EC',HIPAMENT'ULELECTRIC

CUPR.lNS

P'ROTE.q:IA BC~ '1IPAMENTELOiR ELBcrRICE B,ATER[E

PREPA:RARE ELBCfROLIT INCARCAltE BATHRlB BUJU

R,UPTO:R DISTR UUJ II0R 'CARAcrERIST~C'l

DUMONT AR6-REMONT ARE DE PB A UTOT'URJSM INl.OCUIRE COMTA.crEPLATINATIES~, P:LATOU

REGLARE L,A D,ANe

'RE£"-LA-R"S- C' "O'N"'T"CT' ·E· or A-'V' 'A' 'N--'S' P'E- A·UTO·r['-'UR'IS'M·

; .... ~"\J-::- ... ,',; ~ "l ..... ,_.' I,F-i': _ :"". ,_J',i . - . :'1, j' .. ,_ "', ,- ,.~ 1M t. -,', _,I J _ .' '_, __ .,_I;.~.l

"

R EGLA,RE AVANS ,IN ITIAL

DEMA.ROR

OEM' ON' TA" R~ ~ R·'!I1I"IO"N"T~AR--;'E'

I ~ _. :,_, _,.1 ;.... ,,::_. : ... ~,_ :'-.!O,I'VII._ '._ 1-' -·i~. -.' .

REPARARB DEMAROR IIIN' 'LnC'U'IR'illJ B',cN-DifV

!IJ." _~_lU _' ,_, I '",Q -::~L~"':" IlIA

~NLOCUlRe RE'lBU .DB C'UPLAR,B REGLARE! CURSA PURCA

AL- ~.-.-- N- A -

- -_ ' .. ; _. __ .'._ I _ ._ :)

,_ER,~ ~TOR

'CARAcTIBR:ISTIICI'

VER1FI:CARE, LA BA.Ne DEMONTARf~·REM:O:NTARE ALTERNATOR VEIUF'.CAR,EA VOL TMBl'RULUI DE BORD' RHPARARE AlT-ERNATOR

INLOC'U I'RE RULM·J?NTI

~NLOCU~RE, :P~ERU ,.

INLDCU1RE POR,T D'rOD.S .

.

C2

ECHIPAMENT ELECTRIC

RELI3U REGULATOR

CARACfERISTICI

DEMONT ARE-REMONT ARE RELEU CUTIE SIGURANTE

.

TABLOU Db BOR 0

DEMONTARE-REMONTARE CABLU KILOMI~TRAJ DEMONTARE-REMONTARE TABLOU DE BORD MECANISM STERGATOR PARBRIZ

,

DEMONTAREaREMONT ARE STERGATOR

- - .

DEMONTARE-REMONT ARE MOTOREDUCH)R

INLOCUIRE PERil MOTOREDUcrOR REPARARE AX ANTRENARE STERGATOR

INLOCUIRE CONTACI PORN IRE

,

DEMONTARE-REMONT ARE

INLOCUIRE FI~E RACORDARE CONTACT BLOC COMANDA LUM.INI

COM UTA TOR SEMNALIZARE

VERIFICARE MANOCONTACf

BLOC OPTIC (FARURl)

DEMONTARE-REMONT ARE INLOCUIRE BECURI

--

REGLARE PAR URI

BECURI

INLOCUIRE SONDA LITROMhiRICA '

CABLAJE \'

SCHEMEELECTRICEGENERALE ; ~,{ ,

, !

1: C H J: P.A ~il. I!. N r E Lee r .1{, I C

W 11. 1..:':1 ltd lIlriC i inLt:I''lI'l:!l!i i I~, ~IIJ U ~I ~~~i"ll 1[, trebulese IlmJc n seric de imtu~ ullri r~,ml rill pmh;j :11I1.:'i11 I!;dl:j I"LI.u'l,cnh.Jnr d:l.-\;,Iri\:~ tI~~ di;!:~'l.:dt)r;ki. ~j,~1J, pi,:nlm ,a !:vi'la UJI'D i'i":liI1~in.;1JIil. care :If 'rUle:1 duel: III inil,;ll'rtJkn:ll :lulnlurismul!Ji, n"h.:d:1 NC "h.::l1r'll];:le'lz:'i inlolltk:;i.lAlia fU'in lJt;l:UIIIC('I"i1Co.l, rnai iilfll';'i. ,I bnmd ll\:g,al,iP!"c ~i ;,I,p!')i ~lIL"CIl!i f"i1/.i-

tive, H: ,In~ a rua se ~rCC~~t.:Ul~! un nfdlil~~ illi'llt:ifS.~. ,'-,,'

i!'ll~linlc t1il;'~l~lin!mrca dt.~~n<llmru,'I'U:i se va wrme~1 ..J:1,;;;5 holleriOJ I,;:;tt l'OIl,;~t hrm~~ a Jli (hom.a. 1IiI~.sa~i"·''i !ugOll~liJ m~1".~) ~t hUrl'icllc ~t:Hil ciUm.'lc ~ij. bi;!tIJ ~llr51l~"ic.

J'\IU :\C va d:cl1nlll~l.~ n,i.dmliltli,h.~tcri~1 dmJl: flJl~(.';!inIilCil.7!ii J~I.cm<ll.m;u'll.

if! cazul 1C'~lifn t:mh:r~eil la un rculre~ur. iti'l \"'l::d,CI~~ ]ndn::5-rfi" fJQ'ij (j,I,.'Il1:l.{]I]]ltlre de pc aldol,u.~i.'im, obli.ga'lIUII.! ~c VOl' dchrHflS;1 ['lOr~d'L:.

- 0:"1 . ~ •

til catl!1 iA C'di'iC !SC ~~i!t.lii dc::df~ 13 1.:;UUSCI1c:. ,~ill ,If ocOl'an:flJ tr.. IJTik:k: la 'lliilcl1'c ~i, .lin:!lc: lit.: l'gJIluf"d la .t1I.l.rnam.r.

t\:'ll. sevnr scihlillh:! illlmcic llrele hr.rn~<!J11.: h! releul 11'l!t'.Li·~iih!f..

Nu :>I! 'HI; rmnc I:.J m~~~~~, lilFilJli ··I.'~XC" :Ii~ r~IcJUI'ij,i. regll~a~uf sm.l '-II '1.lh':l'1rK!luFLllillli

Ku ire \1<1 munia, c~lnd(n:-;;.h)r do t1cp'lr.v.i'!; rc pt:' rim I !ok k!g:'ilur,ij cliatLfC f'dcl1~ reglll;ilur ~i ".Iif.l:malur. illl':1./,ul mlll~l51~i unai l;omJcWlsahili J~ IICj1rWlliI.ll.;m:':lJi.: huhin:l. tic il,llJ!lllqi,~:I~l;;!st;1 Y<lI Ii I1.l!lmai. eel :pn;:~ris de

pn)lIUI:~~Of ~i ~:va k:gain rmlf:JI,'liJl :llC ~1tl1] de~~~~,mL~iill:~re al bJl'lin~i.

Ai,ihiUHii~"'~~lci ... U'illd.a, sum ClChip{ltt; ·(.11 ha~~li'i:i dt;:: ~ Z VJ4JAh .. 5:5 Alili ~il 10 Alh. Aal.~,i1i,<iI :<ll.: lb!;ca./Jl ]1J:l ~~,plHtl.l~ siiu '~'U aja:l~l!fllIIl!li,d brildc ~1iJ.:-{~ifii.!l;1i til.} d(li tinm;!.ii. H~l~ri:J se ~':'l.j;rdl!:J:t::llki jlmllsHtla!ia 1IJ'locrki. ,11 alJlOturi:ri~ Ilulluil eu. b!lDilil. nl!.g;U iva 'I!;!! l:mlil:.'il"'.

,Bu.t'i'iC,~~ hatl,; r~l;i ~ili c Icmcl:C cllihll!i!lirih Jr!o'nr Iii l.i!iJltt1.C ~i: hi~c ~'ilril"~. ~:~[I'~ C'11Jlil.: S\:vnir !Jlng,e ,tt!! lill1l:«iliilfC nc~ ri. Kiv,dllli ck~d,ndilul.lLIil se va mcn~ilcpt:!;lc miliil~lncil :-liUpcrtiiliJ:roii ~ ann~~IJJ'i!,\'~ e!J l:iln:u '110 mol. CnliIiIl[d'chnca cl'~C:llrllIH~~ll[Ii :"c V:.ii ~lJ~'~ n'lUD:J'j ·ell ,::t,pa di:!:liI'j(a suu !.lcl1llillG:!r.dlj;r;:"l.i

.N~ ~!I'3 guli nidliula:I,5 'l.d.cclm,lhut d;;jn OOI~elii~.

5'~a:i'ca de ilTlll:~ n,;:.!oo u b,I~~:I:ic:i ,~ pilate i!ktt.lt1'li'l~na eu ijjutnnd dli.~ ~,im!:l,Cl[U lu i t:(:ml~al'mm~\1=dnrillc o~ ioule "'iii 'I.i~.l:o dim UJjoo~.

IL' '1111: 'C' I Ii • ",I 'Qr._

1 -

1,,24

- 1'i Z8 ~

1 ~ 1.S

- - - 501 % iiocarC3rta-

1- ~- '1Z·

• 'II -

-

'II, os

C4

EI,'~clwt]~lll: l'l' U~J! LHl.: din acid l'l~uJ:ru.ric i~CiUIl'Ll ncamulatoarc STAS 164/1~) ~i ~p'o1i dis:r .. HlH:ru

sau d'l:ml!l'L~m~t/.;llii, ri'id I!nrufit~l~i. .

L:I prcpa,rau'C;J ch~clfO,~illuliui. ~~C""?~~l:Jfn:1 acjdul in apr;'i.; nidudatfu 1111 :-';1.:: va lllln~:3: ~tP,i:! peste

ildd. Pc ri'i,;nl de- !:xplol.h.::~. . ...

I L .• ~.~ r.··.~r;I .... r. jl. fe .. ' .'iC 'Iq.l!. '. I. '(.~l u .. ~i \ .. "W';'~." ~ .. I 1.1a.~ II i ~ d i.n .. In.'.''.l.C.I".'. i. ".I.e .•.... rr~}'. :l!'i.·.'h.; .. ~'l .. Le.' b .. "ICi..t. .•.. i .. l.'P." h]. ~.~ 11< .. ' ~.'t. '.id.a.(Cn.! n.,~ id. '.'~' •...

. Ralcru I", !Jii'i(:a1 Jc:'!;,cmlr~'lic :-;l~ "nu' umple C~ t;:I~c~n)h~ !';1lW~ va ;:~Vt;~l dcnl:l![a!~!l1a la ~,5 ,!5rd., C de

J~26 tl}r;:f!lC; lp'(;!1lr~ '.rupi('~ 1.22 Sl';fi:~ii.:) iar h;llni,il~ u~~~'11 ~flidrcal~ ~iI.C vur Ufllph: t:udcclml~il care

V~I avea dl.':m~Lah.;a ,~a IS grd, C de ,1.2<1 g/cmn:c ((Ji(;iblni ~~l~[lk", 11,,2) g/unc},.

La! h.~~l:d i I~ uscat 'fm.::.,lrc11,1l':" cJjrur~ 'Lli[]l plcrc 1(;1] t;~C.C'hU~ ~t sc rC(Qlm~~d,~ opa~?,a de ~ ~"~ {1m: r~fi1 tru Ctl l:k(irnH tu i '-;,,1 p',llrumJ5 in pmd. du,p,~ C,H'C :-a: YI.:::rUid ni VC~IJ ~~i se compk:h.:.a.1.a eu ace-

t~l~i i"c I, ~~c e k~l~nqltl. .

'! Ib.lt.:da m;U-C,l furrnHlii. M: va rune i'I:~. 1!'lIn~! iune pc aututurism ,JIup~ 12 nrc.

IJLlIt.1 lUumm!l'oCa hah,;:rid fit: l;~~r p;ucu,rgc cd .~ulin Hl~J krn pc;rillru C1I ~~~~:->~ .~;~ fie inil,;~lr(.illJ d~ alk':miltl~Jr. lJ;u,;~" nu L'~'*':: pU.'iwbil ~;1 ~c~,~ucurg~ eel 100 km, sevaclcctua 0 ~ndirl:lll'c .a batcrlel, t;'u~ju[Iltll i nl~:r·~sun.!~ ul, la uu-.:unml n.:pn,::I;c~niinli. fllaxim S% diil:ll. ·~.~'lladT;;lka, :nomi!lal~ 11 h1l:!.[;r~ci ..

~i,~ll\,':r~i lc lis-cal dcsd~11~tni.:. ae VOl' ump lc eu 'ck·,~twl it p;]n~ (:'" niv~lc~ I a.cC:-iI~i;l d~pil~~~sl.c Ctl.

U~· I~ Inr:n murginea su Ill;.;riLlm;~ i,~ uiII'miiltruu:i ~·g~r (:mI':I~n1.hui.lo,r) .

.Pl::IlI.fU ind.n::an:: lie: bran ~i::.[IIZ.~ baleria lu IlIT! redrcsur (homu"-Ir" hl.poltll '''t'' ~ i horna "_ "III: pnluJ "-"'). ln Ihnp!L!,~ m~trdd i !l~lllpl;!rralLlr,<II_dl.leILmlil~~ui iUliJI V,S: dC]l.1?i 30,!1,n:L C. B'IIiU:di!I,t': se VOl' intrmJut:L: ill ,t:1I'11i.: (,:,1;1, "II)!!. de r,iici:nz I!,:.~n: '.'II <~jlllll'l,g;(; [lI~n~ la 2/3 dr~ti i~~51~imct~ bal~,H'fCL

So ,nu!'L.ll:le:l.:t;.;;' f(;dr[c'!'!u.rllil;;1 ~,j su Ii~g~,c:l.it£ii clI,wnllll'! de inl!1:an::arc hi. 10% d:in c:.apadlah::a h:H~rid. Accsl eurent se litlIcntiru) ICMSUUilll ~?~~~!ii c<: h.':H.!-ihimCfl r~ l:1,r.:m~irllilljUIfI~,e 2,4 V du;pl care se n.;dlU;~ l"Ur~,nhl.l ~c i[lcirc~Hc la 51% lILIl 1.~!l!p~[;i'Wl'l:'i1 nU,luinmU i!! b;!lcriei.

C~IJmt! h:u~r.ijl c~lctn'l,;".a.licati~ N{:; o~!!~fV'i u ~cJ:p!jlan!: d~ gal'.~' hi. Wale' !llc:ltil.tm~e'I~, T~iliHii!!llliJc!lpe: ,Ll:iCff.it;liite a,il~~lgoC la 2,6~l.75'Vi:rur Jc:n-",i'tjl~~<i ti:lcjd~i)lillilui I~a 1,27-1..28 gJemc 0:1 troplee .l,23~1;2~ g/erne} c.~ r,iO! lr!i 1~~i'~ .;;;a n'im il!:i!~ (,: ~}11I ,';;l~!::illC L i III P de 3 on~ .

I:tli Il~Ul'i"~DI il~c.~I'd'ri.i ~,t;' va nH::nU~~ccllt:"1I1'~lI ltul III llIivdl~~ pfl;:.til;rW~: rwin cnmlpl.cLlln: 'CIl ura dls-

• ~.. • ~. II • .. .

lu~,d~! ,~.w u(:mliIH.,:m~ UI:'U~.

T~!.1,lrJ!.:I',nuru m<lxim.ft Till d.el'1l'~'~flllC fililll \!'~t dcp1i~i 40' grd, C {hi. Ir:ijpicl;:: SO gf1d •. C), la. temperallui mi~'; marl: ':\i(:\fl:l mlllnqunu !\oI'11J:~~.Lrl':r1 c~n'::I1I,t:lII'I!J;i; dciFl,c.1in;me ~i m!ilii '[impu I d~ inc~m-cu'C"

.Du.!';!.l.i.I ilil'dn;·;i~iH ,~:s!I.~ ~;c eireu 35 ere, Dlilpci:i 2 OiiiC de la terrninerca inlt:irdm-ii: :ill V~, vcaUica.

l'Iu;\I~hd !.:h: t:1,1f~) I i, tul u L .

12

12 n·AJ

1,2 -,45

.,

Tel'lSlurneol na.l1lal~ ~ C_lJI_rB_f1_tu"",," ~pi!de_··Oiiii!1_,t_,a_!I"(_.i:I_rle;_-,_~

(VI

. -'12." S5

-. - 11.2

I --"'- -~ 2

66 . __ 3 ... 30

___ ',_. - .'

H!-"'70

.. r - ... "...

II

es

BUjU

Tt.'lfI:'iiu.Ilil:'~ Jc lllIHlt)f!rj·ilfC ,iI) ibruJmn:r 4-8: ,kV iar dwJcrcn,a 'In(t.:dnlOI inlro bujii mrii~uJ·JJl.ii! 'Pl: motor 1: k'V. Bujiih~ S~ cur5l~ eu dil~po1.iUrvul de sablat 'hljii sau 'pellla de satmi.

Di.'ilallpi lmrc ,~Icc'lrn,~i se n.:g,lcilt:Ji 'e'D ajatorul unor lere de gn1!)':iimc" l~ VillmHe preserjsc rllnc~ ic de upu I buji.c.L

Veri nearea "~l.a,rU bYJiUu.r se pUJh: rac,c pc m,,7'lor IHlRilarind hlosiunca de 9Jnor:'UU'c sau ell UI:I 31~la;ml spccia] pentru vcrific:a:n;t) bllljiUolI.,

Sc munlc:l;l:l';l hujl~,a. [lc IIJ"a.r:al. se Irididi pliuiunc3i ~,a 1:2 - ~J' ibad ~~ S'C [1lIm1ar!c~U(l a!!,peclllll! :ti,dnh.:U:

- daca !'!ciinlcia, estc fl)~iaHca ~.i. imprli~lli~'la s:a:~ap,:u::e 0 clcsdn:a.re la euerler, se va inl.ocu:i 'hiuj ]~I Ii! H, Irh:cort:'''i:p:lInd'lo,a:rc~

- d'L'C~ sc;inlci,a <:SI~C ,alba~lfa ~l ,alpan: t'nLilic ch.crol.i. In.jii.a. este cQrC.i;pUAl:3Jtoare"

J

· .

• •

• •

· .

· . . ~,

:c,~ :~,:

HlZ-H 10S~1D ~ _ _"" _ _'_---'!-..-+-~~~.I.---1I....--I. ......... ~ _ _'__'!"""'~_-J.._..L.._~~==,-_.I,.""._·"Otlr{l.Z

It U ~~ r 0 ~t U~, S r :R ~ B U I, TOR C A I~,A. c 1:' .ij n. :1. S 1'1 C t

I (;OWlrtacte'

I,A,)f,ans I].......-~--. ................ +-~ ................ 'ii""""-_-~ ........ _ ......... ~

~11!~~iall Cl.fJa rotl I AVi.!r!s rom m I A'!faIfil$ I % I..!n!ghil

I ,-', ", !T!il~ RAe I Curbar Hg b.ilfRAlC[)weD Cil!lfl<l

RAe 1 191rd] I[grd]

1000 I O~S C34 I 100 113.3 I 0-5

200() tc-ia ,2,00 .263 ·4J~9

28 DO .2:(}"2:8, I :3 S 0 4,6(, :B,-13:

31600 :U-37

500 ]r(lOO

1150'0 2()on

MOrOi!

0'·2 9~t2,2 111,5,,1 S 111,5"11 S

S,o 1'00'

I ~~~r

3332 C'I.±11

- grd

I'

, ~

OllidhlCt~ ~lpri.nclcrii; I. ~:1-4·;2 (ci U.~clp.wll la 'Iul.aml.)I. li~ ~·'HI~;UC<l. I~ ~d ~H' tic hr!li!Jii:

I 63,± 57 ± 3~ 3 '9m

10 0.3,S 3,5'6,S 5,15'8,5

63:!; 57 i 3~ 3 !Qrdi

, ~ I

..... 'C" ')'1 I '1" A' '!W"l' II"" 'N Fl' 'Il' L F·'I ,C' '.' R·· I,~ C· ~

.l'~ "", ,-,. ' .. , .' .• 1" IIIl", I'·, " ,,,,. J. ," . '.

C7

(ar:Jch:ri:'ith;a d~ ''lV:Hil.'{ centrltug al: ~ emru U1U lur Il 06 - un i 1,,0.6 - ~) 2.

C:n;i.clt;ri,l'li,k". de nvans vacuumatic; l'cnlriI.iJ motor Wn - OO~ I Ub ~ 02:.

Irol.lmjnJ

DEMONTiUtE ,I)E PE .A.U'l'O'.nHUSM

~ s~ dch .. ·~'" "····1/··;:;· b .• j .,.r",· n.

. _. _ I· It. .~!lI"rr.!I.ir •. "L'IJ n.1L '!r ~ h ••

i'Hli:nIC dC'dcmunum: se m;m::'hcilz.il:

- pOj!i,~~b c{)rpu lui di.\i:I.ri:blJ lteru lui i'JII 'mf}m'~, eli!! hlu';1!l11 motor;

.. pUji!'j!ia nl1lol"llJlluJ dilstribuilor i'll il"3lrod (;U ~orpul ~li:dribHillorului.

M:::.J!i'ct.irca~c Ince Till !;C'OP11lI,1, u~:l!IJF.lrii rl'mulI1:larii ~i cvi;IMC;II1lIIUI, 1'II~li.l'filtilj dct:,al,~[ cu UU) grill .. ~ S'G dcb:Ji,:JIfI~c,a:t.ii n~ch: d,~ 1a c,a,p'ilCIJ.!l~ dlisl(ilmi lnn!!llJ~ ~i IiIn,!j'1 hig,lit hi. ~ondc:liHH!lor.

'iii: S~ th~im.l)f;lt~,lI,:t;;i IIflD[1lnr dwsllli~builoruL

ECU Il>AlVl cENT :~~.L.E CTR.IC

[)1'~lV10NTARE .LA BANe

I

r1\l l!t!J

~. Se d~m~H"'[:~<ll~;

.. arcul (I) U:C rnentincre it ~lili"l.'l1J!!!i t2};, - .)~.intJl (2);

•. Olgr ,lL ii:i!c 'L~'U~ tixe at.a COl p~~ III ~

- C<Ilj')SllI .~.'l \I'.a!l.:Ij"!JUlIH l ud (.3) ~ r '~'li l~dcll.!i.itlU~U I:;,

- b(_~madcalim~~'iUOln.:: ~

,. COIp'a.t;UJ (7);

• reuuul disl~ihui~.ur {6,: _. 1i,lilluullit.l cunbll!.:'l.~.~

- a x,u I eu .,;.;~ i!l'~ C'H.

II S.~\i'Crill.k~.:

- ~l;,if'~.lii ... r~ ~u ~ lor;.

~. jm: 1I1, in'l r~ nx ~~ b~!,;~~. 'Ii $>1; i;!l![~~~~ ,i~~clc ~~w ~~ ung.

]

,,"' s.~ I'CITHm'lC:l:/:a In oiITdinc illi'l;'I(!rS~ m,unltii~: .~ axul. cu 'c::aHl'C I(~'):

- p~ah)I:IJ cu .Q;U!11,t:ld(! (':U;

~ ~,;'p':;.l! I a 'if il!l;c.:l.llm~~[ ~,G~ (;)) ~ iCHRdlen:.;:awlrU II; - ilamfldc dl: 1,li.~iUC iii CWINH;:ulu~;,

- .bu m.1 Jo <II i Imml3irr~~

~ ,~!tinl!lil (2} ~i :1.I"Cul: (I) d:~IlfiI.tm:Jil1ltm.~~ -mhnull di~.lrihtluluf~

~ l~:1J:p:iLCU II.

KUMONT'A .. R.E

C 10

l~ CHI P A. I\-! E ,N' r E LEe T R. I C

~Nl.OCU~RE CONTACTl': PLA'rIINA'l'[ SI PLAIOU

* 51! mWHca/~:

- platnul ell ~mH:If';:IC '~l :m/;l~l:l, de n:g!ur~:

- ~dgur~'n~;1 ruzctci;

- ."g.r,ufdc tic 1'i::UlfC il ~'i,pj~t:u:I~I.~

- sc In an ~ e,i1l:ii fi nd: se ::;1 rail g,t! Iwnl,a tic

a limcutarc:

- ~"ITlih.!J'a de c'lan s arc;

- ,

- I.:Hpa,ull.

* S~ :m,ofllc.\/a ruphuul pc bane rcgl.~mdt.Hil.: disl;~n~a dintre contuclc . ., .~h~ \1'0 d Ji c5 ~ i ~L': 1[iI.~g Ie a '1;~ :

~ variali<l dhlanli,;j lntrc ,urH(H.:'t.chJIilI:Hina:tc~

!" a"-

,. eurha d(: i1V~ilHi CC [Uri r[l,g'll~

- curha tic av ~ms \I~ICIJi umatic.

UEMON'r A K~:

it. Sc ~l' Oh H~[ II! Ill' .ii ru plo ru ~ d 1,;' P I.:' au h ),[IIlHi ,:-\T11. * Sc dl:Jl1on\t:ali'i;

'. 1.:'<1 r'u,.:u t;

- wU1l!1 distribuiier;

,. ua rn illlJ 1".1 d r et ~lin sa r I.:~

<=. •

~ J_!;: rn f!.!:i l: tk: li.x~~r\: a cnpacului:

~ sc sr.ilhc~h:: 'hL.wtia de alimcntare;

~ ~igl!Jrar]~fl. r·!)/:ch,:l de reglarc a ~arsl!1lel v 'Lt!UU III Jit icc;

~p lu hHJl1 CUI t;OWlI acre ~i W 1l'1'1 de re g.~i1 rc,

REMONTARE

C 11

'1{ E G 1. A it,): L A U A 'N C

REG:tt\KEA CONTAJ:'rm':LOI{ ElJUN M~:'fOUI\ UNt: IHtlL'I1H CAi\11<':1

.~ SrI,) inOI1IIl::ilii ruploru] pi.: b;H~l' ~,i ";'l: ~~ran~G';il.fi, :I: Sc \/rl.:,rirLd, plJI.IlIa cclur puuu ~1,::·!PIJo;i.

* Sc aduce h~, l~nJ SL::;·Irnr[,~i,~ ~.I;I'~ are ,:lh,ucr'l'::.1 cea nH~il m:m.; in r~lr~)i'1 ('1I [JH/:i',it'1 Si;~ h,·orcl'ica.

Ah;rlll.:rl: .. ,(.:dur:bll~ S.d!~I,[d in frLl'lUn cu pU/.n!Ll hn lev n.;t ic5, nu Hd]u~c ~ii lie rnai m~H'C de: ± 3, grd, Va,I(1;H'~~' llnghiulu.; curnei cs:lc J,b! 51,±: 3 ,gnJ .

V:EliUFlCA.,IU.A U1UHH U:E AVANS CEI~T,IUrUG,A.L

* Se hran ~~~!~ fi nil A. <* :S'C yo J:; ri ri, I.:: ;1, c nuh,l ;

Pcntru n;~larrc :-.1.:' 11111il1~J Si.I'U se .ill'nng areuri lc cCPflur~gn;lHfi ~ i lor. t\;~H L"U rcglurea 'pl'imd pmr! i ~I curhci. sc actienc a /.ii a~n.JIH'l arcului :'lIbl,i,I:~. iar perliH!. n;g,i:!ft:,\ p~lr~:li Iinalu OJ n rl1l..'i Sl! ~iq ~on~al.:1 a~u pi'a arcu lu i gn~.\.

Pri n ~l r[ing.'i.; n.:,:t ;UGU {i'lit1;r !II.! III k~u rca:l.iil valorilc eurhci iar :rri~n tnl indcrca lor xc l]nrlrCd! \j.l)I~Hih.: curhc].

'* Sc b!nllli~(!alii Iurtunul B.

:Ijo ScvC'rinG.:~, valorile curbcl,

Rcghm.:tl !'>C r3(i! prin al::I]ua.;;I,lic~ lIolj!'.ch.::~ C.

C 12

I~" c H" .' A" M' ''P N" r E: L ~ C' -: T' a-·-·' I C'

~ ' .. _,1 1.1 .. ,"_1 E"I.".. . ... 1 ~ "._ , . -_: _ ... ,_'

REG L A R.E CON T A C "r E S l A V A N S ,P lE, A U or 0. T U R ] S ,r\il R fua.A I~~A CONTACTI;;I.,OR .

.. Se br~n~ca1.3. tcsterul conform ,inslrucliullih.llf ,h: Il!lili~;MO-

,. Sc,",crifidi SlU rca eontactelor.

!l>cfil,l r:uacc iI si,:tlJ ~'IJ m ii,s;'~HHiI e"d erea de hmsiunc intre contaere, Vcdnca!',c::l se Iaee CIiJ contactcle ~nl,;h.is'c.

Se dC'l'I;!!:li1bfflii or:iginc:n cldcCillJi lui (sn;lr~a cOI:JIlm::h!lu;r. 11rul tic joasfi tcnsiune bob'irllil - ruptUf. masu m~}hmdllji. !Jc:fcCl lntcrn a.1 ruptorulal), V{~h~U'Cil ,cJ,dc.ri de tensiunc intrc CO.l1- hu.::tc: I:Jl;.uiim 0,,2 V'.

Rc~,1 area career ~1 a d istan I,d lntrc cunIactc (0,,4 mm) se rt.atl.i.n:aJ:a pr,in ,rcgbn;,ij unghlulul camel SilliJ 11, prucentulu i Uwcil~ .

* So porncstc motnrul ~i ill: la:si'ii !i,ii. rllnc'~iom::~c ma reg,jill,ol mama:1 d,1.! ralanti.

~ Sc CiIC,sC' valorlte de :rcgl~rc ~ contecaclor ~]ti:C ,cumpara (ILl 'val,t~Iliil;c:

- unghlul came'i: $7 ± l ,srd.

~ proeentul Dwell: ,6] ± 3 gnL

Pentru ub~,!n!;fit;iJI vulorllor corccte se a(;'!i~):!I1C~IZa ,II!iUpl'~ cnnlacul,h&i fix.

H.EGLAHE AVA,MS, ,INI1'IA,L

'I

Reg~:a:r'I.!a. avansului inilh~1 !!iU cx.ecula

J1iUill1lOl;i dtlpa, r~glaN:a, ,cu:ml.iJJ·c~c~,u:r,.

* So Ilxc_·ul.li rcgl,!li.i'C~iiVll!!Hl!llu,i CUI II') hun;pa £lfUDusc0p"id s;)n.l cu un ~'!'!~lCIf ..

* Sc sM:bc~IC tlipLo.rul t:1iI liIli.ci.;;,

.. 51:'! porne~ti.l m,oluml ~i, sc h.l,s~ ~,;l [lJInl.':'li,onc:/ll: in r~giln lltu:maJ de r~l,ilnlt

'* Sc fl.'ll'e.~,[c: fllllumuil I.I.rm1irind eu lamJ';J :s~wbl.~:!i,cO'[I,icyi rcperul de pu \/olanl.

M~.nQnd ,cstc Iii. pUliU,;lul mO'.rl sp,pcri61i d:nd :r~iP'c',nll~ de pc vnlani Cli,ll!; in 'dreptul fi~PtlJIJIlu~ I~!: p~ ~~IfC,iVla a~nhr,~iitlju lal,

in 1('ca5lliJ :p>OI~dnu HU 51LrilnSI:: piuUiii dt: [ii~re it fupt'l.lrll:lui.

E C III I ]) A ~IE N T ,E LEe r 'It [ C

C 13

D, 'rrr.,", , '!I' 0 R.' J.!., JYJ .t-t. .. r\ .

'9'95 'W (1,35 CP)

T,ensiune nomi'nal'aJ

12 V

Illntens~tatea ,eu rernu ~u~ ca 1110' p~n,ionu'l es'~e b~ocat

375 A

C8tach~~ri,s,t ica in

sa retna

C:ruplllU'l minii1111 de IP or,n ire

CuplllUm de iblocare ,a~ p'ini',gnulul~

1,25 daN.m

IP.resiu'fu~a IPerino:r IPs collec:tcr

'I bmgimeaperiillor' I

I,

tBDA

ICaraderisUci in scu,rtdJC uil

'Tensiune

Tlur,atie

~74D Itotlmlln

I

• 'iI

C 14

I

~~I

U.EMONTAR:E

.' 5e debra n~c3iza: ,~ b,tll:ri a;,

~ c:ilhh.1I: de a:~i!1lt;mI~a~1!! clCIl'I,i:1!!iOfUh!i;

~ riml ~,'U. :dim~n[:IJ~ a 111,dCli!1~i decuplarc,

>I; S~ dCMji!n'~ua:t;~.:

.. Ii1iUm] deacr;

- (N~I~~ ul de protc.,;~:i(i ,~I d~nHm).rl! I,!) :~;,

~. 'cd,e t[icw~ur!ilburi de .nx,arc il~,cdcmawm~Ii!i pc C~U;CCIl:;;~ amb,lie~illj.

So r~lili~~G demareml, ~,~I:.Iisi uiP5:l.lIll tn jos parli vi,lI\'Ic to conhllc'[ CIII J,e:av,a, de c~trupam,cnt. se rrolG~~jJ dem •• rerul cu '9(11 grd. '~i, ~Q sceate.

* SI! a~3!;~ demarorul eM! capli~,1II1 ]f! ~~U~'i;, lie c;obJa:r.ii pim (i, ,e ~ n d 'V in c ln enmact c:u suportul mol.utlllllh:l.i:. :;'C ro~,c~~c dcm arorul ell. 9U gn:ll. 1P~lrlJ~ ee ,capi'~,Ld win.; in eantact cu Icav,a de C~:3:r'lmellt., S~ retrage deITU!.!il)fIl!.l.!Jp~li s!cirllrodl.!,c~ in loca~ul. ~iu.

'* Se g)crm~n lea iidl:

- ~!!Irn bu rile de fix,!! re; ., nrd,c de an~ncn~,a.rc:; ,_ eeranal de Pf()l,t:'cli,c; ~. filllrUJI! de a~r ..

!fI Se rcbnlil~Ca7.a b:JIh::ri,a.

C 1.5

R.EPARAR:E U.IEMA:ROR

I> ~ l\'~ 0 N TA ,R E

'" Se dcn~o>nl'~.~l.iru:

- c3p<licul de l;:llblii;

" ifU ruhol dill C<lIPi,;W nJlurului; ~ horna ch . .:ttilciL

- laglin!'ll.HIi Sp:!lJt:' ell portpcrlilo;

- !iol,nnruJ;,

• pi ul iSde de Jhi, are a rcicuJII,,:!l de cup:lau:; - axul fmdi;

~ sc SC~H!lc lr(iW('i!J I ~;::i r,cf~u,1 <.Ie cuplarc, *' Be 'Vcrifi.c,ii:

- s'U!n:a Ico~c~wrl!Jlui. sc rt':clifid. da,d I::~,h: nce e.sar ~'1,i su ,t;udi'la canuletc. DlI,{.;ii sc

- . !. - -I!! " --

ill loct! ie ~~L: rot tl ru I S~ 'v II II"CgIOlll;.lU:S<l r IJirCl i ;. - ,,{arei! bcndixl!ll,ui~] ~ Vi;;:t'iUor~

- i/.~]hlJ~ia i'iil.lpcrrlUJI,u:i pcr.h:l (+)~

- starea bucselor din cdll! doua ta.g~rc; ~'iie

inlc),cuicsc dad este ncccsar.

REMO:NTAREE

*' So IJrngc ti'l.l!c~~ ~i sc iRtlOducl,: roH1-ftll ,:j rclcy] de cuplare ;ii$a~1i1,bhIL eu ~rillrca de ,cupl,uc.

'<i1 tic strang piuU\clc de fi)!,a;'it; IJJ N:l~'~1 Uli ,II se inlrodlJc,u ax~ I f'!J rei],

'" Se monll.eaz:i runll,t!h::l,e pe motoif 'illl urdilOea:

I. - ronclcht de o"c~;

2 • liolJlI,~I,,~, dl: u.::d.uUt.; ~ Sc iJIn~c h.IJg[i!;,IIl~ l.Ii~, slP~t!o. * Sc monh:il1;(,u:.

~. slaLorllJ~;

I 'W' 11- d' -

~ agarul' dO spait.:. '~

- ~n:u.;I; ( n ,1 ru:ndela (2)..

~. Se ~'lran.g,efll:rulbuf, de: fi;ti,lIfC ,i s'c ~m·og~c.a,d.

c!lp~ci!il d~ Labl.i. --. .

E CH I PAJvlE N TELE C T RIC

INLOC[LJn~,[ ,~,ENDIX

I

!!Ii Se ruUliiHCiu:a dCIHilTI.wul '* Sc senate rotorul.

,., Sc s'E.r.in,~:1.! blllc~a opriteere ,t;'~ aju:lonl ~ U,IlQj, ~U'li'i • ... s~ scoatc bcndlaul.

'" Sc mont ea ~di be n 1I ,j xu I 11101.1. blllc fa up I'noa:rc~i lnelul de ~ig'UriUl~it

'* Se remolll!ltci-I/.iii rotorul, * Se regl,~ll.z~ CU:fsa [ilJrcji~.

lNLOCUUlE PERU

::iIi: Se ,",cmmIIlCa1.a ~c:m.aliorg~;

'* So !)'t;O'alic ,Ia~an.d din sp'.llc ~j slalo'wuL *' So dcz[ipcs(: perme vechl,

*1 Sc l]pescpc:r]Uc ,IlO~. Be vlc'lil]ea fo~,oml ,~~ sc I1c.l:nolil,tc",ndi. demareru],

JNLOC'U,IR.E ,RELEUDE CUP'LARE

:DI,MONTA,R,E,

'. Se deml),pLca,z;li rouo:ru ~ ~l ,shnoruW. _

'* ,Be de.mlUl,llLlail.3: rc I eu ~ _<It.'! e u p,Ja:fC'.

", .s~ d.(l!lfiiC!C: ~u~lIlbi.iLI (1\). ~ ,

. REMONTARE ,r~-"

"" - - - - ;. }~

,. S.C, slr,9,n8~ rUfUbi.iJI'(A)~

.' SCi as,ambfc37~i dcm art)ft!J ,--.' S~ "1:1 [It';:azi: ,CUII'SI fill rell,

'E C H ] I) A.1\] }~ N T E.L l~ C T H I. C

C 17

.

\--.

'* Se d'l!mulIiI'!c,l:i',ii bl.l~u,llu.!1 dill1!, C<tlpiill...:i rl:h~II!I~II!l[ tk~ euplarc,

~ 51.': 'I!'cdnt.:.i jm'::lIl W'~ ~;!i,nlf(:~un:!o~i :p'iuill~p! de ~'gi:uc. ~'Ul!! lrchlll~c s:a ric dl !liuai mil;" in a'cells1ii M,tlWjlJic h,J,,:J;1I.J:ixyl trehuie sa ric Tin spifUhl pe romr.

* SC 'VcrHit:i Ja~1i jneul (G) csre cuprln« Intre o.n.'5 ~i '15 .,Iin.

PCflIl.ru rcglare so il,C;~ffiu",c~za .asl!lprapj.I.lJi~ci di:: reg hue " I} pJn~ 81,; ob~inc jaeul cneeet, Prin sllbi,n:a pli.iliJ!.'!i,,; joeul (0) 5C mi~~,urc',lIIz~.

A LT.ER,N A l'on

Tlp ~item:3itor

.

lipu I Ife:lsIJlJilJllh:.,ICI:sft

Cure"t, nomiinailia r:egim s,tabIUza1, -

:501.A,

1165

50 ,A,

'utere maxima .

7ao 'W

1411,0 ; '~:34:2 -. I ~ ~ eleeirotl'ie

efedrontc __ _ II'neorpGrat

C 18

.t: cu II' A III E N T .E Lf: C 1" ,R I C

I

1 ",,'

L .. ==-.'~ _ _ ~ _ ~

VCl'i [jj;tm.:u v,~l:lur~~.u'r hI llilr~lm,l': N 1, N2 .• N3,. N5 se CXeCtll~. ha C,i,l,h,.t ~dica dllp~ C'O :lIi~.h:rna~ lr()JiU!~, a fiu.m;~i'~m:n circa n ora sub :lcnsi~nca~4 t Oi~ v.

lJupii m.1.isUfarC:Ji eurentrulul hI. lunl~ia N S. se rcgil,ca-l..ffii tlcmdunca de c.t:dla~ic la :10 ,l:!;: 0,,1 V ~.i l!c:rrisi:~::trliea :I;,~. hornu de 14 ± ~ll.~ v. Se r<u~'l:~ni!7;~ (lIJ.r;rui:~ NN li,a fliU()O:t 60fOll1:11~n sl se m,az.;oari curcn-

~. - ~ - .. - ~

tu I cor~~:p~, i"i t':ii LtO f"I' i,!lH~'~ i at (]I III p~ :d3i'b iii Z.:lII"C:I IIIUi ~.

Turati;;. [rot/min]

Il1iI'te,ns:itateal (..0.)

n

43

Ni3 5000

47

5,2

se

..

E CH IPAM EN TE L E CJR I C

I

C 20

ECHIP'AMENT ELECTltIC

UEM:ONTARE~ ,R..EMON'E',A"RE, Al.TE.D..NATOR

II

I)EM.DNTARE

* So debi'3!Iil,~caz~~: - batcria,

- [ircle h.:ga:me fa ahernatur.

*' Se dem'Uf1tcH:.dil:

.- ~urublllll; lntin7:iihuului (A)~ - "Y.!J.ca~,1J;

~ ~lIrllbul d~ Ilxare (8,).

RE~tONTARE

.• Se mOI1[c:uii:

- ~ulfubnJ.1 de fixate;

- eureaua;

~ ~ufllJbUJ~ ln~inzawnhd. ~ Se inUndc C u rcaua,

tJ Se bran~c.a.li:

- Ilrcle legate laa~te.r,n31of;

- baierla.

VERLF.IC,AR.E, A.LTERNA'fOR, PI AUTOTURISM

Pum:rponarca l8Ihcr.nalo.fului ~e puau;ycrifil~.~ :pe aUllomulfi:sm,. prin hransarea !U!f:IJYl 'Vollme'tnJJ la boraelc batcrlcl, confo:l"m scncmet:

C :21

La wj',I~i:l, (j~ 2lJt.lliJ ml/min" mnl, consumatorl, h.!millm.~lI, dli'li, la ,~[l~~nH 'In;hu,ie s~l fit!' de circa, 1:5 v. La ~I(,;~ca~,i 11,u:r;l! it.: 201m 'ii'nL/~nin) eu consumatori O"lrl!ri., ,C'lirl~I~~lil.();i'. slc'l'gilh~.,rc. piilrbril:r.:) lUil~W-

, -

LnnCII I;il~,il~ b OIral!'ll lirClUJlic' ~.1l lit: ,[;,up[ini<i5 Intre 13 ,~i :~4 'V. Dndi masuralorih:: nu .:!lI.lI1L curech~. ~c 'va

verlflca ;,a,!t~nHI.tHIIl;d 1:;1 bane,

VER.[~'.C.A:R[A VQ,LT'METRULlIE DE LA .BORD

Pe.nLnw 0 tensiane h~~:p.mJml de U,,8, V" a~IJjI, YO~lmcUruh:lf de bard trebale ~i :!H: afle in p~rlca 'slifl,sa :3 ,Zll}lDlC'i ccnnah!.,

I I PCf:ltUl! gi loOJrIIsi,lIlIn.u h!, ,ap~ml d'e fl"S 'V,!

!!Jed I vo I:muuul I!) i' do oo'f"d trebuic si se afle ~I!I

m~j:llJcU!~ ,~oncii ccntnh::. .., ~

, P,l':l,f1bo 0 l'i:llli\lsi,ilII(l:~ '~aJ ;apal'a'l de 15",1) 'V,.

:!lctdwohme[ru,lui dIJ bard If'chgicsa, sc ,aile f:n

I~I I <tI91

1001

"JI! I 1- .. \ .I

C22

RE"ARARE AL"["ERNATOIl.

DEM.'ONT'ARJE~

;to Sc U:CnHlIIdcal.~ al'lcrn.;llorul dl;;, pc aU't'!H!JIi·j:-:m. ~J Se lIcsfi.!,c eel!.) dULLJ ~u:rubmi de Ilxarc a port-

1_, pt;r~ijof. ~.;j SIt! dCmOII:lIt:~:t: .. ~. (~IW~mJl~)r~l .• ~ 14).

oj< Sc de ti r~c co I G:: dOtHI, ,ll W by r~ Ide ru.an~ II relcu I! ill i dt:, Ilt.:nsh!nc ,~i iii; dicmmUulIDza (a,h,cma,-

lOW I ~ lIS.!}).

On ujtli~ltnud 1.1 .11 d, ~url!l'b'cln;~c .~n~,rodusi lmre stator ~ i p,d i C flU I Fa~ ~. sudern Of! h~~ ;r.il rotorul ~,i pIllicrul ra,~a"

>Ii SI~Slt!'ingc in 1'I~.,!!ItI,ghinili fllili/a i(llchrnpalii IC'U 0< (;U~C:i11 veche penu!.! a ~ iii u ~~l~.rima,

*: Se dlcdacc p~1!.l11 i!!a de Ilxarc III ClIlic'!. ;j; SIJ dem onte a I"~:

- Iu li,(lI.;

~ p.l'fiIIl (Wil iei; -VC,I tllatorul .

., Sc ~Jcdalc ~ .. .ruhurllc ~k asamblare,

'" Se desfae ~!!mll,bUil"ik: !.II)' nU'!'It! iii Icap'ii!l!uhd, de s,!J~~ lnere 3i rulmcrnulu] pulli,<lliulUl i [a,5.

]~ c .. )' I~ A, lv,l E N T F~, LEe 'T RIC

C,23

... SClh;monl~,a;f.a r3UC.rU'~ ril~; de pc r~Jlm pr in Joviirca. (:Jip!hu II:.! i axulul de 0 ihu(;llla, de lemn,

nfCii,'l~b de dCnlllln[a,f,L: <II paJlieruhJ~ fa!li se ex I) l: lUi! 1111,11 m ... i i llit C 3 1.1liI I in Irl!::'ll i r i i 11Il! I men ~,Il1- ;Iui :rl'ilrk~1f fll~fi .

• ' Se '!"crLri',dl aspectul h~)''Mnaju Ilu i {i 7.rI la] [e dd'l!:r~or3i!li. lnele l.glb-iialc, Jire lntrerupte).

_- -I

REMONTARE

• Sc; rcnl()nh,~Wlz:]j;:

= pOl H,cr I:lpah.:'; - st,1I to rliJJ~

- pallet raJa;

.. Ii U Irubllu'i de ,!I sam b I ale;

'p. - - -- -_.

- pari~ ful iQ~~

- YcnlHalaruJ;,

~ fu,lia';

- ronclchll, ~ii p'iL!l~il~iiI de nxal:'~ :IIi, nJlHc:~:;

- pud-,PcrWc.

* 51: "'fc.lr.iri,dI ,aUC,r,I'llOlt()fU] la b.a,IIi(i.

~ Sc monLca:tli, ,;d~~rfll.atorl!l~ pc, au[!c;turism". '* Sc: montl:,a~:ii: 'CUIfC:llU:a ,i, se su5Jn8~ •

.. S~ br:ln~caz::ib:iltcr~aI.

..... -

C 24

ECHIPAM,ENT ,H.L~CTRlC

INLOClJ~RE Rl],ILM,lE.NT,1 AI..T,ERNATOR

'~Sc ~CI1HJ[;II,c<JJ,I.~,allcm"'L~~rl~,t~ -J1c pc ~!'no~IlJ!Ir~t'm. '*, Sc dClnonh.,:a~ . .1ipt]llh;rt:!J r~!~, ~i rnturul,

Ui l.OCUI.RE RUIL M,ENT'PA'l_,] KR fi'ATA

" S'c scoate pm!:,u, Iul iei,

* SI;: ~lr[ngcr1f:)loru I "In lm"~O m(,':]],~t1 ~nii, ell bltCli n nel,

~ St cxtragc rulmentul ClI extractcrul CVl SA, echipat leu gh:LlllHd,(; CV ,48 ~i p:rcviilt1l, cu JWu.,; tectorul ROI SO].

>Ii Se ¥crJfici pla,IH.d.Lli.lcn p,lic,iil de ml!~ !inll!r.:.rc UI rulmeutu i:lJi.

'*' Sc rcmonIL{;.'"'JI.a placa,

* Se mlH1'Lt:<lI.zii la prc:-;;1i rulrnentul [;I~lU. C1IlI njuWrrt;l~ llI~H':~ ~~'i,I'] care su va sprijini nu.ma,~ pc lnclul lr11criu'f a], ;rul;mflicnl'lll~lll:i.

* Sc F'C!llonl,[!:;lza pana f!.!l~ld.,

.' $c (J:x"[ra,g,e rli~mcn(1!l1 eu cx,~,r3c~orul, CV 28: A cdlipat leu ghi.l.1Jirt:~e C'V 48 ~~ pr!:\i'~il:ut eu p'ro~cc~orul ROI.S;.CU ...

C'25

~. s!;) ,it~,az~. plo:. c'LJ'~hl,i, axuluirotorulul Ipml~Ctoruf .RO 15.0.1.

* St: IfIHHU.Ci.!I.~ I~~ rn!~a rnJhm~'n~ul nou, (:IJ :J!jlU~ terul 'um:'j ~c v i CMe S~ Vj~ S r rij i n U num a i pc LIllClu] 'iJ:lIwriu:r al ruhnentulul,

i¥ Se n.:moIU~l],1:a aliernatoru".

l~ Sc l'I.'lODllca.zil altcmatcrul pe autnturism . .. Sc :ftl mh::a:t.3 ell! rr.;,jl!i!a ~ii sc ij'uind~.

11 S,~ 'bran ~,~~~':f. 5 h, ... Ieri a. -

I

,1jN,LOCUI~U1, (JEHU ALTiE,RNATOR DEMONTARE

oil; Se desfac ~1!I,rubulilc de fix.;;uc 8! po,rL-:pcrmor,. * S'C: dcm.(j,fri~.car/c~ port-peri.i lie.

'" S,c; d~moliltcl!l.;r:i 'pc:riiHc uzate din PO:i1·iPeri i,

" Se m<tJnh:ilza pc:riil,c nul in POI:~,,:plc.:riL '" S.c v C iliHll.::ii!

- cullsarca pai iIIor inporl-pcriii

- i!,t! hl.~ jlOJr.nl fi.:111 eri ~~

~ c(jn~il'll.:!ilal.ca li[o p!!!nGu!I~.dc ommlud a] pernor W 00 ICl;loru,1 " plinSln (t':rminal,cllJ de c:;onli!{.1 en miilsa ,~i lC.lt<.G:~~~~i!:.

• :Sc m,ont(;l!i:!.ii purl .. pcriHe pc: DI,~:lcmtl,lo!l".

1_-

ECHIPAM'lENT EL.ECTRIC

I .. lOCIH,RJ~ f'O]tT~·.D]ODE AL'f!£RNATO.R D'EMONT.AR.E

* Sc dCnlO!H~;,\Za ,e<lpactll d'l; proILc<;~k: din, pla.s:lic_

*' Se d,\,':br,~n~~~~"'.r.. l'[)~mln~'h;:W~: SIC Vii marca rmd~laJ I1rclur peruru ,ab~riAn~Si~n ~;cc]a~i toe, I ,* 51.: th::'S~~H': piu.!i~dc de nu.w; se demu.rHcaza pon-dlodclc,

R.IE.MON'fAR.E

"', Se monlcaJz,i. rOfl .. diQdl:l:c~ se slidiD1& phJ:!i.l.ele_ tic nxan::.

!Ii' S!i;: bUlfl~eaz,a, tcrmlnulele: sc ves respecta marcajele f<'k'I!llC la d(ibra..IlI~'<I!n:.

* Su mOr!lCil1..a c'.apa.clII~ de pro!,ec~ic. !II Se vc:rifid altematorul ~a bane,

J.NLOCUIRE D~OD'E

.D~(ujdic (;U pOfH!j,oda Lipc,a,sda. din 1I011l,3 bu'ca,!i. Hili se in.lDC!lJicsc.

o diotl!i ,:li,['s,ii. th;:~,I!.rl:rdn~ sc.ad~r'c~. {;lUC:lll.I~liili d~ ilil,ciin::,uc eu dll"(;~ S· A.

,DE-Mo.,NT A R.IE:

~. Sc dc:morlll.cai7.i. :iltlrl -d ilmJa .

., Se !.i'crifici dii,odeilc eu 0' ~!lmplii. de 1C;'I;l'I1Iilr-ul alimcnuiJ.lii 11.1. I} SII.IiS;1i de clIrt:!'!l c,oluinlilll de 12 V.

1* s~ [bnll~ca.l.ii lampa de: '[,(J:n'[Qi ~l1!lt-lllin sCIl~ ~i

a,poi 51;: s:chiml:l<3 pol:UT'ila~!IJ:i.li" .

tampa lli'cbuit:: d ,5C ,aprindii .13 br5in~:uea iO\('-ltlil siIPl,.C,ul:' se,IIi:!,.

Ua,c.i.lam,p3J se 3p'riI;Id,C!, S~i!.ll nu ~'1,C ,ap'r'il1d:~ ili1 31mbc:lc tic,ns1!l . rl, diod~a. respeetl ... ~cstc dcfc·c:~ii ~ [ L~ va in leeul,

.' S e tJc b,rilln~li,azi dioda dduclol.

REMONTARE

!Ii g'e, ¥ c:ri,ril(; a, di,(jda [lo,ua.

* SI: P:f'c!u:!3Iza. diioda I1UJu,.l.wn pOlil-dic<c.I:a~, ~i~,iilild cont de mar-cajc;; - ro~UJ peR~ru , ..... ";

- •• e neg,rUl PCftllUU ~ .. "'.

11 Se mon~ln·J ,po'U-d~oda.

00000.0

C27

1Ul!LElJ • REGIIlJt.A'rOR

TIP REUEUl 411

Tenstunea r eglata [V]I 13 7' -14, 1

13.7'·,141

"fens I unea r egl ata h~ s.ar cl na 1 £1. 1 -14,! '] mica ,';'I alt.er nator ulul IV]

1,4, ~ - '14,7'

Tenstunea regl:a1t3J Il.al sarclna 13,,'7 - '14,.'1 mare a :a~~e'r'l"iiatoFul ui [V]

Diferenhi de tensiune lntr e 0',,2. - 0,6

eal e 2. U epte de regi3j [V]

0,2"· 0.6

,I) E M 0 N T .A, It E .' H, [ M 0 N or A H, IE It IE l E IU • IU~ G U L A TOR,

*' Sc lIchrMl~~a/.l'i oat,cri ... , '" Se .J.clmm~cu.z?i:

- l'ird,{! de alimenrare (+);, ~ lirul de cxcltatle;

- riwl de .milliii.

;tI. Sc: dt;;d,;;j~c. pdllll.i~;t din dn~:br[a ~rn ile, d,t:II~lon~ 11':31':3, ,rclcul.

~ Sc ,~~~itf-a rcleu I la 1,0.(;,

* Sc ,~§:8!zij fI rul de m,llIsUi ~i se s,trihl,g lP·i~li~c.,Jc die: nxarc.

>1" S~ Iluan ~t:i ,I,d:

- find cl'o al imcmure;

- HwW de 'c:!«(:il'lill.~C~

- h:ll.tclria.

Rc.IC:Ill:~"'lregu.liI.~ur lip 1342, ~I~ ,SQI 1J'l!;;~'<li:riii.

Rdc~:~-ro!::l,u'l,a,I!1)11J ~ip W4 [] ,S\!: ~cpaf:ii prininluti'~i'l'lea t,,"sld ~Ii 3. Il'c7:ii~tIC!1I!'l!i calibrate 1(0.,4 '0) ..

I)u~ij IUUP,.mm::. 1t{!;.I,c'~1 l'ug1nlll,[lillur se 'Iii ir,~&II .. , ~I,", baiii.'l.':.

C 28

,ECHII'Al\fENT ,EL,ECTR,IC

I

.'I< Se mnnh:.u'~ relcul pe bane ~i sc bl'~n~l~.!,d eunform in~U"ti.lc:~i~llli:lur de IIIlili7.11W1I hanculai,

>I< Se rc:gl'(:,.rt5. n;1~ul,-rcglllaturr.irila consumamri ~,~ cu eunsumarori, 1:.1 \I:I'lorilc prescrise: n,7 - 1,4. il V. [{ cg I arc ~t ~ C re a I' i,/. e az5i pl'i n rol,i r~ a !,i;!i c entricului {1}_ Duparcghuc SL: slrail1g.c ~l1fll bu.1 de hlocarc (2) ~i :1L s,igi 1!;~\l.a"

AT ENT I E ~ NUl !>Ie Vi,! t1c'~i,una ai>upr,[t centacrclur :n~ ,ni,~U~il,e' <IIle re klWhl L

NOTA; Dil,l'ii, dit\m':ll'~,;t intre tensiunea mihmr:uli, I a turn] ia de lrall;i1inli ~L IIU.1l!ia in s;:I:lrdna, ustc mal mare de 0.5 V. so vaInloeui relcul.

AiUh)U! rlsmctc [)~u.:i,a sum lech lpate eu f)

!;;l!Lti,e de s:igl,l nll1~'c ell I 0 ~,~g~I"Ul!C. ~l'mrlaJ:sat~ in ~tJIH,pm:limcmu! ptt>;:l,gt.:rilm. in [i~fl't.:·~ slanga sub ~url.L

5i~ur,an~dc flHlli.:jc\.Ij;!.{l I.Ilnulluarc~c; ur,g,a.ne clcclIri ce:

t. A1?~f~t de bonl, 'I!'~lil,tj:l,nIUl: clim.ilIli',.a.i"C,. lumini

~

mcrs,ina[)(J i. 2. [..liInc~i, lh;;i":,!l~}'Y:r~ ,1'1.,;:,

'J, :I1ridilC'l:i, piafuraQ!.lfC, ~1.'L,:I',g.:'i~m ~ N,palilor rarhri/ .. '1, IProlccLnarc ~'a~~ marc.

S. s.cm.lilaU~~rc dlrectle sl avarle,

. .'

6, LlWminu, p()l.:il~.i~. I,arnpfi tnlUlmiir, iih.lmJn.a,rc pnrtba-

,lIj. tableu de oonJ. s(:'mll~rnc.ra.. brkhcHl. eutlc de: .11.i:IC,

1.. Uimi,fl ~ de d ,'!JIm sl1i,ng:a. "" L!;Iiifli!l~ d~ ""nun drcapl,a.,

9l. Lenlnl de i;nlij~ll~r~ slinga ~i' ,Iumpa Clliltii. s[»'c. lQ,Lumini d~ inWln,iro lI:rea.pla.

i D ca:1:u] IlUUlI.i. indd elil,t 1I(l:aru.l la wn!d,al;tJ~,a clccl,rici. inain'l,c de .a' I1l!cu.1rgc 13 a~h:: wnlcrvcnlwi •. se

va. v"li:rillG,!!i sbuc:a ;;igUII:'iJiotcior nu;;bUc: ~i a. IcgJi~

I~Ulrilor cc.IJipam~nluhli !iCOS; ~Hn rum;Jiull~.

@ {I i~ld

@ {I I liSA I I] 2

@ {n 15A n 3
.~.~ -
.SQ I II BA, I II I ~
'I
fA -0 ~ M_I] - S
,
I
"0 16
- ,~
'1"
iC) 7
-,- ....
iO BA, a

f[) SA 9'

'0 ECHII)AMhNT ELECTRIC

C 29

TABLOU DE BORD

Tablou UI.; hord (dcscn de cxplozic):

..... ~~

. .

. " .. ~

.' . - .~ ..

c ao

I

,CONEC1'OR A 1. MarhH av aric

'2. Mitrlm hl:mhlili de drum

3. Ma.rllor II1.Unir.l i de 'P0zi,~ie

4. tvta,sii I( - )

5. Tu rometru

g. AHmcnlafc: (~) contact. 1. A~limcflhin:::' H) baterie a, Max-lor f.r;ln j d c ma~ a

4,. M:Jirru,(~:!'I!li:ml~nu ~·t,;~~'I'~

.5. A limcntare ,(+) reosrat hl)rd fl .. I\lclfliill1~v,d .khid de hana

CO:NECTOR B J. M artur ch~h: contaet

2, .. M artor ~n('

3. Manur 'ililldin;;:uc batcrie

'CONECTOR C .. A lilll'llcnlan; (+) cun tad

2. Manumetm uh;'j

3. Mali1uI presiunc ulel 41. Masa t~)

,:5. S~mn.db"..I.I.mc (H~ecl~t!

. -

6, lndieator n'i'Vel bernljnii

7. M artor LCn1f'cfi]'lUriiapi S. Tenn OfiillC[ rll,l

'9. Ah.':rli nlvel mli[!Jii~p b~'u;ln,;\i,

RBMO:NTARE eA.,ILU KJtOMETRAJ

De:mol1Jla re a ~ ah I~,'! ul !J c ~ llo m c~ raj nu .ilm pun c dlelrno.n~alfIC::a hi, bh:m lu i; de b(~lrd.

DEMQ.NTA.Rt:

.' S~ .rupe sili,lul.

Ii! Se dc!«ifal;;c mu fa fi h;~~.at.:ii ~:i se nr,a,ge e:albhd

spn:: ina iole.

* La. cuLl,a de \l'iih~;.;;u., lie ::dib,c~le ,~:lIIrlilbu" d'i: (bam ~i~e IJlllg~ cablul.

* 1St:: d!.':$pr~IiIQc cabiuJ d:in c~I,;,m1de d!.l ,fi.xar,u de pe ~ofrlljllJron .

.. SII: d,emontc:tza cablul di,n ch~m,ch: de ri.Xllfie pc, [on}uron.

,ECHIPA~11~" T ,1i;LECTRIC

C31

'I< Sc centrcuzii !l:il'Ml.'Il de ki ha'Jndraj,. ", Sot; ti!'tl'nl'lg,~~ mufa .r:illcl;H~,.

* Se cCllurcaza cab ltd in pininnul de kUum,ctfi.lj, iiC·tJZ~ti gc ~~ ru b u ~::,i se b I 0 c h,I.:::1 Z;t eu co ~I m,p i u I i pI. !it Sc pD'l:i,no~c;tlJ in elcrncle de fi xarc pe Ion," jcromi, r~sp~cl.and hl,H.::it, ;(Rmilfl ~ 150 mrn] .

.DIEMONT,ARE - REMONTARE 'fA1U .. OU IOE ,BORD

DEMONTARE

:Ii: S .,1 t, '" 'I. - •

" l': OCIHal1~CaZ~ naterta .

., Se dc;ctipllr.;~za:

- euncctearel»;

- i:t'lhhiil de k i ~I om etraj,

'" Sa. d,cnmnlc:lI:ii, (.;n~hila yulanului.

'*' Se sliihqtc ri;':JHCa din parh:'I), slang,a a p~afl~c.~ bnrd .

., Se ,e'~ilbc:H:a:t:ii cdc dm.l,a ,agure Iatcral«, * Se ,cHb!.:riC01!li, agrafa int~riuatJ.

I; S~ SC03tt~ ~:!Ibijoul de bord pc subp'l3In~,a bord prin parica s'l3,ngiL .

:R,EM,ONTARE

C 3.2

E C· "11" I ·p··l M' '. 'E' N""r I~: I. E.', C •. ' T'. ',' 'R·.·. 'If C-.:

. 1,.,_,". -, ,."~,- ,~, ' : •. ~ -~:''- <.! .. roll' ..II!' .I

DEMON'rAR,E;o REMONl'AR'1H; tlEC.AN,~SM ST IE R G A"I'O It (l,A It I II Z

DEMON'FA.RE

,., Se dtJbnlil~c.Q1;5 ba.lc,rii31.

* So: derliOnll.l,n~ ~w.r81510af(:h:: die paJbrIz.,

Cot s~ des:Hu: pilllll,ruiJ.dc: de [iJx~rc' :a a;'!;"clor pe rama iinfl'::ri,oaJl!,~ iii! pIJrbdJ:uJul" 51~ rec!lp~lIcal'.1i, mn;d~~el~ ~i buc~ol~ dtJ; :c'llIl:ciuc.

" So dl.!m rlmc3Iza:

~ II.:OIITh~Ul:lili, ccnlJiJH, (ill!, rlU~ll:lic d~v~rhtnUii);, - l;1Jro~c~,i!J eu culia d~ ac~iI:l';

- bl,ccul, dc !Comallidi elirnetizare.

>ii, 8~ d~ bUli,[J,§c:a7 • .a aHll'J.I~I:I't,a,r!c::a meterulu] de ae ~ i,orn a re.

:ijI:Se dcsf~c piUlli~,clc d!~ nxalJi"(l: lIe mlf.'>C,ilJlI(smIlIllI.i

pti' ta bHer.

!j!. :51i.: trage 'lne:C:3JIiI~:sm,nliI1i01poi ~i se sC(JII,t: p:r~n

'P~rLcii drl;apt~~ Vt>i;lD1!.!II!1!i

e33

[H~ .\,11 a N 'Li\ H E ~ ;n. E MOrN r A K F. M 0 ,I; 0 ~ It [E, n U C TOR

STERGATOR fARBRIZ

n)~ tONTARE

REM.ON1!'A,R.E

oj< Sc: !l~SI';tl;C piu;ii~a d' fh:.ar,c a bidele:i do (o:mar:u.J,~.

I~ aX!lJi1 Ii'Jwto-n;du\;(uru I u i.

~ Se dcs:fm.: .~lJruburik de Jlxare ,iii .mnh)~n.!Itluctorului PCSUPl)!'lILII~ l1l~cani:-;n~ u lUlL

.. S,C; ICl((liculii ln ordine in.vendi opcratiiler de Iia de IIll1I () ruarc.

KE'AKARE MO~O-REDUCTOR

C 34

., s~; dCljlul1ile~u:.di. mn~,(Hfedl!l(:tol'U~1 de pe supcu'w-

lui mocani:>nu~l:ui. -

.1. Dcmoatare ~Ctil_u:lor:

- *i'e d~~rilC ,~m;'UblJ.lfnc de nXare a IC:lIjJUClllui;

I - :i.f,; :i~,5b~~lc ~iul'illhiJl de rC£,i:;nc .it IrOl~lIiiJh.! L

- :>Ii! Sc d oJjm'()·n'lIlca:.r;~: -

- 'c~p;~clli .n::til.lclondui;,

- ~IHumulit

2. D~~mon[a:r.e: rotor:

- so (jJod.u: ~um h u ri lo de Jlxarc a (:,nn:;:a~di redu etnrul u 1., pc ~ tatur,

'* Sc 1~~lI1ml1h~:l!,t:fi,:

~ (;:lretl:.~,aredI:liClOndll~:

- 1.~gli ru I d [f1 ..;:paJ,c :lI1 ~ m i}lond:u i ~

- roterul,

*' $0 CUili1l ~ ~ IPi C"S,C ~e.

" s,e\l'it)~Uka. !'i~,I~C~ Ipic.li~I.of (pinlnane, ~I!gare., cl]I,lccllJlr); se ~n.loit:~,icsc P~'~:Ii~~o! d.ct·CCh~ sau CIll

u7:U!rii. -

'* SQ 1Wl"n_g :ri~~II;)I!t,: cu !,!I[Q ~()~p.;: l.i 'Cl1 Pb t i.;p It '*' Se Ii:1II,OlJlh::lI:l.ii~

- rUlOHJ I~

- ~Ia;g.a'rl!lll diill:ii:p!JIIC n.I' molmlJi~!!ruii

• 'C:U:r,C~]S a red III C ~O:rll lu i; - p~ll1Jiimlrl!i,lll;

- cap,s-cul reduetoralut.

'" So Ir~&!1 ~~z5 Joe u ~ ~Ll:i~~I!.d ~n ~ orulul: ~ n ru bul ~.~d~uic 1il3, apc'sc' I!I~OIl' :pt:c~plihJl~: mLoruJui.

,., S,~ :VinU:nlhW.'I'.a mo:lu~ri[ldIH;IUII'Il.I p~ fi'llIpo:rrhd rmc(,;'!,i!fliil5~~UJ lilili.

U~LOClU IE f'E.I,H~lOTO.R SIERGATO It

DEMO:NTARE

;j S'C dcnmll.lCal.~ motu-reduetorul dlCpl~ supr'd~~.alw:l~JQ'a,lilis~lld 1iI~.

f 5~ demo I1Ii lcazii:

- rICl~,I!IC~!l)iru l ~ .. mto(!J,l,

IJ 8~e ~I!!l :bfan~t,:a;r;:i, ~,c:rm in ~ I ele pcri.i h.l,r. • S e d.f.lI'lilOlillll::.a.~;:i peii~ j, le,

lE.M.o.N1" A I.E

*' S e \i'!JF~ nca. starua col ocl,'I)£ 1:1111 il ~~ sc 'V"e:ri fi,d C,3J11i13i ~c ~c.

*, Se monlllc.u.a forU no~; :Ie: yc;wn'jcii dicplaJ8111ifC,a iiiburii. UJ periUc:~ wn :s'll~{lIF~i.

*' ,se ~0n~JC:~1,-i1;

·~rl:ll'OrU~1

- tedl!LCllmut

III Se rtl'.g~l':a,:;r;ii joe IJ In,:ia~ I,m retnru ~I!!I!i.

• Se liI1ont,ead pcmc<ca.I~",n:1 11m1l011:o-f\!;dl!lJcto~~I:,

fu' C"" I ( ] 11) Jt '!\iI I.' "" T' - 'E'~ L··· , l;". C- ""J H' II C,· -

'[J _ ,. ,It f'l .. " J.:.. !". _ C. iii _

REPARARE AX A~TRENARE STERGATOI

I

I.EM ONT A It.K

* S~ ve ri rld. ~'l a rc 1Ji~,Oi rn 'illH i.] 0 ~ d ~ !i;::lJu·ci'nJI'c . '" Se c lmll~i p~,~:s;d c de 0 l( i; ~d"

* Sc !iI.~g. pi~s.,!.dle e u un Su<H'C: Li Ca 1P'b lip n . '* Se r-cmOI'UCa1.a.;.

., d •

- garnuusa . cc,au~wuc pc ax;.

- axul;

- g;a.mi'lun.lIccauc,[uc;,

,-hU'(;~JI.

* S c pre sC;lu:;l hlt:~,a c;'anc 1,l3illa •

., S~ m-~ll!'!lc:U!l.,~ axele pe suporllulll m,cc3imds~l!ihJ.i. .Sc' ung ,;.tifL ic I!:II.a;~ ill lie c 1:.1 unseare U Ca. :P b· tip n

,~, ise ,cup I,~!ll,il bi,cl,~tJ.;,h: F cu. e.

"., Se d~~'l:!prc,.tt:a bicletelc de pc i1XC.

• 1 S~ dc:m,nntcil::l';ii axcle de f,e' sl!Ipoflull m.CC3JIiIWS~ mulul,

.. Sc clcprc.!-i~aJ:t;i1I)l1tC~.·il C;;tIl,cI".la.

I! "

~ So d.cmolltcilz,i BlXU[' 5'1i,; Jtlcupcro,i1.z.li bU!c,a ~;j

g;utn,h.urilc de caucluc,

C 36

ECHII)AMENT ELECTRIC

DE.~IONTA,RE

INLOCUIR,[ CONTACT ,P'OR,NIRE,

REMONT'I\,IE

"* Sc ~cbr.Ullc':JI1.i baterla,

1'1" ~h: d!cmont,~ilj(;~ coch],~i.lvn~:'lnul~L

I '" sc d;br;m.~t;uJ: n ~clc d,c racnrdarc ale con-

tactului,

:I< Se aducc !;h~ia i~ po~dl,U11 G §i sc seeate. ;:J; Se dcslucc surubul de fixare (I).

'" Se ,3 pa~,il p~ ~,t, i flu t rn oh i l (2) ~i sc trage cmlitaelu I '''i[H'C ifl<1p~d.

:Ii, Se n1fmb;~:di contactu] i~ h),c~~u~ Sill" '" .$C' slr5ng~ ~'Uru!:l'1Jd de fixarc: 0).

,if: Su hran~c,j1zi:

- contactul;

- batcria,

*' Sill 'vcriric;:;i, rum;~iol1a.r!!:mt euntactului,

*' Se m:1lnn~c'l1.a ench i Ia 'V 0 lanul u i fi ornamental contactu I u L

INL,OCUIR,]l, FISE HA'CORUAR,E CO,N'TACT

DEMO,NTAR"R

., S,l: demonlcal':,~: CO,l:ill;Jctul de pc auteturism, '* S~ aducc chda 'ill pl)zi'!ia "St" ~i sc sccate.

II! S'!; dcmonilc.a:l;~. ~lJ rubu nle de fixarc a ghid,illjului. p.c:lild I.I.~ b h) C2U'C.

,.. 5c dcmoM~alii l'is:ck: de raeordare,

. - _. ~ II .

REMONTAR..E

;~ Soc mnf!'[..:a~Ji l1~cI:c de racnrdare .

• So monlc,il1.a. ,ghLdajul 'P(HiiIC~ de hlocare,

., Sc slli'~,ng ~urll.bu,rih: d,e rh,i.if'c aghidajuJui penel Id i:: 'b ~~) C:lU'C •

,. Scmontca.1.i co.nUn:tuJ de pe ,aJulollurism. ., Sclitcfin(;~ rUiii.CnU~a,w~a conliilll!;'tilirlui

)' C. '1'1 III A. ''''[ -I' N° f 'II' J.'~ I. Ij~ C," r 'H ,IE c ....

~ .... ~ '" I, .1,.....:. 11",1, .~..! r· JJJ ... ' oS... ['L II

C 31'

~Jl~ ~H) N T A H E - R, E M 0 N r A. tH! B l (] ceo M. A N U A L U ~t:I N 1

I

,

UEMONTAR.E

l

* S,~ d'(;hmn~(;aI.J :bJl~ri<!l.

'to 5c tic m~)IHc<lZ ii se m i cuch iii /,I, if! Ie r iua r iia, I,'ulmHih.li,

., S~ talc ~oli~rld de plustle. ., St: dcbnlfl:!fca:;di.:

~ ITIILIJU t1~ Jacord.';tll"c;,

- Jircte ilfbta.lc '1;0 p,juXi:'Ii1;

• , Jiral d~ aUmC'Rt,aN ,1;11 upar.ulcl.ur j~dii.;!.Iitnurc (.ap!l. Idei) .

.. Se dm.;Ja'~' ~ullli,bl!liiil!J d~ .rh:,'Ii:~~. i:'ll,m;III,lu,j, d~ '1;'IUlutrud!l It!miJil i de ,pc coloana '\i'ohnm.J:!II1

,. SIC dcm~):n~~i!.lJ blucul.

"" Sc ;;I,r Jog ~url.lbl.l'i'j le de fi,;u'If·e. ,., 5~' III, tlfl~,c:a7Ji:-

- fi:rl!lJ d,~ alimcntare am aplar:uclor IndicalmH'C' [ulei, ap;),~

~ nn:.lt! Jixate (;!!I: pil!di~i; om, III fa, d'~ raC()ftliarc ..

" S'C "':;J,~a ,1i1];;.ltun~bi.ll1 de fin: CIJ un eeller de 'Iio ~ilISl ic !lOIU •

,." .

• Se branteaZ3 baled a.

•• SiI! 1"l'.:llIi fik:ii; rlu'n:~,iol~,are;!l bloculul c~maililda

lum~f:Ii.

,*1 SI! mon h: 0.7..3 scm koch n" mn f'Clhnwit

ECUIl-AMEN'f ,ELLECTKIC

[U~.MONIARE - REM.ONTARE COMUTATOR SI!MNAL.IZ.A,RE

I

OEM,ON1'ARE

" S~ dcb:mn~clI,l,a batcria.

~ Se dernenteaz .. i semlcochlla if1ll:~li'itl'mi'i, I1,lfIohumluii. '* Sc t~i~C colh::wl!i:1 de J1hl~l,k.

'* Soc tlcbranscu,;t mula de raconlarc.

- 1- --

t Se t1CS.r:H': ~l.Ul'!d)luilc de ttUfC a ,conu!ll!do,l"t:llul de senmaliza re pc 'C(l loa lila vul:u'H"'lu~.

'* Se l1,emonl,cazi comll,lalorut

... Se mOlilcali cornutaiorul.

~: Se :s'!~'afl.g, ¥uru.burHc dt.:: illixall'c.

;j; Se Ibr~,IJIs:cadmufa de ral.'1Jr,t1Zln'!.

- - - f

* Sc h.:ag,ii m~mInC'h,i,lI] de nrc: 'cu lin 'col ier dc' p]a.~'!ic nou .

... Sc bra,!ll,~ca1.;~ b;)l.l~ ria.,

'* Se vcri neil ~unc!iiomm;::li l!.:omlil~.a~lH'U~'l!li die scmn,B! llzarc,

,. Se mOillllea:di semicochila i!1rCf~(]I:ui a vulanuluk

'V:BR1,FlCARE MA'NOCONTA'CT

PCIIl,iI..fIJi\l'crifi.ca ea m:1li1.oconh.lic'LuhLi CSlc nccesar:

~ ~i~ . ~

. 0 S !.HS a iIlJiC aer ,com tu'am in;

.• ' I.!n manomctru U - ] bar;

- 0 lam p5 contro I-

Sc rO,3!~[;UJ.a1.i1 UI1 munta] cl(mrorrn sehem .j. ICilild:H~rulc:iI!1 e tnchi:Ji; ia,';',pa de COIi'!~ lm.1 trebuie d ric ilIprmnd. Oad tampa ml S:C' apriJjl.de ,s!: 1ft I,Q'elicfl'c manoconl.alchl,"-

eli,ottl 5C' die schiii de: 3JCTI.I: ~ ~ ii pre si,IlII'I1ca dc:pli~c'~lC 0',4 b.ari't Ism Ir~ de: ;co n h'o,1 ~rclbllllll it: ~r S't: stin,S. D.aca, Iampa nu se ~'i!ll'c sa'll se s'li,nge meet sewl1i,l,ocu lC ~~I~ m ::!I:nOCo,iIi ~,~c I,U, II.

E CHI I- A '-,II E _' TEL E ' r .R I. C

C39

T

Pc Ii t ru Y ~ ri fi i,; iL rea Ie rm~)·q;un.t,tt; r~ I.J lul e stcne ec S .• rr: ~ n '('~1iI v fi cu u lei;

- 1I1lJ tctr.fll1lomcl.r'I' 0 - 20,0 g.rd. 'e;

- II' blur~ centrn]:

- '0 sUI'sa de rl:5Idur5.

Sc n;!"d]/.~.a1.~ un. monta] ,cl'ln.~o.rm sehemel, Ciind temperatura lith idului este scaz!l!lla. ilam:p.3. u,1i: conl.wil. tn:bl,l.i ~;l Jie ''il~ns~. lDacil. lampa cstc aprilui, sc in:~o'l!lh;:~Lc tcrmocomacurl.

S,~ indl{'.c~rtrt: lil~:hhJlll,l.l d~.n t:uvi. Cffind I[c:mp·c.r.~~.~m IliIChi.diJ~.t1i ~jlllllng,c hll temperatura de ~lJpliln; a It'!rU':rH)rt.:'~]!n'[~I.c~.liI.h.d. hJJnl.ra de control '1.IIn.::bumc: ~a ,'ie ilJ:lni!1d.~" UilcJl II.amDa ~:1!1. "~)C O1.prim,drc.:. $13 rflhlc'~ic~IC terrnoeontactu L Trt:mpcfaU.lirU. de clII~~arc ~~lc: !'lli~rc;a'I.~ pecorpul lcrm.Orc:onlll.C;·mhti.

Temperatura de cUiplare: [glr. q

11 S +1 ~5 gr.

110S +1-· 5 gr.

J ermeeeneaet

C40

,E C' H II,)) A ~I E N T E LE c T RIC

I

'T

Pen mrlDl '~I u r i liic.u1.: it it.'~:rmm;'l}l:JI:lChgJ IJ i G. M. V. c st o nece Sill r: ~ u ICU"~ en liiChjd~

~ UIII lcrmumctru 0- 200grd.C; - u la.l11lpi de central;

- o sn::rsii de dldu riI.

Se rc:~lli:f.ca.di I:In mOlntaj corrferm sch,em,eL Call;d h~mp~!"~hHa este !idizlIIla, lampa (J:u eontrcl I,r;cbllj,c: siI. 1,1c slim.5. Uacli. lam,pa este apri~d. se tl]l.ucl!Jh':~lC tcrmocontacurl.

Se '~J:1~iii]:r.c~i,cl.~.ehhhill din (';lIIV~" 'Cilind Ihl:'ml}i,';fahlfol U,ehlidu:lui a!ju.lJ,gc hi Il.emp'~I!lt'l,Uri!l, d~ c~l.IiPla.l'(l <lJ h;~:mO(:Ulllllc:ll.!Lh.l:i, lam pa de ,cu III rul trehuie sa S~ ~p,r:imliL Se ra,cc~,[c mrcpLa~ HcMdul., l.ampa In::bl!ic ,~ii rumina, :a'pri,l'iII~ii prlini hi ilIlin,serel!l! le01pClraUl!rH, de deeuplare.

Da.ci lampa IilIU se aprinde la Ilcm.p,cralofQ. de cl!l'p~a.re Sail! rama.fHl aprins,ij, ~J dup,ii. sc:'iiiden:1 'ULl m:pt:ral u rl i S l!Ii b',3.~,l}arc:m de dec 1m pI arm. se V a in I (l cu i ~,l.'fnU~COMlbIiCUI, L

Tern peratu ra de t:l:.!.ip lure este 'm area [ii pc C orpu I 'lC r:m O'Cllll'l'Uactu 11.1 i.

Termocom;act

.

CtM.V.

T'B:mpelraILLIra de cupl,illre [' e]

Tempe'rntuwa de I declJpl.;ue ( 1]1

C 41

'" Se 'u~eh! ~III ~'L:alii h:!lcria,

~, S l: S ~:n'Ll'u ag.i' a II,";. d~ n x ;~r~ de I il~ etHCI-'lll ru I r,~j!", ,~, SC lkmonku:i ~llnj bu ~ curcctoru III i de Jar .

. ' S;.; dchran, .. t;u:t.ii mutclc U~ riH.;qrd!!rc far xi ele-

- .!' - - 11-

~Ilcm. :-it' rn II ;1m i/,J.n.::.

,~ Soc impinge dk~IITK'nLlj I' '''plic sprc irmimc.

* Se inre.mJw.' prin PI'CS:I.n; ~lJrubur:i Ie de r(;~b c In :I,m.: a~u rile h IUt;lliI.!illl i. ~~rH ic (rd.n il1L1Il i ngerca sprc com I':l. l~ml:flllu] motur a h lueu lui optic).

'" S~ mnnlc:il.a ;~urUihl.ll, corcctorulu i lire 1'<Jr.

l~ S~ a:s~,g1lJ ri ~iLl[ub~! t:orl'!t>lOflW~IUJ i de [~Ir I~U ajuturu] agrufe] lie Jixarc,

:tI Se IU:JIdl:il,~t:;jl.a hntcria,

* ,s'c: rc~ k~I.!i. I:':tru L

II

.i->:

INLOCU:UlE BEClHU INl.OC U UlE D,EC F'AI

DEMONTARE

'*- S~ dc:b,r.m~ca ...... ~ !,;on~clf~lml (0. • Se ~coaltc p:mtcC-l.mr'lII,(2).

$ Se c~~bi,:rCal:a areurite,

'" Se 'ill1llm;;:~icsLc beeu L

.. - ~I -

REMONTAR,i,·

~

I,. L.OCUIKE B.i,C S,IMNALIZARE FA'TA

*' Sc d'l:'b:mfll~'Cal:ii riiii!J'lc.

·'Sc r~rh.l~Ul r01.ctu ,(3} •. du.pii. ';JiflJ sc st.,;()'~II.c r(tlfOllg,C,). • Su i'nWOl:6.icdc becu L

- - - - - - 11

C42

I~ C IIlll A. ,M, I-~ .N TEL E C T RIC

IN'l.OCUHtE IE'C S,lE:M'NALI:ZA ItE SE)ATE",PQl,ITU1!, s~ro~) IrR.A. N 4.

'* SI(;: ilcnmn,lrCtll',U prn1ecloi'ul prin :iilh.:riurul :ru~l,hri,gajudhJ!L

'*, Se Jc.~pri,nde cireultul irn,prinmil pc care sunl [1xah:: du[ii!tc.

I .. Se :lj,cUOlh: ~~ sc inmUt::iU ic;\j,c b~C1!li1 iUS" _, .: Mnnl..iru in urdinc invc,ii:sa.

'. N L.O' 'e U I U I? liP IIi'C L-' A 11 n i 'P\i U :1,;11. n

.1 " . ." I: .- 'IlJ' J A ,If!, ID ~ - -. .. I 'I' .!l1t fI., f'" _', H'f,1 A !A.

'* .s~t!c.m.ulral:c~l:r.ii. lamps.

i!< Sc inbcuiu~lC becul ani.

* Mml,iaf~ In nrdine i:n.vcniiL

IlKGL,lll FAR,URI,

AlIl,l)'I,lIl:isMcJe niu,;ia SIIHI~" ,e;chi:pnh': !;!.I do !!J~, r arur i.

.Rcgbl'!:;:~~ r,fllvurUIU 51; c:\cculli;'n lU'mi· IO,if~l~ IctHH.I'i'lii:

,~ ,i!lUlln'lllJl~!'imU 1!II~Cl.al 'rc 0 :S,II pnfa:lai 9(h!';'~nht~a: - IlUli~):l!!:.ui!inill1~. go.11 (,r,1i,ri sarcind ~au 1P!:A,s~gcr;i la boreO;

~ pneurl umflatu ht Iln:~,hm!.'!il, ,Pirc~,c:rid;,

.. bulmm.'t.d aJ:c: reg I~J diiiil'lm'i~ h~,pn.i'j~i~ "gol" j "lirill ;';'"'1"':,1-""·

'!!,. [g, 11 ~lIilJlJlt!~II __ ·~J!,~'11

ftcgl~ucn :J'!; ,c}ll.:!.:ul.u I~~ am lMpar:P11 S:iP'cci;d pentru :I"~ ~I.~t Jaru rl,

I.cglarc!! En p~.m oritulll!~~, sc rcal,i:t.eu,jl;~. p!rin ilc~LnIiliM~,a 'lI.f~biJrnor A ~w n. (sliiD,g~ rcs,pccti:v d,rc;~ p'l ,aJ,).

K~G,LA,RE,AIN PLAN VE,RTI:C.l,,L UN 1.:NALTlMi)

I

R, 1.1:& I a,relll, ilUli p~a~ vCIT1~~lil'l c!nlJlill~:~.ii 'in iiIIc~iom1,ar(la, ~u.'[IIll.b:lI:hd C.P~i'li1 'hqurubarca ~Ii!i ,e 5[1otu,~

~uminl:lls, coibuur,a. [ll:~IP(:!:::I.iv pr~'1iI d';:~lilrdb.uc SiluH~11 111II,Im:ino61IUt,5.

HECU:RI

Faruri

II

i I'Bec CU dcua t:(JJze c112.~-40.14~~.' soclu cu f,lans,a

I 12V-S5l60W ~ .5t41

Lampi pozitie tau 5,i larnpa numar

La rnpi pozi ti,e spa t,e s.i stop frana

I L3m~j samoa I:izar'e directi~'. I avane fata J spate ; i,21m:p I.

I msrs inapoi ;: lampl csara

i

II

! Bet CU 0 taza ~ 2V-4W, seelu baloneta

SA 15819,

Bee CUi dcua ~a,le 1, 2V~211.5W tip P2S~2 • soctu o3ioneta SA 151 89

Bee C'U a taza 1, 2V-2 ~ W tip2.S-1 , socla baioneta SA 1 5189

I L '"1' _.

:' ampi I: ummare eune acte,

plafoniera I' lbr;lche ta

Bee co 0 faza iI2V-SW tip SOFIT

!NLUCUIRE SD,UA Lrl,'HONU:TRI,tCA

[)'I1MONTAH I:

• SI!J Jd~f~m,~,(!ai;;1 n~k:~~t;t.

* StUd ebr an ~.::;:! 1.;1 I, rru II de ,<I I i me n tare.

Ii So!.: wtcS((:: nJnS~l de I ixarc ,tJ $undc'J in sens

-, .

i n~"'~lrs ;J,CC lur (jt,; e c;,as{U' nie C l:I .~ p:HUJ mat i 'l!' ~ f3 d l;! r!l,La'l i 1;;,

- .

" oS!'\: lra!:;'t.: sprc o:u~ri,or, in sus, sun lb.

R,EMONTAR[

C44

A.RA..N:JA.tt1EN1"UL CA.Bl.AJ IULUl f'E 'CAI~OSF;R~.E D.AClA ~3~[I UERLINA

~ I

A.. C~~b I aj rua. n. C~~b~zJj grcu.

C. C;!hl!OiIj hrh:hcHi.

A. C~lb~flj [~~.~.~., H. C<lJb~aj glfcu.

C. Cabhfji brh:hu:l~,

A. Cahlaj spate.

B. Cahl .. J p~~rUi~ICdi. C C:dd~lj 1,~lr]pi I:U.lIUa,r.

A., Cl.I,hbj H,pa.lc.

11 Cahhj pl"aFuQicf'ii, c. c':dJblj liiulPIW 1I:J1!I11n,ar.

UtA CJ A U,U'1 U KI,Ll '" .A

C 48

ECHIPAMENT ELECTHIC

DACIA 1309

A. Cahlaj spate.

R. Cablaj plafonicrii.

C. Cablaj 15mpi numiir.

E CHI I) A ~I E N TEL E C T RIC

C 49

LEGENDA

1. nate ric
2. Alternator
l Rclcu regulator
4. Dcmaror
.~. Dislrihuilm
6. Bohina
7. Bujii
H. hi 111 ri
~. Lampi ra~a 29. C0l11acLc u~i JO. Contact soc

:1 I. Rcgldc concxiuni 32. Culii at: racordarc ]], Arkhcla clcctricil 34. Stcrgalor hayon

:U. lluminarc curie actc

36. Rclcu cnrnandii spalulor - ~Lcrg5Lor

37. Contact frana mana :1X. SpiiJalor electric

:W. RCl.isten~a climatizarc

43. Transrnipitor nivcl lichid frana

44. Spalalor hayon 45, Contaetor lunda 46.

47. Rclcu lururi

4H. Rclcu cornandii ~lcrgallll'

49. Lunda spate

50. Contactor rncrs inapoi

51. Contactor avaric

52. Rcleu brake

53. Cornandii G.M.V.

54. Tcrnporlzator stcrgiitur parbriz

55. Transmitiitor prcsiunc

56. Transrnitiitor temperatura

57. Conlactor ~lergalor - spa!;11ur 5X. Lampi Iatcralc

I I. Lampi latcralc .~i mcrs ina poi 12. Plalonicrii

I]. Rdeu scrnnalizare

14. Avcrtizor SOI1l)l'

15. Tablou bord

16. Tcrruocontuct

17. Manocontacl

1 X. Transmitiitor nivcl combustibil I~. Stcrgfitor parbriz

20. Motor electric indill.irc

21. Culic ce sigurantc

22. Cornutntor pornire aprindcrc

21 Cornutatur comandii lurnini ~i avertizare

24. Conunator scrnnalizarc dircctic

25. Cornutator ~l!.:rgillor parbriz

26. lluntinurc scrurnierii

27. Comanda climutizare 2X. Contactor slop mccanlc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful