You are on page 1of 5

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model ‘van Gelder’
Student(e)
Lisa van de Ven
Mentor
Monique van Kuijk
Klas
1B
Datum
19-3
Stageschool Mariaschool
Groep
7
Plaats
Bladel
Aantal lln 20
Vak- vormingsgebied: Muziek
Speelwerkthema / onderwerp: luisteren, zingen en zelf begeleiden.
Persoonlijk leerdoel:
 Canon zingen op de juiste manier aanleren aan de kinderen, zodat ze het na deze les begrijpen.
- Uitleggen wat het inhoud.
- Uit laten oefenen door de kinderen.
 Orde houden.
Lesdoel(en):

De kinderen kunnen aan het eind van de les zichzelf begeleiden bij
het zingen van het lied door gebruik te maken van hun eigen
lichaam.
- De kinderen gebruiken de juiste ritmes.
 De kinderen begrijpen aan het eind van de les het begrip canon.
- De kinderen kunnen in canon het lied ‘I like the flowers’ zingen.
Kerndoel 54:
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken,
om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te
communiceren.

Evaluatie van lesdoelen:
 Ik ga dit met ze oefenen en laat ze een keer het lied zingen met het begeleiden.
Op deze manier kan ik controleren of ze het begrepen hebben.
 Ik ga op deze manier controleren of ze het op deze manier kunnen zingen door
het met ze uit te proberen.

Beginsituatie:
De kinderen krijgen bijna nooit op deze manier muziekles. Ik durf dus ook niet echt in te schatten of ze dit leuk zullen vinden.
Wel zal dit iets kunnen veranderen aan de orde in de klas. Daardoor is het ook een leerdoel voor mij.
Didactisch:
Voorkennis: de kinderen krijgen iedere week muziekles van de methode van Benny Vreden. Daardoor denk ik dat de kinderen onbekend zijn met dit liedje en de manier
van lesgeven. Wel durven de kinderen te zingen en hebben daar plezier in.
Betrokkenheid: Doordat dit soort les nieuw voor de kinderen is en de kinderen zelf ook wat anders te doen krijgen dan alleen zingen en luisteren denk ik dat ik een
grote betrokkenheid kan creëren. Ik gebruik ook het stappenplan van oriënteren, luisteren, zingen, begeleiden, verdiepen.
Actualiteit: de kinderen zingen iedere week liedjes met muziekles.
Pedagogisch:
Bij het op volgorde leggen van de plaatjes denk ik dat de kinderen goed samen zullen werken. Op andere momenten verloopt dit ook altijd goed.
Het idee voor deze les kwam van deze site.
http://mim-ewd.prod.expando.nl/leer/7-13-i-like-the-flowers/zingen
Lesverloop
Tijd
Inleiding
3 min.

Leerinhoud Didactische handelingen
Leraar 
Inleiding
- Ik vertel wat we gaan doen.
Oriënteren
- Ik laat het liedje een keer horen en laat
de kinderen vertellen waar het liedje
over gaat.

Leeractiviteit
 leergedrag leerling(en)
- De kinderen luisteren naar mij en naar het liedje.
- De kinderen geven antwoord geven op de vraag
waar het liedje over gaat.

Materialen / Organisatie
Digibord.

Kern

Luisteren
Zingen
Begeleiden

-

-

-

-

We gaan het liedje even goed
luisteren.
Ik laat de kinderen opstaan bij iedere
‘like’ in het liedje.
Ik geef de kinderen 6 plaatjes van
woorden die voorkomen in het liedje.
Deze 6 plaatjes zijn voor ieder
tafelgroepje. Deze plaatjes laat ik de
kinderen op volgorde leggen door te
overleggen met het team en te luisteren
naar het liedje ‘i like the flowers’.
Ik laat het liedje nog een keer horen.
En laat de kinderen het liedje een keer
zingen terwijl ik mee zing.
Ik laat de kinderen luisteren naar het
ritme van het lied.
We gaan de begeleidingsstappen even
doornemen met de hele klas. Daarna
geef ik de groepjes een aparte
opdracht.
Daarbij geef ik twee groepjes de taak
om te stampen op tel 1 en 3 van de 4
kwarts maat. Op de maat van de
muziek. (stamp rust stamp rust)
Daarbij geef ik 1 groepje de taak om te
klappen op tel 2 een keer en 4 twee
keer (rust klap rust klap klap)
Daarbij geef ik 2 groepjes de taak om
op de bovenbenen te slaan. Op tel 1
2en 3 4 – 1 2 3….
( klap klap- klap klap klap. – klap klap
klap….)

-

De kinderen luisteren naar het liedje.
Digibord
De kinderen staan op bij iedere keer als ze het
Afbeeldingen
woordje ‘like’ horen in het liedje.
De kinderen leggen de 6 plaatjes op de juiste
volgorde door te overleggen met hun team en te
luisteren naar het liedje ‘i like the flowers’.
De kinderen luisteren naar het liedje en zingen mee.
De kinderen luisteren naar het lied en doen mee
terwijl we het ritme aangeven op deze manier:

Slot

Zingen/
verdiepen

-

Wanneer dit goed gaat ga ik het
hebben over canon zingen.
Ik vraag of de kinderen weten wat dat
is.
Daarna deel ik de groep in twee
groepen en geef ik aan wanneer te
beginnen.

-

De kinderen geven antwoord op de vraag of ze
weten wat canon zingen is.
Daarna luisteren ze naar mijn uitleg
Daarna zingen de kinderen dit lied in canon.

Persoonlijke reflectie

Feedback mentor (inclusief handtekening)
Datum: