You are on page 1of 54
\ OVALS ON EUs a aa Cer UAC ads l) ia SEN ca | | | | aU CI ELY CONTEC amTR 2d Emekli Oramiral Ozden Ornek’in birkac sayfast yayimlandiginda Hayret verici ayrintilanyla A TS a i vg Ae Editérden Alper GORMUS agyemusretaderiscomer “Ele gecirdik” demiyoruz... Turk basminin tats Kielerinden birt de “Ele gecidiktir. ‘ama biz, eski Deniz Kuvetleri Komutant Oramiral Ozden (rmek‘in (2003-2005) unlkerni “le cig ida cexmeyecediz "Ele gecirdik, last” haberdignde olan ned? Baz haber- ler asinda “ele geciilemeyecek’ kadar zordur, Ama bir ‘veya bu nedenie, su veya bu amacla soz edlilen dosyay, haber sz eden yayn orgarna let. Bu kisler, yaymlan- ‘asin istedikei kimi enformasyonu hang) yayin organina iletecekerikonusunda son derece ti davranrar.CunkU ilettiKeri haber yayimlanmayabilr (ama boylece konu da fas cediimis ol) yada carptlarak yaymlanr; kisi de onlar ag ‘andan istenmeyen sonuclar dogurur. Paki, “ele gecirlemeyecek’ dosyalar bu donemde neden hep NNoktaya ulasior? “Andi” da gz Onlindetutuldugunda, son derece hak bir sor Sabah gazetesigenelyayn yonetmen Fatih Atay, Nok- ta'nin“Andic”kapagjya yayimlandigr gun kaleme ald yazsinda, Genelkurmay kaynaklarina dayanarak syle yaz- mist “andicin Nokta ergs gibi hicbir gruba baal olmayan, ba mst istamea veya ulusalkimlig on plana gkmayan bit dergivle kamuoyuna duvurulmasi da Genelkurmay'n incele dig bir baska nokta.” Soalni tigi turden haberer, ste bu satrlardatarimlas ran turden yajn organlaryla kamuoyuna duyurulursa, etki ler gok daha gla olur. Haber kaynaklannn bu blgiden ‘mahrum oldugu hig kuskusuz ddstinglemez, i ‘Ama o kayhaar, bu turden yayin organlann segmenin bir ‘malietinin ldugunuda blir: Haberin dogeuluguna tna ‘lunmazsa,o haber yayinlanmar, bir daba da o kaynagin habererne itibarediimez Kapak haberimiale igi olarak su sora da sorulabilr Gun luk, neticede kssel bir ey, bunlan yayrmlayarak“Gzel Fhayat'n snlan ila etmis olmuyor musunuz? Ccevabun syle: Biz, Oden Ornekin 1957'e hendz bir asker lise oencisiyken tutmaya baslayip emekl oldugu gune fa dar sirdurdoga ve brkag bin saya tutan ginloklerinden s2- dece “kamusal” nite olanlanmi yayimityoruz Hepimizin hhayatin etileyecek kaarlaralabilecek bir mevkide gore ic ra eden bir nsanin dusunceler ve kararlan *kamusal'di onlan yayimlamak da gazetecilerin hakkai. Tekrar edo ‘um: Gunloklerdeki “ze” itl higbirbilgiye haberimiz- de yer vermedik ‘aden Omek, 27 Mays' ye deBelendyor anand: “inal duyeugum anda; bende bir sok etki yan. Uke imiade bir inal labieeine inanamamystim. Sorunlarmia ‘ney Ameriallar gibi zova dei tarsarakcozecegiize inaruyorum HeteCumhurbaskant ve Basbakann ttuklan imaan ben bz sbi yap, Daha 17 yosndayim ama ddemokrasinin her sey haledebilecegine inant. Oyle e@iiyorduk” One o naktadan, darbe grim bir rami hain ge titen sured gok yi deteriendirek,Gzlikle 27 Mays bir daha dines gerekiyor. Sidi apak hberimile bashes brakmadan once bir nokta- “Ja dikatn ck strum: Haberimizin ana govesin isl eer! ara balumndn ine yeti * cece unsiardan su basilar tasyantan sak tlamaym sain icnden gel toplara nas nk edb”, "Aa: teu birido alinegtirmisi, “Aken kargmast yon theye dénd” ve “Ust kahve soyerse, alt cay istemelir..” © bola rmetin “Asal emelye aynlacaim $u > alarda bende TSK yasantimdan Kalan baz er. Bunlar tenkidler olarak yorumlanabil” diye sundugu boldmden al- {ik Oramiral Ornek orada gok onemli sever sbylyor. Heinze ii haar Okurlara not... Bu hafta “Gecmis gunler gesmemis main tamamint okumaya vakt bulama- zeke vurgulamak istedim. Umanim, sglindemlerin formatinda esas bir degi-_yacak okurlarimiz cin bir*meselenin zu” buradan, “okuru kendi basinabiralarsaniz siklik yapmaya kararverdim ve sayfa’ ve “giniimiize derser" bolmunun iyi _ya davulcuya gider ya zumacya” hesabiy- Kapak haberimizi okuma kilavzu gibi _olaeagini disundim.ikini olarak da bu la sizin okumalannia bastan. manipile dlazenledim. Bunun iki nedeni var: Once- ell sayfaya “bile” sifdiramadigimrz ama __elmek gibi bir kasim oldugu sonucunu lkle, neredeyse 50 sayaya yayilan dosya- ence cok nem olan bir iki noktayi sgkarmazsinz “Giinliik”leri okuduktan sonra giiniimiizdeki kitlesel eylemlerin “sivil”ligine inanmak ¢ok zor Eski Deniz Kuvvetleri Komutant Ozden Ornel’in giinliikleri sadece sonugsuz kalmis darbe girisimlerini anlatmiyor bize. Buntarin neden sonucsuz kaldiginin temel gerekcelerini ve buradan cikartilan dersin niteligini dikkate aldigimizda konu giiniimiize baglanvveriyor. Gzellikle de “biiyiik, kitlesel!” gésteri hazirliklarina... sity gets koe an Has Ce malin Mar 2007 rn aesnn es AC D graeme 2 ATOR ro bj Contn 3 Mays 206 yarn da bi Coral SDS oyo- ves Die Goon forum nun Ord ‘court edi Msiga E368 Fe ter yam Cink gil Taye Donnas tlc os te ae te Solan iP fromun toga Tree stl sn IGepmeye esc farsa, ea bu sobeter ses, roar Ga ya phn tenets dAdo Cone ‘Sitar seinde ete omer Gl rk le po dzriecle agli Sw anton lire 00k fs Sani obs Opera Mase Cot lag i wstna ayo (aie col auteai catebgel Tae be gets 1 Horta Sr pct Saale be Career an a at sine i ann aa Breet Den Kemet Kouta medrol Olen Omek'in gunlaga, Denizcilersitesi adini tase ORDU amt) 1a a Pc Tota ATONAL/ Cn Hee fi “nok 207