You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 20 kwietnia 2016 | Nr 8 (209)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE BEZPIECZENSTWO

Zakaz wystpw cyrkw w miecie?


To mieszne!

ROWEROWY PATROL
ROZPOCZ SEZON
Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

KDZIERZYN-KOLE SPRAWY KONTROWERSYJNE

Fot. Iwona Naworska

16 kwietnia Cyrk Arena, w ktrym wystpuj tresowane zwierzta,


stan w Kdzierzynie-Kolu. Mimo apelu prezydent miasta.
KATARZYNA SOLARZ

Na pocztku marca prezydent Sabina Nowosielska wydaa ocjalne rozporzdzenie,


e nie wyrazi zgody na udostpnianie mienia stanowicego wasno gminy Kdzierzyn-Kole dla potrzeb widowisk
obejmujcych tresur dzikich
zwierzt. Gest Nowosielskiej
by odpowiedzi na petycj,
ktr do prezydent w asycie
swoich rodzicw i nauczycieli,
wystosoway dzieci z kodnickiego Przedszkola nr 17.
Podpisay si wszystkie,
co mi si bardzo podobao powiedziaa Nowosielska. Tym
samym Kdzierzyn-Kole doczy do wielu innych miast,
ktre zakazay wstpu na swoje tereny cyrkom ze zwierztami. Jednak poza mienie gminy
kompetencje prezydenta nie
sigaj i waciciele prywatnych gruntw mog wydzierawi swj teren pod takie widowisko, a miasto nie moe w
tej sprawie nic zrobi.
Pod wzgldem formalnym miasto nie moe interweniowa na prywatnej dziace,
jeli jej waciciel nie narusza
przepisw informuje Jarosaw Jurkowski z kozielskiego
magistratu.
W takiej sytuacji wadze
mog jedynie liczy na dobr
wol przedsibiorcw. Nowosielska wystosowaa do nich
apel i si przeliczya. Okazao
si, e tam gdzie chodzi o pienidze, nie ma miejsca na sentymenty.
Waciciel terenu przy ulicy
Kozielskiej (naprzeciwko Castoramy) zignorowa apel wodarza i cyrk stan tam w najlepsze. Etycznych wtpliwoci
nie mia te waciciel cyrku.
Mam gdzie rozporzdzenie prezydenta! Ono jest

Od wiosny do jesieni patrol pieszy i samochodowy


uzupeniaj patrole rowerowe.
Stranicy miejscy znw
pilnuj bezpieczestwa
mieszkacw, przemieszczajc si na dwch kkach. Tak bdzie a do jesieni.
Jak co roku, gdy pogoda
coraz mniej straszy deszczem i
wiatrem, funkcjonariusze stray miejskiej wsiadaj na rower.
Ta forma patrolowania terenw miejskich z powodzeniem
dziaa w Kdzierzynie-Kolu
od 2011 roku. Zadaniem stranikw na dwch kkach jest

patrolowanie parkw i cieek


rowerowych pod ktem czystoci i bezpieczestwa pieszych i
rowerzystw. Poruszajc si w
ten sposb, szybciej ni pieszo i
sprawniej ni autem, docieraj
w miejsce, gdzie s potrzebni.
Rower lepiej ni auto sprawdza
si w terenie zabudowanym,
na krtych uliczkach miejskich
i osiedlowych. W zeszym roku
stranikw miejskich na dwch
koach wspieraa te policja.
KS

KDZIERZYN-KOLE POLICJA

PIJANY WJECHA W
POT I ZAPROPONOWA
APWK
Mirosaw Zotorowicz z cyrkiem Arena goci w Kdzierzynie-Kolu po raz dziewity.
mieszne i bez sensu, bo prawo
stoi po naszej stronie i korzystamy z niego od 9 lat, dzierawic tu prywatne grunty
mwi waciciel cyrku Arena,
Mirosaw Zotorowicz.
Jego zdaniem, wydajc zakaz, ktry jest pokosiem petycji kilku dzieciakw, prezydent
omiesza swj urzd.
Czy my yjemy w krainie
Krla Maciusia Pierwszego?
pokpiwa Zotorowicz. To my
moemy zaskary miasto
wygraa.

W cyrku Arena wystpuj


wielbdy, osioki, kucyki, konie,
lamy, psy. Rok temu cyrk w repertuarze mia pokazy z lwami,
atrakcj tegorocznego sezonu
jest afrykaska sonica Tembo
(od 30 lat na scenie przyp red).
Na nasze pytanie, czy normalnym i zgodnym z natur sonia
jest np. zmuszanie go do chodzenia na dwch nogach podczas
mczcych wystpw, waciciel
Areny nie ma wtpliwoci.
W dungli so chodzi na
dwch nogach, zrywajc listki z

czubkw drzew, to jak najbardziej normalne. Zwierz mwi


jzykiem swojego ciaa i pokae, czy jest do czego zmuszane czy nie. Jeli jest le traktowane, nie ma wizi z treserem,
to nie podejdzie do niego, nie
wykona polecenia przekonuje Zotorowicz. Sonica Tembo
jest niemale w zwizku maeskim ze swoim treserem,
tak s do siebie przywizani. S
ze sob przez 24 lata dodaje.
Czytaj rwnie na str. 7

28-letni kierowca Volkswagena wjecha w ogrodzenie domu. Waciciel


potu wezwa policjantw,
a kierujcy chcia ich przekupi.
Funkcjonariusze interweniowali w minion niedziel,
kiedy to 28-letni mczyzna
zjecha z drogi i uderzy w ogrodzenie. Po przybyciu na miejsce
zdarzenia, zauwayli jak siedzcy w samochodzie kierowca
usiuje odjecha z miejsca wypadku. Szybka reakcja policjantw uniemoliwia mu ucieczk, a po kontroli jego stanu
trzewoci okazao si, i 28-latek ma 2,1 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu. M-

czyzna poprosi policjantw,


aby pomogli mu zepchn samochd na pobocze, a w zamian za pomoc zaproponowa
im 100 z. Banknoty pooy na
podokietniku pomidzy mundurowymi. Funkcjonariusze
zatrzymali mczyzn za prb udzielenia korzyci majtkowej. Prokurator zastosowa
wobec pomysowego kierowcy
rodki zapobiegawcze w postaci porczenia majtkowego
oraz zakazu opuszczania kraju.
Teraz kierowca bdzie odpowiada przed sdem, za co grozi mu pozbawienie wolnoci do
lat 10.
MN

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze
Najtaniej w regionie

Czytaj rwnie
str. 5

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88

2 Wiadomoci

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE SPORT

Jest moc? Jest PoMOC!


katarzyna solarz

Sport moe leczy i motywowa. Wiedz o tym organizatorzy akcji Pomaraczowa


PoMOC. Jej misj jest aktywizacja ludzi dotknitych depresj. Drugi cel to finansowa pomoc niepenosprawnym
dzieciom, ktre potrzebuj
pienidzy na rehabilitacj i
drogi sprzt. Biegacze i kolarze przemierz cay kraj od
Tatr po Batyk bez przerwy,
a Kdzierzyn-Kole jest na
trasie tego niezwykego wydarzenia. Miasto objo akcj
patronatem, a swj udzia w
sztafecie rowerowej zadeklarowa prezydent Wojciech Jagieo, ktry chce pokona 100
kilometrw, czyli tras po ktrej nastpuje zmiana zawodnika.
Pomaraczowi pojawi si
w Kdzierzynie-Kolu dwukrotnie. Najpierw w rod 27
kwietnia o godzinie 16:00. do
miasta dotrze sztafeta biegowa. Z kolei kolarze pojawi
si trzy dni pniej o godzinie
14.06. W obu przypadkach
zmiana zawodnikw nastpi
pod gmachem Urzdu Miasta.
26 kwietnia wszyscy je-

stemy pomaraczowi! Okoo


16:00 spotykamy si pod Urzdem Miasta, skd startuje sztafeta Kdzierzyn-Kole. Zapraszamy wszystkich biegaczy i nie
biegaczy! Pokamy jakim jestemy zjednoczonym rodowiskiem! mwi Krystyna Krl,
biegaczka z Kdzierzyna-Kola.
Bd dwa zespoy, ktre podzielilimy na sztafet
biegow i rowerow. Pierwsza ma do pokonania 1,5 tys.
kilometrw, a druga 3,5 tys.
Obie poruszaj si nieustannie, czyli biegniemy i jedziemy
na rowerach dzie i noc informuje Micha Piotrowicz ze
stowarzyszenia Rajsport Active z Sieradza, ktre jest organizatorem i pomysodawc
akcji. Przez siedem dni bdziemy przemierza ca Polsk, startujemy dokadnie 26
kwietnia w Zakopanem na
Krupwkach. Rowerzyci najpierw okr ca Polsk, a
potem trafi na t tras, ktr
poruszaj si biegacze. Tempo
rowerzysty i biegacza zostao tak wyliczone, e rwno po
siedmiu dniach koczymy w
Gdasku dodaje Piotrowicz.
Na koszulkach biegaczy
pojawi si haso Wyjd z cie-

nia i zacznij si rusza. Tym


samym organizatorzy chc
zwrci uwag spoeczestwa
na chorob, ktra obecnie dotyka w Polsce ponad milion
osb.
Lekarze podejrzewaj,
e problem depresji dotyczy
o wiele wikszej liczby ludzi.
Jedn z najlepszych form jej
zwalczania jest aktywno fizyczna tumaczy Piotrowicz.
We wszystkich miastach,
w ktrych dziaa stowarzyszenie, prowadzone s bezpatne
treningi dla osb borykajcych
si z depresj lub chccych po
prostu spdzi aktywnie czas.
Takie zajcia prowadzi w Kdzierzynie-Kolu sportowiec i
jeden z przedstawicieli kdzierzyskiego oddziau Rajsport
Active, Tomasz Antosiak.
Chtni spotykaj si w kady
czwartek o godzinie 18.30 na
stadionie Kuniczka, przy ul.
Grunwaldzkiej.
Pomaraczowa PoMOC
pod swoje skrzyda wzia 16
niepenosprawnych
dzieci,
ktrym potrzebna jest zbirka
pienidzy. Trjka z nich mieszka w Kdzierzynie-Kolu.
Cieszymy si, e s ludzie, ktrzy oferuj bezinte-

Fot. archiwum Rajsport Active

27 i 30 kwietnia Kdzierzyn-Kole znajdzie si na trasie wielkiego maratonu. Biegacze i kolarze w morderczej


sztafecie pokonaj 5 tys. kilometrw, by znokautowa depresj i zebra pienidze dla niepenosprawnych dzieci.

11 kwietnia w Urzdzie Miasta odbya si konferencja powicona akcji Pomaraczowa PoMOC. Na zdjciu od lewej: Krystyna Krl, Damian Ziemba, Pawe Szarf, Tomasz Antosiak,
Pawe Ogrodowski, Arkadiusz Jajuga, Micha Piotrowicz, Kuba Mroczek z mam, Marcelinka Sioa z mam, prezydent Sabina Nowosielska, wiceprezydent Wojciech Jagieo.
resown pomoc finansow.
W naszym przypadku s to
pienidze potrzebne na zakup
sprztu rehabilitacyjnego, ktry jest bardzo drogi. Mowa tu
o wzku inwalidzkim czy profesjonalnym pionizatorze, bo
dziecko nie porusza si samo.
To koszt okoo 14 tys. zotych
mwi mama kilkuletniej Marcelinki.
Pomaraczowym do tej
pory udao si zebra 12,5 tys.

zotych. Marzy nam si by


uzbiera po 10 tys. zotych na
kade dziecko, wtedy mona
mwi o konkretnym wsparciu
zaznaczaj organizatorzy.
Pomc mona na rne
sposoby, a wszystkie informacje dotyczce zarwno biegu, co pomocy charytatywnej
znajdziemy na stronie Pomaraczowej Pomocy (www.pomaranczowapomoc.pl) oraz na
facebooku. S tam podane nu-

mery kont dzieci. Mona np.


kupi cegieki zot, srebrn i brzow, ktrym przypisane s kwoty od 100 zotych
wzwy. Pienidze trafi bezporednio do dzieci. Pomc moe
kady, zarwno osoby indywidualne, ktre wcz si w akcj, jak i sponsorzy.
Patronat honorowy nad
wydarzeniem objo Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz
stacja Polsat News.

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Otworz tu szko wysz. To ju prawie pewne


Starania o utworzenie
uczelni wyszej w Kdzierzynie-Kolu przez kilkanacie
lat nie przynosiy rezultatu. Dopiero w ubiegym roku z inicjatywy wadz miasta i wadz opolskiej uczelni
powsta pomys, by w Kdzierzynie-Kolu otworzy
sidmy zamiejscowy wydzia
Politechniki Opolskiej. Strony - prezydent Sabina Nowosielska i rektor politechniki
Marek Tukiendorf uznali, e
nie ma na co czeka. Szybko powoane zostay zespoy robocze, ktre miay przygotowa wszelkie niezbdne
dokumenty i przeanalizowa
uwarunkowania. Ich praca
przyniosa oczekiwane efekty.
Niedawno uczelnia przygotowaa wniosek do Minister-

stwa Szkolnictwa Wyszego


(mia by zoony 15 kwietnia)
o wyraenie zgody na utworzenie tu Wydziau Inynierii
Systemw Technicznych. Teraz czeka na odpowied.
Jeli wszystkie sprawy
proceduralne zakocz si
pomylnie, to pierwsi studenci zaczn studiowa ju w
padzierniku tego roku. Siedzib wydziau ma by budynek po dotychczasowej Publicznej Szkole Podstawowej
nr 14 przy ul. Kozielskiej na
osiedlu Pogorzelec poinformowa rzecznik prezydenta,
Jarosaw Jurkowski. Dobre
wieci przychodz take od
wadz wojewdzkich.
Zarzd wojewdztwa
opolskiego poinformowa o
przeznaczeniu blisko miliona
Zesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Magdalena Kubina
Katarzyna Solarz, Katarzyna Krentusz
Iwona Cybulska, Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz
Dzia grafiki i reklamy:

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Martyna Terka-Cebula 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl

zotych dla Politechniki Opolskiej na urzdzenie wydziau


zamiejscowego w Kdzierzynie-Kolu. Kierunki studiw,
ktre PO chciaaby uruchomi w naszym miecie, to
przemysowe technologie informatyczne i systemy biotechniczne kontynuuje Jurkowski.
Potrzeb powoania wyszej uczelni zgaszay te lokalne firmy (obecnie dziaa
ich tu 120 - przyp. red), ktre
s zainteresowane zatrudnianiem wykwalifikowanej kadry. Propozycja z ich strony
pada podczas ostatniego posiedzenia Rady Gospodarczej
powoanej przez prezydent
Sabin Nowosielsk.
Inynierowie i technicy s nam bardzo potrzebni

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

Fot. Iwona Naworska

Dobre wieci dotyczce utworzenia w miecie zamiejscowego wydziau Politechniki Opolskiej napywaj z dnia na dzie.
Ma powsta tu Wydzia Inynierii Systemw Technicznych.

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Marta Nabrdalik: 733 755 866


marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Budynek, w ktrym miaaby powsta uczelnia, jest przystosowany do funkcji


edukacyjnych i znajduje si bllisko dworca PKP.
- stwierdzi m.in. Janusz Zowade, prezes firmy Silekol,
ktra dziaa na terenie Zakadw Azotowych.
Potencjalni studenci najpierw odbywaliby praktyki w
firmach dziaajcych na terenie miasta i powiatu, by potem znale w nich zatrudnienie.
Gwnym zaoeniem planu powstania zamiejscowego
odziau Politechniki Opolskiej
jest zwizanie uczelni z prze-

mysem zwaszcza chemicznym, z ktrym kojarzony jest


Kdzierzyn-Kole. Zatrzymanie w miecie modych ludzi,
ktrzy mogliby studiowa na
miejscu, a potem znale tu
stae zatrudnienie, mogoby
rwnie zahamowa niekorzystne tendencje demograficzne.
Co ciekawe otwarcie
uczelni w Kdzierzyni-Kolu moe przyczyni si te do
zapoznania modziey z jzy-

kiem i kultur chisk. Przy


Politechnice Opolskiej dziaa
bowiem Instytut Konfucjusza. W ramach tego projektu
uczelnia wsppracuje m.in.
z Politechnik Pekisk. Dyrektor Instytutu uwaa, e w
lad za wydziaem technicznym mogaby tu powsta filia
takiej jednostki. Warto doda,
e wacicielem Petrochemii-Blachowni S.A. s Chiczycy.
ks

Wiadomoci 3

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)


KDZIERZYN-KOLE SPORT

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

REGION

Piast wyszkoli
modych pikarzy
Fot. Magorzata Tudaj

MIASTO WYRNIONE
PRZEZ TYGODNIK
WPROST

w skrcie

Kozielski Klub pikarski Odra rozpoczyna wspprac


z Piastem Gliwice. Podpisano umow partnersk.
Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

GazetaInformator.pl >>

katarzyna solarz

Kdzierzyn-Kole zosta
uznany za jedno z najbardziej atrakcyjnych miast
Polski. Pochwalono te
wodarza.
Podczas II Europejskiego
Kongresu Samorzdw w Krakowie prezydent Sabina Nowosielska odebraa Zoty Klucz,
czyli nagrod przyznawan
przez tygodnik ,,Wprost dla
najbardziej atrakcyjnych polskich miast oraz ich prezydentw. Otrzymuj j wodarze,
ktrzy w swoim dorobku maj np. nowatorskie osignicia
w sferze polityki gospodarczej,
spoecznej, kulturalnej czy edukacyjnej. Podobne trofea trafiy
jedynie do Opola i Ciechanowa.

Nasze miasto zwrcio uwag kapituy organizacj mistrzostw wiata modeli


pywajcych, ktre w sierpniu
ubiegego roku odbyy si w
orodku modelarskim przy ul.
Gliwickiej poinformowa Jarosaw Jurkowski z Urzdu
miasta.
Mowa tu o imprezie World
Championship NAVIGA M
2015. Podczas ubiegorocznych
wakacji zawody zgromadziy na
starcie 250 zawodnikw z 20
krajw. Motorem napdowym
imprezy jest Stowarzyszenie
Modelarzy Kozioki na czele
ktrego stoi Jan Stolarek.
ks

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

NOWA STRONA MIASTA


Od 1 kwietnia zmieni si
wygld internetowej strony
Kdzierzyna-Kola.
Jest bardziej czytelna i cieszy oko.
adna szata graficzna to nie
wszystko. Uytkownikom udostpniono kilka przydatnych
funkcji.
Przede wszystkim, miejska witryna zrobia si czytelniejsza, dominujca jest biel w
tle. Gwny dzia stanowi teraz
aktualnoci. Galerie zdj stay
si wiksze i wyraniejsze. Mapa serwisu pozwala atwo zlokalizowa potrzebn zakadk
tumaczy Jarosaw Jurkowski, rzecznik kozielskiego magistratu. Czytelniejsza staa si
te zakadka kontakt z urzdem, atwo dostpne s infor-

macje o sprawach najbardziej


i najczciej interesujcych
mieszkacw. Wyszukiwarka
pracownikw Urzdu Miasta
pozwala za szybko odnale t
osob, ktra zajmuje si interesujcym nas zakresem dziaa
UM dodaje Jurkowski.
Strona jest dostosowana do
potrzeb osb sabowidzcych i
niedowidzcych. Uatwiono te
ycie uytkownikw tabletw i
komrek. Strona dostosowuje
si teraz do wymiarw urzdzenia, a nie prbuje si zaprezentowa w caoci od razu.
Urzdnicy zachcaj do korzystania ze zmodyfikowanej
witryny: www.kedzierzynkozle.pl
ks

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

EDUKUJ EKOLOGICZNIE.
DOSTANIESZ 20 TYSICY
Pienidze dostanie organizacja, ktra przeprowadzi
akcj edukacyjn pod hasem Jestem eKKo.
Miasto ogosio otwarty
konkurs ofert wspierajcych
realizacj zada publicznych z
zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Mog wzi w nim udzia
organizacje pozarzdowe oraz
osoby prawne i jednostki organizacyjne prowadzce dziaalno poytku publicznego.
Do zdobycia jest 20 tys. z informuje Jarosaw Jurkowski,
rzecznik Urzdu Miasta.
Chodzi o przeprowadzenie
akcji edukacyjnych, ktre po-

kazuj jakie s korzyci pynce ze stosowania odnawialnych


rde energii, promujcych
stosowanie proekologicznych
rde energii, termomodernizacji, likwidacji niskiej emisji
oraz traktujcych o zagroeniach wynikajcych ze spalania
wgla i odpadw w piecach domowych.
Oferty naley dostarczy do
29 kwietnia bezporednio do
kancelarii oglnej Urzdu Miasta Kdzierzyn-Kole, ul. Piramowicza 32 (pok. 139) lub przesyk pocztow na adres Urzd
Miasta Kdzierzyn-Kole.
ks

Modzi pikarze z kozielskiego Klubu Odra bd si szkoli


w Piacie Gliwice.
w skadzie wielu modzieowych reprezentantw Polski.
Ponadto kilku wystpuje na
wypoyczeniach w innych klubach. Dziki tej wsppracy ma
ich by jeszcze wicej. Priorytetem w nastpnych latach
jest wychowanie przez sport.
To, mamy nadziej, sprawi,
e pika nona wrci na nasze
boiska na wielk skal, jak kiedy Chemik Kdzierzyn-Kole. Teraz potrzebujemy pomocy i mamy nadziej, e nasza
pika zostanie wzmocniona.

Kontakt z dowiadczonymi
partnerami to na pewno duy
plus. Gliwice to dobry partner
podkresli wicestarosta Jzef
Gisman.
Aktualnie w Odrze trenuje 150 modych zawodnikw.
Klub szkoli przedszkolakw
oraz modzie do najstarszej
kategorii juniorw wcznie.
Treningi w Piacie to dla modych pikarzy krok dalej, szansa na zaistnienie w profesjonalnym futbolu.

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

Ustalono skad Rady Seniorw


Gremium dziaa ju w penym skadzie 12 osb.
Po dodatkowym naborze
ostatecznie skad rady uzupenili: Stanisaw Salitra jako przedstawiciel osb starszych, Anna
Ros zgoszona przez kdzierzyskie koo Polskiego Zwizku Niewidomych i Edward
Urbanowicz z Polskiego Zwizku Dziakowcw. Proponowa
kandydatw mogli mieszkacy miasta, ktrzy ukoczyli 60.
rok ycia oraz podmioty dziaajce na rzecz osb starszych,
ktre nie skorzystay dotd z tego prawa.
W pierwszym naborze w
skad rady weszli Jzef Tarczyski, Wiesawa Huziuk i Janina
Werla jako przedstawiciele osb
starszych oraz reprezentanci
organizacji: Ewa Pisarzewska
Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku, Elbieta Szik
Zarzd Rejonowy Polskiego Zwizku Emerytw, Rencistw i Inwalidw w Kolu,
Teresa Bczkowska Uniwersytet Trzeciego Wieku Ziemi
Kozielskiej, Anna Bdkowska
Zarzd Oddziau Rejonowego Polskiego Zwizku Emery-

Fot. Urzd Miasta KK

Wyrnienie tygodnika Wprost odebraa w Krakowie


prezydent Sabina Nowosielska.

7 kwietnia w kdzierzyskim starostwie spotkali si


i podpisali porozumienie o
wsppracy prezes Piasta
Adam Sarkowicz i szef RTS
Odry Wojciech Prajs. Zaoeniem jest szkolenie modych
pikarzy na wyszym poziomie
ni lokalny. Wsplne treningi
czy sparingi grup modzieowych oraz stae trenerskie w
Gliwicach pozwol ten poziom
podnie.
Bywa tak, e utalentowani zawodnicy z mniejszych
orodkw nie potrafi przebi
si w duych klubach. Dla modego pikarza udzia w testach
czsto wie si z duym obcieniem psychicznym. Grajc pod presj, nie kady jest w
stanie pokaza peni swoich
umiejtnoci. Mam nadziej, e dziki trwaej wsppracy uda nam si unikn takich
sytuacji i najzdolniejsi zawodnicy bd mogli kontynuowa
swoj karier w Piacie powiedzia prezes Odry Wojciech
Prajs.
Obecnie Piast Gliwice ma

Jzef Tarczyski, zastpca przewodniczcego MRS


przyjmuje od prezydent Sabiny Nowosielskiej powoanie
do Rady.
tw, Rencistw i Inwalidw z
siedzib w Kdzierzynie, Danuta Sadkowska Stowarzyszenie
Kresowian i Urszula Matuszyk
Caritas Diecezji Opolskiej.
Przewodniczc Rady zostaa Ewa Pisarzewska, jej zastpc Jzef Tarczyski, a sekretarzem Anna Bdkowska.
Miejska Rada Seniorw bdzie
zabiera gos w imieniu starszej
grupy mieszkacw miasta i
zgasza ich uwagi.
Naleaoby zmieni przedziay wiekowe bada profilaktycznych, bo sporo osb jest

powyej 65. roku ycia i ju nie


moe z nich skorzysta zasugerowaa m.in. Anna Bdkowska.
Trzeba doprowadzi do skrcenia terminw oczekiwania na
badania czy rehabilitacje zaznaczy z kolei Jzef Tarczyski.
To tylko niektre ze spraw,
ktrymi zajm si radni.
Jestecie naszymi oczami
i uszami, jeli chodzi o sprawy
seniorw. Nasz rol jest reagowa na te sygnay zapewnia
prezydent Sabina Nowosielska.
ks

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

ZSD W SOLARNI
RECYTUJE BAJKI
Zesp Szk Dwujzycznych w
Solarni organizuje kolejne wydarzenie w ramach programu
Ksiki naszych marze. Odbdzie si konkurs recytatorski
bajek J. Brzechwy i J. Tuwima.
Plastyczne interpretacje utworw bdzie mona podziwia w
bibliotece.
OPOLSKA KARTA
RODZINY I SENIORA
Urzd Marszakowski Wojewdztwa Opolskiego planuje
cykl spotka w miastach powiatowych wojewdztwa opolskiego promujcych Opolsk
Kart Rodziny i Seniora. Spotkania skierowane do przedsibiorcw z terenu powiatu kdzierzysko-kozielskiego bd
miay charakter informacyjny.
Podczas spotkania wstpnie
zaplanowanego na 13 maja w
Kdzierzynie-Kolu zaprezentowane zostanie funkcjonowanie Opolskiej Karty Rodziny
i Seniora, a take przyblione
zostan przedsibiorcom kwestie m.in. z zakresu moliwoci
pozyskania dotacji unijnych.
Informacje o ju funkcjonujcej inicjatywie na terenie
gminy Bierawa mona znale
pod linkiem: www.bierawa.
pl/2188/opolska-karta-rodziny-i-seniora.html.
XI ZJAZD ODDZIAU
GMINNEGO ZWIZKU
OSP
W anach odby si XI Zjazd
Oddziau Gminnego Zwizku
Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Prezes Zarzdu Oddziau
Gminnego Alojzy Parys podsumowa dziaania zwizku z
ostatniej kadencji 2011-2015.
Wszystkie zadania, ktre zostay nakrelone na ostatnim
zjedzie, zostay wykonane.
W czasie zjazdu, na wniosek
Komisji Rewizyjnej Oddziau
Gminnego, udzielono absolutorium zarzdowi za poprzedni kadencj. Okrelono wiele
nowych zada na najblisze 5
lat. Prezesem Zarzdu Oddziau ponownie zosta wybrany
druh Alojzy Parys.
ORLIK
W ROSZOWICKIM LESIE
Z pocztkiem kwietnia wznowi dziaalno orlik w Roszowickim Lesie. Zajcia odbywa
si bd pod okiem instruktora
w czasie: od dnia 1 kwietnia
2016 r. do dnia 31 maja 2016
r. w godzinach od 14:00 do
20:00, od dnia 1 czerwca 2016
r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. w
godzinach od 15:00 do 21:00,
od dnia 1 wrzenia 2016 r. do
dnia 31 padziernika 2016 r. w
godzinach od 14:00 do 20:00,
od dnia 1 listopada 2016 r. do
dnia 31 grudnia 2016 r. w godzinach od 13:00 do 19:00.
GMINNY ORODEK
SPORTU I REKREACJI
IMIENIA KRYSTYNY
HELBIN
Wjt gminy Polska Cerekiew
oraz Rada Gminy zapraszaj
mieszkacw 24 kwietnia na
uroczysto nadania imienia
Krystyny Hebin Gminnemu
Orodkowi Sportu i Rekreacji
w Zakrzowie. W programie
msza w., uroczyste odsonicie tablicy oraz cz artystyczna.

4 Edukacja

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
EDUKACJA

Tumy na targach pracy i edukacji


KATARZYNA SOLARZ

Podczas tegorocznej, dziesitej edycji, zaprezentowano ponad 400 ofert pracy.


W imprezie wzio udzia 93
wystawcw.
Pracodawcw
szukajcych najrniejszych
pracownikw byo 45, a szk
od ponadgimnazjalnych po
wysze szukajcych przyszych
wychowankw 26. Targi
licznie odwiedzili gimnazjalici, uczniowie szk rednich i
osoby poszukujce pracy.
Na tegorocznych targach
szukano przede wszystkim
wykwalikowanych fachowcw. Podczas ostatniego spotkania Rady Gospodarczej
takie zapotrzebowanie zga-

sza lokalny biznes. Na rynku


bowiem brakuje ludzi, ktrzy
maj fach w rku i potra
go wykorzysta. Na dzie dzisiejszy rmy poszukuj m.in.
pracownikw
magazynowych, montaystw, malarzy,
piaskarzy, konstruktorw czy
operatorw CNC. Cigle problem maj z kolei osoby po
kierunkach humanistycznych.
Dla nich na Opolszczynie najtrudniej o prac.
Obserwujc rynek pracy,
swoj ofert staraj si urozmaici szkoy, wprowadzajc
nowe kierunki. Od wrzenia
np. w Zespole Szk eglugi
rdldowej wiedz na poziomie szkoy zawodowej bd
mogli zdobywa przyszli kie-

rowcy mechanicy. Naprzeciw


pracodawcom wychodzi Powiatowy Urzd Pracy.
Promujemy now form
zatrudniania, ktra wesza w
ycie od pocztku roku. Program refundowania wynagrodze pracodawcom, ktrzy
zatrudniaj osoby poniej 30.
roku ycia, cieszy si duym
zainteresowaniem mwia
Grayna Juwin, dyrektor Powiatowego Urzdu Pracy.
Organizatorami Targw
s Starosto Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu,
Opolska
Wojewdzka Komenda OHP
w Opolu (Filia Modzieowego Biura Pracy w KdzierzynieKolu) i Powiatowy Urzd
Pracy w Kdzierzynie-Kolu.

Fot. Urzd miasta

W II Liceum Oglnoksztaccym odbyy si X Targi Pracy i Edukacji

Tegoroczne targi pracy cieszyy si duym zainteresowaniem gimnazjalistw.

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Czesali Wiosenn Pann Mod

Komiksem o Sendlerowej wygray


konkurs w Ameryce

R E K L A M A

Uczniowie kozielskiej budowlanki maj rek


do ukadania wosw.
czas Wojewdzkiego Konkursu Fryzjerskiego.
Kady fryzjer powinien
dy do perfekcji w swoim
fachu, lecz by to osign musi zdoby wiedz teoretyczn i
posi umiejtnoci praktyczne. Fryzjer powinien prawidowo oceni stan wosw i skry
gowy oraz umiejtnie wystylizowa fryzur, majc do czynienia z kadym rodzajem wosw tumacz wychowawcy.

Uczniowie nie tylko okrelaj waciwoci, zakres


dziaania i rezultaty stosowania preparatw. Musz
te orientowa si w najnowszych trendach mody z zakresu technik i technologii fryzjerskich, a take planowa
i przeprowadza zabiegi odpowiadajce oczekiwaniom
klienta.
KS

Telewizja Polska wyemitowaa materia o sukcesie uczennic kozielskiego


oglniaka, ktre zwyciyy w midzynarodowym konkursie artystycznym
Lowell Milken Art Project.
Licealistki Anna Wojtala, Julia Zakas i Emilia Kutya narysoway komiks o Irenie Sendlerowej i otrzymay
1000 USD. Komiks zatytuowany Tikkun Olam w jzyku jidisz oznacza Naprawia
wiat. Opowiada histori o
yciu dziaaczki spoecznej
Irenie Sendlerowej, ktra uratowaa tysice dzieci z rk nazistw. Otrzymaa za to medal
Sprawiedliwej wrd Narodw
wiata.
Zachwyci nas jej heroizm
i niezwyka historia pisana yciem powiedziay uczennice
w programie wyemitowanym
przez Panoram.
Pienidze, ktre otrzymay
z wygranej, zamierzaj przeznaczy m.in. na kontynuacj
prac nad komiksem.
To nie pierwszy tak duy
sukces edukacyjny kozielskiego LO. W zeszym roku Stefania Kossakowska, Kinga Grabska oraz Igor Bojczuk otrzymali
prestiow nagrod za reporta

Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

W tym roku konkurs przebiega pod hasem Wiosenna


Panna Moda. O podium rywalizowao 40 mistrzw noyczek
z caego wojewdztwa. Jury
oceniao fryzury, strj, makija
oraz oglne wraenie artystyczne stworzonego przez autorw
stylizacji. Konkurs dla modych
adeptw sztuki fryzjerskiej ma
coraz wyszy poziom, take
pod wzgldem jakoci stylistyki i wizau. Kdzierzyscy
uczniowie wspili si wysoko.
Najwyej oceniona para to autor kreacji Mateusz Gromada
i jego modelka Dominika Piwowarska. Na trzecim miejscu
uplasowaa si Kamila Gajda, a
szste miejsce przypado Kamili Soninie.
Uczniowie Zespou Szk
nr 1 po raz kolejny udowodnili, e s wietnie przygotowani zarwno pod wzgldem
teorii, co praktyki. Jedna z
wychowanek szkoy zaja
niedawno I miejsce w Wojewdzkim Konkursie Wiedzy
Fryzjerskiej, inni uczniowie
z kolei popisali si umiejtnociami praktycznymi, zdobywajc trzy spord szeciu
przewidzianych nagrd pod-

Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

Trzech uczniw kozielskiej Budowlanki stano na podium


XI Wojewdzkiego Konkursu Fryzjerskiego w Opolu.

Anna Wojtala, Julia Zaks i Emilia Kutya wystpiy


dla Telewizji Polskiej.
pt. The Lord of the Words. Film
opisywa dziaalno romskiego
artysty i dziaacza spoecznego,
Karola Parno-Gierliskiego,
ktry jako jedyny stworzy elementarz do nauki jzyka romskiego. Amerykaska fundacja Lowell Milken Center for
Unsung Heroes, ktra doceni-

a licealistw, mieci si w Fort


Scott w Kansas. Jej gwnym
celem jest wsparcie dziaa i
projektw edukacyjnych, ktre
promuj szeroko pojte prawa
czowieka oraz tak zwan pozytywn zmian.
KS

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

ZAPIEWALI W SAWICICACH
W Zespole Szk nr 3 im.
Mikoaja Reja odby si
Konkurs Piosenki Polskiej. Uczestnikami byli
gimnazjalici z Kdzierzyna-Kola,
Lenicy,
Bierawy, Biaej, Krapkowic i Gocicina.
Do rywalizacji zgosio si
sze zespow wokalno-instrumentalnych oraz omiu
solistw. I nagrod przyznano zespoowi Ich czwrka
z Publicznego Gimnazjum nr
4 im. Karola Wojtyy z Kdzierzyna-Kola, II miejsce
na rwni zdobyy dwa zespoy: zesp Kreszndo z Publicznego Gimnazjum w Lenicy oraz zesp FeiM z
Publicznego Gimnazjum nr

9 w Kdzierzynie-Kolu. W
drugiej kategorii najlepszym
solist zostaa Natalia Tul z
Publicznego Gimnazjum w
Bierawie, miejsce II zdobya
Sylwia Strzoda z Publicznego Gimnazjum w Biaej, a III
- Maciej Wjtowicz z Publicznego Gimnazjum nr 5 w Kdzierzynie-Kolu.
W jury zasiedli: dyrektor
MBP Izabela Migocz (piewaczka przyp. red.) jako
przewodniczca, specjalistki sztuki w zakresie edukacji
muzycznej - Anna Szczdzina i Agnieszka Hyla, Dominik Jarocki (dyrygent chru kameralnego Piu Mosso
z Wrocawia), Rafa Pulkowski (waciciel studia nagra-

niowego 2K) oraz Damian


(Struna) Surow (gitarzysta).
Gremium uznao, e modzi
wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom zdolnoci i
umiejtnoci muzycznych.
Dziki sponsorom modzie bdzie moga dalej
rozwija swoje zdolnoci
muzyczne m.in. poprzez nagrania w profesjonalnym studiu oraz dziki udziaowi w
koncercie, ktry odbdzie si
podczas festynu rodzinnego:
14 maja oraz 11 czerwca w ZS
nr 3 w Sawicicach.
Konkurs odby si pod
patronatem starosty powiatu
i prezydenta miasta.
KS

GazetaInformator.pl >>

Gospodarka 5

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

KUPUJC

KAS FISKALN
3 MIESICE

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

20 03

REKL AMY

GRATIS!

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

Drukarka fiskalna
jsza w Polsce!
ie
n
m
aj
N
J
E
Temo HS
Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze

ledzimy zmiany

Raport: Co z emerytur waciciela rmy?


Europa si starzeje zgodnie twierdz zarwno Komisja,
jak i Rada Europejska. Jaka perspektywa czeka nas i nasze emerytury?
Komisja Europejska przygotowaa raport o starzeniu
si spoeczestwa (The 2015
Ageing Report), ukazujcy
tendencje demograczne do
2060 r. Ageing Report rzuca
wiato na gospodarcze, budetowe oraz spoeczne wyzwania, ktrym naley stawi
czoa w wietle postpujcych
zmian. W raporcie przedstawiono dugoterminowe prognozy ukazujce skal wyzwa
stojcych przed Europ.
Co wynika z raportu? Europejczycy bd yli coraz
duej lecz bdzie coraz mniej
dzieci, przez co odsetek starszych mieszkacw Europy
znacznie wzronie. Z raportu
wynika, e do 2060 r. zmniejszy si liczba osb pracujcych,
przez co rednio tylko dwie
osoby bd pracoway na jednego emeryta, a nie jak to jest
obecnie cztery.
Ageing Report zawiera take prognozy dotyczce przyszych emerytur. Sytuacja Polakw nie przedstawia si w
nich zbyt optymistycznie. Za
35 lat przecitna nowa emerytura moe wynosi mniej ni
1/3 ostatniej pensji brutto. W

przypadku przedsibiorcw ta
relacja bdzie jeszcze gorsza.
Eksperci zwracaj uwag, e do 2060 r. aden system emerytalny nie zaamie
si tak, jak Polski. Wyniki prognoz przedstawionych przez
Komisj Europejsk wskazuj, e w 2060 r. nasze emerytury bd wynosi dokadnie
29,80% ostatniej pensji brutto,
przy czym obecnie wskanik
ten wynosi 53% ostatniej pensji brutto. Prognozy te dotycz
pracownikw zatrudnionych
na etacie. Dla osb prowadzcych swj wasny biznes przewidywania te s jeszcze gorsze.
Skadki na ZUS w ostatnich latach wzrosy. W 2011
roku waciciel rmy paci
890 z - obecnie jest zobowizany wpaca 1121,52 z miesicznie. Jest to niewtpliwie
istotna cz rowego budetu. Na przestrzeni ostatnich
piciu lat zobowizania wobec
Zakadu Ubezpiecze Spoecznych wzrosy o 23%! Pomimo
e skadki wzrastaj, nie przekada si to na stan przyszych
emerytur. Specjalici obliczyli,
e przecitna emerytura waciciela rmy wyniesie 1657

z. To a 18% mniej od innych grup spoecznych. Przykadowo emerytura kolejarza


przewidywana jest na 1907 z,
nauczyciela 2200 z. Rozbieno ta wynika z podstawy
do ustalania skadek ubezpieczenia spoecznego przedsibiorcy, ktr jest zadeklarowana przez niego kwota, a nie
faktyczny przychd. Jak podaj eksperci, 99% przedsibiorcw wybiera jej najniszy
poziom.
Jak wynika z prognoz,
emerytury Polakw na etacie, jak i prowadzcych wasn dziaalno, nie przedstawiaj si zbyt optymistycznie.
Jak mona zabezpieczy si
na staro? S rne rozwizania, m.in. inwestycje w grunty i nieruchomoci, depozyty,
prywatne rachunki emerytalne. Do koca lipca br. mamy
rwnie szans zdecydowa,
czy chcemy przekaza rodki
do OFE czy w caoci pozostawi nasz skadk emerytaln
w ZUS. Nastpna okazja na
podjcie takiej decyzji bdzie
moliwa dopiero za cztery lata.
DR

Zmiany: Modernizacja podatku VAT w Unii


Komisja Europejska przedstawia plan dziaania okrelajcy sposoby ulepszenia
obecnego unijnego systemu VAT tak, aby by prostszy w stosowaniu i skutecznie
zabezpieczony przed oszustwami. Jak zmieni si przepisy?

Mobilne kasy
i drukarki fiskalne

Wicej na softib.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Oddziay:
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Modernizacja zakada jak


najszybsz aktualizacj obowizujcych przepisw. Przewiduje rwnie skuteczniejsze
wspieranie jednolitego rynku
oraz uatwienie handlu midzy
krajami wsplnoty. Zmiany
maj doprowadzi do rozwoju
w kierunku globalnej, cyfrowo-mobilnej gospodarki.
Dlaczego wprowadzenie
zmian jest tak wane dla Komisji Europejskiej? System jest
zoony i kosztowny zarwno
dla pastw czonkowskich, jak
i dla rm. Niektrzy przedsibiorcy spoza UE mog wwozi
do UE towary nieoboone podatkiem to szczeglnie uderza w przedsibiorcw handlujcych na terenie wsplnoty,
obniajc ich konkurencyjno
na rynku.
W 1993 r. wszed w ycie
system VAT dla handlu transgranicznego, ktry by wprowadzony jako system przejciowy i nie jest zabezpieczony
przed oszustwami. Odstpstwa
od opat pozbawiaj pastwa
czonkowskie dochodw rzdu
50 mld euro rocznie. Obecny
system jest nie tylko mao skuteczny, ale rwnie, poprzez
swoje rozdrobnienie, generuje
spore obcienia administracyjne, szczeglnie uciliwe

dla MP i rm, ktre prowadz


swoj dziaalno przez Internet.
Komisja Europejska w 2017
r. roku zamierza przedstawi
wniosek ustawodawczy, ktry
bdzie zakada ograniczenie
moliwoci naduy. W planach jest powstanie jednolitego europejskiego obszaru VAT.
Przewidywane s nowe zasady
transakcji transgranicznych.
Byyby one w dalszym cigu
opodatkowane wg stawek pastwa czonkowskiego, natomiast zmieniby si sposb ich
pobierania. Zmiany maj by
wprowadzane stopniowo i maj
chroni przed oszustwami. W
planach jest rwnie stworzenie oglnoeuropejskiego portalu internetowego, oferujcego
prosty system poboru VAT dla
rma, a dla pastw czonkowskich solidny system gromadzenia dochodw. Z szacunkw
wynika, e planowane modernizacje mog ograniczy straty
o okoo 40 mld euro rocznie. W
2016 r. Komisja Europejska zaproponuje kolejne rodki majce na celu wzmocnienie narzdzi sucych do wymiany
informacji na temat oszustw
zwizanych z VAT, ktre s
stosowane obecnie przez kraje czonkowskie. W dalszym

cigu organy podatkowe bd


monitorowane przez komisj
w zakresie poboru i kontroli
omawianego podatku. W tym
samym roku zostanie rwnie
zoony wniosek ustawodawczy dotyczcy modernizacji i
uproszczenia podatku VAT w
odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego.
Zmiany maj dotyczy take ram regulacyjnych stawek
VAT. Obecnie obowizujce
przepisy zakadaj, i pastwa
czonkowskie musz przestrzega wczeniej okrelonego wykazu towarw i usug,
jeeli chodzi o stosowanie zerowych lub obnionych stawek
VAT. Modykacje planowane
od 2017 r. maj da pastwom
czonkowskim wiksz swobod w tym zakresie. Komisja
poddaje dyskusji dwa warianty:
utrzymanie minimalnej stawki
podstawowej na poziomie 15
proc. i regularn przegld wykazu towarw i usug, ktre mog
by objte obnionymi stawkami lub zniesienie wykazu towarw i usug, ktre mog by objte obnionymi stawkami. W
obydwu przypadkach obowizujce obecnie stawki zerowe i
obnione zostayby utrzymane.
DR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

6 Gospodarka

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

Polski producent
ELZAB pokazuje jak wspczesne urzdzenia
ib.pl
wspieraj dziaania reklamowe placwki.
Wszystkie atuty w rku!

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl
Proponowana przez ELZAB drukarka skalna Mera TE posiada unikatowe
rozwizania, ktre mona wykorzysta w kwiaciarniach, cukierniach, sklepach
monopolowych oraz innych placwkach, w ktrych jest potrzeba wywietlania
hasa promocyjnego, komunikatu, godziny lub daty imienin wraz z imieniem
solenizanta.
Wywietlacz Mery TE mona dowolnie obraca w kierunku klienta,
za wywietlana reklama moe posiada dowoln grak, tekst lub logo rmy.
Mera TE jest doceniana rwnie na rynku za niewielkie gabaryty, co pozwala
na instalacje na stanowiskach, w ktrych jest mao miejsca.

Drukarka fiskalna
Mera TE

KUPUJC

KA S F I S KA L N
3 MIESICE

REKL AMY

GRATIS!

NOWO!

Wicej na softib.pl

ledzimy zmiany

Zmiany: Rynek skalny 2016


Coraz szerszy krg przedsibiorcw ma obowizek wprowadzenia kasy skalnej.
Rok 2015 przynis nam rozporzdzenie Ministra Finansw, ktre wprowadzio
ograniczenia zwolnie z posiadania kasy rejestrujcej w rmie. Co w 2016 r.
dzieje si na rynku skalnym?
ku rejestrowania transakcji na
kasie skalnej w 2016 r., ktre zostay usunite. Podatnicy, ktrzy: wiadcz usugi na
rzecz osb zycznych nieprowadzcych dziaalno gospodarcz oraz rolnicy ryczatowi
(cznie speniajcych okrelone warunki: kade wiadczenie usugi dokonane przez
podatnika jest dokumentowane faktur, w ktrej s zawarte
dane identykujce odbiorc;
liczba wiadczonych usug, o
ktrych mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym
nie przekroczya 50, przy czym
liczba odbiorcw tych usug w
tym okresie bya mniejsza ni
20) oraz sprzeda biletw i
rezerwacja miejsc przy przewozach rozkadowych pasaerskich, gdy zapaty za wykonan czynno dokonano
w caoci za porednictwem
poczty, banku lub spdzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej (odpowiednio na
rachunek bankowy podatnika
lub na rachunek podatnika w
spdzielczej kasie oszczdnociowo-kredytowej, ktrej

jest czonkiem), a z ewidencji


i dowodw dokumentujcych
zapat jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynnoci
dotyczya musz stosowa
kas skaln jeeli przekrocz
limit zwolnienia podmiotowego czyli 20 000 z.
Kolejne modykacje dotycz zapisu o usugach prawniczych, w ktrym zmieniono
dotychczasowy zapis, zastpujc go pojciem czynnoci notarialne. Zmiany odnosz si
rwnie do usug telekomunikacyjnych oraz do obowizku
ewidencjonowania sprzeday
na kasie niezalenie od limitu sprzeday dostawy towarw i wiadczenia usug, ktre
na podstawie przepisw o podatku dochodowym zaliczane
s przez podatnika do rodkw trwaych oraz wartoci
niematerialnych i prawnych
podlegajcych amortyzacji.
Eksperci zwracaj uwag, i
istotne jest, aby czynnoci te
byy kadorazowo udokumentowane faktur.
DR

Projekt: Jak ograniczy szara stref?

owe
skada yczenia imiein

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

Niezbdnik przedsibiorcy

Jak przekonuj eksperci, ustawodawca stopniowo


ogranicza zwolnienia z obowizku rejestrowania transakcji na kasie skalnej w stosunku do przedsibiorcw,
ktrzy wiadcz sprzeda na
rzecz osb zycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolnikw ryczatowych. Zmiany te jednak nie
s spektakularne, wchodz w
ycie stopniowo.
Co do zasady, osoby zyczne nieprowadzce dziaalnoci
gospodarczej oraz rolnicy ryczatowi, ktrych kwota obrotu z tytuu takiej sprzeday nie
przekroczya 20 000 zotych,
s zwolnieni z posiadania kas
skalnych. Istnieje jednak wyjtek od tej reguy, gdy kwot
obrotu oblicza si proporcjonalnie do czasu wykonywania
dziaalnoci w odniesieniu do
podatnikw, ktrzy rozpoczli
dziaalno w konkretnym roku podatkowym.
Eksperci zwracaj uwag
na czynnoci zawarte w zaczniku do rozporzdzenia regulujcego zwolnienia z obowiz-

Inteligentne urzdzenia skalne

<< GazetaInformator.pl

Oddziay:
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Wedug szacunkw przygotowanych przez rne instytucje, szara strefa w


Polsce moe wynosi od 12% do nawet 24% produktu krajowego brutto (PKB).
O moliwociach zapobiegania znikania miliardw zotych z polskiej gospodarki
dyskutowano na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Finansw.
Konferencja Przeciwdziaanie szarej stree wsplne
dziaanie dla rozwoju Polski
zostaa zorganizowana na pocztku kwietnia br. w Ministerstwie Finansw. Odbya
si w ramach Programu Inicjatywy Sekretarza Generalnego
ONZ Global Compact w Polsce
Przeciwdziaanie szarej stree 2014-2020, we wsppracy
m.in. Ministerstwem Finansw,
Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Skarbu Pastwa, Najwysz Izb Kontroli oraz Business Centre Club. Na konferencji
zaprezentowano 132-stronnicowy raport Przeciwdziaanie
szarej stree w Polsce, gdzie
zostao opisane m.in. 10 zasad
UN Global Contact (najwikszej na wiecie inicjatywy ONZ
na rzecz biznesu i wspierania zrwnowaonego rozwoju)
dot. praw czowieka, standardw pracy, ochrony rodowiska
oraz przeciwdziaaniu korupcji.
W raporcie znalazy si rwnie
wypowiedzi ekspertw, zagadnienia szarej strefy oraz strefy
wyudze w ujciu horyzontalnym i sektorowym. Peny raport
znale mona na stronie Ministerstwa Finansw.
Jak zaznaczyli autorzy ra-

portu, gwnym celem Programu jest przeciwdziaanie korupcji i ograniczanie szarej strefy w
Polsce poprzez: popraw jakoci
i efektywnoci dziaa administracji publicznej; popraw jakoci i spjnoci stanowionego
prawa; promocj, implementacj i rozpowszechnianie odpowiedzialnej i zrwnowaonej
polityki korporacyjnej, i zrwnowaonego rozwoju. Program
podejmuje tematy zwizane z
luk podatkow w UE oraz w
Polsce, wyudze podatkowych
oraz ich mechanizmw, zagroe dla gospodarki pyncych z
szarej strefy czy te problemem
wiadomoci spoecznej dot. tego zagadnienia.
Jak zaznaczy Minister Finansw Pawe Szaamacha:
Chcemy doczy do dobrych
redniakw w cigu trzech lat,
a w dalszej perspektywie do
najlepszych pastw w tej dziedzinie. To mj ambitny cel. Cel
ambitny, lecz nie prosty. Liderami w dziedzinie cigalnoci
wpyww z VAT s kraje skandynawskie, ktre trac z tego tytuu
zaledwie kilka procent. W Polsce
luka ta jest olbrzymia siga a
26%. rednia unijna cigalnoci wpyww z VAT wynosi 15%.

Jakie zmiany przewiduje


Ministerstwo?
Przede wszystkim, kluczowe zmiany instytucjonalne oraz
prawne. Minister Szaamacha
zapowiada wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej.
Innymi istotnymi elementami,
na ktre zwraca uwag resort nansw, jest korzystanie z z nowych, skuteczniejszych narzdzi
informatycznych oraz edukacja
obywateli. Minister zwrci uwag na wane kampanie spoeczne, takie jak Narodowa Loteria
Paragonowa oraz akcja Kontroli
Skarbowej Nie daj si zrobi w
supa, ktre przyczyniaj si do
wikszej wiadomoci wszystkich obywateli.
Wiceminister Wiesaw Jasiski doda, i gwne zmiany
bd dotyczy przede wszystkim
modykacji w prawie podatkowym oraz usunicia wadliwych
przepisw, przez ktre system
jest nieszczelny. Inne metody
wymienione przez wiceministra
to: lepsze monitorowanie przepyww towarw, elektroniczna kontrola rynku paliw oraz
zwikszenie obowizkw informacyjnych dot. VAT.
DR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 8/2016


wodzisaw lski

GazetaInformator.pl 20 kwietnia 2016 nr 8 (209)

biznes

ForBS - spotkanie przedsibiorcw


w Sercu Subregionu Zachodniego
dominika rudzka

15 kwietnia w wodzisawskim Hotelu Amadeus odbyo


si 1 Forum Biznesowe ForBS
Myl globalnie, dziaaj lokalnie. Organizatorem wydarzenia bya Izba Gospodarcza w Wodzisawiu lskim
strategicznie wspomagana
przez Urzd Miasta Wodzisawia lskiego.
Skd pomys na zorganizowanie takiego wydarzenia? Jak podkrela Prezes
Izby Gospodarczej, Krzysztof
Dybiec misj konferencji
jest wygenerowanie potrzeby
uczestnictwa w Forum lokalnych przedsibiorcw. Dziaania Wodzisawskiej Izby
Gospodarczej maj prowadzi do integracji lokalnego
rodowiska biznesowego i
samorzdowego. To wanie
dziki tym dziaaniom nieustannie zmienia si mentalno zarwno biznesu, jak
i samorzdu. Prezes Dybiec

stawia przede wszystkim na


innowacyjno i kreatywno
przedsibiorcw. Zachca do
mylenia nad tym, co mona osign wsplnymi siami oraz jak dziki wsppracy przyczyni si do rozwoju
regionu.
Podczas Forum swoimi
przemyleniami podzielili si
rwnie pozostali prelegenci.
W zastpstwie Jerzego Buzka
mow wygosi dr in. Janusz
Steinhoff, niekwestionowany autorytet w sprawach gospodarczych. Prezydent Wodzisawia, Mieczysaw Kieca,
podkreli istot wsppracy
biznesu oraz samorzdu. Doradca Prezydenta ds. Owiaty, Eugeniusz Ogrodnik,
przedstawi strategi miejskiej edukacji na potrzeby
przedsibiorczoci. Podczas
konferencji podkrelano istot wsppracy biznesu oraz
samorzdu, ktra jest niezbdna, aby zbudowa odpowiednie warunki sprzyjajce

Fot. Justyna Koniszewska

Wymiana pogldw i wzajemne inspiracje przedstawicieli lokalnego biznesu, samorzdu oraz owiaty.
S.A., wyjani zagadnienia
dot. sytuacji makroekonomicznej Polski na tle wiata.
Grzegorz Turniak, zaoyciel
BNI w Polsce, wygosi inspirujc mow zachcajc do
budowania strategii zwikszajcej zaangaowanie lokalnego biznesu. Dr Andreas
Glenz, prezes firmy Prevac
Spka z o.o. dziaajcej na terenie powiatu wodzisawskiego, zatrudniajcej ponad 230
pracownikw, odpowiedzia

Partnerzy Strategiczni:

Krzysztof Dybiec (na zdj.), Prezes Izby Gospodarczej


w Wodzisawiu lskim zaprosi na kolejn konferencj
ForBS, ktra od tej pory ma sta si imprez cykliczn.
rozwojowi biznesu. Na konferencji poruszono rwnie
temat edukacji przyszych
pokole, ktry ma wpyw nie
tylko na bezrobocie w regionie, ale rwnie na przedsibiorczo i rozwj lokalnych
firm. O edukacji i konkursach
w szkoach rednich oraz o

moliwociach nabycia stau


i dowiadczenia opowiedzia
Sebastian Kowalski Dyrektor zarzdzajcy POL-EKO
Aparatura. Kolejny prelegent,
Wilhelm Mikoajczyk - Dyrektor Departamentu Sprzeday w PKO Towarzystwo
Funduszy
Inwestycyjnych

na pytanie: dlaczego warto


inwestowa lokalnie? Glenz
podkreli, i inwestujc lokalnie, inwestujemy w naszych ludzi, w szkolnictwo,
w regionalnych dostawcw,
cae otoczenie biznesu. Konferencja ForBS Myl globalnie, dziaaj lokalnie bya
kwintesencj czteroletniej
dziaalnoci Izby Gospodarczej w Wodzisawiu oraz jej
wsppracy z samorzdem i
owiat.

Patronat medialny:

Partner medialny:

Zadanie jest wspfinansowane z budetu samorzdu Wojewdztwa lskiego.

R E K L A M A

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12,
tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16,
tel. 32 440 89 88,, 512 333 812
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2,
tel. 77 482 67 47, 697 212 351
softib.pl
centrumkasfiskalnych.pl

PLUSY BIZNESU

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

DLA

racibrz biznes

Forum Gospodarcze w Raciborzu

Fot. Justyna Koniszewska

Forum Gospodarcze byo okazj do dyskusji na temat atutw inwestycyjnych


miasta. Najwaniejszym punktem spotkania byo podpisanie porozumienia midzy Raciborzem a Polsk Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Forum byo okazj do debaty midzy wodarzami Raciborza a przedsibiorcami.


Zgromadzonym gociom przedstawiono tereny inwestycyjne miasta.
iwona cybulska

Wydarzenie zainaugurowa
prezydent Raciborza, Mirosaw
Lenk, ktry przywita goci
przybyych na I Forum Gospodarcze Zainwestuj u nas. W
swoim przemwieniu wodarz
miasta przekonywa, e Racibrz od wielu lat uchodzi za silny orodek gospodarczy i handlowy, posiadajcy wieloletnie
tradycje inwestycyjne. - Dawno miny czasy, kiedy twierdzono, e sektor gospodarczy
sam sobie poradzi - mwi
Mirosaw Lenk, jednoczenie
dodajc, e miasto w przecigu ostatnich lat wypracowao
wiele mechanizmw wspomagajcych lokaln gospodark.
Prezydent wspomnia ponadto o najwaniejszych firmach - Mamy RAFAKO,
Mieszko, Henkel, SGL Carbon
czy Ramet, a przecie dodatkowo kilkaset raciborskich
R E K L A M A

przedsibiorcw jest rednich


i maych, a oglnie podmiotw
gospodarczych prawie 5 tysicy - wylicza Mirosaw Lenk.
Nie zabrako rwnie informacji o dziaaniach miasta na
rzecz gospodarki, w tym m.in.
o powstaniu Biura Obsugi Inwestora, Konsultacyjnej Rady
Gospodarczej a take wprowadzaniu zmian w Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego.
Prezydent
przedstawi
zgromadzonym gociom potencja inwestycyjny znajdujcy si w Raciborzu. Mia na
myli tereny przy ul. 1 Maja i
ul. Bartka Lasoty, zwolnienie
od podatku od nieruchomoci
a take tereny inwestycyjne w
ramach KSSE przy ul. Gospodarczej i Cecylii.
Gos w dyskusji zabra take wiceprezes KSSE, Andrzej
Zabiegliski - Jak w kadym
dobrym zwizku, musz by

dwie strony. Dlatego z uporem


maniaka podkrelam, e strefa zawsze wsppracuje z tymi
samorzdami, w ktrych jest
ch i determinacja do wsppracy. To jest sukces wsplny
- mwi wiceprezes KSSE.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest rzdowym instrumentem wspierania dziaalnoci przemysowej,
tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju regionalnego. Dziki inwestycji w strefie
mona uzyska ulgi podatkowe zgodne z regulacjami Unii
Europejskiej. Rol KSSE jest
aktywna pomoc inwestorom,
udzielanie odpowiednich zezwole, wsppraca z lokalnymi gminami oraz wspfinansowanie modernizacji
infrastruktury. KSSE dzieli si
na 4 podstrefy. Jedn z nich
jest strefa Jastrzbsko-orska,
do ktrej naley 13 gmin - w
tym take Racibrz.

Kluczowym momentem
Forum Gospodarczego byo
podpisanie porozumienia midzy miastem Racibrz a Polsk
Agencj Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A., reprezentowan przez Michaa Dbrowskiego, wiceprezesa Zarzdu
PAIiIZ. Wiceprezes Agencji
mwi o klimacie inwestycyjnym oraz niezwykle istotnej
konkurencyjnoci. Zaznaczy
ponadto, e w dzisiejszych czasach potrzeba duej aktywnoci podczas pozyskiwania inwestorw. - Nie wszdzie musi
by od razu Volkswagen - przekonywa Dbrowski.
Po zakoczonej dyskusji
zainteresowani gocie udali si
z wizyt do firmy Koltech Sp. z
o.o. Organizatorami forum byli: miasto Racibrz, Katowicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna,
Raciborska Izba Gospodarcza
oraz Cech Rzemios Rnych
w Raciborzu.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

zdrowie

Z regionu

region zdrowie

TOMOGRAFIA OKA w Wodzisawiu lskim


Od kwietnia osoby, ktre cierpi na problemy zwizane z funkcjonowaniem wzroku mog wykona badania na urzdzeniu okulistycznym DRI OCT-1, 3D Optical Coherence Tomography Atlantis swept source angio OCT japoskiej firmy TOPCON.

R E K L A M A

zwyrodnienia plamki tej cierpi 30% spoeczestwa po 70 roku ycia.


Badanie wyglda nastpujco: pacjent siada przed aparatem z gow spoczywajc
nieruchomo na podprce, a
lekarz, obserwujc na ekranie obraz dna oka rejestruje przekrj wybranych jego
elementw.
Aparat posiada rwnie
modu angiografii bez
kontrastu Angio OCT
szczeglnie przydatny,
gdy pacjent majcy wskazania do wykonania badania
angiografii
wymagajcej
doylnego podania kontrastu obciony jest wysokim
ryzykiem jej powika. Dotyczy to uczulenia na kontrast, niewydolnoci krenia, niewydolnoci nerek,
ciy, zaawansowanej cukrzycy, czy podeszego wieku. Badanie moe by powtarzane wielokrotnie i
trwa zwykle od kilku do
kilkunastu minut. Aparat
znajduje si w Centrum Medycznym NOVUM-MED w
Wodzisawiu lskim przy
ul. Gaczyskiego 2, gdzie w
poradni okulistycznej pracuje zesp okulistw pod
kierunkiem Pani prof. dr
hab. n. med. Ewy Mrukwy-Kominek.

44-300 Wodzisaw lski, ul. Gaczyskiego 2


Tel. 32 440 77 51, 32 440 77 52
Artyku sponsorowany

region - akcje charytatywne

Chciaabym std wyj


Stawaa w obronie sabszych. Pomagaa odrabia zadania
koleankom. I zawsze zabieraa wicej materiaw potrzebnych
do szkoy, by w razie czego mie dla kogo, kto ich zapomni.
Dzi to ona potrzebuje pomocy w walce z chorob.
joanna jakowska

Karolina to zagadka
4 grudnia 2015 r. Karolina
Krybus z Rogoan obchodzia
swoje 9 urodziny. Nie byo uroczystoci rodzinnej w domu,
nie zaprosia swoich koleanek
i kolegw. Ten dzie spdzia
w szpitalu. Lekarze prbowali zdiagnozowa przyczyn jej
stanu utrzymujca si wysoka gorczka do 40C, powikszone wzy i wtroba. Objawy
wskazyway na biaaczk. Jednak przeprowadzone 2 punkcje j wykluczy. Karolina to
zagadka powiedzieli lekarze
i nakazali regularn kontrol
badania krwi co 4 dni.
Punkcja nie pozostawia
zudze
Przeprowadzona punkcja
nie pozostawia ju adnych
zudze: ostra biaaczka limfoblastyczna. Od razu podano
Karolinie pierwsz chemi.
Od 5 stycznia 2016 r. Karolina nie opuszcza wrocawskiego szpitala. Planowane leczenie chemi potrwa co najmniej
2 lata. Crce zaczy ju wypada wosy mwi Damian.
Lekarze uprzedzaj nas, e

czas leczenia moe si przeduy, bo kada infekcja wie si


z koniecznoci jego okresowego przerwania dodaje.
Co mogoby si nam przyda dla Zuzi?
Cige podre do Wrocawia, zakup lekw ochronnych, odywek, sprztw do
pielgnacji dziecka w domu,
urzdzenie oddzielnego pokoFot. archiwum rodzinne

Pod t skomplikowan
nazw kryje si tomograf,
ktry dziaa w oparciu o najnowsz technologi swept
source (ssOCT). Czym jest
OCT? OCT, czyli optyczna
koherentna tomografia to
bardzo nowoczesna i cakowicie bezpieczna metoda
badania siatkwki, nerwu
wzrokowego oraz przedniego odcinka oka. Jest to
badanie bezdotykowe, ktre wykonuje si ambulatoryjnie. Dziki niezwykej
dokadnoci, o rozdzielczoci sigajcej 3 mikrometrw, moliwe jest ogldanie i ocenianie wszystkich
warstw siatkwki, niemal
jakbymy ogldali je pod
mikroskopem.
Centrum
Medyczne NOVUM-MED
jako jedno z pierwszych na
lsku weszo w posiadanie
tego typu urzdzenia.
OCT pozwala na diagnostyk oraz monitorowanie gwnych chorb
prowadzcych do nieodwracalnego upoledzenia
widzenia midzy innymi
jaskry oraz zwyrodnienia
plamki tej AMD. Urzdzenie suy do diagnostyki
wczesnych postaci tych chorb, kiedy zmiany w innych
badaniach nie s jeszcze widoczne. Naley doda, e na

9-letnia Karolina jeszcze


do niedawna mwia,
e zostanie pielgniark.
Dzisiaj przyznaje,
e do ma przebywania
w szpitalu.

ju dla Karoliny, zakup peruki


dla dziewczynki to wydatki, na
ktre rodzinie zaczyna brakowa oszczdnoci. Ich sytuacja
dodatkowo jest o tyle trudna,
e ojciec, ktry od dwch lat
pracowa za granic, w obecnej chwili nie ma moliwoci
wykonywania tej pracy. A mama, pielgniarka ze szpitala w
Gubczycach, aktualnie przebywa na bezpatnym urlopie
wychowawczym.
Z inicjatyw pomocy wyszli najblisza rodzina, Koo
Gospody Wiejskich, szkoa
w Szonowicach, ssiedzi, znajomi na miar swoich moliwoci pomagaj Karolince i
jej rodzinie. Jeeli te chcesz
pomc dziewczynce, moesz
to zrobi:
- przez przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji Na
ratunek dzieciom z chorob
nowotworow KRS 86 210
CEL SZCZEGOWY: Krybus
Karolina;
- wpacajc dobrowoln
kwot na konto wpat imiennych Fundacji Na ratunek
dzieciom z chorob nowotworow 11 1160 2202 0000 0001
0214 2867, wpisujc w tytule:
Karolina Krybus.

Z regionu

zdrowie

20 kwietnia 2016, nr 8 (209) <<

racibrz sport

oklejanie samochodw

Zajcia dla seniorw w SMS


Raciborska Szkoa Mistrzostwa Sportowego zaprasza seniorw
m.in. na jog, wiczenia relaksacyjne, ruchowe przy muzyce.
pawe strzelczyk

W ramach programu LSKIE DLA SENIORA ZSOMS


proponuje nastpujce zajcia:
- z gimnastyki (joga, wiczenia
relaksacyjne), termin zaj:
21 kwietnia, 5 maja, 19 maja godz.: 17:00, miejsce: budynek
Krytej Pywalni ZSOMS ul.
lska 3 salka gimnastyczna,
zajcia bezpatne; - zajcia ruchowe przy muzyce, 26 kwietnia, 10 maja, 24 maja, godz.:
17.00, miejsce: budynek Krytej Pywalni ZSOMS ul. lska

3 salka gimnastyczna, zajcia


bezpatne.
Ponadto w kady wtorek i
czwartek o godz. 19:30 zapra-

sza do skorzystania z basenu


na krytej pywalni oraz w kad sobot o godz. 14:45 i 15:30
wejcie 2z/os. W celu sko-

GazetaInformator.pl

tel. 32 414 90 30
kom. 533 355 277
rzystania z przysugujcej ulgi
prosimy o okazanie stosownego dokumentu z dat urodzenia.

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

R E K L A M A

racibrz zdrowie

Cukrzyca - jedna choroba,


wiele powika
Cukrzyca uwaana jest za jedn z gwnych chorb
cywilizacyjnych XXI w. Jakie objawy powinny skoni
do wizyty u diabetologa? Jak unikn powika?
Rozmowa z dr n. med., kardiologiem Witoldem Streb.

Nazwa Kardio-Plus
nasuwa przypuszczenie,
e pastwa dziaalno
nie ogranicza si do chorb serca. Czy tak jest?
To prawda. Ten Plus odnosi si zwaszcza do chorych
z cukrzyc, ktrym powicamy szczegln uwag. Skojarzenie cukrzycy z chorob
wiecow jest z reszt dobrze
znane. Z jednej strony wrd
chorych z chorob wiecow
naley wykluczy cukrzyc
jako przyczyn miadycy. Z
drugiej strony u pacjentw z
rozpoznan cukrzyc trzeba
si spodziewa obecnoci powika naczyniowych, w tym
ze strony serca.

Poza chorob wiecow te powikania mog


dotyczy rwnie innych
naczy?
Tak. Przede wszystkim
chodzi rwnie o miadyc
ttnic koczyn dolnych. Tak
zwana makroangiopatia w
przebiegu cukrzycy jest gwn przyczyn amputacji koczyn dolnych w Polsce. Majc to na uwadze w ubiegym
roku prowadzilimy badania przesiewowe wrd chorych na cukrzyc polegajce
na pomiarze wskanika ramienno-kostkowego. Chorzy,
u ktrych stwierdza si tym
sposobem nieprawidowoci mog poszerzy w naszej
placwce diagnostyk o badanie dopplerowskie ttnic,
jak rwnie skonsultowa si
z angiologiem czyli specjalist
od chorb naczyniowych oraz
neurologiem, jeli miadyca
dotyczy ttnic dogowowych.

A jeli pacjent nie ma


rozpoznanej cukrzycy,
to jakie objawy powinny
skoni do wizyty u diabetologa?
Niepokj powinien budzi
niezamierzony spadek masy
ciaa. Czstym objawem jest
take wzmoone pragnienie,
czste oddawanie moczu,
osabienie i wzmoona senno. W czci przypadkw
pacjenci zgaszaj si z powodu zmian ropnych na skrze
oraz stanw zapalnych narzdw moczowo-pciowych.
PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS

ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin


Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 7

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
SPRAWY KONTROWERSYJNE

Nie znaj innego ycia


Fot. Iwona Naworska

Zwierze cyrkowe jest skazane na czowieka, czy chce czy nie. Zwierzta, np. lwy, czy sonie s odbierane matce
zaraz po urodzeniu i spdzaj ycie w cyrku do staroci potwierdza waciciel cyrku Arena, Mirosaw Zotorowicz.

Mirosaw Zotorowicz z cyrkiem Arena goci w Kdzierzynie-Kolu po raz dziewity. Zdaniem Zotorowicza takie
zarzuty s nietraone. Wedug niego cyrk nie jest po to, eby
edukowa, jest rozrywk.

KOMENTARZ NA GORCO
Sabina Nowosielska
prezydent Kdzierzyna-Kola (udzielia go na krtko
przed widowiskiem)
Kilka tygodni temu wydaam zarzdzenie zakazujce
udostpniania mienia komunalnego do organizacji widowisk cyrkowych i angaowania
si miejskich sub w takie wystpy. Potem wystosowaam
do wacicieli miejskich nieruchomoci apel o nieudostpnianie ich dla potrzeb organizacji widowisk obejmujcych

tresur dzikich zwierzt. Moje


dziaania byy odpowiedzi na
postulaty dzieci z Publicznego
Przedszkola nr 17. Z przykroci obserwuj, e do takiego widowiska jednak dojdzie
- na prywatnym terenie. By
moe najmodsi mieszkacy
miasta bd oglda, jak zwierzta zmusza si do zachowa
niezgodnych z natur. Niestety, pienidz zatriumfowa nad
etyk. C, te jest to jaka lekcja dla dzieci. Szkoda, e tego
rodzaju.

KOMENTARZ NA GORCO

KATARZYNA SOLARZ

Organizacje spoeczne zajmujce si ochron praw dzikich zwierzt wykazuj, e ich


tresura polegajca na zmuszaniu do zachowa sprzecznych z natur odbywa si przy
pomocy kar, niejednokrotnie
poczonych z zadawaniem im
cierpienia. Przekonuj, e widowiska obejmujce tresur
dzikich zwierzt pozostaj w
sprzecznoci z podstawowymi
wartociami etycznymi.

Waciciel Areny tumaczy, e tresura zwierzt


w cyrku nie polega na biciu batem czy zastraszaniu.
- To stereotyp. Tresowanie
jest nawizywaniem wizi ze
zwierzciem, przebywaniem
z nim od rana do wieczora,
karmieniem go, pojeniem,
czyszczeniem i sprztaniem
po nim. Skok lwa przez ponc obrcz to trik ju dawno
zakazany. Tak byo 50 lat temu. Ustawa o ochronie praw
zwierzt mwi wyranie, e

wszystkie dziaania, ktre


mog spowodowa cierpienie
zwierzt s karane. Treserzy
wychowuj lwy od maego.
Po urodzeniu s zabierane
matce. Malestwo na pocztku karmione jest mlekiem,
potem dostaje miso. Dorasta w taborze, a swojego tresera traktuje jak rodzicielk,
nigdy go nie zaatakuje. Nie
musi polowa ani walczy o
przetrwanie wyjania waciciel cyrku Arena, Mirosaw
Zotorowicz.

Wiadomo, e decyzja Sabiny Nowosielskiej dotyczca zakazu organizowania przedstawie cyrkowych na terenach
nalecych do miasta spodobaa si etykom. Zarzd Polskiego
Towarzystwa Etycznego wystosowa do niej list pochwalny.
Czytamy w nim m.in. Cyrki
pozbawione s walorw edukacyjnych, pokazuj zwierzta zniewolone zycznie i psychicznie. Decyzja ta wiadczy
o wysokiej wraliwoci moralnej i trosce o etyczne i moralne

Mirosaw Zotorowicz
waciciel cyrku Arena
Pani prezydent wydaa
ocjalne rozporzdzenie, e
nie wyrazi zgody na udostpnianie mienia stanowicego
wasno gminy Kdzierzyn-Kole dla potrzeb widowisk
obejmujcych tresur dzikich
zwierzt. Rozumiem to, ale na
czyj wniosek ona to wydaa?
Na wniosek Przedszkola nr 17.
To jest sytuacja kuriozalna. Co
na to inne przedszkola? Inni
mieszkacy? Wszyscy nie lubi cyrkw? Czy teraz przedszkole nr 17 zamnknie Lidla
albo Biedronk? Nie rozumiem jak mona posugiwa

si dziemi. Pani prezydent


obrazia nas i sam siebie. Moja rma zatrudnia 40 pracownikw, pac podatki i ponad
30 tys. zotych miesicznie na
ZUS. Czy Pani prezydent ma
prawo takie zrzdzenie wyda
bez referendum? Tereny, ktrymi zarzdza, nale do caej spoecznoci tego miasta,
a w tej spoecznoci by moe
s tacy ludzie, ktrzy chcieliby do naszego cyrku jednak
przyj. Podkrelam, e nikogo nie zmuszamy, eby do nas
przychodzi, dlatego uwaam,
e zarzdzenie jest bez sensu.
Kto chce, to przychodzi, kupuje bilety i robi to dobrowolnie.

wychowywanie dzieci.
Zdaniem Zotorowicza takie zarzuty s nietraone. Wedug niego cyrk nie jest po to,
eby edukowa, jest rozrywk.
W programie cyrkowym
musz by akrobaci, gimnasty-

cy, gley klauni i zwierzta.


Jeeli jednego z tych elementw zabraknie to ju nie jest
cyrk. Nikt nie zmusza rodzicw
z dziemi, eby do nas przychodzili, a tych, ktrzy chc, zapraszamy.

R E K L A M A

Centrum
Konferencyjno-Rekreacyjne
w Orodku Szkolenia Olimpijskiego
w Zakrzowie
ORGANIZUJEMY:
Przyjcia okolicznociowe | Urodziny dla dzieci, dorosych
Wesela | Studniwki | Pmetki | Szkolenia | Pikniki rodzinne
Konferencje | Bankiety | Kongresy | Wystawy | Targi
Zawody konne od szczebla regionalnego po midzynarodowe
Szkolenia w sportach jedzieckich | Obozy treningowe
Spotkania dla firm
oku
cebo

Gminny Orodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.


ul. Parkowa 20, 47-260 Zakrzw
Tel. 77 887 30 20, 77 887 30 21

jestemy na Fa

www.gosirzakrzow.pl
gosir.zakrzow@gmail.com

8 Zdrowie

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE SZPITAL

Nowy sprzt na laryngologii wyleczy chrapanie


KATARZYNA SOLARZ

Nowe urzdzenie na laryngologii wyglda niepozornie,


ale moe wiele zdziaa. Dziki niemu kozielska lecznica od
niedawna wykonuje zabiegi
mniej bolesne i mniej inwazyjne. Mowa o urzdzeniu, ktre
wykorzystuje fale elektromagnetyczne o wysokiej czstotliwoci.
Inaczej mwic, s to fale
radiowe. Zabiegi s mniej bolesne, a rany szybciej si goj mwi Grzegorz Duszel, ordynator oddziau laryngologicznego.
Pacjenci zgaszajcy problemy z oddychaniem przez
nos, majcy objawy chrapania,
czy bezdechu sennego mog
teraz liczy na pomoc w dolegliwociach. Due znaczenie
dla pozyskania nowego sprztu ma rwnie to, e powyej
czterdziestu procent pacjentw
kozielskiego oddziau laryngologii stanowi dzieci, zwykle
midzy trzecim a dziesitym
rokiem ycia.

U dzieci moemy teraz


wykonywa bezkrwawe zabiegi usuwania migdakw, to
wszystko razem spowodowao
popraw jakoci naszych usug
- zaznacza Duszel.
Dodatkowo, jak podkrela
ordynator, maych pacjentw
na oddziale operuje si w znieczuleniu oglnym.
To w pewnym sensie
ewenement, bo nie wszystkie
oddziay dysponuj dostpem
do anestezjologa przez pi
dni w tygodniu, my mamy ten
komfort, a to absolutna przewaga tego oddziau nad wieloma innymi dodaje.
Aparat wraz ze specjalistycznymi kocwkami kosztowa niespena 100 tys. z. To
nie pierwsze nowe urzdzenie,
ktre pojawio si w kozielskiej
lecznicy. W ostatnim czasie tra tam rwnie warty kolejne
100 tys. z mammotom. Jego
zadaniem jest wykrywanie raka piersi i usuwanie guzw o
rednicy nie wikszej ni 2 centymetry.

Fot. Starostwo Mowiatowe KK

Wart niespena 100 tys. zotych aparat pomoe osobom majcym problemy z oddychaniem
przez nos i cierpicym na bezdech senny.

Ordynator kozielskiej laryngologii, Grzegorz Duszel,


prezentuje nowe urzdzenie, ktre pomoe w walce
z chrapaniem.
KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

Autyzm. Poznaj, zanim ocenisz

ZAGRALI DLA WOJTKA


I ZEBRALI 10 TYSICY Z

Fot. Urzd Miasta KK

4 kwietnia w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Kdzierzynie-Kolu


obchodzono wiatowy Dzie Wiedzy o Autyzmie.

Na znak solidarnoci z chorymi na autyzm dzieci wypuciy


w niebo dziesitki niebieskich balonw.
Obchody Dnia Autyzmu
maj na celu podnoszenie wiadomoci spoecznej i oswajanie
ludzi z chorob, ktra dotyka
coraz wicej dzieci, take w Polsce.
Coroczne obchody wiatowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu maj () zwrci
R E K L A M A

uwag na niedopuszczaln dyskryminacj, naduycia i izolacj, jakich dowiadczaj ludzie


dotknici autyzmem i ich najblisi (...) podkreli w swoim
przesaniu Sekretarz Generalny
ONZ, Ban Ki-moon.
Autyzm jest tajemniczym zaburzeniem, u podstaw

ktrego ley nieprawidowa


praca mzgu. Osoby z autyzmem maj problemy z mwieniem, postrzeganiem wiata, rozumieniem relacji spoecznych.
W odmienny sposb odbieraj
wraenia zmysowe. Trudno
jest nam nawet wyobrazi sobie, e sl jest kwana, nieg parzy, a delikatne gaskanie powoduje silny bl. Ale tak wanie
moe wyglda wiat osoby z
autyzmem czytamy m.in. na
stronie dziecisawane.pl
4 kwietnia na znak solidarnoci z dziemi autystycznymi, kdzierzysko-kozielskie
Przedszkole nr 11 wraz ze swoimi oddziaami integracyjnymi obchodzio wiatowy Dzie
Wiedzy o Autyzmie pod hasem
Autyzm. Poznaj, zanim ocenisz.
Tego dnia przedszkole
ubrao si na niebiesko, a to
dlatego, e kolor ten jest znakiem rozpoznawczym Dnia
Wiedzy o Autyzmie. Wychowankowie i nauczyciele na znak
solidarnoci z dziemi dotknitymi autyzmem ubrali niebieskie koszulki i wypucili w niebo
niebieskie balony. Nauczyciele wspomagajcy przygotowali odpowiednie dla moliwoci

dzieci prezentacje, ktre miay


przybliy przedszkolakom temat autyzmu.
Nauczyciele wspomagajcy,
ktrzy na co dzie zajmuj si
wspieraniem dzieci niepenosprawnych (w tym autystycznych), przygotowali gazetk
informacyjn, w ktrej znajduj si podstawowe informacje
dotyczce autyzmu, wczesnego
rozpoznawania symptomw
oraz dziaania wspierajce rodzicw i cae rodziny autystw.
W kadym oddziale integracyjnym przedszkola s obecne
dzieci z autyzmem, ktre w tym
dniu byy koronowane. Pozostae dzieci przygotoway im
Serce przyjani, na ktrym
odciskay niebiesk farb swoje donie.
Gwnym punktem tego
dnia by niebieski przemarsz
caego przedszkola pod starostwo powiatowe. Dzieci wraz z
personelem niosy transparenty
z hasami: Nie zara Ci autyzmem, ale mog optymizmem,
Zrozumienie dla autyzmu nie
wymaga altruizmu. Pod starostwem dzieci wypuciy w niebo
niebieskie baloniki.
KS

Fot. Urzd Miasta KK

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

W galerii handlowej Odrzaskie Ogrody odby si


koncert charytatywny dla
sparaliowanego po wypadku kdzierzynianina.
Wojciecha Ignas dozna
powanej kontuzji po upadku
z wysokoci, ktry zdarzy si
w padzierniku zeszego roku podczas pobytu w Stanach
Zjednoczonych. Do niedawna
sprawny i peen energii trzydziestoparolatek wymaga caodobowej opieki medycznej.
Ignas przebywa w szpitalu w
Panama City, gdzie leczenie
jest bardzo drogie. Rodzina
zbiera pienidze na sprowadzenie go do Polski i dalsz,
kosztown rehabilitacj. To
w tym celu zorganizowano

koncert charytatywny w galerii Odrzaskie Ogrody. Pomys Modzieowej Orkiestry


Zespou Szk eglugi rdldowej wsparo wielu ludzi
dobrej woli. Przed liczn publicznoci wystpia sama
orkiestra, jak i kilka lokalnych zespow wykonujcych
muzyk w bardzo rnych
stylach. Podczas imprezy zlicytowano wiele ciekawych
przedmiotw, a bywalcy galerii wsparli Wojciecha Ignasa podczas prowadzonej kwesty. W akcj wczyy si m.in.
starosta Magorzata Tudaj i
prezydent Sabina Nowosielska.
KS

Gospodarka 9

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

KDZIERZYN-KOLE WYDARZENIE SPORTOWE

Grupa Azoty
i PGNiG podpisay umow

Kdzierzyn-Kole wraca na ring

Fot. Materiay prasowe: Grupa Azoty

13 kwietnia Polskie Grnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Grupa Azoty zawary umow na sprzeda
gazu ziemnego.

PGNiG SA i Grupa Azoty podpisay now umow na sprzeda gazu ziemnego.


KATARZYNA SOLARZ

Na podstawie umowy i podpisanych kontraktw PGNiG


bdzie dostarczao gaz ziemny
do 5 spek z Grupy Azoty w
Tarnowie, Puawach, Policach,
Kdzierzynie-Kolu i Grzybowie.
Umowa obowizuje do
wrzenia 2019 roku. Wielko
dostaw w caym okresie obowizywania umowy moe wynie cznie nawet 4,5 mld m
gazu. Warto kontraktu szacuje
si na ok. 3,3 mld zotych.
Podpisanie umowy midzy dwiema wanymi spkami, dwoma wanymi podmiotami Skarbu Pastwa dowodzi,
e patriotyzm gospodarczy to
konkretne idee, cele i przede
wszystkim realizacje, ktrych
R E K L A M A

Zobacz sal szkoleniow

nastpstwem jest silna i niezalena Polska: atrakcyjna dla inwestorw, przyjazna dla przedsibiorcw powiedzia Dawid
Jackiewicz, Minister Skarbu
Pastwa. To wsppracujce
i sprawnie zarzdzane przedsibiorstwa bran strategicznych z
punktu widzenia pastwa tworz fundamenty Polski zamonej i powaanej na arenie midzynarodowej podkreli.
PGNiG SA i Grupa Azoty
podpisay umow ramow okrelajc oglne zasady wsppracy pomidzy Stronami oraz kontrakty indywidualne dotyczce
zakupu gazu ziemnego przez
kad ze spek z Grupy Azoty.
Umowa ramowa ma charakter
otwarty i umoliwia zawieranie
dodatkowych kontraktw na
kolejne dostawy w przyszoci.

Wynegocjowana umowa
stanowi nowy etap wsppracy
pomidzy naszymi spkami.
Dziki podpisaniu kontraktw,
otrzymujemy nie tylko gwarancj stabilnych dostaw, ale take
rynkowe mechanizmy zapewniajce pozyskiwanie gazu w
cenach powizanych z indeksami giedowymi. Umowa wprowadza innowacyjne rozwizania dla realizowanych dostaw,
ktre wynikaj z konkurencyjnej oferty naszego strategicznego dostawcy surowca PGNiG.
Nie bez znaczenia jest rwnie
fakt, e nasza wsppraca oparta o rynkowe rozwizania to zacienienie wsppracy dwch
kluczowych dla polskiej gospodarki grup kapitaowych powiedzia Mariusz Bober, Prezes
Grupy Azoty.

14 maja podczas gali Bulweld Boxing Night w hali Azoty


powalcz u nas zawodowi bokserzy. Gwiazd bdzie Mariusz
Wach.
Niedawno w hotelu Solidaris odbya si konferencja
z udziaem znanych bokserw.
Do Kdzierzyna-Kola przyjecha m.in. Mariusz Wach zaliczany do wiatowej czowki
piciarzy wagi cikiej i byy
pretendent do tytuu mistrza
wiata w tej kategorii. Spotkanie z dziennikarzami i modymi piciarzami Chemika byo zapowiedzi bokserskiego
wita.
Bokser w listopadzie ubiegego roku przegra z Aleksandrem Powietkinem. Walka w
Kdzierzynie-Kolu, w ktrej
zmierzy si z Brazylijczykiem
Marcelo Luizem Nascimento
bdzie pierwsz po kilkumiesicznej rehabilitacji. Jak oceniaj eksperci, majowa Bulweld Boxing Night bdzie dla
Wacha wanym testem i rozgrzewk przed wystpem na
jesiennej gali Polsat Boxing
Night.
Fani boksu obejrz sze
profesjonalnych pojedynkw.
Wrd zawodnikw wystawionych przez promotora wydarzenia Mariusza Grabowskiego
zobaczymy pochodzc z Ukrainy, a trenujc na co dzie w
podwarszawskich omiankach
Sashe Sidorenko, ktra powalczy z Klaudi Szymczak. Jak
zapewnia Grabowski, wszyscy
jego zawodnicy maj wietne

Fot. Urzd Miasta KK

GazetaInformator.pl >>

Mariusz Wach (na zdj. drugi z prawej) by gociem


konferencji, na ktr wadze miasta zaprosiy fanw boksu
i dziennikarzy.
rekordy, ktre bd chcieli poprawi w Kdzierzynie-Kolu:
Mariusz Wach Viking (31-2,
17 KO), drugi z cikich Marcin Siwy (14-0, 6 KO), Nikodem Jeewski (12-0-1, 7 KO),
Micha Gerlecki (12-1, 7 KO,)
Robert Parzczewski (10-1, 4
KO), Sasha Sidorenko (3-0).
W Kdzierzynie-Kolu podobnego wydarzenia nie byo od
10 lat. W 2006 roku wystpi u
nas Rafa Jackiewicz, pniejszy
mistrz Europy i pretendent do
pasa wiatowego IBF w wadze
predniej. Jego rywalem by
Chilijczyk Joel Mayo, a stawk
tytu mistrzowski International
Boxing Council (IBC). Zaplanowana na 14 maja Gala, bdzie
zapewne emocjonujcym przeyciem dla modych amatorw
boksu z sekcji Chemika. Swoje

umiejtnoci na profesjonalnym
ringu zaprezentuj przed walkami zawodowcw.
Na organizacj wydarzenia
wadze miasta zarezerwoway w
budecie 150 tys. zotych, z tym,
e przynajmniej cz miaa by
pozyskana od organizatorw.
Czy tak si stanie jeszcze nie wiadomo. Prezydent Sabina Nowosielska argumentuje, e Gala ma
by jedn z form promocji miasta.
Wyemituje j Polsat Sport, a wedug ich szacunkw wydarzenie
obejrzy co najmniej milion osb.
Organizatorem gali jest Mariusz Grabowski, prezes grupy
Tymex Boxing Promotion, we
wsppracy z wadzami miasta.
Ruszya ju sprzeda biletw, ktre mona kupi m.in. na eBilet.pl.
KS

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

GRUPA AZOTY BDZIE PRODUKOWA


NAWOZY DLA CZESKIEGO ROLNICTWA
Odziay w Kdzierzynie-Kolu i Puawach podpisay kontrakt z rm Agro
CS na dystrybucj nawozw pynnych (RSM) na
rynek czeski.
Podpisana umowa opiewa
na 80 mln zotych. Od teraz
Puawy i Kdzierzyn bd kluczowymi dostawcami pynnego nawozu saletrzano-mocznikowego RSM na dla czeskich
rolnikw.
Nawozy RSM zdobywaj nowych klientw rwnie w
Polsce. Grupa Azoty zamierza

wykorzysta ten fakt do poszerzania oferty produktowej, rozwijajc przy tym infrastruktur
i logistyk w kraju oraz za granic.
Nasze plany na najbliszy
okres to rozwj produktu poprzez wzbogacanie go o mikro-elementy. Wsplnie z partnerami inwestujemy w terminale
porednie, ktre w okresie z jakim mamy obecnie do czynienia (sezon nawozowy) s kluczowym czynnikiem sukcesu,
zapewniajc rolnikowi waciwy serwis. RSM potwierdza

swoj efektywno ekonomiczn oraz walory agronomiczne,


a to przekonuje rolnikw. Bdziemy dalej pracowa w tym
kierunku, podejmujc decyzje
wspierajce technologi nawoenia RSM podkrela Prezes
Zarzdu Grupy Azoty, Mariusz
Bober.
Obecne zdolnoci produkcyjne RSM w Puawach wynosz blisko 1,5 mln ton rocznie,
a w Kdzierzynie 100 tys. ton
rocznie.
KS

10 Ogoszenia

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z
FINANSE

na kolorowym tle 14 z
MOTORYZACJA
Wynajm baganik rowerowy
montowany na hak samochodu. Mona go uchyli dziki
czemu nie trzeba ciga rowerw aby dosta si do baganika samochodu. Baganik mieci 4 rowery. Cena: 20 z doba,
80 z tydzie, 120 z 2 tygodnie.
Kaucja zwrotna 300 z.
Tel. 530 457 574.

PRACA
Zatrudnimy w saloniku prasowym. Stanowisko: sprzedawca.
Miejsce pracy: Salonik prasowy w
Carrfour w Kdzierzynie-Kolu,
ul. Kozielska 20. 1/2 etatu; dwie
zmiany; 4 dni w tygodniu. Wymagania: uczciwo, znajomo obsugi komputera, odpowiedzialno.
Mile widziane: dowiadczenie. Zainteresowanych prosimy o kontakt
midzy godzin 16:00 a 18:00. Tel.
508 971 153.
Poszukuj osoby do sprzeday
truskawek na terenie Kdzierzyna-Kola. Zakres obowizkw:

ATERIMA MED
Opiekunki osb
starszych
w Niemczech
Tel. 32 506 55 87

sprzeda truskawek i podobnych


owocw. Miejsce pracy: teren Kdzierzyna-Kola. Wynagrodzenie:
7 z/godz. Tel. 511 524 165.
Poszukuj pracy od zaraz jako kierowca kat. C. Posiadam kart kierowcy, wieloletni sta pracy jako
kierowca, dowiadczenie na trasach UE, dyspozycyjny. Kkontakt:
kotakt.artmark@gmail.com
Szukam pracy biurowej, posiadam
dowiadczenie w prowadzeniu sekretariatu, wystawianiu faktur.
Kontakt: yorczek86@wp.pl

>>PRACA<<

DORADCA KLIENTA
Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie
Wymagania:
wyksztacenie rednie/wysze
komunikatywno,
umiejtno rozmw
i negocjacji
znajomo zasad marketingu
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu
dowiadczenie w sprzeday
prawo jazdy B
Moliwy sta lub zatrudnienie.
CV prosimy wysya na adres
biuro@raciborskiemedia.pl

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

SPRZEDAM SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

NIERUCHOMOCI
Sprzedam
2-kondygnacyjne
mieszkanie w Ostronicy (100
m2) z osobnym wejciem, ogrd,
gara na 2 samochody, drewutnia
25 m2. Budynek ocieplony, utwardzone wjazdy, okna PCV+rolety+siatki, wszystkie instalacje nowe. Ogrzewanie kominkiem z
paszczem wodnym lub ogrzewanie olejowe. Podogi deska barlinecka, pytki. 11 pomieszcze rnego przeznaczenia. Blisko szkoa
podstawowa i przedszkole, koci, sklepy spoywcze, mechani-

ka pojazdowa i lakiernictwo, sala


przyj. Poczta i przychodnia ok.
3 km. adna i spokojna okolica,
yczliwi ssiedzi. Odlego do
miast: Kole 15 km, Gubczyce 20
km, Racibrz 23 km. Mieszkanie
jak dom, jest naprawd wyjtkowe. Tel. 691 512 010.
Sprzedam mieszkanie w Kdzierzynie na os. Lenym, na 3 pitrze, 3
pokoje, 60 m2 (punktowiec). Mieszkanie do remontu. Cena 130 tys. z
(do negocjacji). Tel. 691 512 017.

RNE
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511 929 121.
Kompleksowe usugi wykocze i
remontw wntrz domw, mieszka, biur. Tel. 794 102 184.
Naprawa komputerw stacjonarnych i laptopw. Odzyskiwanie
utraconych plikw (zdjcia, itd.).
Naprawa sprztu peryferyjnego.
Modernizacja komputerw. Wgrywanie systemw, dostosowywanie
programw dla klienta indywidualnego. Wykonuj prac szybko i
solidnie. Tel. 665 379 705.
Wykonuj prace na wysokociach,
gwnie cinka, przycinka drzew w
miejscach trudno dostpnych kosmetyka drzewna metod alpini-

AZBEST
DEMONTA
UTYLIZACJA
DEKARSTWO, RYNNY, KOMINY

792 013 569


509 055 051
azo.gawlik@wp.pl

styczn cena za usug to kwestia


dogadania si. Tel. 669 642 364.
Wynajm koparki i koparko-adowark do wszelkiego rodzaju prac
ziemnych, oferuj rwnie prace
zwizane z wycink drzew, wyburzenia budynkw wraz z odwzk
gruzu, roboty hydrotechniczne.
Tel. 516 028 454.

Firma STACH-DREW

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

Potrzebujesz pozby si starych


niepotrzebnych rzeczy, przedmiotw, mebli ze strychw, mieszkania, piwnicy? Oferujemy Ci nasz
pomoc. Tel. 729 221 646.

Na sprzeda nowe zaproszenia na


lub cywilny. W komplecie jest 10
zaprosze do rcznego wypisania
wraz z kopertami. Zapraszam do
zakupu. Komplet 10 z + koszty wysyki 5 z. Tel. 607 538 885.

GazetaInformator.pl >>

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)


R E K L A M A

Zapowiedzi 11

KDZIERZYN-KOLE MBP 21 KWIETNIA

SPOTKANIE Z LESZKIEM SZCZASNYM


21 kwietnia o godz. 17.30
w Filii nr 5 (ul. Damrota 32)
MBP odbdzie si kolejne
spotkanie w ramach cyklu
Klub podrnika, tym razem z podrnikiem, fotografem i pisarzem Leszkiem
Szczasnym.
Spotkanie umili slajdowisko z 3,5 tygodniowej wyprawy do serca Afryki - Ruandy
pt. RUANDKA W AFRYCE,

CZYLI Z PIEKA DO RAJU.


Spotkaniu towarzyszy bd
rwnie zdjcia znajdujce si
na wystawie pt. Bardzo kolorowe kolory Afryki. Leszek
Szczasny jest raciborzaninem
(ur. 1975), z wyksztacenia politologiem i lozofem (UJ), a
z zamiowania spoecznikiem,
fotografem i przede wszystkim - niezalenym globtroterem. Na kaw zboow i dak-

tyle zarabia m.in. podrujc


ze swoimi slajdowiskami i
wystawami po placwkach
kulturalnych w caej Polsce.
Ma mnstwo energii, zmys
obserwacji i swoje zdanie. Poniewa podruje naprawd
za grosze, jest ywym dowodem na to, e chcie to mc.
Dociera w gb danej kultury,
czsto podwaajc zwizane z
ni stereotypy.

KDZIERZYN-KOLE RYNEK 22 KWIETNIA

DZIE ZIEMI W KDZIERZYNIE-KOLU


Palcy problem niska
emisja to tegoroczne haso
Dnia Ziemi. Z tej okazji tradycyjnie ju Miejska Biblioteka
Publiczna w Kdzierzynie-Kolu oraz Wydzia Ochrony rodowiska i Rolnictwa w Kdzierzynie-Kolu wraz z partnerami
przygotoway bogat ofert rnorodnych zaj edukacyjnych,
zabaw, pokazw i warsztatw,
majcych na celu promowanie

postaw ekologicznych w spoeczestwie oraz zwrcenie uwagi na problem zanieczyszczenia


Ziemi. Oprcz rozrywek edukacyjnych dla dzieci, odbdzie si
rwnie zbirka elektromieci
na kozielskim rynku. Za oddane elektromieci mieszkacy
otrzymaj sadzonki kwiatw
lub krzewy. Pocztek imprezy
nastpi o godz. 10:00 na kozielskim rynku.

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 23 KWIETNIA

NIEZWYKY PROJEKT MUZYKW AMY WINEHOUSE


23 kwietnia o godz. 18:00
w DK "Chemik" zaprezentowany zostanie projekt muzyczny pn. "Amy Lives" stworzony przez byych muzykw
Amy Winehouse. Przyszo
a nie przeszo to motto muzycznego projektu "Amy Lives". Na scenie zobaczymy
muzykw, ktrzy towarzyszyli
Amy Winehouse na scenie i w

studiu. Xanton Blacq, klawiszowiec Amy postawi sobie


prosty i jednoczenie niezwykle skomplikowany cel: da
ludziom, ktrych Amy Winehouse zostawia o wiele za
wczenie, jej muzyk w najlepszym wykonaniu. A kto zagra
lepiej od jej muzykw? Bilety
w cenie 80 z - parter, 70 z balkon.

| Wizytwki
| Ulotki
| Plakaty
| Piecztki
| Banery reklamowe
| Katalogi

PROMOCJA!
Do teczek rmowych

250 wizytwek

GRATIS!
*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 7 MAJA

Zobacz zapowiedzi

TEGOROCZNA MAJWKA POTRWA A CZTERY DNI

W tym roku "Majwka"


w kdzierzyskim Parku Pojednania potrwa a cztery dni.
Program zosta tak przygoto-

wany, by zadowoli kadego.


Pierwszego dnia, 30 kwietnia,
bdzie mona m.in. spotka si
z uczestnikami k i sekcji zain-

teresowa dziaajcych w Miejskim Orodku Kultury. O godz.


20:00 premiera programu
muzycznego w wykonaniu Studia Piosenki MOK. "Tribute
to Sting" to najpopularniejsze
utwory, takie jak: "Englishman
in New York", "Fragile", "Shape of my Heart", "Desert Rose"
i inne. 1 maja sporo atrakcji dla
najmodszych i nieza dawka

muzyki tanecznej za spraw zespow: "Players", "Mega Dance


czy "Zgredybillies". 2 maja IV
edycja KOZ ALL MUSIC FESTIVAL, podczas ktrego usyszymy
11 zespow z caej Polski. W jury
festiwalu zasidzie midzy innymi Bartas Szymoniak. Zwycizca
caego festiwalu otrzyma gwna
nagrod 6000 z i okazj do
wystpu podczas Dni Miasta

Kdzierzyna-Kola. O 21:00 koncert Bartasa Szymoniaka i


Michaa Parzymiso bdzie to
projekt BeatRock. 3 maja - bdzie patriotycznie. Punktualnie
o godz. 13:30 w kociele pw. w.
Mikoaja uroczysta msza w. za
ojczyzn, na ktr zapraszaj
prezydent miasta Kdzierzyn-Kole i starosta powiatu kdzierzysko-kozielskiego. O godz.

14:00 koncert organowy w parai pw. w. Piusa X i w. Marii Goretti Barwy Klasyki Muzyka
Organowa i Kameralna, o godz.
18:00 koncert tenora Czesawa
Jakubca.

pyt. Henderson jest szefem


departamentu gitary w Guitar Institute of Technology w
Los Angeles. Na trasie w Polsce
Hendersonowi towarzyszy bd Travis Carlton oraz Krzysz-

tof Zawadzki - perkusista, kompozytor, producent, manager


oraz lider najpopularniejszego
zespou z krgu muzyki fussion
- WALK AWAY. Bilety: 50 z parter, 40 z - balkon.

KDZIERZYN-KOLE PARK POJEDNANIA - 30 KWIETNIA - 1 MAJA

SCOTT HENDERSON W KDZIERZYNIE-KOLU


Jeden z najwybitniejszych
wiatowych gitarzystw wystpi w Kdzierzynie-Kolu ju 7
maja. Koncert odbdzie si o
godz. 18:00 w DK Chemik.
Scott Henderson to jeden z czo-

owych gitarzystw z krgu muzyki modern jazz/fusion /blues, wsptwrca zespou Tribal
Tech; wsppracowa z Chick
Corea Electric Band, Jean Luc
Ponty, Joe Zawinul Syndicate,

Jef Berlin, Gary Willis, Denis


Chambers, Victor Wooten, Steve Smith. Nauk gry rozpocz
w wieku 12 lat, wzorujc si na
takich osobowociach jak Jimy
Hendrix, Jimmy Page, Richie

Blackmore oraz John Coltrane i Miles Davis. W 1991 roku


zosta uznany za najlepszego
gitarzyst przez najpowaniejszy magazyn gitarowy Guitar
World. Wyda wiele solowych

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
KWIECIE MBP KDZIERZYN-KOLE
Miejska Biblioteka Publiczna (Filia nr 5) zaprasza do obejrzenia wystawy fotograi Leszka Szczasnego pt. "Bardzo
kolorowe kolory Afryki". Na ekspozycj skadaj si zdjcia z
podry, m.in. do Ruandy. Wystawa dostpna do 30 kwietnia.
KWIECIE BIBLIOTEKA KDZIERZYN-KOLE
Biblioteka (Rynek 3) zaprasza na wernisa wystawy fotograi Justyny abu pt. Chrzcielnice Wojewdztwa Opolskiego zorganizowanej w ramach Kdzierzysko-Kozielskich
Obchodw 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Wystawa prezentowana bdzie do 30 kwietnia.

3 MAJA DK CHEMIK KDZIERZYN-KOLE


Od 8 kwietnia do 3 maja w Galerii Sztuk Wszelakich w DK
Chemik mona oglda prace Janusza Dyjaka artysty, ktry tworzy przez cae swoje ycie, nie jest zrzeszony
w Klubie Plastykw Nieprofesjonalnych. To pierwsza jego
wystawa.

dramatycznej Williama Szekspira. Konkurs organizowany


jest z okazji Roku Szekspira w 400. rocznic mierci dramatopisarza. Zgoszenia do konkursu - do 25 maja. Termin
i miejsce przesucha 8 czerwca od godz. 10:00 w MBP,
Rynek 3. Ogoszenie wynikw i wrczenie nagrd odbdzie
si w dniu konkursu.

MAJ-CZERWIEC BIBLIOTEKA KDZIERZYN


MBP zaprasza do udziau w konkursie teatralnym
Zagraj Szekspira uczniw szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Bdzie on polega na odegraniu przez
modzieowe grupy teatralne wybranych scenek z twrczoci

2016 BIBLIOTEKA KDZIERZYN-KOLE


Biblioteka ogasza 2. edycj Konkursu na Czytelnika
Roku. Konkurs bdzie trwa do 31 grudnia 2016 r. Jego
celem jest popularyzowanie czytelnictwa w rodowisku oraz
podniesienie zainteresowania wiatem ksiek.

12 Rozrywka

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE DZIECI

Pokazali zaczarowany wiat majowej muszki

Zobacz ca fotorelacj

17 kwietnia w Domu Kultury Chemik odby si spektakl dla dzieci pt. pij kochana
w wykonaniu studentw PWST z Wrocawia.
KATARZYNA SOLARZ

mi opowieci s dwaj przyjaciele lis i dzik, ktrym wydaje


si, e jest im w yciu bardzo
le. Na ich drodze staje may owad, ktry nie ma czasu
na jaowe rozwaania, jego

istnienie jest krtkie. Przed


dwoma malkontentami stoi
trudne zadanie przeycia
wraz z ma muszk caego
ycia w jeden dzie. Starsi mieli okazj do reeksji,

dzieci natomiast mogy dowiadczy magii teatru lalek.


Reyserem spektaklu jest
Dominik Gostomski. Wystpuj w nim studenci Pastwowej Wyszej Szkoy Te-

atralnej we Wrocawiu: Anna


Gabrysz, Dominik Gostomski, Joanna Kowalska, Hubert Waljewski. Muzyk na
ywo wykonuje zesp Pierwiastek z trzech.
Fot. Iwona Naworska

Historia maej majowej


muszki, ktra ma przed sob tylko jeden dzie ycia
na ziemi, potra wzruszy

nie tylko dzieci. ezk z oczu


ociera take dorosy widz.
wiat teatru lalek w poczeniu z oniryczn muzyk na
ywo przenosi widza w zupenie inny wymiar. Bohatera-

R E K L A M A

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE
www.delfin-raciborz.pl
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sob. 9:00-13:00

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444