You are on page 1of 2

Nguyên tắc nuôi dạy con ngoan thông minh từ

nhỏ theo kiểu người Nháºt
Khi bé ở giai đoạn từ 1 đến 2 tuổi (và trở lên) hầu hết các bé đều đã
biết nổi giáºn. Hẳn các báºc cha mẹ sẽ khó xá» khi phải đối mặt với thái
độ nà y đặc biệt là ở nơi công cộng.
Vừa mềm mỏng vừa cứng rắn
Nguyên tắc nuôi dạy con ngoan thông minh từ nhỏ theo kiểu người Nháºt phần 2

Nhắc lại lời bé và sau đó chuyển hướng cuộc trò chuyện: Đã đến giờ
đi ngủ nhưng con đòi đi công viên chơi. Bạn không cần phải nói : ”Giờ
không phải lúc”, lặp lại lời của bé và chuyển hướng sự chú ý của
bé sang chuyện khác.
Và dụ, bạn có thể nói : “Con muốn đi chÆ¡i công viên hả ? Con có nhớ cáºu
bé con chÆ¡i cùng lúc chiều không ?” Với cách nà y, bạn vẫn đang đề cáºp
tới công viên nhÆ°ng theo chiều hướng khác và tránh được cÆ¡n giáºn dỗi
của bé.
Mang theo đồ chơi: khi bé cáu gắt lúc đang tắm thì hãy gợi ý bé mang theo
đồ chÆ¡i bồn tắm. Viêc nà y giúp bé vui vẻ hÆ¡n và tránh là m bé nổi giáºn.
Vạch ra các quy định cho bé: Thỉnh thoảng bạn cần phải chỉ ra các quy tắc
rõ rà ng nhÆ° : Không mang truyện và bồn tắm, không mang già y lên giường vÃ
không được nghịch nữ trang của mẹ…
Phân tán sự chú ý của bé: nếu con bắt đầu nhõng nhẽo khi phải rời
khỏi sân chơi, hãy tìm thứ khác có thể thu hút sự chú ý của bé. Khi gần
đến giờ về và bạn thấy ai đó đang dắt chó đi dạo thì hãy nói với bé
rằng : “Hai mẹ con mình sang chà o cún con bên kia nhé”. Lúc nà y bạn có thể
rời khỏi sân chơi một cách dễ dà ng.
Để tránh là m bé giáºn dỗi, bạn có thể thá» các mẹo sau đây:

Kiểm soát cÆ¡n giáºn của bé
Nguyên tắc nuôi dạy con ngoan thông minh từ nhỏ theo kiểu người Nháºt phần 1
Nguyên tắc nuôi dạy con ngoan thông minh từ nhỏ theo kiểu người Nháºt.
Hầu nhÆ° tất cả các báºc cha mẹ đều mong muốn con mình ngoan ngoãn biết
vâng lời tuân thủ những cái địu em bé quy tắc của cha mẹ đặt ra ngay từ
nhỏ. Trẻ có được nhÆ° váºy hay không phần lớn đều do sá»± dạy bảo
huấn luyện của cha mẹ đúng cách. Hãy cùng mecuteo.vn tham khảo những
nguyên tắc nuôi dạy con của người Nháºt dưới đây để có thêm kiến
thức kinh nghiệm nuôi dạy chăm sóc con đúng cách hiệu quả nhất hiện nay.
Khi đặt ra các giới hạn và quy tắc cho bé, tốt nhất bạn nên nhất quán khi
giải thÃch cho bé. Dần dần bé sẽ hiểu được thế nà o là sai, thế nà o lÃ
đúng. Nếu bạn không chỉ cho bé biết điều đúng hoặc sai thì sẽ không
thể dạy dỗ nếu sau nà y bé dần trở nên ngỗ ngược và cách dạy con cũng
sẽ trở thà nh vòng tròn luẩn quẩn.
Cà ng sớm cà ng tốt
Gia đình và bạn bè có thể sẽ khuyên bạn lúc nà o nên giáo dục cho con
nhưng quyết định luôn là ở bạn. Nên nhớ rằng, không bao giờ là quá sớm
để nhẹ nhà ng rèn luyện con vì bé có thể sẽ nháºn thức và học được
những điều đúng.
Điều nà y mang lại tác động nhẹ nhà ng nhưng sâu sắc đến sự khám phá
của bé. Đừng nên la mắng hay quát nạt con. Nó sẽ không có hiệu quả đối
với con trẻ còn chưa biết nói. Cách tốt nhất là nhẹ nhà ng thay đổi hà nh vi
của bé và biến nó thà nh trải nghiệm vui vẻ.
Với đa số các bé, từ “không” có sức ảnh hưởng rất lớn. Nó lÃ
dấu hiệu đầu tiên nhắc nhở bé về tÃnh ká»· luáºt.
Sẽ là vô Ãch nếu bạn áp dụng quá nhiều quy tắc phức tạp khi bé còn nhỏ.
Thay và o đó, khi con là m sai nhÆ° lúc bé bạn chỉ cần nói “không” vÃ
hướng sự chú ý của bé đến thứ thú vị và vô hại khác.
Chẳng hạn nhÆ° khi bé táºp bò hoặc đi thì sẽ luôn tò mò muốn chạm và o
bình hoa hoặc khám phá ban công. Thay vì la mắng con khi bé là m điều đó thì
bạn nên đặt bình hoa ở chỗ bé không với tới được và khóa lối ra ban
công. NhÆ° váºy là bạn đang nhẹ nhà ng chỉ cho bé biết những chỗ không
được đến và những gì không được chạm và o.