You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

W czasie ostatniej wieczerzy, tu przed swoj mierci, Jezus Chrystus


zostawi apostoom swj testament, ktrym jest przykazanie mioci.
"Daj wam przykazanie nowe, abycie si wzajemnie miowali, tak jak Ja was
umiowaem; ebycie i wy tak si miowali wzajemnie. Po tym wszyscy
poznaj, ecie uczniami moimi, jeli bdziecie si wzajemnie miowali".
(J 13, 34)
Czy wierz, e mio jest zasad wiata? Czy realizuj testament Jezusa
Chrystusa? Jak realizuj ten testament? Ludzie, ktrzy prowadzili ycie bez
zasad, a potem wrcili do Boga, mwi, e uczynili to dlatego, i mieli niejako
mistyczne przeycie i poczuli niemal namacalnie, jak wielk mioci jest Bg.
To samo mwi ludzie wyzwoleni z naogw, e stali si wolni, bo ich dotkna
Boa mio. I wreszcie to samo mwi ci, ktrzy byli jedn nog na tamtym
wiecie. Jestemy innymi ludmi, bo spotkalimy si z Mioci i dostalimy
drug szans, aby ycie oprze na mioci.
A co maj powiedzie ludzie, ktrzy nie mieli adnego mistycznego
przeycia - maj uwierzy, e sowa Chrystusa s prawd. A gdy bd
realizowali t zasad mioci w swoim yciu, szybko zobacz, e Chrystus ma
racj.
W ksice "Oczami Jezusa" spotkamy takie sowa: "Ze siy s tak
przebiege, e rozbijajc rodzin, maj wpyw na wiele dusz, ktre mog zosta
przez nie skazane na wieczne potpienie. A wszystko dlatego, e rodzina
zapomniaa o mioci, lub zignorowaa j, pozwalajc doj do gosu
egoizmowi, dumie i zoci. Przypadek rodzin mona odnie do kadej sytuacji
w yciu... Jeli zachowacie mio w sercu, bdziecie yli prawdziwie. Jeli
o niej zapomnicie, zniszczycie samych siebie. Mio jest kluczem dla kadego
ycia, dla rodziny, maestwa
i ludzi samotnych. Bez mioci nie
ma ycia".
Czy wierz, e mio jest
zasad wiata? I przypomnijmy
sobie co napisaa w. s. Faustyna
w
Dzienniczku:
"O
Jezu,
w miowaniu Ciebie nie dam si
przecign nikomu". (227)
ks. Andrzej Malejak, SCh,
Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 1 MAJA 2016

SOBOTA - 23 KWIETNIA 2016

9:00 + Stanisaw Pachyski, Wiesawa liwicka


4:00 + Stanisaw, Genowefa, Marian Mieczkowscy
- rodzina
5:30 + Cezary Matula
V NIEDZIELA WIELKANOCNA - 24 KWIETNIA

8:00 + Wacaw Kondracki


9:30 + Artur Dolny
11:15 - Msza w. dziekczynna i o Boe b. dla Elbiety i
Mariusza z okazji 30 rocz. lubu
1:00 - Msza w. dziekczynna i o Boe b. dla Czesawy i
Edwarda Wajszczuk z okazji 70 rocz. lubu
1:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla Haliny o
Bronisawa Starszewskich w 50 rocz. lubu
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Michaa w dniu
urodzin
1:00 - O Boe b. dla Marceliny
1:00 + Jerzy Pikula
1:00 + Andrzej Baka
1:00 + Stella Lenart - T. J. Parciak
1:00 + Marianna Cepiska
1:00 + Marian Szewczuk w 9 rocz. mierci
1:00 + Jzef Cupry
7:00 + ukasz Skowroski i zmarli z rodziny
PONIEDZIAEK - 25 KWIETNIA 2016

9:00 - O Boe b. i powrt do zdrowia dla Marka


Kauckiego - przyjaciel
7:00 + Witold, Weronika Zieziula, Zdzisaw Sobieraj
WTOREK - 26 KWIETNIA 2016

9:00 - Za parafian
7:00 + Krystyna Nowak - Jan Tobiasz z rodzin
RODA - 27 KWIETNIA 2016

9:00 - O Boe b. dla Ks. Roberta z okazji urodzin


7:00 + Jzef Kasan
CZWARTEK - 28 KWIETNIA 201

9:00 - O Boe b. dla Barbary i Arnolda Somiskich w 28


rocz. lubu
7:00 - O boe b. dla rodzin Rycerzy Kolumba
PITEK - 29 KWIETNIA 2016

9:00 + Marianna Stawisiska, Mirosawa Zembrzuska


7:00 - Msza w. dzikczynna w 28 rocz. lubu Barbary i
Arnolda Somiskich
7:00 + Anna Mackiewicz w 1 rocz. mierci
7:00 + Josephine Wujcikowski
7:00 + Antoni Gos
7:00 + Stanisaw Dziura w 8 rocz. smierci i zmarych z
rodziny
7:00 + Wojciech Prajs zmary w Polsce
SOBOTA - 30 KWIETNIA 2016

9:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla Piotra


Szuliskiego z okazji urodzin
4:00 + Stefan Jaskulski - Irena Fertner
5:30 + Edward Derecki

8:00 + Carol Solare


9:30 - W intencji Bogu wiadomej dla Andrzeja, Ewy i
Iwony
9:30 + Anna Dec w dniu urodzin i zmarych z rodzin:
Decw i Feledynw
11:15 - Msza w. dzikczynna z prob o dalsze b. dla
rodziny Orzo
1:00 - Msza w. dzikczynna z prob o dalsze b. dla
Cornelis, Jay, Dominika, Sebastiana i Marioli
1:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla czonkw
ywego Raca
1:00 - O Boe b. dla Moniki, Iwony i Andrzeja - mama
1:00 - O Boe b. dla Beaty i Krzysztofa Janik z okazji
20 rocz. lubu
1:00 - O Boe b. dla Moniki i Artura z okazji
8 rocz. lubu
1:00 + Alfons Magdziarz w 8 rocz. mierci
1:00 + Bronisawa Wicek, Magorzata Makara
1:00 + Monika, Tomasz Pelak
1:00 + Czesawa ukowska w 8 rocz. mierci - dzieci
1:00 + Anna Bartoszewicz
1:00 + Stanisaw Fryzlewicz
1:00 + Zmarli z rodziny Mka
1:00 + Jason Pustelnik
1:00 + Izabela Dziura w 4 rocz. mierci i zmarli z
rodziny
1:00 + Irena, Kazimierz Kubiak
7:00 + Janina, Jan Powiera, Elbieta Groszek

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 05-01-2016
4:00 - Celina Basta
5:30 - Jola Lewczuk
8:00 - Anna Szklarska
9:30 - B. Kawaek, A. Bryczkowska, S. Dobrzyski
11:15 - Maturzyci
1:00 - Olga Oko, Renata Lisiak, Jzef Majcher
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 05-01-2016
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - G. Mikoajczyk, I. Szklarski
9:30 - S. Dutka, S. Kwiek, J. Madurski, E. Niemczyk
11:15 -M. Przydzia, J. Rakowiecki, J. Sokoowski,
Z. Wolan
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
PODZIKOWANIE ZA WICONK
Bardzo dzikujemy pani Renacie Sikorskiej oraz
wszystkim przygotowujcym doroczn wiconk
parafialn. Dzikujemy rwnie Siostrom Misjonarkom
i dzieciom z zespou Hosanna za pikne
przedstawienie pt w. s. Faustyna i Boe Miosierdzie.
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

CZYTANIA MSZALNE
24 KWIETNIA 2016
PONIEDZIAEK- 1 P 5,5b-14 Ps 89 Mk 16,15-20
WTOREK - Dz 14,19-28 Ps 145 J 14,27-31a
RODA - Dz 15,1-6 Ps 122 J 15,1-8
CZWARTEK - Dz 15,7-21 Ps 96 J 15,9-11
PITEK - Dz 15,22-31 Ps 57 J 15,12-17
SOBOTA - Dz 16,1-10 Ps 100 J 15,18-21
NIEDZIELA - Dz 15,1-2.22-29 Ps 67 Ap 21,10-14.22-23
J 14,23-29
YCZENIA URODZINOWE
W rod 27 kwietnia swoje urodziny obchodzi
bdzie ks. Robert Wojsaw. yczymy Ksidzu
Jubilatowi bogosawiestwa Boego oraz opieki
Matki Boej. Msza w. bdzie w rod o godz. 9:00 rano.

OGLNA: Aby rolnicy indywidualni otrzymywali


naleyte wynagrodzenie za swoj cenn prac.
MISYJNA: Aby chrzecijanie w Afryce dawali
wiadectwo mioci i wiary w Jezusa Chrystusa
pord konfliktw polityczno-religijnych..
WICENIA KAPASKIE KSIY
CHRYSTUSOWCW
We wtorek 17 maja 2016 roku trzej diakoni Towarzystwa
Chrystusowego Maciej Koczaj, Vitaliy Melnyk i Mateusz
Socha zostan wywiceni na kapanw. Pierwsze Msze
w. odprawiane przez nowo wywiconych kapanw maj
szczegln moc wstawiennicz, dlatego mona wyprosi
sobie wiele ask Boych. W tyle kocioa przy biuletynach
s wystawione foldery, na ktrych mona wypisa i
zamwi intencje dla neoprezbiterw. Wypenione foldery
prosz dostarczy do zakrystii lub biura parafialnego.

II UCZYNEK MIOSIERDZIA WZGLDEM DUSZY:NIEUMIEJTNYCH POUCZA


Jako drugi wrd uczynkw miosierdzia wzgldem duszy Katechizm wymienia "nieumiejtnych poucza". Czego
dotyczy owa "nieumiejtno"? Czy chodzi tu o wiedz, dowiadczenie zawodowe, praktyczne umiejtnoci? Przede
wszystkim chodzi tu o umiejtno ycia. Wrd nas yj ci, ktrzy wiedz, co ze swoim yciem zrobi, jak je przey
najintensywniej i najpikniej. yj jednak i tacy, ktrzy gubi si i nie do koca potrafi wykorzysta Boy dar istnienia.
Miosierny chrzecijanin nie moe zatrzymywa dla siebie mdroci i swej umiejtnoci prawego postpowania,
ale winien dzieli si nimi z innymi. Dla ich dobra.
Kim s ci "nieumiejtni"? Pierwsza kategoria osb, to najmodsi: dzieci i modzie. Dzieciom z pewnoci brakuje
dowiadczenia yciowego i wynikajcej z niego mdroci.
Dziecko czy nastolatek postrzega wiat w sposb uproszczony, czasami a rozbrajajcy sw naiwnoci i brakiem
realizmu. Nie trzeba si temu dziwi. Aby wnikn w tajemnic istnienia, potrzeba czasu. Umiejtno waciwego
korzystania z daru, jakim jest ycie, trzeba wymodli i naley j wypracowa. A na to trzeba czasu.
Inna grupa "nieumiejtnych" to ci, ktrzy nie potrafi (bdc dorosymi) decydowa o sobie, wybiera, by konsekwentni
w wyborach. Czasami spotykamy ludzi yjcych w rozterce, bdzcych albo niepewnych, jak naley postpi. Zreszt
sami nieraz stajemy na rozdrou, gdy kada droga wydaje si suszna, albo adna z drg nie prowadzi do celu.
Rozumiemy wic, jak wielk warto ma to, e znalaz si kto, kto podj si roli naszego duchowego przewodnika,
nauczyciela, mistrza. Nie jest to proste, gdy "pouczajc nieumiejtnych", bardzo atwo wpa w puapk uzalenienia ich
od siebie i dwigania za nich odpowiedzialnoci za ycie. Trzeba zatem pamita, e "poucza" znaczy przedstawia Boy
punkt widzenia, proponowa, ukazywa drog, ktr warto pj, ale nie znaczy podj decyzj za osob, ktrej radzimy.
W jaki sposb poucza? Jak spoglda na osob "nieumiejtn"? Zasady pouczania s podobne, jak te, ktre obowizuj
przy upominaniu grzesznikw. Przede wszystkim pouczajcy nie moe grzeszy pych i zarozumialstwem.
Aby pouczenie zostao przyjte:
musi dokona si w atmosferze dobroci i troski,
musi by wyrazem yczliwoci dla tego, komu dajemy dobre rady,
powinno by jasne, oszczdne w sowa (gadulstwo sprawia, e atwo zagubi istot pouczenia lub uczyni je trudnym
do zapamitania),
potrzeba taktu i delikatnoci (mona w sposb skuteczny pouczy kogo, jednoczenie nie ranic go) i cierpliwoci
(nie od razu dostrzeemy skutki naszego pouczenia "nieumiejtnych").
Zapat za ten uczynek jest spokj sumienia oraz wiadomo, e okazalimy si komu potrzebni, e nami posuy
si Bg, aby wnie wicej dobra w ycie naszych blinich.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


KONCERT GALOWY DUNAJCA
dzi o godz. 2:30 pm w Sali Jana
Pawa II. Bilety: $5.00 dostpne przy
wejciu przed koncertem

KAWIARENKA
17 kwietnia kawiarenk przygotowywali
Rodzice dzieci I Komunii w.: pastwo
Wach, Skomski, Przyby, Malewicz.
Dochd z kawiarenki wynis $683.00
Bg zapa!
W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:
25 IV w. Marek, Ewangelista, ucze i towarzysz
misyjnych wypraw w. Pawa, nastpnie ucze w. Piotra,
ktrego nauk przedstawi w swojej Ewangelii;
29 IV w. Katarzyna ze Sieny, dziewica, Doktor
Kocioa i patronka Europy, ktra odegraa w historii
Kocioa i redniowiecznej Europy bardzo donios rol.
SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Do
wsplnoty
Kocioa
przez
ask
Sakramentu Chrztu witego zostali wczeni
Dominic Pelak, Aleksander Franciszek
Przybyl, James Tadeusz Delao, Dawid
Wojciech Mank. Nowo ochrzczonym,
rodzicom i rodzicom chrzestnym gratulujemy i yczymy
Boego bogosawiestwa oraz opieki Jasnogrskiej Pani.
SYNOD 2016
ARCHIDIECEZJI DETROIT
W listopadzie tego roku
odbdzie si Synod Archidiecezji
w Detroit. Zanim rozpocznie si
Synod, Archidiecezja zaprasza
wszystkie parafie i wiernych do
podzielenia si swoj wiar
i wiadectwem na specjalnie
przygotowanych spotkaniach parafialnych. Materia
zebrany na tych spotkaniach, bdzie materiaem dla
Archidiecezji do rozwaania o wierze na Synod 2016.
W naszej parafii takie spotkanie odbdzie si
w sobot 7 maja 2016 roku. Uroczysta Msza w.
o godz. 4:00 i spotkanie w godzinach od 5:00 do
8:00p.m.
Aby uczestniczy w tym spotkaniu konieczny jest
wczeniejszy zapis, ktrego mona dokona w biurze
parafialnym, w zakrystii lub bezporednio u pani Marioli.
Prosimy o zgaszanie si przedstawicieli grup
dziaajcych w naszej parafii, jak rwnie wiernych nie
zrzeszonych w adnej grupie, ktrzy chcieliby si
podzieli swoj wiar i usysze wiadectwa innych, jak
spotkali Jezusa w swoim yciu. Zapisy i wiecej
informacji: Mariola Vanderest, tel. (248) 879 5898 lub
w biurze parafialnym (586) 977-7267
MSZE POGRZEBOWE
W minionym czasie do Pana odeszli Michael
Pietraszko i Christina Potrykus-Tebbe. Promy
o rado wieczn dla zmarych. Wieczny odpoczynek
racz im da Panie...

NASZYM MODLITWOM
POLECAMY CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef
Wasilewski, Anna Celiska, Krzysztof Nytko, Maria
Roek, Izabella, Pawe, Dorota Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora, Edward
Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka, Jerzy Gabrel,
Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla, Magdalena
Roek, Barbara W, Marek N, Krystyna i ukasz
Siedlaczek, Jadwiga Kondracka, Wodzimierz Rzepka,
Stanisawa Mandziuk, Morgan Czerwiski,
Jan, Maria Krok, Lidia, Jan Krysztaowicz
ks. Stanisaw Drza
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

04.24 - 05.01
rodzina
Araszkiewicz

05.01 - 05.0801
rodzina
Czeczkowski

KALENDARIUM PARAFII

28 kwietnia - Prba przed I Komuni w.


2 maja - Prba przed I Komuni w.
7 maja - Spotkanie Parafian Synod Diecezjalny
9 maja - Prba przed I Komuni w.
10 maja - Zota Ra
13 maja - I Spowied dzieci I Komunii w.
13 maja - Procesja Fatimska
14 maja - I Komunia w.
21 maja - Rozdanie wiadectw na zakoczenie katechezy
PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOEJ
CZSTOCHOWSKIEJ DO RODZIN NASZEJ
PARAFII
Trwa peregrynacja obrazu Matki Boej do rodzin naszej
parafii. Zapraszamy do zapisu w biurze parafialnym lub
w zakrystii. Kada rodzina moe goci przez tydzie
Matk Bo w swoim domu. Maryja czeka na wasze
zaproszenie.
Kolejne
wolne daty
s w lipcu
i sierpniu.
Zachcamy
rodziny,
ktre jeszcze
nie gociy
Maryi
w swoim
domu.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

ZAPROSZENIE NA FESTIWAL PARAFIALNY


Festiwal Parafialny odbdzie si w sobot i niedziel 11 i 12 czerwca 2016 r. W sobot Festiwal trwa bdzie
od 2:00-10:00pm, a w niedziel od godziny 12:00-8:00 pm. W tym roku odpowiedzialnymi za przygotowanie Festiwalu
s: Mariusz Szrek (248)909-9119), Urszula Czachor (586) 615-6482, Marcin Zajc (586) 383-1148) I Pawe Rakowiecki
(586) 382-7146
LOTERIA FESTIWALOWA
Z okazji Festiwalu organizujemy du loteri z atrakcyjnymi nagrodami.
I nagroda - $1,000.00
II nagroda - $500.00
III nagroda tablety (3 nagrody)
Kady z was, Drodzy Parafianie, otrzyma 10 biletw w cenie po $2.00 za bilet. Prosimy o zakupienie biletw loteryjnych
i przesanie ich poczt do parafii, lub przyniesienie do biura parafialnego, albo zoenie na tac w kociele. Dochd
z Festiwalu przeznaczony jest na remont parkingu parafialnego.
Niech tegoroczny Festiwal, na ktry z caego serca serdecznie zapraszamy stanie si okazj do pogbienia wzajemnej
i braterskiej wizi.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun -(248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczcy: Mariusz Szrek
(248) 909-9119
Zastpca: Urszula Czachor
(586) 615-6482
Sekretarz: Agnieszka Wrbel
Nastassja Mirowska
Nina Orlik
Pawe Rakowiecki
Jarosaw Rumin
Marcin Zajc

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347
Sekretarz: Elbieta Zylinski
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,
Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Krzysztof Stpie, Wadysaw Szaflarski
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy-Zofia Duniec-Dmuchowska 248952-1825
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Ministranci - ks.Micha Skiba SChr (248) 736-9188
Grupa modzieowa - ks. Micha Skiba SChr
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Malejak,
ks. Micha Skiba SChr;
Lider - Daniel Myzia - (586) 489-8872
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks. Andrzej Malejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Micha Skiba
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski

GRUPY NIE PARAFIALNE


Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

ZESPOY DZIAAJCE W PARAFII


Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
roda 5:30pm - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna
sobota 12:00pm - s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-8 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-13 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Grupa dorosa Dunajec (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) Czwartek - 6:30-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp taneczny Czarny Dunajec
poniedziaek - 9:00pm
Mateusz Wasioek - 586 907-3645
Taniec Towarzyski dla dzieci - Instruktor:
Barbara Somiski (248) 467-6778

You might also like