You are on page 1of 2

FIȘĂ TEHNICĂ

PIPES FOR LIFE

Cămine de inspecție pentru canalizare
PRO 630
Producător: Pipelife Hungaria Muanyagipari Kft
Norme de referință: EN 13598-2; EN 14982; EN 14396; ISO 9969; EN 14830
Materie primă: PP (polipropilenă)
Agrement tehnic: 017-05/2343-2014

Cămin de inspecție construit dintr-o bază prefabricată cu conexiuni și canale de scurgere (chinetă) și tub riser riflat,
asamblat cu inel de etanșare
COMPONENȚA CĂMINULUI PRO 630
Bază cămin

În configurații geometrice conform tabelului

Piesă înălțare (riser)

Tub riser DW / SW 630 PP

Garnitură de etanșare

EPDM

Alternativ

Piesă telescop + garnitură
CONFIGURAȚII STANDARD PENTRU BAZĂ
160

200

250

315

400

0-90

x

x

-

-

-

0-135

x

x

-

-

-

0-180

x

x

x

x

x

T

x

x

x

x

-

x

X

x

x

x

-

Pentru alte configurații consultați catalogul PRO
CARACTERISTICI
Instalare
Rigiditate inelară
Rezistență
Îmbinare

La adâncimi de până la 6000 mm în condiții de pânză freatică ridicată
SN 2 KN/m², conform EN 14982-2
Fără deformații până la o presiune de -0,3 bar
Executată cu garnituri EPDM

Descărcare de sarcină

Căminele pot fi montate cu o piesă telescopică ce are dublu rol:
- Adaptarea înălțimii căminului in situ
- Protejarea corpului căminului la sarcinile de trafic, acestea fiind preluate de către gulerul de beton
și terenul adiacent căminului

Racordare cu deviații

Mufa dublă PVC permite deviații de +/- 7,5º la racordare

Garanție

10 ani, acordată de producător

www.pipelife.ro

PIPES FOR LIFE

DATA SHEET

Inspection chambers for sewerage
PRO 630
Manufacturer: Pipelife Hungaria Muanyagipari Kft
Reference norm: EN 13598-2; EN 14982; EN 14396; ISO 9969; EN 14830
Raw material: PP (polypropylene)
Technical certificate: 017-05/2343-2014

Inspection chamber assembled from a premolded base (with connections and flow channels) and a corrugated pipe riser
joined by an EPDM sealing ring to the base
PRO 630 INSPECTION CHAMBER COMPONENTS
Inspection chamber base

Configurations according to the table

Elevation piece (riser)

DW / SW 630 PP riser tube

Gasket

EPDM

Second option

Telescope piece + gasket
STANDARD BASE CONFIGURATION
160

200

250

315

400

0-90

x

x

-

-

-

0-135

x

x

-

-

-

0-180

x

x

x

x

x

T

x

x

x

x

-

x

X

x

x

x

-

For unlisted configurations, look in PRO catalogue
CHARACTERISTICS
Installation
Ring stiffnes
Resistance
Jointing
Discharge

Connection with deviations
Warranty

At depths of up to 6000 mm in high groundwater conditions
SN 2 KN/m², according to EN 14982-2
Without deformations up to a pressure of -0,3 bar
EPDM gaskets
Inspection chambers can be installed with a telescope piece wich has a double role:
- in situ height adjustment
- protects the main body against traffic loads, which are beared by the concrete collar and the soil
around the manhole
The PVC double socket allows deviations of +/- 7,5º at the connection point
10 years, offered by manufacturer

www.pipelife.ro