You are on page 1of 3

Examen Marketing 15/06/2015

20 MC-vragen met giscorrectie van 0.33 (50%) en 3 open vragen met subvragen
(50 %)
Deel 2: open vragen
1) Open vraag: krantenartikel over tweedehands auto’s (H1/5/6/?) (13P)
- Het verschil in marketingstrategie tussen de standaardauto van Henri Ford en
huidige autobouwers. (kostenleiderschap en differentiatie?) (HS6?) (3P)
- In het artikel spreekt men van ‘mannenauto’s’ en ‘vrouwenauto’s’. Geef 3
andere vormen waarop auto’s gesegmenteerd kunnen worden. (HS6) (3P)
- Consumenten kiezen zelden voor een hybride auto. Geef de verschillende
stappen in het adoptieproces waardoor de consument geleid moet worden. (HS5)
(3P?)
- HS10?
2) Open vraag 2: krantenartikel waarin een situatie beschreven wordt
waarin Carrefour wafels van het huismerk naast die van Lotus plaatst
met een bord erbij (“Kies verstandig, kies de goedkoopste”)
(H7/8/9/gastles) (12P)
- Verschil tussen Lotus en huismerkwafels voor 3 niveaus product (kern-, werkelijk
en uitgebreid product?) (HS7) (3P)
- Op welke manier maakt Carrefour gebruik van psychologische prijszetting?
(HS8) (2P)
- Carrefour maakt ook gebruik van flankeermerken. Wat is het nut hiervan? (2P)
- Van welk soort kanaalconflict is hier sprake? Leg uit. (verticaal kanaalconflict
tussen leverancier Lotus en detaillist Carrefour) (HS9) (2P)
- Welk van de 4 Hofstede dimensies is het best van toepassing? Leg uit (Tip: denk
aan het voorbeeld met het kraantjeswater en het flessenwater). (uncertainty
avoidance: merkproduct is beter waarborg voor hogere kwaliteit) (Gastles
internationale marketing) (3P)
3) Open vraag 3: Ansoff-matrix Duvel (H2/testimonial Duvel) (5P)
- Teken de Ansoff-matrix. Duidt aan waar de nieuwe whisky van Duvel zich
bevindt en motiveer je antwoord (productontwikkeling). (3P)
- Duidt aan waar de limited edition editie van Duvel zich bevindt en motiveer je
antwoord (marktpenetratie). (3P)

Hoofdstuk 1: Marketing (3 vragen)
- 3 omschrijvingen van marktmyopie: alle zijn fout
- Wat is het kernconcept van marketing?
A. Verkopen
B. Adverteren
C. Ruil
D. Waarde
- Marketingconcept dat van toepassing is om met de omschreven situatie om te
gaan: productieconcept
Hoofdstuk 2: Bedrijfs- en marketingstrategie (1 vraag)
- Waarvoor wordt het Ansoff-model gebruikt?
A. Het in kaart brengen van de bedrijfsketen
B. Het ordenen van de meest directe concurrenten
C. Voor het inkrimpen of afstoten van businessportfolio’s
D. Een hulpmiddel bij het opsporen van groeikansen
Hoofdstuk 3: Marketingomgeving (2 vragen)
- ZEB lanceert een wedstrijd waarbij er plastische chirurgie gewonnen kan
worden. Het parket van Halle-Vilvoorde dient een klacht in. Van welke factor uit
de macro-omgeving is er hier sprake?
A. Politiek-juridische factoren
B. Ethische factoren
C. Sociaal-culturele factoren
D. Economische factoren
- Nog een vraag over de DESTEP-factoren uit de macro-omgeving
Hoofdstuk 5: Koopgedrag van consumenten (2 vragen)
- Welke van de onderstaande factoren rekenen we niet tot de sociale factoren die
het consumentengedrag beïnvloeden?
A. Referentiegroepen
B. Gezin
C. Rol en status
D. Sociale klasse
- Welke behoefte wordt volgens de behoeftepiramide van Maslow als laatste
nagestreefd?
A. Behoefte aan veiligheid
B. Behoefte aan zelfverwezenlijking
C. Behoefte aan erkenning
D. Sociale behoeften
- Verschil B2B met B2C: afgeleide vraag, oorsprong vraag in
consumentenproducten (hoort volgens professor Willems bij paragraaf 5.1.5 en
de gastles van Wouter Faes)
Hoofdstuk 6: Marktsegmentatie, doelgroepbepaling en positionering (2
vragen)
- Criteria van segmentatie dat van toepassing is op de omschreven situatie: vorm
van gedragssegmentatie
- Bij welke type marketing worden de verschillende doelgroepen aangesproken
met een verschillend marketingaanbod?
A. Ongedifferentieerde marketing

B. Geconcentreerde marketing
C. Micromarketing
D. Gedifferentieerde marketing
Hoofdstuk 7: Producten, diensten en merkenstrategie (5 vragen)
- Welk soort consumentenproduct is een jacuzzi voor een doorsnee gezin?
(luxegoed)
- Senseo en een ander bedrijf werken samen. Wat is dit? (co-branding)
- Merkontwikkeling die van toepassing is op de omschreven situatie:
merkextensie
- Citroën lanceert een nieuwe soort luxeauto die de naam ‘DS’ meekrijgt. Hoe
noemt men dit? (nieuw merk)
- De groei vertraagt en … . In welke fase van de productlevenscyclus bevindt zich
dit? (volwassenheidsfase/neergangsfase)
Hoofdstuk 8: Prijsbeleid (2 vragen)
- De producent introduceert zijn nieuw product aan een lage prijs. Van welke
prijsstrategie is hier sprake? (afroomprijsstrategie)
Hoofdstuk 9: Distributiebeleid (2 vragen)
- Welk soort detaillist heeft een smal en diep assortiment? (speciaalzaak)
- Een detaillist en een leverancier werken intensief samen. Hoe is het
distributiekanaal georganiseerd? (verticaal marketingsysteem)
Hoofdstuk 10: Marketingcommunicatie (1 vraag)
- In welke volgorde wordt de pullstrategie doorlopen?
(consument>detaillist>producent)