You are on page 1of 3

OGP3

Format voor toelichting lesontwerp


Domein: Taal Rekenen/ wiskunde OJW BVO*
*omcirkel wat van toepassing is

B1. Leerdoelen stellen


3.4 passend leerinhouden
vanuit leerlijnen

Welke keuze(s) heb je in dit


opzicht gemaakt?

Waarom heb je deze keuze(s)


gemaakt?

Productdoel: De kinderen kunnen


aan het eind van de les voordoen
hoe je elkaar kunt imiteren.
De les draait erom dat de kinderen
elkaar kunnen imiteren op muziek

Hier heb ik voor gekozen omdat


de les draaide om het imiteren
van een andere leerling. Dit is
ook een lesdoel dat goed te
controleren is. Door imitatie
krijgen kinderen niet alleen een
heldere vorm maar ze krijgen
ook een groter
bewegingsrepertoire. Je kunt
imitatie toepassen als
herhalingsvorm maar ook als
spiegelspel. Ik heb gekozen
voor een spiegelspel.

3.11 Leerprocessen
observeren en registreren

Deze les is gebaseerd op


kerndoel 54:
De leerlingen leren beelden,
muziek, taal, spel en beweging
te gebruiken,
om er gevoelens en ervaringen
mee uit te drukken en om er
mee te communiceren.

B3. Leeractiviteiten
begeleiden

Ik heb tweetallen gemaakt met


behulp van tweetalkaartjes.

Hier heb ik voor gekozen omdat


ik verschillende tweetallen wil
maken. Zodat het niet
vriendje/vriendinnetje wordt
maar de kinderen met iemand
in een tweetal kan komen
waarmee hij/zij helemaal niet
veel mee om gaat zodat de
kinderen ook met elkaar leren
omgaan.

Ik heb ervoor gekozen om eerst 1


kind de klas uit te sturen waarbij
de andere kinderen hem/haar
imiteren. Daarna gaan we in
tweetallen aan de slag en op het
einde gaat er 1 kind de hele klas
laten imiteren.

Ik heb ervoor gekozen om als


inleiding 1 leerling te gebruiken
omdat het dan meer op viel dat
de kinderen allemaal hetzelfde
doen als die ene leerling.
Daarna gingen we in tweetallen
aan het werk omdat je elkaar zo
goed kon laten imiteren en zo

2.6 Samenwerking,
zelfredzaamheid

A3. Leiding geven aan het


groepsproces
1.1 zicht op groepjes
leerlingen
1.3 effectieve
leerkrachtcommunicatie

A4. Interactie aangaan met


de groep
3.13 feedback aan leerlingen

Tijdens de les heb ik vooral voor in


de klas gestaan en veel rond
gekeken omdat ik zo overzicht had
over alle groepjes. Ik heb bij deze
les niet rondgelopen omdat ik dan
een aantal groepjes niet kan zien
waardoor die kinderen de vrijheid
kunnen voelen om gek te doen. Dit
kan natuurlijk altijd maar bij zon
vrije les kan dit net wat sneller
gebeuren.

goed kon oefenen. Als laatste


wil ik kijken of de kinderen het
hebben begrepen door 1
leerling zijn best te laten doen
om de hele klas goed te laten
imiteren.
Dit deed ik omdat ik tijdens een
les zoals deze (een drukke les
waarbij de kinderen veel vrijheid
krijgen) graag overzicht wil
hebben over de groepjes om te
kunnen zien waar het goed gaat
en waar het minder goed gaat.
Zo kan ik eventueel ook
ingrijpen op plekken waar het
minder goed gaat.

Tijdens het werken heb ik


geprobeerd de kinderen zo veel
mogelijk complimentjes te geven
en zo positief mogelijk aan te
spreken op de dingen die ze doen.

Het geven van complimentjes


en de kinderen positief
benaderen heeft een goede
invloed op de motivatie en het
doorzettingsvermogen van de
kinderen. Als de kinderen
waardering krijgen merken ze
dat ze het werk niet voor niets
doen en gaan ze beter hun best
doen. Dit is in het begin ook
een leerdoel voor mij geweest
omdat ik dit erg belangrijk vind.

Productdoel: ik evalueer mijn


productdoel door aan het einde
van de les aan de kinderen te
vragen wat imiteren is en door 1
iemand de hele klas te laten
imiteren kan ik zien of ze het
kunnen voordoen.

Dit doe ik omdat ik door de


vragen kan zien of dat de
kinderen het begrepen hebben.
Ook kan ik als ik 1 kind de hele
klas laat imiteren zien of het
kind dat ik naar voren vraag
snapt hoe hij/zij ervoor kan
zorgen dat de klas hem/haar
nadoet en ik kan ook zien of de
rest van de klas begrijpt hoe ze
hem/haar na moeten doen.

Mijn les: ik vraag altijd na elke les


die ik geef aan de kinderen wat ze
van de les vonden en of ze tips en
tops voor mij hebben. Dit zijn
dingen die ik kan verbeteren of
dingen die ik juist erg goed doe.

Dit doe ik omdat ik graag mijn


lessen zo wil verbeteren zodat
de kinderen het fijn vinden.
Vaak vinden de kinderen het
lastig om tips te geven maar
soms krijg ik ook hele fijne tips
zoals over het maken van
andere tweetallen.
Als de kinderen iets moeten
doen voor de klas (bijvoorbeeld
een spreekbeurt of een
boekbespreking) is het ook de
afspraak dat er tips en tops

worden gegeven. Door dit zelf


ook toe te passen speel ik ook
in op de belevingswereld van
de kinderen.
B2 Leeractiviteiten
ontwerpen
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen

Werkvormen en
groeperingsvormen staan
uitgelegd bij het kopje leeractiviteit
begeleiden.
Ik gebruik tijdens deze les een
spiegelmuziekje.

Dit muziekje gebruik ik zodat ik


kan zien of de kinderen ook
kunnen bewegen op de muziek.

4.5 leeromgeving inrichten


KVB- model:
Ik heb van het KVB-model gebruik gemaakt van het gedeelte bewerken en luisteren. De kinderen
hebben bewogen op de muziek en hebben geluisterd naar het ritme van de muziek om daar de
bewegingen op te maken. Dit is een stukje vormgeven aan de muziek.