You are on page 1of 7

-Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo EindhovenBron: Didactisch model ‘van Gelder’

Student(e)
Joël Spikmans
Mentor
Sanne Becker
Klas
PEHVC15
Datum
Stageschool BS De Branding
Groep
6
Plaats
Geldrop
Aantal lln 28
Vak- vormingsgebied: Taal
Speelwerkthema / onderwerp: Stellen
Persoonlijk leerdoel:
Ik pas in de grote groep effectieve leraar communicatie toe dit doe ik door met name grote gebaren te gebruiken, stem wisseling, mimiek toe te passen,
lichaamshouding, oogcontact, positie in de groep te verbeteren.
Ik richt de leeromgeving zodanig in dat ik kan werken met zowel kleine als gehele groep dit doe ik door af te wisselen in mijn lesaanbod en eigen materialen klaar te
leggen in de les.
Ik ga consequent te werk en houd de orde in de klas dat doe ik door de regels duidelijk te benoemen voor en in de les.

Lesdoel(en):
Productdoelen:
- De leerlingen hebben aan het einde van de les een krantenartikel
geschreven.
- De leerlingen hebben aan het einde van de les een tekst
geschreven met daarin de 5 W’s (wie, wat, waar, wanneer,
waarom).
- De leerlingen hebben aan het einde van de les de tot nu toe
geleerde spellingsregels toegepast in hun artikel.
- De leerlingen hebben aan het einde van de les een passende titel
voor hun artikel bedacht.
Procesdoelen:
Aan het eind van deze periode wil ik van de klas nog een groter geheel
maken, en de groepjesvorming verminderen.
Aan het eind van deze periode wil ik de zelfstandigheid van de leerlingen
verhogen zowel tijdens werken en instructie.
-

Kerndoel 5: De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te
schrijven met verschillende functies: informeren, instrueren, overtuigen
of plezier verschaffen.
Leerlijn:
Aandacht voor spelling en interpunctie
Alinea's, titels en kopjes

Evaluatie van lesdoelen:
Ik evalueer de lesdoelen door aan het einde van de les een aantal verhalen voor te laten
lezen en door de werkjes na te kijken op interpunctie en hoofdlettergebruik.
Ik vraag hoe de samenwerking verliep.

Beginsituatie:
Pedagogisch:
De klas (groep 6) bestaat uit 23 meiden en 5 jongens. Het grote aantal meiden (23) in de klas zorgt ervoor dat de verhouding tussen jongens en meiden nu te groot is.
Dit zorgt voor weinig aansluiting van de jongens, en zijn soms moeilijkheden onder de meiden. Belangrijk om de stoorzenders uit elkaar te houden met de
groepsindeling. Twee leerlingen behoren niet volledig tot de groep dat bleek na afname van het sociogram. Het is daarom van essentiële zaak deze 2 leerlingen erbij te
betrekken doormiddel van groepswerk.
Didactisch:
Voorkennis- en kunde:
De leerlingen hebben vaker een verhaal geschreven: ze weten wat het inhoud. Ik verwacht dat de meeste leerlingen begrijpen hoe een krantenartikel eruit ziet, en
waar ze krantenartikelen kunnen vinden.
Ik verwacht dat de meeste leerlingen de spellingsregels rondom interpunctie en hoofdletter gebruik kennen. Tijdens de taallessen is het gebruik van interpunctie
aangeleerd en is hiermee geoefend.
Betrokkenheid:
Actualiteit:
De leerlingen krijgen krantenartikelen van afgelopen jaar te zien met betrekking tot hun basisschool of tot Geldrop.
Bekendheid met in te zetten materialen:
De leerlingen zijn bekend met het schrijven van een verhaal en het maken van een bijpassende tekening.

Lesverloop
Tijd
+/- 10 min

+/- 45 min

Leerinhoud Didactische handelingen
Leraar 
Introductie
- Ik stel de leerlingen een aantal
en uitleg
introducerende vragen:
opdracht
Hebben jullie thuis de krant? Wie leest er
de krant? Lees je zelf wel eens de krant?
Welke kranten ken je? Waaraan kun je een
krantenartikel herkennen?
- Ik schrijf de antwoorden van de leerlingen
in een woordspin op het bord.
- Ik laat de leerlingen een aantal
krantenartikelen zien, die betrekking
hebben op basisschool De Branding, op
Geldrop of op Eindhoven.
- Ik vertel dat de leerlingen zelf een
krantenartikel gaan schrijven.
Jullie gaan een eigen krantenartikel
schrijven. Je mag een waargebeurd of een
verzonnen verhaal schrijven. Hierbij let je
op het gebruik van hoofdletters en
interpunctie, wat we vorige lessen hebben
geoefend. Bij het schrijven van het artikel
houd je rekening met de 5 W’s (wie, wat,
waar, wanneer, waarom).
- Ik vertel wat de 5 W’s inhouden en schrijf
dit op het bord.
Uitleg
- Ik herhaal kort de spellingsregels wat
spellingsreg
betreft hoofdlettergebruik en interpunctie.
els, maken
- Ik leg uit wat een alinea is.
van het
- Ik deel schrijfblaadjes uit.
krantenartik - Ik loop tijdens het werken rond om
el
leerlingen met vragen te helpen.

Leeractiviteit
 leergedrag leerling(en)
- De leerlingen beantwoorden gezamenlijk mijn vragen.
- De leerlingen bekijken de woordspin die ontstaat aan
de hand van de gegeven antwoorden.
- De leerlingen bekijken de krantenartikelen.
- De leerlingen luisteren naar mijn uitleg.

Materialen / Organisatie
-

Digibord
Krantenartikelen

-

-

Digibord
Krantenartikelen
Pen
Schrijfpapier
Tekenpapier
Stiften
Kleurpotloden

-

De leerlingen schrijven een krantenartikel, met behulp
van de 5 W’s.
De leerlingen letten tijdens het schrijven op het gebruik
van hoofdletters en interpunctie.
De leerlingen bedenken een titel voor hun artikel.
De leerlingen die vroeg klaar zijn, mogen een tekening
gaan maken die past bij hun artikel.

+/- 10 min

Evaluatie les -

-

Ik vraag een aantal leerlingen hun verhaal en krantenartikel voor de klas te
presenteren.
Ik vraag de leerlingen hier een reactie op te
geven: ze beoordelen elkaars werk. Ik
benadruk hierbij dat de leerlingen een
positieve feedback moeten geven.
Ik vraag de leerlingen te herhalen wat we
precies gedaan hebben en evalueer hierbij
de opdracht:
Wat hebben we vandaag gedaan? Wat
hebben jullie geleerd? Hoe vond je het?
Heb je iets geleerd?

Een aantal leerlingen presenteren hun verhaal voor de
klas.
De leerlingen beoordelen elkaars werk door positieve
feedback te geven.
De leerlingen evalueren de les door antwoord te geven
op mijn vragen.

-

Krantenartikel

Krantenartikelen:
 http://www.ed.nl/regio/eindhoven/eindhovens-g-hockeyteam-krijgt-training-van-beste-hockeyer-ter-wereld-1.5909182

Eindhovens G-Hockeyteam krijgt training van beste hockeyer ter wereld

http://www.ed.nl/regio/geldrop-e-o/geldrop-mierlo/brandje-in-aula-basisschool-geldrop-1.4418469

Brandje in aula basisschool Geldrop

http://www.ed.nl/regio/geldrop-e-o/geldrop-mierlo/fusieschool-coevering-geldrop-heet-de-branding-1.1619755

Fusieschool Coevering Geldrop heet De Branding

http://www.bd.nl/regio/brabant/twee-verdachten-opgepakt-in-geldrop-voor-illegaal-bijvullen-brandstoftank-1.5096397

Twee verdachten opgepakt in Geldrop voor illegaal bijvullen brandstoftank

Persoonlijke reflectie

Feedback mentor (inclusief handtekening)
Datum: