You are on page 1of 5

Wypiski z Lao Tsy

Napisany przez Cyprian Sajna
09 czerwca 2011

Oto wybrane cytaty, wypiski z dzieła "Droga" (tł. M. Fostowicz) oświeconego mędrca,
półlegendarnego filozofa, żyjącego w VI wieku przed Chrystusem, twórcy taoizmu Lao Tsy
(Lao Tse, Laozi)
. Jego nauka jest pełna mądrości i światłości, wiele z jej treści jest bardzo spójna z nauką
Chrystusa zawartą w Ewangeliach, jak i w tekstach gnostyków. Do niektórych cytatów dodałem
swój komentarz kursywą.

1. Na szlaku wielu wędrówek Istota Drogi (Dao) nie jest określona, istnieją nazwy, lecz natura
słów pozostaje nieuchwytna. Bezimienne jest źródło tworzenia, chociaż rzeczy wszystkie
wspólną mają macierz, a ona ma imię. (podobny motyw w tekstach gnostyckich - przyp. mój)

2. Prawdziwą służbą Mędrca jest pracować w milczeniu ("jestem cichy i pokornego serca" mówi Jezus, przyp. mój
), bo nie racje
lecz spełnienia są nauką tego, który wszystkim jednakowo służy. (
Chrystus przyszedł aby służyć ludziom - przyp. mój
)

3. Człowiek mądry wybiera miejsce ostatnie, dlatego jest przed wszystkimi. Gubi siebie i przez
to jest zbawiony. Czyż nie odnajdzie swego celu gdziekolwiek się uda?

4. Nie jest dobrze brać cokolwiek zapragniesz. Lepiej się powstrzymać. Działaj, bądź
energiczny i zaradny, ale niezbyt długo. Nie będziesz panem swojego domu, jeśli zbyt wiele
zgromadzisz. Bogactwo, siłę i godność powierz wyrokom losu. Kiedy sukces i sława przyjdą do
ciebie ukryj się w cieniu. Takie jest prawo Drogi (Dao).

5. Cierpisz z własnego powodu. Gdybyś był pozbawiony "ja", dolegliwości istnienia nie
znalazłyby obiektu.

6. Jeśli posiadasz to, co wiecznie trwa, wtedy jesteś sprawiedliwy, a sprawiedliwość to godność
królewska, a królewskość jest święta. I choćbyś umarł zawsze będziesz. ("I choćby i umarł, żyć
będzie" - przyp. mój
)

1/5

Człowiek rozumny unika krańcowych skłonności. Niech nie próbują orężem panować nad światem. Ta taktyka gorsza jest od klęski. lecz pamiętaj. (czyż ukrzyżowanie się dla świata. przechodzenie mimo. sama z siebie nie ma potrzeby działać. że im się to nigdy nie udaje. kto zwycięża wrogów i łamie wszelkie przeszkody.cicho. lecz kto pokonał sam siebie potężniejszy jest od niego. powstrzymuje się i nie pragnie zwyciężać. bez trudu i bez uporczywego lęku. Widzę jednak. noszenie swego krzyża nie jest pokonaniem samego siebie? .Wypiski z Lao Tsy Napisany przez Cyprian Sajna 09 czerwca 2011 7. nieobliczalnych idei. Kiedy ktoś ma prawdziwie dobre zamiary. 9. ( 2/5 . 8. Spostrzegaj to co jasne wokół ciebie. 10. bo gdzie armie przejdą. Prawdziwa doskonałość to wielka niewzruszoność. 11. co chcieliby cały świat naprawić zgodnie z własnym wyobrażeniem. wyrzeczenie dóbr i świata. tam najwyżej dzika róża wyrośnie. mój ) 14. (Poznaj siebie . mój ) 13. że kryje ono niepoznaną ciemność. spokojnie. Gdy raz uchwycisz bezcielesną formę będziesz mógł wędrować gdzie zapragniesz . radykalnych sądów. bo świat ten jest świętym naczyniem nie po to ukształtowanym.przyp. by zmieniać go miał człowiek. 15. Mądry jest człowiek znający innych. Wielu jest takich. Potężny jest ten.przyp. lecz Mistrz znający sam siebie jest oświecony. a na szlaku wielkich marszrut pozostaną lata ciemności i głodu. 12.stały motyw nauczania zmartwychwstałego Jezusa w tekstach gnostyckich oraz "Królestwo Boże jest w was" .

. Pulsujący oddech między światłem a cieniem daje chwiejną równowagę . mówią. mój). ( Porównaj przypowieść o ziarnach. nie kwiaty. mój ) 20.przyp. wydobywa miąższ a odrzuca łupinę..przyp.przyp. A Jedno . obejmując i będąc dawcą światła i słońcem dla świata . ( Chrystus zaś znosi już rozróżnienie i podział i dźwiga cień na swoich barkach .przyp. kto idąc co chwilę się ogląda".krzyż.przyp. ( Jezus kamieniem węgielnym. wypełnia się w Doktrynie (lub Dogmatach . Porównaj też żona lota. mój ) Wszystko co jest. Wielka Droga rodzi Jedno. gdy one znikną. gdy ona się wykruszy wówczas panuje uprzejmość . Gdy znajomość Drogi (Dao) (gdy znajomość Chrystusa/Ducha Chrystusowego . dźwiga cień na swoich barkach.przyp. który negatywnie ocenia obrzędowość.przyp.. mój ) 3/5 . (Bóg Ojciec rodzi Syna. poderwie się i zaraz przysiądzie. Człowiek przeciętny łatwo uchwyci sens." . na którym się potykają. będzie śmiał się albo nienawidził. pozostaje moralność. a słońce trzyma w ramionach. mój ) 19. Człowiek prymitywny gdy usłyszy Nowinę (gdy usłyszy Ewangelię . ( Jakże spójne z nauką Jezusa. lecz znacznie lepszym punktem wyjścia jest niewiedza: kiedy człowiek dojrzały sięga po owoce.życie światu. mój) znika wtedy pozostaje szlachetność i prawość. którzy przechodzą mimo . pusty rytualizm . mój). pusty ceremoniał będący powodem każdej anarchii.przyp. z Ojca i Syna rodzi się Duch Św. które pada w różne miejsca . Przeczucie. mój) najdoskonalszy z ludzi gorliwie będzie badał jej niewyczerpany bieg.pozór wiary.Dwa. mój ) 16. mój ) 17. Słysząc przekaz Drogi (Ewangelii . Odrzucając jedno bierze drugie. Dlatego powiadają: "na prostej drodze potknie się ten. która ogląda się za siebie. dalej cała reszta bytów ."Nie bądźcie jak obłudnicy. .przyp.przyp.Wypiski z Lao Tsy Napisany przez Cyprian Sajna 09 czerwca 2011 Jezus rzekł: Bądźcie tymi. Z nich powstaje Trzecie i cała reszta. 18.

mój ) Wyglądając przez okno możesz ujrzeć swoją Drogę ( którą jest Chrystus . Nie ma straszniejszego fatum od nieposkromionej żądzy.aż przychodzi spokój. nie zdążyć tam. Dopóki Droga (Chrystus.przyp. że nic nie wiem" . 26. Gdy jesteś zadowolony niczego ci nie będzie brakować.przyp. mój) można poznać jedynie poprzez codzienne straty: stracić tu. niż własne niezadowolenie. gdy tylko zniknie jej ślad konie wojny zarżą w parkach. mój) rządzi światem konne zaprzęgi użyźniają pola. Mędrzec będąc na ziemi bezstronnym świadkiem.przyp. 25. przeciwnie. (Nie zaś odwrotnie. chociaż nie docieka. tzn.. 22. Nie wychodząc z domu możesz poznać świat. co ludziom służy. którzy pozwalają mu płynąć lekko. Nie ma większego grzechu nad uczucie nienawiści. lecz akceptuje on to. Świat cały podlega tym. nie dzieli i nie sądzi. Wszystkiemu co istnieje. mój ). skoro Dobro wypełnia się Wiarą. Umysłu Mędrca nie krępują żadne reguły. mój ) 23. jak się powszechnie uważa. 27. abyście nie byli sądzeni" naucza Jezus . mój ) 4/5 . świat zdaje się niezwyciężony. 24. Zgodnie z tym Mędrzec wie wszystko. gdy się wszystko ma to jest się zadowolonym. Ewangelia . działa nie czyniąc. (Ponieważ Królestwo Boże jest w nas przyp. lecz Drogę (Chrystusa . Student ucząc się osiąga codzienny postęp. Trudno wpaść w większą niedolę. gdy jest się zadowolonym niczego nam nie brak . ("Nie sądźcie. Podobnie skłania się ku Wierze.przyp. mój ) im dalej pójdziesz tym mniej będziesz rozumiał ( Któż z filozofujących nie ma takiego uczucia? "Wiem.przyp. Dlatego wybiera Dobro będące światłem zarówno dla sprawiedliwych jak i złoczyńców. Lecz jeśli ktoś się nieustannie wysila. potrzebna jest swoboda. widzi nie patrząc..Wypiski z Lao Tsy Napisany przez Cyprian Sajna 09 czerwca 2011 21.przyp.

milczą. którzy wiedzą. (Analogon w Ewangelii niewłaściwej drogi. tak naprawdę nic nie wiedząc . Niech twój czyn trwa w bezczynie. że szukający znajdą (później Jezus również naucza "szukajcie.pl/biblioteka/Lao%20Tsy%20-%20Droga. Czyż starożytni nie powiadali. którzy mówią.przyp. 33. co pozbawione smaku.pistis. którą podąża większość ludzi. ale nigdy nie złośliwy.przyp.jak rzadkie. a ci. lecz ludzie wciąż brną krętymi ścieżkami. ale nie bezwzględny. nadstaw mu i drugi" . mój a tym którzy znaleźli winy będą darowane? Dlatego wynieśli oni Drogę i jej zasługi ponad wszelkie bogactwa w świecie. Mędrzec jest prostolinijny. ale nie prostacki. praca w bezruchu. ("zło dobrem zwyciężaj". mój ) Pobierz Lao Tsy .pdf 5/5 . Kiedy przechadzam się po Wielkiej Drodze. Człowiek doskonały jest jak dziecko. (Jakże wielu głosi prawdy. "jeśli kto uderzy ciebie w policzek. mój ) 29. ). insekty nie dotykają jego skóry. I chociaż otacza go promienna jasność nigdy nie oślepia. 32. czegóż mogę się obawiać? Jest ona szeroka i wygodna dla stóp.przyp. nie wiedzą. Ci. Bywa surowy. ("Stancie się jak dzieci" . dogmaty. a znajdziecie" . Wielkie przyjmuj jak małe. chociaż tutaj nieco odwrócony. złość nagradzaj dobrem. drapieżne ptaki i dzikie bestie nie odważą się zaatakować jego ciała. rozumny.pdf) http://www. gdyż droga prawdy jest szeroka i wygodna.przyp. Smakuj to.Droga (. mój ) 31. częste . mój) 30.przyp.Wypiski z Lao Tsy Napisany przez Cyprian Sajna 09 czerwca 2011 28. ale tak jak w Ewangelii niewielu nią podąża .