You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 6 kwietnia 2016 | Nr 7 (208)

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Kopernik idzie do wojska

Wiosenne
MOTO porady

W II LO im. Mikoaja Kopernika powstanie klasa wojskowa wzorowana na Akademii


Szlacheckiego Korpusu Jego Krlewskiej Moci i Rzeczypospolitej, ktr w 1765 roku
powoa do istnienia krl Stanisaw August Poniatowski.
Fot. Iwona Naworska

KDZIERZYN-KOLE POLICJA

ZAPALI BAND
MODYCH WAMYWACZY
Funkcjonariusze zatrzymali trzech modych mczyzn, ktrzy dokonali
czternastu wama i kradziey na terenie powiatu
kdzierzysko-kozielskiego.
Policjanci z referatu kryminalnego od wrzenia prowadzili postpowanie dotyczce usiowania wamania do jednego
z domw jednorodzinnych na
terenie Kola. W wyniku prowadzonego ledztwa policjanci ustalili, i sprawcami tego
przestpstwa s dwaj mczyni: 19-letni mieszkaniec K-

dzierzyna-Kola oraz 22-letni


mieszkaniec powiatu krapkowickiego. Podczas przesuchania podejrzani przyznali si do
trzynastu wama i jednej kradziey. Ich upem pad sprzt
komputerowy, pienidze, papierosy oraz biuteria. czne
straty wyceniono na ponad 44
tys. zotych. Policjantom udao si odzyska oraz zwrci
pokrzywdzonym cz skradzionego mienia. Modym
mczyznom grozi kara 10 lat
pozbawienia wolnoci.
MN

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

BDZIE KLIMA
W MAGISTRACIE

KATARZYNA SOLARZ

9 stycznia 2009 roku sejm


dokona nowelizacji ustawy,
na mocy ktrej zostaa zawieszona obowizkowa suba wojskowa. Znienawidzone
niegdy przez modych mczyzn wojsko staje si jednak
coraz bardziej atrakcyjne. Nie
dziwi ju rwnie fakt, e coraz wicej kobiet chce zaoy
mundur. Z czego to wynika?
Od 11 lutego 2009 obowizuje ju suba ochotnicza,
kontraktowa, czyli zawodowa
mwi major Zbigniew Zajda,
przyszy komendant Korpusu
Kadetw, ktry ma szans powsta w Kdzierzynie-Kolu.
W Polsce s 4 uczelnie
wojskowe. Dwie z nich to aka-

demie, pierwsza Wojskowa


Akademia Techniczna w Warszawie, ktra ksztaci ocerw na potrzeby si zbrojnych,
druga to Akademia Marynarki
Wojennej w Gdyni, ksztacca
ocerw na potrzeby marynarki wojennej. Oprcz tych
dwch uczelni s dwie wysze szkoy ocerskie, Wysza Szkoa Ocerska Si Powietrznych w Dblinie, ktra
ksztaci ocerw na potrzeby lotnictwa, nawigacji itp.
oraz Wysza Szkoa Ocerska
Wojsk Ldowych we Wrocawiu, uczca ocerw na potrzeby wszystkich si zbrojnych.
Kiedy mwio si co tu
zrobi, eby nie i do wojska?
Teraz sytuacja jest odwrotna,

modzi ludzie pytaj, co zrobi,


eby do tego wojska si dosta? Na przykad w Wyszej
Szkole Ocerskiej Wojsk Ldowych we Wrocawiu, w roku
akademickim 2014-2015, na
jedno miejsce byo 17 kandydatw. To byo trzecie miejsce
w rankingu, bo pierwsze zaj
Uniwersytet Gdaski, gdzie
na Wydzia Kryminologii byo
40 osb na jedno miejsce. Te
uczelnie s bardzo oblegane uwaa major Zajda.
Naprzeciw tej tendencji
wychodzi II Liceum Oglnoksztacce im. Mikoaja Kopernika w Kdzierzynie-Kolu,
ktre znane jest z kreatywnoci, a teraz wprowadza nietypow innowacj pedagogiczn. Jej autork jest Marzanna

Gdek-Radwanowska,
nauczyciel historii, prawa i wiedzy o spoeczestwie Stworzylimy innowacj, ktra
wplata minimum bojowe do
programu II LO mwi Gdek-Radwanowska. Jej owocem ma by Korpus Kadetw
przy II Liceum Oglnoksztaccym im. Mikoaja Kopernika
w Kdzierzynie-Kolu. Twrcy
innowacji chc zaproponowa
modziey gimnazjalnej, ktra
niedugo bdzie musiaa podj decyzj o wyborze szkoy,
co konkurencyjnego, co da
im wymiern warto w przyszoci i otworzy przed nimi
drzwi do najlepszych uczelni
wojskowych w Polsce.
Czytaj rwnie str. 4

Fot. arch. portalu

Marzanna Gdek-Radwanowska (na zdj. od lewej), major Zbigniew Zajda i Katarzyna Arciszewska-Stpie trzymaj
w doniach ulotk przedstawiajc Krzy Kadecki i Soneczko Kadeckie - symbole przyszego Korpusu Kadetw przy
II LO im. Mikoaja Kopernika.

W wielu budynkach administracji publicznej w Polsce wci jeszcze nie ma


porzdnych systemw klimatyzacji. W kozielskim
urzdzie miasta ma si to
zmieni od tego lata.
Urzdnicy pracujcy na
drugim i trzecim pitrze urzdu miasta maj latem pieko.
Temperatura siga tam ok. 40
stopni. Na dzie dobry, jak
urzdnicy przychodz do pracy, jest ju tak wysoka temperatura podkrela prezydent
Sabina Nowosielska.
Urzdnicy ju w ubiegym
roku pisali podania, eby zaczyna prac nawet od 5 czy 6
rano, bo po poudniu trudno

tam ju wytrzyma. Tym razem


letnia spiekota nie powinna ju
utrudnia wykonywania swoich obowizkw pracownikom
urzdu. Jak poinformowa Artur Maruszczak, zastpca prezydent ds. inwestycji w magistracie zostan zamontowane
tzw. miejscowe ukady klimatyzacyjne przypisane poszczeglnym pomieszczeniom.
Projekt obejmuje trzecie
i drugie pitro mwi Maruszczak. Prace zaczn si od trzeciego pitra, gdzie latem grzeje
najmocniej. W budecie miasta
zarezerwowano na ten cel kwot 400 tys. zotych.
KS

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze
Najtaniej w regionie

Czytaj rwnie
str. 5

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88

2 Wiadomoci

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE KULTURA

W starostwie zameldowa si konserwator zabytkw


katarzyna solarz

Do tej pory po zgod na


wszelkie prace budowlane
przy obiektach zabytkowych
(np. pomalowanie cian w
starej kamienicy) trzeba byo
jedzi do Opola, gdzie mieci si urzd Opolskiego Wojewdzkiego Konserwatora
Zabytkw. Teraz osob odpowiedzialn za stan zabytkw
w powiecie kdzierzysko-kozielskim, ich renowacj
czy rekonstrukcj, bdziemy
mie na miejscu.
Utworzenie stanowiska
inspektora ds. ochrony zabytkw, ktre obj niedawno Adam Naumowicz byo
moliwe dziki porozumieniu wadz powiatu z wadzami
miasta i zaaprobowaniu pomysu przez wojewod opolskiego. Stanowisko uatwi
funkcjonowanie wielu instytucji z terenu miasta i powiatu. Osoba penica ten urzd
bdzie zajmowaa si np. pozyskiwaniem pienidzy z funduszy unijnych na inwestycje
zwizane chociaby z renowacj obiektw zabytkowych
tumaczy Adam Lecibil, rzecznik starostwa powiatowego.

O stan zabytkw w miecie i powiecie zadba teraz


Grzegorz Naumowicz.
Naumowicz z wyksztacenia jest dokumentalist konserwatorskim, koczy studia
doktoranckie na Uniwersytecie Wrocawskim. - Powiatowy konserwator zabytkw
uzupenia dziaania konserwatora wojewdzkiego. Jest
mu atwiej dotrze do obiektw w terenie. To dziaa rwnie w drug stron, a wic

ich wacicielom i administratorom atwiej bdzie teraz dotrze do konserwatora


zabytkw. Na miejscu bdzie
mona zaatwi wiele formalnoci, a to spora oszczdno
czasu i fatygi mwi Grzegorz Naumowicz.
Na potrzeb powoania
takiego urzdu wielokrotnie zwraca te uwag, rad-

ny miejski Andrzej Kopacki.


Przy obecnym, opakanym
stanie obiektw zabytkowych
w naszym miecie, powoanie
takiego stanowiska jest wrcz
konieczne alarmowa ju w
ubiegym roku Kopacki.
Miasto rzeczywicie moe
si poszczyci unikatowymi
zabytkami. Do takich naley
chociaby Baszta Montalamberta, najcenniejszy kdzierzysko- kozielski zabytek,
ktrego historia siga roku
1807, kiedy to odbyo si oblenie twierdzy Kole przez
wojska napoleoskie. Na odrestaurowanie czeka te kozielskie podzamcze i zamkowe piwnice. Tak wic przyszy
konserwator zabytkw ma
przed sob due wyzwanie,
nie tylko w kwestii ochrony
zabytkw w Kdzierzynie-Kolu, ale i w caym powiecie.
Opolszczyzna, a wic i
powiat kdzierzysko-kozielski, nale do tych obszarw
naszego kraju, gdzie zabytkw
jest duo. Praktycznie w kadej miejscowoci znajdziemy
jaki dwr, paac lub folwark.
To wic trudny teren, bo nie
dla wszystkich tych obiektw

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

Przebudowa moe
kosztowa nawet

4 mln z.

Zakadamy, e remont potrwa od 100 do 120 dni mwi


Artur Maruszczak, zastpca prezydent ds. inwestycji. Jestemy
na etapie wybierania najkorzystniejszej oferty i to od tego zaley.

Zesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Magdalena Kubina


Katarzyna Solarz, Katarzyna Krentusz
Iwona Cybulska, Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Fot. Iwona Naworska

Wkrtce zacznie si pierwszy etap przebudowy alei Jana Pawa II.


Na etapie postpowania
przetargowego koszty wykonania remontu wahaj si w przedziale od 3 do ponad 4 mln zotych. To s bardzo korzystne
ceny dla gminy ocenia Maruszczak.
Wkrtce zakoczy si etap
postpowania przetargowego i
miasto wybierze najlepsz ofert. Przewidujemy, e podpisanie umowy nastpi na przeomie kwietnia mwi dalej
prezydent.
Z samymi pracami miasto
poczeka jednak do maja lub
czerwca. Przekazanie placu
budowy bdzie si oczywicie
wizao z zamkniciem przejazdu pod wiaduktem. Zakadamy,
e na rozpoczcie prac najlepszy bdzie okres wakacyjny, gdy
ruch jest mniejszy tumaczy
Maruszczak.
Dobra wiadomo dla kie-

rowcw jest taka, e w patnej


strefie parkingowej przy dworcu, na czas remontu bdzie
zmniejszona lub w ogle zniesiona opata. Prace potrwaj
prawdopodobnie do wrzenia,
wtedy zostanie wznowiony ruch
pod wiaduktem i na nowym
rondzie. Wadze miasta poinformoway, e przebudowa al.
Jana Pawa II dojdzie na razie
tylko do skrzyowania z ul. Matejki i Gowackiego. To pierwszy
etap tego rozlegego zadania.
Ju na tym etapie jednak nast-

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Martyna Terka-Cebula 509 381 263


martyna.cebula@raciborskiemedia.pl

Nakad: 10 000 egz.

44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

W S P P R A C A

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

pi cakowita zmiana organizacji


ruchu na skrzyowaniu.
Z jednej strony bd cztery pasy, a z drugiej dwa, take organizacja ruchu zostanie
zmieniona potwierdza Maruszczak. Mieszkacy obawiaj
si, e to zwenie jezdni z czterech pasw do dwch, zwikszy
tylko natenie ruchu w godzinach szczytu. Ju teraz tworz
si tam uciliwe korki. Wadze miasta s innego zdania.
Na pynno jazdy na pewno
wpynie zmniejszenie rozwijanej dotychczas przez samochody
prdkoci jazdy, co jest nie nieuniknione przy dwch pasach.
Planowany ukad rond powinien udroni przepyw pojazdw, poniewa rondo, lepiej ni
sygnalizacja wietlna obsuguje
ruch uwaa Maruszczak.
Przy docelowym wykonaniu
inwestycji sygnalizacja wietlna
pozostanie tylko na skrzyowaniu al. Jana Pawa II z Wojska
Polskiego, a pozostae skrzyowania bd bez owietlenia. Ma
to poprawi bezpieczestwo i
pynno ruchu. Z kolei ruch
tranzytowy bdzie obsugiwany
przez obwodnic.
ks

Andrzej Kopacki
Radny miejski (PO)
Pojawienie si u nas powiatowego konserwatora zabytkw to bardzo dobra wiadomo, poniewa w okolicy
Kdzierzyna-Kola, jak i w samym miecie zachowao si
do naszych czasw sporo wyjtkowych obiektw, ktrych
warto historyczna jest nie
do przecenienia. Powiatowego Konserwatora Zabytkw
czeka wic mnstwo pracy.
Na pewno bdzie mg czciej kontaktowa si z przedstawicielami urzdu miasta
czy starostwa, wic niektre
dziaania uda si przyspieszy lub zintensyfikowa. To
ma szczeglnie due znaczenie wanie teraz, kiedy trzeba
pozyskiwa unijne pienidze
na zadania zwizane z rewitalizacj. Szereg procesw decyzyjnych mona w ten sposb
usprawni, dziki czemu a-

twiej bdzie siga po te fundusze. Zyski z faktu powoania konserwatora s zatem


niewspmiernie wiksze od
poniesionych kosztw. Owszem Wojewdzki Konserwator Zabytkw nie przekae
wszystkich swoich kompetencji konserwatorowi w powiecie. Ale wiele z nich tak. Cz
spraw, zaatwianych obecnie
w Opolu, bdzie mona sfinalizowa na miejscu, co jest
wyjciem naprzeciw oczekiwaniom mieszkacw i inwestorw. Reasumujc, utworzenie
takiego stanowiska pozwoli
przyspieszy proces ratowania obiektw historycznych,
poniewa Wojewdzki Konserwator Zabytkw nie jest w
stanie powici wystarczajco duo uwagi wszystkim
obiektom w naszym miecie,
a jego powiatowy reprezentant
w terenie w wielu kwestiach
moe go wyrczy.

udaje si znale wspczesne


przeznaczenie, cho oczywicie nie brakuje przykadw

piknych rewitalizacji. To na
przykad paac w Wikszycach
mwi Naumowicz.

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

W maju zamkn przejazd pod wiaduktem


Inwestycja przebudowa
alei Jana Pawa II - wprowadzi
chaos komunikacyjny, wie si
bowiem z zamkniciem drogi na
styku al. Jana Pawa II i ul. Kozielskiej. Prace remontowe obejm m.in. budow nowego ronda
na skrzyowaniu Karola Miarki
i al. Jana Pawa, bazy przesiadkowej przy dworcu PKP, parkingw przy dworcu i odcinka drogi
a do skrzyowania ulicy Matejki z Gowackiego.

KOMENTARZ NA GORCO

CORAZ BLIEJ DO
POWSTANIA UCZELNI
TECHNICZNEJ
Fot. Agnieszka Gogolewska

Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

Po zaatwienie formalnoci zwizanych z ochron zabytkw


nie bdzie trzeba ju jedzi do stolicy wojewdztwa.

Wadze miasta uwaaj, e budynek szkoy nr 14


przy ulicy Kozielskiej najlepiej nadaje si pod przyszy
oddzia Politechniki Opolskiej.
miae plany utworzenia w
miecie sidmego oddziau Politechniki Opolskiej
nabieraj coraz bardziej
realnych ksztatw.
Nad wprowadzeniem w ycie tego projektu cigle pracuj
dwa zespoy robocze powoane przez miasto i Politechnik
Opolsk.
Gmina przygotowaa niezbdn dokumentacj, teraz
czekamy jeszcze na inwentaryzacj obiektu mwi Wojciech
Jagieo, zastpca prezydenta ds. owiaty. Z kolei uczelnia
pracuje nad dopasowaniem
kierunkw do potrzeb przyszych studentw i lokalnych
przedsibiorcw, ktrzy licz
na dobrze wyedukowan kadr.
W tym celu przeprowadzona
zostanie ankieta, ktra pozwoli
oceni, jakie kierunki s najbardziej preferowane. Wstpnie
mwi si o kierunkach zwi-

zanych z chemi, metalurgi,


transportem, czy logistyk.
Potencjalni studenci najpierw odbywaliby praktyki w
firmach dziaajcych na terenie
miasta i powiatu (obecnie dziaa ich tu 120), by potem znale
w nich zatrudnienie.
Jeli chodzi o lokalizacje
uczelni, gmina pozostaje przy
zamiarze utworzenia jej w budynku po byej szkole nr 14 na
Pogorzelcu. Wczeniej prezes zakadw azotowych, Adam
Leszkiewicz proponowa te
swj budynek, ale uwaamy, e
nasz jest bardziej przygotowany. A co najwaniejsze jest bliej stacji podkrela prezydent
Sabina Nowosielska.
Jeli dobrze pjdzie, co
najmniej dwa kierunki studiw
maj by uruchomione od 1
padziernika.
ks

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

KDZIERZYN-KOLE POMOC SPOECZNA

W KDZIERZYNIE-KOLU
RUSZY PROGRAM 500+
Od 21 marca mona si
ju zgasza po niezbdne wnioski do Miejskiego
Orodka Pomocy Spoecznej. Na zoenie dokumentw mieszkacy maj czas
do 1 lipca.
Ruszy program 500 plus.
Wnioski wydawane s w siedzibie MOPS-u przy ul. Reja 2a
lub w Domu Dziennego Pobytu nr 2 przy ul. Piramowicza 27,
w godzinach od 7:00 do 15:00.
Internauci mog je te znale
na stronie internetowej orodka: www.mops-kkozle.pl.
Prawidowe
wypenienie wniosku o wiadczenie na
dzieci mona od razu zweryfikowa tylko w MOPS, na sa-

li obsugi. Orodek bdzie dodatkowo przyjmowa rodzicw


w dwie pierwsze soboty kwietnia w godzinach 8:00 14:00.
Natychmiastowej weryfikacji
nie bdzie, jeli wniosek trafi do orodka w inny sposb przez Dom Dziennego Pobytu
nr 2, sekretariat, poczt, przez
Internet za pomoc portalu
empatia.mpips.gov.pl, portalu epuap.gov.pl, PUE ZUS czy
bankowo elektroniczn.
Wicej informacji o programie 500+ mona uzyska
na stronie www.mops-kkozle.
pl lub telefonicznie: 77 483 79
01 wew. 140.
ks

KDZIERZYN-KOLE EKOLOGIA

PIERWSZE WIOSENNE
AKCENTY W MIECIE
nicy miejscy i sama szefowa
kozielskiego magistratu Sabina Nowosielskia. Wszystko
pod bacznym okiem ogrodnika miejskiego, Piotra Paisdziora, ktry w 2015 roku wzi na
swoje barki zarzdzanie miejsk zieleni. Czyby te soczyste
kolory, ktre zastpiy smutne
chaszcze na niesawnym niegdy skalniaku symbolizoway zmiany po przejciu sterw
przez Sabin Nowosielsk?
ks
Fot. UM Kdzierzyn-Kole

Skalniak na kozielskiej wyspie w kocu cieszy oko.


Zakwity tam kolorowe
krokusy zasadzone kilka
miesicy temu.
Opaci si trud sadzenia
kilku tysicy cebulek w padzierniku ubiegego roku.
Pierwsze efekty ju s, pikny
wielokolorowy dywan z krokusw zdobi skwer pomidzy
dwoma kozielskimi mostami na Odrze. Cebulki kwiatw
troskliwie umieszczaa w ziemi modzie, dzieci, urzd-

Rnokolorowe krokusy, ktre zakwity na kozielskiej


wyspie to efekt pracy wielu rk modziey, dzieci
i urzdnikw.
KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

Remont kolejnego odcinka Mostowej to cig dalszy


kompleksowego remontu drogi, ktry ruszy
w poprzednim roku.

Fot. Starostwo Powiatowe

WKRTCE RUSZY PRZEBUDOWA UL. MOSTOWEJ

12 firm w tym jedna z


Czech zoyo swoje oferty na remont drugiego odcinka ulicy Mostowej w
Kdzierzynie-Kolu.
Jak poinformowa Powiatowy Zarzd Drg, roboty,
zwizane z przebudow ulicy
Mostowej, rozpoczn si najprawdopodobniej pod koniec
kwietnia. Zaraz, kiedy tylko
wyonimy wykonawc mwi
Arkadiusz Kry, dyrektor PZD.
To cig dalszy kompleksowego
remontu drogi, ktry ruszy w
poprzednim roku. Wwczas za
1,5 mln z przebudowano kilometrowy fragment jezdni od
przejazdu kolejowego do bramy bierawskiej.

Wiadomoci 3

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

Tej wiosny za podobn


kwot zmodernizowane zostan prawie dwa kilometry nawierzchni od bramy bierawskiej do skrzyowania przed
bram gwn. Tak jak poprzednio powstanie te cieka rowerowa. Pienidze bd
pochodziy nie tylko z budetu
powiatu, ale take z tzw. schetynwek, samorzdu gminnego,
Grupy Azoty oraz firmy Chemkol. O moliwych utrudnieniach zwizanych z remontem
Powiatowy Zarzd Drg poinformuje, jak tylko uzgodnione
zostan szczegy inwestycji
z wykonawc.
sp

REGION

Zbuduj nowy Azotor

w skrcie

WYSTAWA
PSW RASOWYCH
17 kwietnia w Zakrzowie w
Gminnym Orodku Sportu i
Rekreacji odbdzie si Krajowa
Wystawa Psw Rasowych. Pocztek o godz. 10:00. Organizatorem jest ZKwP Racibrz.

Jeszcze przed witami wielkanocnymi przekazano


plac budowy pod przysze Kdzierzysko-Kozielskie
Centrum Aktywnoci. Tak bdzie si teraz nazywao
dawne kpielisko na Azotach.
katarzyna solarz

Zamiast swojskiego basenu, bdzie ekskluzywnie i nowoczenie. W miejsce dziaki,


na ktrej obecnie znajduje si
basen i terenu, gdzie sta niegdy hotel Balaton (budynek
sta do tej pory niezagospodarowany) powstanie basen
otwarty i zamknity z kryt
pywalni, czynn przez cay rok. Teren ju jest placem
budowy.- Inwestycja powinna
by gotowa pod koniec 2017
roku poinformowa Artur
Maruszczak.
Zadanie wykona firma z
Rybnika, ktra wygraa przetarg. Konkurowao ze sob kilka firm, ale miasto postawio
na wariant najbardziej ekonomiczny. Firma realizowaa z
powodzeniem podobne zadanie modernizacyjne na letnim
basenie kpielowym w Rudzie
lskiej. Miasto zapaci za realizacj inwestycji 20,5 mln
zotych, tym samym mieszczc si w budecie wieloletnim miasta, do ktrego zostao
wpisane zadanie.
Chcielibymy, eby inwestycja zmiecia si w kwocie 22-23 mln zotych i pod

tym ktem jest planowany zakres tego zadania powiedzia


jeszcze na etapie wyboru wykonawcy Artur Maruszczak,
zastpca prezydenta do spraw
inwestycji.

Miasto zapaci
za realizacj
inwestycji

20,5 mln z.
Jeszcze nie wiadomo, czy
wykonawca zaadaptuje budynek po hotelu, czy zacznie
od wyburzenia i wykonania
wszystkiego od podstaw. Firma
ma teraz czas, eby przeanali-

Przysze Kdzierzysko-Kozielskie
Centrum Aktywnoci powstaje na
osiedlu Azoty.
zowa projekt i podj ostateczn decyzj. Myl, e w
przecigu dwch najbliszych
miesicy nastpi rozstrzygnicie mwi Maruszczak.
Na zmodernizowanym kpielisku ma powsta te may

orodek edukacyjny, w ktrym bd prowadzone innowacyjne zajcia chemiczne.


W zaadoptowanym budynku,
po dawnym Balatonie, planowane jest stworzenie maego
klastra chemii, czyli miejsca,
w ktrym dzieci bd mogy
si uczy chemii przez zabaw,
przeprowadza dowiadczenia
itp. Chcemy troch poczy
nauk z rekreacj, eby po basenie dzieci mogy na godzin,
czy dwie skorzysta z takich
zaj mwi prezydent Sabina Nowosielska.
Miasto bdzie realizowao
chemiczny projekt wsplnie
z Kdzierzysko-Kozielskim
Parkiem Przemysowym oraz
Klastrem Chemii Specjalistycznej Chem-Ster ( prawdopodobnie te dwie firmy sfinansuj przedsiwzicie). Projekt
ma by mniejsz wersj planowanego wczeniej centrum
nauki All-Chemik. May orodek edukacyjny ma uatrakcyjni ofert caego kompleksu, a
take nawizywa do specyfiki
gospodarczej miasta. Uczmy
dzieci, e chemia moe by
przyjazna i dziki niej mona
si te wietnie bawi mwi
Nowosielska.

KDZIERZYN-KOLE BEZPIECZESTWO

Dowody osobiste dla pieskw


Urzd miasta zachca do czipowania zwierzt.
Akcja potrwa do 30 listopada przyszego roku.
Wydzia Ochrony rodowiska i Rolnictwa Urzdu Miasta
Kdzierzyn-Kole finansuje znakowanie psw od lat. O tym, e
to przydatna operacja przekonali si waciciele czworonogw,
ktre si zagubiy, ucieky lub
zostay ukradzione. W wszczepionym pod skr mikroczipie
zapisane s dane waciciela i
zwierzaka. Te informacje z kolei
trafiaj do elektronicznej bazy
danych, ktra jest prowadzona
przy wsppracy z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierzt w Gdasku.
Procedura czipowania nie
jest skomplikowana. Meldujemy si z wasnym dowodem
osobistym i czworonogiem w
wybranej lecznicy. Weterynarz
wszczepi zwierzciu pod skr
mikroczip i ju mamy pewno,
e pies czy kot trafi do elektronicznej bazy danych. W razie zaginicia lub kradziey czwrng
jest bezpieczny przekonuje Jarosaw Jurkowski z UM.

Fot. UM Kdzierzyn-Kole

GazetaInformator.pl >>

Warto te zadba o to, aby


nasze dane w systemie byy aktualne. Aktualizujemy je
np. podczas przeprowadzki
pod inny adres. W takiej sytuacji pisemne owiadczenie
pozwoli unikn zamieszania.
Potrzebne druki mona otrzyma w siedzibie urzdu miasta przy ul. Piramowicza 32
lub pobra ze strony internetowej Urzdu Miasta Kdzierzyn-Kole.

Gdzie wyrobi psi dowd


osobisty? Podajemy pen list:
San-Wet Lecznica dla Zwierzt - Marek Bomba ul. Wojciecha Korfantego 19,
Usugi Lekarsko Weterynaryjne S. C. Krzysztof Kluczniok,
Jan Kurzok ul. Piastowska 44,
Lecznica dla zwierzt lek. wet.
Lesaw Szczerkowski ul. Gazowa 1.
ks

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

SPOTKANIE Z CYKLU
RODA Z FUNDUSZAMI
Najblisze spotkanie dla podmiotw dziaajcych w obszarze
kultury i dziedzictwa kulturowego bdzie miao miejsce 6 kwietnia o godz. 10:00 w sali nr 5 przy
Placu Wolnoci 13 w Kdzierzynie-Kolu. Szczegowe informacje: 77 47 25 039, 77 40 34
179. Udzia w spotkaniach jest
bezpatny. Ze wzgldu na ograniczon liczb miejsc, o udziale
decyduje kolejno zgosze.
PUNKT APTECZNY
W BIERAWIE
Rozpocz swoj dziaalno
punkt apteczny przy urzdzie
gminy w Bierawie. Godziny
otwarcia: pon. 9:00-16:30, wt.
9:00-16:30, r. 11:00-17:00, czw.
9:00-16:30, pt. 9:00-16:30. Telefon kontaktowy: 77 500 01 32.
WIOSENNE
WIETRZENIE SZAFY
Mona przynie swoje niepotrzebne rzeczy ze swojej szafy,
odzie i tekstylia dekoracyjne w
miejsce i w terminach wskazanych w harmonogramie. Na
przykad w Pawowiczkach 9
kwietnia w Domu Spotka przy
ul. Wyzwolenia 67. Harmonogram na www.polskacerekiew.pl
ZATRZYMANO
POSZUKIWANEGO
LISTEM GOCZYM
Policjanci zatrzymali poszukiwanego listem goczym 42-latka,
ktry nie powrci do zakadu
karnego z przepustki. Mczyzna
ukrywa si przed policj i organami wymiaru sprawiedliwoci
przez blisko 3 lata. W 2013 roku
mczyzna w trakcie odbywania
kary 2 lat i 4 miesicy pozbawienia wolnoci wyszed na przepustk. Do zatrzymania doszo
w rejonie wrocawskiego dworca
kolejowego. Poszukiwany by
zaskoczony zatrzymaniem i nie
stawia oporu.
SEZON MOTOCYKLOWY
ROZPOCZTY
Wiosenna aura powoduje, e z
dnia na dzie na drogach pojawia si coraz wicej mionikw jednoladw. Podrujc
pamitajmy o bezpieczestwie
swoim, a take innych. Policjanci
przypominaj, e przestrzeganie przepisw ruchu drogowego
oraz wzajemny szacunek na drodze daj gwarancj bezpiecznego
podrowania apeluje kdzierzysko-kozielska policja.
ZAGIN 26-LETNI
TOMASZ KOODZIEJCZYK
Z NIEZDROWIC
Mczyzna ostatni raz widziany
by 20 marca. Wszystkie osoby
majce jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionego proszone s o
kontakt z Komend Powiatow
Policji w Kdzierzynie-Kolu,
tel. 77 4724666, bd najblisz jednostk policji. Rysopis
zaginionego: wzrost ok. 185 cm,
szczupa budowa ciaa, wosy
ciemne krtkie. W dniu zaginicia zaginiony ubrany by: koszulk z krtkim rkawem, dinsowe
spodnie oraz czarn kurtk.

4 Edukacja

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
EDUKACJA

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Moim marzeniem jest


stworzenie w naszym oglniaku maego odpowiednika West
Point (amerykaska Akademia
Wojskowa Stanw Zjednoczonych w West Point w stanie Nowy Jork, ktrej onierze otrzymuj tytu zawodowy i stopie
wojskowy) mwi Katarzyna
Arciszewska-Stpie, ktra od
wrzenia ubiegego roku jest
dyrektorem II Liceum Oglnoksztacce im. Mikoaja Kopernika w Kdzierzynie-Kolu.
Korpus kadetw oprcz
obowizkowego programu liceum oglnoksztaccego, bdzie realizowa program minimum szkolenia bojowego si
zbrojnych RP (np. w zakresie
balistyki i teorii strzau, musztry, terenoznawstwa, pierwszej
pomocy medycznej, czy postawy etycznej i moralnej onierza), ktry zosta opracowany
przez Ministerstwo Obrony Narodowej przy wsppracy z Ministerstwem Edukacji dodaje
Arciszewska-Stpie.
Program klasy bdzie nastawiony na przedmioty cise,
rozszerzona bdzie matematyka
i informatyka, a trzecim przed-

miotem do wyboru bdzie jzyk


angielski, chemia, zyka albo
wiedza o spoeczestwie. Co ciekawe, w klasie bdzie wprowadzona obowizkowa edukacja
szachowa, ktra jest novum w
szkoach rednich. Kadeci bd
mieli zajcia obowizkowe i fakultatywne, czyli dobrowolne,
np. edukacja prawna, obz adaptacyjno-kondycyjny lub zajcia
w trybie skoszarowanym. Wysoki priorytet bdzie miaa tu aktywno zyczna, ale i odporno psychiczna. Nad kadetami
bdzie czuwa te psycholog.
Jak zaznacza Marzanna Gdek-Radwanowska, pomys na
stworzenie klasy wzi si z analizy historycznej. - Wzorem jest
dla nas Akademia Szlacheckiego Korpusu Jego Krlewskiej
Moci i Rzeczypospolitej utworzona w 1765 roku przez krla
Stanisawa Augusta Poniatowskiego. Wprawdzie nie zapisa
si dobrze w naszej historii, ale
za to stworzy Korpus Kadetw.
Z tej szkoy wyszo wiele wybitnych postaci, majcych bardzo
dobre wyksztacenie. To nasz
punkt wyjcia - zaznacza Gdek.
Kadeci bd nosili mundur
kurtk polow, spodnie typu
moro, pantera, do tego beret

Fot. Iwona Naworska

Inspiracj do stworzenia klasy kadetw, poza Akademi Szlacheckiego


Korpusu Stanisawa Augusta Poniatowskiego, jest amerykaska akademia
wojskowa.

Dyrektor II LO im. Mikoaja Kopernika uwaa,


e dzisiejsza modzie potrzebuje dobrych wzorcw.
koloru zielonego i buty wojskowe. Nawizaniem do przeszoci
bdzie Soneczko Kadeckie, ktre kiedy kadeci nosili na czapkach, a teraz bd nosili na berecie.
Twrcy nie ukrywaj, e zaley im na budowaniu postawy patriotycznych modziey,
ale nie politycznych. To podkrelam szczeglnie, e polityki
tutaj nie mieszamy mwi Gdek-Radwanowska.
Pomys stworzenia Korpusu
Kadetw podoba si rwnie lokalnemu Stowarzyszeniu Kresowian, ktrzy zaproponowali ju
patrona klasy. Ma nim by Karol Chodkiewicz, kadet lwowski,

ktry zgin pod Gr w. Anny


(wie Oleszka) w czasie walk III
Powstania lskiego. Korpus
bdzie si rwnie stara o pozyskanie sztandaru.
Po zakoczeniu nauczania
uczniowie otrzymaj tzw. ryngrafy z hasem Pamitaj, e
mia zaszczyt by kadetem.
Wiadomo ju, e lubowanie kadetw odbdzie si 17 wrzenia
w Dzie Niepodlegoci.
Do 29 kwietnia mona skada podania - pisemnie lub
poczt. Dokumenty s do pobrania ze strony internetowej szkoy: lo2kk.edu.pl. Tam te mona
uzyska wszystkie niezbdne informacje dotyczce rekrutacji.

WZRONIE
POZIOM KSZTACENIA
ZAWODOWEGO
Starostwo powiatowe dostanie pienidze na realizacj jednego z najwikszych
projektw
edukacyjnych w wojewdztwie.
Za ponad 3 mln zotych powstan u nas najnowoczeniejsze pracownie mechatroniczne,
napdw elektrycznych, chemiczne, gastronomiczno-kelnerskie oraz nawigacji i eksploatacji siowni okrtowych.
Cao ma znacznie podnie
jako ksztacenia.
Niedawno starosta Magorzata Tudaj oraz wicestarosta Jzef Gisman podpisali w
Urzdzie Marszakowskim stosown umow w tej sprawie.
Pienidze otrzymay te powiaty
na Opolszczynie, ktre przedstawiy dobry pomys na projekt, a Kdzierzyn-Kole by tu
w czowce.

Marszaek Andrzej Bua podkrela, e ten projekt


to bardzo due wyzwanie. Zmusi nas do mylenia kategoriami kilkunastoletnich
uczniw, ktrzy musz wybra szko. Wane byo zbudowanie atrakcyjnej oferty
nie tylko dla ucznia, ale i dla
przedsibiorcy. Pamitajmy
te, e ksztacenie na poziomie zawodowym nigdy nie
powinno si koczy -mwi.
W sumie powiaty w wojewdztwie otrzymaj 30
mln z na doposaenie bazy
szkolnictwa zawodowego.
Najwiksze inwestycje zaplanowano w Kdzierzynie-Kolu, Opolu, Nysie i Prudniku. Nasz powiat wniesie do
projektu 15% wartoci zadania.
KS
Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

Za West Point

KATARZYNA SOLARZ

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Grupa Azoty ZAK S.A. doceniona przez Gazet Bankow


Projekt wsparcia kdzierzyskiej spki dla klas chemicznych uznano
za jeden z najciekawszych w kraju.
Grupa Azoty ZAK S.A. od
2013 roku prowadzi wspprac z kdzierzyskimi szkoami,
nansujc zakup sprztw do
klasopracowni oraz stypendia
dla najzdolniejszych uczniw.
Specjalici, na co dzie pracujcy w spce, prowadz zajcia i seminaria dla uczniw
klas chemicznych. Spka jest

take fundatorem corocznej


Nagrody im. Mariana Grnego, przyznawanej przez
Stowarzyszenie Inynierw i
Technikw Przemysu Chemicznego w Kdzierzynie-Kolu osobom mogcym
pochwali si szczeglnymi
osigniciami w zakresie nauk technicznych.

Ranking
organizowany
przez Gazet Bankow, ma si
sta przewodnikiem po najlepszych praktykach CSR w
polskich rmach. Skupia si
na konkretnych dziaaniach
organizowanych przez przedsibiorstwa, majcych bezporedni wpyw na rozwj spoeczestwa oraz przyczyniajcych

si do poprawy ycia lokalnych


spoecznoci. Uroczysta gala
wrczenia nagrd odbya si
23 marca br. z udziaem Ministra Skarbu Pastwa Dawida
Jackiewicza. Statuetk odebra
prezes zarzdu Grupy Azoty
ZAK S.A. Adam Leszkiewicz.
MN

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Midzynarodowa farma owocowa


Modzie z Zespou Szk nr 1 im. Powstacw lskich z Kdzierzyna-Kola zostaa
zaproszona do realizacji projektu partnerskiego Fruitfarming realizowanego w ramach
programu ERASMUS.
Do projektu Fruitfarming, rozpocztego jesieni
ubiegego roku, koordynator gwny Stowarzyszenie
Natura Opava, zaprosi Zespl Szk nr 1, redni i Wysz Szko Rolnicz z Opavy, portugalsk organizacj
Rude z miasta Covilha oraz
Uniwersytet Weterynarii z Bukaresztu. Tego roku w marcu
w Opavie odbyo si spotkanie koordynatorw projektu
partnerskiego Fruitfarming
realizowanego w ramach programu ERASMUS +. Wzili w
nim udzia przedstawiciele instytucji z Czech, Polski, Portugalii i Rumunii.

W ramach projektu modzie zdobywa wiedz z zakresu sadownictwa, przetwrstwa owocw i zdrowej
ywnoci. Podczas realizowanego w latach 2015-2017
projektu modzie z Zespou
Szk nr 1 im. Powstacw
lskich w Kdzierzynie-Kolu bdzie kolejno odwiedza pastwa partnerskie, zgbiajc zagadnienia
zwizane z sadownictwem i
przetwrstwem owocw, poznajc jednoczenie tematyk upraw BIO, bezpiecznych
sposobw konserwacji bez
uycia szkodliwych rodkw
chemicznych i dystrybucji

wytworzonych produktw
spoywczych opowiada
Sawomir Jakoniuk, koordynator projektu w szkole.
Placwka z Kdzierzyna-Kola bdzie odpowiedzialna za realizacj tematyki dotyczcej produkcji zdrowej
ywnoci, uycia konserwantw oraz regionalnych produktw lokalnych przygotowywanych z owocw.
Produktem projektu
bdzie anglojzyczna strona internetowa, zawierajca
m.in. materiay dydaktyczne dotyczce sadownictwa i
przetwrstwa owocw opracowane przez kadr i stu-

dentw Uniwersytetu Weterynarii z Bukaresztu mwi


Sawomir Jakoniuk.
Szkoa z Polski bdzie na
bieco przygotowywaa i zamieszczaa na stronie materiay dotyczce przetwrstwa
owocw w odwiedzanych
krajach oraz przepisy i receptury lokalnych wytworw
owocowych. Pierwsze tygodniowe spotkanie projektowe
z udziaem modziey Zespou Szk nr 1 w Kdzierzynie-Kolu odbdzie si w czerwcu. Kolejne we wrzeniu w
Opavie.
KS

Starosta Magorzata Tudaj oraz wicestarosta Jzef Gisman podpisali w Urzdzie Marszakowskim umow
w sprawie realizacji projektu edukacyjnego.
R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

Gospodarka 5

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Raport: warunki prowadzenia rm


Zwizek Przedsibiorcw i Pracodawcw opublikowa raport dotyczcy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w Polsce. Jak prowadzio si rm w 2015 r.?

KAS FISKALN
3 MIESICE

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

20 03

REKL AMY

GRATIS!

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

Drukarka fiskalna
jsza w Polsce!
ie
n
m
aj
N
J
E
Temo HS
Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze

Jednym z gwnych celw


ZPiP jest inicjacja i wspieranie
wszelkich dziaa zmierzajcych do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ogranicze dziaalnoci gospodarczej
przekraczajcych wymagania
UE (EU + 0) i tym samym wyrwnania szans konkurencyjnych pomidzy polskimi i europejskimi przedsibiorstwami.
Zwizek po raz szsty przygotowa raport dotyczcy warunkw prowadzenia dziaalnoci
w Polsce.
Autorzy raportu zwrcili uwag na podstawowe dane
dotyczce polskiej gospodarki
w 2015 r., z ktrych wynika, e
miaa si ona zaskakujco dobrze, co potwierdza wyszy ni
przewidywany wzrost PKB. Z
raportu wynika rwnie, e poprawia si kondycja nansowa
polskich przedsibiorcw oraz
zmniejszyo bezrobocie. Autorzy podkrelaj, e by moe
zbyt wolno, aczkolwiek systematycznie z roku na rok, polska gospodarka notuje pewien
progres.

Skoro jest tak dobrze, to


czemu jest tak le(...) - pyta
Prezes ZPP - Cezary Kazimierczak. Odpowied przedstawiaj autorzy raportu: Polska
pod wzgldem prawnego i instytucjonalnego otoczenia biznesu wci nadgania, niestety
nie zachodni Europ, ale mae, poradzieckie pastwa. Szkoda jest tym wiksza, e Polacy
autentycznie stanowi jeden z
bardziej przedsibiorczych narodw europejskich, o czym
wiadcz zarwno dane, jak i
wszelkie moliwe badania, ktre na ten temat przeprowadzono.
Z raportu wynika, i jednym z gwnych problemw
jest mierna jako systemu podatkowego. Jego poziom skomplikowania oraz niska pewno
prawa, wynikajca z czstych
zmian, nie sprzyjaj prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej.
Autorzy raportu przedstawiaj zaskakujce fakty: Tylko w
2015 roku Ordynacja podatkowa zmienia si 11 razy, Ustawa o podatku dochodowym od

osb zycznych 27 razy, Ustawa


o podatku od osb prawnych 14
razy, Ustawa o podatku akcyzowym 7 razy, a Ustawa o podatku
od towarw i usug 6 razy.
Peen raport dotyczcy warunkw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w Polsce
dostpny jest na stronie internetowej zpp.net.pl. Oprcz
podstawowych danych dot.
gospodarki, czy te warunkw
dziaania rm w Polsce na tle
innych krajw wiata, przeanalizowano w nim rwnie otoczenie ekonomiczne, w ktrym
funkcjonuj polskie rmy, kluczowe uwarunkowania dziaalnoci przedsibiorstw w Polsce
oraz zestawiono pozycj Polski
w rankingach midzynarodowych.
Autorzy raportu podkrelaj ogromny potencja naszej gospodarki, ktry blokowany jest
fatalnej jakoci prawem, nieprzejrzystym systemem podatkowym oraz biurokratycznymi
ograniczeniami.
DR

Zdecyduj: tylko ZUS czy take OFE?


Na decyzj, czy chcemy ulokowa cz swojej skadki emerytalnej w Zakadzie
Ubezpiecze Spoecznych, czy w wybranym otwartym funduszu emerytalnym,
mamy czas od 1 kwietnia do koca lipca br. Nastpna taka okazja za 4 lata.

Mobilne kasy
i drukarki fiskalne

Wicej na softib.pl

Fot. PIXABAY

KUPUJC

Oddziay:
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Okno transferowe dla


uczestnikw II laru emerytalnego, chccych zoy deklaracj o przekazywaniu skadek do
otwartego funduszu emerytalnego lub ich ewidencjonowaniu
w caoci w Zakadzie Ubezpiecze Spoecznych, rozpoczyna
si 1 kwietnia a koczy 31 lipca
tego roku. W tym czasie mona zmienia swoje deklaracje
sprzed dwch lat, z poprzedniego okna transferowego.
Stopa procentowa skadki
na ubezpieczenie emerytalne
wynosi 19,52% podstawy jej
wymiaru (czyli wynagrodzenia). To pienidze, ktre su
budowaniu przyszej emerytury. Ze skadki emerytalnej, poczwszy od 1 lutego 2014 r.:
2,92 % podstawy wymiaru
jest odprowadzane przez ZUS
do wybranego przez klienta
OFE,
4,38 % podstawy wymiaru
jest zapisywane przez ZUS na
specjalnym subkoncie.
W czasie trwania tegorocznego okna transferowego osoby ubezpieczone maj

moliwo, poprzez zoenie


owiadczenia, zmiany swojej
dotychczasowej decyzji. Poczwszy od roku 2016 (a take
w kolejnych oknach transferowych) obowizuje Owiadczenie o przekazywaniu skadki do
otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu
skadki na subkoncie prowadzonym przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Przy czym,
podejmujc decyzj o przekazywaniu skadki do OFE,
ubezpieczony dodatkowo moe okreli:
czy chce, aby jego skadka
bya przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego,
ktrego jest czonkiem;
czy te chciaby, aby jego
skadka bya przekazywana
do innego OFE albo chciaby
po raz pierwszy przystpi do
OFE w tym przypadku powinien zaznaczy pole przy
nazwie wybranego otwartego funduszu emerytalnego na
formularzu Owiadczenia.
W trakcie trwania okna
transferowego owiadczenia

bdzie mona skada osobicie w dowolnej jednostce


ZUS (niezalenie od miejsca
zamieszkania), za porednictwem poczty, drog elektroniczn - korzystajc z osobistego prolu na Platformie Usug
Elektronicznych oraz przy wykorzystaniu urzdomatw w
wybranych placwkach ZUS.
Trzeba pamita, e formularze wpywajce do ZUS przed
terminem, jak i po nim zgodnie z prawem bd uznawane
za nieskuteczne.
Decyzj o przekazywaniu
rodkw do OFE bd pozostawieniu caoci skadki emerytalnej w ZUS bdzie mona zmieni za 4 lata. Od 2020
roku, co 4 lata, a zatem w roku
2024, 2028 itd., zawsze pomidzy 1 kwietnia a 31 lipca, otwierane bdzie kolejne okno transferowe. W tym czasie wszyscy
zainteresowani bd mieli
szans dokona ponownego
wyboru czy tylko ZUS, czy
take OFE.
ZRDO: ZUS

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

6 Gospodarka

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Jakie s konsekwencje pracy podczas


zwolnienia lekarskiego?
Tzw. L4 wystawiane jest, aby pacjent odzyska zdolno do wykonywania swoich obowizkw. Podjcie pracy podczas zwolnienia lekarskiego jest sprzeczne
z leczeniem czy rehabilitacj. Jakie mog by konsekwencje takiej sytuacji?
Fot. PIXABAY

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

<< GazetaInformator.pl

Inteligentne urzdzenia skalne


Polski producent
ELZAB pokazuje jak wspczesne urzdzenia
ib.pl
wspieraj dziaania reklamowe placwki.
Wszystkie atuty w rku!

20 03

Wystawienie L4 przez lekarza oznacza, e pracownik


jest niezdolny do pracy przez
tyle dni, ile zostao to okrelone w zwolnieniu. Podczas
tych dni pracownik w ramach
rekompensaty wynagrodzenia
otrzymuje zasiek chorobowy.
Wypacany jest on przez pracodawc, jeli ten zgasza do
ubezpieczenia chorobowego
powyej 20 ubezpieczonych.
Jeli pracodawca zgasza
mniej osb, zasiek wypacany jest przez ZUS.
Pracodawca, ktry wypaca zasiek chorobowy, ma prawo sprawdzi, czy jego pracownik podczas przebywania
na zwolnieniu chorobowym
nie wykorzystuje go w sposb
niezgodny z celem. W mniejszych rmach kontrole przeprowadzane s przez ZUS.

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl
Proponowana przez ELZAB drukarka skalna Mera TE posiada unikatowe
rozwizania, ktre mona wykorzysta w kwiaciarniach, cukierniach, sklepach
monopolowych oraz innych placwkach, w ktrych jest potrzeba wywietlania
hasa promocyjnego, komunikatu, godziny lub daty imienin wraz z imieniem
solenizanta.
Wywietlacz Mery TE mona dowolnie obraca w kierunku klienta,
za wywietlana reklama moe posiada dowoln grak, tekst lub logo rmy.
Mera TE jest doceniana rwnie na rynku za niewielkie gabaryty, co pozwala
na instalacje na stanowiskach, w ktrych jest mao miejsca.

Drukarka fiskalna
Mera TE

owe

skada yczenia imiein

Zazwyczaj nastpuj one przy


zwolnieniach, ktre trwaj powyej 30 dni.
Urlop wykorzystywany
niezgodnie z celem co to
oznacza?
Praca zarobkowa to nie
tylko zyczne zarabianie pienidzy, ale rwnie podpisywanie dokumentw czy zawieranie umw. Podczas trwania
L4 nie moemy rwnie wykonywa nieodpatnej pracy
np. dla rodziny. Wpisywane w
zwolnieniu chorobowym pracownik moe chodzi jest
czsto nadinterpretowane.
Odnosi si ono do poruszania
si po domu, czy do wyjcia
do apteki, a nie do zrobienia
remontu lub wyjechania na
urlop. Jakie s konsekwencje wykorzystywania urlopu
chorobowego niezgodnie z

celem? Pracownik traci prawo do zasiku chorobowego


za cay okres zwolnienia. Jeli pracownik w sposb istotny narusza zalecenia lekarza
lub pracowa w innym miejscu, pracodawca ma prawo go
zwolni.
Jeli nastpi poprawa stanu zdrowia i pracownik zdecyduje si na wczeniejszy
powrt do pracy, moe uda
si do lekarza medycyny pracy, ktry ma prawo wyda
zawiadczenie o braku przeciwwskaza do wykonywania
pracy lub do lekarza orzecznika ZUS, ktry moe skrci
zawiadczenie o niezdolnoci
do pracy. Lekarz rodzinny,
ktry wyda zwolnienie, nie
ma prawa do jego skrcenia.
DR

Uatwienia w VAT dla maych


przedsibiorcw?
Ministerstwo Finansw przedstawia kierunki zmiany w VAT. Resort rozwaa
modykacje, ktre maj wprowadzi uproszczone zasady rozliczania si
z podatku nie tylko dla maych rm.

KUPUJC

KA S F I S KA L N
3 MIESICE

REKL AMY

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

GRATIS!

NOWO!

Wicej na softib.pl

Oddziay:
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Status podatnika VAT


wie si z koniecznoci prowadzenia rozlicze, ktre dla
wielu podatnikw mog by
uciliwe. W zwizku z tym
faktem, Ministerstwo Finansw rozwaa wprowadzenie
uproszczonej, ryczatowej formy opodatkowania dla tych
podatnikw (ryczat kwotowy
lub procentowy od obrotu).
Jak przekonuje Ministerstwo Finansw, przedsibiorcw o przychodach do 150 tysicy z rocznie jest 880 tysicy
i stanowi oni a 51% liczby
podatnikw VAT, ale generuj jedynie 0,84% cznego obrotu. W 2014 r. od tej potnej
grupy podatnikw wpyno
zaledwie 121 mln z.
Inn zmian rozwaan
przez ministerstwo, jest podniesienie progu podlegania
podatkowi VAT. Limit w Polsce wynosi 150 tys. z (tj. ok
37.333 euro), ktry resort nansw planuje podwyszy
do 200 tys. z. W Unii Europejskiej limit ten rni si w zalenoci od kraju, a w wikszoci

z nich jest niszy ni w Polsce.


Jak przekonuje Ministerstwo
Finansw, s rwnie kraje
z o wiele wikszymi limitami, np.: we Francji wynosi on
od 82.200 do 32.900 euro (w
zalenoci od rodzaju dziaalnoci), w Irlandii 75.000 lub
37.500 euro rocznie. Resort
uspokaja, e uproszczona forma zapaty podatku VAT bdzie rwnie obowizywaa
w ramach podwyszonego limitu.
Ministerstwo Finansw
przyznaje, e powysze zmiany wymagaj uzyskania derogacji od oglnych zasad VAT ze
strony Komisji Europejskiej.
Ich wprowadzenie bdzie odstpstwem od zasad panujcych we wsplnocie. Ministerstwo jest jednak pozytywnie
nastawione do wprowadzenia
modykacji. Wedug resortu,
planowane zmiany odpowiadaj art. 395 dyrektywy VAT,
na podstawie ktrego kraj
czonkowski moe uzyska odstpstwo od stosowania oglnych regu dyrektywy.

Minister nansw, Pawe


Szaamacha przekonuje - Nowe reguy realizowayby zasad uproszczenia i uszczelniania ktr kieruje si MF.
Dziki uwolnieniu setek tysicy podatnikw od wymogw
administracyjnych, mona by
skoncentrowa dziaania administracji podatkowej na monitoringu podatnikw o wikszych obrotach, czyli tam gdzie
powstaje zasadnicza cz luki
VAT.
Zatem nowe przepisy przynios korzyci nie tylko przedsibiorcom, ale take samemu
skusowi. Dziki planowanym
modykacjom, suby skarbowe bd mogy zaj si kontrol wikszych podatnikw, a
nie koncentrowa si nad rozliczeniami podmiotw wpacajcych do budetu stosunkowo
niewielkie kwoty.
Ministerstwo nie poinformowao, kiedy ma zamiar
wprowadzi
zapowiadane
zmiany.
DR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 7/2016


wodzisaw lski

GazetaInformator.pl 6 kwietnia 2016 nr 7 (208)

biznes

1 ForBS - Myl globalnie, dziaaj lokalnie


1 Forum Biznesowe przebiega bdzie pod hasem Myl
globalnie, dziaaj lokalnie.
Gwnym organizatorem ForBS
jest Izba Gospodarcza, strategicznie wspomagana przez
Urzd Miasta Wodzisawia lskiego. Powiat Wodzisawski
skupia w swoich granicach kilkaset firm, ktre prnie dziaaj
nie tylko na rynkach krajowych,
ale i midzynarodowych. Najwiksze przedsibiorstwa ju od
kilku lat szeroko wsppracuj
ze szkoami, m.in. doposaajc
je w specjalistyczne urzdzenia,
na ktrych uczniowie codziennie
praktykuj - wszystko po to, by
w przyszoci pozyska wykwalifikowane kadry do swoich firm.
Du rol w procesach integracyjnych midzy lokalnym
biznesem a rodowiskami samorzdowym i edukacyjnym
odgrywa Izba Gospodarcza w
Wodzisawiu lskim: - Od 4 lat
prowadzimy intensywne dziaania zwizane z integracj lokalnego rodowiska biznesowego

i samorzdowego. Podnosimy
rang szkolnictwa zawodowego przygotowujcego modzie
na rynek pracy. Prowadzimy
dziaania zmierzajce do opieki
nad inwestorem w kadej fazie
dziaania. Reagujemy na lokalne potrzeby w ramach spoecznej odpowiedzialnoci biznesu.
Budujemy edukacj dla rozwoju
lokalnej gospodarki opartej na
przemyle wysokich technologii. A jak to robimy tego wanie dowiecie si podczas Forum
- opowiada prezes IG, Krzysztof
Dybiec.
Organizatorzy ForBS maj
nadziej, e konferencja stanie
si wanym spotkaniem najbardziej aktywnych firm z regionu
nie tylko Wodzisawia lskiego, ale rwnie ssiednich miast
polskich i czeskich.
Na pierwsz konferencj zaproszenie przyjli specjalni gocie w osobach: prof. Jerzego
Buzka Posa do Parlamentu
Europejskiego, ktry opowie o
szansach i zagroeniach sektora

Fot. www.forbs.com.pl

15 kwietnia w hotelu Amadeus zorganizowane zostanie


ForBS - 1 Forum Biznesowe w Wodzisawiu l. Trwa rejestracja uczestnikw.

Misj ForBS jest wygenerowanie potrzeby uczestnictwa w Forum lokalnych


przedsibiorstw. Stworzenie
poczucia, e bycie uczestnikiem Forum nobilituje i okrela tosamo firm. Staje si
kolebk wiedzy i kontaktw.
Wszystkie dziaania zwizane
z organizacj ForBS odbywaj si pod okiem Rady Programowej.
Pierwsze Forum Biznesowe odbdzie si w Wodzisa-

wiu lskim, w Hotelu Amadeus, 15 kwietnia. Pocztek o


godzinie 12:00. Przedsibiorcy, ktrzy chc wzi udzia w
ForBS, powinni jak najszybciej zgosi swj akces poprzez specjalnie uruchomion stron internetow: www.
forbs.com.pl. Ilo miejsc
ograniczona, dlatego ju teraz warto si zarejestrowa.
kp

Partnerzy Strategiczni:

Najwaniejsze spotkanie aktywnych przedsibiorcw z


caego regionu odbywa si bdzie w Hotelu Amadeus.
MP oraz Grzegorza Turniaka
zaoyciela BNI w Polsce, ktry
zainspiruje do budowy strategii zwikszajcej zaangaowanie lokalnego biznesu. Ponadto
gos zabior: Wilhelm Mikoajczyk - Dyrektor Departamentu
Sprzeday w PKO Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
Mieczysaw Kieca Prezydent

Miasta Wodzisawia lskiego,


Krzysztof Dybiec Prezes Izby
Gospodarczej w Wodzisawiu
lskim, Andreas Glenz Prezes Prevac Sp. z o.o., Sebastian
Kowalski Dyrektor zarzdzajcy POL-EKO Aparatura, Eugeniusz Ogrodnik Doradca
Prezydenta Miasta Wodzisawia
lskiego ds. Owiaty.

Patronat medialny:

Partner medialny:

Zadanie jest wspfinansowane z budetu samorzdu Wojewdztwa lskiego.

R E K L A M A

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12,
tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16,
tel. 32 440 89 88,, 512 333 812
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2,
tel. 77 482 67 47, 697 212 351
softib.pl
centrumkasfiskalnych.pl

PLUSY BIZNESU

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

DLA

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ GOSPODARKA

Poznaj najnowsze wiosenne trendy w wystroju wntrz!


Malowanie cian najszybszy oraz najtaszy sposb na to, by zupenie odmieni swoje mieszkanie!
Wybranie odpowiedniego
koloru cian z pewnoci wie si z wieloma dylematami.
Bitwa pomidzy chodnymi i
ciepymi oraz wyrazistymi i delikatnymi barwami toczy si
od wielu lat i powraca zawsze,
gdy decydujemy si na zmian kolorystyki danego wntrza.
Wiele osb z pewnoci przekonao si, e podjcie ostatecznej decyzji wcale nie jest
proste, a szeroki wybr farb i
odcieni dostpny w sklepach,
wcale nie uatwia tego zadania.
Dobr koloru cian powinien
by dopasowany nie tylko pod
wzgldem gustu danej osoby, ale rwnie komponowa
si z charakterem konkretnego wntrza. Naley rwnie
pamita o tym, e wystrj
wntrza nie tylko wskazuje na
temperament, gust, czy zainteresowania jego mieszkacw, ale rwnie ma ogromny
wpyw na ich samopoczucie
oraz aur w domu. Podstawow zasad w dobieraniu kolorystyki konkretnych pomieszcze jest wic uwzgldnienie
wszystkich tych czynnikw.
Wiele osb boi si wyrazistych
kolorw. Zazwyczaj na naszych
cianach panuj odcienie beu,
szaroci, czy bieli, a jedynie w
dodatkach okazujemy si by
bardziej odwani. A gdyby tak
odej od tego utartego ju szlaku i pozwoli sobie na odrobin wiosennego szalestwa?
Wyjdmy poza wasn, czsto

69,99,zudn, granic komfortu i bezpieczestwa. Takie ryzyko moe sprawi, e twoje wntrze bdzie stylowe i jedyne w swoim
rodzaju!
Tej wiosny na topie s odcienie farb, ktre swoj wyrazistoci nadaj niepowtarzalnego charakteru kademu
pomieszczeniu. Klasyka jest
czym, co waciwie zawsze zda
egzamin, natomiast barwy ywe, ktre wrcz tryskaj pozytywn energi, mog odmieni
wntrze nie do poznania, maksymalnie wydobywajc z niego
to, co najlepsze.
Krok w kierunku odej-

cia od utartych schematw i


wasnych ogranicze ku rozwizaniom odwanym i oryginalnym, pomoe wykona
Galeria Barw znajdujca si
przy ulicy Kociuszki w Raciborzu. Wyposaona jest bowiem
w jedyny w Polsce, innowacyjny, multimedialny st kolorw
marki nieka z aplikacj pozwalajc na dopasowanie koloru w odniesieniu do ksztatu
pomieszczenia, czy ustawienia
okien. Dziki temu, bez poniesienia ryzyka moliwe jest dokonanie wizualizacji, jak dane
kolory bd prezentowa si w
naszym wntrzu. Ponadto, apli-

R E K L A M A

rollupy reklamowe
ju od 140 z netto
*

kacja pozwala na pomalowanie


kadej ciany pomieszczenia
na inny kolor, aby sprawdzi,
ktre barwy najlepiej ze sob wspgraj. Nastpnie po
takiej wirtualnej prezentacji,
mona zobaczy konkretne
kolory na duych wzornikach,
pod rnego rodzaju wiatem,
gdy umieszczone na puszkach
prbki kolorw, nigdy nie bd
w stanie pokaza, jak dany odcie naprawd bdzie wyglda
na cianie. St multimedialny
marki nieka posiada szerokie spektrum zastosowania,
ktrych nie sposb opisa. To
trzeba po prostu zobaczy!

Galeria Barw Grud oferuje take rozwizanie dla pomieszcze, w ktrych przebywaj dzieci. atwozmywalna
farba ceramiczna Magnat Ceramic to prosty sposb na to,
by na naszych cianach nie widniay odcinite paluszki, czy
inne lady zostawiane przez pociechy. Obecnie farba dostpna
jest w specjalnej cenie promocyjnej za jedyne 69,99/2,5 L.
Oprcz tego, jako jedyna rma w miecie, Galeria
Grud dysponuje penym wyborem kolorw oraz rodzajw
farb marki nieka, nawet tych
trendy 2016.

PUH Jerzy Grud


Galeria Barw
ul. Kociuszki 6
47-400 Racibrz
Godz. otwarcia:
Pon. - pt.: 7:00-18:00
sob.: 8:00-14:00
Tel. 32 415 30 15
Kom. 696 455 148
hurtownia.grud@interia.pl
Artyku sponsorowany

RACIBRZ TURYSTYKA

BIURO PODROY SIESTA


TWJ PARTNER W UDANEJ PODRY

32 414 90 30, 533 355 277

*) O szczegy pytaj
Dziagrafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

Pocztek wiosny, pierwsze promienie soca...


to wszystko przypomina
nam, e najwysza pora
zaplanowa wakacje!
No wanie... sowo zaplanowa ma istotne znaczenie, gdy pomimo tego,
e zasuony wypoczynek
to jedno z najwaniejszych
wydarze w cigu caego
roku, nader czsto decyduje o nim przypadek, za rekomendacja lub zbyt pna
decyzja.
Najwaniejszym
elementem w procesie zakupu wczasw jest profesjonalny doradca turystyczny.
To od jego dowiadczenia,
wiedzy i chci zaspokojenia
naszych oczekiwa w znacznym stopniu zaley to, czy
nasze wakacje bd tym o
czym marzylimy, czy te

chwil, o ktrej bdziemy


chcieli jak najszybciej zapomnie.
Aby mc poleci dobry
towar... trzeba mie przede
wszystkim dobrze zaopatrzony sklep. W wypadku
biura podry jest to bezporedni dostp do bardzo
szerokiego wachlarza ofert:
wczasw, wycieczek, hoteli,
kwater etc. Biuro Podry
SIESTA, dziki wsppracy
z sieci Wakacyjny wiat
- moe zaproponowa w
jednym miejscu ofert ponad 40 rnych touroperatorw, wrd ktrych s zarwno wiodce marki takie
jak Neckermann, Itaka, Wezyr, Net Holiday, Grecos czy
Ecco Holiday. Dziki temu
nie trzeba chodzi od agencji do agencji i porwnywa
ronych ofert.

Egzotyka czy Chorwacja?


Nurkowanie na piknej greckiej
wyspie Zakynthos? Wycieczka objazdowa po Woszech? A
moe rodzinne wakacje w popularnej obecnie Czarnogrze
lub wczasy nad naszym ukochanym Batykiem? Nie ma problemu, SIESTA oferuje to wszystko przy jednym biurku!
Wychodzc
naprzeciw
oczekiwaniom swoich klientw, ktrzy czsto s zabiegami
lub pracuj do wieczora, Biuro
Podry SIESTA jako pierwszy
raciborski agent oferuje doradztwo indywidualne wraz z dojazdem do klienta - do jego biura
czy domu (usuga ta jest bezpatna i niezobowizujca do
zakupu).
Informacje udzielane s te
telefonicznie: 32 740 92 00 lub
784 693 125
Z nasz oferta mona si
te zapozna na stronie:
www.biurosiesta.pl
Biuro Podroy SIESTA
znajduje si w Raciborzu
na ul. Opawskiej 38 (galeria
Dukat, vis a vis E.Leclerc)
i jest czynne
od poniedziaku do pitku
w godz. 10:00 17:00,
w soboty 9:00 13:00.
Artyku sponsorowany

KUNIA RACIBORSKA SPORT

Otwarcie sezonu rajdowego 2016 w Kuni Raciborskiej


ARKADIUSZ PIECHOTA

Zapach spalin, kurz


spod k i gony ryk silnika na to wszystko
czekali kibice i zawodnicy w minion niedziel, 3
kwietnia. Odby si tradycyjny rajd ulicami Kuni Raciborskiej, otwierajcy sezon Amatorskich
Rajdw Samochodowych.
Rywalizacja toczya si na
dwch odcinkach specjalnych. 42 zaogi pokonyway je trzy razy. Organizatorzy - AMK lzak - nieco
zmienili tras od zeszorocznej, ale nawierzchnia
asfaltowa i betonowa z lunym podoem szutrowym
pozostaa bez zmian.
R E K L A M A

Fot. Arkadiusz Piechota

43 zaogi, na dwch odcinkach specjalnych, rywalizoway


w Amatorskim Rajdzie Samochodowym o Puchar Burmistrza Miasta Kunia Raciborska.

44 Wiadomoci
Motryzacja

Zoty rodek

6 kwietnia
2016, 2016,
nr 7 nr
(208)
6 kwietnia
7 (208)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Wymiana opon na letnie - to ju czas!


Bezpieczna jazda samochodem w duej mierze zaley od opon.
Aura panujca na zewntrz zaczyna sprzyja wymianie opon. W serwisach
pojawia si coraz wicej klientw, zwaszcza tych, ktrzy
maj wicej ni jeden samochd lub nie wyjedaj wczesnym rankiem.
Nic dziwnego, gdy to
wanie opony maj bardzo
duy wpyw na bezpieczestwo jazdy samochodem, a
najbardziej ich stan, a take
cinienie. Niejednakowe cinienie w oponach naszego
auta powoduje ciganie auta
w jednym kierunku, szybsze
zuycie opon oraz zwikszone zuycie paliwa. Kontrola
cinienia jest zatem bardzo
wana. Zauwayli to take
ustawodawcy. W ubiegym
roku w ycie wszed przepis mwicy o tym, e nowo
homologowane samochody
musz posiada system kontroli powietrza w koach, tzw.
T.P.M.S. Tego typu czujniki
oczywicie take musz by
serwisowane. W Raciborzu
serwisem czujnikw T.P.M.S.
zajmuje si Autoserwis Premio Madag. Dziaanie takiego systemu polega na komunikowaniu si za pomoc fal
radiowych specjalnych zaworw zamontowanych w koach z komputerem pokadowym samochodu.
- Zawory T.P.M.S. s wyR E K L A M A

Autoserwis PREMIO MADAG posiada urzdzenie, ktre pozwala na wykonanie aktywacji, sprawdzenie
prawidowego dziaania zaworu, a take w niektrych przypadkach do identykacji w komputerze samochodu.
Urzdzenia te s uniwersalne dla wszystkich marek samochodw i wszystkich typw zaworw.
posaone w czujniki cinienia,
temperatury, zasilanie bateryjne oraz odpowiedni ukad elektroniczny. W przypadku kiedy
stwierdzi si problemy z cinieniem w oponie, komputer sygnalizuje kierowcy, w ktrym
kole nastpi spadek - mwi ekspert Autoserwisu Premio Madag. Ma to oczywisty zwizek z
bezpieczstwem, a take z optymalizacj zuycia paliwa oraz
opon. Aby taki ukad dziaa prawidowo konieczna jest aktywacja zaworu przed zamontowaniem w samochodzie zostaje on
upiony, aby nie traci energii,
sprawdzenie poprawnoci dzia-

ania (wskaza wartoci cinienia, temperatury, stanu baterii)


oraz przeprowadzenie identykacji w komputerze pokadowym (komputer musi wiedzie,
e zawr umieszczono np. w
prawym tylnym kole). - Podczas
montau samochodu w fabryce
czynnoci te s wykonywane na
liniii produkcyjnej, natomiast w
stacjach serwisowych, np. podczas wymiany zaworu lub przestawienia k konieczne jest
specjalne oprzyrzdowanie do
komunikacji z zaworem oraz do
identykacji zaworu w komputerze - dodaje pracownik Autoserwisu.

Wrd wacicieli samochodw s osoby, ktre uwaaj, e


zmiana opon z zimowych na letnie to strata czasu i pienidzy.
Twierdz, e jeli opony zimowe radz sobie z lodem to gorcy asfalt take nie sprawi im
adnego problemu. Takie mylenie jest niebezpieczne. Trzeba wiedzie, e opony zimowe wytwarzane s z mikkiej
mieszanki, ktra jest znacznie
bardziej podatna na przebicie.
Opon zimow latem mona
zatem bardzo atwo uszkodzi.
Znacznie szybciej si ona zuywa. To sprawi, e po jednym
sezonie nie bd si nadaway

one do niczego. Bdziemy musieli kupi nowe. Jednak wymieniajc opony z zimowych
na letnie trzeba bra pod uwag
nie tylko wzgldy ekonomiczne.
Najwaniejsze jest tutaj bezpieczestwo. W oponach zimowych
mamy do czynienia z wysokim
bienikiem. Ten zaprojektowany zosta po to, aby wbija si w
nieg. Na twardej powierzchni
opona taka ma mniejszy kontakt
z podoem, a to sprawia, e droga hamowania wydua si. Samochd nie poradzi sobie take
na zakrtach. Gbszy bienik i
saby kontakt z podoem moe
doprowadzi do wypadku, gdy

pojazd nie bdzie mia odpowiedniej stabilnoci.


Na bezpieczestwie nie
mona oszczdza. - Sama
wymiana opon to jednak nie
wszystko. Opony musz by
take dobrej jakoci. Wymagaj kontroli - radzi nasz ekspert.
Wiosn serwisy przeywaj oblenie. Staraj si dopasowa
z ofert opon do moliwoci
nansowych kadego klienta.
MADAG oferuje najwikszy w
miecie wybr opon renomowanych marek Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Dbica, Continental, a dla klientw mniej
wymagajcych oferuje mark
Aeolus, ktra zapewnia przez
rok czasu wymian opony na
now w przypadku jej uszkodzenia. Zapraszamy do autoryzowanych serwisw oponiarskich ju teraz. Przygotuj si do
sezonu letniego i podruj bezpiecznie!
Autoserwis Premio Madag
ul. Rybnicka 61
tel. 32 415 25 98
Racibrz
ul. Opawska 155
tel. 32 307 30 20
Racibrz
www.madag.pl

Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Motoryzacja

6
kwietnia
2016,
nr 7 (208)
6 kwietnia
2016,
nr 7 (208)

Zoty rodek 55
Wiadomoci

REGION MOTORYZACJA

Nowa Toyota Prius kolejnym milowym krokiem w rozwoju


popularnych samochodw hybrydowych
Samochd zadebiutuje w Polsce podczas Dni Otwartych 9-10 kwietnia. Zapraszamy do salonu w Rybniku, ul. Prosta 100.
W cigu premiery salon bdzie otwarty w sobot od 9:00 do 16:00, a w niedziel od 10:00 do 16:00.
Debiut Toyoty Prius
czwartej generacji to najwikszy przeom w rozwoju technologii hybrydowej od momentu
debiutu tego modelu w 1997
roku. Nowa odsona agowej
hybrydy Toyoty jest pierwszym modelem zbudowanym
na platformie Toyota New
Global Architecture (TNGA)
oraz korzystajcym z IV generacji napdu hybrydowego.
Dziki tym rozwizaniom auto
gwarantuje niespotykane dotd w modelu Prius wraenia
z jazdy, komfort podrowania
na poziomie aut segmentu D,
wprowadza hybrydy na nieosigalne dla innych poziomy
oszczdnoci oraz gwarantuje
ju w standardzie nowy wymiar bezpieczestwa.
Prius czwartej generacji
ustanawia nowe standardy
pod wzgldem zuycia paliwa, emisji spalin i wydajnoci.
Kady kolejny model Priusa
odnosi spektakularny sukces rynkowy, wprowadzajc
na rynek przeomowe technologie. Debiutujcy dzi Prius
czwartej generacji stanowi
najwikszy przeom w rozwoju napdu hybrydowego od
czasu pojawienia si pierwszej
generacji tego modelu w 1997
roku. Nowy Prius wyrnia si
najniszym na rynku zuyciem
paliwa tylko 3,3 l/100 km.
To a o 15% lepszy wynik ni
w poprzednim modelu. EmiR E K L A M A

sj spalin udao si obniy o


15%, osigajc wynik 76 g/km,
znacznie poniej europejskiej
normy 95 g/km, zaplanowanej na 2021 rok.
To efekt opracowanego
od podstaw nowego napdu
hybrydowego IV generacji.
Sprawno silnika benzynowego zostaa w nim podniesiona
do 40% (wynik nieosigalny
dla adnego osobowego auta seryjnego z konwencjonalnym napdem), zmniejszony
rozmiarami i wag silnik elektryczny dysponuje teraz wysz sprawnoci, przekadnia
napdowa generuje nisze
opory pracy, a akumulator
niklowo-wodorkowy, mimo
niszej masy wasnej i wymiarw, gwarantuje wiksz
gsto energii (lepsza wydajno, szybsze adowanie podczas pracy ukadu). W efekcie system elektryczny ukadu
napdowego dostarcza wicej
energii podczas przyspieszania
powodujc szybsz i pynniejsz reakcj na wcinicie pedau gazu, samochd jest bardzo
elastyczny gwarantujc atwe
wyprzedzanie, a jazda autostradowa bdzie dla nowego
napdu bardziej oszczdna ni
w poprzednich generacjach.
Bogate wyposaenie
Nowy Prius bdzie dostpny w 3 bogatych wersjach wyposaenia, ktre wyrniaj

TOYOTA KONSEK RYBNIK


Rybnik, ul. Prosta 100
44-203 Rybnik, tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl

agow hybryd Toyoty na tle


konkurencji w segmencie D.
Ceny nowej Toyoty Prius rozpoczynaj si od 119 900 z.
Ju podstawowa wersja
Active zawiera rozszerzony
pakiet systemw bezpieczestwa czynnego Toyota Safety Sense, obejmujcy ukad
wczesnego reagowania w razie
ryzyka zderzenia (PCS) z sys-

temem wykrywania pieszych


(PD), ukad ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcja? powrotu na zadany tor jazdy (LDA), ukad
rozpoznawania znakw drogowych (RSA), automatyczne
wiata drogowe (AHB), adaptacyjny tempomat (ACC) i
system monitorujcy zmczenie kierowcy (SWS). Na stan-

dardowe wyposaenie Priusa


w dziedzinie bezpieczestwa
skadaj si take wiata w
technologii Full LED (Bi-LED), system wspomagajcy
pokonywanie podjazdu (HAC)
i 7 poduszek powietrznych.
W podstawowej wersji nowy
Prius otrzymuje felgi aluminiowe i anten dachow typu
petwa rekina, automatyczn klimatyzacj dwustrefow,
system multimedialny Toyota
Touch 2 z 7 ekranem dotykowym, cznoci USB i kamer
cofania, elektrycznie sterowane podparcie ldwiowe fotela kierowcy, czujniki deszczu i
zmierzchu oraz system Inteligentny kluczyk.
Wersja Premium otrzymuje dodatkowo system monitorowania martwego pola
w lusterkach (BSM), system
ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyu pojazdu (RCTA),
otwieranie klapy baganika
bez uycia kluczyka, podgrzewane przednie fotele, skrzan kierownic, wewntrzne
lusterko elektrochromatyczne, stacj bezprzewodowego
adowania telefonu i kolorowy
wywietlacz projekcyjny na
przedniej szybie (HUD).
Dla najbardziej wymagajcych klientw Toyota przygotowaa wersj Prestige, rozszerzon o czujniki parkowania,
inteligentny system automatycznego parkowania (SIPA),

system nawigacji Toyota Touch 2 & Go Plus, system nagonienia JBL z dwoma dodatkowymi gonikami oraz
skrzane fotele.
Nowoczesne technologie
Prius pozostaje ambasadorem wiodcych technologii Toyoty, prezentujcym najnowsze rozwizania zapewniajce
wiksze bezpieczestwo, osigi i komfort.
Oparcie konstrukcji na
nowej platformie Toyota New
Global Architecture (TNGA)
sprzyja wikszej dynamice i
kulturze prowadzenia, zapewnia wysz sztywno nadwozia, a w konsekwencji wyszy
poziom bezpieczestwa biernego oraz wyguszenia kabiny pasaerskiej. Niej pooony rodek cikoci (-2,5 cm)
oraz zastosowanie wielowahaczowego zawieszenia tylnej osi
zapewniaj lepsz sterowno i
stabilno podczas jazdy.
Wszystkie te zmiany na
nowo okrelaj denicj samochodu hybrydowego zarwno pod wzgldem funkcjonalnoci, osigw, jak i wygldu.
Nowy Prius demonstruje kompletn palet osigni hybrydowej technologii Toyoty, ktre stopniowo wprowadzane
bd do kolejnych generacji
pozostaych hybrydowych modeli rmy.
Artyku sponsorowany

sport/rekreacja

Z regionu

racibrz turystyka

ADAPCIAK 2016... ruszyy zapisy na


kultowy obz ze sztuk i przygod!
ADAPCIAK to obz dla ludzi cenicych wartociowe warsztaty,
ciekawe przygody, twrczy wypoczynek i bliski kontakt z natur.
Jeli chcesz: spotka ciekawych ludzi, wzi udzia w oryginalnych warsztatach prowadzonych przez profesjonalnych
instruktorw, pozna smak kaszubskiej natury, zawrze niecodzienne znajomoci i ciekawe
przyjanie, wkrci si w klimat
serialu Przystanek Alaska, pogra w kreatywne gry i zobaczy
dobre kino nie zastanawiaj si
dugo!
Adapciak to obz dla dzieci
i modziey w 3 grupach wiekowych: (913 lat, 14 -16 lat, 17-20
lat).
Termin tegorocznego obozu: 25 lipca - 7 sierpnia (pene
2 tygodnie). Wyjazd odbywa si
bezporednio z Raciborza.
W tegorocznym programie
zaj artystycznych znajd si
m.in.: warsztaty rytmiczno
bbniarskie, kabaretowe, radiowe i plastyczne (m.in.linoryt,
decoupage). Nie zabraknie te
gier planszowych i fantastycznych (LARP, RPG). Najmodsza grupa zakosztuje elementw
rycerstwa, warsztatw historycznych, szeroko rozumianych
zaj plastycznych oraz silnego
kontaktu z natur.
Zajcia to jednak nie wszystko. Poza nimi bdzie take czas
na: ambitne kino, tace, ogniska, prowadzenie wasnych audycji radiowych, wieczory z giR E K L A M A

tar przy kominku, spacery i


kpiele w jeziorze
Niezwyk atrakcj jest samo magiczne miejsce obozu:
ranczo kaszubskie Przystanek
Alaska w Glinie Wielkim: 40
hektarw wasnej przestrzeni,
lasy, pola, ki oraz wasne jezioro Kamieniczno tworz niezapomnian sceneri. pimy w
oryginalnych domkach traperskich z drewna i gliny, prowadzimy wasn domow kuchni,
zbieramy jagody i maliny, korzystamy z urokw czystej przyrody.
Koszt uczestnictwa (przejazd, zakwaterowanie, wyywienie, opieka instruktorw, wychowawcw i ratownika WOPR,
materiay do warsztatw) wy-

nosi 1450 z. Rodzestwo i stali


uczestnicy Adapciaka mog liczy na 80 z zniki.
Organizatorem obozu jest
raciborskie biuro Orinoko
Art & Travel.
Zapisy prowadzone s w Raciborskim Centrum Turystyki
na ul. Opawskiej 38 (galeria Dukat, vis a vis E.Leclerc) od poniedziaku do pitku w godz. 9:00
17:00, a w soboty 9:00 13:00.
Informacje udzielane s te
telefonicznie: 32 740 92 00 lub
502 557 238
Informacje szczegowe,
karty zgosze i wzory umw
znajduj si na stronie: www.
orinoko.pl
Artyku sponsorowany

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

zdrowie

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

powiat raciborski szpital

Z regionu

racibrz - szpital

Czy raciborskiemu szpitalowi grozi brak lekarzy? Ruszy remont sieci


pawe strzelczyk

W trakcie ostatniej konferencji prasowej w szpitalu


Elbieta Wielgos-Karpiska,
nowa wicedyrektor, wyjawia
i w pierwszych dniach swojego urzdowania na stanowisku musiaa radzi sobie z problemem niedoboru chirurgw
dziecicych. Kwesti t udao
si zaatwi, niemniej pozostaje pytanie - czy podobne pro-

blemy nie czekaj lecznicy w


przyszoci?
17 lekarzy zatrudnionych
w raciborskim szpitalu w tym
roku ukoczy 62 rok ycia. 10
z nich zgasza ch przejcia na
emerytur. Jak tumaczy dyrektor Ryszard Rudnik, jeli
chodzi o kadr, to najbardziej
rzuca si w oczy to, e stosunkowo nieliczna jest grupa porednia - najwicej jest lekarzy
albo modych, albo zaawanso-

wanych wiekowo.
- Nie ma jednak tragedii,
jeli chodzi o zatrudnienie.
Speniamy warunki kontraktowania, oddziay s w peni
obsadzone i funkcjonuj normalnie - zapewni radnych
powiatowych dyr. Rudnik.
Sytuacj stabilizuje system
szkolenia modych lekarzy,
tzw. rezydentw. Obecnie szpital dysponuje 35 takimi miejscami, z czego zapenione s

ciepowniczej

Fot. Starostwo Pwiatowe Racibrz

Ewentualnoci tak zaniepokoia si podczas posiedzenia komisji zdrowia


radna Teresa Frencel. W tym roku znaczna liczba lekarzy nabywa prawa emerytalne,
wikszo z nich zamierza z tego skorzysta.
23. - Cho nie ma gwarancji,
czy po zakoczeniu szkolenia
bd chcieli u nas zosta i pracowa, wikszo zgasza tak
ch - tumaczy dyrektor.
Dodatkowo lecznica korzysta niejako z kopotw innych i zatrudnia specjalistw
dostpnych na rynku. Tak byo np. po likwidacji oddziaw
w Wodzisawiu i Rydutowach,
skd kilku lekarzy przeszo do
Raciborza.

rydutowy - zdrowie

Energiczna pani Aniela


z Rydutw skoczya 102 lata!
Fot. UM Rydutowy

Cieszca si dobrym zdrowiem i kondycj fizyczn


pani Aniela Smoka jest
najstarsz mieszkank
miasta Rydutowy.
Pani Aniela, pomimo zaawansowanego wieku, wci
jest aktywna. Osobicie przekona si o tym Marcin Poomski Zastpca Burmistrza
Miasta Rydutowy, ktry odwiedzi jubilatk i zoy jej yczenia. Pani Aniela nie tylko
cieszy si dobrym zdrowiem,
ale i doskona pamici, dlatego te chtnie opowiada o
dawnym miecie Rydutowy.
Co wane, interesuje si rw-

Dziki Fundacji raciborski szpital wzbogaci


si o sprzt diagnostyczny.

Pani Aniela ma liczn rodzin. Czsto korzysta z komunikatorw internetowych do kontaktw z rodzin. Jubilatka chtnie
korzysta z nowoczesnych rozwiza.

nie aktualnymi wydarzeniami politycznymi. Chtnie dyskutuje o polityce i wie, jakiego


argumentu uy, aby z kadej
dyskusji wyj obronn rk.
Pani Aniela nie tylko wci
wypenia wiele obowizkw
domowych, ale take - dba
o kondycj fizyczn. Nie wyobraa sobie dnia bez rozcigania mini czy wykonywania
prostych wicze gimnastycznych. Potrafi zadba o siebie,
a od czasu do czasu, chtnie
wychodzi na spacer i zwiedza
najblisz okolic.
kk

Mikroskop
polaryzacyjny dla Laboratorium
Analitycznego.
Sprzt posuy do diagnostyki pynu stawowego
i osierdziowego, bada dotychczas niewykonywanych
w raciborskim szpitalu.
Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu przekazaa nieodpatnie
Szpitalowi Rejonowemu w
Raciborzu mikroskop polaryzacyjny typu OPTEK PO
1 przeznaczony dla Laboratorium Analitycznego.
Przekazanie mikroskopu miao miejsce 23 marca.
Mikroskop posuy do dia-

gnostyki pynu stawowego


i osierdziowego, bada dotychczas niewykonywanych
w raciborskim szpitalu.
Zakup zosta sfinansowany ze rodkw pozyskanych
przez Fundacj w ramach
przekazywania 1% podatku
dochodowego od osb fizycznych. Warto przekazanego sprztu to 3 690,00 z.
Od momentu powstania
Fundacja przekazaa nieodpatnie raciborskiej lecznicy
aparatur i sprzt medyczny
za kwot ponad 670 500,00
z.

ce, ale gorczka utrzymuje


si duej ni 48 godzin,
- jeli dziecko jest niespokojne, bardzo pobudzone lub
senne i apatyczne,
- jeli dziecko nie chce przyjmowa pynw,
- jeli wystpuj niepokojce
objawy: bl brzucha, wymioty, trudnoci w oddychaniu,
wiszczcy oddech, bl ucha,
trudnoci w poykaniu, wist
krtaniowy,
- jeli temperatura ciaa jest
wysza ni 40 stopni,
- jeli gorczka pojawia si
ponownie po duszej, ponad
jednodniowej przerwie,
- jeli gorczce towarzyszy
wysypka.

ZAPAMITAJ!
- gorczka nie jest chorob
tylko objawem, najczciej
towarzyszcym infekcji wirusowej lub bakteryjnej.
- aby stwierdzi czy dziecko
ma gorczk, konieczne jest
sprawdzenie temperatury za
pomoc termometru, nie wystarczy sprawdzi ciepoty
skry przez dotyk.
- zbkowanie prawie nigdy
nie powoduje wystpienia
gorczki powyej 38,5 stopnia.
- leki przeciwgorczkowe nie
lecz choroby bdcej przyczyn gorczki, a jedynie agodz jej objawy.
- jeli gorczka przekracza 40
stopni zgo si do lekarza.

jk

wodzisaw lski zdrowie

Gorczka dzieci
Porady specjalistw Novum-Med.
Lek. med. Iwona Ptasiski - pediatra NOVUM-MED
Gorczka to stan, kiedy
podstawowa temperatura ciaa
z rnych przyczyn ulega podwyszeniu. Najczstsz przyczyn takiego stanu jest infekcja, odczyn poszczepienny lub
przegrzanie. Temperatur ciaa mierzy si za pomoc termometru (nie na dotyk).
Prawidowa temperatura
ciaa to 36,8 stopni, powyej
37-38 stopni to stan podgorczkowy, natomiast temperatur
powyej 38,3 stopni okrela si
mianem gorczki.
Naley pamita, e infekcje bakteryjne wywouj gorczk do 38-38,5 stopni, a
infekcje wirusowe od 39-40
stopni. Pojawiajca si temperatura jest wanym objawem,
pozwalajcym na samym pocztku infekcji zrnicowa jej
przyczyn. W przypadku, gdy
mamy do czynienia z wirusem,
nie naley go leczy antybiotykiem. Natomiast w przypadku
infekcji bakteryjnej leczenie antybiotykiem jest konieczne.
POSTPOWANIE
Naley obniy nadmiern
temperatur ciaa. Obnienie
gorczki nie leczy choroby i nie
ma wpywu na czas jej trwania. Poprawia natomiast komfort dziecka w czasie choro-

by. Gorczka w pierwszej fazie


stanu zapalnego ma korzystne dziaanie, gdy aktywuje
ukad odpornociowy dziecka
do dziaania, dziaa natomiast
niekorzystnie na bakterie i wirusy, dlatego te nie powinno
si jej obnia za wszelk cen
i wszystkimi metodami. Naley
dy do obnienia jej do wartoci okoo 38 stopni.
SPOSOBY
OBNIANIA
GORCZKI
Paracetamol (czopki, syrop, tabletki) obnia gorczk i umierza bl, nie dziaa
jednak przeciwzapalnie. Podstawowe preparaty to: Paracetamol, Panadol, Apap, Calpol,
Efferalgan.
Ibuprofen (czopki, syrop, kapsuki, tabletki) dziaa przeciwgorczkowo, przeciwblowo i przeciwzapalnie,
wdroony do leczenia na pocztku infekcji, czsto zapobiega koniecznoci podania
antybiotyku. Obecne na rynku
dostpne s: Ibufen, Nurofen,
Ibum, Bufenik, Ibuprom oraz
preparat Nurofenu z Paracetamolem Kidofen Duo.
Paracetamol mona podawa nie czciej ni co 4-6
godzin (nie naley przekracza
5-6 dawek na dob), natomiast

Ibuprofen nie czciej ni co 6


godzin. Leki te mona podawa
oba na zamian, w dowolnym
odstpie czasowym midzy
Ibuprofenem, a Paracetamolem. Podanie rodka przeciwgorczkowego obnia temperatur ciaa o okoo 1-1,5 stopnia,
a dziaanie leku daje si zauway zwykle godzin po podaniu.
Metody ochadzania fizykalnego polegaj na kadzeniu
zimnych, wilgotnych kompresw na czoo, ydki, przedramiona, lub zastosowaniu kpieli ochadzajcej, ktra jest
bardzo skuteczn metod. Naley jednak pamita, e temperatura wody w wanience
powinna by tylko o 1 stopie
nisza ni temperatura ciaa
dziecka, ktra ustalona zostaa
przez pomiar.

Dziecko
gorczkujce
powinno mie zapewniony
spokj, powinno dostawa
wicej pynw do picia, powinno by ubrane w cienk,
bawenian odzie, aby miao
moliwo pocenia si i utraty ciepa z rozgrzanego ciaa.
Kiedy dziecko ley przykryte
grub kodr czy pierzyn,
jest wtedy tak zaizolowane,
e nie ma moliwoci oddawania ciepa do otoczenia a
temperatura nie spada mimo
podania lekw przeciwgorczkowych. Wane jest take, by nie zmusza dziecka do
jedzenia.
KIEDY DO LEKARZA?
- jeli dziecko ma mniej ni 3
miesice,
- jeli ma wicej ni 3 miesi-

KIEDY PILNIE LEKARZ


LUB POGOTOWIE?
- jeli stan dziecka szybko si
pogarsza, wystpuj zaburzenia przytomnoci lub kontaktu z otoczeniem,
- jeli gorczce towarzyszy
wysypka o charakterze wybroczyn lub wyleww krwawych,
- jeli wystpi drgawki gorczkowe silne, gwatowne
skurcze duych mini, niezalene od woli dziecka, ktrym czsto towarzyszy utrata
przytomnoci.

44-300 Wodzisaw lski


ul. Gaczyskiego 2
Tel. 32 440 77 51
32 440 77 52

Artyku sponsorowany

zdrowie

Z regionu

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

powiat raciborski sanepid

Salmonella i grulica ju nie tak grone


Po gwatownym skoku zatru salmonell (prawie czterokrotnie) oraz zakaenia
grulic (dwukrotnie) w 2014 roku, w ubiegym roku sytuacja wrcia do normy.
pawe strzelczyk

W 2014 roku Powiatowa


Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu odnotowaa na terenie powiatu 87
przypadkw zatrucia salmonell. By to ogromny skok
w porwnaniu z latami ubiegymi, kiedy to zanotowano
kolejno: 13 (w 2012) i 20 (w
2014). Tak spory wzrost tumaczono wprowadzeniem do
obrotu jaj niewiadomego pochodzenia. Diagnoza wydaje
si suszna, gdy w 2015 roku sytuacja wrcia do normy
R E K L A M A

sprzed skoku i odnotowano


jedynie 22 przypadki zatrucia.
2014 rok by rwnie
ewenementem jeli chodzi o

wzrost zachorowa na grulic. Zanotowano ponad 100


% wicej przypadkw tej
gronej choroby. Rwnie w
przypadku grulicy sytuacj

udao si opanowa. W 2015


roku sanepid zarejestrowa
13 zachorowa, co jest zblion liczb do lat 2012-2013. W
2014 roku byo ich 30.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 7

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
ROZRYWKA

Janusz Rudnicki wystawiony na scenie

Zobacz ca fotorelacj

2 kwietnia w Domu Kultury Kole odby si benefis znanego pisarza


pochodzcego z Kdzierzyna-Kola.
katarzyna solarz

powsta na bazie trzech ksiek


pisarza: 3xTak, Mka Kartoflana i mier czeskiego psa.
Rudnicki by dwukrotnie nominowany do nagrody Nike. Jak
mwi krytycy, jego pisarstwo

jest prowokacyjne, bezwstydne, groteskowe i dosadne. To


z powodu tej dosadnoci rada
miasta nie przyznaa mu tytuu honorowego mieszkaca Kdzierzyna-Kola. Zrobi si z tego

skandal na ca Polsk, co przynioso pisarzowi jeszcze wiksz


popularno wrd czytelnikw.
Chocia Rudnicki na stae mieszka w Hamburgu, to do rodzinnego miasta czsto wraca w swojej

prozie. Ma tu wiernych przyjaci


i to jeden z nich, Zenon Malona,
biznesmen i prezes stowarzyszenia Zenori Art zorganizowa dla
niego benefis, na ktry licznie
przybyli mieszkacy.
Fot. Agnieszka Gogolewska

Okazj do podsumowania dorobku literackiego Janusza Rudnickiego byy jego 60-te


urodziny. Na scenie obok Zbi-

gniewa Zamachowskiego, ktry czyta teksty pisarza, wystpi


czstochowski aktor Piotr Kowalski w monodramie przygotowanym specjalnie dla literata pt.
3XTAK RUDNICKI. Spektakl

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Zobacz ca fotorelacj

To nie by prima aprilis, ale rasowy koncert rockowy

Fot. Agnieszka Gogolewska

Pierwszego kwietnia w Domu Kultury Lech cztery kapele zagray nie na arty. 47 Horses,
Livermorium i Inni piewali dla swoich fanw i nie tylko.

R E K L A M A

O tym, e nasze lokalne kapele potrafi da czadu


przekonalimy si ju nieraz.
Garaowe, czsto punkowe
brzmienie modych gniewnych, przyciga jak magnes.
Tak byo i tym razem, w kameralnym klimacie, z porzdn dawk rockowej energii.
Pierwszy wystpi zesp
47 Horses ze swoim rockowym repertuarem oraz coverami utworw kultowych kapel, takich jak Queen, Kings

of Leon czy rodzimej wokalistki Ewy Farnej. Troch


cisze, bo metalowo -folkowo -punkowe brzmienie zaprezentowa z kolei zesp
Livermorium, a na deser delikatniejsze granie zespou
Inni przycigno ju rzesz
fanw. Zmaganiom modych
kapel przygldali si dowiadczeni muzycy z zespou
Rebelianci.
ks

8 Zdrowie

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE RODOWISKO

Przyjad po zom pod dom

Link do strony UM

KATARZYNA SOLARZ

Kady mieszkaniec gminy


Kdzierzyn-Kole moe co najmniej cztery razy do roku odda
bezpatnie odpady, nie oddalajc si od swojej nieruchomoci.
Zbirki organizuje zwizek midzygminny Czysty Region.
Mona si pozby rnych
przedmiotw i sprztw, ktre
zalegaj nam w domach, piwnicach czy garaach. Odebrane
zostan m.in. odpady wielkogabarytowe, takie jak dywany,
wykadziny, stoy, szafy, krzesa, sofy, okna, wanny, brodziki, grzejniki, wzki dziecice,
materace, rowery, zabawki i inne przedmioty duych rozmiarw, ale take zuyty sprzt RTV
i AGD czy opony samochodowe
o rednicy nieprzekraczajcej 56
cm (do 22 cali).
Co trzeba zrobi ?
W zabudowie jednorodzinnej odpady naley wystawi przed posesj najpniej do
godziny 6. rano. W zabudowie

Fot. www.kedzierzynkozle.pl

Zalegaj Ci mieci i nie wiesz co zrobi ze zuytym sprztem RTV i AGD ?


Odbierze je Czysty Region.
wielorodzinnej odpady naley
wystawi przy altanach mietnikowych najpniej w dniu wywozu do godziny 6. rano.
Czego Czysty Region nie
zabierze?
W ramach zbirki akcyjnej
nie bd odbierane odpady: wystawione bezporednio na posesji, elementy karoserii i tapicerki samochodowej, odpady o
gabarytach uniemoliwiajcych
rczny zaadunek na jednostk
transportujc, szyby zespolone,
szyby samochodowe, odpady komunalne (mieci), odpady zielone (trawa, licie, gazie), odpady
poremontowe (gruz, piasek, ziemia, kafelki, panele, pyty gipsowe, deski, palety), popi, uel
itp.
Moemy rwnie korzysta z tzw. MPSZOK-w i
PSZOK-w.
Chodzi o mobilne punkty
selektywnej zbirki odpadw
komunalnych, z ktrych mieszkacy gminy mog korzysta

bezpatnie przynajmniej do
czasu, kiedy powstan stacjonarne PSZOK-i. MPSZOK-i s
organizowane przez operatorw
odbierajcych odpady komunalne. Dla sektora nr 3 - od wiaduktu kolejowego w stron Sawicic
- taki punkt jest wyznaczony w
siedzibie spki Usugi Komunalne przy ul. Grunwaldzkiej
42-44, natomiast w sektorze nr
4 od wiaduktu kolejowego w
stron Kola - MPSZOK jest wyznaczony w siedzibie spki Remondis Gliwice przy ul. Chrobrego 41.

Co mona do nich wrzuca?


Do MPSZOK-w mieszkacy mog nieodpatnie dostarczy
nastpujce odpady komunalne:
surowcowe tzw. suche, szko
opakowaniowe, odpady zielone
(trawa, licie, rozdrobnione gazie), przeterminowane leki, chemikalia, zuyte baterie i akumulatory, zuyty sprzt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuyte
opony samochodowe o rednicy
nieprzekraczajcej 56 cm, odpady budowlane i rozbirkowe
stanowice odpady komunalne

(300 kg na mieszkaca / rok).


MPSZOK-i nie przyjm odpadw powstaych w wyniku dziaalnoci gospodarczej.
Wane informacje
Przyjcie odpadw nastpi
jedynie za okazaniem dowodu
osobistego oraz ostatniego potwierdzenia wniesienia opaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. MPSZOK nie
przyjmie odpadw komunalnych zmieszanych. Odpady dostarczone na MPSZOK-a musz
by posegregowane i nie mog
by zanieczyszczone innymi odpadami.
Jak jeszcze mona pozby
si odpadw?
Kolejnym krokiem w stron mieszkacw jest moliwo bezpatnego oddania
odpadw bezporednio w Regionalnym Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania
Odpadw Czysty Region Sp.
z o.o. przy ul. Naftowej 7 w Kdzierzynie-Kolu. Na odpady

takie jak: meble i inne odpady


wielkogabarytowe (w kadej
iloci) oraz odpady budowlane i rozbirkowe, stanowice
odpady komunalne wytworzone przy wasnorcznie prowadzonych remontach (300kg/
mieszkaca/rok), centrum czeka od poniedziaku do pitku
w godzinach od 6.00 do 20.00.
Warunkiem przyjcia odpadw
jest ich wczeniejsza segregacja
(RCZiUO nie bdzie przyjmowao odpadw zmieszanych)
oraz okazanie dowodu osobistego i owiadczenia o niezaleganiu
z opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Owiadczenie takie mona uzyska w
siedzibie zwizku osobicie lub
po telefonicznym zgoszeniu
przesane na e-maila w formie
elektronicznej.
Terminy
organizowania
zbirek akcyjnych oraz mobilnych punktw selektywnej
zbirki odpadw komunalnych
na poszczeglnych osiedlach w
gminie Kdzierzyn-Kole s podane na stronie urzdu miasta.

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

Moemy pi kranw
W Kdzierzynie-Kolu wod moemy pi bezporednio z kranu. Jest czysta i zawiera cenne mineray wap i magnez.
Walory zdrowotne jak i smakowe kdzierzysko-kozielskiej
wody gwarantuje rdo jej pochodzenia, a mianowicie zasoby
obszarw wodononych trzecioi czwartorzdowych wydobywanych ze studni gbinowych,
znajdujcych si na terenie naszego miasta, o gbokoci okoo 100 m pod poziomem terenu. Wody te zawieraj w swoim
skadzie wiele cennych dla zdro-

wia mineraw, ze szczeglnym


udziaem wapnia i magnezu.
- Wystarczy zatem odkrci
w swoim domu kran, aby pobrana z niego woda moga ugasi
nasze pragnienie i by kluczem
do naszego zdrowia. Woda nasza to produkt wysokiej jakoci,
w kadym przypadku odpowiadajcy normom polskim, dyrektywie Unii Europejskiej oraz wytycznym wiatowej Organizacji

Zdrowia - zachwala Barbara Ermisch-Lipniacka.


Nie grozi nam rwnie decyt wody, pod tym wzgldem
jestemy w bardzo komfortowej
sytuacji.
Kdzierzyn-Kole pooony
jest na gwnym zbiorniku wody podziemnej subniecka kdzierzysko-gubczycka GZWP
332, dziki czemu mieszkacom
naszego miasta nie grozi decyt

wody zapewnia Barbara Ermisch-Lipniacka, prezes zarzdu Miejskich Wodocigw i Kanalizacji w Kdzierzynie-Kolu.
Niemniej jednak, rozpatrujc
oglny problem zasobw naturalnych wody i miejsca, jakie Polska zajmuje pod tym wzgldem
na wiecie, musimy pamita o
wiadomym, mdrym i oszczdnym korzystaniu z daru, jakim
jest woda. Jest to bowiem nie-

zmiernie wane dzi, jak rwnie


w bliskiej lub dalekiej przyszoci
dodaje.
Niedawno (22 marca) obchodzilimy wiatowy Dzie Wody. Zosta on ustanowiony przez
ONZ w 1992 roku. Jego celem
jest zwrcenie uwagi spoeczestwa na problemy zwizane z zasobami sodkiej wody na wiecie i
pogbi szacunek do wody, ktra
tak czsto jest marnotrawiona.

Eksperci ONZ oceniaj, e


zasoby wody pitnej w skali globu wynosz aktualnie mniej
ni 0,1 proc. Ponad miliard ludzi na wiecie nie ma staego
dostpu do czystej wody pitnej. Duym problemem jest te
wzrost zanieczyszcze. Woda
pitna staje si na wiecie dobrem decytowym.
KS

KDZIERZYN-KOLE EKOLOGIA

Kiedy ruszy budowa hospicjum?

PRZEDSZKOLAKI
ODWIEDZIY OCZYSZCZALNI

O utworzeniu kdzierzysko-kozielskiego
hospicjum
mwi si od 10 lat. A do teraz
w tym temacie dziao si niewiele. Niedawno gmina wybraa siedzib, w ktrej powstanie
placwka. Ma ni by budynek
po byym przedszkolu w Kodnicy przy ul. Szymanowskiego.
Wczeniej pojawiay si pomysy, by placwk umiejscowi w
czci szpitala na ul. Judyma w
rdmieciu, ale pomys zarzucono. Budynek pomylnie przeszed ekspertyzy techniczne.
Po niewielkich przerbkach
moe w nim powsta hospicjum
zapewnia zastpca prezydenta
Artur Maruszczak.
Jak zapowiadaj wadze
miasta, w kwietniu powinna
ju by gotowa koncepcja hospicjum. Jestemy w trakcie
wykonywania dokumentacji, a
z pocztkiem przyszego roku
chcielibymy zacz roboty budowlane i adaptacyjne. Zaka-

Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej pod jedn


z najbardziej oczekiwanych inwestycji w miecie.

Gmina z powodzeniem wykorzystuje budynki po byych


placwkach owiatowych. Obok byego przedszkola na
ul. Szymanowskiego (na zdjciu) w planach jest adaptacja
dawnej szkoy nr 14 przy ul. Kozielskiej (Pogorzelec) pod
uczelni techniczn.
damy, e pod koniec 2017 roku
bdziemy mieli obiekt zrobiony
poinformowa Maruszczak.
Rwnolegle bd prowadzone rozmowy z przyszym
uytkownikiem, a on z kolei bdzie dogadywa kwestie formalne z NFZ-etem i przygotowywa
cz uytkow. Wstpnie mo-

na si spodziewa, e placwka
zostanie otwarta w 2018 roku.
To i tak jest szybko, bo przypominam, e rozmowy na temat
powstania hospicjum rozpoczy si w 2006 roku dodaje prezydent Sabina Nowosielska.
KS

Prawdziw lekcj ekologii


miay dzieci z kdzierzysko-kozielskich przedszkoli. Zwiedzajc zakad Wodocigw i Kanalizacji, dowiedziay si m.in. skd
bierze si woda i dlaczego naley
j oszczdza.
Pracownicy Miejskich Wodocigw i Kanalizacji w Kdzierzynie-Kolu chtnie przeprowadzaj wykady i prezentacje
dotyczce jakoci wody i moliwoci picia jej z kranu, jak rwnie zagadnie ekologicznych
majcych wpyw na ochron rodowiska, ktre cile zwizane
s z racjonalnym uytkowaniem
wody oraz powstaych ciekw.
W okresie od wiosny do jesieni, z wyczeniem wakacji, dzieci
oraz modzie szkolna mog zwiedza oczyszczalni ciekw. Podczas wycieczek mona dowiedzie
si jak wiadomie i mdrze korzysta z kanalizacji sanitarnej oraz
jak duy wpyw ma to na ekologi
i przekona si, e woda w kranie
wcale nie jest taka za.
KS

Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

Dzieciom bardzo podobaa si wycieczka do miejskiego


zakadu Wodocigw i Kanalizacji oraz zakadu
uzdatniania wody.
R E K L A M A

Gospodarka 9

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

Grupa Azoty ZAK S.A.


X Targi Pracy i
Edukacji szans na wyonia Mistrza Roku
dyrekcja zakadw azotoznalezienie pracy 31wychmarca
zorganizowaa spotkanie z kadr

katarzyna solarz

Targi Pracy i Edukacji zaczn si o godzinie 8:45 i potrwaj do godziny 13:30.


Odbd si w II Liceum Oglnoksztaccym im. Mikoaja
Kopernika przy ul. Jana Matejki 19.
Targi Pracy to impreza, na
ktr przychodz tumy mieszkacw - gimnazjalici, ktrzy
szukaj dla siebie odpowiedniego kierunku i mog si dowiedzie jakie s aktualne oferty szk, modzie po szkole
redniej, studenci i osoby bezrobotne. Setki wystawcw ma
szans zaprezentowa swoje
firmy i oferty pracy. Pracodawcy nawizuj kontakt z przysz
kadr, poznaj jej kwalifikacje.
Impreza jest okazj do zdobycia informacji od wielu instytucji, uzyskania cennych informacji w jednym miejscu i z
kilku pewnych rde.
Targi oferuj osobom
bezrobotnym, poszukujcym
pracy, pracodawcom i przedsibiorcom, modziey gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej zapoznanie si z formami
zatrudnienia, ofertami pracy
oraz szerok ofert edukacyjn szk i uczelni. Dodatkowo
kady odwiedzajcy Targi Pracy ma moliwo zasignicia
bezpatnej porady prawnej z

zakresu prawa pracy podkrela Powiatowy Urzd Prac


w Kdzierzynie-Kolu.
Szkoy z terenu powiatu
kdzierzysko-kozielskiego,
ktre na targach zaprezentuj swoje oferty to m.in. Zesp
Szk eglugi rdldowej,
Zesp Szk Technicznych i
Oglnoksztaccych, Zesp
Szk nr.1, Centrum Ksztacenia Praktycznego i Ustawicznego, II Liceum Oglnoksztacce im. Mikoaja Kopernika,
czy kozielski oglniak. Wiele z
tych placwek wprowadza do
swojego programu coraz ciekawsze kierunki. W II Licem
Oglnoksztaccym ma ruszy
klasa wojskowa, a w Zespole
Szk nr 1 w Kolu zaplanowano nauk w nowym zawodzie - jedziec. Postanowiono
te rozszerzy klas siatkarsk
pod patronatem ZAKSY w I liceum, umoliwiajc rekrutacj
dziewcztom.
Organizatorami Targw
s starosta powiatu kdzierzysko-kozielskiego, Opolska
Wojewdzka Komenda OHP
w Opolu (Filia Modzieowego Biura Pracy w KdzierzynieKolu) i Powiatowy Urzd
Pracy w KdzierzynieKolu.
Lista firm i instytucji, ktre potwierdziy swoj obecno
na X Targach Pracy i Edukacji
na www.gazetainformator.pl

mistrzw. Bya to okazja do wrczenia


im nagrd w drugiej edycji konkursu
Mistrz Roku Grupy Azoty ZAK S.A..

Podczas nadzwyczajnego walnego


zgromadzenia akcjonariuszy zostay
podjte uchway zmieniajce skad Rady.

Fot. mat. Azoty S.A.

W czwartek, 7 kwietnia,
w Kdzierzynie-Kolu odbd si
ju X Targi Pracy i Edukacji.
Na odwiedzajcych czekaj oferty
przedsibiorcw i szk.

Odwoania w Radzie
Nadzorczej Grupy Azoty
ZAK S.A.

Fot. mat. Azoty S.A.

GazetaInformator.pl >>

Rezygnacj z czonkostwa w Radzie Nadzorczej i funkcji


Przewodniczcego zoy m.in. Andrzej Skolmowski
(na zdjciu drugi z lewej).

Na zdjciu wyrnieni pracownicy (Teresa Niemiec,


Marcin Rak, Mariusz Kozakiewicz) i przedstawiciele
Grupy Azoty ZAK S.A.
Zdobywczyni pierwszego
miejsca w konkursie Mistrz
Roku Grupy Azoty ZAK S.A.
zostaa Teresa Niemiec, mistrz
w Laboratorium Nawozw Saletrzanych. Wyrnienia otrzymali: Marcin Rak starszy
mistrz na Wydziale Kwasu Azotowego i Mariusz Kozakiewicz
mistrz na Wydziale Amoniaku.
Prezes Adam Leszkiewicz podzikowa laureatom za odpowiedzialn prac, z dbaoci o

bezpieczestwo pracownikw.
Podczas spotkania poruszono te kwestie pracownicze,
produkcyjne i dotyczce bezpieczestwa w firmie. Zarzd zapozna pracownikw z biec
sytuacj firmy w obszarach inwestycji, finansw oraz handlu,
a take w dziaaniach na rzecz
pracownikw w ramach programu ZAK Rodzinie.
ks

R E K L A M A

Zobacz sal szkoleniow

23 marca rezygnacj z
czonkostwa w Radzie Nadzorczej i funkcji przewodniczcego
zoy Andrzej Skolmowski. Ze
skadu Rady odwoani zostali: wiceprzewodniczcy Rady
Nadzorczej Jerzy Koziara, oraz
czonkowie Rady Nadzorczej:
Witold Szczypiski i Marcin Stanisaw Witkowski. Na ich miejsce powoani zostali: Bohdan

Pecuszok na Przewodniczcego
Rady Nadzorczej oraz Czonkowie Rady Nadzorczej: prof. Katarzyna Chojnacka, Micha Wrbiak, Artur Rafa Kamiski.
W obecnym skadzie Rady
Nadzorczej pozosta wybrany z
ramienia pracownikw Pawe
Polaski.
ks

10 Ogoszenia

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z
FINANSE

na kolorowym tle 14 z

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

ATERIMA MED
Opiekunki osb
starszych
w Niemczech
Tel. 32 506 55 87

>>PRACA<<

DORADCA KLIENTA
Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie

Naprawa komputerw stacjonarnych i laptopw. Odzyskiwanie utraconych plikw (zdjcia,


itd.). Naprawa sprztu peryferyjnego. Modernizacja kompu-

terw. Wgrywanie systemw,


dostosowywanie programw
dla klienta indywidualnego.
Wykonuj prac szybko i solidnie. Tel. 665 379 705.

Wymagania:
wyksztacenie rednie/wysze
komunikatywno,
umiejtno rozmw
i negocjacji
znajomo zasad marketingu
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu
dowiadczenie w sprzeday
prawo jazdy B
Moliwy sta lub zatrudnienie.
CV prosimy wysya na adres
biuro@raciborskiemedia.pl

GABINET LOGOPEDYCZNY

Magdaleny Wrbel
Zaprasza na zajcia indywidualne oraz grupowe
www.logopedakedzierzyn.pl
gabinet@logopedakedzierzyn.pl

tel. 726 281 081

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOCI
Sprzedam
2-kondygnacyjne
mieszkanie w Ostronicy (100
m2) z osobnym wejciem, ogrd,
gara na 2 samochody, drewutnia
25 m2. Budynek ocieplony, utwardzone wjazdy, okna PCV+rolety+siatki, wszystkie instalacje nowe. Ogrzewanie kominkiem z
paszczem wodnym lub ogrzewanie olejowe. Podogi deska barlinecka, pytki. 11 pomieszcze rnego przeznaczenia. Blisko szkoa
podstawowa i przedszkole, koci, sklepy spoywcze, mechani-

ka pojazdowa i lakiernictwo, sala


przyj. Poczta i przychodnia ok.
3 km. adna i spokojna okolica,
yczliwi ssiedzi. Odlego do
miast: Kole 15 km, Gubczyce 20
km, Racibrz 23 km. Mieszkanie
jak dom, jest naprawd wyjtkowe. Tel. 691 512 010.

Wynajm baganik rowerowy


montowany na hak samochodu. Mona go uchyli dziki
czemu nie trzeba ciga rowerw aby dosta si do baganika samochodu. Baganik mieci 4 rowery. Cena: 20 z doba,
80 z tydzie, 120 z 2 tygodnie.
Kaucja zwrotna 300 z.
Tel. 530 457 574.

SPRZEDAM SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

Sprzedam mieszkanie w Kdzierzynie na os. Lenym, na 3 pitrze, 3


pokoje, 60 m2 (punktowiec). Mieszkanie do remontu. Cena 130 tys. z
(do negocjacji). Tel. 691 512 017.

SPRZEDAM

lokal uytkowy dwupoziomowy


(parter+piwnica)

powierzchnia 358 m2,

przy ul. okietka w Kdzierzynie-Kolu


na osiedlu Piasty.
Budynek ocieplony, z podjazdem dla samochodw dostawczych i osb niepenosprawnych, wewntrz winda towarowa. Dostpne
wszystkie media, monitoring, alarm, ogrzewanie, parking. W chwili obecnej w lokalu
dziaa apteka. OBIEKT POSIADA DUE MOLIWOCI ADAPTACYJNE.

TEL. 501 280 080


PRACA

Jestem matk, mj synek ma 5


miesicy, mam sporo wolnego
czasu prowadz opiek nad dziemi na godziny. Jeli szukasz niani
na chwil L4 dziecka, wyjcie z
mem do kina czy zakupy z koleank, w przypadku zabiegania
przedwitecznego zadzwo.
Tel. 731 217 390.

Zlec budow budynku gosp., pow.


cakowita 32m2, kubatura 134,
57. Wysoko 4, 9m szer. i d 4x8
, dach dwuspadowy kt 35 pokryty blachodachwk , w technologii murowanej, z Porothermu. awy fundamentowe 40x30 z betonu
C20. Na dziace znajduje si woda
z wodoacigu. Tel. 606 103 631.

RNE
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511 929 121.

AZBEST
DEMONTA
UTYLIZACJA
DEKARSTWO, RYNNY, KOMINY

792 013 569


509 055 051
azo.gawlik@wp.pl

Kompleksowe usugi wykocze i remontw wntrz domw, mieszka, biur. Tel. 794
102 184.

OFERUJ POMOC W ZAKRESIE:


terapii wad i zaburze mowy u dzieci,
modziey i osb dorosych
diagnozy logopedycznej
seplenienia midzyzbowego, niewyranej mowy (jkanie)
wywoywania goski R
terapii dzieci z autyzmem
terapii mowy po udarze, terapii osb starszych
(choroba Parkinsona, po udarze, po wylewie, z afazj)
afazji i opnionego rozwoju mowy
od marca terapia EEG BioFeedback
Istnieje moliwo dojazdu
na zajcia logopedyczne do Pacjenta!

GazetaInformator.pl >>

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)


R E K L A M A

Zapowiedzi 11

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 9 KWIETNIA

SPOTKANIA PODRNICZE W MOK: GAMBIA


9 kwietnia o godz. 17:00 w
Galerii Sztuk Wszelakich kolejne spotkanie podrnicze.
Mariusz Stachowiak opowie
o swojej przygodzie w Gambii. Tak o projekcie pisze jego twrca: - Projekt o ktrym
marzyem lata cae. Dokadnie
od czasu, kiedy wrciem z mojej pierwszej dalekiej podry
po Azji. Przegldaem zdjcia
ludzi, ktrych spotkaem na

swojej drodze, wspominajc


spotkania z nimi i cieszc si
jednoczenie, e oprcz wspaniaych przey z nimi mam
jeszcze ich zdjcia. To mnie
tkno, pojawi si impuls. A
jakbym tak kiedy wyruszy w
podr, podczas ktrej bd
mg robi zdjcia moim spotkanym bohaterom i w trybie
natychmiastowym przekaza
je im Wstp wolny.

KDZIERZYN-KOLE DK KOLE 16 KWIETNIA

KOZIELSKA SCENA KOMEDIOWA


16 kwietnia w DK "Kole"
czeka nas spora dawka dobrej
zabawy. Wszystko za spraw kolejnej odsony Kozielskiej Sceny Komediowej. Tym
razem spotkamy si z Impro
kolektywem - Przyjezdni. Pocztek, godz. 19:00. Impro kolektyw "Przyjezdni" to teatr improwizowany, w skad ktrego
wchodz artyci z caej Polski,
ktrych drogi zbiegy si w sto-

licy. Przyjechali do Warszawy,


by improwizowa! Ich yciowe
i artystyczne cieki przeciy
si w stolicy, gdzie w okolicach
Placu Wilsona. Bynajmniej nie
wpadli na siebie przypadkiem
niesieni lunatycznym pdem
lemingw. Wpadli wiadomie,
na siebie i na pomys stworzenia fuzji talentw i dowiadcze. Bilety w cenie - 15 z.

PROMOCJA!
Do teczek rmowych

250 wizytwek

GRATIS!
*) szczegy pod numerami telefonu

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 17 KWIETNIA

SPEKTAKL PIJ KOCHANA


Wszystkich, ktrym nie
udao si w styczniu dotrze
na spektakl "pij kochana" w
wykonaniu studentw PWST
we Wrocawiu DK "Chemik"
zaprasza 17 kwietnia o godz.
14.00. Teatr lalek w poczeniu
z muzyk na ywo przeniesie
dzieci w zupenie inny, zaczarowany wiat. Historia maej majowej muszki, ktra ma przed

| Wizytwki
| Ulotki
| Plakaty
| Piecztki
| Banery reklamowe
| Katalogi

sob tylko jeden dzie ycia na


ziemi potra wzruszy. Przekonaj si o tym dwaj przyjaciele lis i dzik, ktrym wydaje
si, e jest im w yciu bardzo
le. Poznajc tego sympatycznego owada zostan postawieni przed trudnym zadaniem
- przeycia wraz z ni caego
ycia w jeden dzie. Bilet: 12 normalny, 10 z - ulgowy.

32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 23 KWIETNIA

Zobacz zapowiedzi

NIEZWYKY PROJEKT MUZYKW AMY WINEHOUSE


23 kwietnia o godz.
18:00 w DK "Chemik" niezwyky projekt muzyczny
pn. "Amy Lives", stworzony
przez byych muzykw Amy
Winehouse. Przyszo a

nie przeszo, to motto


muzycznego projektu "Amy
Lives". Na scenie zobaczymy muzykw, ktrzy towarzyszyli Amy Winehouse na
scenie i w studiu. Xanton

Blacq, klawiszowiec Amy,


lider zespolu postawi sobie
prosty i jednoczenie niezwykle skomplikowany cel:
da ludziom, ktrych Amy
Winehouse zostawia o wie-

le za wczenie Jej muzyk w


najlepszym wykonaniu. A
kto zagra lepiej od jej muzykw? Bilety w cenie 80 z
parter, 70 z balkon.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
6 KWIETNIA RCK RACIBRZ
6 kwietnia o godz. 8:30 w sali widowiskowej w Raciborskim
Centrum Kultury odbdzie si spektakl dla modziey.
7 KWIETNIA RCK RACIBRZ
7 kwietnia o godz. 9:30 w sali kameralnej w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si Konkurs recytatorski dla gimnazjalistw.
7 KWIETNIA MIPBP RACIBRZ
7 kwietnia o godz. 16:00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Raciborzu odbdzie si uroczysto ogoszenia
wynikw konkursu i wrczenia nagrd w oglnopolskim konkursie plastycznym Banie braci Grimm.
7 KWIETNIA PRZEMKO RACIBRZ
7 kwietnia o godz. 18:00 w kinie Przemko w Raciborzu odbdzie
si seans lmowy w ramach DKF PULS. Tym razem zaprezentowany zostanie lm Powrt do Itaki. Picioro osb
wspomina lata modoci, witujc powrt z emigracji swojego
przyjaciela, Amadeo. Bilety w cenie 5 z.
8 KWIETNIA DK "CHEMIK" KDZIERZYN
8 kwietnia o godz. 18:00 w Galerii Sztuk Wszelakich w DK "Chemik" zobaczymy prace Janusza Dyjaka. Artysty, amatora,
ktry tworzy przez cae swoje ycie, nie jest zrzeszony w Klubie
Plastykw Nieprofesjonalnych. To pierwsza jego wystawa.
8 KWIETNIA DK "KOLE" KDZIERZYN
Wieczr monodramw z okazji wiatowego Dnia Teatru zapla-

nowano na 8 kwietnia w DK "Kole". W programie spektakle


wyreyserowane przez Waldmara Lankaufa. Pocztek - godz. 18:30. W spektaklu wezm udzia modzi aktorzy,
zrzeszeni w grupach" "Cokolwiek" i "NieNaarty". Zobaczymy
"Pamitnik narkomanki", "Skd ta wraliwo" i "Psychosis".
Wstp wolny.
10 KWIETNIA RCK RACIBRZ
10 kwietnia o godz. 16:00 w sali widowiskowej w Raciborskim
Centrum Kultury odbdzie si koncert witeczny SKZR
rdo.
14 KWIETNIA PRZEMKO RACIBRZ
14 kwietnia o godz. 18:00 w kinie Przemko w Raciborzu odbdzie si seans lmowy w ramach DKF PULS. Tym razem
zaprezentowany zostanie lm Powtrnie narodzony.
Samotna matka wraz z dorastajcym synem przyjeda do Sarajewa, gdzie podczas koniktu boniackiego zgin jego ojciec.
Bilety w Cenie 5 z.
15 KWIETNIA RCK RACIBRZ
15 kwietnia o godz. 18:00 w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si koncert naowy Raciborskiej Giedy Talentw.
15 KWIETNIA DK "KOLE" KDZIERZYN
Premiera niezwykego projektu akustycznego pt. "Proste
historie" odbdzie si 15 kwietnia o godz. 19:00 w DK "Kole".
Bilety w cenie 15 z. Pomys Prostych Historii naley do Krzysztofa Bernarda. To on namwi Ann Jellinek i Piotra Gabrysza do

wsplnej pracy nad piosenkami z ich szuad.


15 KWIETNIA BIBLIOTEKA KDZIERZYN
Gala naowa XXIII edycji konkursu Krajobrazy Sowa
odbdzie si 15 kwietnia o godz. 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Rynek 3. W programie: wrczenie nagrd, promocja
pokonkursowej ksiki, recital wokalny Doroty lzak.
16 KWIETNIA RCK RACIBRZ
16 kwietnia o godz. 18:00 w sali kameralnej w Raciborskim
Centrum Kultury odbdzie si promocja ALMANACHU
PROWINCJONALNEGO nr 23. Gociem wieczoru bdzie
Anna Janko, wybitna poetka i pisarka, autorka ksiki pt. Maa
zagada. Wstp wolny.
17 KWIETNIA KUNIA RACIBORSKA
17 kwietnia o godz. 10:00 startuje I Kuniaski Pmaraton
Leny. Trasa przebiega bdzie poarzyskiem jednego z najwikszych poarw XX wieku w Europie i liczy 21 km 97,5 m.
17 KWIETNIA DK "CHEMIK" KDZIERZYN
Wszystkich, ktrym nie udao si w styczniu dotrze na spektakl "pij kochana" w wykonaniu studentw PWST we Wrocawiu, DK "Chemik" zaprasza 17 kwietnia o godz. 14:00. Bilety:
12 i 10 z.
2016 BIBLIOTEKA KDZIERZYN-KOLE
Biblioteka ogasza 2. edycj Konkursu na Czytelnika
Roku. Konkurs bdzie trwa do 31 grudnia 2016 r. Jego celem
jest popularyzowanie czytelnictwa w rodowisku, zainteresowanie wiatem ksiek.

12 Sport

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE REKREACJA

Popynli dla papiea Polaka

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Zobacz ca fotorelacj

Drugiego kwietnia na miejskiej pywalni odby si


V otwarty Memoria Pywacki w. Jana Pawa II Olimpiad Specjalnych.
Pierwszy skok do wody mia miejsce dokadnie o
21.37 w jedenast rocznic

mierci papiea Polaka. W V


Opolskiej Sztafecie Papieskiej
Olimpiad Specjalnych na pywalni w Kdzierzynie-Kolu
udzia mg wzi kady i w

kadym wieku. Stawiy si setki ochotnikw i dzieci z rodzicami. Najmodszy by kilkulatek, najstarszy zawodnik mia
79 lat. Start odgwizdali za-

wodnikom wyjtkowi sdziowie: proboszczowie Edward


Bogaczewicz i Piotr Adamw,
prezes Zaksy Sebastian widerski, jej trener Ferdinando

de Giorgi, starosta powiatu


Magorzata Tudaj, sekretarz
powiatu Dorota Zasonka i
sama prezydent miasta Sabina Nowosielska. Sztafeta

trwa ca noc i zakoczya


si o 8:00 3 kwietnia. Patronat nad sztafet objli powiat
i miasto oraz biskup opolski
Andrzej Czaja.
Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

katarzyna solarz