You are on page 1of 6

Sic vocatur aetas iuvenum, Qui post annum 1984 nati sunt.

Hi iuvenes photographemata telephono gestabili faciunt, interreti utuntur, musicam audiunt instrumentis HP3. Omnes novae technologiae eis sunt notae. Quid de te! Amasne technologiam!

Numeri

Q . tannis, in Europa fiunt 10 millarda

J'<l~~tographematum digitali,u~. Etia~ diarium inti mum hodle est in irrterreti. Ampllus. 20 miliones i.Uvenum vitam suam narran: "' suo dlario electronico (blog). Anno praetento, quaedam clara fabrics telephon,orum vendidit 100 mUiones telephonorum, quibus etiam photographare licet.

Televisio per teleph6num cellulare

Hodie telephone cellulari televisionern spectate possumus. Etiam multa programmata televisffica facta sunt pro telephone. Blog TV, televfsia in lsraelia nata, miram facultatern habet: sufficit habere cameram interretialern, aut carneram et telephonurn cellulare,

et tuum programma televisfficum creare pates.

Shorts TV, televfsio Anglica, brevfssimas pellfculas proponit, Denique societas Fox praebet seriem speculatoriam: vigfnti quattuor scaenas unius rninutae, quae divulqantur in Francoqallia, Germania et ttalia.

1 Primum telephonum societatis Disney, cuius forma est personae Mickey, contectum est in laponia.

VERUM FALSUM

Usus telephani cellulilris, aiunt scientifici, iuvenibus nocet. Nam hoc modo neque sunt liberi neque veras consuetudines habent cum ceteris.

Quid de hac re cagitas!

Res mirae

Ecce nonnLiliae res mirae, quae de teleph6no cellularl narrantur, Suntne verae an falsae7

2 Si nimis multos nuntios scriptos mittis accipfsque, fit excitatio, quae somnum fmpedit.

3 Telephon6rum radii muscas et culices necant.

4 In Corea et in lap6nia multi iuvenes obnoxii sunt teleph6no cellulari.

5 Telephonum omnium mfnimum est quinque centfmetra longum.

6 Exstat nunc teleph6num odorfferum.

7 Festum Parisfnum, cui nomen est Pocket Film Festival, est pellfculis teleph6no factis dtcatum.

Adulescens

Soluti6nes sunt pagina 15.

undecim

VeFbaceleria

! .

luvenes hodiernl sGrigtulis* utuntur ad omnia faclenda: ad consuetudines iungendas.ad am6res declarandos, ad rumpendos amores, ad rixandum, ad paclscendum=. Tuquoque?

comparativum

et superlativurn, gerundium et gerundivum.

C01)Tmunicatio: antea

Antea, h6mines sensus suos litteris aper::iebant. Sententias poeticas

et carqaina scribebant, quibus lect6~ movef,ent;*. Sermo erat exquisltus= et"Suflvis. Epistula erat

Investigatio

• • • •

"Visne esse amtca mea?"

Hodie am6res tractantur scrfptulis. Ecce Mariae testim6nium: "Nuper unus ex arnlcis meis ad me haec teleph6nice scripsit: 'Visne esse amfca mea? Plctn?' Ubi pro 'plctn' leqendum erat: 'placetne?" Inc6mmodum est, quod nonnurnquarn scrlptula per err6rem ad alium nurnerurn mittUntur. Calamites ...

'* glossarium

scriptulum: parvum scriptum (SMS) pacisci: pacem facere.

movere: aoimum tangere .

. exquisitus: elegans.

curtare: amputare.

imprimis: praesertim. praetermittere: perdere n050comium: valetudinarium.

Aetas Y

Aetas Y est aetas rerum "virtualiurn". luvenes, imprfmis* ei qui 16-25 annos nati sunt, paene solum vivunt scrfptulis teleph6nicis et ordinatro. Participant virtuales h6minum societates, skut MySpace aut SecondLife, neque ullum spectaculurn praetermfttere* volunt in You Tube.

Skype, bloq, nickname: hae sunt e6rum rati6nes et instrurnenta .

• Mirum

Primum scriptulum teleph' .

1992 f onlcum anno

actum est: erant vota Nat I' .

a quod . a icra

am mgeniario Anglo .

lap' . . . mrssa,

. orua est natio In qua pi' .

, Uflma

scrrptula mittuntur.

In Dania est nosocomium* Ubi cu .

h' . < rantur

Ol1llfles, qui a telephono suo sepal'ari nequeunt.

NQnnulla script,llia amatoria ... ... modo Catulli!

"Da mihi basia mille" "Vivamus atque amemus"~

'"

.0:'

~

::J

E a

b

s: c.

ro

~

OJ . ."

"Odi etamo" "Lesbia formosa est",

MisistiMaliquando mirum scrfptulum? Placuftne tibi aliquando scrlptulurn quoddam? Idhic scribe, aut ad'nos mitte.

OJ <: 'Vi

t:

OJ

E

QI 0\ ~

e E

a u

Inves1tlgitio

••••

ffliraculurn

uncaturn ~

GIOO,g I,e est prog ra mma

iinqlu lsitl on i 5 maxlme adhibit.um in orbe terrarum, Anno 1998 confeetum

est a duobus amtcls rel jinformaticae stud ii6si s.

Gonditores

NonniJmquamaccidit ut ma,g:num studium, slcut studturn ordlnatr], frat .. magnum negotium ... Hoc conti"git"" duobus ailiumnis"', ]barry Page etSergey Brin, qui r-em ing:~nl~6"><lJm invenerunt. Uterque rnathematlcee studiosus erat alique multas iiora:> sedebet ante ordinaftm m, Conffcere' voilleba nt cat~:log;ufill omnium rerum, quae,

~ in InterniJ,ti* proponuntur, ita ut !,j ornnlbus patererrt". Sic anllo

~ 1998, haliquo stabulo, natum est "S

§ prog,ramnrna Googlle.

t5

s:

Q.

LInde nomen. "GC:H)gWe"? "'Google'" est ludus v,erb6rum. Nar;n MiiltonSirotta, nepos mathematid ,Edward Kasrn.er.

a nomine "Googo'" desigm'iverat ~ n~merum'~ centura zerls"

:;:J co mrl tatum. ltaque hoc vc,;.':iibuh:Jlm ~ d'es~gnat fngenle~m nu;m;~ru>m'L

'" ..

<: '6) .. o,

i;;;

'"

2

'" m

<V

.~

c o U

Goocle

Gloriia

Anmo 2:000 1m duo aml~([ I'ttierum habent bonum prpp6situm:

creant enlm AdWarid:s,

programma quo luxta voesbula quaesita apparent ncnrnrlla ptraec6ni~a*. Anno 2004 Google est in Bursa atque ,kcipit pr<:lemmum Marconi Fellowship .Awatd vocatum, quod est unum e maxlirni~£. praemlls in his; rebus.

Google- hodle

Gioogle conrtRnet arnpllus sex mllierda paginarum

lrrterretl ali um;mttr die am pi! i us 2cOO_ mHli6nes. inquisiti6nunfl fi:unrt, ill ampnus 80 Illinguis. Hodle etiarn legere et lmprlmere possumus veteres libras, qul in bibli.othecIs servantur; H haec omnia omnibus patent!

Googleet eiu5:fratres

Gaogle rnulta offert, plerumque gratufto. Intel' alta: parA/err ad qu.amlibet inscJipU6nero* eleetrerrleam mritt~ntur omnes rnmtii in quubuis est verbum quoddarn elettum; Maps.a.nd Earth pertmnet <old loca, mappas geogriiphicas et satelliturn imaginres; Cafenda.r dies memoria tenendas Jlrop6nlit.Novum vocilbu lum Google etlam factum es-t verbum temporale, lnesrin ~iexi(jQ Maerr:iam-Webster's Collegiate Dictionary;

to google = in inrter.retl quaerere,

1 Goog/e Story est historla hulus programmatis, eulus auctores sunt-Davld VIse et Mark Malseed.

:2 Vocabu.lum "GoogleR coniunqltur cum vocabulo goggles, quod signlfkat "blneculurn":

Telam proplus inspicere.

3 Google est nomen allculus planetae .

4 Vocabulum "Google" oritur e formula magic.a culusdarn gentis Africanae. quae sic felkem venati6nem omlnabatur;

Verum an falsum?

. ·t' -Goag·le :(p·lus minusve

Sedes progr:iil,mmals .' . .' . _ .:, ..

ad '+~i) ""'·t 111 CallforruB.,

9·" 00'" metra erua r.·ak<ll. "~:... . -I -

~:. U.., , . Goonlep ex

- - u b : M-ounltain vreW; vocatur ..... ~ .

In ur e . . 'I' - , lma area

Est in Ameri(:8 !i.eptentH~I1.a _I maxI ','.': .

ubi c;;lnexus:* cu m interrelJJ est 9 ratUltU1>.

v f

DO DO

OJ c

DO DO

luvenis

~:_._ ~_~ ,_l