Sách luyện Speaking IELTS cực hay của Mat

Sách luyện Speaking IELTS cực hay của Mat Clark

Bạn đang bối rối về phần thi speaking của IELTS ? Bạn chưa biết làm sao để tăng điểm speaking IELTS trong thời gian ngắn nhất ?Hãy dùng 2 quyển IELTS sau của 2 tác giả là examiner bên Trung Quốc .( Chú ý là examiner luôn là Tây chứ ko phải người TQuốc cho nên bạn nào không ưa hàng Trung Quốc chắc chắn sẽ phải thay đổi suy nghĩ sau khi luyện 2 quyển này ) 1. IELTS SPEAKING của MAT CLARK gồm rất nhiều lời khuyên hữu ích được hệ thống thành lý thuyết và việc bạn cần làm chỉ là áp dụng. Mat Clark đưa ra các tiêu chí chấm điểm IELTS, cái này ở đâu cũng có. Nhưng hơn hết , ông phân tích sự khác biệt giữa band 6 và band 7, band 8 một cách hết sức rõ ràng. Tại sao ư? Đơn giản vì ông là examiner. Đại loại thế này: Question: tell me about your hometown? Answer 1 : “I come from Ha Noi. I am native of this city. Ha Noi is the capital of VietNam. In Ha Noi there are many historical buidings. Ho Guom is very famous. I always come there with my friends.” Dạng trả lời này được Mat Clark nhận định như sau: Vấn đề của câu trả lời là ở chỗ nó không thể hiện được khả năng miêu tả của người nói. Sự miêu tả cần những thông tin chi tiết hơn ( không bắt buộc chính xác nhé ) và cần phát triển hệ thống hơn. Nói ngắn gọn, câu trả lời không chứa tính chất của một câu nói mang phong cách bản ngữ Anh do: + Quá ngắn + Không chứa từ nối (linking words) +không chứa sự phức tạp trong cấu trúc ( redundant language) + không sử dụng từ mới , ít phổ biến( uncommon vocabulary) nào.

+ không chứa idom nào. + ngữ pháp sử dụng đúng nhưng quá cơ bản + thời động từ sử dụng quá giới hạn Và đây là câu trả lời được Mat Clark cho band 7+ : Answer 2 : “Well, as you can probaly guess I come from Ho Chi Minh city and I have lived here all my life although at the moment I’m studying in another city- Ha Noi. I suppose if I had to describe Ho Chi Minh city, the first thing I would say is that it’s absolutely enormous, may be even one of the biggest city in Viet Nam, I guess. It’s so big in fact that even the locals have problems finding their way around. Another significant characteristic is that it offers examples of both classical and contemporary architecture. Actually some of the Ho Chi Minh ’s most renowed landmarks are “slap bang” in the middle of Ho Chi Minh.” Về nhận định của Mat Clark, do hơi dài nên xin được phép dừng tại đây. Thay vào đó, iCD chúng tôi đưa ra cho bạn một số mẫu câu tham khảo trong phần thi speaking IELTS mà theo Mat Clark, sẽ pump điểm bạn lên khá nhiều : The first thing I should mention is that… The point I’d like to begin with is that… I could start off by saying that…. My initial point would be that… I need to start off by pointing out that… The main thing you need to know is that… ……… Đây mới chỉ là một phần nhỏ trích ra trong cuốn IELTS mà mình đang sử dụng. Còn rất nhiều điều nữa cần biết trong bài thi IELTS mà các thí sinh Trung Quốc ( tất nhiên cả Việt Nam) hay mắc phải, thậm chí có những điều cả giáo viên dạy IELTS cũng không ngờ đến.

2. IELTS SPEAKING của Mark ALLEN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.