MANAGEMENTUL CLASEI

Modelul Kounin: pune accentul pe efectul de und i pe managementul de grup. Kounin a ajuns la concluzia c o mustrare venit din partea profesorului are un efect semnificativ nu numai asupra elevului aflat Äîn culp ´ ci i asupra restului clasei. El a numit acest fapt Äefectul de und ´. -orice reactive pe acre o avem influenteaza pe toti; -daca nu avem nici o reactive, pierdem incet incet sip e ceilalti pt ca acest comportament negative este contagios; -contactul visual tine sub control intreaga clasa; -este foarte important sa nu fim predictibili in evaluare( sa nu ascultam pe rand); -exista 3 indicatori fundamentali care cresc motivatia in clasa: -progresul: la finalul orei elevul trebuie sa simta ca s-a intamplat ceva pozitiv , a ramas cu ceva; -varietatea: orice lucru care nu are un moment de varietate devine plictisitor; -provocarea: elevul trebuie sa se simta provocat , trebuie sa fie interesat;

Modelul consecin elor logice. A fost ini iat de Rudolf Dreikurs, iar scopul modelului este dezvoltarea autodisciplinei elevului. Elevii trebuie înv a i c sunt responsabili de modul în care se comport ; Regulile clasei i consecin ele logice ale înc lc rii lor trebuie dezvoltate cât mai democratic cu putin ; Elevii se pot comporta nepotrivit i datorit dorin ei de a face parte din anumite grupuri, cercuri etc. Ei consider comportamentul nepotrivit o cale de acces în aceste grupuri. Cheia corect rii comportamentului indezirabil st în identificarea scopului gre it i în str dania de a-l face pe elev s în eleag c este vorba despre o problem de comportament. aceste modele putem face apel i la o serie de metode i tehnici

Pe lâng nonverbale: a) b) c) d)

Contactul din priviri - Stabilirea unui contact din priviri cu cel aflat în Äcauz ´ îl poate recentra pe acesta asupra lec iei. Contactul prin intermediul gesturilor - Un elev neastâmp rat poate fi u or potolit atingându-l u or fie pe cap, fie pe um r sau printr-un gest semnificativ Deplasarea c tre elevul neastâmp rat (mai ales în cazul elevilor mai mari) Alte mijloace nonverbale încruntarea

ridicarea sprâncenelor amenin area cu degetul leg narea capului a dezaprobare Interven iile nonverbale asigur posibilitatea elimin rii problemelor minore de comportament f r a întrerupe lec ia i f r a distrage aten ia celorlal i elevi. Modalit i de interven ie în cazul comportamentelor inadecvate Interven ia direct ± dup Good i Brophy aceasta cuprinde dou aspecte:

a. profesorul cere încetarea comportamentului inadecvat, precizând apoi comportamentul adecvat situa iei. Interven ia trebuie s fie scurt , direct i la obiect(numele elevului, identificarea comportamentului indezirabil, sugerarea comportamentului alternativ) b. presupune reamintirea sistemului de reguli(mai ales dac acesta a fost negociat cu elevii), i a comportamentelor ce decurg din acesta(dac apare o situa ie neprev zut se pot modifica regulile existente) Admonestarea elevilor ± trebuie f cut doar atunci când este cazul; se realizeaz individual i nu în fa a clasei. Interviul - Saunders a propus dou forme de interviuri:

A. interviul investigativ ± trebuie s aib în vedere doar elevul/elevii implica i. a. de preferat este s se realizeze dup ce lucrurile s-au mai lini tit b. presupune luarea în considera ie a tuturor versiunilor c. profesorul trebuie s intervin doar pentru a clarifica faptele i pentru a face distinc ia între ac iuni i p reri d. realizarea unei versiuni finale acceptat de to i cei implica i e. trebuie avute în vedere mecanismele psihologice de ap rare ce pot interveni(negarea, ra ionalizarea, proiec ia)

B. Interviul bazat pe rela iile de încredere
a. se realizeaz atunci când Ävinovatul´, este un elev, ce se bucur de încrederea profesorului, i care este dispus s - i recunoasc gre elile b. trebuie valorificat rela ia anterioar cu elevul c. sublinia i nevoia de sinceritate d. nu recurge i la amenin ri, nici m car voalate e. lua i în discu ie conduita viitoare a elevului

Modelul neo-skinnerian:
-porneste de la idea lui Skinner asupra invatarii: un comportament este determinat nu de elemtele de dinaintea comportamentului, ci de consecintele percepute; -recompensarea vs pedepsirea unui comportament sunt esentiale pt intarirea/stoparea unui comportament; toate comportamentele positive trebuie intarite/recompensate; -pedeapsa functioneaza pe termen scurt, apoi apar rezultate negative; pedeapsa e negative si adduce dupa sien mai mult negativism; -cel mai bine este sa recompensam din cand in cand -pedeapsa , daca nu o aplici o data , va incuraja comportamentul negative si devine inutila -elevul se obisnuieste cu pedeapsa -trebuie incurajat orice comportament pozitiv al unei personae cu comportament negative in mod obisnuit; -trebuie oferita elvului posibilitatea alegerii( poti sa faci cum vrei tu, dare u te rog ..) -putem incuraja comportamentul pozitiv prin acordarea de puncte ( pt lucruri minore) cu care poate face ceva ( pe un nr de pcte ii dai 10 min libere in timpul orei sa faca altceva / sau sa nu dea lucrare intro anumita zi) -este nevoie de consecventa si din partea profesorului ( daca promiti un lucru , trebuie sa-l respecti)