KANDUNGAN

Bil
1 2 3 4 5 6 7 Senarai Tugas Carta Organisasi Staf Sokongan Kedudukan Perjawatan Sekolah Peraturan-peraturan pentadbiran . Proses kerja, Carta Aliran dan Senarai Semak Tugas Pemandu. Senarai Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang diperlukan Norma Kerja-kerja bagi tugas-tugas Senarai Tugas Harian

Perkara

Muka Surat
1 2 3 4-8 9 10 11

SENARAI
Nama Anggota Jawatan No. Kad Pengenalan : : : :
mulai " "

TUGAS

ROSHIZAN BIN KAMIRAN PEMANDU KENDERAAN BERMOTOR R3 720216 - 01 - 6497 16/08/2005
8.00 pagi - 1.00 ptg / 2.00 ptg - 5.00 ptg 8.00 pagi - 12.15 t/hari / 2.45 ptg - 5.00 ptg

Tarikh mula bertugas di sekolah ini
Waktu tugas rasmi : Isnin hingga Khamis Jumaat Sabtu

URUSAN PEJABAT SEKOLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memandu bas sekolah dan van sekolah. Menghantar bas atau van ke bengkel rasmi ( kontrak perbendaharaan) untuk dibaiki dan diselenggarakan. Bertanggungjawab menjaga keselamatan dan kebersihan bas dan van. Menyedia laporan perjalanan kepada Ketua Pembantu Tadbir. Merekod semua catatan perjalanan didalam Buku Log Kenderaan. Membersih dan membasuh kenderaan. Memeriksa keadaan enjin, minyak, tayar dan lain-lain perkara berkaitan bas dan van sekolah. Memeriksa air bateri dan minyak enjin bas dan van sekolah. Melaporkan kerosakan kenderaan jika ada kepada Ketua Pembantu Tadbir. Peperiksaan kepada pelajar-pelajar. Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengetua

Disahkan oleh,

……………………………………… Cop dan tandatangan Pengetuia/ Guru Besar Tarikh kuatkuasa : 16/08/2005

1

KEDUDUKAN PERJAWATAN SEKOLAH SEPERTI PADA : 1HB JANUARI 2005
BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 JAWATAN PENGETUA / GURU BESAR PEN. KANAN PENTADBIRAN PEN. KANAN HAL EHWAL MURID PEN. KANAN KO-KURIKULUM PENYELIA PETANG GURU KANAN M/PEL BAHASA GURU KANAN M/PEL SAINS & MATEMATIK GURU KANAN M/PEL SAINS SOSIAL GURU KANAN M/PEL TEKNIK & VOKASIONAL GURU MEDIA KAUNSELOR GURU KELAS AL-QURAN (KKQ) GURU PENOLONG JUMLAH GURU :14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 KETUA PEMBANTU TADBIR GRED N22 KETUA PENYELIA ASRAMA GRED N22 KETUA PEMBANTU MAKMAL GRED C22 PEMBANTU TADBIR GRED N17 PENYELIA ASRAMA GRED N17 PEMBANTU MAKMAL GRED C17 JURUTEKNIK KOMPUTER PEMBANTU TADBIR RENDAH GRED N11 PEMBANTU MAKMAL RENDAH GRED C11 PEMBANTU AM RENDAH ( PEJABAT ) GRED N1 PEMBANTU AM RENDAH ( MAKMAL ) GRED N1 PEMANDU KENDERAAN BERMOTOR GRED R3 PEKERJA RENDAH AWAM LULUS 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0 91 102 1 0 0 3 1 4 1 2 0 5 3 1 0 ISI 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0 91 102 1 0 0 3 1 4 1 2 0 5 3 1 0 KOSONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH BUKAN GURU :-

21 123

21 123

0 0

JUMLAH BESAR :-

1

Peraturan-Peraturan Pentadbiran Proses Kerja, Carta Aliran dan Senarai Semak Pemandu Kenderaan Bermotor R3
1.1. Peraturan-Peraturan Pentadbiran Pemandu i Dikehendaki bertugas sepertimana diarahkan dalam "Buku Penggunaan Kenderaan".

ii.

Dikehendaki memakai Pakaian Seragam Pemandu semasa bertugas.

iii

Sentiasa merekod penggunaan "Buku Log" dan petrol dengan teliti pada tiap-tiap perjalanan.

iv

Kenderaan perlu disimpan di tempat yang disediakan di sekolah (garaj).

2.1.2.

4 Proses Kerja Tugas Am Pemandu Kenderaan Bermotor
Proses Kerja Pegawai yang meluluskan / Dirujuk Pengetua / Penolong Kanan Ketrua Pembantu Tadbir Undang-Undang / peraturan

Bil.

1

Memastikan kenderaan dalam keadaan baik dan bersih untuk digunakan. Menyemak buku "Penggunaan Kenderaan" di pejabat sekolah Memastikan penggunaan mengikut tempahan di buku penggunaan kenderaan di pejabat sekolah. Memastikan kenderaan yang digunakan disimpan di tempat yang disediakan dengan selamat. Mencatat perbatuan sebelum memulakan perjalanan dan sampai ke destinasi di dalam Buku Log Kenderaan berkenaan. Merekod jumlah liter minyak apabila mengisi minyak kenderaan. Memeriksa keadaan bas dan van. i. periksa minyak enjin ii periksa air bateri iii periksa minyak brek, gear & hydraulic. iv periksa tayar kenderaan. v periksa air cond kenderaan vi periksa keadaan enjin vii periksa alat pemadam api didalam bas viii periksa alatan Peti Pertolongan Cemas. Lapor kepada Ketua Pembantu Tadbir mengenai apa-apa yang kurang atau rosak seperti di para ( 7 ). Hantar Buku Log kepada Ketua Pembantu Tadbir untuk disemak dan disahkan

2

3

4

5

6

7

8

Ketua Pembantu Tadbir

9

2.1.3

5 Carta Aliran - Tugas Am Pemandu Kenderaan Bermotor

Menyemak buku penggunaan bas di pejabat.

Bersedia untuk memulakan perjalanan.

Tiba di tempat yang dituju dalam keadaan selamat

Membawa balik pelajar / pegawai ke sekolah (Asrama).

Menyimpan kenderaan di tempat yang disediakan dan pemandu. sentiasa berada di tempat letak kenderaan supaya senang dihubungi.

6
2.1.4

Carta Aliran - Penghantaran Pelajar Sakit Ke Klinik atau Hospital
Terima aduan pelajar sakit oleh waden asrama ataua guru kelas

Catatkan nama pelajar sakit didalam Buku Laporan Waden bertugas atau Buku Laporan Guru Bertugas

Maklumkan ke pejabat bilangan pelajar sakit yang perlu rawatan ke klinik atau hospital.

Ketua Pembantu tadbir / Pembantu Tadbir sediakan arahan kepada Pemandu untuk menghantar perlajar sakit ke klinik / hosptial.

Pelajar sakit bersedia di bilik rawatan asrama atau sekolah

Pemandu membawa pelajar sakit ke klinik/ hospital dengan van.

Pelajar menulis nama dan butiran lain didalam "Buku Rekod Pelajar Ke Klinik / Hospital ".

Pastikan jumlah pelajar yang dibawa sama dengan jumlah yang tertulis didalam buku rekod.

balik dari klinik / hospital

Buku Rekod Pelajar ke Klinik / Hospital hendaklah diserahkan kepada Pengetua seminggu sekali untuk disemak dan disahkan.

7
2.1.5

Senarai Semak : Jawatan Pemandu Kenderaan Bermotor

Bil 1

Tindakan Pastikan buku laporan tugas rasmi harian

Tandakan ( _/ )

Catatan

2

Merekod buku log dan Petrol

3

Memastikan kenderaan dalam keadaan baik dan bersih Kenderaan disimpan di tempat selamat (garaj).

4

8

3

Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan oleh Pemandu (a) (b) Akta jalanraya / JPJ Sijil Pemandu yang sah

4

Senarai Jawatankuasa yang dianggotai TIADA

5

Senarai Borang yang digunakan i ii iii Buku Kerja Lebih Masa Buku Log Kenderaan Buku Daftar Simpanan Kad Inden Minyak Kad Inden Minyak disimpan didalam Peti Besi dan untuk mengisi minyak rujuk kepada Ketiua Pembantu Tadbir dan catatkan didalam Buku Daftar Simpanan Kad Inden Minyak.

9
6

Norma Kerja Bagi Tugas-tugas
Bil Jenis Kerja Masa yang diambil Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu.

10
7

Senarai Tugas Harian
JAWATAN : PEMANDU KENDERAAN BERMOTOR GRED R3

NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas saya hari ini Catatan

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful