You are on page 1of 2

wiat Cieni - Austin Osman Spare

wiat Cieni Austina Osmana


Spare'a
Londyn pokrywa mga. Na Snowhill jest szaro i brudno. W jednej z kamienic tej
plebejskiej dzielnicy skrzypi schody. Sycha szelest karaluchw i piski mysz. Midzy
nimi przedziera si na strych mody syn policjanta. W trwodze i podnieceniu puka do
drzwi, a stukot obija si od spleniaych desek po caym strychu. Po chwili oczekiwania
otwiera mu starsza kobieta o szlachetnym wyrazie twarzy, ktry kontrastuje z
przekrwionymi oczami. Jest bardzo stara i bardzo pontna. Modzieniec bez cienia
wtpliwoci przekracza prg i wchodzi w wiat tajemnic poddasza. Wchodzi w pani
Paterson i dowiaduje si od niej tajemnic czarownic.
Te bogie chwile spdzone na poddaszu u pani Paterson, gdzie przeraenie
miesza si z rozkosz, zaowocuj u niego wyjtkowym geniuszem sztuki, ktr powici
magii. Modzieniec w to Austin Osman Spare. Kocha si w starej pani Paterson, ktra
jest jego nauczyczycielk w wiecie magii. Pani Paterson wywodzi si z linii czarownic z
Salem, ktra unikna pogromu. Przekazuje swoj wiedz tak jak to umie najlepiej,
wykorzystujc najpotniejsz si magiczn we wszechwiecie - energi seksualn.
Modo i staro splataj si w miosnych uciskach na poddaszu. Duchy i demony
wychodz z jczcych z rozkoszy cia. wiat magii stwarzany jest w jednej chwili
ekstatycznego uniesienia.
Pani Paterson wtajemnicza Spare'a w tajemnice pradawnej mdroci. Uczy go, jak
wywoywa duchy swoich przeszych wciele. Jak powrci do czasw prehistorycznych i
wydoby z nich istoty, ktre ju dawno nie istniej. Ta sztuka to wywoywanie atawizmw,
naszych zwierzcych przodkw. Wiele lat pniej, kiedy ju pani Paterson odejdzie do
krainy zapomnienia, Spare da publiczny pokaz wywoywania atawizmw dla niedowiarkw
wtpicych w jego moliwoci. Z otchani jego psychiki wynurzy si zjawa tak przeraajca
i wstrzsajca uczestnikami pokazu, e jeden z nich popeni samobjstwo, drugi za
zwariuje.
Lecz Spare unika rozgosu. Po mierci pani Paterson zamyka si u siebie na
poddaszu i maluje obrazy. Obrazy, ktre zapewniy mu saw ju w dziecistwie, kiedy
jego ojciec wysa je potajemnie do Akademii Krlewskiej. Spare jest samoukiem, lecz jego
talent pynie od "matki-czarownicy", ktr stara si oywi w obrazach. Pewnego razu
podczas wypadku znieksztaca mu si lewa strona twarzy. Nadaje to jego wygldowi
demoniczny ksztat. I Spare obcuje z demonami. Kocha si z pani Paterson po jej
mierci, a mio i oddanie dla niej przelewa na ptno. Postronni wiadkowie obrazw
Spare'a twierdz, e one yj. Zaklta w nich pani Paterson mruga oczami, porusza
twarz, umiecha si zowrbnie. Spare namaszcza je swoim nasieniem, wierzc e w
ten sposb daje im ycie. Caymi dniami maluje, wieczorem schodzc do piwnicznej
knajpki na drinka. Tam te brata si ze wiatem prostytutek, ktre zapewniaj mu moc
wrae noc. Bierze je ze sob na strych do siebie i tam uprawia orgie, podczas ktrych
pani Paterson spoglda na niego z obrazw. Przez blisko trzydzieci lat wiedzie taki tryb
ycia i prawie nie wychodzi ze swojej kamienicy. Jego ycie zaklte jest midzy pracowni
na strychu i knajpk w podziemiach.
Spare umiera w 1956 rroku, majc przeszo siedemdziesit lat. Do koca swoich
dni maluje pani Paterson i kocha si ku jej chwale z prostytutkami. Niechaj nie zwiod
nas jednak pozory. Austin Osman Spare nie by jedynie maniakiem seksualnym
Strona 1

wiat Cieni - Austin Osman Spare


zakochanym w kobiecie, ktra moga by jego babci. Jego geniusz artystyczny do dzi
budzi uznanie. Albowiem obrazy Spare'a yj, a to odrnia je wielce od dzie innych
malarzy. Magi, ktr wypracowa Spare, posuguj si wspczeni magowie seksualni.
Nazywaj j magi sigili i jest to magia praktyczna, czyli suca osigniciu upragnionych
celw w yciu. Sigile to magiczne znaki, uoone ze sw wyraajcych pragnienia maga.
Skonstruowany sigil jest martwy, pki nie oywi go moc wizualizacji wykonywanej podczas
stanu zatracenia wiadomoci, czyli podczas spazmw orgazmu. Nasienie nadaje mu
moc, dziki ktrej pragnienia maga szybko si speniaj.
Gdyby magia sigili cechowaa si nisk skutecznoci, wszyscy by o niej
zapomnieli. Co jednak sprawia, e tysice magw seksualnych praktykuje j z
powodzeniem pod koniec dwudziestego wieku. Czyby to pani Paterson zaklta w
obrazach speniaa pragnienia nastpcw jej wiernego ucznia?
Dariusz Misiuna

Strona 2