Polieleu, stihuri alese, glas T


prelucrat de Nanu Virgil Ioan după mai mulţi autori
 ]A
R o o bi i Dom nu u lu u ui A li lu u u i i
'  !
i i a lă u da a a aţi nu u u u u me e le e
 !S A ' ' 
Dom nu u lu ui lă u daţi slu ji to o ori pe Do o o om nu u u
 ' '
u u ul A a a li i i lu u u i i i a.
 ] '
C ă e eu a am cu u u u no o o os cut
 
că e ma a re e Do o om nu ul şi Dom nul no o o
' A !S A ' '   '
os tru pes te toţi du u um ne ze e e e i i i i i ii
'
A a a li i i lu u u i i i a.
  !S
D oa am ne nu me le Tă ău e e es te î î în vea
 
ac şi po me ni i rea a a Ta în nea amşi în nea a am
A  '
A li i lu u u i i i i a.
 !S 
B i ne es te e cu vâ ân tat Domnu ul din Si i i o on
 
Cel ce lo cu ie e e e eş te în I e ru sa li i
A  '
im A li i lu u u i i i i a.
1
www.stavropoleos.ro
Polieleu, stihuri alese, glas T, tradiţional


 !S
M ăr tu ri si ţi vă Dom nu lui că es te bu u un A
'
li lu i a că în veac es te mi la Lu ui A li lu u i i

a.
 !S
C u mâ nă ta re şi cu braţ î na a alt A li lu
'
i a că în veac es te mi la Lu ui A li lu u i i a.
 !S
Ş i ne-a iz bă vit pe noi de vrăj ma şii no ştri i i A
'
li lu i a că în veac es te mi la Lu ui A li lu u i i

a.
 !S
M ăr tu ri si ţi vă Dum ne ze u lui ce re e esc A
'
li lu i a că în veac es te mi la Lu ui A li lu u i i

a.
2
www.stavropoleos.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful