PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2010

PELAN TINDAKAN MAKMAL KPI – MATEMATIK TAMBAHAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU TAHUN 2010

MATLAMAT / KPI STRATEGI 1.1

: :

SPM 2010 : - MENGUASAI 87.25%, GP 5.21, CEMERLANG 21.24% Meningkatkan kualiti p&p guru mata pelajaran. / BAHAN SOKONGAN P&P/ P&P LEBIH BERMAKNA / WAKTU P&P 4 WAKTU 1. 2. 3. 4. 1. 2. Teknik mengajar Matematik tambahan Bahan sokongan P&P yang efektif Penambahan waktu Matematik Tambahan 1 atau 2 waktu Pengunaan modul mengikut aras Guru melaksanakan p&p berkesan P&p yang lebih bermakna dan menarik Contact time guru - murid bertambah TARIKH PELAKSANAAN OUTPUT OUTCOME CATATAN

FOKUS

:

OBJEKTIF

:

3.
FOKUS TINDAKAN

F1

1.

Kursus teknik mengajar berkesan

4 kali Kursus dalam setahun

a)Kursus Guru - Kursus Dalaman - Teknik P&P guru - Kursus Penandaan - Kursus dari Guru Cemerlang

P&p berkesan, penggunaan ABM pelbagai menjamin p&p tidak membosankan, pencapaian meningkat

Kursus diadakan secara berkala dalam G11, menggunakan khidmat Guru Cemerlang Pemantauan ke atas p&p guru selepas kursus (clinical treatment)

1

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2010
b)Kursus Pelajar - Seminar Kecemerlangan Keputusan ujian/peperiksa an mirip SPM sebenar. Minat pelajar meningkat Pelajar yakin menjawab soalan. Guru mengetahui kelemahan diri Masalah P&P dapat diatasi • • Bekas pelajar memberi motivasi Pengetahuan asas matematik dan pengguanaan kalkultor dititik beratkan. KMK tidak merupakan mesyuarat panitia tetapi lebih kepada penyelesaian P&P.

-

c)Pemantauan P&P dengan perbincangan. d)Program KMK

-

-

F2

2. Peminjaman kalkulator fx 570 MS

Semasa P&P jika perlu.

-Keputusan meningkat -Kemahiran menggunakan kalkulator meningkat. . Pelajar pelbagai aras dapat menguasai topik yang diajar menggunakan modul berkenaan

-Pelajar yakin • -Setiap guru dibekalkan 10 buah kalkulator. • Tingkatkan bengkel membina modul/ saling bertukar modul dalam kalangan G11 • Perbanyakkan/ saling bertukar latihan mengikut aras • Gunakan modul yang disediakan untuk kelas ganti.

F3

1.Peningkatan penggunaan modul mengikut aras

Sepanjang tahun

Digunakan bagi setiap p&p

2

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2010
• Program MAS minimum adequate syllbus untuk pelajar lemah. mencuba soalan trial negeri lain. Tumpuan kepada solan yang mempunyai markah tinggi.

2. Penambahan bilangan latihan

Plan J dipatuhi

Pelajar menguasai bentuk soalan SPM

F4

Penambahan waktu Matematik Tambahan 1 atau 2 waktu

Dilaksanakan dalam jadual waktu

200 minit seminggu

Guru dapat menghabiskan sukatan pelajaran dalam waktu yang ditetapkan dan dapat membincangkan latihan dengan lebih berkesan.

-Waktu digunakan memenuhi PLAN J.

tambahan untuk keperluan

-“Teacher Junior “ boleh dirancang diluar waktu P&P. -Guru menawar pada waktu relief. diri

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful