You are on page 1of 7

Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.

2)

Adres:
Kod i poczta:
Telefon:
Fax:
E-mail:
6WURQDJáyZQD

Mechanik:
Data:
Numer rejestracyjny:
Numer VIN:
Przebieg:
Pojazd:

05.03.2016

Volkswagen - Phaeton - 2003

Kody usterek
%HQ]\QD %$10RWURQLF07$76W\UHQKHW0DVWHU 0RGXáVWHUXMąF\
QDGU]ĊGQ\

.

Staly %HQ]\QD %$10RWURQLF07$76W\UHQKHW6ODYH 0RGXáVWHUXMąF\ SRGSRU]ąGNRZDQ\. .ORĞüNRGyZ usterek Opis Brak kodów usterek Brak kodów usterek 17994 . zwarcie obwodu do plusa .Elektrozawór poduszki zawieszenia silnika.

.

ORĞüNRGyZ usterek Opis Brak kodów usterek 1 . .

Diagnostyka) .nieciagly 00470 6]\QDGDQ\FKVWHURZDQLDUHJXODFMąMHGQRSU]HZRGRZDQLHSUDZLGáRZH G]LDáDQLHREZRGX .Obwód przerwany .Diagnostyka) .Staly 00477 .Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.ORĞüNRGyZ usterek Opis 00019 .nieciagly 00470 6]\QDGDQ\FKVWHURZDQLDUHJXODFMąMHGQRSU]HZRGRZDQLHSUDZLGáRZH G]LDáDQLHREZRGX 2EZyGQLHSUDZLGáRZ\ .Brak komunikacji .Brak komunikacji .14.nieciagly 00908 0RGXáVWHURZDQLDVLOQLNLHPZ\FLHUDF]HN .ORĞüNRGyZ usterek Opis 00457 0RGXáVWHURZDQLDVLHFLą .2) Deska rozdzielcza (Instrument .Brak komunikacji .nieciagly Klimatyzacja (Sterowanie klimatem .2.Klapa sporzadzania mieszanki przy goracym silniku 1LHSUDZLGáRZRĞü .Diagnostyka) .Brak komunikacji .nieciagly 01330 0RGXáVWHUXMąF\V\VWHPXXáDWZLDMąFHJRZVLDGDQLHGRVDPRFKRGX .QIRUPDFMHRPRGXOHVWHURZDQLDV]\QD&$1V\VWHPXXGRJRGQLHĔSU]yG .ORĞüNRGyZ usterek Opis Brak kodów usterek 2 .Staly Klimatyzacja (Tylny kontroler klimatu .

Obwód przerwany .Obwód przerwany . przekroczony zakres adaptacji 3RQLĪHMGROQHJRGRSXV]F]DOQHJRSURJXUHJXODFML .Staly 01299 .nieciagly 6WHURZQLNLXNáDGyZEH]SLHF]HĔVWZD 3RGXV]NDSRZLHWU]QD'LDJQRVW\ND.ORĞüNRGyZ usterek Opis 00179 /HZDDQWHQDGRVWĊSXUR]UXFKX .Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.2.Diagnostyka) .Staly 00182 $QWHQDGRVWĊSXUR]UXFKXQDEDJDĪQLNX .14.2) Immobiliser (Immobilizer .Lacze szeregowe diagnostyki magistrali danych 1LHSUDZLGáRZRĞüOXEEUDNSRGVWDZRZ\FKXVWDZLHĔNRUHNW .Obwód przerwany .Obwód przerwany .Staly 00181 $QWHQDGRVWĊSXUR]UXFKXZW\OQ\P]GHU]DNX .Obwód przerwany .Staly 00183 :HZQĊWU]QDDQWHQDGRVWĊSXUR]UXFKX1 .Staly 00956 .Staly 00180 3UDZDDQWHQDGRVWĊSXUR]UXFKX .Klucz 2.

.ORĞüNRGyZ usterek Opis 00532 .nieciagly 3 .Napiecie zasilajace 3RQLĪHMGROQHJRGRSXV]F]DOQHJRSURJXUHJXODFML .

Brak komunikacji .Staly 01330 0RGXáVWHUXMąF\V\VWHPXXáDWZLDMąFHJRZVLDGDQLHGRVDPRFKRGX .Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.Brak komunikacji .Brak komunikacji .HVV\.2.nieciagly 00470 6]\QDGDQ\FKVWHURZDQLDUHJXODFMąMHGQRSU]HZRGRZDQLHSUDZLGáRZH G]LDáDQLHREZRGX .QIRUPDFMHRPRGXOHVWHURZDQLDV]\QD&$1V\VWHPXXGRJRGQLHĔSU]yG .2) Funkcje rózne (Brama .ORĞüNRGyZ usterek Opis 00457 0RGXáVWHURZDQLDVLHFLą .nieciagly 00470 6]\QDGDQ\FKVWHURZDQLDUHJXODFMąMHGQRSU]HZRGRZDQLHSUDZLGáRZH G]LDáDQLHREZRGX 2EZyGQLHSUDZLGáRZ\ .Obwód przerwany .nieciagly )XQNFMHUy]QH 'RVWĊSXĪ\WNRZQLNDXUXFKRPLHQLD(=6 .nieciagly 00908 0RGXáVWHURZDQLDVLOQLNLHPZ\FLHUDF]HN .Staly 00477 .14.Brak komunikacji .Diagnostyka) .

.

Klucz 2.Staly 00180 3UDZDDQWHQDGRVWĊSXUR]UXFKX .Staly 00183 :HZQĊWU]QDDQWHQDGRVWĊSXUR]UXFKX1 .nieciagly 4 .Staly 01299 .ORĞüNRGyZ usterek Opis 00179 /HZDDQWHQDGRVWĊSXUR]UXFKX .Obwód przerwany .Obwód przerwany .Staly 00181 $QWHQDGRVWĊSXUR]UXFKXZW\OQ\P]GHU]DNX .Obwód przerwany .Staly 00956 .Lacze szeregowe diagnostyki magistrali danych 1LHSUDZLGáRZRĞüOXEEUDNSRGVWDZRZ\FKXVWDZLHĔNRUHNW .Staly 00182 $QWHQDGRVWĊSXUR]UXFKXQDEDJDĪQLNX .Obwód przerwany .Obwód przerwany . przekroczony zakres adaptacji 3RQLĪHMGROQHJRGRSXV]F]DOQHJRSURJXUHJXODFML . .

ORĞüNRGyZ usterek Opis 00532 .Staly Funkcje rózne (Elektronika kierownicy .Diagnostyka) .Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.Brak komunikacji .Staly 00908 0RGXáVWHURZDQLDVLOQLNLHPZ\FLHUDF]HN .Staly 00220 3RGáąF]HQLHRNQDGDFKRZHJR .Brak objawu .2.Diagnostyka) .nieciagly )XQNFMHUy]QH (OHNWURQLNDVLHG]HQLD0RGXáIRWHODNLHURZFD.nieciagly 00216 6\JQDá(&SU]\FLHPQLDQLDOXVWHUND .Staly 00196 .Potencjometr poziomej regulacji lusterka .ORĞüNRGyZ usterek Opis 00206 2EZyGVWHURZDQLDVLOQLNDZHZQĊWU]QHJROXVWHUNDZVWHF]QHJR .Brak komunikacji .Napiecie zasilajace 3RQLĪHMGROQHJRGRSXV]F]DOQHJRSURJXUHJXODFML .Zwarcie z biegunem dodatnim .Zwarcie lub obwód przerwany .2) Funkcje rózne (Elektronika dachu .Staly 00308 1DSLĊFLH]DVLODQLDVLOQLNyZRNQDGDFKRZHJR]DVáRQ\ 3RQLĪHMGROQHJRGRSXV]F]DOQHJRSURJXUHJXODFML .

ORĞüNRGyZ usterek Opis 00668 . .nieciagly )XQNFMHUy]QH (OHNWURQLNDVLHG]HQLD0RGXáIRWHODSDVDĪHU.Zasilanie (30) 3RQLĪHMGROQHJRGRSXV]F]DOQHJRSURJXUHJXODFML .

ORĞüNRGyZ usterek Opis 00668 .Zasilanie (30) 3RQLĪHMGROQHJRGRSXV]F]DOQHJRSURJXUHJXODFML . .nieciagly 5 .

2) 6 )XQNFMHUy]QH (OHNWURQLNDVLHG]HQLD0RGXáVLHG]HQLDW\OQH.2.Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.

Czujnik.ORĞüNRGyZ usterek Opis 01477 .Sterownik 1LHSUDZLGáRZRĞü .Brak komunikacji .ORĞüNRGyZ usterek Opis Brak kodów usterek Funkcje rózne (Monitorowanie cisnienia powietrza w ogumieniu .Diagnostyka) .Brak objawu .Staly 01521 .nieciagly Funkcje rózne (Infotainment .Zasilanie (30) 3RQLĪHMGROQHJRGRSXV]F]DOQHJRSURJXUHJXODFML .ORĞüNRGyZ usterek Opis 00085 3U]HNDĨQLNSU]HáąF]DQLDDNXPXODWRUDUR]UXFKRZHJR 2EZyGQLHSUDZLGáRZ\ .Staly Funkcje rózne (Regulacja akumulatora .Nieznany kod usterki 00003 . .ORĞüNRGyZ usterek Opis 00668 .nieciagly 89 .nieciagly 00086 3U]HNDĨQLNSRGáąF]DQLDDNXPXODWRUDUyZQROHJáHJR 2EZyGQLHSUDZLGáRZ\ . cisnienie powietrza w ogumieniu .Tuner TV) .Brak objawu .nieciagly 02757 1DXF]DQLHFLĞQLHQLDZRJXPLHQLX .System odlaczony .Diagnostyka) .Staly .

Przedni prawy czujnik systemu wspomagania parkowania .Staly 01547 &]XMQLNW\OQHJRSUDZHJRZHZQĊWU]QHJRV\VWHPXZVSRPDJDQLDSDUNRZDQLD .14.Staly 01626 .Uklad wspomagania parkowania) .Zwarcie lub obwód przerwany .Staly 01627 &]XMQLNSU]HGQLHJRSUDZHJRZHZQĊWU]QHJRV\VWHPXZVSRPDJDQLDSDUNRZDQLD .Zwarcie z biegunem dodatnim .Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.Staly 00435 &]XMQLNSU]HGQLHJRSUDZHJRZHZQĊWU]QHJRV\VWHPXZVSRPDJDQLDSDUNRZDQLD .Zwarcie lub obwód przerwany .2) 7 Funkcje rózne (System pomocy dla kierowcy .2.ORĞüNRGyZ usterek Opis 01629 .Zwarcie lub obwód przerwany .Zwarcie lub obwód przerwany .Czujnik przedniego lewego systemu wspomagania parkowania .Zwarcie lub obwód przerwany .Staly 00434 &]XMQLNSU]HGQLHJROHZHJRZHZQĊWU]QHJRV\VWHPXZVSRPDJDQLDSDUNRZDQLD .Zwarcie lub obwód przerwany .Staly 01628 &]XMQLNSU]HGQLHJROHZHJRZHZQĊWU]QHJRV\VWHPXZVSRPDJDQLDSDUNRZDQLD .nieciagly .