MOTOR ~I PERIFERICE

CUPRINS

ALIMENTARE CARBURANT

INTRERuPEnE c.An.IHlRA\lT 1\1 CAZ DE ~C RAIHI'A DE I:\JECTIE

FILTRU DE 13ENZINA

DEBlT POMPA

PRESICNE DE ALIMENTARE

ALIMENTARE CARBURANT

INTREllUPERE ALIMENTARE MOTOR E7J-A-2/60

Scor

,

Evitarea unui incendiu datorat scurgerilor de carburant, ce pot avea lac in urma unui accident.

FlIl\CTIONARE

Senzorul de soc este situat in compartimentul motor, fiind montat pe coloana amortizor stanga,

in timpul socului bila senzorului ~oc paraseste locasul sau si astfel se realizeaza intreruperea circuitului electric intre releul cornanda pompa electrica benzine si pompa electrica de benzina,

REPliNEREA IN FUNCTIONARE A SE:\'ZORULUI DE ~c

Pentru repunerea In functionare a senzorului soc este suficient sa se apese pe acesta 'in partea superioara, real izandu-se repozitionarea bi lei pe Iocasul ei.

13 - 01

ALIMENTARE CARBURANT MOTOR E7 J-A-2/60

RAMPA DE INJECTIE

ATE,'VTfE!

in mo men t ul desch iderii

circuitului de carburant, se protejeazii cu un tifon proiectia benzinei datorute presiunii reziduale.

DEI\IONTARE

Se debranseaza bateria;

Se dernonteaza filtrul de aer; Se debranseaza:

- conducta 1 de alimentare carburant;

- conducta 3 de retur carburant ;

- conducta 4 a regulatorului de

presiune

Se dernonteaza suruburile de fixare 2 a rampei de injectic;

Se dernonteaza rampa.

Pentru a demonta un injector, retrage]i clema 5 apoi trageti injectorul.

13 - 02

RE,\IONTARE

Inlocuili garniturile torice de la baza injectoarelor (dad. injectorul a fast dernontat) si garnitura de la capul injectorului.

Pentru ca racordurile de alirnentare si retur benzina sa fie coreet cuplate, trebuie sa se auda un "die" in momentul cuplarii.

Pentru restul operatiilor de remontare se procedeaza in sens invers dernontarii.

@]

ALIMENTARE CARBURANT

MOTOR E7J-A-2/60

FILTRU DE BENZINA

A .\1 PI.ASARE

Filtrul de benzina este rnontat sub vehicul, in fata rezervorului de benzina,

INLoclIlRE

Se recomanda inlocuirea filtrului de benzina la orice revizie generals sau la maxim 20.000 krn.

ATENTI£!

in timpul deschiderii circuitului de earburant se protejeazii cu tifon proiectia de benzinii datoratii presiunii reziduale.

DEl\'IONTARE

lnaintea oricarei dernontari, preveniti scurgerea de carburant. Se apasa pe clemele 1 ~i se decupleaza racordurile rapide,

Se desface surubul 3 si se demontcaza filtrul de benzina,

REMONTARE

Respectati sensul de curgere al carburantului (indicat printr-o sageata pe filtru). Rebransati racordurile rapide cu mana (prin apasare).

Se asigura 0 cuplare corecta a racordurilor rapide (trebuie sa s~ auda un "clic" in momentul cuplarii).

13 - 03

MOTOR E7 J-A-2/60

ALIMENTARE CARBURANT

DEBIT POMPA

DISPOZITIVE SP£CIAU:

Cleste pentru acorduri "cue"

Se recornanda controlul debitului pompei de carburant prin furtunul de retur carburant bransat pe ansamblul pornpa ~ transmitator nivel,

IMPORTANT!

in timpul acestor operaiii este obligatoriu:

- sa nu se fumeze ~i sa nu se apropie obiecte incandescente la loeul de muncd;

- sa se protejeze de proiectiile de benzina datorate presiunii reziduale ramose in c analiz atil in timpul demontarii acestora.

CONTROL DEBIT 1'0.\11'.4.

Se debranseaza canalizatia de retur 1 a carb urantul u i;

Se branseaza pe racord un furtun al carui capat se introduce intr-un vas gradat, de la 0 la 2000 ml.

Se sunteaza bornele 3 si 5 ale releului H al pornpei de benzina (situat In cutia cu sigurante din cornpartimentul motor). tntr-uominut, debitul pornpei trebuie sa fie de minimum 1,3 I la 0 tensiunea de 12 V.

S4 ~--iJ U ~
_. »->:
.s->
Sl ~_-J.- E In~
I I ,
I .. _-_jJJ L_j
. ____
I S3 ==--tU I I
i
I ~.J
I S6
,
I »>:
Ss 1t~J~
S2 Daca debitul nu este corect, se verifica tensiunea de aliment are a pompei (debited scade ell aproximati v 10°;;1 pentru 0 cad ere de tensiune de 1 V).

13 - 04

[0'

ALIMENTARE CARBURANT

MOTOR E7J-A-2/60

PRESIUNE DE ALIMENTARE

CONTROL PRESIUNE DE ALIMENTARE

D ISPOZIVE SI'ECIALE

MOT 1311- 01 Trusa de control presiune benzina MOT 1311- 04 Racord J

MOT 1311- 06 Dispozitiv pentru demontare racordu ri

,

ATEN7'JE!

Atunci cdnd se deschide circuitul de carburant, se protejeaza cu un tifon de proiectiile de benzina datorate presiunii reziduale.

Se sunteaza bornele 3 si 5 a releu.lui pompei de carburant H situat in cutia eu sigurante fuzibile motor.

Se demonteaza filtrul de aer;

Se debranseaza furtunul de alimentare carburant;

Se branseaza. racordul de derivatie MOT 1311-04 pe rarnpa, apoi se rebranseaza canalizatia de alimentare eu carburant 1a racord.

t ":oJ

r ... _. J

MOT.1311"04

Presiunea trebuie sa fie de 3 + /- 0,2 bar. Aplicand 0 depresiune de 500 mbar, pe regulatorul de presi une, pres i unea carburantului trebuie sa fie de 2,5 +/- 0,2 bar.

Se monteaza manometrul 0-; lObar ca si furtunu1 flexibil MOT 1311 - 01.

13 - 05

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful