You are on page 1of 5
ae =k eka cates a ote Coleen ee mnnee 1-1-1 o)-l neler tes Porat takelel-ianat-as cam Ulloa Noelle miele a ae BANS Seine YSU Pert maandenals ‘digitale nomade’ op Bali Een warme wind laat de palmen wuiven, ‘elkens als ik mijn laptop openklap, reac seerik me dat het echt kan: leven als een digitale nomade. Alsje me cen jaar geleden had verteld dat ik nog datzelfde jaar min leven in Nederland zou loslaten om voor ‘onbepaalde tijd mijn werk in het buitenland tedoen, had ikthard gelachen, Hoewelik | aljaren fantaseerde over een huisjeaan het | strand en mijzelf dan op de veranda met uitzicht op zee zag zitten werken, leek het ‘me een droom voor de verre tockomst. Van ddeterm digitale nomade had ik bovendien ‘nog nooit gehoord. Digitale nomaden ziin mensen die met bochulp van internet en technologie hun ‘werk locatieonafhankelikuitvoeren, Zein niet aan een vaste plek gebonden en kunnen overal ter wereld werken. 7+ leven nit op spaargeld, maar genereren ‘komen vanuit hun werkzaamheden. Door > lamgests Vele digitale nomaden werken 1 speciale coworking spaces, vaak ingericht en hip cafeete, som elfs een zwembad © et is matuurlj meteen een internation 1 ontmoetingsplaats. Als schrijvende ver en online schrifeoach is mijn werk ivermate geschikt voor, maar dat geldt » \oorbeeld ook voor grafisch ontwerpers, ufen, videomakers, online marketeers ' ebdesigners. Voor onbepaalde tid ‘en op Bali ofeen zomer op Ibiza en ‘/corna drie maanden in Berlin, why not? JEPASSIEVOLGEN ‘Met de opkomst van Het Nieuwe Wer- ken ontstond een heel nieuwe manier vvan denken. In 2005 begon het bedriff Microsoft onder leiding van Bill Gates met deze digitale werkstil. Aanwezigzjn ‘enuren maken werden ondergeschikt aan de geleverde output. Sindsdien werken wwerknemers steeds vaker vanuit huis en bepalen ze zelf hun werktiden. lets wat dankzij het gebruik van technologische hnulpmiddelen als wifi, Skype, WhatsApp ‘en Facebook Messenger heel goed mogeli is. Vanuit dit nieuwe werken en nieuwe ddenken is ook de digitalenomadentrend ‘ontstaan, De bestseller Een werkeweek can 4 uur van Tanothy Ferriss speelde hierbij cen belangrijke rol. Deze jonge, succesvolle internetondernemer en digitale nomade predikt een manier van werken waarbij het erom gaat dat je dingen doet waarvoor je een passe hebt. In het boek legt hij titgebreid wit hoe je locatieonafhankelijk, digitaal en vooral ook efficiénter kunt werken. Dat inspireerde de eerste digital ‘nomads om hun werkplek te verhuizen naar ‘exotische locates, om z0 nog meer van het leven te kunnen genieten. Er iin nog geen cifers bekend over het aantal Nederlandse digitale nomaden, maar het gaat om een _grociende groep. Dat blkt uit al de digitale- nomadengemeenschappen die wereldwid ontstaan, waarbij reizigers zich kunnen aansluiten, Dezewerkendereizigerszoeken ‘elkaar op om van elkaar te leren. maar ‘ook om sociale contacten te hebben en leukedingenTtedoeR, In de meeste grote steden zijn digital nomad events of netwer borrels. Traveltrendbureaus,20als Cherry Lab, signaleren digital nomad als een van de grote traveltrends voor 2016. Ook OVER MICHELE Michéle Bevoort is auteur, journalist en copywriter. Daarnsast geeft zeonline trainingen'aan mensen die eenbcek willen schriven, Jehuis vethurenkanbbjvoorbeeld via ‘Arbrioni.Zo bene verzekerdenis het mogelikrecensies van anderen telezen overjepotentisle huurders. Wiljelanger weg dan kunjeeen nakelaar ingchakelen, Deze kanjealle regelsen voorwaerden voor verhuren Litleggen. Cok woorhuren is Airbnib perfect Heerije huisjes aan het ‘srandzoeken geeftaluren voorpret ATTA SA NIST Checkofjein het land van jouw keuze een visumnodighebt en vraagditruimop tidaan. VOOR JE VERTREKT eRe Ofbreid je bestaande verzekering uitais dat nodigis. Sommige door lopende reiverzekeringen bieden alleen dekking voor een bepaaide periode. Jehebtuitoreicingnoig alse langer gaat. Check ook bijje Zicktekostenverzekeraar ofje goed ‘gedekt bent voor het buitenland. LaatjeNederiandlangerlos? Dan kunje een internationale of expat- Zicktekostenverzekeringafsiuiten Bijvoorbeeld via Skyscanner. begon Harvard-professor Beth Altringer in 2015 met een volledig onderzock naar ditfenomeen. ‘VRIJHEID The world is our playground, aldus de bekendste digitale nomade van Nederland, Esther Jacobs. Ze woonde de afgelopen, tien jaar nooit langer dan zes weken op 6a plek en voornamelik op Curagao en. Mallorca, in Amsterdam en Miami. En ja, daar heeft ook 2ij heel wat barriéres voor ‘meeten overwinnen. “Ik heb me lang een Mel 2016 | SANTE buitenstaander gevoeld omdat ik mijn leven zo anders leef dan de meeste mensen. Ik vond het lastig dat niemand goed begreep wat mij drift, Dat het geen vlucht is, maar een honger naar ontdekken, beleven, bewe- ‘gen en grocien, Ook was het niet gemak- kelijk om zekerheden los te laten. Los van de jetlags levert dit bestaan me natuurliik vooral heel veel op: constante inspiratie, nieuwe mensen, indrukken, ideeén, nieuwe cculturen en uitdagingen, En natuurlijk vrijheid: ik kan doen wat ik wil, wanneer en vooral waar ik dat wil, Ithoef ween beemiERvORleR. Ik word slechts een paar keer per jaar door een wekker wakker, verdersta ik op als ik genoeg slaap heb gehad.” Esther leert en adviseert andere digitale nomaden, onder andere boeken, hoe ze dit leven kunnen c via haar voor zichzelf (Digitalnomadbook.com) ALS DE STROOM UITVALT... Vooral landen in Zuidoost-Azié en Zuid- Amerika zijn populaire bestemmingen voor digitale nomaden, vanwege het klimaat en de lagere kosten van het levensonderhouc. Dat ik nu hier op Bali werk, was eigenlijk een spontane ingeving. Voorheen had ik als copywriter en freelance redacteur vaak “opdrachtgevers voor wie ik een aantal keer per week naar een kantoor ging, al dan niet voor een vergadering of werkbespreking, Nu heb ik opdrachigevers oot wie het ‘werk allemaal op afstand kan en even met elkaar Skypen werkt net zo goed. Lk heb nog steeds dezelfde opdrachtgevers als in Nederland en erin zl nieuwe opracht severs bijgekomen die het een meerwaarde ved dat ke reisen ook darover kan Jien ik een deel schrijven. Daarnaast verd d van mijn geld door het aanbieden van ect. online schrifftraining, Natuurlik zi er ok naclelen, af en toe ligt het hele internet hier op Bali plat en dat isals e een deadline Fe b; Reretccn nen aerate eer f een Skype-interview aigesproken hoorlijk vervelend. Ik probeer er »gzmee te houden door nog wat verder te werken dan ik in Nederland zou Dok Esther ondervindlt soms nadelen ié, waar ik nu ben, sen geweldig [ar internet is er niet optimal en ligheid betreft, kun je niet zomaar met je laptop of telefoon. Ook. nninder prodluctiof in warme landen. ieale klimaat i lente, maar gelukig. SLOMAN DDETID) COWORKING SPACES LeMay Ditzin vaakleukingericwte J Via Everytimezone.com eplekken me kunjeheel makkelikzien : ik hoellaat het overalis, hetisgestel aat ff printen.¢ s handig voor je Skype- endeinteme! kbjeenk ‘meetingof belafspraak seorg ‘metie vriendinnen, DP MAAKEACKUPS VAN rand (aT nde saawonuaan Werkmeteenexterne nid erkple (oLSAULESTN harde schifen/of slaje e Werk online op inde cloud. etaalt een x Zoweetje zeker datjegeen per maand| werkkwijtbentmochter |) kieinbedt ietsmetjelaptopgebeuren. | iserbivoorbeelace a ena Erzijn verschillende inCaneau c ‘mogeliheden voor het manhetstrand en me at a makenvanonlineback-ups |) 2wembad). de ng zoalsOnedrivelivecom — | (Hubu' vanMicrosoft, Google The Onion Coll Drive of Dropbox.com. Theonionco atonal 2 INSPIRERENDE BLOGS Mensen op Bali leven meer in het moment FreeyourDreams.com I ze plannen niet alles volen haasten zich food maga: 7 niet en dat geeft mij veel rust. Ueeniet nade en auteur Mi dagelijks van de sfeer en omgeving waar Sevoort. Hierop vindje inspirat de meeste mensen alleen tiidens een online training, wart Sakantiewangenieten. Zo kan ik de dag nuit Balimensen helpt die gra rustig beginnen met een paar wur strand, sn oekwillen schrijve een aantal baantjs in het 2wembad of een os yogales met uitzicht op de rijstvelden, Digitalnomad.nl Door het ruime tijdsverschl slapen mijn ‘opdrachtgevers op dat moment nog, De ‘ongemakken van een haperend internet de enorme tropische regenbuie de muggen ‘ene soms drukkende hitte wegen allemaal sgen de geweldige ervaring die ik niet op a hier beleof als digitale nomade. Ik voel a veel vrijheid. En ik heb de maak nu serieus aringen en praktische tips via teppakken: Australiéen Ibiza zijn de volgende werkplekken op mijn ljtje, © Estherjacobs.info/blog Werkenvanuithetbuitenland.nl MEI 2016 | SANTE| 4 > GEZOND LEVEN > GELUKKIG LEVEN > FIT LEVEN > Lecce HET GEZONDSTE BLAD VAN NEDERLAND ol, DIE IEDERE VROUW KWIJT WIL 15 SIGNALEN DAT JE BI) DEJUISTE MAN BENT | WERK 2.0 ‘tetje laptop op y bounty-eiland ee TRAL WITTE TANDEN 6 symptome dieje nooit — noet negerenm 01604, : ES DE eeu F MINA iit prea TN te !7 10425

You might also like