Dan-Cristian Munteanu, Iulian Gemanaru – Efectul aditivilor asupra calitatii1 mezelurilor

Liceul Teoretic Grigore Moisil Tulcea

Efectul aditivilor asupra calitatii mezelurilor

Aprilie 2010

Dan-Cristian Munteanu, Iulian Gemanaru – Efectul aditivilor asupra calitatii2 mezelurilor

Efectul aditivilor asupra calităţii mezelurilor
Date generale Calitatea alimentului
Fiecare individ, dar şi colectivitatea sunt preocupaţi de marile probleme ale alimentului, alimentaţiei şi comportamentului alimentar, căutându-se soluţii corecte la întrebările: ce, cum, când, cat şi unde mâncăm pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice dar şi culturale, cunoscut fiind faptul că hrana şi stilul de viaţă sunt factorii esenţiali ai prevenirii bolilor, menţinerii sănătăţii, creşterii calităţii vieţii şi încetinirii îmbătrânirii. De altfel, ştiinţa modernă, Nutrigenomica, a demonstrat la cel mai profund nivel, cel molecular, că „suntem cu adevărat ceea ce mâncăm şi ceea ce au mâncat părinţii şi strămoşii noştri”, că suntem fiinţe unicat şi că avem nevoie de o dietă strict personalizată, că suntem in concluzie suma alegerilor noastre, inclusiv cele alimentare. Alimentul, analizat dintr-o perspectivă holistică, este mult mai mult decât ceea ce pare a fi, pentru unii un prilej de desfătare, pentru unii o necesitate fiziologică sau ambele. In fapt, alimentul este un principal purtător de informaţie din mediul înconjurător necesară bunei funcţionări a entităţii „om”, care biologic este un sistem deschis informaţional, cu o autoreglare antientropică. Această informaţie a matricei alimentare este înscrisă atât in compoziţia: • • • macronutrienţilor (proteine, lipide, glucide); micronutrienţilor (macroelemente, microelemente, vitamine, enzime); non-nutrienţilor (fitochimicale),

dar mai ales in raporturile cantitative şi calitative in care se găsesc acestea. In acest mod alimentul natural (microorganisme, plante, animale sălbatice) este de fapt o matrice informaţională extrem de complexă care transmite semnale din mediul înconjurător maşinăriei informatice a organismului uman. Informaţiile naturale transmise de alimentele naturale organismului uman menţin starea de sănătate individuală, dar şi integrarea lui corectă in mediul social şi biologic, şi in final determină echilibrul speciei umane in biosferă.

Dan-Cristian Munteanu, Iulian Gemanaru – Efectul aditivilor asupra calitatii3 mezelurilor

Cu toate studiile şi cercetările efectuate pana in prezent, in ceea ce priveşte compoziţia chimică a alimentelor, cunoştinţele in acest domeniu au rămas la un nivel grosier. Cunoaştem compoziţia unor alimente din punct de vedere al unor macro, micro sau non-nutrienţi, fără însă a putea descifra modul in care sunt legate, stereochimia acestora. Dar nu cunoaştem decât foarte limitat informaţia pe care alimentul o transmite metabolismului şi influenţa acesteia asupra fiziologiei celulelor, ţesuturilor, organelor şi corpului omenesc, deci asupra stării de sănătate sau boală. Alimentele se nasc, evoluează de-a lungul unor reţele naturale extrem de complexe numite lanţuri trofice sau alimentare. Lanţurile alimentare pornesc de la sol, apă, aer, producţie primară vegetală (cheie informaţionalenergetică intre Soare şi Pământ realizată in procesul de fotosinteză), urmează consumatorii de diferite grade (erbivorele, carnivorele, reducătorii). In vârful piramidei trofice se află omul, ca integrator al acestora (lanţuri trofice). Aşa a evoluat de fapt specia umană, devenind cu milioane de ani in urmă fiinţa care s-a desprins de celelalte vietăţi tocmai prin adoptarea unui stil de viaţă original, concretizat in activitatea de vânător-culegător, cu un comportament alimentar ce-i permitea consumul unei mari varietăţi de plante şi animale sălbatice de foarte bună calitate nutriţională (peste 300 de specii), dobândit prin activitate fizică intensă şi continuă. Varietatea alimentaţiei a devenit astfel esenţială pentru supravieţuirea speciei umane, care şi-a dezvoltat un sistem digestiv ce i-a permis o absorbţie maximă a energiei (calorii) glucidelor, grăsimilor, proteinelor şi a altor nutrienţi şi fitochimicale. Lipidele speciale (acizi graşi esenţiali omega 3 cu lanţ lung EPA, DHA) şi proteinele animale de calitate le-au oferit componentele structurale esenţiale pentru un creier mai mare şi mai complex, un văz mai bun, sensibilitate şi complexitate, fineţe a gustului, dezvoltarea aparatului fonator. Antioxidanţii din plantele sălbatice au permis dezvoltarea unui sistem imunitar viguros, oferind oamenilor protecţie împotriva radicalilor liberi (specii reactive de oxigen), bolilor infecţioase, degenerative (Parkinson, Alzheimer) sau proliferative (cancere). Alegerea acestui stil de viaţă şi hrănire a avut un succes biologic atât de mare încât, de atunci, toţi strămoşii noştri au rămas vânători şi culegători, evident, de animale şi plante sălbatice, domesticirea acestora intervenind de-abia in ultimii 10 mii de ani.

Dan-Cristian Munteanu, Iulian Gemanaru – Efectul aditivilor asupra calitatii4 mezelurilor

Se pare că specia umană a rămas aşa timp de peste 100 mii de generaţii (peste 99% din timpul scurs de la apariţia lui Homo sapiens sapiens), pana când s-a inventat agricultura şi de atunci s-au perindat circa 500 de generaţii de fermieri, 10 generaţii de la revoluţia industrială şi o generaţie de la apariţia calculatoarelor. Astfel, intr-o perioadă de timp extrem de redusă s-au produs schimbări majore in modul in care trăim şi mâncăm, fără ca fiziologia şi biochimia noastră să se poată adapta la noile alimente şi diete moderne şi la noile niveluri de activitate (sedentarism). Gustul, mirosul, textura, culoarea, aroma, saţietatea, caracteristici senzoriale ale alimentelor erau naturale şi corecte determinând un comportament alimentar sănătos, doar înainte de sedentarizarea omului prin inventarea agriculturii şi chimizării agroindustriei. Atunci alimentele erau naturale nemodificate compoziţional, neprocesate, nepoluate (matrice alimentare naturale neantropizate). In acele condiţii un aliment gustos, aromat, colorat, cu o textură masticabilă era un indiciu de aliment sănătos (informaţia matricei alimentare era nemodificată de om). Astăzi: agricultura a devenit intensivă, chimizată, solurile sărăcite in macro şi microminerale, poluate chimic şi biologic, agricultura utilizează OMG-uri, iar materiile prime înalt procesate au următoarele consecinţe: • • • alimentul este poluat; alimentul este sărăcit in nutrienţi; cu cat este mai procesat este şi mai diferit compoziţional de alimentele naturale (are o altă informaţie a matricei, o informaţie modificată, nenaturală, antropizat); apar alimentele compozite cu arome, texturi, culori, compoziţii şi profiluri nutriţionale nenaturale profund dezechilibrate, cu exces de zaharuri rafinate, grăsimi artificiale, proteine degradate şi modificate, saturate de aditivi alimentari de sinteză, poluate chimic şi fizic.

Caracteristicile senzoriale nu mai sunt cele naturale şi apar culori, gusturi, arome, texturi artificiale, puternic adictive, in contextul unor caracteristici nutriţionale dezechilibrate, nesănătoase (acum apare clar dicotomia, prăpastia intre calitatea senzorială şi cea nutriţională) şi astfel gustul, mirosul, aspectul devin o minciună nutriţională pentru organism şi cu

Dan-Cristian Munteanu, Iulian Gemanaru – Efectul aditivilor asupra calitatii5 mezelurilor

cat alimentele sunt mai „bune”, savuroase, atrăgătoare, cu atât au caracteristici nutriţionale mai dezechilibrate şi sunt mai nesănătoase.

Nici un aliment procesat artificial, antropizat nu este echivalent nutriţional cu vreun aliment natural (neantropizat) integral neprocesat; Diversitatea dietei alimentare moderne este numai aparentă, in realitate resursele alimentare vegetale s-au redus drastic (de la câteva sute de plante din flora sălbatică) la câteva zeci de plante cultivate (circa 20 de cereale), iar resursele alimentare de origine animală de la câteva zeci de specii sălbatice (vânat) la doar 4-5 animale domestice. Diversitatea alimentelor a crescut însă enorm, dar periculos nutriţional, pe seama procesării înalte a celor câteva resurse alimentare modificate compoziţional şi poluate; Agricultura şi industrializarea au dus la modificare compoziţională (macro şi micronutrienţi) radicală şi nesănătoasă a resurselor alimentare (plante, animale domesticite, hibridizate, modificate genetic, chimizate) şi alimentelor moderne faţă de alimentele naturale integrale ce constituiau singura hrană a omului înainte de a inventa agroindustrială şi de a deveni sedentar.

Fiinţa umană, prin excepţionalele ei resurse cognitive, își poate ajusta, regla aportul alimentar pentru a corespunde necesităţilor nutritive fiziologice individuale printr-un mecanism complex de învățare şi experienţă proprie. In timp acest mecanism poate permite individului să recunoască şi să deosebească produsele cu efect favorabil de cele cu efect dăunător. Din păcate condiţia principală pentru a realiza aceste alegeri funcţionează numai dacă alimentele au proprietăţi senzoriale diferite. Organismul nu poate însă aprecia calitatea nutriţională a alimentului doar prin intermediul simţurilor. Din nefericire tocmai aici acţionează industria modernă de alimente creând produse cu proprietăţi senzoriale din ce in ce mai ridicate, dar având calitate nutriţională scăzută. Astfel se naşte prăpastia intre proprietăţile excepţionale ale alimentelor şi proprietăţile lor nutriţionale scăzute, exprimate in profiluri nutriţionale dezechilibrate, periculoase. De aceea, numai după un consum, mai mult sau mai puţin îndelungat, al unui aliment şi numai câteodată, putem face legătura intre nocivitatea unui aliment şi manifestările de boală induse de acesta.

Dan-Cristian Munteanu, Iulian Gemanaru – Efectul aditivilor asupra calitatii6 mezelurilor

Ceea ce contează in mod esenţial pentru prevenirea bolii şi menţinerea sănătăţii este calitatea nutriţionala a alimentelor. Descriem succint parametrii definitorii pentru calitatea alimentelor.

Parametrii calităţii alimentelor
Calitatea alimentului poate fi descrisă de caracteristicile subiective senzoriale („de gustibus et coloribus non disputandum”), dar mai ales de caracteristicile obiective, nutriţionale. I. Calitate extrinsecă – senzorială – organoleptică detectabilă prin simţuri:
-

gust aromă culoare textură palatabilitate Indice de saţietate, singurul parametru obiectivizat şi exprimat pe o scară de valori. senzorial ce poate fi

-

II. Calitatea intrinsecă – nutriţională – biologică nedetectabilă prin simţuri, dar obiectivizată prin analize de laborator, putând fi exprimată in indici ai: Profilului nutriţional: • Indice de densitate nutriţională exprimat prin conţinutul echilibrat in macronutrienţi, micronutrienţi, non-nutrienţi existenţi in matricea alimentului. Densitate calorică: alimentele naturale integrale au in general valori energetice de 100 – 110 Kcal/100 g aliment. Index glicemic

• •

Dan-Cristian Munteanu, Iulian Gemanaru – Efectul aditivilor asupra calitatii7 mezelurilor

Încărcătura glicemică: exprimă capacitatea glucidelor din alimente de a induce producţia mai mare sau mai mică a insulinei de către pancreasul endocrin: nu se recomandă alimente cu încărcătură glicemică (GL) mai mare de 15 … index glicemic (GI) mai mare de 39.

Scor antioxidant: exprimă capacitatea antioxidantă a alimentelor şi cu cat este mai ridicată cu atât alimentul este mai sanogen.

Calitatea biologică ridicată a unui aliment semnifică şi o înaltă calitate informaţională a alimentului, specifică alimentelor naturale integrale.

Nici un aliment chiar natural integral tratat termic peste 40°C sau sub 40°C nu mai rămâne echivalent din punct de vedere informaţional, nutriţional şi sanogen cu omologul său netratat; Nici un aliment neprocesat/antropizat nu poate fi echivalent informaţional sau nutriţional cu un aliment in totalitate natural; Calitatea senzorială a alimentului exprimată subiectiv prin: aspect, gust, culoare, aromă, textură şi palatabilitate sau obiectivizată prin indicele de saţietate deşi este importantă, ea nu este suficientă in lipsa calităţii intrinseci – a profilului nutriţional – exprimată prin indicele de densitate energetică, indicele şi încărcătura glicemică şi scorul antioxidant; Nici un aliment luat individual nu poate avea valoarea sanogenă a unei diete globale diversificate şi echilibrate; Nici o dietă globală diversificată şi echilibrată nu poate fi pe deplin sanogenă dacă nu este însoțită de exerciţiu fizic natural şi de combatere a sedentarismului; Încă nu cunoaştem configuraţia informaţională şi nutriţională a compoziţiei corecte a alimentelor astfel încât să corespundă cerinţelor metabolismului normal al omului sănătos. Referențialul valabil rămâne alimentul natural integral, neantropizat, a cărui compoziţie chimică şi a speciei biologice din care facem parte.Dan-Cristian Munteanu, Iulian Gemanaru – Efectul aditivilor asupra calitatii8 mezelurilor

Calitatea mezelurilor
Dieteticienii au dat verdictul: mezelurile nu trebuie consumate de nici o categorie de consumatori. În afară de gust, majoritatea mezelurilor din comerţ nu oferă absolut nimic pentru sănătate. Nu sunt nici măcar o alternativă economică la carne. Sunt alimente înalt procesate. Conţin conservanţi şi aditivi periculoşi. Dacă vom citi cu atenţie de fiecare dată eticheta mezelurilor prezente în magazine, vom observa că acestea sunt un amestec de carne, slănină, apă, în proporţii variabile. Spre finalul listei de ingrediente găsim sare, coloranţi (carmin), conservanţi (nitrit de sodiu) şi potenţiator de aromă (glutamat monosodic - MSG), uneori şi agenţi de afumare. Vorbim aici de absolut toate mezelurile disponibile în acest moment în magazine, precum: salam, cârnaţi, şuncă de diverse tipuri, pastrama, parizer, tobă. Ce sunt şi ce conţin mezelurile? Mezelurile sunt preparate obţinute din carne tocată şi condimentată, introdusă în membrane naturale sau artificiale şi supuse unor tratamente termice (pasteurizare, afumare sau uscare şi maturare), în funcţie de sortimentul fabricat. La fabricarea mezelurilor se foloseşte, pe de o parte, carne de diferite categorii, la care se adaugă materii auxiliare, în special derivate proteice de origine vegetală sau animală, pentru îmbunătăţirea texturii şi creşterea valorii nutritive. Este interzisă adăugarea în mezeluri de carne din conserve. În mezeluri este admis a se adăuga şi derivate proteice de origine vegetală: făină de soia, proteine de soia, proteine vegetale texturate, proteine din arahide, gluten. Substituenţii proteici nu dăunează sănătăţii, dar atâta vreme cât valoarea nutritivă detaliată de proteine (clasa I, II şi III) nu este menţionată pe etichetă, nu vom şti care este valoarea reală a produsului pe care tocmai l-am cumpărat. Citiţi etichetele mezelurilor! Chiar dacă cumpărăm doar câteva feliuţe, ar fi recomandat să o rugăm pe vânzătoare să ne arate eticheta cu lista ingredientelor, valorile nutriţionale şi termenul de valabilitate! Dieteticienii ne atrag atenţia că mezelurile sunt unele dintre cele mai nesănătoase alimente. Persoanele cu afecţiuni hepatice, biliare ar trebui să aibă grijă când consumă astfel de

Dan-Cristian Munteanu, Iulian Gemanaru – Efectul aditivilor asupra calitatii9 mezelurilor

produse. Cu cât mezelurile sunt mai ieftine, cu atât calitatea lor este mai slabă. Mezelurile ieftine conţin mai multe grăsimi şi şorici, o proteină cu valoare biologică scăzută. Este posibil ca printre ingredientele acestor mezeluri să se regăsească şi carne dezosată mecanic, cunoscută sub denumirea de MDM (mechanically deboned meat). MDM este pasta care rezultă din dezosarea carcaselor de pasăre şi care este prelucrată cu utilaje speciale. Această pastă poate conţine şi resturi de piele, chiar şi oase. Carnea dezosată mecanic poate perturba echilibrul calciului şi fosforului în organism, deoarece conţine fosfor în exces. Mezelurile nu duc lipsă nici de condamnatele E-uri. Conservanţii, coloranţii se regăsesc pe toate etichetele. Până la vârsta de 10-12 ani, copiii nu ar trebui să consume asemenea produse dezechilibrate nutriţional. Unii aditivi alimentari prezenţi în mezeluri pot determina hiperactivitate şi deficit de atenţie şi concentrare la copii. Este vorba despre derivaţii acidului glutamic (E 620), care pot provoca, de asemenea, greţuri, palpitaţii, dureri de cap. Sunt studii care demonstrează că glutamatul de sodiu, folosit în calitate de potenţiator de aromă şi gust, creează dependenţă faţă de alimentul în cauză (!).

Nitritul de sodiu Trecând peste grăsimile animale existente în compoziţia lor (implicate în apariţia aterosclerozei şi a bolilor de inimă), trecând peste cantitatea destul de mare de sare din compoziţie (implicată în agravarea hipertensiunii arteriale), trecând peste faptul că sunt scumpe (comparativ cu carnea de porc, vită), ajungem la nitritul de sodiu. Absolut toate mezelurile din magazine conţin nitrit de sodiu, iar acest aditiv este responsabil de efectele adverse pe termen lung, după cum au arătat multiple studii. Nitritul de sodiu este folosit în industria alimentară pentru că, pe de o parte, alterează culoarea alimentelor conservate, iar pe de altă parte, previne creşterea bacteriei ce cauzează botulismul. Este codificat cu E 250. (E 249 este rezervat nitritului de potasiu.) Nitritul de sodiu măreşte timpul de valabilitate al produsului, stabilizează culoarea roşie a cărnurilor procesate, conferă produselor o aromă specifică, destul de plăcută.

Dan-Cristian Munteanu, Iulian Gemanaru – Efectul aditivilor asupra calitatii10 mezelurilor

În mediul acid din stomac nitritul de sodiu din mezeluri reacţionează cu aminoacizi şi duce la formarea de N-nitrozamine. Încălzirea la temperatură înaltă a mezelurilor duce şi ea la formarea de N-nitrozamine (clasicele ouă prăjite cu şuncă). N-nitrozaminele sunt cancerigene şi reprezintă, probabil, unul dintre motivele pentru care mezelurile sunt implicate în apariţia diverselor tipuri de cancer. Astfel, multiple studii recente au arătat că un consum relativ mic de mezeluri (50-100 de grame de mezeluri pe zi, timp de 8 ani) creşte riscul de cancer gastric de 1,5 ori, cancer pe colon cu 50 la sută, cancer pulmonar cu 16 la sută, cancer pancreatic cu 68 la sută, cancer mamar cu 64 la sută. Consumul de mezeluri în timpul sarcinii creşte cu 68 la sută riscul de tumoră pe creier a copilului, în primii ani de viaţă.

Aditivii din mezeluri
Cei mai frecvenţi aditivi din mezeluri sunt următorii:

E 120 Acid carminic (Coşenila, carmin) Colorant, roşu, natural, antrachinonic, de origine animală; extras cu soluţii hidroalcoolice din corpul insectei femelă Dactylopius. Componenta principală a pulberii obţinute este acidul carminic sub forma unui chelat hidratat de aluminiu, in asociaţie cu cationi de amoniu, potasiu, sodiu, material proteic din corpul insectei, carminaţi liberi şi cationi de aluminiu nelegaţi. Acidul carminic este solubil in apă şi alcool etilic. In unele cazuri poate provoca alergii, rinite, astm, erupţii cutanate. Va fi evitat de copiii hiperactivi şi suferinzii de Alzheimer şi Parkinson.

E 250 Nitrit de sodiu Conservant, artificial, colorant indirect al cărnii, artificial (NaNO2). Utilizaţi industria preparatelor de carne, peşte pentru efectul indirect de înroșire al cărnii, conferind produsului un aspect atrăgător de proaspăt. Ca agenţi conservanţi împiedică dezvoltarea bacteriilor patogene Clostridium botulinum, Colstridium perfringens, Clostridium sporogenes dar şi împotriva lui Bacillus cereus, Helicobacter pylori şi Listeria monocytogenes. La oameni interferează cu metabolismul acizilor graşi şi transportul lor in sânge. Toţi nitraţii şi nitriţii pot forma in anumite condiţii nitrozamine asociate cu creşterea riscului de cancer. Nitraţii formează compuşi stabili cu hemoglobina, methemoglobina reducând capacitatea acesteia de a transporta

Dan-Cristian Munteanu, Iulian Gemanaru – Efectul aditivilor asupra calitatii11 mezelurilor

oxigenul, putând crea stări de hipoxie celulară, cefalee, cianoze. Sunt periculoşi mai ales pentru sugari şi copii mici. Se poate declanşa precoce hipertensiunea. Provoacă alergii, urticarie persoanelor sensibile. Pot induce afecţiuni ale glandei tiroide, perturbând metabolismul iodului. Dozele zilnice admise (DZA) pentru nitriţi sunt 0,1 mg/Kg corp. Consumul frecvent nu este recomandat. • E 251 Nitrat de sodiu Conservant, artificial (NaNO3). Consumul frecvent nu este recomandat. • E 300 Acid abscorbic (L-) Antioxidant, acidifiant natural sau arficial, Vitamina C. Potenţează şi menţine culoarea roşie a cărnii conservate, previne apariţia nitrozaminelor cancerigene. Împiedică oxidarea alimentelor menținând gustul şi culoarea acestora. Poate fi utilizată şi ca supliment nutritiv. Valoarea biologică a vitaminei C depinde de modul de obţinere a acesteia. Vitamina C naturală se află in sursele alimentare proaspete (legume, fructe crude), in amestecuri complexe cu alte substanţe biologic active care ii măresc activitatea vitaminică. In cantităţi mari poate cauza eroziune dentară, vomă, diaree, iar peste 10 g ingerate poate determina apariţia calculilor renali. Considerat inofensiv. • E 407 Caragenan Gelifiant şi agent de îngroșare natural, din alge roşii (Rhodophyceae). Caragenanii din punct de vedere chimic sunt poligalactani liniari, sulfataţi. Se comercializează sub denumirile:kapa-caragenan, iotacaragenan şi lambda-caragenan. Nu poate fi digerat in tractusul digestiv uneori limitat. La şobolani produşii lui de degradare produc cancer de colon fiind şi imunosupresor. Împiedică asimilarea mineralelor şi unor grăsimi. Poate avea acţiune laxativă. In unele cazuri poate provoca alergii. S-a demonstrat că aditivul caragenan nativ, poate fi degradat, limitat in intestin manifestând efect toxic, putând provoca ulcer şi cancer. Consumul frecvent nu este recomandat.

E 452 (i) Polifosfat sodic (hexametafosfat de sodiu, sarea graham) Emulgator, stabilizator, corector de aciditate. Acidifianţi şi antioxidanţi naturali minerali, săruri ale acidului fosforic. Fosfaţii sunt surse de fosfor necesar pentru metabolismul uman. Raportul dintre Fosfor şi

Dan-Cristian Munteanu, Iulian Gemanaru – Efectul aditivilor asupra calitatii12 mezelurilor

Calciu este esenţial pentru sănătatea sistemului osos. Excesul de fosfor împiedică asimilarea şi fixarea calciului in oase, putând induce osteoporoză şi/sau depuneri anormale de calciu (osteofite – cioc de papagal). Fosfaţii şi polifosfaţii sunt utilizaţi in producţia de alimente pentru următoarele proprietăţi: -

creşte capacitatea de reţinere a apei de către carne şi alte alimente; au acţiune emulsifianta (indirectă) prin solubilizarea proteinelor ce devin astfel stabilizatori ai emulsiilor apă/grăsimi; au acţiune de protecţie a grăsimilor faţă de râncezire (oxidare) şi de stabilizare a culorii cărnii prin sechestrarea pro-oxidanţilor Cupru şi Fier (Cu²,Fe²); acţiune protectoare asupra efectelor refrigerării (crioprotectori), in special pentru carnea de peşte; şi congelării

-

-

reduce pierderea de suc celular la decongelarea cărnurilor şi a fileului de peşte; inhibă formarea cristalelor de fosfat de amoniu şi magneziu la moluşte (octopus, calmar) şi crustacee (creveţi, homar, languste) şi ameliorează aspectul creveţilor prevenind friabilitatea acestora la fierbere; au capacitate dispersantă şi antiaglomerantă; au acţiune antimicrobiană prin complexarea Ni, Zn, Co componente ale lanţului respirator al bacteriilor patogene: Enterobacteriacae, Bacillus sp., Clostridium perfringens, Streptococcus sp., Micrococcus sp., Staphylococcus sp., Pseudomonas sp

-

Sărurile de topire sunt compuşi chimici care au capacitatea de a dispersa proteinele din brânzeturi distribuindu-le omogen. Sărurile de topire au in compoziţie amestecuri de citraţi şi fosfaţi, fiind adăugate in cantităţi de aproximativ 3 g/100 g produs finit pentru următoarele proprietăţi: solubilizează o mare cantitate de proteine cazeinice care devin emulgatori, stabilizatori ai emulsiilor apă/grăsime;

Dan-Cristian Munteanu, Iulian Gemanaru – Efectul aditivilor asupra calitatii13 mezelurilor

-

creşte capacitatea de reţinere a apei prin hidratarea proteinelor cazeinice; sechestrează ionii de Calciu din masa de brânză mărind solubilitatea proteinelor, dar scăzând biodisponibilitatea Calciului ce nu mai poate fi asimilat; reglează aciditatea brânzei topite menținând-o in zona punctului izoelectric al cazeinei.

-

Toate aceste acţiuni, imprimă brânzei topite consistenţă, tartinabilitate (se poate întinde uşor pe pâine), onctuozitate, elasticitate. Consumul frecvent nu este recomandat. • E 575 Glucono-delta-lactonă Corector de aciditate, stabilizator artificial. Se poate obţine şi din plante modificate genetic (porumb). Este lactona acidului gluconic şi se descompune la 153°C. Se utilizează pentru acidifierea rapidă a salamurilor şi carnaţilor cruzi producând gelifierea proteinelor. Favorizează culoarea salamurilor fierte in prezenţa azotiţilor. A nu se depăşi un consum de 20 g/zi. Consumul frecvent nu este recomandat. • E 621 Glutamatul de sodiu Potenţiator artificial sau natural de aromă obţinut din surse vegetale sau animale. Sarea de sodiu a acidului glutamic. Este utilizat intr-o gamă vastă de alimente de origine animală, vegetală sau mixtă. Stimulează puternic apetitul (adictivitate). Compuşii de transformare metabolică au efect neurotoxic (excitotoxine). Poate produce persoanelor sensibile dureri de cap, slăbiciune, greaţă, senzaţii de arsură in antebraţ şi ceafă, astm, modificări de ritm cardiac, respiraţie dificilă. Nu este admis in produsele pentru copii. Este neurotoxic, poate declanşa maladiile Huntington, Alzheimer, Parkinson. Nu trebuie consumat de femeile însărcinate, copii, hipoglicemici, bătrâni, cardiaci. Consumul frecvent nu este recomandat. • E 627 Guanilat sodic Potenţiator de gust şi aromă, artificial, vegetal. • • E 631 Iozinat disodic Potenţiator de gust şi aromă, artificial, vegetal.

Dan-Cristian Munteanu, Iulian Gemanaru – Efectul aditivilor asupra calitatii14 mezelurilor •

E 1420 Amidon acetilat (amidon modificat) Agent artificial de îngroșare, stabilizator, agent de încărcare. Se obţine prin tratare cu anhidridă acetică in mediu alcalin, fiind deci stabilizat prin esterificare. Consumul frecvent nu este recomandat.

Concluzie: evitaţi mezelurile şi vă faceţi bine în numeroase moduri. Pe de o parte, din punctul de vedere al sănătăţii, iar pe de altă parte, chiar din punct de vedere financiar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful