You are on page 1of 16

MSSV

131A010056
131A010067
131A010064
131A010065
131A010031
131A010033
131A010015
131A010007
131A010053
131A010020
131A010024
131A010016
131A010037
131A010047
131A010042
131A010044
131A010022
131A010035
131A010023
131A010038
131A010060
131A010066
131A010049
131A010014
131A010012
131A010010
131A010062
131A010071
131A010046
131A010017
131A010040
131A010051
131A010057
131A010034

Họ và Tên
Nguyễn Chí Linh
Đặng Minh Tuấn
Đặng Hùng Anh
Dương Tấn Phát
Bùi Như Khuê
Phạm Thị Bích Ngọc
Dương Thị Duyên
Lê Việt Hòa
Phạm Hoài Phúc
Nguyễn Văn Dũng
Lữ Quí Long
Nguyễn Văn Minh Mẫn
Võ Công Anh
Phạm Minh Chánh
Nguyễn Quốc Huy
Trần Thị Kim Nguyệt
Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Võ Thị Phương Lài
Nguyễn Ngọc Giàu
Nguyễn Thị Diễm My
Nguyễn Thị Thúy Hồng
Lê Hoàn Thành
Lê Xuân Bình
Lê Hoàng Việt
Trang Ngọc Thành
Trần Minh Thành
Phan Nguyễn Khánh Như
Phạm Duy
Nguyễn Phương Quỳnh Như
Tống Minh Kha
Phạm Minh Dương
Trần Quốc Bảo
Trương Hoàng Minh
Nguyễn Anh Tuấn

131A010026 131A010069 131A010005 131A010028 131A010063 131A010059 131A010058 131A010054 131A010061 131A010050 131A010008 131A010002 131A010009 131A01001 Trần Hữu Tài Lê Trần Thanh Hải Bùi Quang Vinh Võ Đức Thuận Phạm Thịnh Trần Phúc Thuận Trần Ngọc Bản Nguyễn Hồng Phương Tô Anh Vũ Nguyễn Hữu Tiến Mạch Hải Cường Nguyễn Đoàn Bích Phượng Lê Quốc Cường Nguyễn Tăng Phong .

com Anhyanbi95@gmail.com diemmy24895@gmail.com ngocp46@gmail.com minhmanvhu@gmail.com Mclance19951995@gmail.com nguyentrinh160795@gmail.com papi2512.com npqn1709@gmail.com Số điện thoại 01652804725 01629350763 0908136188 01866389997 01649130573 01636994158 01679838773 01682995769 0936645312 972302891 984114827 0973367087 0974039396 01244967001 01283338381 01656246356 01655208253 01656735251 0976176982 01677140716 0947622141 01648735808 0947729226 0925690576 01679072757 01863530956 0905484630 0947654478 0902035172 0937153005 01223920458 0963489093 0963966884 01265382269 .com hellfire1102@gmail.com.mail24h@gmail.com secboipham@gmail.com dautaypro09@gmail.com.com lxb051195@gmail.Email linhnguyen2495.com tenorit4iga@gmail.ln@gmail.com leviethoa1994@gmail.com pychiroobito@gmail.vn pnknhu63@gmail.com ititun10194@gmail.com vn.com tn_pht@yahoo.com mixu151@gmail.com zansouler9562@gmail.com nguyenquochuy0808@gmail.com zaizaibibi12@gmail.dd@gmail.com hanhphucao19931993@gmail.nguyet95@gmail.com minhkha002@gmail.com k.vn buinhukhue202@gmail.com loginfinish@gmail.com minhduongpham020795@gmail.com mangenkyousharinganvk@gmail.com Tidalyuna@gmail.com thuyhongbt123@gmail.com phucpham0053@gmail.

com hien2nau@gmail.com Haicuong.com thinhpham0201@gmail.com phuongcntt1995@outlook.lequoc1993@gmail.com anhvu.Tranhuutai94@gmail.com Cuong.com 0902929404 01284226530 01697211192 0962112915 01655005933 01678965605 01636678399 01206172360 0936286183 01634353455 01626615009 0927890311 0902450645 .com anhthuan10746@gmailcom ngocban020@gmail.com nguyenbichphuong0612@gmail.com tiennh0102@gmail.com quangvinhbui95@gmail.lilo@gmail.tav94@gmail.com ducthuan.tv@gmail.

Ngày Sinh 2/4/1995 21/03/1994 21/04/1995 12/4/1995 1/1/1995 19/06/1995 8/8/1995 21/01/1994 20/03/1995 1/3/1995 12/10/1995 1/1/1995 9/11/1995 8/12/1995 16/07/1995 15/01/1995 1/8/1994 24/08/1995 31/08/1995 13/01/1995 5/11/1995 21/05/1995 22/06/1995 6/3/1995 17/09/1995 2/7/1995 29/07/1993 15/03/1993 31/04/1994 .

25/09/1994 17/10/1995 2/7/1995 27/05/1995 17/04/1995 2/8/1995 7/8/1995 1/8/1994 10/12/1995 11/12/1993 6/12/1995 30/06/1993 13/10/1994 .

com phitvvhu@gmail.com lav2404@gmail.com .com minhhieuvhu@gmail.MSSV 131A020007 131A020009 131A020010 131A020015 131A020016 131A020019 131A020021 131A020022 131A020023 131A020024 131A020026 131A020027 131A020030 Họ và Tên Quách Thành Đạt Phạm Bảo Ngọc Nguyễn Trung Lâm Nguyễn Thanh Duy Phan Thanh Dũng Nguyễn Văn Quốc Đỗ Đúng Điểm Nguyễn Minh Hiếu Trương Văn Phi Lương Anh Việt Nguyễn Đăng Khôi Huỳnh Quốc Trung Vương Huy Hoàng Email datfo3@gmail.

Số điện thoại 01687945292 0939288129 01222073983 01626511066 01652484494 01882989487 01688877109 01629662808 Ngày Sinh 6/10/1995 1/2/1993 2/13/1995 9/23/1995 8/3/1995 8/22/1995 4/12/1994 9/16/1995 3/25/1995 4/24/1995 1/3/1995 10/6/1995 5/19/1993 .

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Họ Và Tên Hồ Phát Thanh Tăng Hoàng Yến Võ Hiếu Dương Mai Hữa Xuân Trần Đức Vinh Trần Văn Thuận Phạm Ngọc Phương Bùi Công Anh Nguyễn Ngọc Hòa Nguyễn Anh Tuấn Lê Tấn Thắng Hồ Như Ý Lê Thành Trí Huỳnh Trung Tín Hoàng Đức Tùng Trương Hoài Nguyễn Đức Thạnh ĐÃ VÀO ĐOÀN Ngày Sinh 20/05/1996 12/12/1995 8/11/1992 23/06/1995 7/2/1996 30/10/1991 20/01/1996 20/12/1995 18/06/1995 18/03/1996 1/3/1996 12/10/1993 11/3/1996 16/06/1996 27/06/1996 6/6/1996 3/6/1996 .

DANH SÁCH ÀO ĐOÀN Mã Số Sinh Viên 141A020010 141A020033 141A020012 141A020020 141A020029 141A020005 141A020014 141A020011 141A020022 141A020027 141A020021 141A020009 141A020002 141A020013 141A020031 141A020008 141A020032 Số Điện Thoại 1694040103 909601286 1658273621 1643000061 966148878 904201900 1656295837 1678971253 94992942 1695949401 1633938212 1668945377 962915255 933785236 996469096 1265588193 989563875 STT 1 2 3 4 .

Họ Và Tên Nguyễn Phú Kiệt Đoàn Võ Thanh Phong Lê Anh Linh Nguyễn Quang Ẩn CHƯA VÀO ĐOÀN Ngày Sinh Mã Số Sinh Viên 14/08/1996 141A020025 27/07/1996 141A020015 14/12/1996 141A020003 131A020032 .

Số Điện Thoại 962176431 1886628689 1688925631 .

DANH SÁCH LỚP 141A0101 STT 1 Mã SV 141A010010 Họ lót Tên Chí Nhật An 2 141A010004 Nguyễn Thiện An 3 141A010008 Phan Nguyễn Quốc Bảo 4 141A010006 Nguyễn Thanh Duy 5 141A010023 Phạm Phú Đạt 6 141A010002 Thái Thanh Đăng 7 141A010019 Huỳnh Vĩnh Điền 8 141A010018 Vũ Phương Đông 9 141A010027 Nguyễn Trường Giang 10 141A010052 Nguyễn Trường Giang 11 141A010007 Huỳnh Gia Hào 12 141A010048 Hồ Huy Hảo 13 141A010014 Đỗ Quang Hiển 14 141A010030 Trương Đăng Huy 15 141A010012 Lê Duy Kha 16 141A010011 Nguyễn Từ Gia Khánh 17 141A010045 Hồ Quang Lộc .

18 141A010020 Từ Phan Minh Nhật 19 141A010043 Nguyễn Văn Phát 20 141A020023 Nguyễn Hoàng Phi 21 141A010026 Nguyễn Thành Phú 22 141A010040 Hồ Công Tấn Sang 23 141A020001 Nguyễn Thanh Sang 24 141A010024 Trần Khánh Tâm 25 141A010017 Lữ Bính Thành 26 141A010034 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 27 141A010044 Trần Đình Thiên 28 141A010009 Trần Quốc Thiệu 29 141A010042 Nguyễn Minh Tiến 30 141A010031 Nguyễn Bá Triều 31 141A010005 Bùi Minh Trí 32 141A010016 Lê Minh Trí 33 141A010001 Nguyễn Minh Trí 34 141A010033 Nguyễn Ngọc Tùng .

lệ phí . lệ phí 19/04/1994 chưa nộp sổ 19/07/1994 đã nộp sổ. lệ phí 20/04/1996 đã nộp sổ.Ngày sinh 20/05/1996 Ghi chú đã nộp sổ 11/6/1994 đã nộp sổ. lệ phí 21/05/1996 mất sổ 4/1/1996 đã nộp sổ. lệ phí 27/07/1996 đã nộp sổ. lệ phí 6/11/1995 chưa nộp sổ 16/10/1996 chưa vào 24/02/1996 chưa nộp sổ 7/6/1996 chưa nộp sổ 26/08/1996 đã nộp sổ. lệ phí 2/4/1996 chưa vào 24/08/1996 chưa nộp sổ 23/08/1996 chưa nộp sổ 5/11/1996 đã nộp sổ.

6/10/1996 đã nộp sổ. lệ phí 4/7/1996 chưa nộp sổ 15/05/1995 chưa nộp sổ 19/02/1996 đã nộp sổ. chưa có sổ chưa vào 5/11/1996 chưa nộp sổ 10/10/1996 chưa vào 12/12/1995 chưa nộp sổ 16/01/1996 đã nộp sổ. chưa có sổ mất sổ 24/12/1996 13/10/1993 19/06/1995 . lệ phí 27/05/1996 chưa nộp sổ 4/5/1996 chưa nộp sổ 29/02/1996 đã vào. lệ phí 16/10/1996 đã nộp sổ. lệ phí 3/10/1996 đã nộp sổ. lệ phí 20/10/1996 mất sổ đã vào.