Col.legi Sant Ferran Avgda. 301, 41 08860 Castelldefels (Barcelona) 93.665.29.93 / 93.664.16.

16

maig / 10

NOTA INFORMATIVA PELS PARES I ALUMNES EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICAL DE PRIMÀRIA ESTADA DE CONVIVÈNCIES CURS 2009-2010 MAIG Lloc: CASA (Lleida)

DE COLONIES CAL PETIT” a Vilanova de Meià, Noguera.

Cursos: P5 d’EI. 1r i 2n d’EP Dies 19, 20 i 21 de maig

Preu: 162 euros
Per a reserva de plaça cal que lliurin a l’administració la butlleta de reserva signada i la quantitat de 80 € a compte del total i com a primer termini

DEL 2 AL 12 DE MARÇ DE 2010.
PREGUEM RESPECTEU EL TERMINI DE PAGAMENT PER PODER TANCAR EN FERM LA RESERVA DE LA CASA DE COLÒNIES Segon pagament del 3 al 14 de maig de 2010 (82€) No es garanteix la participació a les convivències si no es fa aquesta reserva. Les colònies afavoreixen la relació entre els alumnes treballant aspectes de convivència, de responsabilitat i de cooperació, mitjançant la realització d’activitats de caràcter lúdic i formatives en un entorn obert i en contacte directe amb la natura. L'escola es reserva el dret d'admetre la participació a les colònies, així com l'anul·lació d'aquestes si no hi ha un nombre suficient de participants. Gràcies ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Butlleta de reserva de plaça per a les colònies de 2009/10 En/Na______________________________________________ com a pare, mare o tutor de l’alumne/a _________________________________________________________________ vol que el seu fill/a participi en les colònies que organitza el Col·legi els 19, 20 i 21 de maig de 2010 a la CASA DE COLONIES "CAL PETIT" a Vilanova de Meià, Noguera. (Lleida) d'acord a la informació rebuda. Castelldefels, maig / 10 Signat

Objectius de l'activitat de colònies: • Afavorir la convivència entre companys, companyes i professorat, en un medi diferent de l'escola. • Gaudir de la natura. • Conèixer paisatges i entorns diferents dels habituals. • Afavorir l'autonomia personal. • Realitzar activitats en contacte amb la natura. • Experimentar, en diferents tallers, diferents aspectes de creativitat, destreses manuals, tècniques d'expressió, etc.
PLANIFICACIÓ DE L'ESTADA

Educació infantil i Cicle inicial de Primària Dia Matí Tarda Dimercres Gincana:"Descoberta Viatge 19 de la Noguera" Dijous 20 Tallers i jocs Tallers i jocs Tornada a Castelldefels

Nit Joc de nit Joc de nit

Arreglar Divendres 21 motxilles i Tallers i jocs

Ens reservem el dret de modificar l'ordre de les activitats per un millor funcionament de l'estada, així com el canvi d'alguna d'elles per raons climatològiques o d'organització.
Totes les activitats i tallers estaran ambientats en un o diversos centres d'interès adaptats a les diferents edats dels infants.