You are on page 1of 28
Week 14 donderdag 7 april 2016 . nl Bijzondere cursiste neemt afscheid » pagina 3
Week 14 donderdag 7 april 2016 . nl Bijzondere cursiste neemt afscheid » pagina 3
Week 14 donderdag 7 april 2016 . nl Bijzondere cursiste neemt afscheid » pagina 3

Week 14

Week 14 donderdag 7 april 2016 . nl Bijzondere cursiste neemt afscheid » pagina 3 Nan

donderdag 7 april 2016

.nl

Week 14 donderdag 7 april 2016 . nl Bijzondere cursiste neemt afscheid » pagina 3 Nan

Bijzondere cursiste neemt afscheid

» pagina 3

Nan van Schendel sluit hoofdstuk Gouda af » pagina 3
Nan van Schendel
sluit hoofdstuk
Gouda af
» pagina 3
- Telefoon 0182 - 39 42 00 www.dupreemakelaars.nl GOUDPRIJS: € 37,- PER GRAM 24 KARAATS GOUD
- Telefoon 0182 - 39 42 00 www.dupreemakelaars.nl GOUDPRIJS: € 37,- PER GRAM 24 KARAATS GOUD
GOUDPRIJS: € 37,- PER GRAM 24 KARAATS GOUD st k s E ee v v
GOUDPRIJS: € 37,- PER GRAM
24 KARAATS GOUD
st k s
E ee v
v w es
Z k
V v t x e
t
HOOGSTE INKOOP
OUD GOUD EN ZILVER
LET OP!!!
Trouwringen 35 tot 50% korting!
Ext z ze k .
VERGELIJKEN LOONT!
Maak snel een afspraak!
Volg ons op
Damar Juwelier

PASFOTO’S

4 wettelijke norm + 2 ‘leuke’

PASFOTO’S 4 wettelijke norm + 2 ‘leuke’ € 9,95 Pasfoto’s digitaal verkrijgbaar Lange Groenendaal 33 08.30

9,95

Pasfoto’s digitaal verkrijgbaar

Lange Groenendaal 33 08.30 - 18.15 open

4 wettelijke norm + 2 ‘leuke’ € 9,95 Pasfoto’s digitaal verkrijgbaar Lange Groenendaal 33 08.30 -
aan de hand’: Opening vestiging Handtherapie Nederland In Gouda opent deze maand een vestiging van Handthera-
sdelen dus, maar ook vanwege het tekort aan echt goede zorg voor mensen met letsel of
lo- caties voor de diverse onderdelen van hun behandeling. Samenwerking Maar er is nog meer. Niet
kwaliteitscriteria die door verzekeraars worden gesteld. Afspraken Patiënten kunnen bij Handtherapie Nederland
het afspra- kenformulier op de website www.handtherapie.nl. www.handtherapie.nl Behandelcentrum voor hand, pols en arm
het afspra- kenformulier op de website www.handtherapie.nl. www.handtherapie.nl Behandelcentrum voor hand, pols en arm
het afspra- kenformulier op de website www.handtherapie.nl. www.handtherapie.nl Behandelcentrum voor hand, pols en arm
www.handtherapie.nl
www.handtherapie.nl
WEEK VAN GOUDA 3 Nan van Schendel vertrekt bij Bibliotheek Gouda De directeur van Bibliotheek

WEEK VAN GOUDA

WEEK VAN GOUDA

3

Nan van Schendel vertrekt bij Bibliotheek Gouda

VAN GOUDA 3 Nan van Schendel vertrekt bij Bibliotheek Gouda De directeur van Bibliotheek Gouda /

De directeur van Bibliotheek Gouda / De Chocoladefabriek, Nan van Schendel, vertrekt per 1 augustus naar Bibliotheek Den Bosch. Na vijftien jaar neemt ze afscheid om daar de directie- functie te bekleden: “Het is een stad met veel culturele voor- zieningen en historisch erfgoed. In dat opzicht is het een uitdaging om daar te gaan werken.”

In vijftien jaar heeft zij veel betekend voor Gouda. Het afge- lopen jaar behaalde zij de titel ‘Beste Bibliotheek van Neder- land’. Onder haar leiding ver-

huisde bibliotheek Gouda naar Klein Amerika, trok de bieb meer bezoekers en is de Chocolade- fabriek een begrip geworden.

bezoekers en is de Chocolade- fabriek een begrip geworden. We wisten er vernieuwend uit te komen

We wisten er vernieuwend uit te komen

“Dat zijn grote wapenfeiten waar ik ontzettend trots op ben. Je bedenkt dit niet vooraf. Je doet het omdat je veel contact hebt

met het publiek en de mede- werkers die met hart en ziel eraan werken.”

Bezuinigingen

De bibliotheek kreeg een enorme klap te verwerken, toen de gemeente in 2011 een bezuiniging oplegde van ruim vijfenveertig procent. Van Schendel was daar fel op tegen, maar wist met een plan er vernieuwend uit te komen. “Wij hebben er goed aan gedaan om bij elkaar te zitten en onszelf opnieuw uit te vinden tegen het licht van de 21ste eeuw. Dat je dat moet doen voordat je met de

bezuinigingen aan de slag gaat. Het sluiten van de bibliotheken in verschillende wijken was wel echt het dieptepunt.” Ze zou die bibliotheken weer openen als er voldoende geld was.

Terugblik

Ze gaat de Gouwenaar het meest missen, maar ook de Goudse politiek. “Hier heb je ontzettend veel culturele instellingen, goed basisonderwijs en veel mogelijk- heden om samen te werken. Dat maakt dat ik zo lang ben gebleven en ervan heb kunnen genieten.”

Bijzondere cursiste neemt afscheid bij Kunstpuntgouda

Bijzondere cursiste neemt afscheid bij Kunstpuntgouda Riet Rommens werd in de bloemetjes gezet. Na bijna dertig

Riet Rommens werd in de bloemetjes gezet.

Na bijna dertig jaar les te hebben gehad bij eerst De Werkschuit en nu Kunstpuntgouda, neemt Riet Rommens (87) afscheid. Direc- teur van Kunstpuntgouda, Hugo van den Hoek Ostende, reikte haar een bos bloemen en een presentje uit op haar laatste dag.

“Ik heb altijd met veel plezier en gezelligheid hier gezeten”, aldus Riet. Ze neemt afscheid met haar laatste les beeldhouwen. “Ik ga vooral de lessen beeldhouwen

missen. Dat is toch mijn grootste passie.” Haar mede-cursisten beschrijven haar als creatief en een positieve schakel in de groep. De mooiste herinnering van Riet was het 25-jarig jubileum van Kunstpuntgouda. “Dat is iets wat me nog altijd bij zal blijven, dat vond ik erg bijzonder.” Riet blijft zeker niet weg. Ze zal nog wel eens langsgaan bij haar mede- cursisten: “Ze zullen mij hier niet wegkrijgen.”

Vertrouwd gezicht Groenhovenbad gaat met pensioen

Na 24 jaar trouwe dienst bij het Groenhovenbad neemt Jan van den Heuvel begin deze zomer af- scheid. Hij werd onlangs 65 jaar en gaat over enkele maanden met pensioen. Volgens Jan’s collega’s is hij een vertrouwd gezicht, zeker voor de wat oudere gasten.

“Ik ga het contact met de kin- deren en de ouders ontzettend missen. Dat vond ik namelijk erg

fijn en leuk”, zegt Jan. Kinderen vonden het erg leuk om bij hem zwemlessen te volgen. Op de vrijdagochtend geeft hij zwemles aan gehandicapten. Jan van den Heuvel maakt er een feestje van. “Vijf minuten voor het einde van een zwemles zet hij Frans Bauer op. Dan weten de mensen dat de les bijna eindigt”, vertellen zijn collega’s. “Dat is echt Jan zijn ding, want dan gaat hij swingend

langs het bad. Hij is dan helemaal in zijn element. Daarom zal het zeker een gemis worden zonder Jan.” Hij kiest er wel bewust voor om nu te stoppen: “Je moet ooit met pensioen gaan. Binnenkort maar eens zien hoe ik dat ga volhouden, maar stilzitten doe ik niet hoor!” Op donderdag 7 juli werkt Jan voor het laatst in het Groenhovenbad.

7 juli werkt Jan voor het laatst in het Groenhovenbad. Jan van den Heuvel Marktman Piet

Jan van den Heuvel

Marktman Piet overleden

Groenhovenbad. Jan van den Heuvel Marktman Piet overleden Marktkoopman Piet Verhagen, de groente- en fruitboer van

Marktkoopman Piet Verhagen, de groente- en fruitboer van Gouda, overleed op zaterdag 26 maart op 84-jarige leeftijd. Hij was bekend onder de Gouwe naars. De collega’s van GoudaTV spraken hem regel- matig: “Wat Piet kenmerkte is dat hij het heerlijk vond om te babbelen. Bovendien verwende hij de reporters met een stuk fruit”, aldus reporter Cheryl Mauer. De marktondernemers gaan Piet ont- zettend missen. Ze herinneren Piet aan zijn enthousiasme en gedrevenheid: “Hij stond altijd positief in het leven.”

Eerste plaats bij NK RoboCup Junior

Gijs van Geloven en Wessel van Vlaardingen (beiden elf jaar) behaalden op zondag 3 april de eerste plaats op het NK Robo- CupJunior in Eindhoven. In het Evoluon wist hun robot ‘Mr. Ficton’ de finish van de klasse ‘Junior Rescue’ sneller te behalen. Op het EK eindigden de jongens als tweede. Als winnaars op het NK hebben zij zich ge- plaatst voor het WK RoboCup voor junioren (30 juni tot 4 juli) in Leipzig, Duitsland. Daar- voor moeten de jongens nog veel regelen: “Er zijn nog veel hobbels te nemen, want onze tijd moet met zeven seconden naar beneden.”

Inschrijven voor JAVD Gouda

Voor de 57ste jeugdavondvier- daagse (24 tot en met 27 mei) kan maandag 11 april worden ingeschreven, tussen 19.00 en

20.00 uur in de Nessepolderstraat

26 in Gouda. Startgeld bedraagt

vijf euro per persoon. Deelname

staat open voor jongeren van

vier tot en met twaalf jaar, inge- deeld in buurt-, school-, sport- en scoutinggroepen. De organisatie wil benadrukken dat individuele groepen die deelnemen geen begeleiding meer krijgen. Op

24 mei bestaat tussen 17.00 en

18.15 uur nog gelegenheid tot in-

schrijven in een bouwkeet op het achterste gedeelte van parkeer-

terrein Klein Amerika. Dan be- draagt het startgeld zeven euro. Meer informatie is te vinden op www.jeugdavondvierdaagse.nl.

WEEK VAN GOUDA 5 Samenwerking bij ontdektuin Bijenkorf Gouda-Noord heeft er een prachtig stukje natuur

WEEK VAN GOUDA

WEEK VAN GOUDA

5

Samenwerking bij ontdektuin Bijenkorf

Gouda-Noord heeft er een prachtig stukje natuur bij ge- kregen: de ontdektuin van de RK-basisschool de Bijenkorf. Heel bijzonder aan dit project is de samenwerking tussen zoveel verschillende partijen.

is de samenwerking tussen zoveel verschillende partijen. De kinderen zorgen voor het dagelijkse onderhoud Alle 325

De kinderen zorgen voor het dagelijkse onderhoud

Alle 325 leerlingen van de Bijen- korf hebben een ontwerptekening gemaakt. Vervolgens heeft de leer- lingenraad een keuze gemaakt van de elementen die de kinderen graag in de tuin willen hebben. Een ouder, Jostie Meijers, die een hoveniersachtergrond heeft, heeft dit uitgewerkt tot een uitvoerbaar plan en zij heeft ook de uitvoering begeleid, samen met conciërge Cees van den Knaap. Op 4 april is de tuin officieel geopend met het planten van een berkenboom door leerlinge Aurélie Yavuz, die tevens loco-kinderburgemeester is, samen met wethouder Hilde

tevens loco-kinderburgemeester is, samen met wethouder Hilde De tuin werd geopend met het planten van een

De tuin werd geopend met het planten van een boom.

Niezen. Het stenen plein is ver- dwenen. Op die plek vind je nu een spannende tuin met allerlei extra’s. Door de tuin lopen ver- schillende paadjes, bedekt met houtsnippers. Jantje Beton heeft bijgedragen in een solide water- pomp. De aanleg van de tuin is uitgevoerd door een team van de

afdeling Groen en Schoon van het SW-bedrijf Promen. Bij de afwerking is Promen bijgestaan door de leerlingen, die per klas een taak kregen. Het planten gaat de komende maanden nog door, want er komen nog allerlei eet- bare planten en kruiden. Promen blijft het groot onderhoud van

de tuin uitvoeren. De kinderen zorgen voor het dagelijkse onder- houd en het oogsten van de rijpe vruchten. En tenslotte zullen de omwonenden de tuin tijdens de schoolvakanties verzorgen en de plantjes water geven. De tuin is voor de buurt buiten de lestijden ook vrij toegankelijk.

‘Gouda Bouwt’ bij Huttenbouwdorp Noorderhout

Het jaarlijkse zomerevenement Huttenbouwdorp Noorderhout komt dit jaar met een extra jongerenprogramma ‘Gouda Bouwt’. Ervaren coaches uit Gouda en Rotterdam gaan kinderen, jeugd en jongeren begeleiden met praktische trainingen, coaching, sportactivi- teiten, optredens en excursies.

Het is voor de Noorderhout kin- deren, voor trainees, scholieren,

jongeren uit de wijk, maar ook voor kinderen en jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben. “Met het succes en de groei hebben we bewust gekozen voor meer professionele ondersteuning”, aldus de organisatie. Nieuw dit jaar is dat oudere kinderen in hun eigen, speciale bouw-slaap-hutten overnachten. Voor de kleintjes komt er een programma met een eigen houtkasteel. Ook is de open- lucht bioscoop weer terug op de

natuurspeelplaats Noorderhout. Onder meer Sportpuntgouda speelt een ondersteunende rol in het bedenken en organiseren van sportactiviteiten. “Kinderen die een begeleidende rol willen in de aanloop naar het Hutten- bouwdorp kunnen traineeships krijgen”, zegt Jaco Hodzelmans van Sportpuntgouda. De organi-

Kringloopwinkel Fluwelensingel geopend

De organi- Kringloopwinkel Fluwelensingel geopend Aan de Fluwelensingel 85a-86, waar eerder al een

Aan de Fluwelensingel 85a-86, waar eerder al een kringloopwinkel was gevestigd, heef Stichting Kringloop Gouda zaterdag 2 april een tweede locatie in de stad geopend. De andere locatie bevindt zich in de Joubertstraat. De nieuwe winkel heef een grote oppervlakte en er is ruim parkeergelegen- heid voor de deur. De Stichting draait op vrijwilligers en de opbrengst is bestemd voor Stichting Kinderarmoede.

satie van Huttenbouwdorp is blij met nieuwe bedrijvensponsoren:

“Zij maken een nieuwe inschrijf- en betaalmodule en een eigen elektra aansluiting met duurzame stroom mogelijk.” Meer infor- matie is te vinden op de nieuwe website www.huttenbouwdorp- noorderhout.nl. De voorinschrij- ving start binnenkort.

Schooltuinseizoen

basisscholieren

Basisscholen in de regio Midden- Holland beginnen deze week met schooltuinieren. Omgevings- dienst Midden-Holland en Brede School Gouda bieden de benodigdheden en lessen aan, uitgevoerd door EcoKids Neder- land. Het doel is dat elke leerling, in de regio en in de basisschool- periode, minstens één seizoen heeft getuinierd. Dit voorjaar kunnen zeker achthonderd leer- lingen bij de schooltuinen terecht. Er zijn schooltuinen in de wijken Goverwelle, Gouda Noord en Korte Akkeren. In Kort Haarlem staat ook een schooltuinlocatie bij het vorig jaar geopende Zorg- centrum de Hanepraij. Elk school- jaar gaan basisschoolkinderen naar de schooltuin. Met het nieuwe project ‘Kas in de klas’ kunnen basisschoolleerlingen dit jaar het groeiproces van zaden beleven.

Stadsdichter neemt afscheid

Ruud Broekhuizen neemt op vrijdag 8 april afscheid als stads- dichter van Gouda. Dat doet hij op eigen wijze in het theater van Cultuurhuis Garenspinnerij met het theaterprogramma ‘De Tweede Adem’. Het is een pro- gramma met dans, gedichten, muziek, video en zang. Na afloop wordt het eerste exemplaar, de gelijknamige gedichtenbundel, uitgereikt met daarin de gedichten van Broekhuizen van de afgelo- pen twee jaar als stadsdichter van Gouda. De bijeenkomst begint om 21.00 uur. Reserveren voor deze avond kan via reserveren. detweedeadem@gmail.com.

6 Een Lekker stukje vlees eet je van Slagerij van Dorp de goedkoopste en beste

6

Een Lekker stukje vlees eet je van Slagerij van Dorp de goedkoopste en beste slager
Een Lekker stukje vlees eet je van Slagerij
van Dorp
de goedkoopste en beste slager in uw regio!!
Superactie!
de goedkoopste en beste slager in uw regio!! Superactie! Vers, vriendelijk en Eerlijk vlees Beste varkensvlees
Vers, vriendelijk en Eerlijk vlees Beste varkensvlees van NL Super malse Kilo paarden kogel- biefstukken
Vers, vriendelijk en Eerlijk vlees
Beste varkensvlees van NL
Super malse
Kilo
paarden kogel-
biefstukken
14 98
Kilo 4.98
Verse worst
heerlijk gekruid
Let op! 2 Kilo 8.-
Kilo 3.98
Kwaliteit van Dorp (Weidevlees)
Onbeslist uw biefstukspecialist
Halskarbonade
ook aan stuk
Let op! 3 Kilo 10.-
Runderkogelbiefstuk
Speklappen
met zwoerd
ook aan stuk
Kilo 3.98
Supermals
500 gram 8.50
Let op! 3 Kilo 10.-
Superactie!
Speklappen
Kilo 5.98
Versgemaakt kipshoarma heerlijk gekruid
zonder zwoerd
Let op! 2 Kilo 10.-
kilo 6.98 LET OP! 2 kilo 10.-
Kilo 3.98
Fricandeau
Varkensflet
Kiprollade
Let op! 3 Kilo 10.-
rollade
heerlijk gekruid
Lekker mals en
heerlijk gekruid
Kilo 3.98
Hamlappen
Kilo 7.98
Kilo 7.98
Let op! 3 Kilo 10.-
Verse lange
Vers gesneden vleeswaren
Kilo 9.98
varkenshaas
Heerlijke Asperges
Fricandeau, kiprollade, Zeeuws spek, gegr.
achterham, gegr. rozemarijn ham, yorkham,
grillworst en diverse andere soorten!
met boeren grillham, yorkham of rozemarijn
ham
Let op! 100 gram 1.29
Speciaal voor
100 gram 1,29
uw asperges
Voor een gezellig avondje
Lekker makkelijk
diverse stukjes worst
Lenteburgers, cordon bleu, houthakker
steakjes, schnitzels, tartaartjes, baconburgers,
katenhaasjes en kiphaasjes.
ossenworst, kookworst, leverworst,
boerenmetworst, grillworst naturel en kaas
Let op! 4 + 4 GRATIS
vanaf 250 gram aan het stuk 2,49
Superactie!
Kilo
5 98
Kersverse malse Hollandse kipfilet
of kersverse kipdijenvlees zonder been
2 Kilo
11 00
Heerlijke voorjaarskwaliteit
Spareribs
Vers Hollands lamsvlees
Kilo 5.98
Lamskoteletjes kilo 24,98
Let op! 2 kilo 10.-
Hollands lamsboutjes kilo 19,98
Voor een heerlijke bbq
Luxe vleespakket
Malse Hollandse kip
Verse kippenpoten
9st. gem. rundersteaks, 9st gem. karbonades,
9st. speklapjes, 9st kipfletsteaks, 9st.
verse kipsaté, 9 stuks verse shaslicks.
Kilo 2.49 | Let op! 3 kilo 5.98
54 stuks 59,98
Kipkluifjes
bestel tijdig!
Kilo 3.98 | Let op! 3 kilo 9.98
Kipwings
Kaas van het mes
Kilo 3.98 | Let op! 3 kilo 9.98
Kipdrumsticks
Old Waddinxveen Kilo 7.98
Goudse jong belegen kilo 4.98
Jonge romige komijnenkaas kilo 7.98
Kilo 3.98 | Let op! 3 kilo 9.98
Large eitjes 10 stuks 1.59 20 stuks 3,-
Kiplevers
Kilo 3.33
Vleeswarenpakket Uit eigen grill
Verse grillkip
Kilo 3.98
Gegr. rosbief, rozemarijn ham en frikandeau
samen ± 300 gram 4.98
Superactie!
BBQ-pakket Van Dorp
Van ons heerlijke weidevlees
Runder riblappen, sucadelappen,
Rundercarpaccio
Kilo
5x 100 gram 9.98
9st. shasliks, 9st. saté’s, 9st. hawaiispiesen,
9st. hamburgers, 9st. bbqworstjes, 9st.
juniorspiesen
2 kilo
8 98
15
Runder ossenhaas van de dikbil
bestel tijdig!
kilo 34.98
54 stuks 44.98
Kilo
Superactie!
3 98
Vers voor u gedraaid
Wist u dat het vanaf Den Haag en
Zoetermeer naar Waddinxveen
slechts 15 minuutjes rijden is?
3 Kilo
Rundergehakt of
half om half gehakt
10.-
VAN DORP
Slagerijen
Let op! Vaste lage prijzen!
Brederolaan 11 Waddinxveen
Tel. 0182 - 63 61 79 • Pin aanwezig • Gratis parkeren.
Uw Gourmet-specialist!
Deze reclames zijn iedere week geldig!
Dranken- service Gouda Willem en Marialaan 22 Gouda T 0182-580499 Voor een goed advies en
Dranken-
service Gouda
Willem en Marialaan 22
Gouda
T 0182-580499
Voor een goed advies en persoonlijke service bent u bij úw
www.uwtopslijter.nl
topSlijter Drankenservice Gouda aan het juiste adres!
Alle wijnen 6 halen 5 betalen
*exclusief mousserende wijnen en versterkte wijnen.
Bij mix korting op de goedkoopste wijn.
16.99
100 cl
20.99
9.99
100 cl
14.99
HOPPE
GRANT’S
Jonge Vieux en
jenever
Blended Scotch
EXCLUSIEF
Whisky
BIJ TOPSLIJTER
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol
wk 07-08
Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Zet- Aanbiedingen en/of drukfouten geldig voorbehouden t/m 30-04-2016
Geniet maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol
Aanbiedin en
eldi
van 15-02-2016 t/m 28-02-2016

VERS VAN HET MES!

VERS VAN

HET MES!

Grote Lekkerbek 3,00 per stuk 3 voor 7,50

7,00

Pond kibbeling

saus

+ gratis

Pakket Aanbieding

Vaste

Pond kibbeling

12,50

+

2 lekkerbekken

14,00 nu

saus: normaal

VERS VAN HET MES!

+ gratis

5,00

3 Haringen 1,75

per stuk

Vanaf nu elke dinsdag en VRIJDAG van

08.00 tot 13.00 uur geopend in Bloemendaal

en VRIJDAG van 08.00 tot 13.00 uur geopend in Bloemendaal ZEEVISHANDEL van Doornik Spakenburg Vanaf nu

ZEEVISHANDEL van Doornik

Spakenburg

geopend in Bloemendaal ZEEVISHANDEL van Doornik Spakenburg Vanaf nu elke dinsdag en VRIJDAG van 08.00 tot
geopend in Bloemendaal ZEEVISHANDEL van Doornik Spakenburg Vanaf nu elke dinsdag en VRIJDAG van 08.00 tot
geopend in Bloemendaal ZEEVISHANDEL van Doornik Spakenburg Vanaf nu elke dinsdag en VRIJDAG van 08.00 tot
geopend in Bloemendaal ZEEVISHANDEL van Doornik Spakenburg Vanaf nu elke dinsdag en VRIJDAG van 08.00 tot
geopend in Bloemendaal ZEEVISHANDEL van Doornik Spakenburg Vanaf nu elke dinsdag en VRIJDAG van 08.00 tot
geopend in Bloemendaal ZEEVISHANDEL van Doornik Spakenburg Vanaf nu elke dinsdag en VRIJDAG van 08.00 tot

Vanaf nu elke dinsdag en VRIJDAG van

08.00 tot 13.00 uur geopend in Bloemendaal

GEMEENTE & POLITIEK 7 L A E G N B O G G B G

GEMEENTE & POLITIEK

GEMEENTE & POLITIEK

7

L A E G N B O G G B G U E E D
L
A
E
G
N
B
O
G
G B
G
U
E
E
D
T
N
A
N
E
E
M
E
G

Grote rol voor sociale teams

Financieel is dit jaar niet slecht begonnen volgens de berichten. Betere loonstrookjes, een be- scheiden economische groei en de beurzen gaan weer goed. Dat moet doorsijpelen naar Gouda. GroenLinks wil zien dat we in de zorg en welzijn daarvan mee profiteren. Gouwenaren met fysieke, psychische, sociale en/of financiële moeilijkheden mogen zorg, ondersteuning en voor- zieningen ontvangen die passend zijn om aan de samenleving te kunnen blijven meedoen. Sinds vorig jaar is er veel veranderd in de dienstverlening. Volgende

week wordt in de gemeenteraad over de Transformatie Agenda besloten. Dat is een duur woord voor meer veranderen.

Agenda besloten. Dat is een duur woord voor meer veranderen. Extra man- kracht voor mantelzorgers Wij

Extra man- kracht voor mantelzorgers

Wij hebben daarbij extra aandacht voor mantelzorgers waarvan er naar schatting 5.000 tot 10.000 in Gouda zijn. Als u voor een

ziek kind of voor uw bejaarde moeder dingen doet, dan bent u een mantelzorg(st)er. Wanneer de zorg voor uw naaste zwaar is, willen wij dat u bijvoorbeeld hulp krijgt als trainingen, respijt- zorg (incidentele vervanging) of een vrijstelling van de sollicitatie- plicht bij een uitkeringssituatie. Verder heeft GroenLinks vorig jaar het college opgedragen om diverse regels en uitvoering te combineren zodat mensen met veel verschillende hulpvragen makkelijker zijn te helpen. Denk dan aan een familie met een bijstanduitkering en schulden

waar een kind met autisme en een dementerende oma wonen. In Gouda zijn veel gezinnen die complexe problemen hebben. Als er voor hen één gemeente- lijk toegang is dan is dat sneller, makkelijker en goedkoper. Wij zien daarin voor de Sociale Teams een grote rol weggelegd om voor deze gezinnen op veel terreinen veel te kunnen betekenen. Trans- formeren in de zorg is goed zolang het met zorg gebeurt.

» Krant van Gouda 31 maart 2016

» Krant van Gouda 31 maart 2016 Vraag van SP aan Groen Links: Wij zijn met

Vraag van SP aan Groen Links:

Wij zijn met deze raad nu twee jaar onderweg, de afgelopen tijd zijn we meerdere keren geconfronteerd met bewoners

die zich tot de raadsleden richten omdat ze zich niet gehoord voelen door de wethouders. Grote wijzigingen in de leefomgeving zonder dat men invloed kan uit- oefenen op het project. Op welke manier kunnen we dit beter doen volgens Groen Links?

Antwoord Groen Links:

Het komt helaas altijd voor dat bewoners zich niet gehoord voelen. Wethouders zijn gebonden aan de kaders die de raad stelt, dus als dat niet goed loopt is het juist goed dat bewoners naar de raad stappen. Gelukkig hee f dit college

laten zien bereid te zijn het gesprek aan te gaan en naar bewoners te luisteren. Daarbij is het vaak wel onmogelijk om iedereen tevreden te stellen. Politiek is nou eenmaal keuzes maken.

tevreden te stellen. Politiek is nou eenmaal keuzes maken. # politiek spreekt Praat mee via twitter!

#politiekspreekt

Praat mee via twitter!

» vraag aan SGP Er is een flinke parkeer- druk in Gouda. Hoe kijkt de
» vraag aan SGP
Er is een flinke parkeer-
druk in Gouda. Hoe kijkt
de SGP aan tegen het
uitbreiden van de ver-
gunningsgebieden, om
zo met extra parkeer-
inkomsten het parkeren
te verbeteren?

Rommy

de Leeuw

Groen Links

het parkeren te verbeteren? Rommy de Leeuw Groen Links Referendum Oekraïne In Nederland werd op woensdag

Referendum Oekraïne

In Nederland werd op woensdag 6 april een raadgevend referen- dum gehouden. Mensen konden stemmen over de associatieover- eenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In de over- eenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en econo- mische samenwerking en vooral over handel.

Landelijk moet minstens dertig procent van de kiesgerechtig- den een stem uitbrengen. Alleen dan is het referendum geldig. In Gouda ligt het aantal stemgerech- tigden op 53.277. Die konden terecht in 32 stemlokalen, voor het eerst een stembureau in het Groene Hart Ziekenhuis.

Opkomstpercentage middag

Rond 12.00 uur lag het opkomst- percentage in Gouda rond de 9,4 procent. Aan het begin van de avond meldde het Verkiezings- bureau van de gemeente Gouda de volgende cijfers: Bij gym-

zaal Herpstraat (Herpstraat 3) lag omstreeks 17.15 uur het opkomstpercentage rond de 15,6 procent. Dat zijn 405 van de 2582 kandidaten die voor dit stem- bureau waren opgeroepen. In de Pauluskerk zijn tot 17.45 uur 580 kiezers (31,9 procent) komen stemmen. In totaal waren hier 1815 mensen opgeroepen. Om 18.00 uur lag het totaal aantal kiezers op 378 bij het Huis van de Stad. Bij het ter perse gaan van deze krant was de defini- tieve uitslag nog niet bekend. Kijk voor de definitieve uitslag op www.dekrantvangouda.nl.

Kijk voor de definitieve uitslag op www.dekrantvangouda.nl. Ook in het Huis van de Stad konden mensen

Ook in het Huis van de Stad konden mensen hun stem uitbrengen.

in het Huis van de Stad konden mensen hun stem uitbrengen. Column Beatrijs Lubbers Een Gouwedialoog
in het Huis van de Stad konden mensen hun stem uitbrengen. Column Beatrijs Lubbers Een Gouwedialoog

Column

Beatrijs Lubbers

Een Gouwedialoog om over na te denken

Als kind van vijf begreep ik hele- maal niet dat mijn beste vriendin- netje van de kleuterschool en ik niet naar dezelfde lagere school mochten. Zij moest naar de school met de bijbel: dramatisch einde van mijn eerste langdurige vriend- schap. En een paar jaar later werd mij de weg naar school versperd door de latere minister Eelco Brinkman die mij met een grote stok belaagde: hij trok ten strijde tegen kinderen van de openbare school. Aan die ervaringen moest ik denken bij de Gouwedialoog over normen en waarden. Gast- spreker Gerrit van Roekel hield een gepassioneerd betoog tegen cultuurrelativisme: in zijn ogen de oorzaak van de segregatie in onze maatschappij. Het bracht me in verwarring. Mij is altijd

voorgehouden dat de vrijheid van onderwijs een verworvenheid is en dat ben ik gaan geloven. Maar is het dat wel vanuit pluralistisch perspectief? Mijn eigen ervaringen spreken het tegen.

perspectief? Mijn eigen ervaringen spreken het tegen. Gesprek aangaan om scheidslijnen te overbruggen Is het in

Gesprek aangaan om scheidslijnen te overbruggen

Is het in het belang van Marok- kaanse kinderen in Gouda om naar de islamitische school te gaan? En alleen maar te spelen en om te gaan met andere Marok- kaanse kinderen? Zo bevorder je

scheidslijnen tussen bevolkings- groepen met alle ellende van- dien. Kun je daar de dialoog over aangaan? In de pauze heb ik de stoute schoenen aangetrokken en iets gedaan wat ik daarvoor nooit gedurfd zou hebben. Ik vroeg een Marokkaanse man of het wel in het belang van de kinderen is als ouders hen naar een islamitische school sturen. En tegen al mijn verwachtingen en vooroordelen in, kregen we er zo een-op-een een leuk gesprek over, terwijl zijn kinderen nog wel op de Islami- tische school zitten. Ik ben om. Weg met die oude vanzelfspre- kendheden en eerlijk rechtstreeks het gesprek aangaan hoe we scheidslijnen kunnen overbrug- gen. Vanuit een geloof in univer- sele waarden.

ELLA HAAR WERK haarwerken en pruiken Groene Hart Ziekenhuis 5e verdieping (route 66) Bleulandweg 10
ELLA HAAR WERK
haarwerken en pruiken
Groene Hart Ziekenhuis
5e verdieping (route 66)
Bleulandweg 10
06 - 12 627 030
2803
HH Gouda
0182 - 50 55 18
Ambachtweg 12
info@ellahaarwerk.nl
2841
LZ Moordrecht
www.ellahaarwerk.nl
Vertrouwd en dichtbij
-
Erkend leverancier van uw zorgverzekeraar
8 www.tuinverzorgingdemolen.nl Voorjaarskriebels? Maak dan nu een afspraak via:

8

8 www.tuinverzorgingdemolen.nl Voorjaarskriebels? Maak dan nu een afspraak via:
8 www.tuinverzorgingdemolen.nl Voorjaarskriebels? Maak dan nu een afspraak via:
8 www.tuinverzorgingdemolen.nl Voorjaarskriebels? Maak dan nu een afspraak via:
8 www.tuinverzorgingdemolen.nl Voorjaarskriebels? Maak dan nu een afspraak via:
8 www.tuinverzorgingdemolen.nl Voorjaarskriebels? Maak dan nu een afspraak via:
8 www.tuinverzorgingdemolen.nl Voorjaarskriebels? Maak dan nu een afspraak via:
VRIJDAG 08 APRIL 09.00 - 17.00 UUR ZATERDAG 09 APRIL 10.00 - 16.00 UUR Bij
VRIJDAG
08 APRIL 09.00 - 17.00 UUR
ZATERDAG 09 APRIL 10.00 - 16.00 UUR
Bij badkamer
i incl. installatie
keuze uit*:
€ € 500 gratis accessoires
Goodiebag
met voordeel
Gratis Villeroy & Boch toilet
zonder spoelrand
€ 500 korting op
Primabad badmeubel
Gratis Sunshower
er
cheques
*Ga voor het complete programma en voorwaarden naar:
www.sanidrome.nl/huisman
TE HUUR Ligplaatsen Jachthaven Elfhoeven Elke havenplaats heeft een zijsteiger en voor elektrische boten is
TE HUUR
Ligplaatsen
Jachthaven
Elfhoeven
Elke havenplaats heeft een
zijsteiger en voor elektrische boten
is er een aansluiting.
Boxmaten:
Type 1: 235 cm x 700 cm
Type 2: 265 cm x 700 cm
Voor info exploitatiemaatschappij Elfhoeven B.V. • E-mail: info@elfhoevenbv.nl • Mobiel: 06- 200 377 66
Uitslag 31-3: Vossenburchkade
Uitslag 31-3:
Vossenburchkade
Uitslag 31-3: Vossenburchkade » Wil je weten waar dit pand zich bevindt in Gouda? Ga dan

» Wil je weten waar dit pand zich bevindt in Gouda? Ga dan naar www.dekrantvangouda.nl

Column actief maar de ectoparasieten (vlooien en vooral teken) worden met het stijgen van de
Column
actief maar de ectoparasieten (vlooien
en vooral teken) worden met het stijgen
van de buitentemperatuur steeds actiever.
Daarom is het goed hier iets tegen te doen
en bieden wij vijftien procent korting op
alle antiparasitaire middelen in de maand
april. Er zijn tal van mogelijkheden in
overleg met onze assistentes te bedenken
die passend zijn voor uw dier.
Zorg voor diergezelschap
Dankbare reparatie
Woezel, een jonge kat, was aangereden.
Hij kwam kreupel binnen en was erg zielig.
Bij onderzoek bleek de voorpoot (ellepijp
en spaakbeen) gebroken en een legpuzzel
bleef over. In overleg met de eigenaar en
de bij ons opererende specialist chirur-
gie werd besloten de stukjes aan elkaar te
schroeven. Met een plaatje en zes kleine
schroefjes werd een oefenstabiel onder-
pootje gemaakt waar hij goed mee uit de
voeten kon. Twee weken met een licht
spalkje en daarna zonder spalk. Tot nu toe
gaat het erg goed met hem en de verwach-
ting is dat hij met schroeven en al gewoon
weer naar buiten kan. Indien nodig, bij
pijn of ongemak, zijn de metaalwaren te
verwijderen.
Bewoners van verzorgingshuizen of zelf-
standig wonende senioren zijn vaak op
leeftijd en minder mobiel maar hebben
veel behoefte aan gezelschap van hun dier.
Helaas lukt het niet altijd even goed zelf
voor een dier te zorgen. In veel verzor-
gingshuizen zijn dieren gelukkig toege-
staan en alle hulp om dieren te verzorgen
en uit te laten is dan ook welkom. Laat
weten als u of uw naaste hulp nodig heeft
en als u hulp kunt of wilt bieden, infor-
meer bij een zorginstelling. Vrijwilligers
zijn erg belangrijk om ouderen te onder-
steunen in de verzorging van hun huisdier,
kunt u iets doen? Vraag ernaar!
Maandactie april
De maand april is de maand van de lente.
Bloemen en planten komen uit en ook
de parasieten worden weer meer actief.
De endoparasieten (wormen) zijn altijd
weer meer actief. De endoparasieten (wormen) zijn altijd Badkamer Inspiratie Dagen Sanidrõme Huisman houdt vrijdag 8

Badkamer Inspiratie Dagen

Sanidrõme Huisman houdt vrijdag 8 en zaterdag 9 april voor de vierde keer Bad- kamer Inspiratie Dagen in de showroom, Nieuwe Gouwe Oostzijde 11a in Gouda.

Als specialist in het adviseren, ontwerpen, leveren en installeren van badkamers, tegel- werken, installatiewerken en duurzame energieoplossingen presenteert Sanidrõme Huisman in haar showroom complete badkameropstellingen en een uitgebreid assortiment sanitair en tegels. Belangstellen- den kunnen in de showroom vrijblijvend inspiratie opdoen, producten testen en zich laten informeren over wat Sanidrõme Huis- man allemaal in huis heeft. Via de website www.sanidrome.nl/huisman kunnen ge- ïnteresseerden zich vooraf aanmelden voor een gratis ontwerpsessie tijdens de inspiratiedagen. Samen met de Sanidrõme badkameradviseur wordt dan een eerste ontwerp van de nieuwe badkamer of toilet-

ruimte gemaakt. Tijdens de Badkamer Inspiratie Dagen is de showroom als volgt geopend: vrijdag 8 april van 09.00 tot 17.00 uur en zaterdag 9 april van 10.00 tot 16.00 uur. Ga voor het complete programma en speciale acties naar www.sanidrome.nl/ huisman. Bezoekers van de inspiratiedagen ontvangen een leuke goodiebag.

van de inspiratiedagen ontvangen een leuke goodiebag. In opstellingen te vinden. de showroom zijn complete

In

opstellingen te vinden.

de

showroom

zijn

complete

badkamer-

Jonge starters blij met Park Triangel

complete badkamer- Jonge starters blij met Park Triangel Annebelle en Andries Andries Krijgsman (23) en Annebelle

Annebelle en Andries

Andries Krijgsman (23) en Annebelle Ramp (21) zijn de trotse eigenaren van een huis in De Rietkraag. Na vijf jaar verkering en serieuze trouwplannen vonden ze het tijd om hun ouderlijk huis te verlaten en de stap te zetten naar samenwonen. Via de buur- vrouw van Annebelle, die makelaar is voor Park Triangel, werden ze op de nieuwbouw- wijk gewezen.

“Het leek ons gelijk erg leuk. Toen we op een woonfestival gingen kijken, waren we eigenlijk meteen verkocht. Met een make- laar konden we binnenkijken in type Roerdomp 48 van project De Rietkraag. Dit is het kleinste type koopwoning, maar voor ons groot genoeg. We zijn starters en dit huis paste mooi in ons budget. Met 120 m ² woonoppervlak is dit huis al groter dan veel andere woningen hier in Waddinx- veen. Er zijn twee zeer ruime slaapkamers op de verdieping en op de zolder zouden we er nog twee kunnen maken in de toe- komst.” Andries en Annebelle vielen voor De Rietkraag door de ruime opzet en de architectuur. “Daarnaast spreekt de kwali- teit van de huizen me aan”, aldus Andries, “allemaal hebben ze mooie houten kozijnen. Ook zijn deze huizen erg energie- zuinig en je hebt lange tijd geen omkijken naar het onderhoud.” Annebelle en Andries waren niet als enige zo enthousiast. In een mum van tijd waren alle twintig wonin- gen verkocht. “Deze nieuwbouw maakt het voor jonge, startende mensen mogelijk om een eengezinswoning te kopen”, aldus

BPD Ontwikkeling B.V. “In Parkzoom, de tweede buurt in Park Triangel, verkopen wij binnenkort nog 64 woningen van het type Roerdomp 48. En met KoopStart krijgt men een starterskorting van tien procent op de waarde van het huis. Hiermee wordt het kopen van een nieuwbouw eengezins- woning sneller mogelijk.”

TE HUUR

4 KAMER APPARTEMENT Terug gebracht naar 3 kamers plus een bovenverdieping (zolder) en kelderbox gelegen aan de:

WILLEM DE ZWIJGERSINGEL 144

te GOUDA

Huurbedrag incl. Administratiekosten 700.- Inclusief servicekosten Exclusief gas/licht/water

Brieven voor aanmelding met uw n.a.w. gegevens sturen naar:

Dominique Codee-Bras, Postbus 109, 2740 AC Waddinxveen

VOLOP ECHTE WIJNVATEN
VOLOP ECHTE WIJNVATEN
HOLLANDSE AARDBEIEN GROTE DOOS ½ KG € 1.95
HOLLANDSE
AARDBEIEN
GROTE
DOOS
½ KG
€ 1.95
GRATIS PAK STROOP- WAFELS BIJ AANKOOP VAN 1 KG KAAS NAAR KEUZE
GRATIS PAK
STROOP-
WAFELS BIJ
AANKOOP
VAN 1 KG
KAAS NAAR
KEUZE
AARDBEIEN- PLANTEN PER TRAY 8 ST. € 2.99
AARDBEIEN-
PLANTEN
PER TRAY
8 ST.
€ 2.99
VERSE HOLLANDSE SPINAZIE 1 KG € 0.99
VERSE
HOLLANDSE
SPINAZIE
1 KG
€ 0.99
APPELSIENTJE 1.5L PAK DIV. SOORTEN € 0.99
APPELSIENTJE
1.5L PAK
DIV.
SOORTEN
€ 0.99
VOLOP GERANIUMS, FUCHSIA`S, BACOPA`S SP. MARGRIETEN HELE BAK 12 ST. € 12.95
VOLOP
GERANIUMS,
FUCHSIA`S,
BACOPA`S SP.
MARGRIETEN
HELE BAK 12
ST.
€ 12.95
ELSTAR, JONAGOLD EN GOUD- REINETTE 5 KG € 3.95
ELSTAR,
JONAGOLD
EN GOUD-
REINETTE
5 KG
€ 3.95
PETUNIAMIX IN HANGPOT NU… € 3.95
PETUNIAMIX
IN HANGPOT
NU…
€ 3.95
CAPIPOTTEN VOOR SPEKPRIJZEN! DIV. SOOR- TEN VANAF € 19.95
CAPIPOTTEN
VOOR
SPEKPRIJZEN!
DIV. SOOR-
TEN VANAF
€ 19.95
Meer aanbiedingen? www.spekvoordeel.nl Bredeweg 114 - 116 Zevenhuizen (Naast A12) T 0180 - 63 15
Meer aanbiedingen? www.spekvoordeel.nl
Bredeweg 114 - 116
Zevenhuizen
(Naast A12)
T 0180 - 63 15 11
Geldig t/m 12 april 2016
12 WORD VRACHTAUTOCHAUFFEUR!! ATTENTIE ATTENTIE Woensdag 20 april 2016 begint de nieuwe cursus voor het

12

WORD VRACHTAUTOCHAUFFEUR!! ATTENTIE ATTENTIE Woensdag 20 april 2016 begint de nieuwe cursus voor het
WORD VRACHTAUTOCHAUFFEUR!!
ATTENTIE ATTENTIE
Woensdag 20 april
2016 begint de
nieuwe cursus voor
het vrachtautorijbewijs
inclusief code 95
Te weten:
V
BEL SNEL! VOL=VOL!
Ook voor de nascholing, Code 95!
Tevens verzorgen wij de theorie- en praktijkopleidingen voor:
W
Bij Wout van Galen voor elk wat wils! Bij ons krijgt u altijd een eerlijke
Bij Wout van Galen
voor elk wat wils!
Bij ons krijgt
u altijd een
eerlijke en
scherpe
prijs.
Van
€ 3.500,-
Wout van Galen Keukens in Gouda levert de
SIMA Keukens Huiscollectie . Bij ons is een keuken
kopen een feest, geen circus. Wij nemen de tijd
voor een goed advies. In onze showroom vindt u een
ruime keuze voor elk budget. En bovenal kunt u rekenen
op perfecte service en topkwaliteit voor een eerlijke,
scherpe prijs. Kom bij ons langs en ervaar onze
tot
€ 7.000,-
totaal vernieuwde showroom.
Van
Van
Vanaf
€ 7.000,-
€ 9.000,-
€ 15.000,-
tot
tot
€ 9.000,-
€ 15.000,-
Nieuw in ons assortiment:
SIMA Keukens
Huiscollectie!
Een prachtige nieuwe lijn met
zeer betaalbare topkwaliteit keukens.
VJ GOUD WWW.WOUTVANGALEN.NL
13 Carewash is 7 dagen per week open Openingstijden: Tielweg 1, Gouda www.carewash.nl Kouwe Hoek

13

Carewash is 7 dagen per week open Openingstijden: Tielweg 1, Gouda www.carewash.nl Kouwe Hoek 1,
Carewash is 7 dagen
per week open
Openingstijden:
Tielweg 1, Gouda
www.carewash.nl
Kouwe Hoek 1,
Waddinxveen
Maandag t/m vrijdag 8.00 tot 19.00 uur. Zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur.
Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.
SLANK DE ZOMER IN! verlies 6-9kg in maand Plaatselijk afslanken zonder eigen inspanning POWERSLIM -
SLANK DE ZOMER IN!
verlies 6-9kg in maand
Plaatselijk afslanken zonder eigen inspanning
POWERSLIM - SPORTVASTEN - BIOHCG -COACHING
Body Management
Industrieterrein Zoutman
Fokkerstraat 11 unit 9
2811EN Reeuwijk
Tel: 0182 - 809939
Winkelcentrum Parade
Drafbaan 18
2632GB Nootdorp
Tel: 015 - 3100874
www.bodymanagement.nl
14 Genieten van kunst, rond­ kijken in heel veel ateliers van kunstenaars en de allernieuw­
14 Genieten van kunst, rond­ kijken in heel veel ateliers van kunstenaars en de allernieuw­
14 Genieten van kunst, rond­ kijken in heel veel ateliers van kunstenaars en de allernieuw­
14 Genieten van kunst, rond­ kijken in heel veel ateliers van kunstenaars en de allernieuw­

14

14 Genieten van kunst, rond­ kijken in heel veel ateliers van kunstenaars en de allernieuw­ ste
14 Genieten van kunst, rond­ kijken in heel veel ateliers van kunstenaars en de allernieuw­ ste

Genieten van kunst, rond­ kijken in heel veel ateliers van kunstenaars en de allernieuw­ ste kunstwerken bekijken in verschillende galeries. Dat zijn de ingrediënten van Open Atelier Gouda. In het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 april, beide dagen van 12.00 tot 18.00 uur. Dit is het culturele kunstevenement van Gouda voor jong en oud.

Bezoekers zijn van harte uitgenodigd door alle deelnemers aan Open Atelier Gouda om kennis te maken met het actuele kunstaanbod. Meer dan 110 kunstenaars en gastexposanten ontvangen bezoekers graag in hun ateliers, galeries en expositie- ruimten in Gouda. Men maakt kennis met hun uiteenlopende stijlen en technieken. De meer dan zestig locaties van Open

Atelier Gouda zijn herkenbaar aan de geelblauwe vlaggen aan de gevel. Met behulp van de plattegrond kan men de eigen wandelroute volgen. Alle locaties zijn goed te belopen. Meer informatie en een gratis plattegrond is te verkrijgen in het Informatiecentrum in het historische pand van Galerie Montulet, aan de Hoge Gouwe 115. De route naar Galerie Montulet wanneer men komt met het openbaar vervoer; loop vanaf station Gouda, uitgang cen- trum rechtdoor en loop over de Kleiweg. Loop dan via de Vrouwensteeg richting de Turfmarkt, loop deze uit en steek de Gouwe over via de DirkCrabeth-brug bij het Amsterdams Verlaat, sla hierna linksaf op de Hoge Gouwe en vervolg de route tot Galerie Montulet waar het infopunt zich bevindt. Met de auto: Parkeren kan aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en Bolwerk.

aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
aan de rand van de oude binnenstad bij Klein Amerika, Schouwburgplein, Vossenburch- kade, Nieuwe Marktpassage en
15 Expositie en Open Atelier bij De Hollandsche Maagd Kunstvoorwerpen bij Wereldwinkel Gouda Galerie de
15 Expositie en Open Atelier bij De Hollandsche Maagd Kunstvoorwerpen bij Wereldwinkel Gouda Galerie de
15 Expositie en Open Atelier bij De Hollandsche Maagd Kunstvoorwerpen bij Wereldwinkel Gouda Galerie de
15 Expositie en Open Atelier bij De Hollandsche Maagd Kunstvoorwerpen bij Wereldwinkel Gouda Galerie de

15

Expositie en Open Atelier bij De Hollandsche Maagd

15 Expositie en Open Atelier bij De Hollandsche Maagd Kunstvoorwerpen bij Wereldwinkel Gouda Galerie de Hollandsche

Kunstvoorwerpen bij Wereldwinkel Gouda

De Hollandsche Maagd Kunstvoorwerpen bij Wereldwinkel Gouda Galerie de Hollandsche Maagd doet op 9 en 10
De Hollandsche Maagd Kunstvoorwerpen bij Wereldwinkel Gouda Galerie de Hollandsche Maagd doet op 9 en 10

Galerie de Hollandsche Maagd doet op 9 en 10 april mee met Open Atelier Gouda. Tot en met 16 april presenteert de galerie de kunstenaarsvrienden Sjaak Kaashoek en Wouter Berns.

De kunstschilders volgden hun opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten in Kampen. Met ieder een geheel eigen stijl en verhaal, werken zij op doek en linnen. Frans Gort brengt met zijn bronzen vogels, koeien, schapen en lammetjes het voorjaar in de galerie. Sjaak Kaashoek

licht tijdens Open Atelier van 12.00 tot 17.00 uur in de galerie zijn schilderijen (met zijn schetsboeken) zelf verder toe. Anita Gaasbeek laat in haar atelier achter de galerie recente schetsen en schilderijen zien. Ook geeft zij meer informatie over nieuwe schildercursussen en workshops.

De galerie ligt aan de Oosthaven 28 in Gouda. Meer informatie is te vinden op:

www.dehollandschemaagd.nl.

Open Atelier Gouda organiseert op 9 en 10 april een kunstroute door de binnen- stad van Gouda. Tijdens de route vertonen 110 kunstenaars hun werk op zestig loca- tie. Wereldwinkel Gouda heeft ook kunst- voorwerpen in de winkel staan en stelt dat op zondag 10 april tentoon van 12.00 tot 16.00 uur.

“Wij hebben onder meer dieren, schalen en vazen gemaakt van honderd procent gerecycled glas uit Swaziland en Mexico”, laat de Wereldwinkel weten. Gonnie Rond

is de gastexposant. Ze exposeert haar schil- derijen met de toepassing van de techniek ‘encaustic art’. Dat is een eeuwenoude techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van bijenwas en hars, waar pigment aan wordt toegevoegd. Door het gebruik van een warmtebron wordt de was op het doek aangebracht. De kunstenares zal op 10 april uitleg geven over deze werkwijze en hoe zij het toepast. Iedereen is welkom om in de Wereldwinkel te komen kijken. Daar is ook informatie over de kunstroute te vinden.

SCHILDERIJEN: Sjaak Kaashoek, Wouter Berns BEELDEN, SIERADEN EN MEER: Frans Gort e.a. 9-10 apr 12-18u
SCHILDERIJEN: Sjaak Kaashoek, Wouter Berns BEELDEN, SIERADEN EN MEER: Frans Gort e.a.
9-10 apr 12-18u OPEN ATELIER: Sjaak Kaashoek & Anita Gaasbeek www.dehollandschemaagd.nl
Uniek glaswerk uit Mexico en Swaziland tijdens de Open Atelier dagen. Zondag geopend van 12.00
Uniek glaswerk uit
Mexico en Swaziland
tijdens de Open Atelier dagen.
Zondag geopend van
12.00 tot 16.00
Wereldwinkel Gouda, Lange Groenendaal 38, 0182-525260, www.wereldwinkelgouda.nl
Verjaardagsfeest? Geboortefeest? Bedrijfsfeest? Vergadering? Communie? Feestje? BBQ? Afscheidsbijeenkomst? Trouwen?
Verjaardagsfeest?
Geboortefeest?
Bedrijfsfeest? Vergadering?
Communie?
Feestje?
BBQ?
Afscheidsbijeenkomst?
Trouwen?
Zoveel jaar getrouwd?
Informeer naar de
all-inclusive arrangementen.
0182 513 213 • www.le-patapouf.nl
ONDERNEMEN IN GOUDA 17 Column Tim van Dasselaar Financieel Planner Gi f s en gezelligheid

ONDERNEMEN IN GOUDA

ONDERNEMEN IN GOUDA

17

ONDERNEMEN IN GOUDA 17 Column Tim van Dasselaar Financieel Planner Gi f s en gezelligheid bij

Column

Tim van Dasselaar

Financieel Planner

Gi fs en gezelligheid bij Prezzies by Mir

Prezzies by Mir is een gloednieuwe winkel aan de Nieuwehaven 1 (aan het eind van de Kleiwegstraat). Hier zijn cadeau- en woon- artikelen te vinden die net even anders zijn. Helemaal anders is de bar achterin de winkel, waar klanten koe kunnen drinken of voor een koe-to-go terecht kunnen.

Op de brede stellingen van steigerhout zijn de kleurrijke spaarpotten van Pomme Pidou te vinden, het serviesgoed van het Deense merk Krasilnikoff, heerlijk geurende kaarspotten van Victoria with love in verschillende maten en kleuren en nog veel meer. Miriam Abee verkoopt hier ook plakfolie met uiteenlopende designs (van steigerhout tot panterprint). Bijzonder is verder dat hier alle maten uitgefreesde letters verkrijgbaar zijn. Die laatste artikelen herinneren nog aan haar vorige bedrijf, Abee Reclameproducties. Ze heeft 28 jaar in het familiebedrijf gewerkt, totdat ze een burn out kreeg. Na een herstelperiode van bijna twee jaar, was ze weer toe aan een eigen winkel. “Ik miste de klanten. Ik vind het gezellig om hen te ontvangen.” Vandaar

Ik vind het gezellig om hen te ontvangen.” Vandaar Miriam Abee deelt komende week cadeautjes uit.

Miriam Abee deelt komende week cadeautjes uit.

ook de koffiehoek in haar winkel. Deze maand is de zaak opengegaan. Binnen- kort wordt behalve de winkel ook de naastgelegen tuin in gebruik genomen als verkoopruimte voor buitenaccessoires als kussentjes met bijpassende tafelkleedjes en tafellopers. Kijk voor meer informatie op de

facebookpagina van Prezzies by Mir of op de site prezziesbymir.nl die binnenkort in de lucht zal zijn. Alle klanten die de komen- de week iets kopen in deze nieuwe winkel, krijgen een cadeautje mee (zolang de voor- raad strekt).

Financieel wijzer

We weten inmiddels dat voor financieel advies betaald moet worden. Dit nodigt consumenten uit om zelf meer aan de slag te gaan. Het is net als je je kamer laat behangen. Als je zelf het oude behang eraf haalt en de muur schoonmaakt, dan betaal je minder aan de schilder. Ik vind dat wel mooi om te zien. Laat iedereen maar zelf aan de slag gaan om meer inzicht te krijgen in financiële zaken. Heb je daarna nog hulp nodig? Dan merk je vanzelf of de financiële advi- seur er meer van af weet dan jijzelf. Om eerlijk te zijn, vind ik het ook leuk om te merken, dat mensen info van inter- net halen, naar Kassa kijken enz. Daarom krijgt u van mij nog een paar tips om dit nog beter te doen. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben vaker dan voorheen eigen belteams. Daar waar vroeger iedereen werd verwezen naar financiële adviseurs, geven zij tegen- woordig zelf iets wat mogelijk als ‘advies’ kan worden gezien. En natuurlijk ‘gratis’, dat dan weer wel. Het ligt ook voor de hand dat consumenten hier gebruik van maken. Ik doe dat ook, als ik iets bijzon- ders wil weten over een bepaalde zaak. Als ik bel voor informatie, dan gebruik ik die informatie om daarna een persoonlijk advies voor te bereiden voor een klant. Dat wat deze instellingen u vertellen, is meestal een gekleurd verhaal in hun eigen straatje. En zeker niet bedoeld om er voor u het beste uit te halen. Daarom is het wel handig om u dat te realiseren. Dit zijn de tips: Stel verdiepende vragen, schrijf op met wie u hebt besproken, maak een gespreksnotitie, laat het hen even op papier zetten, mail zelf de conclusie van uw gesprek aan hen Om deze manier wordt u nog sterker in uw onderhandeling als het om uw financiële zaken gaat.

in uw onderhandeling als het om uw financiële zaken gaat. Tim van Dasselaar www.timvandasselaar.nl

Tim van Dasselaar

www.timvandasselaar.nl

info@timvandasselaar.nl

12GO Biking trapt het fetsseizoen af

Met de komst van het lenteweer is het

etsseizoen weer aangebroken. Bij etsen-

winkel 12GO Biking in Moordrecht wordt het seizoen 9 april feestelijk geopend

tijdens het Bike Event.

Bij 12GO Biking merken ze de toenemende populariteit van het sportieve fietsen. “We merken nu nog het effect van Le Tour de France, met de proloog in Utrecht en een prachtige etappe door de Nederlandse polders”, aldus Jeroen Moes, verkoop- adviseur bij 12GO Biking. Ook onder vrouwen wordt de sport steeds populair- der aldus Jeroen. “Er is inmiddels een groot assortiment damesracefietsen en -mountainbikes, met aangepaste geometrie en mooie kleurstelling. Een vrouw aan kop van een toerpeloton is allang geen uit- zondering meer. Naast dat fietsen leuk is, is het ook gezond. Een uurtje op zondag- ochtend of een toertocht van een hele dag, door te bewegen in het zonnetje verbetert

je conditie en je lichaam maakt allemaal belangrijke vitaminen aan. Ook op een elektrisch ondersteunde fiets heb je deze voordelen. Niet zo gek dus dat steeds meer mensen kiezen voor een e-bike.” Tijdens het Bike Event zijn alle grote fietsmerken aanwezig met testfietsen en stands. Er is de mogelijkheid om te testrijden op meer dan honderd modellen. Jeroen kijkt nu al uit

naar deze dag: “Of je nu mee wilt doen aan de mountainbike clinic, komt testrijden op een fiets, of gewoon lekker rond wilt neuzen tussen de mooie spullen, tijdens het Bike Event kan het allemaal.” Het Bike Event vindt plaats op 9 april tussen 9.00 en 16.00 uur bij 12GO Biking, Grote Esch 1005 in Moordrecht. Kijk voor meer informatie op

www.12gobiking.nl/bike-event.

Feestelijke opening middeneiland rotonde

Feestelijke opening middeneiland rotonde Het middeneiland van de rotonde Goudsepoort en de

Het middeneiland van de rotonde Goudsepoort en de Henegouwerweg (N452 en N207) is dins- dag 5 april feestelijk geopend. De opening werd verricht door Kees de Jong, wethouder van de gemeente Waddinxveen en hovenier Ernst Baas. De gemeente heef het beheer van deze rotonde overgenomen van de provincie Zuid-Holland. Hovenier Ernst Baas ‘adopteert’ de rotonde van de gemeente en heef een mooi ontwerp gemaakt voor het middeneiland. Begin maart is het eiland ingericht. Ernst Baas neemt het onderhoud op zich.

Column Geen wonder, we hebben in ons team, behalve enthousiaste, gediplomeerde en professionele medewerkers, die
Column Geen wonder, we hebben in ons team, behalve enthousiaste, gediplomeerde en professionele medewerkers, die

Column

Geen wonder, we hebben in ons team, behalve enthousiaste, gediplomeerde en professionele medewerkers, die klanten adviseren op het gebied van brillen, ook een gediplomeerde contactlensspecialist en een optometrist, die een uitstekend advies kunnen geven over de mogelijkheden op het gebied van enkelvoudige en varifocale contactlenzen. Ook een keertje, vrijblijvend en gratis, contactlenzen proberen? Maak een afspraak en laat u voorlichten over de mogelijkheden. Lenzen kunnen tegen-

woordig heel makkelijk besteld worden via onze site, waarna ze thuis bezorgd worden. Een afspraak maakt men in de winkel, tele- fonisch of via onze site: www.specsavers.nl. Van maandag 18 tot en met zaterdag 30 april organiseren wij in onze winkel de zogenaamde contactlensweken. Laat u in die periode uw ogen meten en sluit u naar aanleiding daarvan een contactlensabonne- ment af, dan ontvangt u daarbij maar liefst zes maanden gratis contactlensvloeistof.

Henri

Kannegieter

Specsavers Gouda

Contactlenzen

Afgelopen maanden hebben we gezien dat steeds meer nieuwe contactlens- dragers onze winkel weten te vinden.

19 Laat in de maand april uw auto controleren op hagelschade en parkeerdeukjes. Dan zullen

19

Laat in de maand april uw auto controleren op hagelschade en parkeerdeukjes. Dan zullen wij
Laat in de maand april uw
auto controleren op hagelschade
en parkeerdeukjes.
Dan zullen wij de auto ook direct gratis voor u wassen!
Autoschadehuis Gouda • Groningenweg 5 • 2803 PV GOUDA • Tel. 088 - 088 0380 • www.autoschadehuis.nl
Belastinghulp nodig? Eén goede aangifte verdient zichzelf dubbel en dwars terug - aangifte alleenstaande 40
Belastinghulp nodig?
Eén goede aangifte verdient
zichzelf dubbel en dwars terug
- aangifte alleenstaande 40 euro
- aangifte met partner 50 euro
R.C.T. IJsveld
gecertifceerd belastingkundige
Becon geregistreerd
Zie voor meer informatie:
Tel. (06) 549 570 10
www.ijsveldbelastinghulp.nl
OPEN DAG NIEUW UITVAARTCENTRUM IN GOUDA Na de feestelijke opening in september 2015 nodigen wij
OPEN DAG
NIEUW UITVAARTCENTRUM IN GOUDA
Na de feestelijke opening in september 2015
nodigen wij u nu uit voor een Open Dag!
Kom langs op zaterdag 23 april 2016
tussen 10.00 en 15.00 uur aan de Emmastraat 49
(voormalig centrum ’t Anker)
voor een kijkje in dit sfeervolle uitvaartcentrum
met bijzondere 24 uurs toegankelijke rouwkamers.
Voor meer informatie zie onze advertentie van volgende week in deze krant of kijk op
Voor meer informatie zie onze advertentie
van volgende week in deze krant
of kijk op www.cvu.nl/over-cvu/nieuws-activiteiten
of bel 0182 612 613.
WWW.CVU.NL
Luister jij al Luister jij al GoudaFM online? GoudaFM online?
Luister jij al
Luister jij al
GoudaFM online?
GoudaFM online?
20 Jouw tennisvereniging in 2016 Word nu lid • 7 fantastische gravelbanen met verlichting en

20

HET JUWELIER SPRUYTENBURG WADDINXVEEN GOLF OPEN 2016 GOLFBAAN BENTWOUD - WOENSDAG 20 APRIL mede mogelijk
HET
JUWELIER SPRUYTENBURG
WADDINXVEEN GOLF OPEN 2016
GOLFBAAN BENTWOUD
- WOENSDAG 20 APRIL
mede mogelijk gemaakt door:
GOLF VOOR DE
STICHTING VRIENDEN HOSPICE WADDINXVEEN!
Ontvangst:
Start:
vanaf 13.00 uur
14.00 uur
Prijzen:
Toernooi:
9-holes
toernooiwinnaar
beste bedrijf
winnaar hcp 54-28 en hcp 27-0
Deelname:
individueel of
bedrijf
(4 spelers + PR-uitingen)
Voor meer informatie en inschrijving:
Alleen met baanpermissie.
http://golftoernooi.waddinxveen.net
organisatie:
21 Coiffures Den Edel, Achter de Vismarkt 28 Gouda telt minstens veertig kapperszaken. Grote en

21

Coiffures Den Edel, Achter de Vismarkt 28 Gouda telt minstens veertig kapperszaken. Grote en kleine
Coiffures Den Edel, Achter de Vismarkt 28
Gouda telt minstens veertig
kapperszaken. Grote en kleine
salons, bijzondere en meer
gewone zaken. Elke zaak heeft
zijn eigen verhaal. De Krant
van Gouda gaat regelmatig
naar de kapper. In de rubriek
Mijn Kapper, laten we de
lezer meekijken.
Kapper/eigenaar: Claudia den Edel
Aantal stoelen: 3
Aantal kappers: 4
Prijs m/v: € 19,50
Voor: Al bijna 80 jaar een begrip
in Gouda. “Wij knippen heren en
kinderen en ook de dames weten
ons steeds meer te vinden. Iedereen
is dus bij ons van harte welkom, van
jong tot oud.“
Specialiteit: Kwaliteit leveren is voor
Claudia het allerbelangrijkste en dat
staat bij Coiffures Den Edel hoog in
het vaandel. Door de jaren heen zijn
er bij Coiffures Den Edel heel wat
stijlen de revue gepasseerd. “Ons
allround team wordt regelmatig
bijgeschoold om onze klanten de
laatste trends en stijlen te bieden.”
Klanten kunnen bij Den Edel ook te-
recht voor baardknippen en scheren.
Sfeer: De gezellige, verzorgde
uitstraling is het eerste dat opvalt bij
binnenkomst in de zaak. Je komt er
tot rust met een kopje koffie, krantje
en een gezellig praatje. Speciaal voor
de kleintjes is er een knipauto met
licht en geluid. En natuurlijk het
snoepje van Den Edel.
Wat vind je mooi van dit vak?:
“Het contact met de klanten. We
willen iets afleveren waar de klant
van kan zeggen: hier ben ik blij mee.
Ik zie mezelf als een haarkunstenaar
die kapsels als het ware boetseert. Ik
kreeg het kappersvak met de paplepel
ingegoten. Ik zelf zit 34 jaar in het
vak, waarvan al 22 jaar zelfstandig
Achter de Vismarkt, maar de zaak
bestaat al bijna tachtig jaar. In 1938
gestart door opa
Nolbertus,
overgegaan
mijn vader
den Edel. Ik ben
de derde generatie.
We hebben
en gezellig team met
vaste kappers:
Nancy, Saskia,
Nancy en
Claudia.”
Claudia Den Edel
Inloopavond woensdag 13 april vanaf 19.30 tot 22.30 uur Gratis en vrijblijvend een intake gesprek
Inloopavond woensdag 13 april vanaf 19.30 tot 22.30 uur
Gratis en vrijblijvend een intake gesprek en uitleg over onze unieke methode. Karin v.d Vlier
komt een lezing geven over gezonde voeding en zij is tevens de leverancier van de bio kuur.
10 redenen waarom u
kiest voor mijn methode:
• Gezond samengesteld programma
• U hoeft niet apart te koken
• De voedingsmiddelen hoeven niet te worden afgemeten
• Geen crashdieet
• Geen huidoverschot
• Spieren blijven beschermd
• Veranderd eetgedrag
• Er wordt alle tijd voor u genomen
• Prettige aangename sfeer
Zeer snel en opzienbarend resultaat!
K-bio kuur
In 21 dagen gezond en fit
afvallen!
Elma Verduijn
|
Lange Groenendaal 112a
|
2801 LV Gouda
|
Tel. 06 469 604 43
www.voedingscoachvoorgewichtsbeheersing.nl
SPORT IN GOUDA 23 SV DONK S V G O U D A JODAN BOYS

SPORT IN GOUDA

SPORT IN GOUDA

23

SPORT IN GOUDA 23 SV DONK S V G O U D A JODAN BOYS Hoofdtrainer:
SPORT IN GOUDA 23 SV DONK S V G O U D A JODAN BOYS Hoofdtrainer:
SPORT IN GOUDA 23 SV DONK S V G O U D A JODAN BOYS Hoofdtrainer:
SPORT IN GOUDA 23 SV DONK S V G O U D A JODAN BOYS Hoofdtrainer:
SPORT IN GOUDA 23 SV DONK S V G O U D A JODAN BOYS Hoofdtrainer:

SV DONK

SV GOUDA

JODAN BOYS

Hoofdtrainer: Edwin Erwich Klasse: Zondagselectie 3e klasse C Trainer: Tom Rietberg Klasse: Eerste Klasse Zondag
Hoofdtrainer: Edwin Erwich
Klasse: Zondagselectie 3e klasse C
Trainer: Tom Rietberg
Klasse: Eerste Klasse Zondag
Trainer: Theo van Eck
Klasse: 4e klasse B
Trainer: Willem Dekker
Klasse: 4e klasse Zaterdag
Trainer: Dennis van den IJsel
Klasse: Hoofdklasse B
Speelronde 25, terugblik:
Speelronde 25, terugblik:
Speelronde 25, terugblik:
Speelronde 25, terugblik:
Speelronde 25, terugblik:
Ik kijk met een prima gevoel terug
op afgelopen zondag. We speelden
goed voetbal en zijn geen moment
in gevaar gekomen. We hadden
wel meer kunnen scoren, maar al
met al was het een terechte over-
winning. Aankomende zondag
spelen we uit bij HOV/DJSCR, een
club waar het al een tijdje rommelt
in het bestuur en de selectie. Ik ver-
wacht een moeilijke tegenstander.
We moeten gewoon van onze eigen
kracht uitgaan, dan zijn wij op ons
sterkst. We gaan er vol voor en de
drie punten hopen we weer mee te
nemen naar Gouda.
Er leek geen vuiltje aan de lucht
afgelopen zondag. We kwamen op
voorsprong thuis tegen Poortugaal.
In de eerste helft waren wij ook de
bovenliggende partij. In de tweede
helft kwam Poortugaal door een
fout van ons op 1-1. Dit was voor
ons een dreun, want kort hierna
kwamen we ook op een 1-2 achter-
stand. Aankomende zondag spelen
we uit tegen VOC. Ik verwacht een
gelijkwaardige tegenstander. VOC
is een van de beter voetballende
ploegen bij ons in de competitie.
Voor ons staat er niks meer op het
spel. Voor ons zijn de komende
vier wedstrijden een mooi affiche
om een mooi seizoen af te sluiten.
Ik kijk met een goed gevoel terug op
zondag. In de eerste helft stonden
we na 35 minuten al met 4-0 voor.
In de tweede helft was het wed-
strijdbeeld hetzelfde. Uiteindelijk
wordt het 8-0, maar het had net
zo goed het dubbele kunnen zijn.
Daarin missen we wat scherpte,
maar al met al ben ik tevreden met
de overwinning. Aankomende
zondag spelen we uit bij SVV. Ik
verwacht een geduchte tegenstan-
der. We spelen ook de mogelijke
kampioenswedstrijd, dus ik ben
benieuwd hoe de spelers daar-
mee omgaan. We gaan er alles aan
doen om de titel zondag al binnen
te slepen.
Ik kijk met een teleurgesteld
gevoel terug op afgelopen zater-
dag. We moesten winnen willen
we meedoen om een plek bij de
nacompetitie. Helaas verliezen we
door een terechte strafschop die
wordt toegekend aan Siveo’60. We
maakten het onszelf te vaak erg
moeilijk, wat dus ook resulteert
in een 0-1 verlies. Aankomende
zaterdag spelen we uit tegen Spor-
tief. We moeten winnen. We gaan
er met goede moed naar toe en
gaan er ook alles aan doen om te
winnen. We moeten voorin meer
afdwingen, dan zie ik het wel goed
komen.
Ik kijk met een teleurgesteld gevoel
terug op zaterdag. We moesten
winnen willen we nog meedoen
bovenin. We spelen 1-1 tegen
Sportlust. Kansen die we kregen,
benutten we niet. We kunnen al
een tijdje niet ons niveau halen.
Aankomende zaterdag spelen we
thuis tegen Spijkenisse. We moeten
winnen, anders spelen we voor spek
en bonen de laatste wedstrijden.
Ondanks deze mindere periode
draaien we een topseizoen; voor
aanvang had ik verwacht dat we
tegen degradatie moesten strijden.
Toch hebben we met deze groep
iets moois neer kunnen zetten.
Zondag 10 april:
HOV/DJSCR
- SV DONK: 14.00
Zaterdag 9 april:
Zaterdag 9 april:
uur.
Zondag 10 april:
Zondag 10 april:
Sportief - SV Gouda ZA: 14.30 uur.
VOC - Olympia: 14.00 uur.
SVV - ONA: 14.00 uur.
Jodan Boys - Spijkenisse: 14.30
uur.

GC&FC OLYMPIA

V.V. ONA

Verantwoord afvallen in 21 dagen

Elma Verduijn heeft al tien jaar ervaring met het begeleiden van mensen met ge- wichtsproblemen. In 2006 heeft zij een eerste studio opgezet in Bleskensgraaf.

“Daar heb ik door mijn persoonlijke aanpak heel goede resultaten weten te behalen. Nog belangrijker, mensen hebben die kunnen behouden en blijven op het ge- wenste gewicht. Sinds een paar maanden woon ik in Gouda en heb ontdekt dat mijn methode hier nog niet bekend is. Ik start vanaf de Lange Groenendaal 112a en werk heel persoonlijk, bij mij thuis aan de keuken- tafel, met K-bio. Dat is een voedingssupplement, waarbij men kan blijven genieten van eten door gezond te kiezen.” Elma Verduijn werkt op afspraak en is zeven dagen per week beschikbaar. Als openings- aanbieding geldt een gratis eerste consult. Men betaalt

alleen de K-bio kuur. Woensdag 13 april is er een inloopavond aan de Lange Groenen- daal 112a, van 19.30 tot 22.30 uur. Op het programma staat daarbij ook een lezing van de leverancier van het voedingssupplement. Verder is dit een kans om te bekijken of de methode van Elma Verduijn aanspreekt. Voor meer informatie: zie www.voedings- coachvoorgewichtsbeheersing.nl en de advertentie op pagina 22 van deze krant.

en de advertentie op pagina 22 van deze krant. Elma Verduijn toont de K-bio kuur. Column

Elma Verduijn toont de K-bio kuur.

Column Harmke Kroeze Homeopathie bij depressiviteit “Ik voel me omhuld door een grote donkere wolk.”
Column
Harmke
Kroeze
Homeopathie bij
depressiviteit
“Ik voel me omhuld door een grote
donkere wolk.” Dat hoor ik mensen in
mijn praktijk soms zeggen. Natuurlijk
kan je een periode somber en verdrietig
zijn als een normale reactie op een trieste
gebeurtenis. Maar als het je overkomt dat
de donkere wolk niet meer weggaat, kan er
sprake zijn van een depressie. De belang-
rijkste klachten zijn: somberheid, verlies
van plezier en interesse, besluiteloosheid,
concentratieproblemen, schuldgevoel en
gedachten aan de dood. Vaak komen er
klachten bij als angst en paniek, slaap-
problemen, verminderde eetlust, ver-
moeidheid en vage pijnklachten. Dus als
iemand vertelt dat hij/zij al een poos in
deze donkere wolk zit, ben ik alert: een
depressie is iets om serieus te nemen.
Depressiviteit bepaalt je leven enorm. Als
homeopaat heb ik ruime mogelijkheden
om je te helpen bij een depressie, om de
wolk te laten optrekken. Er zijn homeo-
pathische medicijnen die speciaal daar
voor bedoeld zijn. Misschien gebruik je al
antidepressiva en wil je kijken of je daarin
kunt minderen. Natuurlijk doe je dat in
overleg met je voorschrijvend behande-
laar. Als we homeopathie inzetten, zie ik in
mijn praktijk vaak dat het lukt om de anti-
depressiva sterk te minderen of ook zonder
antidepressiva een gelukkig leven te leiden.
Homeopathie kan je helpen om je levens-
vreugde weer te voelen en in je kracht te
komen. Dit alles op een milde maar doel-
treffende manier. Ik ben nu twintig jaar aan
het werk als homeopaat en heb de donkere
wolk bij depressieve mensen zien optrek-
ken. Dat is prachtig om mee te maken. Je
bent van harte welkom in mijn praktijk!
Heb je interesse om een keer een afspraak
te maken of wil je meer informatie? Neem
gerust contact op.
Harmke Kroeze Homeopathie.
Tel. 06-38334436, email: htkroeze@gmail.com
www.kroeze-homeopathie.nl
Healing Rooms Gouda Een team uit verschillende kerken stelt (gratis) tijd beschikbaar voor gesprek en
Healing Rooms Gouda
Een team uit verschillende kerken stelt
(gratis) tijd beschikbaar voor gesprek en gebed.
Wij willen je helpen. Wat het punt ook is.
Hoe werken we?
* onze inspiratiebron is de vroege
Open donderdagavond van 19:00-21:00 uur
(behalve tijdens schoolvakanties).
joods/christelijke kerk
* we willen altijd in de liefde blijven
Meer info:
* je mag altijd terugkomen
www.healingroomsgouda.nl
24 Kunstenaars in Gouda Parelkwal: Gemaakt met olieverf op linnen. Hier is gebruik gemaakt van

24

Kunstenaars in Gouda

24 Kunstenaars in Gouda Parelkwal: Gemaakt met olieverf op linnen. Hier is gebruik gemaakt van de

Parelkwal:

24 Kunstenaars in Gouda Parelkwal: Gemaakt met olieverf op linnen. Hier is gebruik gemaakt van de

Gemaakt met olieverf op linnen. Hier is gebruik gemaakt van de glacistech- niek; dit is een oude schildertechniek voor olieverf waarbij laag over laag zeer diepe en glansrijke schilderijen kunnen worden gemaakt. Het thema dat Wim hier gebruikt is Ecomare en dan vooral van kwallen, die gracieus door het water zweven en een mix van vorm en transparantie tonen. Van afstand is het een enge kwal, maar als je dichterbij komt dan word je door kleine details het schilderij ingezogen.

Gouda is rijk aan kunstenaars. Wie zijn ze, wat maken ze en waarom juist dat? De Krant van Gouda gaat elke maand bij een kunstenaar langs. We laten de kunstwer- ken zien en praten over zijn of haar passie. Vandaag zijn we te gast bij Wim Janssen Gouda, die vooral vanuit zijn eigen gevoel en eigen initiatief schildert.

Wim Janssen (66)

W im Janssen volgde zijn opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Vorming in Den Haag. Daar kreeg hij onder meer les van Co Westerink, Hermanus Berserik,

De Koning, Jiacometti en Auke de Vries. Wim geeft de voorkeur aan schilderen en tekenen. Daar ligt zijn passie. Het centrale thema van zijn werk is verwording. Hij houdt zich niet zozeer bezig met de volmaakt- heid der dingen, maar wel met wat er na de volmaaktheid met ze gebeurt, vooral in de natuur en met de mens.

Na jarenlang les te hebben gegeven op het Groene Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn, waar Jan van Lokhorst zijn vakcollega was, werkt hij nu zelfstandig in Gouda. In zijn atelier maakt Wim schilderijen waarin de natuur en dieren een terugkomend thema zijn.

waarin de natuur en dieren een terugkomend thema zijn. Schreeuwuil: Het raadselachtige van uilen trekt Wim

Schreeuwuil:

de natuur en dieren een terugkomend thema zijn. Schreeuwuil: Het raadselachtige van uilen trekt Wim al

Het raadselachtige van uilen trekt Wim al heel lang, al eeuwen omgeven met legendes. Onhoorbare vliegers met een dodelijke effectivi- teit. De manier waarop de uil zich in de omgeving camoufleert als het ware, dat wil Wim naar voren laten komen in het werk. Door het gebruik van een grafiet op papier komt de camouflage van de vleugels van de uil mooi in beeld. De nadruk ligt op de kop van de uil, deze moet angst inboezemen.

ligt op de kop van de uil, deze moet angst inboezemen. Pompoen 1: Dit werk komt

Pompoen 1:

op de kop van de uil, deze moet angst inboezemen. Pompoen 1: Dit werk komt voort

Dit werk komt voort uit één van de thema’s die Wim hanteert: verwording. Gemaakt met olieverf op linnen. De pompoen is aan het verworden, hierdoor loopt hij leeg en verandert de vorm. Hij wordt opener en de kleuren veranderen. Gesloten vormen als pompoenen worden voor Wim pas interessant als ze na verloop van tijd openbarsten en leeglopen. Als bladeren verdrogen en er gaten in vallen, worden vormen en restvormen een mooie combinatie. Natuur wordt voelbaar als de tijd zijn werk heeft gedaan.

de beste zorg is uit voorzorg Wil jij ‘t ook weten? “Mijn vader overleed toen
de beste zorg is uit voorzorg
Wil jij ‘t ook weten?
“Mijn vader overleed toen ik 11 was, in 1965 was dat. Hij over-
leed aan een hartinfarct wat hij vermoedelijk nu overleefd
zou hebben. Ik heb mezelf twee keer laten onderzoeken bij
Prescan. Als er iets gevonden wordt dan wil ik de tijd hebben
om daar nog iets aan te doen.”
LEON DE WINTER
TOTAL BODY SCAN - Waar bestaat dit onderzoek uit? Het onderzoeksprogramma bevat MRI-scans van: Een
TOTAL BODY SCAN - Waar bestaat dit onderzoek uit?
Het onderzoeksprogramma bevat MRI-scans van:
Een uitgebreid hartonderzoek:
schedel/hersenen
• ECG rust/inspanning
halsslagaders
• echo hart
bovenbuik (lever, milt, nieren, alvleesklier, galblaas)
• longfunctietest
onderbuik / bekken (blaas, aorta, prostaat (man),
baarmoeder / eierstokken (vrouw))
• consult met een van onze cardiologen
lendenwervel, bekken en heupgewrichten
(overzichtsscan)
Voor vrouwen 50+ is het onderzoeks programma € 75,- extra i.v.m. een
aanvullend botdichtheidsonderzoek.
ZKN staat voor Zelfstandige
Klinieken Nederland.
Dit certificaat houdt in dat onze
medische zorg van hoge kwaliteit is,
persoonlijk én korte
wachttijden kent.
Kijk voor onze onderzoeksprogramma’s op prescan.nl of bel 074 255 9 255.
Bovenstaande Total Body Scan kost € 1.065 (exclusief € 55,- intakekosten)
THE WAVE REIMAGINED. UNDENIABLY EBEL. JUWELIER SPRUYTENBURG KW PLEIN 43, WADDINXVEEN TEL:0182-612077
THE WAVE REIMAGINED.
UNDENIABLY EBEL.
JUWELIER SPRUYTENBURG
KW PLEIN 43, WADDINXVEEN
TEL:0182-612077
WWW.SPRUYTENBURGJUWELIER.NL
AGENDA 27 Agenda Bene f etconcert in Sint Jan Het Gouds Symfonie Orkest geeft op

AGENDA

AGENDA

27

Agenda
Agenda

Benefetconcert in Sint Jan

Het Gouds Symfonie Orkest geeft op zater- dag 16 april om 20.00 uur een beneet- concert in de Sint-Janskerk, Achter de Kerk 16. De opbrengst komt geheel ten goede aan het Inloophuis Domino, dat strijdt tegen de eenzaamheid in Gouda.

Bij Inloophuis Domino aan de Oosthaven staat vijf dagen per week een huiskamer open voor iedereen die behoefte heeft aan contact. Driemaal per week kunnen bezoekers tegen een kleine vergoeding een warme maaltijd krijgen. Het programma van het concert bestaat uit werken van Ludwig van Beethoven (1770-1827): de ouverture ‘Prometheus’, het concert voor viool en orkest en de symfonie nr. 5. De solopartij in het vioolconcert wordt gespeeld door Annebeth Webb, violiste in het Koninklijk Concertgebouworkest. Het orkest staat onder leiding van de vaste dirigent Aad van

van Gouda

Vrijdag 8 april Toneelgroep Podium speelt Richard nr. 3 in Agnietenkapel, 20.30 uur Workshop ‘Maak
Vrijdag 8 april
Toneelgroep Podium speelt Richard nr. 3
in Agnietenkapel, 20.30 uur
Workshop ‘Maak een Loesje-slogan’,
Museum Gouda, 14.00-16.00 uur
Cesar Zuiderwijk, Drummoires in het
Evertshuis. Voorstelling 20.30 uur,
workshop 19.00 uur
Zaterdag 9 april
Toneelgroep Podium speelt Richard nr. 3
in Agnietenkapel, 20.30 uur
Voorstellingen productiegroepen Jeugd-
theaterhuis in Garenspinnerij
Open ochtend Plaswijckschool, thema:
lezen is plezier. 9.30-12.00 uur
Restauratie en taxatiedag bij Boekhandel
Smit, 10.00-15.00 uur
Bluesband ‘De Straight Up Hogs’ in
Gouda Studio’s, 21.30 uur
Zondag 10 april
Toneelgroep Podium speelt Richard nr. 3
in Agnietenkapel, 14.30 uur
Voorstellingen productiegroepen Jeugd-
theaterhuis in Garenspinnerij
Toelichting bij Erasmusraam in Museum
Gouda: Joep Brands over het verloden
van glas-in-lood. 12.00-16.30 uur
Maandag 11 april
Lezing van Dr Wim Wattel : ‘Wij zijn meer
dan ons brein’, St. Joostkapel, 20.00 uur
Dinsdag 12 maart
Lezing Groei en Bloei: Zomerbollen,
maandenlang plezier bij Driestar
Educatief, 19.30 uur
Woensdag 13 maart
FESInloop bij GHZ: 10.00-12.00 uur
Start Beweegclub: tien wandelingen op
tien woensdagen, start 19.30 uur uur
Kijk voor het uitgebreide
agendabericht op www.goudafm.nl
Wilt u elke vrijdag de agenda en het nieuws
in uw mailbox ontvangen?
Ga dan naar goudafm.nl en meld u aan
voor de nieuwsbrief.
Annebeth Webb
Annebeth Webb

der Velde. Toegangskaarten kosten 17,50 euro aan de kerk en vijftien euro in de voor- verkoop, via www.inloophuisdomino.nl en

de Goudse boekhandels. Voor meer infor- matie zie www.gouds-symfonie-orkest.nl.

Open dag Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’

Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ organi- seert op zaterdag 9 april van 11.00 tot 15.00 uur een open dag. Aan de ’s-Graven- broekse plas in Reeuwijk kan iedereen die interesse heeft in de roei- en zeilsport, deze dag kennismaken met deze diverse vereniging. Er wordt informatie gegeven over de verschillende opleidingen. Zowel voor beginnende als de gevorderde roeier en zeiler is instructie te volgen. Daarnaast wordt informatie gegeven over de verschil- lende activiteiten die georganiseerd worden voor het watersporten op recreatief niveau of in wedstrijdverband. Er zijn aparte jeugd en volwassenenopleidingen en -activiteiten. Wie zin heeft, kan in een roei- of zeilboot stappen. Er zijn boten met begeleiding be- schikbaar zodat iedereen een gevoel kan

met begeleiding be- schikbaar zodat iedereen een gevoel kan Bezoekers mogen meevaren op de open dag.

Bezoekers mogen meevaren op de open dag.

krijgen bij het roeien of zeilen en enthou- siast kan worden. Voor meer informatie zie:

roeienzeil.nl.

Toneelkomedie Chakra’s & Chardonnay De voorstel- ling ‘Chakra’s & C h a rd o n
Toneelkomedie
Chakra’s & Chardonnay
De voorstel-
ling ‘Chakra’s &
C h a rd o n n ay ’
is een komisch
gevecht tussen
spiritualiteit en
komedie over yoga, super foods en mense-
lijke tekortkomingen in de zoektocht naar
rust, wijsheid en een lenige geest. In regie
van Bruun Kuijt ziet men Chris Tates,
Ellen Pieters, Marie-Louise Stheins e.a. De
voorstelling is dinsdag 12 april om 20.00
ijdelheid.
Het
t
uur te zien. Kaarten reserveren kan via
grote
yoga-ego
o
www.goudseschouwburg.nl.
van
Yan,
die
e
als
spiritueel
el
master wil door-
breken, doet geen goed aan zijn relatie
met sterdocente en compagnon Chana.
Yan’s zucht naar macht en geld drijven de
twee uit elkaar en wanneer Chana haar
eigen yogaschool begint, ontbrandt er een
felle strijd. En hoe zit het met de loyaliteit
van yoga-vriendinnen Merel, Neel en
Carina? Gaan zij voor de ‘Verlichting’ of
liever voor de Chardonnay? ‘Chakra’s &
Chardonnay’ is een hilarische toneel-
r-
Het Zandkasteel
zondag 1 mei | www.goudseschouwburg.nl

r- Het Zandkasteel zondag 1 mei | www.goudseschouwburg.nl C o l o f o n @dekrantvangouda

Colofon

zondag 1 mei | www.goudseschouwburg.nl C o l o f o n @dekrantvangouda Uitgever, tevens redactie-adres

@dekrantvangouda

Uitgever, tevens redactie-adres Gouda Media Groep B.V.

Verspreiding wekelijkse oplage De Krant van Gouda; huis-aan-huis in Gouda,

Voorstelling: 100 jaar Garenspinnerij

Het pand waarin het Cultuurhuis is geves- tigd, is in 1916 gebouwd. Daarom staat de jaarlijkse productie op zaterdag 23 april in het teken van honderd jaar Garenspinne- rij. Het wordt een bijzondere voorstelling waarbij het gebouw de hoofdrol speelt. Het wordt gebruikt als instrument (akoestisch, als klankkast) en als decor. De jaarlijkse productie komt tot stand door samenwer- king van docenten en leerlingen van ver- schillende afdelingen en disciplines. Het resultaat is theatraal, poëtisch, ontroerend, humoristisch, ietwat chaotisch en vervreem- dend. Kortom: een happening. Rob van Schijndel (docent zeefdrukken) heeft een speciaal werk gemaakt voor deze gelegen- heid. Ook stadsdichter Ruud Broekhuizen is dit jaar betrokken bij de voorstelling. De aanvang is om 19.30 uur, de entree is gra- tis en reserveren is niet nodig. Cultuurhuis Garenspinnerij is gevestigd aan Turfsingel 34. Zie: www.kunstpuntgouda.nl.

Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda

Haastrecht, Reeuwijk en op verspreidingspunten

T

(0182) 322 456

in Gouderak (1x), Stolwijk (2x) en Gouda (5).

E

redactie@dekrantvangouda.nl

www.dekrantvangouda.nl

Advertentieverkoop

Bezorgklachten

T

(0182) 322 456

T

(015) 36 94 070

E

info@goudamediagroep.nl

E

suzanne@moersteeverspreiding.nl

E suzanne@moersteeverspreiding.nl De boekenplank van Verkaaik Ons lichaam vertoont nog altijd

De boekenplank van Verkaaik

Ons lichaam vertoont nog altijd sporen van de oertijd. Waarom worden we bijvoorbeeld niet geboren
Ons lichaam vertoont nog altijd sporen
van de oertijd. Waarom worden we
bijvoorbeeld niet geboren met een soort
schoenen aan onze voeten? En wat is het
nut van onze blindedarm of kleine teen?
Ook ons brein is voor een belangrijk deel
nog net zo geprogrammeerd als dat van
onze prehistorische voorouders. Maar de
omgeving is ingrijpend veranderd. Hier-
door ontstaat ‘mismatch’. Zo puilen onze
supermarkten uit van calorierijk voedsel
vol suikers en vet. Onze smaakvoorkeur
naar vet en zoet stamt uit ons biologische
verleden, toen het vergaren van calorieën
een overlevingsmechanisme was voor
slechte tijden. Tegenwoordig zijn er geen
slechte tijden meer, en daarom is obesitas
inmiddels gezondheidsvijand nummer
één. Mismatch verklaart waarom er zoveel
mensen rondlopen met rugklachten, hart-
en vaatziektes, diabetes en overgewicht,
depressies en burn-out. Maar ook in ons
liefdesleven, de opvoeding van kinderen,
politiek, werk, het geloof en milieu komt
mismatch veelvuldig voor zonder dat we
ons ervan bewust zijn. In dit fascinerende
boek laten Ronald Giphart en Mark van
Vugt zien hoe inzicht in mismatch ons
kan helpen een gezonder en gelukkiger
leven te leiden en een betere samenleving
te creëren. Dit is een boek dat je vol ver-
bazing naar je eigen lichaam en geest laat
kijken. En dat bij kan dragen aan een
sterke verbetering van je leven, omdat je
beter begrijpt wat je drijfveren zijn. Ronald
Giphart (1965) schreef bestsellers, maar is
ook al jaren vaste columnist van het popu-
lairwetenschappelijke blad KIJK. Mark van
Vugt (1967) is professor in de Evolutio-
naire Psychologie aan de VU en onder-
zoeker aan de Universiteit van Oxford.
R