc w cigu pierwszych dwch


lat niemal wszystkie liczce si
festiwale. 1 nagroda na Pace,
Grand Prix Mulatki, Grand Prix
na Wyjciu z Cienia oraz Grand
Prix Przewaki. Oprcz tego
owcy wygrali festiwal kabaretu w Zielonej Grze i zdobya
kilka koryt na rybnickim Ryjku.
Spektakl owcw to nie zwyczajny wystp. To wybuchowa mieszanka spontanicznoci i duej iloci improwizacji.
Wszystko to w oparach absurdu, ktrego nie powstydzi by
si Monty Python. Jako jedyni w swoich spektaklach graj

muzyk na ywo, w autorskich


kompozycjach. aden instrument nie pochodzi z kradziey.
Aktualnie kabaret wystpuje w skadzie Bartosz Gajda,
Bartosz Gra, Maciej Szczch,
Sawomir Szczch. Ich najnowszy program z 2015 roku nosi tytu Take tego i czy
wszystkie zalety poprzednich
programw. Kto raz by na
spektaklu owcw wie, e ilo
energii wydzielonej na scenie
wystarczy do zasilenia maego
miasteczka, a liczba spalonych
kalorii jest dla chopakw lepszym treningiem ni Chodakowska.

RACIBRZ KOCI WNMP 17 KWIETNIA

KONCERT Z OKAZJI
1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI
W kociele pw. WNMP w
Raciborzu w niedziel, 17 kwietnia, o godz. 18:00 odbdzie si

koncert z okazji 1050. rocznicy


Chrztu Polski. Wystpi Chr
Vivo pod kierunkiem Agnieszki

PROMOCJA!
Do teczek rmowych

250 wizytwek

GRATIS!
*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

Patalong oraz Klub Piosenki Poetyckiej i Aktorskiej ,, ATLANTYDA prowadzony przez Iren

Hlubek. Gocinnie siostra zakonna, dr Elbieta Cincio jako historyk opowie o Chrzcie Polskim.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
6 KWIETNIA RCK RACIBRZ
6 kwietnia o godz. 8:30 w sali widowiskowej w Raciborskim
Centrum Kultury odbdzie si spektakl dla modziey.
7 KWIETNIA RCK RACIBRZ
7 kwietnia o godz. 9:30 w sali kameralnej w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si Konkurs recytatorski dla gimnazjalistw.
7 KWIETNIA MIPBP RACIBRZ
7 kwietnia o godz. 16:00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Raciborzu odbdzie si uroczysto ogoszenia
wynikw konkursu i wrczenia nagrd w oglnopolskim konkursie plastycznym Banie braci Grimm.
7 KWIETNIA PRZEMKO RACIBRZ
7 kwietnia o godz. 18:00 w kinie Przemko w Raciborzu odbdzie
si seans lmowy w ramach DKF PULS. Tym razem zaprezentowany zostanie lm Powrt do Itaki. Picioro osb
wspomina lata modoci, witujc powrt z emigracji swojego
przyjaciela, Amadeo. Bilety 5 z.

cyklu Monsun Korona lska Nordic Walking 4 Pory Roku


Wiosna na dystansie 5 km. Start biegu o godz. 11:00.
14 KWIETNIA PRZEMKO RACIBRZ
14 kwietnia o godz. 18:00 w kinie Przemko w Raciborzu odbdzie si seans lmowy w ramach DKF PULS. Tym razem
zaprezentowany zostanie lm Powtrnie narodzony.
Samotna matka wraz z dorastajcym synem przyjeda do Sarajewa, gdzie podczas koniktu boniackiego zgin jego ojciec.
Bilety 5 z.
15 KWIETNIA RCK RACIBRZ
15 kwietnia o godz. 18:00 w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si koncert naowy Raciborskiej Giedy Talentw.
16 KWIETNIA RCK RACIBRZ
16 kwietnia o godz. 18:00 w sali kameralnej w Raciborskim

Centrum Kultury odbdzie si promocja ALMANACHU


PROWINCJONALNEGO nr 23. Gociem wieczoru bdzie
Anna Janko, wybitna poetka i pisarka, autorka ksiki pt. Maa
zagada. Wstp wolny.
17 KWIETNIA KUNIA RACIBORSKA
17 kwietnia o godz. 10:00 startuje I Kuniaski Pmaraton
Leny. Trasa przebiega bdzie poarzyskiem jednego z najwikszych poarw XX wieku w Europie i liczy 21 km 97,5 m.
17 KWIETNIA WCK WODZISAW LSKI
Po raz kolejny tancerze z niemale caej poudniowej Polski
stan na wodzisawskiej scenie. Zmierz si na taniec, walczc
o najwysze trofea i pierwsze miejsca w trzech kategoriach:
street dance, show dance i taniec towarzyski. Do konfrontacji
w ramach XV Gali Tanecznej MIX 2016 dojdzie ju 17
kwietnia w Wodzisawskim Centrum Kultury. Gala odbdzie si
w godz. od 9:00 do 19:00.

Zobacz zapowiedzi

10 KWIETNIA RCK RACIBRZ


10 kwietnia o godz. 16:00 w sali widowiskowej w Raciborskim
Centrum Kultury odbdzie si koncert witeczny SKZR
rdo.
10 KWIETNIA WODZISAW LSKI
10 kwietnia odbdzie si tradycyjny ju w naszym miecie Bieg
Wielkanocny o Puchar Prezydenta Miasta Wodzisaw
lski. Bieg gwny odbdzie si na dystansie 10 km. Zawody z
R E K L A M A

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

12 Reklama

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

<< GazetaInformator.pl

racibrz handel

Odwie swoj garderob i zabynij na wiosn!


Zapraszamy do odnowionego Centrum Chiskiego przy ulicy Rybnickiej.
nic tak poprawia nastroju,
jak udane zakupy!
Centrum
Chiskie
AI-Fashion ju wymienio
swj asortyment z zimowego
na wiosenny, dajc szerokie
pole do popisu wszystkim
tym, ktrzy pragn zabysn tej wiosny.
W ofercie AI-Fashion

znajd Pastwo szeroki wybr odziey i obuwia dla kobiet, mczyzn oraz dzieci.
Dodatkowo Centrum Chiskie proponuje stylowe torebki, bielizn, rnorodne dodatki do codziennych
oraz eleganckich stylizacji, a
take przerne kosmetyki i
perfumy.

Oferujemy szczeglnie
atrakcyjne ceny, dobr jako oraz potny wachlarz
produktw, dziki czemu z
pewnoci kady znajdzie u
nas co idealnego dla siebie.
Gwarantujemy mi i profesjonaln obsug, ktra suy pomoc w zakresie doradztwa.

Centrum Chiskie AI-Fashion


ul. Rybnicka 97, 47-400 Racibrz
Godziny otwarcia:
marzec-padziernik pon.-sob. 9:00-20:00, nd. 10:00-19:00
listopad-luty: pon.-sob. 9:00-19:00nd. 10:00-19:00
Artyku sponsorowany
Fot. Justyna Koniszewska

Wiosna to czas, w ktrym wszystko budzi si do


ycia. Ju wkrtce grube
swetry bdziemy mogli zamieni na bluzki z krtkim
rkawem, a zimow kurtk
na ramonesk. Z pewnoci
warto wic pozytywnie nastawi si na nadchodzce
zmiany, a jak wiadomo

R E K L A M A