You are on page 1of 4

Theorie visualisatie

Creatieve visualisatie:
‘Creatieve visualisatie is een mentale techniek die gebruik maakt van de kracht
van de geest, die door middel van verbeelding en fantasie creëert wat wij willen
hebben in ons leven’.
(Gawain, 2010)
Creatieve visualisatie zit in ons allen en is te vergelijken met het dagdromen.
Iedereen gebruikt het, de één echter iets meer dan de ander. Jouw leven is
praktisch gebaseerd op het resultaat van je creatieve visualisatie. Als je in je
verleden vaak positieve mentale beelden voor ogen had, dan is het
hoogstwaarschijnlijk dat deze beelden overeenkomen met je huidige leven. Dit
geldt ook vice versa: als je in je leven vaak negatieve mentale beelden voor ogen
had, dan is het hoogstwaarschijnlijk dat je dit ook aantrekt in je leven. Herhaling
van deze beelden, maakt deze beelden namelijk steeds sterker.
(Gawain, 2010)
Visualiseren met behulp van een verhaal / tekenen:
Dit type visualiseren is te vergeleken met de creatieve visualisatie. Omzetten van
gedachten in een plaatje of een verhalende tekening is het een voorbeeld van.
Om je beter voor te bereiden op iets waar je zenuwachtig voor bent, zou dit jou
ontspanning kunnen geven. Natuurlijk sluit dit niet aan bij ieder persoon.
Sommigen vinden het fijner op in plaats van het uittekenen van een situatie juist
rust te vinden.
Pham en Taylor van de Universiteit van Californie deden experimenten met
studenten die voor een examen stonden. Zij lieten de ene groep het gewenste
doel visualiseren (het slagen voor het examen). De andere groep moest zich juist
een voorstelling maken van de acties die nodig waren om het examen met goed
gevolg af te leggen. De resultaten waren glashelder. De deelnemers die
gevisualiseerd hadden op het proces zagen zichzelf lezen, samenvattingen
maken en de stof herhalen. Deze groep bleek ook daadwerkelijk meer tijd aan de
voorbereidingen besteed te hebben en behaalde (daardoor) duidelijk betere
resultaten.

Visualisatie met behulp van zintuigen:
‘Logica brengt je van A naar B; verbeelding brengt je overal’.
(Einstein)
In oosterse landen wordt visualisering gebruikt bij het mediteren. Hierbij zijn
mensen in staat dingen te ruiken, horen, proeven en zelfs voelen, terwijl ze er
niet echt zijn. Het helpt je te ontspannen, je voor te bereiden op een inspanning,

jezelf te helen of je te verbinden met anderen. Het is wel essentieel om al je
zintuigen te gebruiken!
Een zijtak van het mediteren in oosterse landen, kan ik in scholen toegepast
worden. Door leerlingen zich te laten ontspannen en hun gedachten de vrije loop
te laten gaan, zijn ze sneller in staat om bijvoorbeeld de rust te vinden of om
voorbereid een toets in te gaan.
(Teijgeler)
Door zo veel mogelijk zintuigen te gebruiken bij je dagdroom, activeer je
meerdere gebieden van je hersenen, waardoor de visualisatie een grotere indruk
maakt. Door deze visualisatie te herhalen, ontdekken je hersenen een
gedragspatroon die jij kiest en uiteindelijk gaat toepassen, aangezien dit het
beeld is wat jij voor ogen hebt.
(Wagter, 2014)
‘Bij visualisatie gaat het erom dat je je richt op het proces naar het doel toe: zie
jezelf het gedrag vertonen dat nodig is om je doel te bereiken’.
(Wagter, 2014)
Erben Wennemars zet visualiseren in om zich voor te bereiden op een wedstrijd:
http://www.youguide.nl/blog/visualiseren-effectief-oefenen-in-je-hoofd

Visualisatie met behulp van muziek:
Het visualiseren, met behulp van de vijf zintuigen, is dagelijks te gebruiken en
maakt het leren leuker en gemakkelijker. Ook hierbij is het gebruik van alle vijf de
zintuigen essentieel voor de bevordering van het leren. Tijdens het beluisteren
van muziek, zou je je kunnen visualiseren dat je je in een ander land begeeft.
Muziek activeert namelijk de rechterhersenhelft. Dit in combinatie met de
linkerhersenhelft, die tijdens het leren al in gebruik is, zorgt voor dit optimale
leren. Muziek die jou doet ontspanning heeft uiteraard de meeste werking.
(Erdinc, 2008)
http://www.frankwatching.com/archive/2013/06/11/effectief-visualiseren-ideeenprikkelen-genereren-en-overbrengen/

Leerlingen Lisa groep 5:
Duidelijk beeld voor ogen en namen de tijd voor de tekeningen. Iedereen begon
met de walvis. Koppelen leerlijn tekenen. Corrigeerden elkaar. Twee van de vier
leerlingen hebben gedetailleerd getekend.
Criteria, kritisch luisteren:
-

-

Grote, grijze walvis (verhouding).
Christian, Thorvald.
Op basis van het feit dat iedere leerling is begonnen met de walvis,
beoordelen we op de verhouding tussen walvis en papier.
Zee en strand (aangespoeld). Mandy, Valentijn, Thorvald.
Palmboom.
Mandy, Christian, Valentijn.
Huilen.
Mandy, Valentijn.
Zichzelf liggend.
Mandy.

Verwachting voorafgaand aan het onderzoek
Wij denken dat kleuters meer fantasie hebben. Ze hebben een duidelijker beeld
voor ogen. Na mate een kind ouder wordt worden de kinderen minder vrij. Ze zijn
meer gebonden aan realiteit. Bijvoorbeeld: teken een gekke aap. Kleuters
tekenen dan een aap hoe hun denken dat een aap er uit ziet. Oudere kinderen
tekenen een aap zoals een aap er in het echt uitziet. Wij denken dat kleuters het
erg lastig vinden om te tekenen bij muziek. Je zou het onderzoek met een klein
groepje kinderen uit moeten voeren, omdat kleuters erg door elkaar beïnvloed
zijn. Ze tekenen elkaar na en dan krijg je dus geen eerlijk beeld. Je moet vragen
gaan stellen zodat duidelijk wordt voor de kinderen wat ze precies moeten doen.
Als je alleen zegt: ‘Maak een tekening bij deze muziek’, weten de kinderen niet
goed wat ze moeten doen. Dit zou bij de hogere groepen anders zijn, omdat
kinderen van deze leeftijd beter snappen wat de bedoeling is.