You are on page 1of 91

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.

COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TRNG I HC CN TH

TP
.Q

U
Y

N
H

KHOA MI TRNG V TI NGUYN THIN NHIN

N
G

LUN VN TT NGHIP I HC
NGNH K THUT MI TRNG

-L

10

00

TR

NGHIN CU TI CH RC THI THY TINH


TRONG SINH HOT LM GCH KHNG NUNG

Sinh vin thc hin:


TH KIU TRANG
NGUYN TH KIT

B1205114
B1205060

TO

Cn b hng dn:
Ths. NGUYN VN TUYN
Ks. NG VN NH

Cn Th, 11/2015

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

N
H

XC NHN CA CN B HNG DN

U
Y

TP
.Q

N
G

TR

10

00

-L

TO

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

NHN XT CA CN B PHN BIN

N
H

U
Y

TP
.Q

....

N
G

TR

00

10

-L

TO

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

N
H

Qua hn 4 thng c s tn tnh gip ca thy c v cc bn, chng ti hon


thnh ti tt nghip Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch
khng nung.

LI CM N

TP
.Q

U
Y

Chng ti xin chn thnh gi li cm n su sc n Thy Nguyn Vn Tuyn trc


tip hng dn v gip chng ti trong thi gian thc hin ti. Mc d bn rn vi
cng vic ging dy nhng thy vn thng xuyn theo di, hng dn v gip chng
ti rt tn tnh.

Xin chn thnh cm n su sc n Thy Ng Vn nh tn tnh hng dn, cung cp


nhiu kin thc qu bu, to iu kin thun li cho chng ti trong sut qu trnh thc
hin ti ti phng th nghim.

N
G

Xin gi li cm n chn thnh n qu thy c B mn K Thut Mi Trng, Khoa


Mi Trng & TNTN, trng i hc Cn Th tn tnh truyn t nhng kin thc
mi gip chng ti rt nhiu trong qu trnh thc hin ti ny.

Xin gi li cm n chn thnh n ban lnh o, cc anh ch ca Trung tm Kim nh


v T Vn Xy Dng - Khoa Cng Ngh - Trng i hc Cn Th tn tnh ng
gp kin cho chng ti trong sut thi gian thc hin ti.

TR

Cui cng chng ti xin gi li cm n chn thnh v su sc nht n gia nh to


mi iu kin, h tr c v vt cht ln tinh thn ti hon thnh tt ti ny.

00

Knh chc qu thy c v cc bn lun di do sc khe v thnh cng.


Cn Th, ngy

thng

nm 2015

Sinh vin thc hin

Th Kiu Trang

Nguyn Th Kit

TO

-L

10

Xin chn thnh cm n.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

N
H

Rc thi thy tinh l mt trong nhng vn ang c quan tm trong vic x l cht
thi rn Vit Nam v trn th gii.

TM TT TI

Nhm gii quyt lng rc thi thy tinh, v vy ti Nghin cu ti ch rc thi thy
tinh trong sinh hot lm gch khng nung c thc hin.

TP
.Q

U
Y

Trong nghin cu ny, vic kho st v th nghim c thc hin t c cc mc


tiu nh sau:

N
G

1) Tin hnh thu thp cc s liu th cp v hin trng s dng, thu gom v x l rc
thi thy tinh.
2) Tin hnh cc phng php thc nghim trong phng th nghim: chun b nguyn
liu, xc nh cc tnh cht ca thy tinh, xc nh cp phi v tin hnh c mu,
sau bo dng v xc nh cc thng s ca mu.
3) T nhng kt qu nghin cu: xut, ng dng vt liu trn vo trong ngnh Xy
dng.

TO

-L

10

00

TR

Kt qu nghin cu cho thy sau khi kim tra cc thng s c l ca cc cp phi mi


loi gch v tm ra cp phi t yu cu lm gch khng nung. i vi gch th,
cp phi cho cho ra gch t yu cu l cp phi c bin thin xi mng -20% (cp
phi c 308 kg xi mng/1 m3 va) c cng nn l 136 daN/cm2 (tng ng vi mc
gch 136). i vi gch ng, cp phi cho ra loi gch t yu cu l cp phi c
bin thin xi mng +10% (cp phi c 508,2 kg xi mng/1 m3 va) c cng nn 135
daN/cm2, tng ng vi gch c mc 135. Nh vy cc cp phi ny to ra gch khng
nung c th p dng vo cng trnh thc t xy dng cc cng trnh xanh thn thin
vi mi trng.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

N
H

Ti xin cam kt lun vn ny c hon thnh da trn cc kt qu nghin cu ca chng


ti v cc kt qu ny cha tng c dng cho bt c lun vn cng cp no khc.

CAM KT KT QU

TP
.Q

U
Y

K tn

Nguyn Th Kit

Th Kiu Trang

thng

nm 2015

TO

-L

10

00

TR

N
G

Ngy

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

MC LC

N
H

NHN XT CA CN B PHN BIN ......................................................................2

XC NHN CA CN B HNG DN .................................................................. i


LI CM N ...................................................................................................................3

U
Y

TM TT TI ..........................................................................................................4

TP
.Q

CAM KT KT QU ......................................................................................................5
MC LC ........................................................................................................................6
DANH SCH BNG .......................................................................................................8

DANH SCH HNH ........................................................................................................9

DANH MC T VIT TT .........................................................................................11

N
G

Chng 1. GII THIU .................................................................................................12


T VN ................................................................................................. 12

1.2

MC TIU ...................................................................................................... 13

1.1

Mc tiu tng qut .................................................................................... 13

1.2.2

Mc tiu c th .......................................................................................... 13

PHM VI V THI GIAN NGHIN CU .................................................. 13

1.3

TR

1.2.1

i tng nghin cu................................................................................ 13

1.3.2

a im thc hin .................................................................................... 13

1.3.3

Thi gian ................................................................................................... 13

10

NI DUNG THC HIN ............................................................................... 13

1.4

00

1.3.1

-L

Chng 2. LC KHO TI LIU .............................................................................14

2.1 TNG QUAN V THY TINH V VIC TI CH THY TINH TRONG


V NGOI NC.................................................................................................... 14
Li ch v bt li ca vic ti ch ............................................................. 14

2.1.2

Tng quan v thy tinh ............................................................................. 17

TO

2.1.1

2.1.3

2.2

Ti ch rc thi thy tinh trong v ngoi nc ......................................... 18

TM HIU V GCH KHNG NUNG ......................................................... 22

2.2.1

Khi qut v gch khng nung .................................................................. 22

2.2.2

Nhng nghin cu v ti ch cht thi khc lm gch khng nung.......... 24

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

I VI NI DUNG 1 ................................................................................... 28

3.2

I VI NI DUNG 2 ................................................................................... 28

3.3

I VI NI DUNG 3 ................................................................................... 29

N
H

3.1

Chng 3. PHNG PHP V PHNG TIN THC HIN ................................28

Phng tin nghin cu ............................................................................ 29

3.3.2
ct

Tin trnh thc hin ch to gch khng nung bng ct liu thy tinh thay
30

3.3.1

Chun b nguyn liu xi mng .................................................................. 30

3.3.2

Chun b nguyn liu thy tinh ................................................................. 31

3.3.4

Xc nh cp phi va xi mng ct liu thy tinh .................................... 35

3.3.5

Tin hnh c mu theo cp phi tnh ................................................. 38

N
G

TP
.Q

U
Y

3.3.1

3.3.6 Phng php xc nh cc ch tiu c l ca gch khng nung ct liu


thy tinh .................................................................................................................. 39

Chng 4. KT QU - THO LUN ..........................................................................42

TR

4.1 KT QU KHO ST, NH GI HIN TRNG S DUNG V X L


CHT THI THY TINH TRONG SINH HOT .................................................. 42
Kho st tnh trng s dng dng thy tinh ......................................... 42

4.1.2

V cc cch thc x l rc thi dng thy tinh .................................... 42

00

4.1.1

10

4.2 KT QU THC HIN C V KIM NH CC THNG S C L


CA GCH KHNG NUNG CT LIU THY TINH ......................................... 43
Kt qu chun b nguyn liu thy tinh .................................................... 43

4.2.2

Kt qu kim nh cc thng s vt l ca thy tinh ................................ 44

4.2.3

Kt qu xc nh cc ch tiu c l gch khng nung ct liu thy tinh .. 47

-L

nh gi hiu qu kinh t-mi trng ca gch khng nung ct liu thy


55

TO

4.2.4
tinh:

4.2.1

Chng 5. KT LUN V KIN NGH ......................................................................57


KT LUN ...................................................................................................... 57

5.2

KIN NGH ..................................................................................................... 57

5.1

TI LIU THAM KHO ..............................................................................................58


PH LC .......................................................................................................................60
SVTH: TH KIU TRANG B1205114
NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

N
H

Bng 3.1: Cp phi chun ca va ct vng xi mng mc 100 dng cho 1 m3 va ......35

DANH SCH BNG


Bng 3.2: Cp phi ca gch th dng cho 1 m3 va xi mng ct liu thy tinh ..........35

U
Y

Bng 3.3: Cp phi chun ca va ct vng xi mng mc 125 dng cho 1 m3 .............36

TP
.Q

Bng 3.4: Cp phi ca gch ng dng cho 1 m3 va xi mng ct liu thy tinh .........37
Bng 4.1: Biu th kt qu khi lng th tch xp ca thy tinh ..................................44

Bng 4.2: Biu th kt qu khi lng th tch ln cht ca ct liu thy tinh ..............45
Bng 4.3: Biu th kt qu th nghim khi lng ring thy tinh .................................46

N
G

Bng 4.4: Kt qu xc nh thnh phn ht v m un ca ct liu thy tinh ...............47


Bng 4.5: nh gi thnh 1 vin gach th (18 x 8 x 4 cm) .............................................55

Bng 4.6: nh gi thnh 1 vin gch ng (18 x 8 x 8 cm) ............................................56

Bng 1: Khi lng thy tinh, xi mng, nc dng trong th nghim c gch th ......60

TR

Bng 2: Khi lng thy tinh, xi mng, nc dng trong th nghim c gch ng ....60
Bng 3: Khi lng gch th khng nung ct liu thy tinh trc v sau khi sy kh .61

00

Bng 4: ht nc ca gch th khng nung ct liu thy tinh .................................61

10

Bng 5: Khi lng gch ng khng nung ct liu thy tinh trc v sau sy kh ......62

Bng 6: ht nc ca gch ng khng nung ct liu thy tinh ................................63

Bng 7: Khi lng th tch ca gch th khng nung ct liu thy tinh ......................63

Bng 8: Khi lng th tch ca gch ng khng nung ct liu thy tinh .....................64

-L

Bng 9: rng ca gch ng khng nung ct liu thy tinh .......................................64

Bng 10: Cng nn ca gch th khng nung ct liu thy tinh ............................65

TO

Bng 11: Cng nn ca gch ng khng nung ct liu thy tinh ...........................65

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

DANH SCH HNH

N
H

Hnh 2.2: Cc phng php chun b cht thi rn cho ti ch ......................................16

Hnh 2.1: Cc th t u tin trong vic qun l cht thi rn ........................................15


Hnh 2.3: M t quy trnh cng ngh (Cng ty TNHH C kh Hoa Lp, 2015) ............23

U
Y

Hnh 3.1: V tr phng vn ..............................................................................................29

TP
.Q

Hnh 3.2: S phng php thc hin ch to gch khng nung ct liu thy tinh ...30
Hnh 3.3: Xi mng dng trong th nghim c gch khng nung ct liu thy tinh ......30
Hnh 3.4: My nghin bi dng nghin thy tinh trong th ngim ..............................31

Hnh 3.5: Th nghim xc nh khi lng th tch xp ca ct liu thy tinh .............32

Hnh 3.6: Th nghim xc nh khi lng th tch ln cht ca ct liu thy tinh .......33

N
G

Hnh 3.6: S c mu ................................................................................................38

Hnh 4.1: S dng dng thy tinh trong sinh hot ....................................................42

Hnh 4.2: Hnh thc x l rc thi thy tinh ca ngi dn...........................................43

Hnh 4.3: Thy tinh trc, sau khi c nghin nhuyn v qua ry 5 mm....................44

TR

Hnh 4.4: ht nc ca gch th khng nung ct liu thy tinh...............................48

00

Hnh 4.5: Biu so snh khi lng th tch ca gch th ct liu thy tinh vi .......49
TCVN 1451:1998 ...........................................................................................................49

10

Hnh 4.6: Cng chu nn ca gch th thay i theo bin thin ca xi mng ....50

Hnh 4.8: ht nc ca gch ng khng nung ct liu thy tinh .............................51

Hnh 4.9: Khi lng th tch ca gch ng khng nung ct liu thy tinh so vi
TCVN 1450:2009 ...........................................................................................................52

-L

Hnh 4.10: Cng chu nn ca gch ng khng nung ct liu thy tinh .................54

Hnh 1: Khun gch th v gch ng s dng trong th nghim ....................................87

TO

Hnh 2: Th nghim c mu ..........................................................................................87

Hnh 3: Gch th v gch ng sau khi tho khun .........................................................88


Hnh 4: Bo dng gch .................................................................................................88

Hnh 5: Mu sau khi gia cng chun b o cng nn ..............................................88


Hnh 6: Th nghim xc nh cng nn ca gch ng v gch th .........................89

Hnh 7: Gch ng v gch th sau khi xc nh cng nn ......................................89


SVTH: TH KIU TRANG B1205114
NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

TO

-L

10

00

TR

N
G

TP
.Q

U
Y

N
H

Hnh 8: ng dng lm lam thng gi .............................................................................90

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

10

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

Cht thi rn

SPSS

Statistical Package for the Social Sciences (l mt phn


mm ca my tnh phc v cng tc phn tch thng k)

TCVN

Tiu chun Vit Nam

TNHH

Trch nhim hu hn

TNTN

Ti nguyn thin nhin

VLXD

Vt liu xy dng

XMCL

Xi mng ct liu

TO

-L

10

00

TR

N
G

TP
.Q

U
Y

CTR

N
H

DANH MC T VIT TT

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

11

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

1.1

T VN

TP
.Q

U
Y

N
H

Tng lng cht thi rn (CTR) sinh hot ti Vit Nam c tnh khong 12,8 triu
tn/nm, trong khu vc th l 6,9 triu tn/nm (chim 54% ) lng CTR. D bo
tng lng cht thi rn sinh hot th n nm 2020 khong 22 triu tn/1 nm. C
nc c ti 85% th t th x tr ln s dng phng php chn lp cht thi khng
hp v sinh (Tng cc Mi trng, 2014). Tuy nhin, t l ti ch cc CTR lm phn
hu c v ti ch giy, nha, thy tinh, kim loi nh st, ng, ch, nhm ch t khong
812% CTR th thu gom c (B Ti Nguyn v Mi Trng, 2011). Do , hng
x l rc ch yu l chn lp khng hp v sinh nh vy s gy ra nhng vn v mi
trng.

Chng 1. GII THIU

TR

N
G

Lng rc thi thy tinh u vo ca mt s bi rc mt s a phng nm 2009-2010


nh sau: H Ni (1,87-5,07%); Hi Phng (1,35-1,69%); Hu (0,39%); Nng
(0,14%); TP H Ch Minh (0,4%) (B Ti Nguyn v Mi Trng, 2011). C th thy
lng rc thi thy tinh tuy khng nhiu nh cc loi rc thi khc nhng vic thu hi
v ti ch thy tinh mang li nhng li ch nh: ti s dng nguyn liu, tit kim nng
lng do trong qu trnh sn xut cho thm mt s cht ph gia (nh ct, soa, vi)
gim nhit nng chy, gim din tch bi chn lp (Nguyn Trung Vit, 2007).

-L

10

00

c nhiu nghin cu trong lnh vc ti ch thy tinh tn dng lng rc thy tinh
ny. Ngoi phn thy tinh thi b cc bi rc cn nhng phn c thu gom li c
dng sn xut cc chai l thy tinh mi, mt phn nh dng ch to bng thy
tinh, cht cch in bng si thy tinh, vt liu lt ng v xy dng nh gch, lt
ng, sn nh, b tng nh. Bn cnh nhng li ch ca vic ti ch thy tinh mang
li vic ti ch thy tinh cn gp nhng hn ch nh: cc chai thng nhim bn nn s
nh hng n cht lng v mu sc ca sn phm, vic ti s dng chai sn xut
vt liu lt ng cng gp tr ngi v chi ph thu gom v sn xut cao (Nguyn Vn
Phc, 2006).

TO

Ngoi ra, vi s pht trin mnh m ca ngnh xy dng, c nc tiu th khong 2022 t vin gch/1 nm, ch yu l gch nung th cng chim ti 90%. Vi tc nhu
cu xy dng ny, n nm 2020 lng t st c s dng khong 600 triu m3, tng
ng vi 30.000 ha t canh tc nng nghip. Khng nhng vy, gch nung cn s
dng rt nhiu nng lng: than, ci, than , qu trnh sn xut ny gp phn lm tng
kh gy hiu ng nh knh. Nh vy, vic s dng gch khng nung thay th gch nung
l xu hng tt yu trong cng ngh xy dng hin i (Tp ch xy dng s 5, 2014).
Thy c nhng li ch ca gch khng nung, Th Tng chnh ph ban hnh Quyt
nh S 567/Q-TTG, v vic ph duyt Chng trnh pht trin vt liu xy khng
nung n nm 2020. Trong , nh hng pht trin sn xut v s dng gch khng
nung xi mng-ct liu n nm 2020 l 70%.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

12

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

MC TIU

U
Y

1.2

N
H

V vy, ti Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng
nung c thc hin vi mc tiu gim lng rc thi thy tinh em i chn lp, gim
din tch t chn lp v tn dng rc thi thy tinh to ra loi gch khng nung thn
thin vi mi trng phc v cho i sng con ngi, gim thiu vic khai thc t lm
gch t nung v khai thc ct xy dng. Sau khi nghin cu thnh cng ti c th
ng dng trong ngnh xy dng dn dng-cng nghip-thy li nhiu a phng.

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

TP
.Q

1.2.1 Mc tiu tng qut

Gp phn gim lng rc thi thy tinh em i chn lp, gp phn bo v mi trng.

1.2.2 Mc tiu c th

PHM VI V THI GIAN NGHIN CU

1.3

N
G

Tn dng rc thi thy tinh to ra vt liu ch to gch khng nung

1.3.1 i tng nghin cu

Rc thi thy tinh trong sinh hot.

10

00

TR

1.3.2 a im thc hin


- B mn K thut mi trng, Khoa Mi trng v TNTN, Trng i hc Cn Th.
- Trung tm kim nh v T vn Xy dng, Khoa Cng Ngh, Trng i hc Cn
Th.
- Thc hin phng vn h dn thuc qun Ninh Kiu, TP. Cn Th.

1.3.3 Thi gian

T thng 7/2015 n thng 11/2015.

TO

-L

1.4
NI DUNG THC HIN
- Ni dung 1: Tng quan v thy tinh v vic ti ch rc thi thy tinh trong v ngoi
nc.
- Ni dung 2: Kho st, nh gi hin trng s dng v x l cht thi thy tinh trong
sinh hot.
- Ni dung 3: Tin hnh c v kim nh cc thng s c l ca gch khng nung
bng ct liu thy tinh thay ct.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

13

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

N
H

2.1
TNG QUAN V THY TINH V VIC TI CH THY TINH TRONG
V NGOI NC

U
Y

2.1.1 Li ch v bt li ca vic ti ch
Ti ch l g?

a)

Chng 2. LC KHO TI LIU

TP
.Q

Ti ch l hot ng thu hi li t cht thi cc thnh phn c th s dng ch bin


thnh cc sn phm mi s dng li cho cc hot ng sinh hot v sn xut (Nguyn
c Khin v ctv, 2012).
Mc ch v ngha ca vic thu hi, ti ch cht thi rn

b)

Gim ng k lng cht thi rn phi x l, t gim cng sut ca cng trnh x
l nn s tit kim din tch chn lp, hoc gim bt kinh ph u t cho nh my x
l (t, ch bin phn bn) v gim tc ng n mi trng.
Thu hi li nng lng, vt liu v sn phm chuyn ha t CTR cung cp cho
mt s ngnh sn xut, sinh hot. Do tn dng vt liu, nng lng ti sinh thay th
cho nguyn liu gc phi khai thc t thin nhin nn s tit kim ti nguyn thit
thc bo v mi trng-pht trin bn vng.
Gp phn gii quyt vn kh khn nht v x l CTR kh phn hy hin nay.
Vic x l loi CTR ny thng i hi chi ph cao. Do , nu tng cng ti ch
s gim c chi ph x l.
Ti sn xut ra mt lng sn phm t ph liu nn s gp phn nng cao tng sn
phm trong nc v c th tit kim ngoi t trong vic nhp nguyn liu cho sn
xut (i vi nguyn liu khng c sn trong nc).
To cng n vic lm cho ngi lao ng v tng doanh thu t hot ng ti ch cht
thi.

TO

-L

10

00

TR

N
G

Theo Nguyn c Khin v ctv (2012) cho rng hot ng thu hi v ti ch cht thi
rn c ngha quan trng v mt kinh t, x hi v mi trng, bi n mang li nhng
li ch thit thc:

Bn cnh nhng li ch v nhiu mt , hot ng ti ch nu khng c t chc qun


l v kim sot cht ch cng gy ra nhng tc ng tiu cc, nh hng trc tip n
mi trng v sc khe cho nhng ngi hot ng trong mng li thu hi, ti ch cht
thi.
Vi nhng ngha t li ch , trong chin lc qun l v x l CTR coi trng vic
s dng li, ti ch v nng cao gi tr ca cht thi th t u tin c th hin hnh
sau:

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

14

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

N
G

TP
.Q

U
Y

N
H

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

Hnh 2.1: Cc th t u tin trong vic qun l cht thi rn

(Ngun: L Hong Vit v Nguyn Hu Chim, 2013)

TR

Cc phng php chun b cht thi rn cho ti ch

TO

-L

10

00

Theo Nguyn c Khin v ctv (2012) cho rng chun b CTR cho ti ch c cc phng
php c th hin hnh 2.2 nh sau:

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

15

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

Nhit-c

Trch ly

To khi

Ha tan

Nghin

To ht
bng
nhit
cao

N
G

Kt tinh

Tuyn t

Tuyn
trng lc
Ra

Tuyn ni

TR

Phn loi
chn lc

U
Y

Nhit - c

Ha l

TP
.Q

C hc

N
H

Cc phng php chun b CTR cho ti ch

Tuyn in

10

00

Tuyn trong
huyn ph,
cht lng nng

Hnh 2.2: Cc phng php chun b cht thi rn cho ti ch

(Ngun: Nguyn c Khin v ctv, 2012)

Hot ng thu hi, ti ch ph liu t CTR sinh hot

Chai, l thy tinh nguyn: ra sch sau bn cho c s sn xut nc ung s


dng li.
Thy tinh vn: bn cho cc c s ti ch thy tinh.
Ph liu nhm: bn cho cc c s nu nhm.
Cao su ph thi: bn cho cc c s t gch lm nhin liu t l.
Xng ng vt: ti ch lm than hot tnh.
Vi vn: c git sch sau bn cho cc dch v ra xe.

TO

-L

Theo Nguyn c Khin v ctv (2012) cho rng hot ng thu hi ti ch ph liu t
CTR sinh hot tp trung vo nhng ph liu rt gn vi i sng hng ngy, bao gm:

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

16

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

N
H

Mt s nh bo v mi trng cho rng ti ch ch lm gim lng rc a i tiu hy,


chn lp ch khng lm gim tng lng cht thi pht sinh, ti ch ch l mt hnh thc
x l cht thi sau khi n pht sinh. Ti ch ch thc s t hiu qu trong vic lm
gim tng lng cht thi pht sinh khi n l mt cng on trong qu trnh sn xut (L
Hong Vit v Nguyn Hu Chim, 2013).

Bt li ca vic ti ch rc thi

c)

TP
.Q

U
Y

Ti ch l mt quy trnh sn xut, do , n cng c nhng tc ng n mi trng cn


phi c nh gi y , ti ch s lm thay i bn cht ca s nhim, i khi n
gim nhim nhng i khi li tng nhim (Beniamin, 2003).

Thy tinh l g?

a)

2.1.2 Tng quan v thy tinh

N
G

Thy tinh l mt dung dch rn dng v nh hnh nhn c bng cch lm qu ngui
khi silicat nng chy. Qu trnh chuyn i t trng thi lng sang trng thi thy tinh
l mt qu trnh thun nghch. c im trng thi ca thy tinh l khng c im chy
r nt, c ng nht v c tnh ng hng (Nguyn Khc Thng, 2005).
Phn loi thy tinh

b)

TR

Theo Hong Trng B (2007), thy tinh c phn loi theo nhiu du hiu khc nhau
nh sau:
Theo bn cht ha hc ca cc cht thy tinh ha: Chia ra thy tinh silicat (SiO2),
thy tinh alumosilicat (Al2O3.SiO2), thy tinh bosilicat (B2O3-SiO2), thy tinh
alumobosilicat (Al2O3-B2O3-SiO2), thy tinh alumophotphat (Al2O3-P2O5), v.v...
- Theo lng cha cc cht bin tnh c thy tinh kim (cha cc oxit Na2O, K2O),
thy tinh khng kim v thy tinh thch anh.
- Theo cng dng tt c thy tinh chia ra:
+ Thy tinh k thut (thy tinh quang hc, thy tinh mu k thut, thy tinh k thut
in, thy tinh th nghim ha, thy tinh kh c, thy tinh ng).
+ Thy tinh xy dng (thy tinh lm ca s, thy tinh lm t knh, thy tinh c ct, gch
thy tinh).
+ Thy tinh sinh hot (chu thy tinh, chn da, knh soi v.v...)
Thy tinh k thut a s thuc nhm alumosilicat v phn bit nhau bng cc cht cho
thm khc nhau.

TO

-L

10

00

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

17

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

Trong nc

a1.

Ti ch ph thi thy tinh thnh chai l

N
H

a)

2.1.3 Ti ch rc thi thy tinh trong v ngoi nc

Theo Nguyn Vn Phc (2008), quy trnh ti ch chai l thy tinh nh sau:

Loi tr ph liu: thy tinh ph liu t cc va chuyn v c phn loi da theo


mu v mc tinh khit, sau c ra sch v p vn.
Nung v sn xut sn phm: thy tinh vn c vo l nung, l nung c lm
bng gch chu la v mt ca thy tinh ph liu vo ni. Khi nhit l tng
cao, thy tinh nng s theo mng ra khun. Thng mt l 4-6 khun. Sn phm
sau khi ly ra khi khun tip tc nh hnh trn ng hp nhm trnh gy bt cho
sn phm nu nhit thay i t ngt.

U
Y

TP
.Q

N
G

Sn phm ngui c kim tra v ng bao xut xng, nhng sn phm khng t
tiu chun s b p v nu li.

c im ca ngnh ny l hao ht nguyn liu rt t v khng cn s dng cht ph gia


trong qu trnh ti ch.

Ti ch rc thi thy tinh thnh tm an

a2.

10

00

TR

Ngoi ti ch ra, thy tinh ph liu cn c ti s dng. Mt s ph liu cn nguyn


vn s c thu gom v ra sch, sau c phn loi theo kch thc, kiu dng,
mu,... hoc phn loi theo mt hng ng trong nh nc tng, nc mm, nc
gii kht,... v c bn li cho cc c s sn xut ra chng h dn nhn v ng sn
phm mi.

-L

Nguyn Hiu Hip (2008) s dng rc thi y t ch to lt ng. Cc v thuc bng


thy tinh sau khi c v sinh c xay nhuyn thnh ct thy tinh sau em trn vi
xi mng, vi bt thnh nhng tm al c kch thc 50 x 50 x 5 cm, cc tm an
c cng rt cao, c s dng lt ng i, to m quan sch p cho khun vin
bnh vin.

TO

a3.
Nghin cu cng ngh ch to thy tinh bt t thy tinh ph liu lm vt liu cch
m, cch nhit

Nguyn Vn T v ctv (2012) thc hin ti Nghin cu cng ngh ch to thy


tinh bt t thy tinh ph liu lm vt liu cch m, cch nhit. Thy tinh bt c to
ra c kh nng khng thm nc, thm hi bi c cu trc rng dng cu p sut m,
c kh nng khng chy do chu nhit t 450-500oC, bn trong mi trng kh hu bin,
nc mn, bn axit (tr HF v H2SO4), chu c cc dung mi hu c; chng li c
dch hi do nm mc, trc khun v cc chng vi sinh vt xm nhp. u vit ca thy

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

18

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

b)

N
H

tinh bt so vi b tng kh l c th chu c p lc t 150-350 kg/m3, tng ng vi


mc 450-1.100 kg/m3. Nhm nghin cu ny cho rng sn phm thy tinh bt c th ng
dng rng ri trong ngnh xy dng, cng nghip nng lng, k thut quc phng, cng
nghip ha du, lng thc - thc phm, vn ti v cng bin.

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

Ngoi nc

b1.

TP
.Q

U
Y

Trn th gii c rt nhiu nghin cu v vic ti ch rc thi thy tinh thnh nhiu sn
phm khc nhau ng dng nhiu vo i sng, c th nh sau:
Thy S

b2.

N
G

Thy S c t chc thu gom bao b thy tinh trong sinh hot, gia cng ch bin theo
s dy chuyn cng ngh chuyn dng. Cc ph thi sau khi ch bin c th s dng
trong sn xut vt liu thy tinh xy dng nh gch, tm trang tr, thy tinh bt, phi
liu thy tinh, lp o ng t bitum cha 45-37% mnh v thy tinh nghin mn, 4-7%
atphan (Bch nh Thin, 2004).

10

00

TR

Nm 2012, cc nh nghin cu ti i hc Michigan (MSU), tm ra cch thc trn


thy tinh thi vo xi mng sn xut b tng. Loi b tng mi trong khong 20%
xi mng c s dng sn xut b tng c thay th bng thy tinh nghin hoc xay
nt, ang c th nghim ti nhiu a im ti khu sn bi ca MSU. Cho n nay,
cc kt qu th nghim rt kh quan. Loi b tng ny chc chn, c bn cao hn v
kh nng chu nc tt hn. Theo Parviz Soroushian (2012) cho rng thy tinh nghin
nt to ra phn ng c li nh cc hydrat xi mng, do v c bn, tnh cht ha hc
ca xi mng c ci thin nh thy tinh. Thy tinh nghin lm cho xi mng chc, bn
hn v khng thm nc nhanh nh xi mng thng thng.

TO

-L

Hng Tekologu Corp nghin cu ch to panen v cc cu kin khc t vt liu v


c, cha thy tinh v cht kt dnh. S dng ph gia thy tinh cho vo c th nhn c
vt liu c cng nn 113 MPa c tnh bn axit cao. T loi vt liu ny c th ch
to tm panen, ng v.v. Ph thi thy tinh c th s dng trong sn xut tm p vi chc
nng l cht dnh kt. Khi s dng cc tm loi ny p ngoi cng trnh vi mc ch
trang tr cn tin hnh nung. Cc mnh vn thy tinh c th s dng cho mc ch trang
tr thay cho cc mnh hoa cng t nhin qu him v gi thnh cao.

M v Canaa xy dng hn 30 con ng thc nghim s dng vi chc nng


cht n l mnh vn thy tinh. Ph gia ny lm tng mc phanh v tng thi hn s
dng ca ng vi iu kin thay ct liu bng thy tinh ti 50% hoc ln hn. Trong
sn xut VLXD ph thi thy tinh c s dng sn xut tm Terazo b dy 6-9
mm, cng nh trong sn xut cu kin bt xp bng cch trn thy tinh nghin vi

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

19

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
cht to bt. Loi cu kin ny c c tnh khi lng th tch thp, bn ha tt, tnh
cht cch m cch nhit tt (Bch nh Thin, 2004).

Php

N
H

b3.

Anh

b4.

N
G

TP
.Q

U
Y

Hng BSN-GD xy dng trong nm 1978 nh my Anhise, sn xut ct liu siu nh


vi mc c gii ha v t ng ha cao, s cng nhn vn hnh 50 ngi. Cng sut
dy chuyn 150 ngn m3/nm ct liu siu nh. Ct liu l cc ht thy tinh bt c cu
trc kn mu trng hnh khi cu. Vt liu c c trng bi t trng thp, ht nc
thp, bn c hc cao, kch thc n nh, bn chng li cc tc ng ha hc v sinh
hc. Cc ht s dng ln y cc l rng hoc cht n mn cho xi mng, b tng,
thch cao v cht do tng hp ch to vt liu cch m, cch nhit. Nh my hng
nm cn 20 ngn tn mnh v thy tinh lm nguyn liu chnh s dng trong cng ngh.
Mnh v c p, sy, trn vi ph gia, nghin mn v sau to ht. Sy ht v nung
nhit 7000C trong l bng chuyn, sau thc hin qu trnh phng n trong l
quay nhit 8000C. Cui cng lm ngui sng v ng gi cc ht (Bch nh Thin,
2004).

10

00

TR

Anh h thng t chc thu gom v s dng bao b thy tinh c gi l Bottle bank.
Hng Unibin gia cng v s dng mnh v thy tinh sn xut vt liu p v trang
tr, cc vin bi nh dng cho ch dn tnh hiu ng, ch to thy tinh bt, si thy
tinh, phn bn. Nguyn liu th cp thu c, c s dng trong nu thy tinh hoc
ch to cc sn phm khc khng phi thy tinh (mu, cht do, gch, cht mi mn,
cht lc v.v).

Anh cc chai l qua s dng c la chn theo mu v c p my p m


sau nghin v phn loi ra ba kch c ht: ht ln 6,35-19 mm, ht trung bnh 1,46,35 mm v ht nh n 0,18 mm.

-L

tng bm dnh ca thy tinh vi cht dnh kt cc ht thy tinh s b c gia


cng vi cht do. Bng phng php c rt, c th to c cc block c hnh dng
phc tp t hn hp cht kt dnh hu c vi bt thy tinh c cng nn n 125
MPa, cng ko n 35,5 MPa.

TO

Hng Potters Blollotini Ltd ch to nhng mnh vn thy tinh khng mu sau khi
ra sch thnh cc vin bi thy tinh dng lm du ng (Bch nh Thin, 2004).

Theo nghin cu ca i hc Greenwich (2011), cc loi thy tinh ph liu c th lm


sch c nc. Nhm nghin cu tin hnh trn hn hp gm thy tinh, vi v natri
hydroxit. Tip , h lm nng cho hn hp trn ri cho vo mt hp kn lm bng thp
khng g. Hn hp ny chuyn ha thnh tobermorite, mt loi khong cht c tc dng
tch cc kim loi nng ra khi nc ngm hoc nc thi.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

20

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

b5.

N
H

Anh, s dng thy tinh (t cc chai l c) nghin nh v trn vi nha ng lm


vt liu tri ng v trong tng lai Anh quc s huy ng ti s dng cc cht thi c
cao su, gm, s, thy tinh ti ch lm vt liu xy dng (Nguyn c Khin v ctv,
2012).

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

b6.

TP
.Q

U
Y

Theo Bch nh Thin (2004) cho rng o hnh thnh vic thu gom cc bao b thy
tinh qua s dng lm nguyn liu cho cc nh my thy tinh sn xut vt liu xy
dng.
Nht bn

Bungari

b7.

N
G

Vic dng ngun nguyn liu th cp thy tinh vn t ngun ph thi c p dng
rng ri Nht Bn. Ngun nguyn liu th cp ny c s dng nh ph gia cho phi
liu, v dng cho sn xut cc loi vt liu xy dng khc nhau: thy tinh bt, b tng,
gch, cht do bt (Bch nh Thin, 2004).

TO

-L

10

00

TR

Bungari s dng rng ri tm khm c nhiu mu sc khc nhau trang tr p mt


tng ngoi ca cc ngi nh, dng trang tr phng i, phng ngoi, chiu ngh,
phng tm v cc phng khc. Tm khm c ch to theo phng php cn hoc dp
t cc nguyn liu bt, t thy tinh vi ph gia ct l cht n. Theo cng ngh ny ct
thch anh, mnh v thy tinh v thy tinh d chy (thnh phn % theo khi lng: SiO2+
B2O3 + Al2O3 = 58,8; CaO + BaO + ZnO + MgO = 36,5; Na2SiF6 = 5) c nghin n
mn cn thit vi t l 30:60:10 theo khi lng, trn u vi cht kt dnh, sau
dp v a vo nung n thiu kt. Khi cn thit c th thm 1-5% cht nhum mu
(Co2O3, CuO,MnO2, Fe2O3, Cr2O3). m bo cng sau khi dp cho tm, c th
thm vo hn hp 4% paraphin. Paraphin chy tt nht khi kch thc ht ca chng l
0,15 mm, khi nh hn s xy ra trng hp lm phng rp tm. Ch nung thiu kt
xc nh bi tc t nng khong nhit 20-4800C (60C/pht), hng nhit 4800C
trong 2 gi, nng nhit ln n 8600C (20C/pht), hng nhit 8600C trong 1 gi.
Nguyn vt liu ban u c nghin trong my nghin vi bi cui (ng knh 6-8
cm) n c ht 0,06-0,15 mm. Thy tinh d chy c nghin ring. Cc thnh phn
phi liu c trn cng paraphin trong my trn khong 15 pht. p tm khm c
thc hin trn my dp vi s mu trn khun l 15, kch thc khun l 25 x 25 x 4
mm. p lc p 10 MPa. Tm c nung trong l tuynen. 50 pht u tin khi t nng
n 5000C xy ra bc m v chy paraphin, thiu kt xy ra khong 8000C sau 35 pht.
Khong 65 pht tip theo tm c lm ngui. Tm c xp trong l trn y kim loi
c ph lp Al2O3 v cao lanh (Bch nh Thin, 2004).

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

21

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
Ba Lan

Nga

TP
.Q

b9.

U
Y

N
H

Ngoi Bungari ra, Ba Lan cng ti ch rc thi thy tinh to thnh tm khm thy tinh.
Tuy nhin cc bc thc hin c phn khc hn. Thy tinh c nghin thnh bt vi
kch thc ht nh hn 1 mm. S dng paraphin lm cht kt dnh chim n 15% khi
lng, cn to mu thm lng spinen hoc cht nhum mu. Dp tm t hn hp,
sau nung thiu kt 5000C, sau t hp cc tm thnh thm trn nn giy (Bch
nh Thin, 2004).

b8.

TM HIU V GCH KHNG NUNG

00

2.2

TR

N
G

B mn Cng ngh vt liu cch nhit v hon thin Trng i hc Tng hp Quc
gia Matxcva nghin cu s dng ph thi thy tinh v thy tinh lng ch to thy
tinh bt to ht. Theo hng ny c th tit kim c mt phn sa canxi. C s dng
1 tn mnh v thy tinh gim chi ph cho vic s dng sa canxi 140-145 kg. Nu s
dng khong 60% ph thi thy tinh m bo gim lng vt liu thy tinh cn sn xut,
ko theo gim nhim khng kh 6-22%, gim lng ph thi rn n 79%, tit kim
6% nng lng, 50% nc sch v 54% ngun d tr t nhin. Thy tinh bt to ht
c to ra khi thy tinh lng v bt thy tinh ph liu mn c nung phng n nhit
4000C, to ra cc ht c kch thc di 5 mm. c tnh ca chng nh sau: khi
lng ri 400-900 kg/m3; bn nn 2,5-6,5 MPa; rng ca ht n 80%; h s
dn nhit 0,06-0,08 W/m.0C; ht nc 4-10% v kch thc ht di 5 mm (Bch
nh Thin, 2004).

10

2.2.1 Khi qut v gch khng nung

Gch khng nung l g?

a)

TO

-L

Gch khng nung l loi gch xy, sau khi c to hnh th t ng rn t cc ch s


v c hc: cng nn, un, ht nc,... m khng cn qua nhit . bn ca
vin gch khng nung c gia tng nh lc p hoc rung hoc c p ln rung ln vin
gch v thnh phn kt dnh ca chng. V bn cht ca s lin kt to hnh, gch khng
nung khc hn gch t nung. Qu trnh s dng gch khng nung, do cc phn ng ha
ca n trong hn hp to thnh gch s tng dn bn theo thi gian (Nguyn Hu
Minh Ph, 2014).

Theo Trn Vn Huynh (2010), gch khng nung c ba chng loi chnh gm: Gch
Block; gch b tng kh chng p AAC v gch b tng bt. Ngoi ra l mt s loi vt
liu xy khng nung khc nhng s lng khng ng k.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

22

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

TP
.Q

Cng ngh sn xut gch khng nung xi mng ct liu

c)

U
Y

N
H

Theo TCVN 6477 : 2011 (Mc 3.1.3) da vo cng nn ca gch b tng c chia
ra cc loi nh: M3,5; M5,0; M7,5; M10; M15; M20. Trong khi , i vi gch b tng
kh chng p (AAC) th cng nn c phn ra thnh cc cp 2, 3, 4, 6 v 8 (TCVN
7959 : 2011, mc 4.1). i vi TCVN 9029 : 2011 (Mc 4.3) th gch b tng bt, kh
khng chng p c phn thnh cc cp cng cng nn nh: B1,0; B1,5; B2,0;
B2,5; B3,5; B5,0; B7,5; B10,0.

Phn loi gch khng nung theo cng nn

b)

10

00

TR

N
G

Cng ngh sn xut gch khng nung xi mng ct liu c m t theo hnh 2.3 nh sau:

Hnh 2.3: M t quy trnh cng ngh (Cng ty TNHH C kh Hoa Lp, 2015)

TO

-L

Theo Cng ty TNHH C kh Hoa Lp (2015) cho rng vin gch khng nung xi mng
ct liu c sn xut theo quy trnh trn c tnh nng cch m, cch nhit, chng thm
cao, tit kim nng lng. Quy trnh sn xut t ng ha cao, mi trng lao ng an
ton, khng c hin tng chy l khi nhit ngoi tri qu cao nh sn xut gch
nung truyn thng. Gch khng nung XMCL l vt liu xy dng cc cng trnh xanh,
thn thin mi trng sinh thi. Qua phn tch so snh tnh u vit ca vt liu xy dng
khng nung so vi gch t st nung cho thy vic pht trin u t sn xut v s dng
gch khng nung XMCL l xu hng tt yu ca ngnh cng nghip vt liu xy dng
Vit Nam hin i, bn vng.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

23

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

10

00

TR

N
G

TP
.Q

U
Y

Cp nguyn liu: gm cc phu cha liu, bng ti liu, cn nh lng, b phn ci


dt phi liu. Sau khi nguyn liu c cp y vo cc phiu (bng my xc lt),
nguyn liu c cp theo cng thc phi trn ci t (cp phi b tng).
My trn nguyn liu: Mt (ct liu), nc v xi mng c t ng a vo my
trn t ng theo quy nh cp phi. Sau , hn hp nguyn liu c trn ngu
u theo thi gian c ci t. Hn hp sau phi trn c t ng a vo ngn
phn chia nguyn liu khu vc my to hnh (hay my p to block (4) nh h
thng bng ti.
Khu vc cha khay (palet) cp palet lm pha di trong qu trnh p v
chuyn gch thnh phm ra khi dy chuyn. Khay (palet) ny c th lm bng nha
tng hp hoc tre-g p; trong qu trnh lm vic chu lc nn, rung ng ln.
My p t ng to hnh: Nh vo h thng thy lc, my hot ng theo c ch p
kt hp vi rung to ra lc rung p rt ln hnh thnh ln cc vin gch block
ng u, t cht lng cao v n nh. Cng vi vic phi trn nguyn liu, b
phn to hnh nh p rung ny l hai yu t v cng quan trng to ra sn phm
theo nh mun.
T ng p mt-My cp mu: y l b phn gip to mu b mt cho gch t
chn. ch cn thit khi sn xut gch t chn, gch trang tr c mu sc.
T ng chuyn gch: y l my t ng chuyn v xp tng khay gch vo v tr
nh trc mt cch t ng. Nh m ta c th chuyn gch va sn xut ra
dng h hoc t ng chuyn vo my sy ty theo m hnh sn xut.
Gch c dng h s b khong 1-1,5 ngy trong nh xng c mi che, sau
chuyn ra khu vc kho bi thnh phm tip tc dng h mt thi gian (t 10 n
28 ngy ty theo yu cu) v ng gi, dn nhn mc xut xng.

N
H

Thuyt minh quy trnh

2.2.2 Nhng nghin cu v ti ch cht thi khc lm gch khng nung

-L

Sn xut gch khng nung t ph phm nng nghip

a.

TO

Theo V Duy Thoi (2011), quy trnh sn xut loi gch ny rt n gin, t nhng ph
phm nng nghip nh rm r, c cy c nghin nh, sau trn vi tro bay l ph
phm ca nh my nhit in ri trn vi nc v xi mng theo mt t l nht nh to
thnh mt hn hp v c cho vo khun, di tc dng ca lc nn chng s c p
li, sau mang phi v bo qun trong vng mt tun l c th s dng nh mt vin
gch bnh thng.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

24

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

N
H

Theo Nguyn Hu Minh Ph (2014), gch nh khng nung c ch to t nguyn liu


xi mng, ct tiu chun, cht ph gia, nc, cht to bt, tro tru,... c trn theo mt
t l nht nh.

Ch to gch b tng nh khng nung t tro tru

b.

TP
.Q

U
Y

Cc mu gch khng nung lm t tro tru u c ht m nh hn 10% (t TCVN


9030:2011), iu ny c gii thch gii thch l do thm tro tru, cc ht SiO 2 cp
nano c trong thnh phn tro tru s lp y cc l rng bn trong cc cu trc b
tng, lm cho b tng c cu trc c kht hn nn c ht m nh hn cc b tng
khc.

N
G

Theo nghin cu th gch c thnh phn cc nguyn liu nh sau: xi mng 918 (g), ct
858,33 (g), nc 550,8 (mL), cht to bt 1400 (mL), tro tru 151,47 (g), ph gia 91,8
(g) s cho ra loi gch c kh nng chu lc 75,3 daN/cm2 tng ng vi gch c mac
75, c th ng dng vo thc tin.

c.
Ti s dng bn thi cha kim loi nng sn xut gch khng nung trn c
s n nh ha rn bng xi mng v polyacrylamit

00

TR

Theo nghin cu ca Nguyn Vn Khi v ctv (2015) cho bit nguyn liu dng ch
to loi gch ny gm: bn thi c ly sau cng on p bn trong h thng x l
nc thi dng kh, hm m 8-10%, bn sau c nghin vi kch thc 1,5-2,5
mm. Xi mng portland mc PC40; mt: kch thc 0-5 mm; ct sng kch thc 0,145 mm; polyacryamit (PAM); khi lng phn t 1,5 x 106 g/mol, c ch to ti Phng
Vt liu Polymer-Vin ha hc.

-L

10

Phng php tin hnh: tin hnh phi trn bn thi, xi mng, ct, mt vi cc t l
khc nhau, thm lng nc thch hp, sau tin hnh to mu. Mi mu c kch thc
400 x 200 x 200 mm. Sau mu c nn bng my p thy lc vi lc nn 110 kg/cm2.
Mu sau ch to c dng m 3 ngy nhit mi trng (ti 3 ln/ngy), sau
phi kh t nhin, sau 10, 28, 90 ngy mu c ly v phn tch cc ch tiu c l
(cng nn; un) v xc nh hm lng kim loi nng b thi nhim ra mi trng.

Chun b mu bn-xi mng-polyme: cc mu gch khng nung cha polyme c hm


lng polyme trong bn l 100 mg/kg. Cng tin hnh kim tra cc ch tiu nh trn.

TO

Kt lun: Thnh phn ca bn l mt yu t quan trng nh hng n cht lng gch


khng nung. Cng nn v cng un c xc nh sau 10, 28, 90 ngy ng
rn. Kt qu cho thy, khi hm lng bn tng ln th cng nn v cng un
tng ng gim. Vi mu gch c thnh phn phi liu: 20% xi mng, 10% mt , 30%
ct, 40% bn cho tnh cht c l ph hp vi tiu chun TCVN 6477:2011, c cng
nn bng 7,83 MPa vi mc gch M7,5 (cng nn tiu chun bng 7,5 MPa).

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

25

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

Hm lng kim loi nng thi nhim ca mu cha polyme thp hn mu khng cha
polyme. Hm lng kim loi nng thi nhim khi mu c cha polyme l rt thp, thp
hn gii hn cho php theo tiu chun QCVN 07:2009/BTNMT.

N
H

Ch to gch khng nung t giy ph thi

d.

Theo Nguyn Cao Hong Sang (2014) cc bc nghin cu c tin hnh nh sau:

TP
.Q

U
Y

Thu gom giy ph thi sau ngm va, tip theo xay nh trn vi ct v xi mng
to thnh b tng c gch. Hai thnh phn chnh to thnh gch khng nung ny l cht
kt dnh v ct liu, ty vo mc ch s dng m thay i t l cp phi to ra sn
phm gch khng nung theo yu cu.

N
G

Nghin cu ch to ra 2 loi gch: loi xy vch ngn trong nh v loi dng


xy tng bao bn ngoi. Hai loi gch ni trn sau khi c ngm vo nc mt tun
khng b bong trc v vn m bo cng cn thit; cn khi nung trn bp du trong
30 pht vn khng b bt la, khng chy ngm.

TR

Gch khng nung lm t giy ph liu c quy trnh sn xut n gin, c th ng dng
cho cc xng sn xut gch nh, vn u t ban u thp. Loi gch ny thn thin vi
mi trng, m bo kh nng chu lc, cch m, cch nhit rt tt. u im ni tri ca
gch lm t giy ph liu l nh. V vy, cng nhn thi cng d dng, ch u t gim
c chi ph lm nn mng.

00

Khi a vo sn xut i tr, gch t giy ph liu cn tn dng c mn thi cc nh


my giy, gim c nguy c nhim mi trng.
Ti ch vt liu xy dng, tro x lm gch khng nung

10

e.

-L

CHLB Nga: Cng ngh sn xut gch khng nung t nguyn liu xt thi c
p dng ti cc nh my tuyn than Abasebxki, Karagandiski, Novokuznheski vng
Luski. Thnh phn khong vt ch yu c trong xt thi gm: SiO2 51,41%; Al2O3
16,36%; Fe2O3 8,37% v MKN 22,57%. Sn phm gch c bn nn 110 120 kg/cm2
c cung cp cho cng ty xy dng dn dng v cng nghip.

TO

CH Php, Occidental Industries (OCI) l Cng ty ni ting th gii v chuyn giao


cng ngh sn xut gch t xt thi. Vi nguyn liu xt c thnh phn c ht 0-0,5
mm chim t l hn 80% v tro t 90-92%, sn phm gch c sn xut theo cng
ngh OCI c bn nn n 300 kg/cm2.

Trung Quc l nc trin khai p dng rng ri cng ngh sn xut gch t xt thi. Ngay
t nm 1990, Trung Quc ch trng pht trin cng ngh sn xut vt liu xy dng
t xt thi vi khu hiu: Sn xut gch khng cn t st, t gch khng cn than.
Hin nay, c 3 Trung tm chuyn t vn chuyn giao cng ngh sn xut gch t xt thi
m Bc Kinh, Hc Long v Sn ng. Cc nh my sn xut gch t xt thi ni ting
nh Hao Tai, Long Quan Bc Kinh c cng sut 60 triu vin/nm; Dng Quang

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

26

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

U
Y

N
H

Theo L Vn Cng (2009), sn xut ra vin gch block quy trnh ht sc n gin:
Ngun x bn (t cc cng trnh: nh , vn phng, cng s b ph b) cho vo my
nghin, lc tp cht, sau cho vo my nn thu lc cng mt s ph gia v thnh
khun gch. Gch c cng rt cao 250 kg/cm2 v c nn thu lc nn ng dng rt
nhiu trong cc cng trnh thi cng.

Sn ng c cng sut 50 triu vin/nm. Cht lng gch c bn nn t t 250300 kg/cm2. Gi thnh sn xut khong 0,2-0,3 nhn dn t/vin gch (Nguyn c
Khin, 2010).

Gim thiu cht thi thng qua vic ti s dng, ti ch v hay gim nguyn liu
Ko di tui th ca cc bi chn lp thng qua vic gim thiu lng cht thi chn
lp;
Gim chi ph vn chuyn;
Nng cao hiu qu s dng nng lng v gip tit kim nng lng; v th gim
pht thi lin quan n vic to ra nhng nguyn liu ny.
Cung cp mt gii php to ra li nhun v c chi ph thp hn so vi vic trc tip
chn lp cht thi xy dng:
Chi ph c kh nng thp hn hay khng phi tr cho vic chn lp;
L mt ngun doanh thu cho vic bn hay ti s dng vt liu xy dng.

TO

-L

10

00

TR

N
G

TP
.Q

Theo Nguyn c Khin (2010) cho rng nhng li ch ca ti ch vt liu xy dng


cng nh tro x lm gch khng nung nh sau:

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

27

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

I VI NI DUNG 1

3.1

U
Y

N
H

Tng quan v thy tinh v vic ti ch rc thi thy tinh trong v ngoi nc: Tm hiu,
tng hp ti liu t sch, bi bo khoa hc, internet lin quan n ti ch thy tinh trong
v ngoi nc.

Chng 3. PHNG PHP V PHNG TIN THC HIN

TP
.Q

I VI NI DUNG 2

3.2

Kho st, nh gi hin trng s dng v x l cht thi thy tinh trong sinh hot.

Phng vn ngi dn:

+ S h phng vn:

1+N

48.759
1+48.7590,0992

N
G

= 99,8 (h) 100 (h)

n=

Cng thc tnh s lng mu:

Trong :

n: s mu cn phng vn.

TR

N: tng s h gia nh qun Ninh Kiu.

00

( Ngun: Cc thng k Thnh ph Cn Th 2010, kt qu ton b Tng iu tra dn s v nh thnh


ph Cn Th nm 2009); N= 48.759).

10

: sai s cho php; = 9,9%.

TO

-L

+ Vy, s lng phng vn: 100 h.


+ a im phng vn: qun Ninh Kiu, TP. Cn Th.
+ Ni dung phng vn (xem ph lc nh km).
- Dng phn mm Excel x l s liu.
- Tho lun kt qu.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

28

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

N
G

TP
.Q

U
Y

N
H

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

Hnh 3.1: V tr phng vn

a im phng vn c th: Khu dn c An Khnh, phng An Khnh, qun Ninh


Kiu, TP. Cn Th
I VI NI DUNG 3

3.3

-L

Thit b
My nghin bi dng nghin thy tinh.
Cn phn tch (sai s 0,01 g v 0,1 g).
My nn b tng (lch 0,1 kN).
T sy.
My ct gch.

b.
-

Dng c
Cc thng nha, thao, dng c trn b tng.
B ry c ng knh l t 0,0755 mm.
Bnh t trng.
ng ong.
Khun gch ng (18 x 8 x 8 cm).
Khun gch th (18 x 8 x 4 cm).
Dng c bo h lao ng (nn, khu trang, bao tay).

TO

a.
-

10

00

3.3.1 Phng tin nghin cu

TR

Tin hnh c v kim nh cc thng s c l ca gch khng nung bng ct liu thy
tinh thay ct.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

29

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

Chun b nguyn
liu xi mng, thy
tinh (ra sch,
xay nhuyn)

N
H

Vic nghin cu to ra gch khng nung ct liu thy tinh c tin hnh theo s
sau:
Tin hnh c
mu theo cp phi
tnh

Kim tra cc thng s tiu


chun ca gch khng nung
( ht nc, cng chu
nn, rng)

Bo dng
gch

N
G

TP
.Q

U
Y

Kim tra cc thng


s vt l ca thy
tinh

Tm ra cp phi cho
ra loi gch khng
nung u vit nht

3.3.2 Tin trnh thc hin ch to gch khng nung bng ct liu thy tinh thay
ct

TR

3.3.1 Chun b nguyn liu xi mng

Hnh 3.2: S phng php thc hin ch to gch khng nung ct liu thy tinh

Hnh 3.3: Xi mng dng trong th nghim c gch khng nung ct liu thy tinh

TO

-L

10

00

S dng xi mng Ty PC40, t TCVN 6260 : 2009 (Xi mng poc lng hn hp
Yu cu k thut).

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

30

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

N
G

TP
.Q

U
Y

N
H

Thy tinh (chai, l, knh v,...) sau khi ra sch c ro em i nghin trong my
nghin bi (quay khong 200 vng), sau khi nghin sng thy tinh qua ry 5 mm (kch
thc ln nht ca ct).

3.3.2 Chun b nguyn liu thy tinh

Hnh 3.4: My nghin bi dng nghin thy tinh trong th ngim

TR

Kim nh cc thng s v cc tiu chun cho ct liu gch khng nung


Xc nh khi lng th tch xp ca ct liu thy tinh

a.

00

Tin hnh o ng knh, chiu cao ca ng ong xc nh th tch ca ng ong.

10

Ly thy tinh qua ry 5 mm t cao 10-15 cm (tnh t ming ng ong) n khi


y c ngn.

Dng thc kim loi gt ngang mt ng ong ch khng lm cht ht thy tinh.

Cn khi lng M ca thy tinh trong ng ong.

TO

-L

Lp li th nghim 3 ln.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

31

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

N
G

TP
.Q

U
Y

N
H

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

Hnh 3.5: Th nghim xc nh khi lng th tch xp ca ct liu thy tinh

(3.1)

x =

Khi lng th tch xp ca thy tinh (kg/m3) c tnh theo cng thc sau:

TR

Trong :

10

(3.2)

V=

00

V : th tch ng ong (cm3)

M : khi lng thao thy tinh trong ng ong (g)

Xc nh khi lng th tch ln cht ca ct liu thy tinh

b.

-L

mt lng thy tinh qua ry 5 mm vo khong 1/3 ng ong (tnh t ming ng


ong), dng thanh st 60, di 60-65 cm m khong 25 ci t ngoi vo trong, ch
khng m qu mnh tay lm v ht thy tinh. Tip tc lp li nhng thao tc trn vi
lng thy tinh 2/3 ng ong v n khi y ng ong.

TO

Dng thc kim loi gt ngang ming ng ong sao cho khng lm cht ht thy tinh.

Sau qua thao inox v em i cn xc nh khi lng M.

Lp li th nghim 3 ln.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

32

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

N
G

TP
.Q

U
Y

N
H

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

Hnh 3.6: Th nghim xc nh khi lng th tch ln cht ca ct liu thy tinh

(3.3)

TR

lc =

Khi lng th tch ln cht ca ct liu thy tinh (kg/m3) c tnh bng cng thc sau:

Trong :

10

V : th tch ng ong (cm3)

00

M : khi lng thy tinh trong ng ong (g)

Xc nh khi lng ring

c.

Cn khong t 60 g n 70 g thy tinh qua ry 1,25 mm (m1).

-L

Cho nc vo bnh t trng sao cho mc nc ln hn hoc bng vch 0 (V1), tip theo
cho thy tinh cn trc vo bnh t trng, cho t t n khi mc nc (V 2) dng
ln ln hn vch 20 v nh hn vch 24 ta ngng cho thy tinh vo.

Cn lng thy tinh cn li (m2) v ghi kt qu.

TO

Nghin bnh mt gc 450 xoay u cho bt kh thot ln ht, sau c kt qu.

Th nghim lp li 3 ln.
a =

m1 m2
V2 V1

(3.4)

Khi lng ring ca thy tinh (g/cm3) c xc nh theo cng thc sau:

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

33

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
Trong :
m1 : khi lng thy tinh lc ban u (g)

N
H

m2: khi lng thy tinh cn xt li (g)


V1 : th tch ban u (cm3)

U
Y

V2 : th tch lc sau (cm3)


Xc nh thnh phn ht v m un ln

d.

TP
.Q

Cn khi lng ca tng ry.

Ly khong 1-1,5 kg thy tinh xc nh thnh phn ht, cn mu (m)

Sng mu qua b ry t ng trong 15 pht, sau em cn ry v lng ct cn li trn


mi ry.

N
G

Lng st ring (ai) trn ry c kch thc mt i tnh bng % chnh xc n 0,1%.

*100

(3.5)

mi

ai =

Theo cng thc:

Trong :

m : khi lng mu th trn ry, (g)

TR

mi : khi lng thy tinh cn li trn ry kch thc mt i, (g)

10

00

Lng st tch ly Ai trn ry kch thc mt i l tng lng st trn cc ry c kch


thc mt li ln hn n v phn st trn bn thn n.

Lng st tch ly tnh bng %, chnh xc 0,1% theo cng thc:

Ai = a2,5 + a1,25+ ... + ai

Trong :

(3.6)

-L

a2,5+ a1,25+ ... + ai : lng st ring trn ry c kch thc mt li t 5,0 n kch thc
mt li i, (%).

TO

ai : lng st ring trn ry c kch thc mt i, (%).

M un ln (M) tr si c kch thc ln hn 5 mm, tnh chnh xc 0,1% theo cng


thc:
A2,5 +A1,25 + ... +A0,14
100

(3.7)

M=

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

34

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

N
H

A2,5 +A1,25 + ... + A0,14 l lng st tch ly trn ry c kch thc mt li tng ng l
2,5; 1,25; ...; 0,14 mm.
3.3.4 Xc nh cp phi va xi mng ct liu thy tinh
Cp phi dng cho gch th

U
Y

a.

Trong :

TP
.Q

La chn va ct vng xi mng mc 100 lm chun thay th ct vng bng thy tinh
v gi nguyn lng thy tinh, ch thay i lng xi mng theo nhiu cp phi khc
nhau nhm chn ra cp phi cho ra loi gch th khng nung ct liu thy tinh t yu
cu (mc gch ln hn hoc bng 100, ht nc t TCVN 6477:2011 (Mc 4.4),
khi lng th tch phi t yu cu ca gch c (TCVN 1451:1998)).

Ct vng (m3)

Xi mng (kg)

Nc (lt)

1,09

385

260

Ct vng (Ml>2)

Loi va

N
G

Bng 3.1: Cp phi chun ca va ct vng xi mng mc 100 dng cho 1 m3 va

TR

(Ngun: B Xy dng, 2008)

00

Xc nh cp phi: Thay th ct bng thy tinh, gi nguyn thnh phn thy tinh v
nc. Tng gim lng xi mng 10% v 20% c trnh by theo bng nh sau:

10

Bng 3.2: Cp phi ca gch th dng cho 1 m3 va xi mng ct liu thy tinh
bin thin ca
xi mng

1,09

308

-20

260

1,09

346,5

-10

260

1,09

385

260

1,09

423,5

+10

260

1,09

462

+20

260

Xi mng (kg)

Thy tinh (m3)

Nc (lt)

-L

Cp phi

TO

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

35

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
Tnh s lng mu:
S lng mu dng trong th nghim xc nh ht nc:

N
H

p dng cng thc: n1 = C1 * R1 = 5*5 = 25 (mu)


Trong :
n1 : s lng mu th nghim;
R1 : s ln lp li ca mi mu; R1 = 5
S lng mu dng trong th nghim xc nh cng nn:

p dng cng thc: n2 = C2 * R2 = 5*5 = 25 (mu)

TP
.Q

U
Y

C1 : s cp phi; C1 =5

Trong :

N
G

n2 : s lng mu th nghim;

C2 : s cp phi, C2 =5

R2 : s ln lp li ca mi mu, R2 = 5

Do , tng s mu dng trong th nghim xc nh tnh cht c l ca gch th:

Cp phi cho gch ng

b.

TR

n = n1 + n2 = 25 + 25 = 50 (mu)

10

00

Cng tng t ta s dng phng php tra bng c sn tnh cp phi cho gch ng.
V gch ng c cng chu nn thp hn gch th nn ta s s dng cng thc va c
mc ln hn. y ta s dng va ct vng xi mng mc 125 lm chun.

Ct vng (m3)

Xi mng (kg)

Nc (lt)

-L

Loi va

Bng 3.3: Cp phi chun ca va ct vng xi mng mc 125 dng cho 1 m3

1,05

462

260

TO

Ct vng (Ml>2)
(Ngun: B Xy dng, 2008)

Xc nh cp phi: Thay th lng ct vng bng thy tinh, gi nguyn thnh phn thy
tinh v nc. Tng lng xi mng +10%, +20%, +30%, +40%, +50%, +60%, c trnh
by trong bng sau:

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

36

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

Nc (lit)

1,05

508,2

+10

260

1,05

554,4

+20

1,05

600,6

+30

260

1,05

646,8

+40

260

1,05

693

+50

260

1,05

739,2

+60

260

260

N
G

TP
.Q

U
Y

Xi mng (kg)

Cp phi

bin thin
ca xi mng
(%)

N
H

Thy tinh
(m3)

Bng 3.4: Cp phi ca gch ng dng cho 1 m3 va xi mng ct liu thy tinh

Tnh s lng mu:

S lng mu s dng trong th nghim xc nh ht nc:

TR

p dng cng thc: n1 = C1* R1 = 6*5 = 30 (mu)


Trong :

00

n1 : s lng mu th nghim;

10

C1 : l s cp phi, C1 = 6

R1 : s ln lp li ca mi mu, R1 = 5

S lng mu s dng trong th nghim xc nh cng nn:

p dng cng thc: n2 = C2 * R2 = 6*5 = 30 (mu)

-L

Trong :

n2 : s lng mu th nghim;
C2 : l s cp phi, C2 = 6

TO

R2 : s ln lp li ca mi mu, R2 = 5

Do , tng s lng mu dng trong th nghim xc nh tnh cht c l ca gch ng:


sau khi kim tra cc cng c l ca gch ng, la chn ra cp phi t yu cu
(cng nn ln hn 100 daN/cm2, ht nc t TCVN 6477:2011 (Mc 4.4), khi

n = n1 + n2 = 30 + 30 = 60 (mu)

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

37

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
lng th tch phi t yu cu ca gch rng (TCVN 1450:2009, Mc 1), rng t
TCVN 6477:2011 (Mc 4.1)).

Hnh 3.6: S c mu

-L

10

00

TR

N
G

TP
.Q

U
Y

Tt c cc mu gch th, gch ng trong th nghim c c theo s sau:

N
H

3.3.5 Tin hnh c mu theo cp phi tnh

Thy tinh sau khi thu gom c ra sch, ro.


Nghin thy tinh bng my nghin bi theo tng m, mi m 5 kg. Thy tinh sau khi
nghin c sng qua ry 5 mm.
Thy tinh, xi mng, nc c cn theo cp phi tnh bng cn in t (sai s 0,1
g).

TO

Thuyt minh s :

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

38

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Trn u xi mng v ct trc, sau nc vo v trn u cc thnh phn trn


li vi nhau.
hn hp vo khun khong 1/3 khun m 1 ln (khong 25 ci, m t ngoi
vo trong), tip tc lm nh vy cho n khi y khun.
Sau 24 gi tho khun v em i bo dng (ngm trong nc nhit thng).
Sau 28 ngy bo dng em cc mu gch xc nh cc thng s ca gch ( ht
nc, rng, khi lng th tch, cng nn).

N
H

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

U
Y

TP
.Q

3.3.6 Phng php xc nh cc ch tiu c l ca gch khng nung ct liu thy


tinh

Xc nh ht nc

a.

N
G

ht nc c xc nh theo TCVN 6355-4:2009 (Gch xy-phng php th. Phn


4: Xc nh ht nc).

- Gch sau 28 ngy bo dng, vt ra ro.

Tm tt cc bc tin hnh:

- K hiu tng vin gch, cn khi lng tng vin, ghi chp li s liu.

TR

- Sy gch nhit 1050C n 1100C n khi lng khng i (sau 24 gi).


- Gch c ngui, sau em cn khi lng tng vin, ghi chp li s liu.
m1 m0
m0

10

X=

00

Cng thc xc nh ht nc, tnh bng (%) theo cng thc:

Trong : m0 l khi lng gch sau khi sy kh, (g)

m1 l khi lng vin gch trc khi sy, (g)

Xc nh khi lng th tch

-L

b.

TO

Tm tt cc bc tin hnh:
Cn mu th c sy kh.
o kch thc chiu di, rng, cao ca mu th. Tr s o mi chiu l gi tr trung
bnh cng ca 4 cnh thuc v chiu .

Khi lng th tch c xc nh theo TCVN 6355-5:2009 (Gch xy-Phng php


th. Phn 5: Xc nh khi lng th tch).

Kt qu xc nh khi lng th tch, tnh bng g/cm3 c tnh theo cng thc:
Pv =

m
lwh

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

39

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
Trong :
m l khi lng vin gch sau khi sy kh, (g).

N
H

l, w, h ln lt l chiu di, rng, cao ca mu th, (cm).


Xc nh rng (ch th nghim trn gch ng)

c.

U
Y

rng c xc nh theo TCVN 6355-6:1998 (Gch xy-Phng php th. Phn 6:


Xc nh rng).

TP
.Q

Tm tt cc bc thc hin:

o kch thc chiu di, rng, cao ca mu th. Tr s o mi chiu l gi tr trung


bnh cng ca 4 cnh cng chiu .
Tri ming mt ln mt mt phng v ph ming giy ln trn. t mu th ln
ming giy theo chiu c l rng ln trn. ct vo cc l rng ca mu th. Ct
phi ri t nhin theo phng thng ng; ming phu ct cch ming l rng 10
cm. Khng c lc hoc lm rung ng mu th.
Gt ct cho bng mt ming l rng. Dng bn chi qut sch ct trn ming giy.
Nhc mu th ln cho ct ri gn trn ming giy ri cn lng ct .
Biu th kt qu:
rng tng mu th, tnh bng %, theo cng thc:

N
G

lwh

*100

V0

00

X=

TR

10

Trong :

l, w, h l chiu di, rng, cao ca mu th, (cm).

mc

Trong :

-L

V0 =

V0 l th tch phn l rng, (cm3), theo cng thc:

mc l khi lng ct trong cc l rng, (g).

TO

0 l khi lng th tch ca ct c xc nh theo TCVN 340-86, (g/cm3).

Kt qu rng l gi tr trung bnh cng ca 5 mu th, chnh xc ti 0,01%.


Xc nh cng nn

Cng nn c xc nh theo TCVN 6355-2:2009 (Gch xy-Phng php th.


Phn 2: Xc nh cng nn).

d.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

40

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

00

TR

N
G

TP
.Q

U
Y

N
H

- Ct mu:
+ Vi gch th. Mu th nn l 2 na ca vin gch nguyn c ct ngang v chng
ln nhau, hai u ct nm v hai pha khc nhau.
+ Vi gch ng, mu th nn l 5 na ca 5 vin gch nguyn. Mi vin gch nguyn
c ct ngang sao cho chiu di mu th bng mt na chiu di vin gch nguyn 1
cm. Chiu rng v chiu dy mu th l chiu rng v chiu dy vin gch nguyn. Tit
din p l hnh vung, vi sai lch kch thc hai cnh l 1 cm.
- S dng Xi mng ph hp TCVN 6260 : 2009 ch to h xi mng ct c cng
nn tui 3 ngy khng nh hn 16 MPa.
- Dng h hoc va chun b trn trt phng hai mt tip xc vi my p ca
mu th. Sau dng ming knh l phng c hai mt sao cho khng c vt lm v
bt kh. Chiu dy lp trt khng ln hn 3 mm. Hai mt trt phng v song song
nhau.
- Sau khi trt, mu c trong phng th nghim sau 24 gi cho n nh, sau
em ngm vo nc bo dng mt trt. Sau 72 gi em i th nn.
- o kch thc hai mt tip xc vi my nn ca mu th chnh xc n 1 mm. Kch
thc mi chiu ca mu th c tnh bng trung bnh cng gi tr ca 3 ln o: 2
ln cnh v 1 ln gia.
- t mu sao sao tm mu th trng tm nn di ca my nn. Tc tng lc nn
phi u v t 0,2 MPa n 0,3 MPa trong 1 giy n khi mu th b ph hy hon
ton (tc l kim ng h quay tr li).

Tm tt cch lm:

P
S

Rn

10

bn nn ca mu c xc nh bng cng thc:

Trong :

-L

P l lc nn ph hy mu, (N);

S l gi tr trung bnh cng tit din ca hai mt p, (mm2).

TO

Kt qu l gi tr trung bnh cng ca 5 mu th, chnh xc n 0,1 MPa (1 daN/cm2).

Nu 1 trong 5 kt qu cng nn sai lch qu 35 % gi trung bnh cng kt qu ca 5


mu th, th mu b loi b. Khi kt qu l gi tr trung bnh cng ca 4 mu cn
li. Nu c 2 trong 5 kt qu sai lch qu mc trn th phi ly mu khc v tin hnh
th li. Kt qu ln th hai c coi l kt qu cui cng.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

41

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

N
H

4.1
KT QU KHO ST, NH GI HIN TRNG S DUNG V X L
CHT THI THY TINH TRONG SINH HOT

Chng 4. KT QU - THO LUN

4.1.1 Kho st tnh trng s dng dng thy tinh

TP
.Q

U
Y

Kt qu biu Hnh 4.1 cho thy t l s dng dng thy tinh trong sinh hot cc
h kho st l 100%. dng s dng nhiu nht l chai, l thy tinh 100%; thp nht
l 13% h s dng thy tinh vi mc ch khc ( dng trang tr, dng c y t gia nh).
dng s dng vi mc trung bnh v tng ng l chn, da 57% v ca knh 47%.
100

120
100

N
G

80

57

60
40

47

Phn trm

100

13

TR

20

chai, l

ca knh

khc

10

00

s dng chn, da
dng thy
tinh

Hnh 4.1: S dng dng thy tinh trong sinh hot

-L

Kt lun: Qua kt qu kho st cho thy tnh trng s dng thy tinh rt rng ri. Do
dng thy tinh c mu m p, c tnh thm m cao nn c nhiu ngi la chn s
dng.

4.1.2 V cc cch thc x l rc thi dng thy tinh

TO

Qua kt qu kho st ta thy 93,75% cc h gia nh thi rc thi thy tinh chung vi rc
thi sinh hot. Cn li 6,25% h hon i v, hng u i. Khng c h no bn hoc
chn lp.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

42

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

TP
.Q

U
Y

N
H

93.75

6.25
0

hon i v,
hng u i

thi trc tip


(thng rc)

chn lp

bn

Phn trm

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

N
G

Hnh 4.2: Hnh thc x l rc thi thy tinh ca ngi dn

Kt lun: Qua kt qu trn cho thy vic x l rc thi thy tinh hu ht thi b trc
tip ra mi trng. Do thc, tp qun ca ngi dn hay thi b trc tip. Bn cnh
, vic thu gom rc thi thy tinh cng cn hn ch.

TR

4.2
KT QU THC HIN C V KIM NH CC THNG S C L
CA GCH KHNG NUNG CT LIU THY TINH

00

4.2.1 Kt qu chun b nguyn liu thy tinh

10

Yu cu kt qu: Do thay th ct lm ct liu nn thy tinh phi trc tin tng ng


v mt kch thc.

TO

-L

Theo TCVN 7570 2006 (Mc 3.2.2) ct nghin l hn hp cc ht ct liu kch thc
nh hn 5 mm thu c do p v hoc nghin t .

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

43

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP
.Q

U
Y

N
H

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

Hnh 4.3: Thy tinh trc, sau khi c nghin nhuyn v qua ry 5 mm

N
G

Nhn xt: Thy tinh xay nhuyn sau khi qua ry 5 mm p ng c yu cu trn.
Sau khi nghin nhuyn qua my nghin bi th cc ht thy tinh khng c cnh st nhn,
t ta c th loi b kh nng gy nguy him (ming thy tinh ct trng) cho ngi
tip xc trc tip vi sn phm gch khng nung nh: cng nhn sn xut gch, th xy.

TR

4.2.2 Kt qu kim nh cc thng s vt l ca thy tinh


Kt qu xc nh khi lng th tch ca thy tinh

a.

Kt qu xc nh khi lng th tch xp ca thy tinh

a1.

10

00

Vi ng knh r = 14,8 cm; chiu cao h = 30 cm. Thay vo cng thc (3.2) c th
tch ng ong V = 5.161 (cm3).

p dng cng thc (3.1) tnh khi lng th tch xp ca thy tinh v c trnh by
trong Bng 4.1.

-L

Bng 4.1: Biu th kt qu khi lng th tch xp ca thy tinh

Khi lng thy


tinh trong ng
ong (g)

TO

S ln lp li
1

7.750

7.853

7.899

Trung bnh
SVTH: TH KIU TRANG B1205114
NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

Th tch ng ong
(cm3)

Khi lng th tch


xp ca thy tinh
(g/cm3)
1,49

5.161

1,51
1,52
1,51

44

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

p dng cng thc (3.3) tnh khi lng th tch ln cht ca thy tinh v c trnh
by trong Bng 4.2 nh sau:

8.949

9.003

5.161

1,73
1,73

= 1,62 (g/cm3)

1,72

Khi lng th tch ca thy tinh l:


x +lc

1,73

N
G

Trung bnh

U
Y

TP
.Q

8.977

Khi lng th tch ln


cht ca thy tinh
(g/cm3)

Th tch ng ong
(cm3)

S ln lp li

Khi lng thy tinh


trong ng ong (g)

N
H

Bng 4.2: Biu th kt qu khi lng th tch ln cht ca ct liu thy tinh

Kt qu xc nh khi lng th tch ln cht ca ct liu thy tinh

a2.

TR

Trong :

00

x : l khi lng th tch xp ca thy tinh (g/cm3); x = 1,51 (g/cm3)

TO

-L

10

lc : khi lng th tch ln cht ca ct liu thy tinh (g/cm3); lc = 1,73 (g/cm3)

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

45

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

p dng cng thc (3.4) tnh khi lng ring ca thy tinh v c trnh by trong
Bng 4.3 nh sau:

Khi lng
thy tinh cn
li (m2)

Th tch
ban u
(V1)

Th tch
lc sau (V2)

Khi lng
ring ca
thy tinh (a)

(g)

(g)

(cm3)

(cm3)

(g/cm3)

12,76

69,31

13,87

66,33

9,85

22,1

2,55

22

2,52

22,3

2,53
2,53

TO

-L

10

00

TR

Trung bnh

TP
.Q

69,17

N
G

U
Y

Khi lng
thy tinh
ban u
(m1)

S ln lp
li

N
H

Bng 4.3: Biu th kt qu th nghim khi lng ring thy tinh

Kt qu xc nh khi lng ring ca thy tinh

b.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

46

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

Kt qu xc nh thnh phn ht v m un ca ct liu thy tinh c trnh by theo


Bng 4.4 sau y:

Lng st ring trn


mi sng

U
Y

Lng st tch ly (Ai), (%)

TP
.Q

Kch thc
l sng

N
H

Bng 4.4: Kt qu xc nh thnh phn ht v m un ca ct liu thy tinh

Kt qu xc nh thnh phn ht v m un

c.

TCVN 7570-2006
g

Mu

Ct th

5,0

2,5

382

31,1

31,1

0 20

1,25

300,8

24,6

55,7

15 45

0 15

0,63

188

15,3

71

0,315

145,6

11,9

0,14

85,2

6,9

0,075

54

4,4

70,8

5,8

Tng

1.226,4

N
G

mm

Ct mn
-

0 35

82,9

65 90

5 65

89,8

90 100

65 90

3,3

2,0-3,3

0,7-2,0

10

00

TR

35 70

100

M un ln Ml

-L

Nhn xt: So vi TCVN 7570-2006 (Mc 4.1.1 v 4.1.2) thy tinh sau khi nghin gn
ging vi loi ct th.

4.2.3 Kt qu xc nh cc ch tiu c l gch khng nung ct liu thy tinh


Gch th

TO

a.

a1.

ht nc

Sau khi tin hnh xc nh ht nc ca gch th khng nung ct liu thy tinh. Kt
qu ht nc ca mi cp phi biu din hnh l tr trung bnh cng kt qu ca 5
mu th (5 ln lp li).

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

47

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

12

8.00

+10

+20

N
H

10.00

12.00

6.00
4.00
2.00

U
Y

ht nc, (%)

14.00

-20

-10

TP
.Q

0.00

ht nc ca gch th (%)

bin thin ca xi mng, (%)

ht nc theo TCVN 6477:2011 (%)

N
G

Hnh 4.4: ht nc ca gch th khng nung ct liu thy tinh


Ghi ch: Cc ct c cng k t a biu hin s khng khc bit nhau v mt thng k mc ngha

= 5%.

Tho lun kt qu:

Khi lng th tch

-L

a2.

10

00

TR

Kt qu cho thy, ht nc ca cc cp phi ging nhau mc ngha 5%, c ngha


ht nc ca gch th khng nung ct liu thy tinh khng ph thuc vo vic tng
gim lng xi mng theo t l ca th nghim. Theo kt qu nghin cu cho thy, tt c
cc cp phi u cho ra loi gch th c ht nc di 12%, do ph hp vi TCVN
6477:2011 (Mc 4.4). ht nc cng thp cng gip cho gch chng thm tt hn.
M theo yu cu ca th nghim la chn cp phi c ht nc t TCVN 6477:2011
(Mc 4.4) v c lng xi mng thp nht. V vy, cp phi c bin thin lng xi
mng -20% tng ng vi lng xi mng s dng cho 1 m3 va l 308 kg. Gch th ca
cp phi ny c ht nc 8,7%.

TO

Kt qu khi lng th tch ca mi cp phi c trnh by trong hnh l gi tr trung


bnh cng kt qu ca 5 mu th (5 ln lp li).

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

48

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

2.5

+10

+20

N
H

1.6

1.5
1

U
Y

0.5

-20

-10

TP
.Q

bin thin ca xi mng, (%)


Khi lng th tch ca gch th (g/cm3)

Khi lng th tch, (g/cm3)

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

Khi lng th tch theo TCVN 1451:1998, (g/cm3)

TCVN 1451:1998

N
G

Hnh 4.5: Biu so snh khi lng th tch ca gch th ct liu thy tinh vi

Ghi ch: Cc ct c cng k t a biu hin s khng khc bit nhau v mt thng k mc ngha
=5%.

TR

Tho lun kt qu:

Cng chu nn

TO

a3.

-L

10

00

Kt qu cho thy, khi lng th tch ca gch th cc cp phi khng c s khc bit
nhau v mt thng k mc ngha 5%. Do , khi lng th tch ca gch th khng
nung ct liu thy tinh cc cp phi khng ph thuc vo vic tng gim lng xi
mng. Do khng c tiu chun v khi lng th tch dnh cho gch khng nung, cng
vi mc tiu thay th gch t st nung. V vy, p dng TCVN 1451:1998 (Mc 1) cho
khi lng th tch ca gch th khng nung ct liu thy tinh. Kt qu cho thy, khi
lng th tch ca gch th khng nung cc cp phi u ln hn 1,6 g/cm3 ph hp
vi tiu chun gch c (TCVN 1451:2009, mc 1). Do yu cu ca th nghim tm ra
cp phi c khi lng th tch t TCVN 1451:2009 (Mc 1) v c lng xi mng thp
nht. V vy, cp phi c bin thin xi mng -20%, tng ng vi lng xi mng s
dng trong 1 m3 va l 308 kg s cho ra gch th c khi lng th tch 2,1 g/cm3.

Kt qu cng nn ca mi cp phi l gi tr trung bnh cng ca 5 mu th (5 ln


lp li).

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

49

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

250

200

N
H

100

150

100

U
Y

50
0
-20

-10

TP
.Q

Cng nn, (daN/cm2)

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

+10

+20

bin thin ca xi mng, (%)

Cng nn ca gch th (daN/cm2)

Cng nn theo yu cu (daN/cm2)

N
G

Hnh 4.6: Cng chu nn ca gch th thay i theo bin thin ca xi mng

Ghi ch: Nhng gi tr gia cc ct c k t a, b, c, d ging nhau th khng khc bit nhau v mt thng
k ( mc ngha = 5%; theo kim nh Duncan).

Tho lun kt qu:

b.

TO

-L

10

00

TR

Kt qu cho thy, cp phi c bin thin xi mng -20% cho cng nn thp nht
(136 daN/cm2). Cp phi c bin thin +20% cho cng cao nht (198 daN/cm3).
Cng ca gch th cp phi c bin thin xi mng -10% v 0% khng c s
khc bit v mt thng k c ngha mc 5%. Nhn vo kt qu cho thy, cng
tng dn khi tng lng xi mng (cng tng dn t 136 daN/cm2, 151 daN/cm2, 160
daN/cm2, 174 daN/cm2 n 198 daN/cm2 tng ng vi lng xi mng 308 kg; 346,5
kg; 385 kg; 423,5 kg v 462 kg). Nguyn nhn: Khi thm lng xi mng lm tng kh
nng lp y nhng l rng m cc ht thy tinh to ra, tng din tch tip xc gia xi
mng vi thy tinh, lm cho cu trc ca vin gch thm cht ch. Kt qu cho thy, cc
cp phi u c cng ln hn 100 daN/cm2. Vi yu cu ca th nghim tm ra cp
phi c cng ln hn 100 daN/cm2 v c lng xi mng thp nht. V vy, cp phi
ph hp nht l cp phi c bin thin xi mng -20% (308 kg xi mng trong 1 m3
va) t cng nn l 136 daN/cm2, tng ng vi gch c mc 136.

b1.

Gch ng

rng

Kt qu rng ca mi cp phi l gi tr trung bnh cng ca 5 mu th (5 ln lp li).

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

50

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

b2.

TP
.Q

U
Y

N
H

Do cc cp phi c c cng mt khun nhng khun c lm th cng nn rng


ca gch ng dao ng t 23,77% n 26,22% (sai s do kch thc ht khc nhau). So
vi TCVN 6477:2011 (Mc 4.1), rng ca cc cp phi ca gch ng khng nung ct
liu thy tinh nh hn rng ca tiu chun (65%), rng nh s lm tng khi lng
th tch ca vin gch, lm tng chi ph gia cng nn mng, lm tng nguyn liu, tng
gi thnh vin gch, gim tnh cnh tranh. V vy, khi a ra th trng cn phi tng
rng n n mc ti u cnh tranh trn th trng nhng vn m bo tnh chu lc
ca gch.

Tho lun kt qu:

ht nc

Kt qu ht nc ca mi cp phi l gi tr trung bnh cng kt qu ca 5 mu th


(5 ln lp li).

N
G

12

bc

ab

+10

+20

bc

08

10

12

06

TR

04
02

00

00

ht nc, (%)

14

+30

+40

+50

+60

10

bin thin ca xi mng, (%)

ht nc ca gch ng (%)

ht nc theo TCVN 6477:2011 (%)

Hnh 4.8: ht nc ca gch ng khng nung ct liu thy tinh

-L

Ghi ch: Nhng gi tr gia cc ct c k t a, b, c ging nhau th khng khc bit nhau v mt thng
k ( mc ngha = 5%; theo kim nh Duncan).

TO

Tho lun kt qu:

Kt qu cho thy, ht nc thp nht nm cc cp phi c bin thin xi mng


+10%; +30%; +40%. Tt c cp phi u c ht nc thp hn 12%, c ngha tt c
cc cp phi cho ra gch ng u c ht nc t TCVN 6477:2011 (Mc 4.4).
ht nc thp gip cho gch chng thm tt, hn ch pht sinh tnh trng m mc, rong
ru bm vo cng trnh, gip ko di tui th ca cng trnh. Do yu cu ca th nghim
chn ra cp phi c ht nc thp nht ng vi lng xi mng thp nht. V vy, cp

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

51

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
phi c bin thin xi mng +10% c chn, tng ng vi lng xi mng 508,2 kg
trong 1 m3 va, gch ng ca cp phi ny c ht nc 7,07%.

N
H

Khi lng th tch

b3.

1.6

U
Y

TP
.Q

1.64
1.62
1.6
1.58
1.56
1.54
1.52
1.5
1.48
1.46

+10

+20

+30

+40

N
G

Khi lng th tch (g/cm3)

Kt qu khi lng th tch ca mi cp phi l gi tr trung bnh cng kt qu ca 5


mu th (5 ln lp li).

+50

+60

bin thin ca xi mng (%)

Khi lng th tch ca gch ng (g/cm3)

TR

Khi lng th tch theo TCVN 1450:2009, (g/cm3)

00

Hnh 4.9: Khi lng th tch ca gch ng khng nung ct liu thy tinh so vi
TCVN 1450:2009

Tho lun kt qu:

10

Ghi ch: Nhng gi tr gia cc ct c k t a, b ging nhau th khng khc bit nhau v mt thng k
( mc ngha = 5%; theo kim nh Duncan).

Nhn vo kt qu cho thy, cc cp phi c bin thin xi mng +10%, +30%, +40%,
+50% v +60% khng c s khc bit v mt thng k mc ngha 5%.

T cp phi c bin thin xi mng t +10% n +30% c khi lng th tch nh


hn v bng 1,6 g/cm3. Do , cc cp phi ny t TCVN 1450:2009 (Mc 1).
T cp phi c bin thin xi mng t +40% n +60% c khi lng th tch ln
hn so vi quy nh ca TCVN 1450:2009 (Mc 1).

Nguyn nhn ca s khc bit v khi lng th tch gia cc cp phi:

TO

-L

Do khng c tiu chun v khi lng th tch dnh cho gch khng nung, cng vi mc
tiu l thay th gch t st nung. V vy, dng TCVN 1450:2009 (Mc 1) tiu chun
p dng cho khi lng th tch gch rng t st nung lm chun so snh vi khi
lng th tch ca gch ng khng nung ct liu thy tinh.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

52

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Do gch c c bng phng php th cng nn mc chnh xc v kch thc


ca vin gch cha cao, v vy gy kh khn trong vic o kch thc gy ra sai s.
Trong qu trnh m mu khng u nn to s khc bit v khi lng th tch gia
cc cp phi.

N
H

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

Cng

TP
.Q

b4.

U
Y

Theo yu cu ca th nghim, cp phi t TCVN 1450:2009 (Mc 1) tng ng vi


lng xi mng thp nht s t yu cu. V vy, cp phi c bin thin xi mng +10%
( 508,2 kg xi mng trong 1 m3 va) p ng yu cu vi khi lng th tch 1,59 g/cm3.

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

+10

+20

TR

100

ab

ab

N
G

a
bc

+30

Cng (daN/cm2)

Kt qu cng nn ca mi cp phi l gi tr trung bnh cng ca 5 mu th (5 ln


lp li).

+40

+50

+60

10

00

bin thin ca xi mng (%)

Cng nn ca gch ng (daN/cm2)

TO

-L

Cng nn mong mun (daN/cm2)

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

53

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

a
bc

ab

ab

U
Y

N
H

100

+10

+20

+30

+40

+50

+60

bin thin xi mng (%)

TP
.Q

Cng (daN/cm2)

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

Cng nn ca gch ng (daN/cm2)

N
G

Cng nn theo yu cu (daN/cm2)

Hnh 4.10: Cng chu nn ca gch ng khng nung ct liu thy tinh

Ghi ch: Nhng gi tr gia cc ct c k t a, b, c, d ging nhau th khng khc bit nhau v mt thng
k ( mc ngha = 5%; theo kim nh Duncan).

Tho lun kt qu:

00

TR

Xt mi cp phi, do khng c mu no c kt qu sai lch qu 35% gi tr trung bnh


cng kt qu ca 5 mu th (5 ln lp li). V vy, kt qu o cng nn c th tin
cy c.

10

Kt qu cho thy, cc cp phi c bin thin xi mng +40%, +50% v +60% c cng
cao nht. Cp phi c bin thin xi mng +20% (554,4 kg xi mng trong 1 m3 va)
c cng nn thp nht v cng l cp phi duy nht c cng nn nh hn 100
daN/cm2.

Cp phi c bin thin lng xi mng +20% c c u tin nn cha c kinh


nghim trong vic rt li gch nn nh hng n cu trc bn trong vin gch lm
gim cng nn.
chnh xc ca khun cha cao lm cho dy thnh ng ca vin gch khng
u gy nh hng ti kt qu nn.

TO

-L

Kt qu phn tch cng chu nn ca gch ng khng nung ct liu thy tinh lc
tng lc gim l do nhng nguyn nhn sau:

Theo yu cu ca th nghim tm ra cp phi c cng nn ln hn hoc bng 100


daN/cm2 tng ng vi lng xi mng thp nht. Do , cp phi c bin thin xi
mng +10% c chn, tng ng vi khi lng xi mng 508,2 kg trong 1 m3 va c
cng chu nn 135 daN/cm2.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

54

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

U
Y

N
H

Cc cp phi u t cc tiu chun t ra v ht nc, khi lng th tch ca


gch c. Cp phi ph hp nht l cp phi c bin thin xi mng -20% (308 kg xi
mng/1 m3 va) cho ra loi gch th khng nung c cng nn 136 daN/cm2 tng
ng vi gch c mc 136.

Kt lun chung:
Gch th:

TP
.Q

Gch ng:

Cc cp phi u t cc tiu chun v rng, ht nc, khi lng th tch. Tuy


nhin cn tng rng ca vin gch nhm tng mc ch kinh t. Cp phi ph hp
mc tiu l cp phi c bin thin xi mng +10% (508,2 kg xi mng trong 1 m3 va)
cho ra loi gch ng khng nung ct liu thy tinh c cng l 135 daN/cm2 (13,5
MPa), tng ng vi loi gch c mc 135.

N
G

4.2.4 nh gi hiu qu kinh t-mi trng ca gch khng nung ct liu thy
tinh:

Bng 4.5: nh gi thnh 1 vin gch th (18 x 8 x 4 cm)

TR

n v tnh
Kg

2 Thy tinh

Kg

10

00

1 Xi mng
3 Nc

m3

cng

S lng

n gi

0,18274
1,0476

Thnh tin
292,38
1.600
84,69
80,8448

0,0001543

7.800

1,20

1.000

1000
1.378

-L

4 Gia cng
Tng cng

Vt t

STT

n v: VN

Gi gch th khng nung ct liu thy tinh 1.378 ng/ vin.

TO

Theo bo gi ca cng ty C Phn Gch VINA, gch th khng nung 75<M<100 gi


1.170 ng/ vin.

Theo bo gi ca cng ty TNHH Mt Thnh Vin Xy Dng Thng Mi Minh Thnh,


gch th khng nung M>75 gi 1.300 ng/ vin.

So snh
1 vin gch th khng nung ct liu thy tinh thnh phm c gi 1.378 ng/ vin cao
hn 1,18 ln so vi bo gi gch ViNa c gi 1.170 ng/ vin, nhng gi thnh sn

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

55

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
phm gch khng nung ct liu thy tinh tng ng vi bo gi gch Minh Thnh c
gi 1.300 ng/ vin.

N
H

Bng 4.6: nh gi thnh 1 vin gch ng (18 x 8 x 8 cm)


n v: VN

Vt t

STT

n v tnh

S lng

n gi

Thnh tin

kg

0,45226

1.600

2 Thy tinh

kg

1,51376

80,8448

3 Nc

m3

0,0002314

7.800

1,80

4 Gia cng

Cng

1.200

1.200

723,62
122,38

TP
.Q

Tng cng

U
Y

1 Xi mng

2.048

N
G

Gi gch ng khng nung ct liu thy tinh 2.048 ng/ vin.

Theo bo gi ca cng ty C Phn Gch VINA, gch ng khng nung 75<M<100 gi


1.350 ng/ vin.

TR

Theo bo gi ca cng ty TNHH Mt Thnh Vin Xy Dng Thng Mi Minh Thnh,


gch ng khng nung M>50 gi 1.500 ng/ vin.
So snh

10

00

1 vin gch ng khng nung ct liu thy tinh thnh phm c gi 2.048 ng/ vin cao
hn 1,52 ln so vi bo gi Gch ViNa c gi 1.350 ng/ vin v cao hn 1,37 ln so
vi bo gi gch Minh Thnh c gi 1.500 ng/ vin.

Kt lun chung:

TO

-L

Qua kt qu tnh ton kinh t ta thy chi ph sn xut gch khng nung ct liu thy tinh
gch ng v gch th cao hn gi c th trng nhng li c th chu lc tt hn. Mt
khc, do x l c rc thi thy tinh nn gach khng nung ct liu thy tinh gp phn
bo v mi trng.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

56

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

5.1

KT LUN

TP
.Q

U
Y

N
H

Qua kt qu th nghim cho thy cp phi c bin thin xi mng -20% cho ra gch
th khng nung ct liu thy tinh t cng 136 daN/cm2 tng ng vi 308kg xi
mng trong 1 m3 va. cp phi c bin thin xi mng +10% ca gch ng khng
nung ct liu thy tinh t cng 135 daN/cm2 tng ng vi 508,2 kg xi mng trong
1 m3 va.

Chng 5. KT LUN V KIN NGH

Kt qu th nghim t cao hn yu cu th nghim ra l 100 daN/cm2 v cc ch tiu


v ht nc, khi lng th tch, rng u t tiu chun.

Kt qu nghin cu ny khi p dng vo thc t gp phn lm phong ph thm ngun


cung cp vt liu xy dng.

N
G

Bn cnh vic tn dng rc thi thy tinh gp phn lm hn ch vic thi b thy tinh
trc tip ra mi trng v lm gim din tch bi chn lp rc.

KIN NGH

TR

5.2

Khi s dng ct liu thy tinh lm ngun vt liu xy dng gp phn gim kh nng khai
thc ct lm vt liu xy dng (trnh st l b sng).

00

Qua qu trnh th nghim nhn thy p dng kt qu th nghin cu ny rng ri vo


thc t cn phi tm hiu thm cc quy trnh nm bt c cng ngh sn xut.

TO

-L

10

Ngoi ra c th nghin cu thm v vic cho ph gia nhanh ng kt gim thi gian bo
dng gch, gim gi thnh sn phm, nng cao tnh cnh tranh.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

57

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

TI LIU THAM KHO

N
H

B Ti nguyn v Mi trng, 2011. Bo co mi trng Quc gia 2011 Cht thi rn.

Bch nh Thin, 2004. Cng ngh thy tinh xy dng. NXB Xy dng.
B Xy Dng, 2008. Vt liu xy dng. NXB Xy Dng.

TP
.Q

U
Y

Cng thng tin in th Chnh Ph Nc Cng Ha X Hi Ch Ngha Vit Nam, 2010.


Quyt nh s 567/Q-TTG ca Th tng Chnh ph : V/v ph duyt Chng trnh
pht trin vt liu xy khng nung n nm 2020. Trch t trang web:
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mod
e=detail&document_id=94317

N
G

Cng ty TNHH C kh Hoa Lp, 2015. Quy trnh sn xut gch khng nung xi mng ct
liu. Trch t trang web: http://huali.vn/blog/2014/07/14/quy-trinh-san-xuat-gachkhong-nung-xi-mang-cot-lieu-tu-dong/

Hong Trng B, 2007. Vt liu phi kim loi. NXB Khoa hc k thut.

L Hong Vit v Nguyn Hu Chim, 2013. Gio trnh Qun l v x l cht thi rn.
NXB i hc Cn Th.

TR

Nguyn Cao Hong Sang, 2015. Chng trai ch to gch khng nung t giy ph thi.
Trch t trang web: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/vat-lieu/chang-trai-chetao-gach-khong-nung-tu-giay-phe-thai.html

10

00

Nguyn c Khin, 2010. S dng cht thi sn xut gch khng nung. Trch t trang
web: http://vaidiakythuat.net/su-dung-chat-thai-de-san-xuat-gach-khong-nung.html

Nguyn c Khin, H S Nhip, Nguyn Kim Hong v Nguyn Th Dim Hng,


2012. Cng ngh x l, ti ch, ti s dng cht thi rn. NXB Xy Dng.

-L

Nguyn Hu Minh Ph, 2014. Nghin cu ch to v kho st tnh cht vt liu Micro
v Nano SiO2 t tro tru v kh nng ng dng lm gch b tng khng nung. Lun vn
tt nghip cao hc. Trng i hc Cn Th.

Nguyn Khc Thng, 2005. Gio trnh Vt liu xy dng (Dng cho ngnh cng trnh
v cng nghip nng thn). NXB Nng Nghip H Ni.

TO

Nguyn Trung Vit, Trn Th M Diu (2007). Qun l cht thi rn sinh hot. Trch t
trang web: www.gree-vn.com.

Nguyn Vn Khi, Trn V Thng, Hong Th Phng, Nguyn Vn Mnh, Phan Minh
Tn, 2015. Ti s dng bn thi cha kim loi nng sn xut gch khng nung trn
c s n nh ha rn bng xi mng v polyacrylamit. Tp ch Ti Nguyn v Mi
Trng, s 16 (222) k 2.
Nguyn Vn Phc, 2008. Gio trnh Qun l v x l cht thi rn. NXB Xy Dng.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

58

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
Tp ch Xy dng, s 5/2014. Thc trng v gii php pht trin vt liu gch xy khng
nung. Trch t trang web: http://vlxd.nuce.edu.vn/index.php?lg=1&id=2475

TCVN 1450:2009. Tiu chun Vit Nam v Gch rng t st nung.

N
H

TCVN 1451:1998. Tiu chun Vit Nam v Gch c t st nung.

U
Y

TCVN 6260:2009. Tiu chun Vit Nam v Xi mng poc lng hn hp-Yu cu k
thut.

TP
.Q

TCVN 6355-2:2009. Tiu chun Quc gia v Gch xy-Phng php th. Phn 2: Xc
nh cng nn.

TCVN 6355-4:2009. Tiu chun Quc gia v Gch xy-Phng php th. Phn 4: Xc
nh ht nc.

TCVN 6355-5:2009. Tiu chun Quc gia v Gch xy-Phng php th. Phn 5: Xc
nh khi lng th tch.

N
G

TCVN 6355-6:1998. Tiu chun Vit Nam v Gch xy-Phng php th. Phn 6: Xc
nh rng.

TCVN 6477:2011. Tiu chun Vit Nam v Gch b tng.

TR

TCVN 7570:2006. Tiu chun Vit Nam v Ct liu cho b tng v va-Yu cu k
thut.

00

Thu Hin, 2009. Bin rc thi thnh vt liu xy dng. Trch t trang web:
http://ashui.com/mag/congdong/kysu/875-bien-rac-thai-thanh-vat-lieu-xay-dung.html

10

Thy Anh, 2014. X l cht thi rn ti Vit Nam: Cn lm t gc. Trch t trang web:

TO

-L

V Duy Thoi, 2011. Gch khng nung ch to t ph phm nng nghip. Trch t trang
web:
http://khoahoc.tv/doisong/ung-dung/40590_gach-khong-nung-san-xuat-tu-phepham-nong-nghiep.aspx

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

59

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

PH LC

Bng 1: Khi lng thy tinh, xi mng, nc dng trong th nghim c gch th

Nc (g)

TP
.Q

U
Y

bin thin ca
xi mng

Xi mng (g)

Thy tinh (g)


5.238

913,7

-20

771,3

5.238

1.027,9

-10

771,3

5.238

1.142,1

771,3

5.238

1.256,3

+10

771,3

5.238

1.370,5

+20

771,3

N
G

Cp phi

N
H

PH LC A: S liu th nghim

TR

Bng 2: Khi lng thy tinh, xi mng, nc dng trong th nghim c gch ng

Xi mng (g)

Thy tinh (g)

+10

1.156,9

7.568,8

2.466,9

+20

1.156,9

7.568,8

2.672,4

+30

1.156,9

7.568,8

2.878

+40

1.156,9

7.568,8

3.083,6

+50

1.156,9

7.568,8

3.289,1

+60

1.156,9

TO

7.568,8

2.261,3

Nc (g)

-L

10

00

Cp phi

bin thin
ca xi mng
(%)

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

60

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
Bng 3: Khi lng gch th khng nung ct liu thy tinh trc v sau khi sy kh

Khi lng gch th trc khi sy kh (g)

1.254

1.232,5

1.197,5

1.268,5

1.274

1.313

1.258,5

1.338

U
Y

N
H

Ln lp li

Cp phi

1.280,5

1.245,5

1.263,5

1.282

1.255

1.270,5

1.278

1.284

1.273,5

1.284

1.300

1.333,5

1.334,5

1.320,5

1.284,5

1.267,5

TP
.Q

1.243

N
G

Khi lng gch th sau khi sy kh (g)


1.151,5

1.133

1.101,5

1.169

1.165

1.178,5

1.223

1.154,5

1.240

1.150

1.186,5

1.159,5

1.166,5

1.201,5

1.176

1.172,5

1.205

1.187

1.194,5

1.208

1.213

1.249,5

1.248,5

1.226,5

1.191

00

TR

10

Bng 4: ht nc ca gch th khng nung ct liu thy tinh

ht nc (%)

Cp
phi

8,9

8,8

8,7

8,5

8,8

8,7

8,1

7,4

9,0

7,9

8,1

8,1

7,9

7,4

8,3

6,7

6,7

7,4

8,4

6,1

8,2

6,6

6,3

7,1

7,2

6,7

6,9

7,7

7,8

7,0

-L

TO
N

Trung
bnh

Ln lp li

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

61

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
Bng 5: Khi lng gch ng khng nung ct liu thy tinh trc v sau sy kh

Khi lng gch ng trc khi sy kh (g)

1.973,5

1.891,5

1.965,5

1.964

1.937,5

1.799

1.931,5

2.050,5

U
Y

N
H

Ln lp li

Cp phi

2.025,5

1.945,5

1.940,5

2.000,5

1.972

2.007

1.996

1.903

2.029

1.978,5

1.980,5

2.137

1.969

2.098

2.033,5

1.949

1.954

2.068,5

2.054,5

TP
.Q

1.914,5

N
G

1.984,5

2.014,5

1.843

1.917

1.793,5

1.663

1.796,5

1.922

1.776

1.896

1.808

1.810,5

1.887,5

1.838

1.876

1.871,5

1.783

1.917

1.846,5

1.843,5

1.996,5

1.828,5

1.951,5

1.891

1.814

1.810

1.898,5

1.821

1.867

1.764

TO

-L

10

TR

1.841

1.834

00

Khi lng gch ng sau khi sy kh (g)

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

62

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
Bng 6: ht nc ca gch ng khng nung ct liu thy tinh

Trung
bnh

7,2

7,2

7,2

6,6

7,2

8,0

8,2

7,5

6,7

7,8

U
Y

N
H

Ln lp li

Cp
phi

ht nc (%)

6,8

7,6

7,2

6,0

7,3

7,0

7,0

6,6

6,7

5,8

7,2

6,7

7,4

7,0

7,7

7,5

7,5

7,4

7,4

8,0

8,9

9,0

7,9

8,2

7,6

N
G

TP
.Q

7,1

Bng 7: Khi lng th tch ca gch th khng nung ct liu thy tinh

TR

Khi lng th tch ca gch th (g/cm3)


Ln lp li
1
2,07

2,11

2,12

2,10

2,09

2,09

2,13

2,10

2,11

2,09

2,20

2,01

2,10

2,08

2,15

2,16

2,13

2,07

2,17

2,14

2,13

2,13

2,13

2,14

2,18

2,17

2,16

2,16

2,16

-L

2,13

Trung
bnh

10

00

Cp phi

TO

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

63

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
Bng 8: Khi lng th tch ca gch ng khng nung ct liu thy tinh

Trung
bnh

1,61

1,56

1,59

1,60

1,60

1,55

1,49

1,55

1,60

1,52

U
Y

N
H

Ln lp li

Cp phi

Khi lng th tch ca gch th (g/cm3)

1,63

1,55

1,58

1,63

1,60

1,60

1,61

1,62

1,58

1,61

1,61

1,61

1,58

1,65

1,62

1,65

1,62

1,62

1,59

1,62

1,62

1,61

1,62

1,61

1,54

N
G

TP
.Q

1,59

Bng 9: rng ca gch ng khng nung ct liu thy tinh

TR

rng (%)

Ln lp li
1

Trung
bnh

10

00

Cp phi

24,86

25,15

24,42

24,95

27,46

26,22

25,30

25,89

26,22

24,64

26,25

24,30

24,91

25,35

24,44

25,18

24,84

24,88

25,53

25,95

24,96

25,91

25,32

23,36

23,21

24,57

23,28

24,76

23,84

24,89

24,33

22,13

24,11

23,41

23,77

-L

TO

25,41

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

64

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
Bng 10: Cng nn ca gch th khng nung ct liu thy tinh

Cp
phi

N
H

Cng nn (daN/cm2)
Ln lp li
2

131

130

132

143

142

U
Y

152

162

143

145

152

TP
.Q

151

160

169

150

156

166

160

158

186

160

179

189

174

197

208

198

197

198

N
G

Trung
bnh

190

136

TR

Bng 11: Cng nn ca gch ng khng nung ct liu thy tinh


Cng nn (daN/cm2)
Ln lp li

00

Cp phi

138

141

117

130

135

95

103

96

91

95

10

Trung
bnh

149

90

135

111

123

125

120

123

141

156

167

161

137

152

119

158

135

163

137

143

146

134

153

138

137

142

-L

TO

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

65

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
PH LC B: Phn tch s liu
B.1

Gch th:

N
H

ht nc:

dohutnuocgachthe
df

Mean Square

11.142

2.785

Within Groups

24.347

20

1.217

Total

35.489

24

2.288

.096

Between Groups

Sig.

TP
.Q

Sum of Squares

U
Y

ANOVA

N
G

Khi lng th tch:

ANOVA
df

Mean Square

.013

Within Groups

.030

20

Total

.044

.003

F
2.196

Sig.
.106

.002

Between Groups

TR

Sum of Squares

khoiluongthetichgachthe

TO

-L

10

00

24

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

66

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
Cng nn:

ANOVA

Within Groups
Total

Mean Square

11296.000

2824.000

1628.000

20

81.400

12924.000

24

Sig.

34.693

.000

TP
.Q

Between Groups

df

U
Y

Sum of Squares

Homogeneous Subsets
Subset for alpha = 0.05
1

150.80

160.20

135.60

174.40

1.000

Sig.

TR

Duncana

N
G

cuongdonen
capphoi

N
H

cuongdonen

.115

198.00
1.000

1.000

10

Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.

TO

-L

a.

00

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

67

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
B.2

Gch ng:

N
H

ht nc:
ANOVA
df

Mean Square

8.068

1.614

Within Groups

6.367

24

.265

14.435

29

Total

6.082

.001

Between Groups

Sig.

TP
.Q

Sum of Squares

U
Y

dohutnuoc

Homogeneous Subsets

Subset for alpha = 0.05


3

6.6700

6.9800

6.9800

7.0680

7.0680

00

7.4400

Sig.

10

Duncana

TR

capphoi

N
G

dohutnuoc

.260

7.7020

7.7020
8.2460

.052

.108

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

TO

-L

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

68

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
Khi lng th tch:

ANOVA
df

Mean Square

.020

.004

Within Groups

.018

24

.001

Total

.038

29

5.507

.002

TP
.Q

Between Groups

Sig.

U
Y

Sum of Squares

Homogeneous Subsets

Subset for alpha = 0.05

1.5920

1.5980

TR

1.6060

1.6120
1.6240

1.000

10

Sig.

1.5420

00

Duncana

N
G

khoiluongthetichgachong
capphoi

N
H

khoiluongthetichgachong

.107

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

TO

-L

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

69

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

N
H

Cng nn:
ANOVA

Within Groups
Total

Mean Square

10389.067

2077.813

3204.400

24

133.517

13593.467

29

15.562

N
G

cuongdonengachong

Subset for alpha = 0.05

135.00

Sig.

122.80

TR

95.00

00

10

N
1

Duncana

.000

Homogeneous Subsets

capphoi

Sig.

Between Groups

df

TP
.Q

Sum of Squares

U
Y

cuongdonengachong

1.000

135.00
141.60

141.60

142.40

142.40
152.40

.108

.349

.175

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

TO

-L

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

70

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
PH LC C
BNG PHNG VN

N
H

KHO ST, NH GI HIN TRNG S DNG THY TINH V X L


RC THI THY TINH TRONG SINH HOT

U
Y

Mu s:.. ngy..thngnm 2015

TP
.Q

Xin cho ng (B)! Chng ti gm Nguyn Th Kit v Th Kiu Trang, sinh vin
Ngnh K thut mi trng, Khoa Mi trng v TNTN, ca Trng i hc Cn Th.
Hin chng ti ang lm lun vn tt nghip v thc hin tiNghin cu ti ch rc
thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung. Rt mong ng (B) gip chng ti
tr li cc cu hi c lin quan di y. Chng ti rt cm n s gip ca ng (B)
phc v cho mc tiu nghin cu ca ti.

N
G

THNG TIN H GIA NH

1.1.Tn ngi c phng vn:.


(2): n

1.2. Tui:. 1.3.Gii tnh:.(1): nam

TR

1.4. a ch: 1.4.1. S nh:


1.4.2. T (Khm):
1.4.3. Phng :........,qun Ninh Kiu, TP. Cn Th. 1.5. Trnh vn
ha:/12
1.6. Tng s nhn khu trong gia nh:..ngi

10

(1) C
(2) Khng
Cu 2: Nu c dng l g?

00

Cu 1: ng (B) c s dng cc dng bng thy tinh hay khng?

TO

-L

(1) Chn, da
(2) Chai l
(3) Ca knh, knh soi
(4) Khc:
..........................................................................................................................
Cu 3: Sau khi s dng ng (B) x l nh th no?

(1) Bn (.......................ng/kg, hoc.......................ng/ chai)


(2) i v chai hng u i.
(3) Thi b trc tip (thng rc).
(4) Chn
(5) Khc:.......................................................................................................................

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

71

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
PH LC D: Trch lc Tiu chun Vit Nam
D.1

TCVN 6477:2011

N
H

GCH B TNG

TP
.Q

U
Y

3. Phn loi, kch thc v k hiu quy c:


3.1.3 Theo cng nn:
Theo cng nn phn ra cc loi: M3,5; M5,0; M7,5; M10; M15; M20.
4. Yu cu k thut:
4.1 rng vin gch khng ln hn 65% v khi lng vin khng ln hn 20 kg.
4.4 Cng nn v ht nc c quy nh bng 4.

7,5

M10

10

M15

15

M20

20

M7,5

5,0

14

12

TO

-L

10

00

M5,0

TR

M3,5

Mc gch

N
G

Bng 4: Quy nh cng nn v ht nc


ht nc, %, khng ln
Cng nn, MPa, khng nh hn
hn
3,5

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

72

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
D.2
TCVN 7570:2006

N
H

CT LIU CHO B TNG V VA


YU CU K THUT

N
G

TP
.Q

U
Y

3. Thut ng v nh ngha:
3.2.2 Ct nghin (crushed rock sand)
Hn hp cc ht ct liu kch thc nh hn 5 mm thu c do p v hoc nghin t
.
4.1 Ct
4.1.1 Theo gi tr mun ln, ct dng cho b tng v va c phn ra hai nhm
chnh:
ct th khi mun ln trong khong t ln hn 2,0 n 3,3;
ct mn khi mun ln trong khong t 0,7 n 2,0.
Thnh phn ht ca ct, biu th qua lng st tch lu trn sng, nm trong phm vi quy
nh trong Bng 1.
4.1.2 Ct th c thnh phn ht nh quy nh trong Bng 1 c s dng ch to b
tng v va tt c cc cp b tng v mc va.

TR

Bng 1: Thnh phn ht ca ct

Lng st tch ly trn sng, % khi lng

00

Kch thc l sng

Ct mn

T 0 n 20

T 15 n 45

T 0 n 15

T 35 n 70

T 0 n 35

T 65 n 90

T 5 n 65

T 90 n 100

T 65 n 90

10

35

10
A

2,5 mm

1,25 mm
630 m

Ct th

-L

315 m

140 m

TO

Lng qua sng 140 m,


khng ln hn

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

73

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
D.3
TIU CHUN QUC GIA

N
H

TCVN 6355-2:2009
PHN 2: XC NH CNG NN
Bricks Test Methods

TP
.Q

1. Phm vi p dng

U
Y

Part 2: Determination of compressive strength

Tiu chun ny quy nh phng php xc nh cng nn cho cc loi gch xy.

2. Ti liu vin dn

N
G

Cc ti liu vin dn sau cn p dng ng thi tiu chun ny. i vi ti liu vin dn
c ghi nm ban hnh th p dng bn c nu. i vi ti liu vin dn khng ghi nm
ban hnh th p dng phin bn mi nht, bao gm c bn sa i (nu c).

TCVN 6260 : 2009 Ximng poc lng hn hp - Yu cu k thut.

3. Nguyn tc

TR

t mu th ln my nn v nn n khi mu b ph hy. T lc ph hy ln nht v


din tch mt p tnh cng nn ca mu th.

4. Thit b, dng c

10

00

4.1. My nn thy lc c thang lc ph hp (lc ph v t 10 % n 90 % gi tr ln


nht ca thang lc). Sai s ca my khng ln hn 2 %.

4.2. My ca ct mu th

4.3. Thc o c chnh xc ti 1 mm.

4.4. Cc ming knh c kch thc ph hp lm phng va trt mu.

-L

4.4. Bay, cho trn va xi mng.

5. Chun b mu th

TO

5.1. Chun b ti thiu 5 vin gch nguyn t yu cu ngoi quan (theo TCVN 6355-1
: 2009) lm mu th.

5.2. Cch ct mu nh sau:

- Vi loi gch c chiu dy nh hn 3/ 4 chiu rng (gch silicat, gch c, gch rng
loi nh). Mu th nn l 2 na ca vin gch nguyn c ct ngang v chng ln
nhau, hai u ct nm v hai pha khc nhau (Xem Hnh 1 (a)).
- Vi cc loi gch c kch thc, bao gm gch rng 4 l v cc loi gch phi tiu
chun, mu th nn l 5 na ca 5 vin gch nguyn. Mi vin gch nguyn c ct

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

74

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

TR

N
G

TP
.Q

U
Y

N
H

5.3 Ngm cc na vin gch vo nc t 2 n 5 pht. S dng Xi mng ph hp TCVN


6260 : 2009 ch to h xi mng ct c cng nn tui 3 ngy khng nh hn
16 MPa.

ngang sao cho chiu di mu th bng mt na chiu di vin gch nguyn 1 cm. Chiu
rng v chiu dy mu th l chiu rng v chiu dy vin gch nguyn. Tit din p l
hnh vung, vi sai lch kch thc hai cnh l 1 cm (xem Hnh 1(b) v Hnh 1(c)).

Hnh 1 - Mu th cng nn

10

00

- Dng h hoc va chun b trn trt phng hai mt tip xc vi my p ca mu


th. Sau dng ming knh l phng c hai mt sao cho khng c vt lm v bt kh.
Chiu dy lp trt khng ln hn 3 mm. Hai mt trt phng v song song nhau.

5.4. Sau khi trt, mu c t trong iu kin phng th nghim (nhit v m


thng thng) khng t hn 72 h ri em i th. Khi nn mu th trng thi m t
nhin.

-L

5.5. Khi cn th nhanh, c th pha ph gia ng rn nhanh vo h xi mng, hoc dng


xi mng nhm, thch cao trt mu th. Khi mu th c t trong phng th
nghim khng t hn 24 h ri em th nn.

TO

5.6. Trong trng hp cn xc nh cng nn trng thi bo ha nc th cng


chun b nh trn v cho php dng 5 na cn li vi loi gch khng trng i th.

6. Cch tin hnh

6.1. o kch thc hai mt tip xc vi my nn ca mu th chnh xc n 1 mm. Kch


thc mi chiu ca mu th c tnh bng trung bnh cng gi tr ca 3 ln o: 2 ln
cnh v 1 ln gia.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

75

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

6.2. t mu sao sao tm mu th trng tm nn di ca my nn. Tc tng lc nn


phi u v t 0,2 MPa n 0,3 MPa trong 1 s n khi mu th b ph hy hon ton (tc
l kim ng h quay tr li).

N
H

7. Tnh kt qu
7.1. bn nn (Rn) ca mu th c tnh bng MPa, theo cng thc:
P
S

U
Y

Rn

TP
.Q

Trong :
P l lc nn ph hy mu, tnh bng Niu tn (N);

S l gi tr trung bnh cng tit din ca hai mt p, tnh bng milimet vung (mm2).

Kt qu l gi tr trung bnh cng ca 5 mu th, chnh xc n 0,1 MPa.

N
G

7.2. Nu 1 trong 5 kt qu cng nn sai lch qu 35 % gi trung bnh cng kt qu


ca 5 mu th, th mu b loi b. Khi kt qu l gi tr trung bnh cng ca 4 mu
cn li. Nu c 2 trong 5 kt qu sai lch qu mc trn th phi ly mu khc v tin
hnh th li. Kt qu ln th hai c coi l kt qu cui cng.

TR

7.3. Vi mu th c chiu cao khng nh hn 2 ln chiu rng th kt qu c nhn vi


h s K = 1,2.

- tn phng th nghim;

10

- c im ca mu th;

00

Bao gm nhng thng tin sau:

8. Bo co th nghim

- iu kin v mi trng th nghim;

- cc thng s trong qu trnh th v kt qu th;

-L

- cc ghi nhn khc trong qu trnh th nghim;

- ngy v ngi tin hnh th nghim;

TO

- vin dn tiu chun ny.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

76

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
D.4

TIU CHUN QUC GIA

N
H

TCVN 6355-4:2009

TO

-L

10

00

TR

N
G

TP
.Q

U
Y

PHN 4: XC NH HT NC
Bricks Test Methods Part 4: Determination of water absorption
1. Phm vi p dng
Tiu chun ny quy nh phng php xc nh ht nc cho cc loi gch t st
nung. Tiu chun ny khng p dng cho gch t st khng nung.
2. Nguyn tc
Ngm mu th c sy kh vo nc cho ti khi bo ha. Xc nh t l phm trm
lng nc c ht vo so vi khi lng mu kh.
3. Thit b, dng c
3.1.T sy ti 2000C c iu chnh nhit .
3.2.Cn k thut c chnh xc ti 1 gam.
3.3. Thng hoc b ngm mu
4. Chun b mu th
4.1. Chun b ti thiu 5 vin gch nguyn t yu cu ngoi quan (theo TCVN 6355-1
: 2009) lm mu th. C th s dng 5 na cn li sau khi th cng nn lm
mu th.
4.2.Dng bn chi qut sch mu th. Sy mu nhit 1050C n 1100C n khi
lng khng i (thng thng thi gian sy khng t hn 24 h). Khi lng khng i
l hiu s gia hai ln cn lin tip khng ln hn 0,2 %. Thi gian gia hai ln cn lin
tip khng nh hn 3 gi.
4.3.t mu th vo ni kh ro v ngui n nhit phng th nghim ri cn mu.
5. Cch tin hnh
5.1.t cc mu th kh v ngui theo chiu thng ng vo thng hoc b nc c
nhit 27 0C 2 0C. Khong cch gia cc vin gch v cch thnh b 10 mm. Mc
nc phi cao hn mt mu th t nht 20 mm. Thi gian ngm mu l 24 gi.
5.2.Vt mu ra, dng khn m thm b mt mu th v cn mu bo ha nc, thi
gian t khi vt mu n khi cn xong khng qu 3 pht.
6. Tnh kt qu
- ht nc tng mu th (X), tnh bng % theo cng thc:

Trong :
m0 l khi lng mu sau khi sy kh, tnh bng gam.
m1 l khi lng mu sau khi ngm nc, tnh bng gam.
- Kt qu l gi tr trung bnh cng kt qu ca 5 mu th, tnh chnh xc ti 0,1 %.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

77

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

TP
.Q

U
Y

N
H

7. Bo co th nghim
Bao gm nhng thng tin sau:
- c im ca mu th;
- tn phng th nghim;
- iu kin v mi trng th nghim;
- cc thng s trong qu trnh th v kt qu th;
- cc ghi nhn khc trong qu trnh th nghim;
- ngy v ngi tin hnh th nghim;
- vin dn tiu chun ny.

TCVN 6355-5:2009

N
G

TIU CHUN QUC GIA

D.5

PHN 5: XC NH KHI LNG TH TCH

Bricks Test Methods Part 5: Determination of bulk density


1. Phm vi p dng

TR

Tiu chun ny quy nh phng php xc nh khi lng th tch cho cc loi gch
xy.

00

2. Nguyn tc

3. Thit b, dng c

10

Cn mu th c sy kh xc nh khi lng mu th. o cc kch thc mu


th, t tnh khi lng th tch.

3.1. Cn k thut c chnh xc ti 1 gam.

-L

3.2. T sy ti nhit 200 0C, c iu chnh nhit .

3.3. Thc o c chnh xc ti 1 mm.

TO

4. Chun b mu th

4.1. Chun b ti thiu 5 vin gch nguyn t yu cu ngoi quan (theo TCVN 6355-1
: 2009) lm mu th.

CH THCH: C th s dng mu th sau khi sy kh nh iu 4.3 ca TCVN 6355-4


: 2009 Phng php xc nh ht nc xc nh khi lng th tch ri sau
tip tc ngm nc xc nh ht nc.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

78

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

N
H

4.2. Dng bn chi qut sch nhng cht bn c dnh vo mu. Sy mu nhit t
105 0C n 110 0C n khi lng khng i (thng thng thi gian sy khng nh hn
24 h). Khi lng khng i l hiu s gia hai ln cn lin tip khng ln hn 0,2 %.
Thi gian gia hai ln cn lin tip khng nh hn 3 h.

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

4.3. t mu th vo ni kh ro v ngui n nhit phng th nghim ri cn


mu.

U
Y

5. Cch tin hnh

TP
.Q

- Cn mu th c sy kh.

- o kch thc chiu di, rng, cao ca mu th. Tr s o mi chiu l gi tr trung


bnh cng ca 4 cnh thuc v chiu .
6. Tnh kt qu
m
l.w.h

pv

N
G

- Khi lng th tch tng mu th (pv), c tnh bng g/cm3, theo cng thc:

Trong :

m l khi lng mu sau khi sy kh, tnh bng gam;

TR

l, w, h l chiu di, rng, cao ca mu th, tnh bng centimet.

00

- Kt qu l gi tr trung bnh cng kt qu khi lng th tch ca 5 mu th, chnh xc


ti 0,01 g/cm3.

10

7. Bo co th nghim

- c im ca mu th;

Bao gm nhng thng tin sau:

- tn phng th nghim;

-L

- iu kin v mi trng th nghim;

- cc thng s trong qu trnh th v kt qu th;

TO

- cc ghi nhn khc trong qu trnh th nghim;


- ngy v ngi tin hnh th nghim;

- vin dn tiu chun ny.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

79

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
D.6

TIU CHUN VIT NAM

N
H

TCVN 6355-6 : 1998

TO

-L

10

00

TR

N
G

TP
.Q

U
Y

GCH XY PHNG PHP TH - PHN 6: XC NH RNG


Bricks Method of test - Part 6: Determination of voil area
1. Phm vi p dng
Tiu chun ny quy nh phng php xc nh rng cho cc loi gch rng.
2. Tiu chun trch dn
TCVN 340 86 Ct xy dng. Phng php xc nh khi lng th tch xp v xp.
3. Nguyn tc
Dng ct xc nh tng th tch l rng ca mu th, t xc nh t l phn trm
th tch l rng ca mu th (c phn c v phn rng)
4. Thit b th
4.1. Cn k thut c chnh xc ti 1 gam.
4.2. Thc o c chnh xc ti 1 mm.
4.3. Ct en hoc ct vng hoc ct tiu chun trng thi kh.
4.4. Ming giy c kch thc 60 cm x 60 cm.
5. Ly mu
5.1. Mu xc nh rng phi m bo cc ch tiu ngoi quan v c ly theo cc
quy nh hin hnh v ly mu cho tng loi gch xy.
5.2. S lng mu th l 5 vin gch nguyn.
Ch thch C th s dng mu th sau khi xc nh kch thc nh mc 5 ca TCVN
6355-5:1998 Phng php xc nh khi lng th tch.
6. Tin hnh th
6.1. o kch thc chiu di, rng, cao ca mu th. Tr s o mi chiu l gi tr trung
bnh cng ca 4 cnh cng chiu .
6.2. Tri ming mt ln mt mt phng v ph ming giy ln trn. t mu th ln
ming giy theo chiu c l rng ln trn. ct vo cc l rng ca mu th. Ct phi
ri t nhin theo phng thng ng; ming phu ct cch ming l rng 10 cm.
Khng c lc hoc lm rung ng mu th.
6.3. Gt ct cho bng mt ming l rng. Dng bn chi qut sch ct trn ming giy.
Nhc mu th ln cho ct ri gn trn ming giy ri cn lng ct .
7. Biu th kt qu
rng tng mu th (X), tnh bng %, theo cng thc:

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

80

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

N
H

trong
l, b, h l chiu di, rng, cao ca mu th, tnh bng centimt;
V0 l th tch phn l rng, tnh bng centimt khi, theo cng thc:

D.7

TCVN 1451: 1998

N
G

TIU CHUN VIT NAM

TP
.Q

U
Y

trong
mc l khi lng ct trong cc l rng, tnh bng gam;
o l khi lng th tch ca ct c xc nh theo TCVN 340 86, tnh bng gam trn
centimt khi.
Kt qu rng l gi tr trung bnh cng ca 5 mu th, chnh xc ti 0,01%.

GCH C T ST NUNG

TR

1. Phm vi p dng

10

00

Tiu chun ny p dng cho gch c sn xut t t st (c th c ph gia) bng phng


php do v c nung nhit thc h hp, dng xy mng, tng v cc b phn
khc ca cng trnh c trt hoc p bn ngoi. Tiu chun ny khng p dng cho cc
loi gch c c khi lng th tch nh hn 1600 kg/m3.

-L

D.8

TIU CHUN VIT NAM


TCVN 1450 : 2009
GCH RNG T ST NUNG
Hollow clay bricks

TO

1 Phm vi p dng

Gch rng t st nung c khi lng th tch ln hn 1600 kg/m3 c xem nh gch
c v p dng theo TCVN 1451 :1998.

Tiu chun ny p dng cho gch rng sn xut t t st (c th c ph gia) bng


phng php n do v nung nhit thch hp, dng s dng cho kt cu xy c
trt hoc p bn ngoi.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

81

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
PH LC E:

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc
______________________________________

QUYT NH
V vic ph duyt Chng trnh pht trin

TP
.Q

U
Y

H Ni, ngy 28 thng 4 nm 2010

N
H

TH TNG CHNH PH

S: 567/Q-TTg

vt liu xy khng nung n nm 2020

N
G

_________

TH TNG CHNH PH
Cn c Lut T chc Chnh ph ngy 25 thng 12 nm 2001;
Xt ngh ca B trng B Xy dng,

TR

QUYT NH:

TO

-L

10

00

iu 1. Ph duyt Chng trnh pht trin vt liu xy khng nung n nm 2020 vi


cc ni dung ch yu sau:
1. Quan im pht trin
a) Ph hp vi Quy hoch tng th pht trin vt liu xy dng Vit Nam n nm
2020 c Th tng Chnh ph ph duyt; p ng nhu cu s dng ca x hi; s
dng hiu qu ti nguyn t nng nghip, tit kim nng lng, gim thiu nhim,
bo v mi trng;
b) Tn dng ti a cc ngun ph thi cc ngnh cng nghip khc;
c) Pht trin cc c s sn xut vi quy m cng sut hp l, cng ngh tin tin; tng
bc ni a ho vic ch to thit b cho dy chuyn sn xut vt liu xy khng nung;
a dng ha v kch thc sn phm cho ph hp vi thc t thi cng cc cng trnh xy
dng vi p ng yu cu v cht lng;
d) Khuyn khch cc thnh phn kinh t tham gia u t sn xut v kinh doanh vt liu
xy khng nung.
2. Mc tiu pht trin
a) Mc tiu chung

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

82

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

N
H

Pht trin sn xut v s dng vt liu xy khng nung thay th gch t st nung, tit
kim t nng nghip, gp phn bo m an ninh lng thc quc gia, gim thiu kh
pht thi gy hiu ng nh knh v nhim mi trng, gim chi ph x l ph thi ca
cc ngnh cng nghip, tit kim nhin liu than, em li hiu qu kinh t chung cho
ton x hi.

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

b) Mc tiu c th

TP
.Q

U
Y

- Pht trin sn xut v s dng vt liu xy khng nung thay th gch t st nung t
t l: 20 - 25% vo nm 2015, 30 - 40% vo nm 2020;

- Hng nm s dng khong 15 - 20 triu tn ph thi cng nghip (tro x nhit in, x
l cao) sn xut vt liu xy khng nung, tit kim c khong 1.000 ha t nng
nghip v hng trm ha din tch t cha ph thi;

TR

N
G

- Tin ti xo b hon ton cc c s sn xut gch t st nung bng l th cng.


3. nh hng pht trin sn xut v s dng vt liu xy khng nung n nm 2020
a) V chng loi sn phm
- Gch xi mng - ct liu: t l gch xi mng - ct liu trn tng s vt liu xy khng
nung khong 74% vo nm 2015 v 70% vo nm 2020;
- Gch nh: t l gch nh trn tng s vt liu xy khng nung khong 21% vo nm
2015 v 25% vo nm 2020. Gch nh c 2 loi sn phm chnh sau:
+ Gch t b tng kh chng p (AAC): t l gch AAC trn tng s vt liu xy khng
nung khong 16% vo nm 2015 v 20% vo nm 2020;

TO

-L

10

00

+ Gch t b tng bt: t l gch t b tng bt trn tng s vt liu xy khng nung
khong 5% t nm 2015;
- Gch khc ( ch, gch ong, vt liu xy khng nung t t i v ph thi xy
dng, ph thi cng nghip, gch silict...) t t l khong 5% t nm 2015 trn tng
s vt liu xy khng nung.
b) V cng ngh v quy m cng sut
Pht trin cc c s sn xut vt liu xy khng nung bng cng ngh tin tin vi quy
m cng sut ph hp vi tng vng, khu vc.
c) S dng vt liu xy khng nung:

- T nm 2011, cc cng trnh nh cao tng (t 9 tng tr ln) s dng ti thiu 30% vt
liu xy khng nung loi nh (khi lng th tch khng ln hn 1000kg/m3) trong tng
s vt liu xy;
- Khuyn khch cc cng trnh xy dng s dng vt liu xy khng nung khc c
rng ln hn 30% v vt liu xy khng nung loi nh.
4. Cc nhm gii php ch yu thc hin chng trnh bao gm:

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

83

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
a) Nhm gii php v c ch chnh sch

U
Y

N
H

+ Ngoi cc chnh sch u i v thu: nhp khu, thu nhp doanh nghip, u i v h
tr khc theo cc quy nh hin hnh, cc d n ch to thit b sn xut vt liu xy
khng nung nh v sn xut gch xi mng - ct liu cng sut t 7 triu vin quy tiu
chun/nm tr ln c hng u i nh i vi cc d n thuc chng trnh c kh
trng im;

- Cc chnh sch u i v sn xut v tiu th vt liu xy khng nung:

TP
.Q

+ V chi ph chuyn giao cng ngh cc d n c chi ph chuyn giao c thc hin
theo quy nh ti iu 9 v iu 39 Lut Chuyn giao cng ngh.
b) Nhm gii php v khoa hc k thut.

N
G

c) Nhm gii php v thng tin, tuyn truyn.


iu 2. T chc thc hin
1. B Xy dng:
Ch tr, phi hp vi cc B, ngnh, a phng t chc thc hin cc nhim v sau:
- Cng b, ph bin, ch o v kim tra vic trin khai thc hin Chng trnh pht
trin vt liu xy khng nung trong c nc. nh k hng nm hoc t xut bo co
Th tng Chnh ph;

10

00

TR

- Ban hnh vn bn hng dn thc hin cc ni dung c th ca Chng trnh;


- Thc hin cc gii php v khoa hc cng ngh pht trin sn xut v s dng vt
liu xy khng nung;
- Lp danh mc cc loi thit b, vt t sn xut vt liu xy khng nung c min thu
nhp khu;

TO

-L

- Xy dng l trnh v n c thc hin vic xo b l gch th cng theo cc vng,


min;
- T chc vic thng tin, tuyn truyn v sn xut, s dng vt liu xy khng nung.
2. B Ti nguyn v Mi trng:
R sot, ban hnh cc vn bn hng dn thc hin nhm qun l cht ch vic s dng
t nng nghip lm gch t st nung.
3. B Ti chnh:

Ch tr, phi hp vi B Xy dng hng dn thc hin cc chnh sch thu lin quan.

4. B Cng Thng:
Ch tr, phi hp vi B Xy dng nng cao nng lc c kh trong nc v ch to thit
b sn xut vt liu xy khng nung.
5. B Khoa hc v Cng ngh hng dn vic s dng Qu chuyn giao cng ngh theo
quy nh.

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

84

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung
6. y ban nhn dn cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng:

N
H

- Tuyn truyn ph bin v t chc thc hin ni dung Chng trnh ph hp vi tng
a phng;

- Lp quy hoch vng nguyn liu sn xut gch t st nung ph hp vi cc quy


hoch lin quan, cm s dng t nng nghip sn xut gch t st nung;

U
Y

- T chc thc hin xo b cc c s sn xut gch t st nung bng l th cng trn


a bn;

N
G

TP
.Q

- nh k hng nm hoc t xut bo co tnh hnh sn xut v s dng vt liu xy


khng nung B Xy dng tng hp bo co Th tng Chnh ph.
iu 3. Giao B Xy dng theo di, ch o thc hin Chng trnh. Hng nm t chc
nh gi vic thc hin Chng trnh, xut cc ni dung cn iu chnh bo co Th
tng Chnh ph.
iu 4. Quyt nh ny c hiu lc thi hnh k t ngy k ban hnh.

TR

iu 5. Cc B trng, Th trng c quan ngang B, Th trng c quan thuc Chnh


ph, Ch tch y ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng, Hi ng qun
tr cc Tp on kinh t, Tng cng ty Nh nc, Th trng cc c quan lin quan chu
trch nhim thi hnh Quyt nh ny./.
KT. TH TNG
PH TH TNG
( k)
Hong Trung Hi

TO

-L

10

00

Ni nhn:
- Ban B th Trung ng ng;
- Th tng, cc Ph Th tng Chnh ph;
- Cc B, c quan ngang B, c quan thuc CP;
- VP BC TW v phng, chng tham nhng;
- HND, UBND cc tnh, TP trc thuc TW;
- Vn phng Trung ng v cc Ban ca ng;
- Vn phng Ch tch nc;
- Hi ng Dn tc v cc y ban ca Quc hi;
- Vn phng Quc hi;
- Ta n nhn dn ti cao;
- Vin Kim st nhn dn ti cao;
- Kim ton Nh nc;
- y ban Gim st ti chnh Quc gia;
- Ngn hng Chnh sch X hi;
- Ngn hng Pht trin Vit Nam;
- UBTW Mt trn T quc Vit Nam;

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

85

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

TO

-L

10

00

TR

N
G

TP
.Q

U
Y

N
H

- C quan Trung ng ca cc on th;


- Cc Tp on kinh t, Tng cng ty 90,91;
- VPCP: BTCN, cc PCN, Cng TTT,
cc V, Cc, n v trc thuc, Cng bo;
- Lu: Vn th, KTN (5b).XH

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

86

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

N
G

TP
.Q

U
Y

N
H

PH LC F: Hnh nh th nghim

Hnh 2: Th nghim c mu

TO

-L

10

00

TR

Hnh 1: Khun gch th v gch ng s dng trong th nghim

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

87

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

N
G

TP
.Q

U
Y

N
H

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

Hnh 4: Bo dng gch

Hnh 5: Mu sau khi gia cng chun b


o cng nn

TO

-L

10

00

TR

Hnh 3: Gch th v gch ng sau khi tho khun

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

88

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

N
G

TP
.Q

U
Y

N
H

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

Hnh 7: Gch ng v gch th sau khi xc nh cng nn

TO

-L

10

00

TR

Hnh 6: Th nghim xc nh cng nn ca gch ng v gch th

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

89

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TO

-L

10

00

TR

N
G

Hnh 8: ng dng lm lam thng gi

TP
.Q

U
Y

N
H

ti: Nghin cu ti ch rc thi thy tinh trong sinh hot lm gch khng nung

SVTH: TH KIU TRANG B1205114


NGUYN TH KIT
B1205060

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

90

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM