You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 20 kwietnia 2016 | Nr 8 (209)

GazetaInformator.pl

RACIBRZ STRA MIEJSKA

REGION - EKOLOGIA

Stra miejska coraz bardziej


askawa dla mieszkacw

Ocjalne otwarcie jazu


na rzece Suminie w Ndzy
Niezwykle istotna dla mieszkacw gminy Ndza
inwestycja w kocu doczekaa si realizacji.

Czytaj wicej str. 7

PAWE STRZELCZYK

Ogem stranicy miejscy


interweniowali przy wykroczeniach w 2015 roku 2317
razy. Przewaajca liczba interwencji - 1970 - koczya si
pouczeniem lub innym rodkiem oddziaywania wychowawczego. W 56 przypadkach
konsekwencj byo skierowanie sprawy do sdu. adna z
nich nie zakoczya si uniewinnieniem.

2317 razy

W PWSZ RUSZYA
AKCJA REJESTRACJI
DAWCW SZPIKU

Wszyscy, ktrzy chc si zarejestrowa jako dawcy szpiku,


powinni mie ze sob dokument tosamoci. Na zdj. Dawid
Machecki, ambasador fundacji DKMS Polska.

stranicy miejscy
interweniowali
w 2015 roku.
Z 291 wystawionych w
2015 roku mandatw najwicej stanowiy wykroczenia
przeciwko bezpieczestwu i
porzdkowi w komunikacji.
Tu odnotowano 138 mandatw na czn kwot 15.3 tys.
Najczciej wystawiano je za
niewaciwe parkowanie. Na
pobaliwo nie mogli liczy
tradycyjnie amatorzy raczenia si trunkami w miejscach
do tego nieprzeznaczonych.
W tych przypadkach stra interweniowaa 169 razy. W 93
przypadkach skoczyo si na
pouczeniu, 71 osb nie miao tego szczcia i otrzymao mandat. cznie popijajcy pod chmurk zapacili 7,1
tys. z.
Pomimo prowadzonej na
szerok skal akcji kontroli spalania odpadw na terenach otwartych i przydomowych kotowniach, interwencji
zakoczonych mandatami nie
byo zbyt wiele, bo zaledwie
10. Liczy si jednak prewencyjny wymiar tej akcji. Po-

RACIBRZ - ZDROWIE

Fot. Justyna Koniszewska

Fot. Justyna Koniszewska

291 mandatw na czn sum 30,8 tys. z naoya raciborska stra miejska w 2015 roku.
To kolejny rok, w ktrym liczba mandatw spada. Dla porwnania, np. w 2011 roku
stranicy potrafili wlepi ich ponad 900 na kwot 90 tys. z.

Raciborska stra miejska najwicej mandatw w ubiegym roku naoya za tak zwane
wykroczenia przeciwko bezpieczestwu i porzdkowi w komunikacji, szczeglnie
za nieodpowiednie parkowanie. Nastpnie za spoywanie napojw alkoholowych w miejscach
niedozwolonych. Na zdj. Andrzej Szewczyk, zastpca komendanta stray miejskiej.
nadto nansowo karani byli
m.in. sprawcy niszczenia rolinnoci i deptania trawnikw (7 mandatw, 750 z),
zanieczyszczania i zamiecania miejsc publicznych (9-750
z), umieszczania ogosze
bez zgody zarzdzajcego (142050 z), uywania sw nieprzyzwoitych (3-300 z). 9
osb musiao sign do port-

Kwietniowa
rejestracja
dawcw szpiku jest szst
ju edycj inicjatywy, organizowanej przez fundacj DKMS Polska.
Punkt rejestracji dawcw
szpiku znajduje si w budynku
gwnym PWSZ przy ul. Sowackiego 55 od 18 do 22 kwietnia. W czwartek studenci czekaj na wszystkie chtne osoby
od 9:00 do 16:00, natomiast w
rod oraz pitek w godzinach:
9:00 - 19:00. - Ju kolejny raz
organizujemy rejestracj, do
ktrej przystpi mog nie tylko studenci, ale take wszyscy
mieszkacy Raciborza oraz caego powiatu - mwi Dawid
Machecki, ambasador fundacji
DKMS Polska. A co zrobi, eby si zarejestrowa? - Wystar-

czy, e jest si oglnie zdrowym.


Trzeba by ponadto osob penoletni, way minimum 50
kg. Sama rejestracja nie jest
czasochonna. - Krtka rozmowa, wypenienie formularza
oraz pobranie wymazu wystarczy - komentuje Dominika Prokopczuk, ambasador fundacji
DKMS Polska. Na podstawie
pobranej prbki materiau genetycznego zostan okrelone
cechy zgodnoci antygenowej, a
jeli okae si, e kod genetyczny dawcy zgadza si z kodem
genetycznym chorego, wwczas dochodzi do przeszczepienia. Honorowy patronat nad
tegoroczn edycj obj prezydent Raciborza, Mirosaw Lenk.
IC

fela za nieuprztnicie psiej


kupy. rednio taki wystpek
stranicy wyceniali na 100 z
od osoby.
291 mandatw w 2015 roku to kolejny spadek. W 2014
wystawiono ich 341 na czn
kwot 36 tys, za w 2013 roku
byo to 465 mandatw (48 tys.
z). Rekordowy by rok 2011 904 mandaty za 90 tys. z.

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

Czytaj
rwnie

str. 6

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl

2 Wiadomoci

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

<< GazetaInformator.pl

racibrz rocznice

Raciborzanie na obchodach rocznicy katastrofy smoleskiej


Fot. Klub Gazety Polskiej

10 kwietnia w Warszawie odbyy si uroczystoci zwizane z 6. rocznic katastrofy smoleskiej.


Wrd tysicy ludzi oddajcych hod pamici 96 osb z prezydentem Lechem Kaczyskim na czele, nie zabrako raciborzan.
pawe strzelczyk

W 2010 roku 10 kwietnia


przypada w sobot. Rankiem
tego dnia liczna delegacja
wadz pastwowych z prezydentem RP na czele, parlamentarzystw, duchownych,
wojskowych, przedstawicieli organizacji patriotycznych,
instytucji, etc. na pokadzie
rzdowego TU-154 leciaa na
obchody 70. rocznicy zbrodni
katyskiej. Nigdy na miejsce
nie dotarli. Samolot rozbi si
na smoleskim lotnisku Siewernyj. cznie z zaog zgino 96 osb.
Sze lat pniej, w niedziel 10 kwietnia 2016 roku,
raciborski Klub Gazety Polskiej
zorganizowa wyjazd na obchody 6 rocznicy tych tragicznych
wydarze. 25 osb pojechao
autokarem, 8 kolejnych dojechao wasnymi samochodami. - Po raz pierwszy od czasu
katastrofy rocznica bdzie obchodzona w sytuacji, w ktrej
prawica sprawuje wadz, zarwno w paacu prezydenckim,
jak i w parlamencie. Nie moe
nas tam zabrakn - zapowiadaa przed wyjazdem Stefania Pak, przewodniczca raci-

Wyjazd do Warszawy to nie jedyna inicjatywa raciborskiego klubu Gazety Polskiej.


W kwietniu jego czonkowie wybieraj si na uroczystoci upamitniajce legendarnego
onierza podziemia niepodlegociowego, Zygmunta Szendzielarza upaszki.
borskiego koa GP. Delegacja
wzia udzia m.in. we mszy w.
oraz wysuchaa przemwienia
prezydenta Andrzeja Dudy na
Krakowskim Przedmieciu.
- Tumy byy ogromne.
Fala flag gstniaa i po prostu brakowao miejsca, nawet
na ssiednich ulicach. Ale jak
zawsze 10. kwietnia w Warszawie, nikt nikogo nie strofo-

wa, e musi si przebija przez


tum. Umiech, pomoc, pozdrowienia i sporo znajomych
twarzy ludzi z Polski i wielu innych krajw, nie tylko z Europy. Dla zobrazowania licznego
poparcia dla obecnego rzdu,
tym razem na Krakowskim
Przedmieciu, zgromadzio si
ponad 100 tysicy Polakw,
take z Litwy, Anglii, Belgii,

Niemiec. W odrnieniu do
ubiegych lat, policja pojawiaa
si dyskretnie i sporadycznie. I
zawsze z yczliw rad, umiechem, po prostu - normalnie!
Wracalimy pod Paac Kultury, gdzie zaparkowane byy
autokary, mijajc owietlony
Grb Nieznanego onierza. O
zmczeniu nie mwi nikt - relacjonuje Stefania Pak.

~ja fasola
Na przykadzie takiego ,,tubylca,, wida jaka jest mowa
mioci zwolennikw Gazety
Wyborczej, TVN, KOD
~tubylec
A nie zauwazye tak przypadkiem, e ten Twj miosierny, nieskoczenie dobry,
kochajcy Bg to powouje do
siebie wielu w niewyobraalnych cierpieniach, e przymyka swoje dobrotliwe oczy na
cierpienia milionw podczas
wojen, e tolerowa okruciestwa swoich ziemskich przedstawicieli wobec np. kobiet w
wiekach rednich (patrz: czarownice i Inkwizycja). I tak
miosiernie pozwoli na eksterminacj narodw - patrz
Ameryka Poudniowa. Doprawdy - z ktrejkolwiek strony nie spojrz - nie potrafi
znale dowodu na Jego dobro. Ale id w pokoju, jak to
mwi kapani, i wierz sobie.
Byle Ci nie dotkna Jego dobro, mio itd, itp...

Wierz sobie ale nie nawracaj


innych bo si przewrcisz...
~do poniej
Uwaaj eby ciebie Bg nie
powoa do siebie wczeniej
ni tego komu tego yczysz.
~tubylec
Dobry Panie Boe!
W askawoci Swojej wezwae jednego przed oblicze Swoje - wezwij i drugiego...
Amen.
~Kojak
Oj jak to dobrze, e pan Macierewicz jest na stray obrony naszego wspaniaego kraju! Moe mu si uda rozwika
t frasobliw zagadk. I jak
to dobrze, e pan Kwaczyski jest szefem szefw! Jeden
warty drugiego
~Wolak
Chyba ci mga oczadzia albo
si z brzoz zderzye, Polaku

132 tys. komentarzy na raciborz.com.pl


Redakcja nie utosamia si z komentarzami,
ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na
forum.raciborz.com.pl

racibrz - edukacja

PWSZ prezentuje nowe logo


Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Raciborzu moe pochwali si nowym znakiem.
Uczelnia postawia na nowoczesno i innowacj. Znak zosta wyoniony na podstawie konkursu.
s natomiast z nowoczesnoci, innowacyjnoci i profesjonalizmem - opowiada dr
in. Joanna Sokoowska-Moskwiak.
- Moment wyonienia nowego logo by bodcem do
tego, eby rozpocz prac
nad Ksig Identyfikacji Wizualnej, czyli kompendium
wiedzy, ktre zwizane jest
z uywaniem nowego znaku,
z zakresem i moliwociami
promocji, ale te now identyfikacj uczelni - wyjania dr
Sokoowska-Moskwiak. Ksiga zostaa przyjta przez Senat 7 kwietnia.
Warto doda, e wszystkie
instytuty PWSZ bd od teraz miay ten sam kolor oraz
wspln cz z oficjalnym
logo. Wczeniej kady mia
wasn kolorystyk. - Teraz
to uczelnia ma by rozpoznaZesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Katarzyna Krentusz
Magdalena Kubina, Katarzyna Solarz
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik, Iwona Cybulska
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

wana, a nie poszczeglne instytuty, std ujednoliecenie


ich wizerunku - tumacz w
PWSZ.
Poprzednie logo PWSZ
nie naleao do najlepszych.
Uczelnia przeprowadzia badania wrd studentw i pracownikw, ale rwnie osb
niezwizanych ze rodowiskiem akademickim. Z ankiet
jednoznacznie wynikao, e
logo jest oceniane negatywnie. - Znak by troch zbyt
powany, zosta oceniony jako nieczytelny i nieprzystajcy do obecnej rzeczywistoci
- mwi dr Sokoowska-Moskwiak. Poprzednie logo zostao podniesione do rangi
goda. Decyzj wadz uczelni
bdzie mogo by nadal okazyjnie stosowane.

Autork nowego logo jest dr Marta Urbaska,


doktorantka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Fot. Justyna Koniszewska

Konkurs zosta ogoszony w padzierniku minionego


roku. Zgoszonych zostao 16
prac z caej Polski, z czego 3
trafiy do cisego finau. Jury pod przewodnictwem prof.
Ewy Stachury, rektor PWSZ w
Raciborzu zadecydowao, e
za najlepsz uznano prac dr
Marty Urbaskiej, doktorantki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Nowe logo
przedstawia 3 koa, dominuje
kolorystyka niebiesko-szara.
Elementy
tworzce koo s uoone w nieregularne piercienie, dajc
wraenie ruchu. Ma to symbolizowa stay rozwj uczelni oraz dynamik jej dziaa.
Uyte kolory rwnie nie s
bez znaczenia: kolor niebieski
symbolizuje otwarto, inteligencj, szerokie spojrzenie;
odcienie szaroci kojarzone

ic

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Wedug bada przeprowadzonych przez uczelni stare logo byo nieropoznawalne.


- Ponadto oceniane jako zbyt powane, nieczytelne i niesprzyjajce do nowej rzeczywistoci
- podkrela dr in. Joanna Sokoowska-Moskwiak.

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

30-lecie Midzyszkolnego
Orodka Sportowego w Raciborzu
Midzyszkolnemu Orodkowi Sportowemu, popularnemu Sokoowi,
instytucji ktra naprostowaa tysice krgosupw raciborskich dzieci,
stukna trzydziestka.
pawe strzelczyk

- W zwizku z tym pojawi


si pomys, eby udostpnione
cieki nieco zmodernizowa,
by mc w miar wygodnie i
suchymi butami po rezerwacie spacerowa - mwi Robert
Pabian. cieki maj zosta
wysypane naturalnym kruszywem obojtnym na chociaby
stosunki wodne czy ph gleby.
Rezerwat byby dostpny dla
spacerowiczw bez wzgldu
na pogod czy por roku. - Ju
przystpujc do poprzednich
prac sprzed paru lat, do modernizacji staww, zdawalimy
sobie spraw, e wytumaczenie osobom ekowraliwym, e
do rezerwatu musz wjecha
ciarwki i koparki, bdzie
nieatwym zadaniem. Ale udao si. Mam nadziej, e tym
razem bdzie podobnie - tumaczy nadleniczy.
Prace miayby zosta wykonane zim, kiedy zarwno
zwierzt, jak i zwiedzajcych,
jest mniej. Nadlenictwo ma
zamiar pozyska na nie rodki unijne. Gbydy si powiodo,
inwestycja moe ruszy na pocztku przyszego roku - wyjaniaj w UG Ndza.
ps

ndza - przestpstwa

nawet 3 lata
dla Awanturnika
z pocigu
31-letni mieszkaniec Bielska-Biaej odpowie za
sowne zniewaenie oraz
naruszenie nietykalnoci
cielesnej jednego z policjantw.
11 kwietnia okoo godz.
22.20 do dyurnego raciborskiej komendy policji zatelefonowa kierownik pocigu i
poprosi o interwencj w stosunku do awanturujcych si

Brak kontroli nad


nerwami moe
kosztowa krewkiego pasaera
trzyletni pobyt
w odosobnieniu
na koszt pastwa.
pasaerw. Na miejsce natychmiast wysano policyjny patrol. Stre prawa na
dworcu w Ndzy zastali stojcy pocig i zgaszajcego,

ktry wskaza awanturujce


si osoby. Pierwszy z mczyzn, po krtkiej rozmowie z
mundurowymi przeprosi za
swoje zachowanie, natomiast
jego kompan, nie zwaajc
na obecno policjantw, by
nadal agresywny i wulgarny.
Gdy policjanci po raz kolejny zwrcili mu uwag, by si
uspokoi, ten w dalszym cigu ich obraa wulgarnymi
sowami, a nastpnie ich zaatakowa. Mczyzna rzuci
si na nich nagle i bez powodu. Mundurowi obezwadnili
awanturnika. Agresor, ktrym okaza si 31-letni mieszkaniec Bielsko-Biaej, trafi
do policyjnego aresztu. Dzie
po zdarzeniu usysza zarzuty.
Za popenione przestpstwo
w wizieniu moe spdzi nawet 3 lata. O jego dalszym losie wkrtce zadecyduje sd.
ic

W marcu 1986 roku wczesny prezydent, nieyjcy


ju Jan Osuchowski, wrczy akt erekcyjny pod budow MOS. Takie byy pocztki instytucji. Jak zmieniaa
si przez te wszystkie lata,
zaprezentowa na wstpie
odbywajcej si 15 kwietnia
uroczystoci 30-lecia wieo
upieczony dyrektor jednostki Artur Krawiec. Gmach
przy Klasztornej zosta niedawno z zewntrz gruntownie odnowiony, niemniej
potrzeby remontowe cay
czas s. Jen z nich jest np.
konieczno odmalowania
sali gimnastycznej. Dyrektor Krawiec z ust wicestarosty (MOS podlega starostwu
powiatowemu) Marka Kurpisa uzyska zapewnienie,
e pienidze na ten cel si
znajd.
- Nasz kapita to pracownicy - gosi haso MOS-u. Dzi jednostka zatrudnia 65 nauczycieli oraz 28
pracownikw administracji i obsugi. Oferty zaj na
przestrzeni lat obejmoway
17 rnych form aktywnoci
ruchowych. Najwaniejsza z

Oferta MOS-u to przede wszystkim gimnastyka


korekcyjna, ale nie tylko. Orodek zapewnia
wiele innych ciekawych zaj ruchowych.
nich to oczywicie gimnastyka korekcyjna. Na tym polu
zasugi s trudne do przecenienia. Wady postawy to
duy problem wrd dzieci i
modziey. Z oferty wicze
korekcyjnych w MOS do tej
pory skorzystao ok. 5 tys.
osb. Obecnie w tym roku w
36 grupach wiczy 350 osb
- niestety, MOS nie jest w
stanie zapewni tego wszystkim chtnym, dalsze 100
osb oczekuje na przyjcie.

Ale Sok to nie tylko


korekta wad postawy. Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom modziey, klub
zorganizowa
rnorodne
zajcia, np. akrobatyk, gry
zespoowe, tenis stoowy a
nawet wspinaczk skakow.
Wszystko to to doskonaa alternatywa majca odcign
dzieci i modzie przyzwyczajon do stacjonarnej rozrywki sprzed ekranw laptopw
i tabletw.

racibrz - remonty

Dugo odkadany remont ul.


Polnej moe ruszy do czerwca
Magistrat poszukuje firmy, ktra wyremontuje ul. Poln. Zgodnie z
wol mieszkacw ulica
ma pozosta dwukierunkowa i nie mie cieki
rowerowej. Termin zakoczenia prac przewidziano na 15 listopada
2016 roku.
Przypomnijmy, po konsultacji propozycji w mieszkacami zdecydowano si
na wersj nr 3, ktra przewiduje wykonanie jezdni dwukierunkowej szerokoci 5,0
m (szeroko zalecana dla
uspokojenia ruchu pojazdw), chodnika szerokoci
4,0 m z moliwoci postoju 10 samochodw po stronie numerw nieparzystych
oraz zatokami postojowymi
dla 30 samochodw i 3 dla
takswek po drugiej stronie.
Wersja ta nie przewiduje
wybudowania cieki rowerowej.
Przedmiotem zamwienia jest przebudowa ulicy
Polnej na odcinku od Opawskiej a do wirki i Wigury

Fot. Justyna Koniszewska

Rezerwat ley na terenie gminy Ndza. Jest bardzo bogaty


pod wzgldem biornorodnoci. Kadego roku, bez wzgldu
na por, odwiedzaj go tysice goci z caej Polski.

w skrcie

Fot. Pawe Strzelczyk

Fot. UG Ndza

Przez czok
such nog?

Nadlenictwo Rudy Raciborskie chce utwardzi cieki w Rezerwacie


Przyrody czok. Dziki temu byby on dostpny dla spacerowiczw bez
wzgldu na pogod czy por roku.
To kontynuacja dziaa
sprzed paru lat, kiedy zrealizowano kompleksowy remont tamtejszych staww.
Jak informuje urzd gminy w
Ndzy, Regionalny Dyrektor
Ochrony rodowiska w Katowicach wskaza te cieki w rezerwacie, ktre mog by udostpnione dla zwiedzajcych.
- Zgodnie z prawem jeszcze
dwa lata temu cieek dla spacerujcych w rezerwacie nie
byo wcale. Bo jeli Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska nie wskae miejsc, gdzie
mona przebywa, to znaczy,
e rezerwat objty jest ochron - tumaczy Robert Pabian,
nadleniczy Nadlenictwa Rudy Raciborskie.
eby t kwesti uregulowa, RDO wskaza cieki
na terenie rezerwatu dostpne dla goci. Pozostay obszar,
ze wzgldu na bytno ptakw,
objty jest ochron.

region

racibrz rocznice

ndza - czok

Jedn z rozwaanych koncepcji byo umolwienie


po ulicy Polnej ruchu tylko w jednym kierunku.
Nie znalaza jednak ona uznania w oczach mieszkacw,
podobnie jak dobudowanie cieki rowerowej.
w Raciborzu. Zakres robt
obejmuje m.in. roboty rozbirkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej, wykonanie
koryta pod jezdnie, chodniki i wjazdy, wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie chodnikw, wykonanie
zjazdw do posesji, wykona-

nie nawierzchni chodnikw


dla postoju samochodw,
odwodnienie ulicy. Termin
skadania ofert upywa 28
kwietnia. Zakoczenie prac
przewidziano na 15 listopada 2016.
ps

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

20-lecie dziaalnoci Przedsibiorstwa Komunalnego


1 kwietnia 1996 roku uchwa Rady Gminy Ndza zosta
utworzony Zakad Wodocigw i Usug Komunalnych.
W grudniu 2011 roku zosta
przeksztacony w spk prawa handlowego - Przedsibiorstwo Komunalne. Od 13
lat zakadem zarzdza Marek
Niewrzo. Wczeniej kierownikiem by Jzef wierczek.
Obecnie w PK w Ndzy pracuje 10 osb.
Zgo si do III
Przegldu Talentw w Ndzy
piewasz, taczysz, muzykujesz? 2 maja, w czasie wielkiej
majwki, na stadionie w Ndzy Gminne Centrum Kultury
ju po raz trzeci organizuje
Gminny Przegld Modych
Talentw. Organizator na
zgoszenia czeka do 27 kwietnia. Przegld nie ma charakteru konkursowego. Bdzie
trwa od godz. 16.00 do
18.00. Karty zgosze i regulamin mona pobra ze strony
internetowej GCK w Ndzy.
Rydutowy: 2-krotnie napadli na salon
gier
11 kwietnia przed godz. 22:00
dyurny policji zosta powiadomiony przez 27-letniego
waciciela jednego z salonw
gier w Rydutowach o napadzie. Jak informowa - do
obiektu wej miao dwch
mczyzn w kominiarkach,
ktrzy zaatakowali 27-latka
i skradli pienidze z kasetki.
Nastpnie, skradziony up
woyli do plecaka waciciela
i uciekli. W plecaku by take
portfel z dokumentami 27-latka i dwa telefony komrkowe.
Policjanci ustalili tosamo
napastnikw. Jednego z nich
zatrzymano w Pszowie. Udao
si take odzyska skradziony
up. Drugi z mczyzn wpad
w rce kryminalnych nastpnego dnia.
Oficjalnie otwarto
jaz na rzece Suminie
Wjt gminy Ndza, starosta
raciborski, przedstawiciele
WFOiGW oraz NFOiGW,
Lasw Pastwowych oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony
rodowiska wzili udzia w
spotkaniu, ktre oficjalnie zakoczyo remont jazu na rzece Suminie w Ndzy. Wszyscy
gocie podkrelali, jak wana
bya to inwestycja i to na wielu polach. Przede wszystkim
wyremontowany obiekt pozwoli utrzyma sta dostaw
wody do czoka.
Wyrnienie dla
uczennicy Szkoy
Podstawowej
w Rzuchowie
W Raciborskim Centrum
Kultury odby si Powiatowy Konkurs Recytatorski
Modziey Szk Podstawowych. W konkursie wzili
udzia uczniowie klas IV VI
szk podstawowych powiatu
raciborskiego. Nikola Seget,
uczennica klasy pitej Szkoy
Podstawowej w Rzuchowie,
wystpia w kategorii recytacja.
miertelny wypadek
w Wodzisawiu
9 kwietnia jadcy od ulicy
Pszowskiej w kierunku Syryni kierujcy samochodem
marki kia zauway lecego
na przeciwnym pasie ruchu
mczyzn. Chcc udzieli
mu pomocy zatrzyma si,
ale w tym samym momencie
spostrzeg, e pasem, na ktrym ley czowiek, zblia si
samochd. Mczyzna, chcc
ostrzec kierujcego, dawa mu
sygnay wietlne, jednake
ten le odczyta jego intencje i przejecha po lecym,
po czym odjecha z miejsca.
45-letniego pieszego, mimo
prb reanimacji, nie udao si
uratowa. Kilkadziesit minut
pniej do komendy zgosi
si 45-letni kierowca renault,
ktry uciek wczeniej z miejsca wypadku.

4 Edukacja

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

racibrz edukacja

<< GazetaInformator.pl

racibrz - konkursy

Ucze ZSOMS finalist


oglnopolskiej olimpiady

Konkurs Matematyczny
w raciborskim II LO

12 kwietnia, w murach
raciborskiego II LO modzi
adepci krlowej nauk wzili udzia w V Konkursie Matematycznego Pogranicza
lsko-Opolskiego pod patronatem Stowarzyszenia
Nauczycieli Matematyki. W
rozgrywkach wziy udzia
szkoy licealne oraz techniczne. Konkurs podzielony by na dwie czci - prac
grupow oraz indywidualn. Dwudziestu uczestnikw
otrzymao nagrody rzeczowe. Wyniki przedstawiaj
si w sposb nastpujcy:
Kategoria licew oglnoksztaccych
1. I LO w Wodzisawiu lskim
2. I LO w Raciborzu
3. I LO w Gubczycach
4. II LO w Kdzierzynie
Kolu
5. II LO w Raciborzu
Kategoria technikw
1. Technikum Ekonomiczne
Gubczyce
2. Zesp Szk nr 3 w KdzierzynieKolu
3. Zesp Szk nr 1 w KdzierzynieKolu
4. Zesp Szk Technicznych i Oglnoksztaccych w Kdzierzynie
Kolu.
Najlepsza druyna zdobya 80 punktw. Kada
ekipa matematyczna uzyskaa co najmniej poow
moliwych do punktw do
zdobycia.

Nowe przewagi konkurencyjne technologia, informacja,


spoeczno.

Ucze klasy maturalnej


ZSOMS, Pawe Pleszka, zdoby
tytu finalisty XI edycji Oglnopolskiej Olimpiady Przedsibiorczoci zorganizowanej pod
hasem: Nowe przewagi konkurencyjne technologia, informacja, spoeczno. Tegoroczny
maturzysta przygotowywa si
do konkursu pod okiem Barbary Winkler.
Sukces Pawa Pleszki, jak
podkrela jego nauczycielka, zasuguje na szczeglne uznanie,
gdy maturzysta jest uczniem
szkoy sportowej i to w tej dziedzinie uczniowie placwki odnosz zwykle sukcesy. - Pawe
jest zdolny, pracowity, ambitny,
utalentowany pod ktem matematycznym. W ubiegym roku
wygra konkurs Modzieowy Lider Biznesu na poziomie powiatowym. W tym roku szkolnym
startowa w dwch olimpiadach:
Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, gdzie zakwalifikowa si
do poziomu wojewdzkiego oraz
Olimpiadzie Przedsibiorczoci,
w ktrej odnis naprawd duy sukces. Na wszystkich poziomach rywalizowao kilkanacie
tysicy uczniw z caej Polski opowiada Barbara Winkler.
Zanim najlepsi trafili do
Warszawy, walczyli na etapach
regionalnych. Uczniowie z naszego wojewdztwa rywalizowali z mieszkacami wojewdztw:
witokrzyskiego i dzkiego. W
Katowicach na Uniwersytecie
Ekonomicznym Pawe Pleszka
po tecie, podczas ktrego konkurowa z 215 uczniami, znalaz
si wrd pierwszej dziesitki i otrzyma koszulk lidera.
Ostatecznie po prezentacji zaj
miejsce 7. - Kady lider musia

Fot. archiwum szkoy

justyna
koniszewska

Fot. Justyna Koniszewska

II Liceum Oglnoksztaccym w Raciborzu zorganizowao ju V Konkurs Pawe Pleszka uzyska tytu finalisty XI edycji oglnopolskiej
Matematycznego Pogranicza lsko-Opolskiego pod patronatem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. W rozgrywkach wzio udzia 12 szk. Olimpiady Przedsibiorczoci zorganizowanej pod hasem:

Organizatorem Oglnopolskiej Olimpiady Przedsibiorczoci


jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunkw Ekonomicznych. Co roku bierze w niej udzia kilkanacie tysicy uczniw
z caej Polski. W tym roku do finaowej 50 zakwalifikowa si
ucze ZSOMS. Na zdjciu Pawe Pleszka i jego nauczycielka Barbara Winkler.
dobra sobie picioosobowy zesp, z ktrym musia przygotowa prezentacj - wyjania nauczycielka.
W finaowych zmaganiach w
Warszawie walczyo 50 uczniw
z caej Polski. Tytu finalisty
umoliwia Pawowi studia na
Uniwersytetach Ekonomicznych
w Katowicach, Poznaniu oraz we
Wrocawiu. Ponadto w postpowaniu rekrutacyjnym do Szkoy
Gwnej Handlowej w Warszawie uzyskuje maksymaln liczb punktw z przedmiotu ekonomia.
Organizatorem Oglnopolskiej Olimpiady Przedsibiorczoci jest Fundacja Promocji
i Akredytacji Kierunkw Ekonomicznych. Zakres tematyczny olimpiady, jak podaje organizator, jest zgodny z podstaw
programow nauczania przedsibiorczoci w szkoach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia zwizane
ze zmienianym corocznie hasem przewodnim olimpiady. -

Niemniej jednak organizatorzy


zakadaj, e uczestnicy olimpiady wyka si umiejtnoci
samodzielnego przyswajania
wiedzy wykraczajcej poza wymogi szkolne. Modzie biorca
udzia w olimpiadzie powinna
posiada podstawow wiedz z
zakresu psychologii, socjologii,
ekonomii, zarzdzania i prawa
- podkrela Fundacja. - Tak rnorodne cele oraz zakres tematyczny olimpiady powoduj, e
uczestnicy oceniani s nie tylko
za posiadan wiedz i jej przeoenie na praktyczne umiejtnoci, ale take za reprezentowane
przez nich postawy i zachowania
przedsibiorcze. Sprawdzaniu
wiedzy su testy, natomiast
przy ocenie postaw i zachowa
przedsibiorczych brane s
pod uwag wykonywane przez
uczniw projekty, rozwizywane studia przypadkw oraz prezentacje na zadany temat - zaznacza organizator.
j

R E K L A M A

JU OTWARTE

ZAPRASZAMY

Racibrz, ul. Mickiewicza 10a

GazetaInformator.pl >>

Kultura 5

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

racibrz biblioteka

Raciborska biblioteka zmienia oblicze


justyna koniszewska

14 kwietnia punktualnie
o godzinie 8.00 drzwi raciborskiej biblioteki mieszczcej si przy ul. Bielskiej zostay otwarte po
raz pierwszy. W uroczystociach przecicia wstgi wzili udzia midzy innymi Prezydent Raciborza
Mirosaw Lenk, dyrektor
MiPBP Magorzata Szczygielska oraz kierownik Filii

nr 2 Jolanta Sienkiewicz. W
tak wanych chwilach nie
mogo zabrakn osb, dla
ktrych raciborska ksinica zostaa stworzona, czyli
czytelnikw. Z myl o nich,
biblioteka cakowicie zmienia swoje wntrze. Otwarta
i przestronna przestrze zaprojektowana zostaa w duchu nowoczesnoci. Dla mionikw literatury czekaj
pki wypenione licznymi
publikacjami skierowanymi

zarwno do najmodszych,
jak i dojrzalszych czytelnikw. Pierwszego dnia
ksinica wysza naprzeciw
potencjalnym, nowym zwolennikom literatury i karty
biblioteczne wyrabiaa cakowicie za darmo. Nowa
siedziba Filli nr 2 Biblioteki na Ostrogu czynna jest
od poniedziaku do pitku
w godzinach 10:00-18:00, z
kolei we wtorki do godziny
16.00.

Fot. MiPBP Racibrz

Filia nr 2 Biblioteki na Ostrogu przesza prawdziw metamorfoz. Zmiana nie dotkna


tylko adresu raciborskiej ksinicy, ale rwnie cakowite przeobraenie jej wntrza.

Prezydent Mirosaw Lenk i dyrektorka MiPBP Magorzata Szczygielska


przecili wstg podczas uroczystego otwarcia biblioteki na Ostrogu.

racibrz - koncerty

Koncert z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski


W kociele pw. WNMP w Raciborzu odby si koncert z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski.
Racibrz, podobnie jak inne miasta w Polsce, wczy si w uroczyste obchody jubileuszu.
kulturalne i spoeczne z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski odbywaj si w caej Polsce od pocztku roku. Jednak
gwne obchody odbyy si w
miniony weekend w Poznaniu, Gnienie i Ostrowie Lednickim.
Jubileuszowe obchody
rozpoczy si celebracj wanie w Ostrowie Lednickim.
Episkopat Polski, zaproszeni gocie i wierni dzikowali
za chrzest Polski, zabrzmia
dzwon Mieszko i Dobrawa. Biskupi uczestniczyli w
obradach plenarnych Konferencji Episkopatu Polski w

gnienieskim seminarium
duchownym. Po uroczystej
mszy w. w katedrze gnienieskiej odbya si prapremiera filmu o chrzcie Mieszka
I w re. Macieja Pawlickiego
Mesco Dux Baptizatur. W
pitek, 15 kwietnia, w Sali
Ziemi na terenie Midzynarodowych Targw Poznaskich w Poznaniu odbyy si
uroczyste obrady Zgromadzenia Narodowego z ordziem
prezydenta Andrzeja Dudy.
Nastpnie zabrzmiao jubileuszowe Oratorium 966.pl,
utwr zamwiony specjalnie na rocznic chrztu Pol-

ski, w wykonaniu Filharmonii Poznaskiej. W sobot, 16


kwietnia, na INEA stadionie
pod hasem Gdzie chrzest,
tam nadzieja rozpoczo
si witowanie jubileuszowe. Odbya si msza wita
z chrztem dorosych i posaniem wieczcym centralne
obchody jubileuszu. Wieczorem zostao zaprezentowane
specjalne wykonanie musicalu poznaskiego Teatru Muzycznego Jesus Christ Superstar.
Chrzest Polski symbolizuje pocztek ycia kocielnego jak i struktur pastwa

polskiego. Jako dat chrztu


przyjmuje si rok 966. Zdaniem historykw nie jest to
jednak data pewna. Pierwsz wzmiank o polskim
chrzcie mona znale w
Kronice Thietmara z Merseburga z XI wieku. Nastpn
w Kronice Galla Anonima z
XII wieku. Ponadto informacje o chrzcie mona znale
w rocznikach i kronikach redniowiecznych. Informacje
nie zawsze s spjne. W jedenastowiecznej Kronice Thietmara moemy przeczyta, e
chrzest Mieszka, ksicia Polan, nastpi po maestwie

z Dobraw. Z kolei w innych


rdach, e przed. Przypuszcza si, e chrzest odby si w
Ostrowie Lednickim albo w
Gnienie lub Poznaniu.
W kocioach obchody jubileuszu rozpoczy si pod
koniec listopada ubiegego
roku. W wityniach pojawiy
si specjalne wiece symbolizujce rocznic chrztu Polski.
Ksia zaczli coraz czciej
nawizywa do jubileuszu.
Wierni w zwizku z jubileuszem maj okazj odnowi
przyrzeczenia chrzcielne.
ks
Fot. Anna apka

W biecym roku przypada 1050. rocznica przyjcia chrztu przez Polsk. Racibrz, podobnie jak inne
miasta w Polsce, wczy si
w uroczyste obchody jubileuszu. W kociele pw. WNMP
odby si w niedziel, 17
kwietnia, koncert z tej okazji.
Wystpili Chr Vivo pod kierunkiem Agnieszki Patalong
oraz Klub Piosenki Poetyckiej i Aktorskiej ATLANTYDA prowadzony przez Iren
Hlubek. Siostra zakonna, dr
Elbieta Cincio jako historyk
opowiedziaa o chrzcie Polski.
Uroczystoci
religijne,

Chrzest by najwanieszym wydarzeniem


w historii naszego kraju. Polacy chtnie
uczestnicz w inicjatywach jubileuszowych.

6 Gospodarka

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

KUPUJC

KAS FISKALN
3 MIESICE

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

20 03

47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

REKL AMY

GRATIS!

Drukarka fiskalna
niejsza w Polsce!
m
aj
N
J
E
S
H
Temo
Inteligentne urzdzenia skalne
Polski producent ELZAB pokazuje jak wspczesne urzdzenia
wspieraj dziaania reklamowe placwki.

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Raport: Co z emerytur waciciela rmy?


Europa si starzeje zgodnie twierdz zarwno Komisja,
jak i Rada Europejska. Jaka perspektywa czeka nas i nasze emerytury?
Komisja Europejska przygotowaa raport o starzeniu
si spoeczestwa (The 2015
Ageing Report), ukazujcy
tendencje demograczne do
2060 r. Ageing Report rzuca
wiato na gospodarcze, budetowe oraz spoeczne wyzwania, ktrym naley stawi
czoa w wietle postpujcych
zmian. W raporcie przedstawiono dugoterminowe prognozy ukazujce skal wyzwa
stojcych przed Europ.
Co wynika z raportu? Europejczycy bd yli coraz
duej lecz bdzie coraz mniej
dzieci, przez co odsetek starszych mieszkacw Europy
znacznie wzronie. Z raportu
wynika, e do 2060 r. zmniejszy si liczba osb pracujcych,
przez co rednio tylko dwie
osoby bd pracoway na jednego emeryta, a nie jak to jest
obecnie cztery.
Ageing Report zawiera take prognozy dotyczce przyszych emerytur. Sytuacja Polakw nie przedstawia si w
nich zbyt optymistycznie. Za
35 lat przecitna nowa emerytura moe wynosi mniej ni
1/3 ostatniej pensji brutto. W

przypadku przedsibiorcw ta
relacja bdzie jeszcze gorsza.
Eksperci zwracaj uwag, e do 2060 r. aden system emerytalny nie zaamie
si tak, jak Polski. Wyniki prognoz przedstawionych przez
Komisj Europejsk wskazuj, e w 2060 r. nasze emerytury bd wynosi dokadnie
29,80% ostatniej pensji brutto,
przy czym obecnie wskanik
ten wynosi 53% ostatniej pensji brutto. Prognozy te dotycz
pracownikw zatrudnionych
na etacie. Dla osb prowadzcych swj wasny biznes przewidywania te s jeszcze gorsze.
Skadki na ZUS w ostatnich latach wzrosy. W 2011
roku waciciel rmy paci
890 z - obecnie jest zobowizany wpaca 1121,52 z miesicznie. Jest to niewtpliwie
istotna cz rowego budetu. Na przestrzeni ostatnich
piciu lat zobowizania wobec
Zakadu Ubezpiecze Spoecznych wzrosy o 23%! Pomimo
e skadki wzrastaj, nie przekada si to na stan przyszych
emerytur. Specjalici obliczyli,
e przecitna emerytura waciciela rmy wyniesie 1657

z. To a 18% mniej od innych grup spoecznych. Przykadowo emerytura kolejarza


przewidywana jest na 1907 z,
nauczyciela 2200 z. Rozbieno ta wynika z podstawy
do ustalania skadek ubezpieczenia spoecznego przedsibiorcy, ktr jest zadeklarowana przez niego kwota, a nie
faktyczny przychd. Jak podaj eksperci, 99% przedsibiorcw wybiera jej najniszy
poziom.
Jak wynika z prognoz,
emerytury Polakw na etacie, jak i prowadzcych wasn dziaalno, nie przedstawiaj si zbyt optymistycznie.
Jak mona zabezpieczy si
na staro? S rne rozwizania, m.in. inwestycje w grunty i nieruchomoci, depozyty,
prywatne rachunki emerytalne. Do koca lipca br. mamy
rwnie szans zdecydowa,
czy chcemy przekaza rodki
do OFE czy w caoci pozostawi nasz skadk emerytaln
w ZUS. Nastpna okazja na
podjcie takiej decyzji bdzie
moliwa dopiero za cztery lata.
DR

Zmiany: Modernizacja podatku VAT w Unii


Komisja Europejska przedstawia plan dziaania okrelajcy sposoby ulepszenia
obecnego unijnego systemu VAT tak, aby by prostszy w stosowaniu i skutecznie
zabezpieczony przed oszustwami. Jak zmieni si przepisy?

Proponowana przez ELZAB drukarka skalna Mera TE posiada unikatowe


rozwizania, ktre mona wykorzysta w kwiaciarniach, cukierniach, sklepach
monopolowych oraz innych placwkach, w ktrych jest potrzeba wywietlania
hasa promocyjnego, komunikatu, godziny lub daty imienin wraz z imieniem
solenizanta.
Wywietlacz Mery TE mona dowolnie obraca w kierunku klienta,
za wywietlana reklama moe posiada dowoln grak, tekst lub logo rmy.
Mera TE jest doceniana rwnie na rynku za niewielkie gabaryty, co pozwala
na instalacje na stanowiskach, w ktrych jest mao miejsca.

Drukarka fiskalna
Mera TE

owe

skada yczenia imiein

Wicej na softib.pl

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Modernizacja zakada jak


najszybsz aktualizacj obowizujcych przepisw. Przewiduje rwnie skuteczniejsze
wspieranie jednolitego rynku
oraz uatwienie handlu midzy
krajami wsplnoty. Zmiany
maj doprowadzi do rozwoju
w kierunku globalnej, cyfrowo-mobilnej gospodarki.
Dlaczego wprowadzenie
zmian jest tak wane dla Komisji Europejskiej? System jest
zoony i kosztowny zarwno
dla pastw czonkowskich, jak
i dla rm. Niektrzy przedsibiorcy spoza UE mog wwozi
do UE towary nieoboone podatkiem to szczeglnie uderza w przedsibiorcw handlujcych na terenie wsplnoty,
obniajc ich konkurencyjno
na rynku.
W 1993 r. wszed w ycie
system VAT dla handlu transgranicznego, ktry by wprowadzony jako system przejciowy i nie jest zabezpieczony
przed oszustwami. Odstpstwa
od opat pozbawiaj pastwa
czonkowskie dochodw rzdu
50 mld euro rocznie. Obecny
system jest nie tylko mao skuteczny, ale rwnie, poprzez
swoje rozdrobnienie, generuje
spore obcienia administracyjne, szczeglnie uciliwe

dla MP i rm, ktre prowadz


swoj dziaalno przez Internet.
Komisja Europejska w 2017
r. roku zamierza przedstawi
wniosek ustawodawczy, ktry
bdzie zakada ograniczenie
moliwoci naduy. W planach jest powstanie jednolitego europejskiego obszaru VAT.
Przewidywane s nowe zasady
transakcji transgranicznych.
Byyby one w dalszym cigu
opodatkowane wg stawek pastwa czonkowskiego, natomiast zmieniby si sposb ich
pobierania. Zmiany maj by
wprowadzane stopniowo i maj
chroni przed oszustwami. W
planach jest rwnie stworzenie oglnoeuropejskiego portalu internetowego, oferujcego
prosty system poboru VAT dla
rma, a dla pastw czonkowskich solidny system gromadzenia dochodw. Z szacunkw
wynika, e planowane modernizacje mog ograniczy straty
o okoo 40 mld euro rocznie. W
2016 r. Komisja Europejska zaproponuje kolejne rodki majce na celu wzmocnienie narzdzi sucych do wymiany
informacji na temat oszustw
zwizanych z VAT, ktre s
stosowane obecnie przez kraje czonkowskie. W dalszym

cigu organy podatkowe bd


monitorowane przez komisj
w zakresie poboru i kontroli
omawianego podatku. W tym
samym roku zostanie rwnie
zoony wniosek ustawodawczy dotyczcy modernizacji i
uproszczenia podatku VAT w
odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego.
Zmiany maj dotyczy take ram regulacyjnych stawek
VAT. Obecnie obowizujce
przepisy zakadaj, i pastwa
czonkowskie musz przestrzega wczeniej okrelonego wykazu towarw i usug,
jeeli chodzi o stosowanie zerowych lub obnionych stawek
VAT. Modykacje planowane
od 2017 r. maj da pastwom
czonkowskim wiksz swobod w tym zakresie. Komisja
poddaje dyskusji dwa warianty:
utrzymanie minimalnej stawki
podstawowej na poziomie 15
proc. i regularn przegld wykazu towarw i usug, ktre mog
by objte obnionymi stawkami lub zniesienie wykazu towarw i usug, ktre mog by objte obnionymi stawkami. W
obydwu przypadkach obowizujce obecnie stawki zerowe i
obnione zostayby utrzymane.
DR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 8/2016


wodzisaw lski

GazetaInformator.pl 20 kwietnia 2016 nr 8 (209)

biznes

ForBS - spotkanie przedsibiorcw


w Sercu Subregionu Zachodniego
dominika rudzka

15 kwietnia w wodzisawskim Hotelu Amadeus odbyo


si 1 Forum Biznesowe ForBS
Myl globalnie, dziaaj lokalnie. Organizatorem wydarzenia bya Izba Gospodarcza w Wodzisawiu lskim
strategicznie wspomagana
przez Urzd Miasta Wodzisawia lskiego.
Skd pomys na zorganizowanie takiego wydarzenia? Jak podkrela Prezes
Izby Gospodarczej, Krzysztof
Dybiec misj konferencji
jest wygenerowanie potrzeby
uczestnictwa w Forum lokalnych przedsibiorcw. Dziaania Wodzisawskiej Izby
Gospodarczej maj prowadzi do integracji lokalnego
rodowiska biznesowego i
samorzdowego. To wanie
dziki tym dziaaniom nieustannie zmienia si mentalno zarwno biznesu, jak
i samorzdu. Prezes Dybiec

stawia przede wszystkim na


innowacyjno i kreatywno
przedsibiorcw. Zachca do
mylenia nad tym, co mona osign wsplnymi siami oraz jak dziki wsppracy przyczyni si do rozwoju
regionu.
Podczas Forum swoimi
przemyleniami podzielili si
rwnie pozostali prelegenci.
W zastpstwie Jerzego Buzka
mow wygosi dr in. Janusz
Steinhoff, niekwestionowany autorytet w sprawach gospodarczych. Prezydent Wodzisawia, Mieczysaw Kieca,
podkreli istot wsppracy
biznesu oraz samorzdu. Doradca Prezydenta ds. Owiaty, Eugeniusz Ogrodnik,
przedstawi strategi miejskiej edukacji na potrzeby
przedsibiorczoci. Podczas
konferencji podkrelano istot wsppracy biznesu oraz
samorzdu, ktra jest niezbdna, aby zbudowa odpowiednie warunki sprzyjajce

Fot. Justyna Koniszewska

Wymiana pogldw i wzajemne inspiracje przedstawicieli lokalnego biznesu, samorzdu oraz owiaty.
S.A., wyjani zagadnienia
dot. sytuacji makroekonomicznej Polski na tle wiata.
Grzegorz Turniak, zaoyciel
BNI w Polsce, wygosi inspirujc mow zachcajc do
budowania strategii zwikszajcej zaangaowanie lokalnego biznesu. Dr Andreas
Glenz, prezes firmy Prevac
Spka z o.o. dziaajcej na terenie powiatu wodzisawskiego, zatrudniajcej ponad 230
pracownikw, odpowiedzia

Partnerzy Strategiczni:

Krzysztof Dybiec (na zdj.), Prezes Izby Gospodarczej


w Wodzisawiu lskim zaprosi na kolejn konferencj
ForBS, ktra od tej pory ma sta si imprez cykliczn.
rozwojowi biznesu. Na konferencji poruszono rwnie
temat edukacji przyszych
pokole, ktry ma wpyw nie
tylko na bezrobocie w regionie, ale rwnie na przedsibiorczo i rozwj lokalnych
firm. O edukacji i konkursach
w szkoach rednich oraz o

moliwociach nabycia stau


i dowiadczenia opowiedzia
Sebastian Kowalski Dyrektor zarzdzajcy POL-EKO
Aparatura. Kolejny prelegent,
Wilhelm Mikoajczyk - Dyrektor Departamentu Sprzeday w PKO Towarzystwo
Funduszy
Inwestycyjnych

na pytanie: dlaczego warto


inwestowa lokalnie? Glenz
podkreli, i inwestujc lokalnie, inwestujemy w naszych ludzi, w szkolnictwo,
w regionalnych dostawcw,
cae otoczenie biznesu. Konferencja ForBS Myl globalnie, dziaaj lokalnie bya
kwintesencj czteroletniej
dziaalnoci Izby Gospodarczej w Wodzisawiu oraz jej
wsppracy z samorzdem i
owiat.

Patronat medialny:

Partner medialny:

Zadanie jest wspfinansowane z budetu samorzdu Wojewdztwa lskiego.

R E K L A M A

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12,
tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16,
tel. 32 440 89 88,, 512 333 812
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2,
tel. 77 482 67 47, 697 212 351
softib.pl
centrumkasfiskalnych.pl

PLUSY BIZNESU

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

DLA

racibrz biznes

Forum Gospodarcze w Raciborzu

Fot. Justyna Koniszewska

Forum Gospodarcze byo okazj do dyskusji na temat atutw inwestycyjnych


miasta. Najwaniejszym punktem spotkania byo podpisanie porozumienia midzy Raciborzem a Polsk Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Forum byo okazj do debaty midzy wodarzami Raciborza a przedsibiorcami.


Zgromadzonym gociom przedstawiono tereny inwestycyjne miasta.
iwona cybulska

Wydarzenie zainaugurowa
prezydent Raciborza, Mirosaw
Lenk, ktry przywita goci
przybyych na I Forum Gospodarcze Zainwestuj u nas. W
swoim przemwieniu wodarz
miasta przekonywa, e Racibrz od wielu lat uchodzi za silny orodek gospodarczy i handlowy, posiadajcy wieloletnie
tradycje inwestycyjne. - Dawno miny czasy, kiedy twierdzono, e sektor gospodarczy
sam sobie poradzi - mwi
Mirosaw Lenk, jednoczenie
dodajc, e miasto w przecigu ostatnich lat wypracowao
wiele mechanizmw wspomagajcych lokaln gospodark.
Prezydent wspomnia ponadto o najwaniejszych firmach - Mamy RAFAKO,
Mieszko, Henkel, SGL Carbon
czy Ramet, a przecie dodatkowo kilkaset raciborskich
R E K L A M A

przedsibiorcw jest rednich


i maych, a oglnie podmiotw
gospodarczych prawie 5 tysicy - wylicza Mirosaw Lenk.
Nie zabrako rwnie informacji o dziaaniach miasta na
rzecz gospodarki, w tym m.in.
o powstaniu Biura Obsugi Inwestora, Konsultacyjnej Rady
Gospodarczej a take wprowadzaniu zmian w Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego.
Prezydent
przedstawi
zgromadzonym gociom potencja inwestycyjny znajdujcy si w Raciborzu. Mia na
myli tereny przy ul. 1 Maja i
ul. Bartka Lasoty, zwolnienie
od podatku od nieruchomoci
a take tereny inwestycyjne w
ramach KSSE przy ul. Gospodarczej i Cecylii.
Gos w dyskusji zabra take wiceprezes KSSE, Andrzej
Zabiegliski - Jak w kadym
dobrym zwizku, musz by

dwie strony. Dlatego z uporem


maniaka podkrelam, e strefa zawsze wsppracuje z tymi
samorzdami, w ktrych jest
ch i determinacja do wsppracy. To jest sukces wsplny
- mwi wiceprezes KSSE.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest rzdowym instrumentem wspierania dziaalnoci przemysowej,
tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju regionalnego. Dziki inwestycji w strefie
mona uzyska ulgi podatkowe zgodne z regulacjami Unii
Europejskiej. Rol KSSE jest
aktywna pomoc inwestorom,
udzielanie odpowiednich zezwole, wsppraca z lokalnymi gminami oraz wspfinansowanie modernizacji
infrastruktury. KSSE dzieli si
na 4 podstrefy. Jedn z nich
jest strefa Jastrzbsko-orska,
do ktrej naley 13 gmin - w
tym take Racibrz.

Kluczowym momentem
Forum Gospodarczego byo
podpisanie porozumienia midzy miastem Racibrz a Polsk
Agencj Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A., reprezentowan przez Michaa Dbrowskiego, wiceprezesa Zarzdu
PAIiIZ. Wiceprezes Agencji
mwi o klimacie inwestycyjnym oraz niezwykle istotnej
konkurencyjnoci. Zaznaczy
ponadto, e w dzisiejszych czasach potrzeba duej aktywnoci podczas pozyskiwania inwestorw. - Nie wszdzie musi
by od razu Volkswagen - przekonywa Dbrowski.
Po zakoczonej dyskusji
zainteresowani gocie udali si
z wizyt do firmy Koltech Sp. z
o.o. Organizatorami forum byli: miasto Racibrz, Katowicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna,
Raciborska Izba Gospodarcza
oraz Cech Rzemios Rnych
w Raciborzu.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

zdrowie

Z regionu

region zdrowie

TOMOGRAFIA OKA w Wodzisawiu lskim


Od kwietnia osoby, ktre cierpi na problemy zwizane z funkcjonowaniem wzroku mog wykona badania na urzdzeniu okulistycznym DRI OCT-1, 3D Optical Coherence Tomography Atlantis swept source angio OCT japoskiej firmy TOPCON.

R E K L A M A

zwyrodnienia plamki tej cierpi 30% spoeczestwa po 70 roku ycia.


Badanie wyglda nastpujco: pacjent siada przed aparatem z gow spoczywajc
nieruchomo na podprce, a
lekarz, obserwujc na ekranie obraz dna oka rejestruje przekrj wybranych jego
elementw.
Aparat posiada rwnie
modu angiografii bez
kontrastu Angio OCT
szczeglnie przydatny,
gdy pacjent majcy wskazania do wykonania badania
angiografii
wymagajcej
doylnego podania kontrastu obciony jest wysokim
ryzykiem jej powika. Dotyczy to uczulenia na kontrast, niewydolnoci krenia, niewydolnoci nerek,
ciy, zaawansowanej cukrzycy, czy podeszego wieku. Badanie moe by powtarzane wielokrotnie i
trwa zwykle od kilku do
kilkunastu minut. Aparat
znajduje si w Centrum Medycznym NOVUM-MED w
Wodzisawiu lskim przy
ul. Gaczyskiego 2, gdzie w
poradni okulistycznej pracuje zesp okulistw pod
kierunkiem Pani prof. dr
hab. n. med. Ewy Mrukwy-Kominek.

44-300 Wodzisaw lski, ul. Gaczyskiego 2


Tel. 32 440 77 51, 32 440 77 52
Artyku sponsorowany

region - akcje charytatywne

Chciaabym std wyj


Stawaa w obronie sabszych. Pomagaa odrabia zadania
koleankom. I zawsze zabieraa wicej materiaw potrzebnych
do szkoy, by w razie czego mie dla kogo, kto ich zapomni.
Dzi to ona potrzebuje pomocy w walce z chorob.
joanna jakowska

Karolina to zagadka
4 grudnia 2015 r. Karolina
Krybus z Rogoan obchodzia
swoje 9 urodziny. Nie byo uroczystoci rodzinnej w domu,
nie zaprosia swoich koleanek
i kolegw. Ten dzie spdzia
w szpitalu. Lekarze prbowali zdiagnozowa przyczyn jej
stanu utrzymujca si wysoka gorczka do 40C, powikszone wzy i wtroba. Objawy
wskazyway na biaaczk. Jednak przeprowadzone 2 punkcje j wykluczy. Karolina to
zagadka powiedzieli lekarze
i nakazali regularn kontrol
badania krwi co 4 dni.
Punkcja nie pozostawia
zudze
Przeprowadzona punkcja
nie pozostawia ju adnych
zudze: ostra biaaczka limfoblastyczna. Od razu podano
Karolinie pierwsz chemi.
Od 5 stycznia 2016 r. Karolina nie opuszcza wrocawskiego szpitala. Planowane leczenie chemi potrwa co najmniej
2 lata. Crce zaczy ju wypada wosy mwi Damian.
Lekarze uprzedzaj nas, e

czas leczenia moe si przeduy, bo kada infekcja wie si


z koniecznoci jego okresowego przerwania dodaje.
Co mogoby si nam przyda dla Zuzi?
Cige podre do Wrocawia, zakup lekw ochronnych, odywek, sprztw do
pielgnacji dziecka w domu,
urzdzenie oddzielnego pokoFot. archiwum rodzinne

Pod t skomplikowan
nazw kryje si tomograf,
ktry dziaa w oparciu o najnowsz technologi swept
source (ssOCT). Czym jest
OCT? OCT, czyli optyczna
koherentna tomografia to
bardzo nowoczesna i cakowicie bezpieczna metoda
badania siatkwki, nerwu
wzrokowego oraz przedniego odcinka oka. Jest to
badanie bezdotykowe, ktre wykonuje si ambulatoryjnie. Dziki niezwykej
dokadnoci, o rozdzielczoci sigajcej 3 mikrometrw, moliwe jest ogldanie i ocenianie wszystkich
warstw siatkwki, niemal
jakbymy ogldali je pod
mikroskopem.
Centrum
Medyczne NOVUM-MED
jako jedno z pierwszych na
lsku weszo w posiadanie
tego typu urzdzenia.
OCT pozwala na diagnostyk oraz monitorowanie gwnych chorb
prowadzcych do nieodwracalnego upoledzenia
widzenia midzy innymi
jaskry oraz zwyrodnienia
plamki tej AMD. Urzdzenie suy do diagnostyki
wczesnych postaci tych chorb, kiedy zmiany w innych
badaniach nie s jeszcze widoczne. Naley doda, e na

9-letnia Karolina jeszcze


do niedawna mwia,
e zostanie pielgniark.
Dzisiaj przyznaje,
e do ma przebywania
w szpitalu.

ju dla Karoliny, zakup peruki


dla dziewczynki to wydatki, na
ktre rodzinie zaczyna brakowa oszczdnoci. Ich sytuacja
dodatkowo jest o tyle trudna,
e ojciec, ktry od dwch lat
pracowa za granic, w obecnej chwili nie ma moliwoci
wykonywania tej pracy. A mama, pielgniarka ze szpitala w
Gubczycach, aktualnie przebywa na bezpatnym urlopie
wychowawczym.
Z inicjatyw pomocy wyszli najblisza rodzina, Koo
Gospody Wiejskich, szkoa
w Szonowicach, ssiedzi, znajomi na miar swoich moliwoci pomagaj Karolince i
jej rodzinie. Jeeli te chcesz
pomc dziewczynce, moesz
to zrobi:
- przez przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji Na
ratunek dzieciom z chorob
nowotworow KRS 86 210
CEL SZCZEGOWY: Krybus
Karolina;
- wpacajc dobrowoln
kwot na konto wpat imiennych Fundacji Na ratunek
dzieciom z chorob nowotworow 11 1160 2202 0000 0001
0214 2867, wpisujc w tytule:
Karolina Krybus.

Z regionu

zdrowie

20 kwietnia 2016, nr 8 (209) <<

racibrz sport

oklejanie samochodw

Zajcia dla seniorw w SMS


Raciborska Szkoa Mistrzostwa Sportowego zaprasza seniorw
m.in. na jog, wiczenia relaksacyjne, ruchowe przy muzyce.
pawe strzelczyk

W ramach programu LSKIE DLA SENIORA ZSOMS


proponuje nastpujce zajcia:
- z gimnastyki (joga, wiczenia
relaksacyjne), termin zaj:
21 kwietnia, 5 maja, 19 maja godz.: 17:00, miejsce: budynek
Krytej Pywalni ZSOMS ul.
lska 3 salka gimnastyczna,
zajcia bezpatne; - zajcia ruchowe przy muzyce, 26 kwietnia, 10 maja, 24 maja, godz.:
17.00, miejsce: budynek Krytej Pywalni ZSOMS ul. lska

3 salka gimnastyczna, zajcia


bezpatne.
Ponadto w kady wtorek i
czwartek o godz. 19:30 zapra-

sza do skorzystania z basenu


na krytej pywalni oraz w kad sobot o godz. 14:45 i 15:30
wejcie 2z/os. W celu sko-

GazetaInformator.pl

tel. 32 414 90 30
kom. 533 355 277
rzystania z przysugujcej ulgi
prosimy o okazanie stosownego dokumentu z dat urodzenia.

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

R E K L A M A

racibrz zdrowie

Cukrzyca - jedna choroba,


wiele powika
Cukrzyca uwaana jest za jedn z gwnych chorb
cywilizacyjnych XXI w. Jakie objawy powinny skoni
do wizyty u diabetologa? Jak unikn powika?
Rozmowa z dr n. med., kardiologiem Witoldem Streb.

Nazwa Kardio-Plus
nasuwa przypuszczenie,
e pastwa dziaalno
nie ogranicza si do chorb serca. Czy tak jest?
To prawda. Ten Plus odnosi si zwaszcza do chorych
z cukrzyc, ktrym powicamy szczegln uwag. Skojarzenie cukrzycy z chorob
wiecow jest z reszt dobrze
znane. Z jednej strony wrd
chorych z chorob wiecow
naley wykluczy cukrzyc
jako przyczyn miadycy. Z
drugiej strony u pacjentw z
rozpoznan cukrzyc trzeba
si spodziewa obecnoci powika naczyniowych, w tym
ze strony serca.

Poza chorob wiecow te powikania mog


dotyczy rwnie innych
naczy?
Tak. Przede wszystkim
chodzi rwnie o miadyc
ttnic koczyn dolnych. Tak
zwana makroangiopatia w
przebiegu cukrzycy jest gwn przyczyn amputacji koczyn dolnych w Polsce. Majc to na uwadze w ubiegym
roku prowadzilimy badania przesiewowe wrd chorych na cukrzyc polegajce
na pomiarze wskanika ramienno-kostkowego. Chorzy,
u ktrych stwierdza si tym
sposobem nieprawidowoci mog poszerzy w naszej
placwce diagnostyk o badanie dopplerowskie ttnic,
jak rwnie skonsultowa si
z angiologiem czyli specjalist
od chorb naczyniowych oraz
neurologiem, jeli miadyca
dotyczy ttnic dogowowych.

A jeli pacjent nie ma


rozpoznanej cukrzycy,
to jakie objawy powinny
skoni do wizyty u diabetologa?
Niepokj powinien budzi
niezamierzony spadek masy
ciaa. Czstym objawem jest
take wzmoone pragnienie,
czste oddawanie moczu,
osabienie i wzmoona senno. W czci przypadkw
pacjenci zgaszaj si z powodu zmian ropnych na skrze
oraz stanw zapalnych narzdw moczowo-pciowych.
PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS

ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin


Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Ekologia 7

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

EK LOGIA
POWIAT RACIBORSKI INWESTYCJE

Ocjalne otwarcie jazu na rzece Suminie w Ndzy


IWONA CYBULSKA

Jaz mieci si tu obok


siedziby Przedsibiorstwa
Komunalnego. Powsta najprawdopodobniej na pocztku XX wieku. Po wieloletniej
eksploatacji zarwno beton,
jak i elementy regulacyjne,
wymagay niezwocznego remontu. - Mieszkacy zapewne pamitaj w jakim stanie
urzdzenie byo i e ledwie
to wszystko dziaao - mwi Marek Adamus, dyrektor
Gospodarstwa Rybackiego
Lasw Pastwowych Niemodlin. Gospodarstwo prowadzi dziaalno na akwenach rezerwatu przyrody
czok. Stawy zasila woda pochodzca z dwch rde - rzeki Suminy oraz potoku Bodek.
Renowacja jazu bya konieczna z kilku powodw.
Pierwsz przyczyn jest fakt,
e jaz utrzymuje sta dostaw wody do staww w czoku. - Bez tego ora i fauna nie mogaby si naleycie
rozwija - tumaczy Zygmunt
Kubica z Gospodarstwa Rybackiego Lasw Pastwowych Niemodlin, specjalista
ds. produkcji ryb, kierownik
obiektu Markowiak. Na stawach prowadzona jest hodowla karpia. - Karp eruje
w dnie. Nazywany jest nawet meliorantem. Gdyby nie
karp, w stawie gwatownie
rozrastaaby si trzcina, powodujc utrat lustra wody,
a ptaki straciyby odpowied-

nie warunki do rozmnaania


i wychowu modych - wyjania Zygmunt Kubica.
Jednak pitrzenie wody na potrzeby czoka
to nie jedyna jego funkcja.
Warto wspomnie rwnie
o kierowaniu wody na tzw.
przepawk, ktra udroni koryto Suminy i umoliwi migracj ryb w gr i d
rzeki. Takiej moliwoci stary jaz nie posiada.
Po trzecie, jaz stanowi
zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla mieszkacw
Ndzy. - Nowy jaz jest inaczej skonstruowany ni stary. Okna przelewowe s pooone wyej, co daje wikszy
zakres regulacji wody w razie
gwatownego przyboru - wyjania Marek Adamus.
Jak istotne z punktu
widzenia
bezpieczestwa
mieszkacw jest waciwe
funkcjonowanie obiektu, doskonale wie Wjt Gminy Ndza, Anna Iskaa. - Powd w
2010 roku mocno pogorszya
i tak ju zy stan jazu. Obiekt
sta si betonow przeszkod, ktra nie speniaa ju
adnej funkcji - przyznaa
wjt. Ostatnia powd spowodowaa, e wezbrana woda z rzeki wymywaa podoe
spod zlokalizowanych nieopodal zbiornikw zawierajcych wod pitn dla mieszkacw.
Na ocjalnym otwarciu jazu pojawio si wielu
przedstawicieli instytucji,
ktre wspray inwestycj. Nie

Fot. UG Ndza

Niezwykle istotna dla mieszkacw gminy Ndza inwestycja - remont jazu na rzece Suminie - w kocu doczekaa si realizacji. Na ocjalnym otwarciu nie zabrako przedstawicieli lokalnych wadz samorzdowych, a take zaproszonych goci.

Ocjalne otwarcie jazu zgromadzio przedstawicieli obu funduszy, Lasw Pastwowych oraz
Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska, a take reprezentantw wadz samorzdowych.

Jaz poza pitrzeniem wody na potrzeby czoka, ma ponadto kierowa wod na tzw.
przepawk oraz peni funkcj przeciwpowodziow.

zabrako wjta gminy Ndza, starosty raciborskiego,


przedstawicieli WFOiGW
oraz NFOiGW, Lasw Pastwowych oraz Regionalnej
Dyrekcji Ochrony rodowiska.
Wszyscy zgodnie podkrelali, jak istotny by remot i
to na kilku paszczyznach.
Zakoczonej
inwestycji
przyglda si m.in. starosta
raciborski Ryszard Winiarski, wczeniej przez wiele
lat zwizany z rolnictwem. Bardzo mocno zawsze si interesowaem wszystkimi ciekami wodnymi i przepustami
i wiem, e w naszym powiecie sytuacja nie wygldaa
najlepiej. Teraz na szczcie
zaczyna si to zmienia, czego przykadem jest choby
wyremontowany jaz na Suminie - mwi starosta.
- Ciesz si, e moglimy
wesprze tak wan inwestycj - mwia podczas spotkania Agnieszka Siemiska,
zastpca prezesa WFOiGW
w Katowicach. - Mieszkacy
bd mogli spa spokojnie.
Warto inwestycji to ponad 900 tys. z. Przy wsparciu Regionalnej Dyrekcji
Lasw Pastwowych udao si uzyska donansowanie z Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Pomg
te Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

REGION - INWESTYCJE

Konkurs EkoAktywni 2016

Gmina Herby stawia na fotowoltaik

Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej


w Katowicach ponownie organizuje konkurs EkoAktywni.
Zgoszenia mona nadsya do 29 kwietnia.

Zarzd WFOiGW w Katowicach podj decyzj o donansowaniu


kolejnego zadania realizowanego przez gmin Herby w zakresie
zabudowy mikroinstalacji fotowoltaicznej.

To ju kolejna edycja
konkursu EkoAktywni. W
roku biecym skierowany
jest on do organizacji pozarzdowych z wojewdztwa
lskiego, prowadzcych
dziaalno proekologiczn o charakterze lokalnym
i regionalnym. Konkurs
ma na celu zachcenie organizacji do dalszego promowania zielonego stylu
ycia oraz nagrodzenie za
dotychczasow prac.
Oceny
zgoszonych
wnioskw dokonuje jury konkursu, ktre bdzie

Gmina Herby otrzyma donansowanie WFOiGW. Zostanie ona przeznaczone na realizacj zabudowy drugiej ju
mikroinstlacji fotowoltaicznej
do zasilania pywalni zlokalizowanej w Herbach przy ulicy
Katowickiej 6.
W 2015 roku gmina Herby uzyskaa donansowania
w formie dotacji i preferencyjnych poyczek na realizacj 6
mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wrd nich mona wyrni instalacje zabudowane
na obiektach oczyszczalni ciekw w Herbach i Lisowie, na

bra pod uwag realizowane projekty i programy, ich


rnorodno oraz atrak-

cyjno promocji poprawy stanu rodowiska naturalnego, ze szczeglnym


uwzgldnieniem dziaalnoci z ostatniego roku przed

terminem skadania zgosze.


Zgoszenia mona nadsya do 29 kwietnia 2016
roku na adres Funduszu.
Na stronie internetowej
WFOiGW w Katowicach
dostpny jest regulamin
konkursu oraz formularz
zgoszeniowy.
Dodatkowych informacji i wyjanie udziela p.
Joanna Stryjewska - tel. 32
60 32 315, j.stryjewska@
wfosigw.katowice.pl
IC

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

budynku Stacji Uzdatniania


Wody w Herbach, zasilajca pywalni w Herbach oraz
wspomagajce zasilanie uj
wody w Lisowie i Herbach.
W trakcie rozpatrywania
s jeszcze 2 wnioski z zakresu
wspierania odnawialnych rde energii. Dotycz one zabudowy mikroinstalacji fotowoltaicznej na nastpnym ujciu
wody w Herbach oraz realizacji kolejnej zabudowy paneli
fotowoltaicznych na oczyszczalni ciekw w Lisowie.
IC

Fot. www.zpoherby.eu/plywalnia

REGION - KONKURSY

Pywalnia w Herbach
doczeka si drugiej
ju mikroinstlacji
fotowoltaicznej
przeznaczonej
do jej zasilania.

8 Motoryzacja

Motorady:
wojciech gawliczek

Do wyboru mamy rozliczenie gotwkowe, nazwane rwnie wariantem


kosztorysowym oraz bezgotwkowe - serwisowe lub
tzw. na warsztat. W pierwszym przypadku odszkodowanie wypacane jest bezporednio wacicielowi, do
ktrego naley decyzja, czy
i gdzie bdzie naprawia samochd. Z kolei w przypadku rozliczenia bezgotwkowego auto naprawiane jest
w warsztacie, serwisie autoryzowanym lub wsppra-

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

Szkoda komunikacyjna. Jak rozliczy si z ubezpieczycielem?

cujcym z Towarzystwem
Ubezpieczeniowym warsztatem partnerskim, ktry
bezporednio rozlicza si
z ubezpieczycielem. Na to
ostatnie rozwizanie radzimy jednak uwaa, gdy
warsztat partnerski, do ktrego skieruje nas ubezpieczyciel, zlikwiduje szkod
na zasadach cile okrelonych przez ubezpieczyciela,
czyli np. z wykorzystaniem
czci niskiej jakoci.
Niewtpliw zalet rozliczenia
bezgotwkowego, tzn. z warsztatem, jest
oszczdno czasu i wygo-

NAPRAWY POWYPADKOWE

da. Zgodnie z obowizujcym prawem to poszkodowany decyduje, gdzie i jak


zlikwiduje swoj szkod.
Ubezpieczyciel nie moe narzuci nam sposobu, a tym
bardziej warsztatu, z ktrym
wsppracuje czsto oddalonego o kilkadziesit kilometrw od naszego miejsca
zamieszkania. Pamitajmy,
e w przypadku szkd likwidowanych z dobrowolnego
ubezpieczenia AC wpyw na
wycen mog mie indywidualne zapisy dotyczce stosowanych amortyzacji cen
czci zamiennych. Infor-

MECHANIKA POJAZDOWA

macje na ten temat zawsze


znajdziemy w oglnych warunkach ubezpieczenia.
W wariancie tzw. kosztorysowym dostajemy kalkulacj kosztw naprawy
sporzdzon przez zakad
ubezpiecze. Na podstawie
tak oszacowanej wartoci
dokonujemy naprawy we
wasnym zakresie, a zakad
ubezpiecze nie oczekuje
od nas faktur dokumentujcych poniesione koszty.
Musimy jednak pamita o
tym, e czsto ubezpieczyciele zaniaj odszkodowania pacone na kosztorys i

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

kwota odszkodowania moe nie wystarczy nawet na


napraw pojazdu u znajomego.
Jeszcze raz podkrelmy, to nie ubezpieczalnia
sprawcy
kolizji
decyduje o sposobie naprawy naszego pojazdu!
Poszkodowany ma prawo

swobodnie wybra sposb


i miejsce likwidacji swojej
szkody. Pamitajmy, aby
decyzj o sposobie likwidacji szkody podj na spokojnie, zasigajc porady np.
w swoim zaprzyjanionym
warsztacie, a nie pod wpywem stresu jaki towarzyszy
takim zdarzeniom.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

reklama

poligrafia >>>

EWMAR
Instalacje wod - kan.
C.O. w miedzi i w plastiku
Kotowanie
Ogrzewanie podogowe
Hydraulika

Reklama 9

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

Ewelina Marek

ul.Powstacw lskich 31c


47-411 Grzegorzowice

tel.: 32/410 55 49
787 774 761
692 197 761

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

10 Ogoszenia

<< GazetaInformator.pl

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE

KREDYT

KREDYT

50 tys.

100 tys.

rata 549 z

rata 689 z

32 700 70 40
790 501 503

32 700 72 11
792 115 113

Oprocentowanie od 2,9%

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Odsetki od 5 z

(dla emerytw i rencistw

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

(wejcie od podwrza)

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

na kolorowym tle 14 z

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


Przyjm Panie do pracy w polu przy zbiorze warzyw. Kontakt
mailowy: michi0070@o2.pl, tel:
502 846 764.

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
w Niemczech
Tel. 32 506 55 87

Oprocentowanie od 2,9%

Firma poszukuje
pracownika na stanowisko:
Doradca Finansowy Klienta
ds. poyczek gotwkowych
Wymagania:
umiejtno budowania relacji
z klientami,
mile widziane dowiadczenie w
obsudze klienta,
komunikatywno, dyspozycyjno.

SPRZEDAM
SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

Warsztat: naprawa ROWERW


MOTOROWERW, WZKW
TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz
Tel. 32 415 18 80, Mariaska 1
47-400 Racibrz

Gwarantowane:
wysokie atrakcyjne wynagrodzenie (najwysze w brany);
pomoc w pierwszych miesicach
pracy; moliwo podniesienia
kwalikacji; moliwo awansu.

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Najnisze
oprocentowanie
Tel. 604 729 874
502 890 351
Racibrz
ul. Opawska 21/2

CV prosimy wysa na adres


m.mroz@benetia.pl
Tel. 797 603 000
www.benetia.pl

ZDROWIE

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

ZAMA
w Czechach

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Tel. 602 150 886


PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00, pitek na telefon
Racibrz, ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

NIERUCHOMOCI
AKUPUNKTURA

Zabiegi akupunkturowe s skuteczne w wielu przypadkach


chorobowych m.in.: niedoczynnoci tarczycy, nadczynnoci
tarczycy, chorobie Hashimoto,
depresjach, nerwicach.
Rejestracja 781 289 867
Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a

PORADNIA
ORTOPEDYCZNA
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Godziny przyj:
pon. 16:00-18:00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

Wynajm mieszkanie dla rodziny 60m2, drugie pitro, blisko


centrum. W Raciborzu. Tel. 601
648 350.

Sprzedam mieszkanie w Raciborzu,


pow. 38 m2, ul. Opawska, blisko Tesco. 2 pokoje, kuchnia z oknem (wymienione okna), CO, balkon. Cena 85
tys. z. Tel. 731 338 688, 661 705 074.

RNE
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511 929 121.
Oferuj profesjonalne oraz tanie
usugi z zakresu: instalacje elektryczne, owietlenie LED, instalacje wodno-kanalizacyjne, remonty
od A do Z. Tel. 606 525 233.
Malowanie wntrz! Usugi malarskie, drobne remonty wntrz
mieszka i domw. Zakres usug:

gadzie, panele podogowe, tynkowanie, monta drzwi okien, parapetw. Polecam! Tel. 725 459 597.

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

Firma STACH-DREW
oferuje drewno kominkowe,
drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

GABINET
BIOENERGOTERAPII
schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu
stany blowe
choroby wewntrzne
47-400 Racibrz
ul Mickiewicza 18
Rejestracja telefoniczna

32 755 21 31

MOTORYZACJA
Polerowanie samochodw i nie tylko! Tanio! Cena: 200,00 z. E-mail: maly112648@wp.pl.
Tel. 665 371 571. Polecam.

wizytwki, ulotki >>>

tel. 32 414 90 30, 533 355 277


PRACA

TOYOTA YARIS Z NIEMIEC


SPRZEDAM
W kolorze czerwonym, silnik benzynowy o pojemnoci 1000 i 68
kM, skrzynia biegw manualna.
Zawieszenie sztywne i niewybite.
Toyota ma oryginalny przebieg, silnik, skrzynia biegw, klimatyzacja
i pozostae podzespoy bez zarzutw. Auto naprawd godne uwagi.

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86

Zapraszam do ogldzin. Praktycznie nowe opony, moliwa zamiana,


cena: 7 900 z. Tel. 501 236 208.

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146


AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

Przychodnia Weterynaryjna

Tel. 512 271 815


32 430 10 45.

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008, 795 729 389

Skad znajduje si
z tyu budynku.

centrovet

Przyjmujemy:
pon.- pt. 9-20, sob. 9-14

www.centrovet.pl

AZBEST
DEMONTA
UTYLIZACJA
DEKARSTWO, RYNNY, KOMINY

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

792 013 569


509 055 051
azo.gawlik@wp.pl

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10:00-17:00
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
Odwied Nas

www.olx.pl (tablica.pl)

GazetaInformator.pl >>

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)


R E K L A M A

Zapowiedzi 11

RACIBRZ RCK 21 KWIETNIA

KABARET HRABI I KABARET JURKI


AKTOREM W POT
Kabaret Hrabi w poszukiwaniu nowych wyzwa. Pomys
zczenia si z innym kabaretem
powstawa przez lata. Oswajanie si z myl, ciche rozmowy, pytania stawiane pgbkiem. Kto? Z kim? Wreszcie
stao si naturalne, e z kabaretem Jurki. Tak, przez jaki czas
bdzie ich omioro, omiorgo,
omiorgu, omiorgiem. Dwie
kobiety czyli dwa blond by
oraz szeciu przernych typw wspczesnego mczyzny

czyli kalejdoskop mord. O


aktorach mona sporo, ale czy
trzeba zaraz dobrze? I Hrabi, i
Jurki, w liczbie omiu, bior takiego aktora za nogi i rzucaj w
pot. eby poczu, e yje. eby
mu si chciao. Teatr, kabaret,
lmy, seriale, reklamy, lmy
porno, teledyski, wreszcie ycie wszdzie si gra. Banalne, to prawda. Ale jakie prawdziwe! Ole! Bilety wcenie 70 z
i 60 z do kasie RCK RDK przy
ul. Chopina 21.

RACIBRZ RCK 3 MAJA

KONSTANTY ANDRZEJ KULKA WRAZ


Z GLIWICK ORKIESTR KAMERALN
KONSTANTY ANDRZEJ
KULKA - przez kilka lat pracowa pod kierunkiem prof.
Stefana Hermana. Na swoim
koncie ma ponad 2000 koncertw symfonicznych i recitali na caym wiecie. Gra z
wieloma orkiestrami, takimi
jak London Symphony, Filharmonia Berliska, Chicago Symphony. W dorobku
nagraniowym posiada wiele

koncertw, w tym: Vivaldiego,


Mozarta i inne. Bierze udzia
w nagraniach polskiej muzyki
wspczesnej. Warto doda, e
by pierwszym po Sternie wykonawc I koncertu Krzysztofa Pendereckiego - gra ten
utwr wielokrotnie w Europie
i Ameryce Pnocnej gwnie
pod batut kompozytora. GLIWICKA ORKIESTRA KAMERALNA zostaa zainicjowana

w 2000 roku przez Andrzeja


Rosoa. Jej czonkami s profesjonalni muzycy z terenu
Grnego lska. Orkietra na
swoim koncie posiada wiele rnorodnych programw,
poczwszy od muzyki baroku
a po wspczesno. Z zespoem wsppracowali liczni dyrygenci oraz wybitni solici.
Bilety w cenie 30 z mona
naby w RCK.

22 KWIETNIA MIPBP RACIBRZ


22 kwietnia w godz. od 9:00-13:00 w Bibliotece odbdzie

GRATIS!
*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

KULTURA ROZRYWKA

22 KWIETNIA STRZECHA RACIBRZ


22 kwietnia o godz. 8:30 w DK Strzecha w Raciborzu odbd
si spektakle dla dzieci.

PROMOCJA!
Do teczek rmowych

250 wizytwek

Repertuar imprez
21 KWIETNIA PRZEMKO RACIBRZ
21 kwietnia o godz. 18:00 w kinie Przemko w Raciborzu odbdzie si seans lmowy Oddychaj. Nominowana do
nagrody Queer Palm podczas festiwalu lmowego w Cannes
w 2014 roku opowie o niebezpiecznej przyjani dwch modych dziewczyn. Film w reyserii Mlanie Laurent, gwiazdy
lmw Bkarty wojny, Iluzja i Debiutanci. Produkcja
Oddychaj na festiwalu Ale Kino! otrzymaa tytu Najlepszego lmu dla modziey. Bilety w cenie 5 z.

| Wizytwki
| Ulotki
| Plakaty
| Piecztki
| Banery reklamowe
| Katalogi

si impreza czytelnicza pt. Akademia wyobrani.


Turniej organizowany jest z okazji wiatowego Dnia Ksiki i
Praw Autorskich, ktry obchodzimy 23 kwietnia.
22 KWIETNIA RCK RACIBRZ
22 kwietnia o godz. 9:30 w sali kameralnej Raciborskiego
Centrum Kultury odbed si koncerty umuzykalniajce.
23 KWIETNIA ZAMEK PIASTOWSKI RACIBRZ
23 kwietnia na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbdzie si
IV Zamkowy Jarmark kwiatw, ywnoci ekologicznej i rkodziea. W programie m.in. liczni wystawcy, wystpy na scenie, w tym zespou Hetmascy Sarmaci, biesiada
oraz moliwo zwiedzania zamku i kaplicy.
23 KWIETNIA MIPBP RACIBRZ
23 kwietnia o godz. 10:00 w EURECE Wypoyczalni dla
Dzieci i Modziey MiPBP w Raciborzu odbdzie si konkurs
wiedzy Czyta dziadek, czyta tata, czytasz ty?.
23 KWIETNIA STRZECHA RACIBRZ
23 kwietnia o godz. 18:00 w DK Strzecha w Raciborzu odbdzie si koncert jubileuszowy Dwadziecia lat Klubu
Piosenki Aktorskiej i Poetyckiej Atlantyda. Podczas
koncertu wystpi obecni i byli czonkowie, m.in. Hanna
Bratkowska, Kuba Blokesz i Kajetan Drozd.
27 KWIETNIA RCK RACIBRZ
27 kwietnia o godz. 9:00 w sali widowiskowej Raciborskiego

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

Centrum Kultury odbdzie si spektakl Zielony kapturek. Spektakl organizowany jest przez Wydzia Ochrony
rodowiska Urzedu Miasta Racibrz.
28 KWIETNIA PRZEMKO RACIBRZ
28 kwietnia o godz. 18:00 w kinie Przemko w Raciborzu odbdzie si seans lmowy w ramach DKF Puls. Tym razem
bdzie mona zobaczy lm Zdjcie 17-letni Adam znajduje stare zdjcie matki z obcym mczyzn, po czym usiuje
dowiedzie si, kto jest jego prawdziwym ojcem. Bilety w cenie
5 z.
29 KWIETNIA RCK RACIBRZ
29 kwietnia o godz. 9:00 w sali widowiskowej Raciborskiego
Centrum Kultury odbdzie si Gala poegnania maturzystw CKZiU nr 1 w Raciborzu.
29 KWIETNIA RCK RACIBRZ
29 kwietnia o godz. 12:30 w sali widowiskowej Raciborskiego
Centrum Kultury odbdzie si Gala poegnania maturzystw ZSO nr 1 w Raciborzu.

Zobacz zapowiedzi

12 Reklama

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

<< GazetaInformator.pl

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE
www.delfin-raciborz.pl
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sb. 9:00-13:00

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444

You might also like