You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
Przypatrzmy si yciu apostow po zmartwychwstaniu? Jak ten fakt
zmartwychwstania Chrystusa na nich wpyn, jakie wyda owoce w ich codziennym
yciu? Co apostoowie zrozumieli po zmartwychwstaniu? Czy zauwaamy, e otrzymali
ask zrozumienia, e w yciu trzeba bardziej sucha Boga ni ludzi. (Dz 5,41) Ponadto
zrozumieli take, e dla Chrystusa trzeba cierpie, tak jak On cierpia dla czlowieka.
Dlatego wychodzc z Sanhedrynu "cieszyli si, e stali si godni cierpie dla imienia
Jezusa". (Dz 5,41)
Na tym wanie polega wiara w zmartwychwstaego Pana. Suchasz Jezusa i cieszysz
si, e dla Niego ponosisz trud, a niekiedy wielkie cierpienie. Bo Baranek godzien jest
czci, chway i bogosawiestwa. (Ap 5,12)
Co zrozumia w. Piotr po zmartwychwstaniu? Trzy razy zapar si Chrystusa
i dlatego otrzyma trzykrotne pytanie: "Szymonie , synu Jana, czy miujesz mnie wiecej
anieli ci?" Jaka bya jego odpowied: "Panie, Ty wszystko wiesz , Ty wiesz, e Ci
kocham ". (J 21,15-17)
Kontemplujc dzisiejsz Liturgi Sowa zauwamy, e proponuje nam ona do
rozwaenia trzy prawdy: 1. W yciu trzeba bardziej sucha Boga ni ludzi. 2. W yciu
trzeba si cieszy, e dla Boga mona si trudzi i cierpie, radonie znoszc rne
upokorzenia. 3. W yciu trzeba okazywa mio, bo ona jest najwiksz wartoci
i miar wszystkiego.
Nie ma innego Pana poza Chrystusem, a we mnie jest tyle dobra, ile potrafi znie
za. Dlatego zawsze bd si wpatrywa w postaw apostow i prosi ich
o wstawiennictwo, by by wiadkiem zmartwychwstaego Pana.
wiadectwa papieskiego fotografa Arturo Marii o w. Janie Pawle II, ktre
syszelimy w ostatnim tygodniu niech zachc nas do otwarcia si na piekne ycie
wiary - "Unleash the Gospel".
VI ROCZNICA TRAGEDII
SMOLESKIEJ
W dniu dzisiejszym o godzinie
1:00 po poudniu zostanie
odprawiona Msza w. za nasz
Ojczyzn oraz za Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej
Lecha Kaczyskiego, jego
maonk Mari Kaczysk
i
wszystkich
tragicznie
polegych pod Smoleskiem
w VI rocznic mierci.
Ks. Andrzej Malejak,
Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 9 KWIETNIA 2016

9:00 + Tadeusz Gobiewski


4:00 - O potrzebne aski dla Anastazji w dniu chrztu w.
4:00 + Janina ojko - S. M. Kopacz
5:30 + Diana Rocker - ojciec chrzestny
III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 10 KWIETNIA

8:00 + Franciszek, Wadysaw Bociga w rocz. mierci


- crka
9:30 - W intencji cierpicych i konajcych - Arcybractwo
11:15 + Winiusz Ruciski
1:00 - Za Ojczyzn w 6 rocz. tragedii smoleskiej
1:00 - O Boe b. dla Jzia z okazji 18 urodzin
1:00 - Z podzikowaniem za otrzymane aski i z prob o
dalsze b. dla rodziny
1:00 + Kazimiera Kuszkowska
1:00 + Anna Kwaniewska
1:00 + Marianna, Wadysaw Chwiejczak
1:00 + Leon, Eugenia Kaleta w 1 rocz. mierci
1:00 + Stella Lenart - S. K. Topr
1:00 + Maria, Wacaw Dzioba
1:00 + Jason Pustelnik w 30 dni po mierci
1:00 + Krzysztof, Antoni Gurne
1:00 + Halina, Krzysztof Kiersz
7:00 + Jadwiga Przyby - syn, dzieci
PONIEDZIAEK - 11 KWIETNIA 2016

9:00 + Helena, Richard Zathey


7:00 + Czesaw Kobyecki w 15 rocz. mierci
WTOREK - 12 KWIETNIA 2016

9:00 - Za Parafian
10:00 + Czesawa Migacz
7:00 + Za dusze w czycu cierpice
RODA - 13 KWIETNIA 2016

9:00 + Antoni Kuzia - rodzina


9:00 + Anna, Franciszek Wasilewski
7:00 + Joanna Palica - rodzina
CZWARTEK - 14 KWIETNIA 2016

9:00 + Adam Orkwiszewski - Julia Papuga


7:00 + Stanisaw widerski w 33 rocz. mierci
PITEK - 15 KWIETNIA 2016

9:00 + Stanisaw Parciak w 23 rocz. mierci


7:00 - O Boe b. i szczliwe rozwizanie dla crki
7:00 + Janusz, Rafa
7:00 + Ciaramitaro Douglias
SOBOTA - 16 KWIETNIA 2016

9:00 + Franciszka, Stanisaw


4:00 - O ask zdrowia dla Mariana Binkowskiego -mama
5:30 + Stanisawa, Jzef
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 17 KWIETNIA

8:00 + Tadeusz Gabriel


9:30 + Micha, Czesawa Rabiega
11:15 - O Boe b. dla Elbiety i ukasza z okazji 12 rocz.
lubu i dla Marysi z okazji 11 urodzin

11:15 - O zdrowie i potrzebne aski dla Wandy i Jana


Binkowskich - mama
1:00 + Kazimiera Kuszkowska
1:00 + Wadysaw Kwiatosz i zmarli z rodziny
1:00 + Wodzimierz Kowalczyk i zmarli z rodziny
1:00 + Z rodzin: Janiszewskich i Kabatw
1:00 + Micha wieca
1:00 + Maria Banasik w 6 rocz. mierci, Jan Banasik
w 4 rocz. mierci, Ludwik Malinowski w 4 rocz.
mierci - crka Regina Malinowska
1:00 + Kazimierz, Anna Weiss
7:00 + Bernard Kalinowski

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 04-17-2016
4:00 - Celina Basta, Barbara Tyra
5:30 - Art Mirek
8:00 - Elbieta Wolski
9:30 - Anna Martusiewicz, Teresa liwicka, Maria Grot
11:15 - Dzieci
1:00 - Jzefa Hoowiska, Krzysztof Grzesiak,
Stanisaw Bis
7:00 - Nastassia Mirowski, Mikoaj Pal
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 04-17-2016
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - E. Szymaski, J. Wolski
9:30 - E. Niemczyk, A. Nytko, J. Ryzner, Z. Skorupa
11:15 - R. Kogut, M. Przydzia, J. Rakowiecki,
J. Sokoowski
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
CZYTANIA MSZALNE
10 KWIETNIA 2016
PONIEDZIAEK- Dz 6,8-15 Ps 119 J 6,22-29
WTOREK - Dz 7,51-8,1a Ps 31 J 6,30-35
RODA - Dz 8,1b-8 Ps 66 J 6,35-40
CZWARTEK - Dz 8,26-40 Ps 66 J 6,44-51
PITEK - Dz 9,1-20 Ps 117 J 6,52-59
SOBOTA - Dz 9,31-42 Ps 116B J 6,55.60-69
NIEDZIELA - Dz 13,14.43-52 Ps 100 Ap 7,9.14b-17
J 10,27-30
SKADKA CSA NA DZIE 3 KWIETNIA 2016
DEDYKACJE

ZEBRANO

DO ZEBRANIA

CSA $63,706.00

$63,060.00

$646.00

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Dzi trzecia niedziela Wielkanocy.


Nadal przeywamy okres radoci
pyncej z dowiadczenia mocy
Chrystusa
zmartwychwstaego.
Dziki tej mocy stajemy si wolni od
samych siebie, od krpujcych
schematw i przyzwyczaje. Ta moc
uzdalnia nas do kochania innych
i tworzenia z nimi autentycznej
wsplnoty komunii. Okres od
zmartwychwstania do wniebowstpienia Pan Jezus
powici tym, ktrych najbardziej umiowa. Sprbujmy
wej do tego grona, poczujmy si zaproszeni do bliskiego
przebywania ze Zmartwychwstaym, ktre najlepiej
realizuje si poprzez nasz peny udzia w Eucharystii. Nie
zapominajmy te, e rdem naszej radoci i mocy do
cigego trwania przy Chrystusie, a jeli odeszlimy
z powodu naszych saboci, do cigego powstawania,
powracania, jest Boe miosierdzie. Zmartwychwstay Pan
Jezus nie rozlicza Piotra z trzykrotnego zaparcia si Go,
ale trzykrotnie pyta o mio. I nasze grzechy, raz
powierzone
Boemu
miosierdziu,
staj
si
bogosawion win! Dlatego Koci przypomina,
e jeszcze jest stosowny czas na spowied wit
i Komuni wielkanocn.
Dzi jest VIII Niedziela Biblijna,
rozpoczynajca Tydzie Biblijny.
Przypominaj
nam
one,
by zwrci uwag na Bibli, czyli
Pismo wite, najwaniejsz
ksig dla caego Kocioa i dla
kadego z nas tu obecnych.
Zawiera ona bowiem objawienie
Boe
dotyczce
naszego
zbawienia. Tej ksigi nie moe zabrakn w adnym
domu. Nie moe te nikomu zabrakn czasu na jej
czytanie. Znajdmy w tym tygodniu czas na spotykanie si
z Panem w Jego sowie. Zachcamy do indywidualnej
lektury i medytacji sowa Boego. Mona rwnie
zaangaowa si w jedn z grup apostolskich dziaajc
przy parafii, w ktrej odbywa si wsplnotowe czytanie
i rozwaanie Pisma witego, szczeglnie zapraszamy na
cotygodniowe Krgi Biblijne, ktre odbywaj si w soboty
o godz. 11:00am a take w III sobot miesica o godz.
5:30pm na Lectio Divina czyli czytanie Pisma w.
z gbokim zrozumieniem jako wiato na swoje ycie.
W tym tygodniu, w dniach
14-16 kwietnia (czwartek
sobota) bdziemy przeywa
gwne uroczystoci zwizane
z jubileuszem 1050-lecia
Chrztu Polski. Historycy s
zgodni, e chrzest Mieszka I
odby
si
14
kwietnia,
w Wielk Sobot. Tego dnia
uroczystoci bd odbywa
si w Gnienie. Natomiast w pitek i w sobot w Poznaniu
z udziaem biskupw i wadz pastwowych. Punktem
kulminacyjnym
bdzie
sobotnie
dzikczynienie
i Eucharystia z udziaem Episkopatu Polski na stadionie
w Poznaniu.

OGLNA: Aby rolnicy indywidualni otrzymywali


naleyte wynagrodzenie za swoj cenn prac.
MISYJNA: Aby chrzecijanie w Afryce dawali
wiadectwo mioci i wiary w Jezusa Chrystusa
pord konfliktw polityczno-religijnych..
OBCHODY CENTRALNE JUBILEUSZU 1050
ROCZNICY CHRZTU POLSKI
Obchody bd miay wymiar oglnonarodowy. Kady dzie obchodw
centralnych od 14 do 16 kwietnia 2016 roku bdzie mia swj motyw
przewodni. Sowem kluczowym pierwszego dnia bdzie aska, za
symbolem wiato wiecy. Organizatorom chodzi o uwiadomienie
wiernym istoty chrztu oraz tego, e chrzest Polski oznacza pocztek
zarwno ycia kocielnego, jak i struktur pastwa. Sowem kluczem
drugiego dnia bdzie wierno, za symbolem krzy. W ostatnim
dniu rocznicowych obchodw, ktrego gwnym motywem bdzie
posanie, za symbolem woda, wszyscy wierni zostan raz jeszcze
zobowizani do ycia Ewangeli, dzielenia si ni z otoczeniem
i dawania chrzecijaskiego wiadectwa wszdzie tam, gdzie yj.
Rocznicowe obchody rozpoczn si uroczystociami w Gnienie
z udziaem Episkopatu Polski. Podczas Mszy w katedrze
gnienieskiej, w czwartek 14 kwietnia, Episkopat bdzie dzikowa
za chrzest Polski. Po poudniu biskupi udadz si na Ostrw Lednicki
na jeziorze Lednica, gdzie w czasach pierwszych Piastw znajdowa
si jeden z gwnych orodkw obronnych i administracyjnych
wczesnej Polski. Tam, przy palatium Mieszkowym, po raz pierwszy
zabrzmi jubileuszowy dzwon, ogaszajc 1050. rocznic Chrztu Polski.
Na nastpne dwa dni obchody przenios si do Poznania. W pitek
15 kwietnia na terenie Midzynarodowych Targw Poznaskich
planowane s uroczyste obrady Sejmu i Senatu oraz okolicznociowe
przesanie Zgromadzenia Narodowego. W tym samym miejscu
zaprezentowane zostanie jubileuszowe oratorium skomponowane na
zlecenie wadz samorzdowych. Wieczorem w katedrze poznaskiej
odprawiona zostanie uroczysta Msza w. z udziaem biskupw
polskich oraz przedstawicieli Episkopatw z zagranicy.
Nastpnego dnia, 16 kwietnia, w gmachu poznaskiego seminarium
odbdzie si zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Potem
zaplanowano dwa wydarzenia na Stadionie Miejskim spotkanie
ewangelizacyjne, ktre przygotowuje m.in. Zesp KEP ds. Nowej
Ewangelizacji, oraz Msz w. Dopenieniem Eucharystii, sprawowanej
take przez przedstawicieli zagranicznych episkopatw, bdzie
odnowienie przyrzecze chrzcielnych. W wydarzeniach na stadionie
wemie udzia ok. 42 tys. wiernych. Obecni bd m.in. delegaci
Polonii oraz przedstawiciele innych Kociow chrzecijaskich.
Podczas centralnych obchodw jubileuszowych planowane jest
przekazanie symbolicznych krzyy polskim katedrom. Krucyfiksy
wykonane bd z drewna dbowego z pozostaoci fortyfikacji
obronnych z pocztkw pastwa polskiego. To drewno, czarny db
by wiadkiem i chrztu, i pocztkw naszej pastwowoci.
Niespena miesic po kwietniowych uroczystociach centralnych,
3 maja 2016 r. na Jasnej Grze zostanie ponowiony Akt oddania
Polski Matce Boej, za na padziernik 2016 r. planowana jest
jubileuszowa Pielgrzymka Narodowa wiernych z Polski do Rzymu.
NAUKI PRZED CHRZTEM WITYM
W sobot 16 kwietnia po Mszy w. o godz. 4:00p.m.
w kaplicy w. Maksymiliana.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

KONCERT
GALOWY
Zesp Pieni
i Taca
DUNAJEC,
MIRECZKI,
MAY DUNAJEC
oraz KOZICE i
CAPY zapraszaj
na swj doroczny
KONCERT
GALOWY.
Niedziela, 24 Kwiecie, godz. 2:30 pm w sali w.
Jana Pawa II. Bilety: $5.00 dostpne przy wejciu przed
koncertem. Wicej informacji: 313-333-4469 lub
www.dunajec.org.

NASZYM MODLITWOM
POLECAMY CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef
Wasilewski, Anna Celiska, Krzysztof Nytko, Maria
Roek, Izabella, Pawe, Dorota Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora, Edward
Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka, Jerzy Gabrel,
Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla, Magdalena
Roek, Barbara W, Marek N, Krystyna i ukasz
Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga Kondracka,
Wodzimierz Rzepka, Stanisawa Mandziuk, Morgan
Czerwiski, Jan, Maria Krok, Lidia, Jan Krysztaowicz
ks. Stanisaw Drza
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

SPOTKANIE KOA SENIORW


Zota Ra
odbdzie si we wtorek 12 kwietnia
o godz. 10:00 rano Msza w. i spotkanie w
sali w. Jana Pawa II. Solenizantw
miesica
kwietnia
prosimy
o przyniesienie ciasta na deser.
MSZA POGRZEBOWA
W minionym tygodniu z naszej wsplnoty
odesza do wiecznoci: p. Stefania Murphy.
Polemy j miosierdziu Boemu: Wieczny
odpoczynek racz jej da Panie.
SYNOD 2016
ARCHIDIECEZJI DETROIT
W listopadzie tego roku
odbdzie si Synod Archidiecezji
w Detroit. Arcybiskup Allen
Vigneron, zaznaczy, e Synod
bdzie wydarzeniem i procesem,
a jego gwnym celem bdzie
zwrcenie
uwagi
na
ewangelizacj, ktra powinna si sta pierwsz i
najwaniejsz misj apostolsk w naszych rodowiskach.
Zanim rozpocznie si Synod, Archidiecezja zaprasza
wszystkie parafie i wiernych do podzielenia si swoj
wiar i wiadectwem na specjalnie przygotowanych
spotkaniach parafialnych. Materia zebrany na tych
spotkaniach, bdzie materiaem dla Archidiecezji do
rozwaania o wierze na Synod 2016.
W naszej parafii takie spotkanie odbdzie si w sobot
7 maja 2016 roku w godzinach od 5:00
do 8:00p.m.
Aby uczestniczy w tym spotkaniu konieczny jest
wczeniejszy zapis, ktrego mona dokona w biurze
parafialnym, w zakrystii lub bezporednio u pani
Marioli. Prosimy o zgaszanie si przedstawicieli grup
dziaajcych w naszej parafii, jak rwnie wiernych nie
zrzeszonych w adnej grupie, ktrzy chcieliby si
podzieli swoj wiar i usysze wiadectwa innych, jak
spotkali Jezusa w swoim yciu.
Zapisy i wiecej informacji: Mariola Vanderest, tel. (248)
879 5898 lub w biurze parafialnym (586) 977-7267

04.10 - 04.17
rodzina
Binkowski

04.17 - 04.24
rodzina
Ziarnowski

KALENDARIUM PARAFII

16 kwietnia - Nauka przed Chrztem w. dla rodzicw i


chrzestnych
16 kwietnia - Lectio Divina
24 kwietnia - Koncert Dunajca
28 kwietnia - Prba przed I Komuni w.
2 maja - Prba przed I Komuni w.
7 maja - Spotkanie Parafian Synod Diecezjalny
9 maja - Prba przed I Komuni w.
W NURCIE NOWEJ
EWANGELIZACJI
ZAPRASZAMY
NA SPOTKANIE
ZE SOWEM BOYM
DROG
LECTIO DIVINA
Siostry Misjonarki zapraszaj
na kolejne spotkanie
w nurcie LECTIO DIVINA
pt: Zaparcie Piotra
w sobot 16 kwietnia 2016
w Sali Jana Pawa II.
Rozpoczcie o godz. 5:30pm.
Jeli czujesz w swoim sercu to
wezwanie to przyjd i nie
zapomnij przynie ze sob:
pragnienia spotkania si z
Bogiem ywym w Sowie,
Pisma w.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun -(248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczcy: Mariusz Szrek
(248) 909-9119
Zastpca: Urszula Czachor
(586) 615-6482
Sekretarz: Agnieszka Wrbel
Nastassja Mirowska
Nina Orlik
Pawe Rakowiecki
Jarosaw Rumin
Marcin Zajc

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347
Sekretarz: Elbieta Zylinski
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,
Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Krzysztof Stpie, Wadysaw Szaflarski
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy-Zofia Duniec-Dmuchowska 248952-1825
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Ministranci - ks.Micha Skiba SChr (248) 736-9188
Grupa modzieowa - ks. Micha Skiba SChr
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Malejak,
ks. Micha Skiba SChr; Lider - Barbara Gorzelewska (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks. Andrzej Malejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Micha Skiba
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski

GRUPY NIE PARAFIALNE


Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

ZESPOY DZIAAJCE W PARAFII


Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
roda 5:30pm - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna
sobota 12:00pm - s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-8 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-13 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Grupa dorosa Dunajec (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) Czwartek - 6:30-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp taneczny Czarny Dunajec
poniedziaek - 9:00pm
Mateusz Wasioek - 586 907-3645
Taniec Towarzyski dla dzieci - Instruktor:
Barbara Somiski (248) 467-6778

You might also like